Click here to load reader

N:r ATP. - Stockholm · PDF file 2007-10-18 · STADSARKIVET i NK. /^/ r 19 Hl. N:r ATP. Hegister tlU Nikolai föramlings inflyttningslän^der B I: 1 - 2, åren 1805 - 1810. Registret

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of N:r ATP. - Stockholm · PDF file 2007-10-18 · STADSARKIVET i NK. /^/ r 19 Hl. N:r...

 • STADSARKIVET

  i NK. /^/r 19 Hl.

  N:r ATP.

  H e g i s t e r

  tlU Nikolai föramlings inflyttningslän^der B I: 1 - 2, åren 1805 - 1810.

  Registret återger i regel längdernas uppgifter utan kontroll eller försök

  till identifieringar. Vid påtagliga felaktigheter eller vid svårtydbar skrift I

  ha dock andra kyrkböcker subsidiärt anlitats. Då rättelse eller förtydligande

  lämnat göras har uppgift om källan införts i längden.

  Om ett eftersökt namn saknas kan detta bero dels på att längderna ibland

  äro så skadade att texten förstörts, dels på att stundom endast mannen namn»

  givits då en hel familj inflyttat.

  Namnen äro ordnade i alfabetisk följd må ledning av de principer som

  tillämpats i 191*0 års Allmänna, register Stockholms stad. Hänvisningar ha ut-

  skrivit* från likaljudande men olika stavade namn som sammanförts under gemensamt

  uppslagsord. Av dubbelnamn har det namn varunder anteckning gjorts i längden an-

  vänts som uppslagsord med hänvisning från övriga namnformer, även farsnamn.

  Hustrur ha upptagits under mannens namn med hänvisning från eget namn då detta ,

  utsatts i längden. Slutligen ha hänvisningar utskrivit, från möjliga andra läs.

  arter då läsningen varit oviss.

  Arbetet utfört under Överinseende av förste arkivarlen G. Bolin.

  Stockholm den 28 Mars 19UI

 • 1;.

  Hamn Bd.s. Titel Född Födelseort

  A 1) e 1 i n, Soph.Magd. 1? 10U Piga 1782 Kalmar

  Abrahamsson,

  Andr. se Modin

  Jonas 1:174 Dräng 1775 Adelöv

  Carl Is 83 Dräng 1782 Asarum.Blek.

  A c k e r m a n , Anna Lov. 2: 9 Mamsell

  Ackman,

  Carl Fr. Is 192 Guldsm.ges. 1771 Stockholm

  Chr.Bergström 1J192 Hustru 1768 Sollentuna

  A d a m s d o t t e r , Mar. se Forsberg

  Adamsson,

  Håkan 1: ik Dräng 1782 Häreda.Smål.

  Clas 2; 85 Gesäll 1777 • Skultuna

  Adler, Bman. 1;183 Gesäll 1782 Stockholm

  Admunsson, Joh. 1: 20

  2; 6 Dräng 1785 Linderås

  Adolph, Soph.Begina 2: 94 Piga 1771 Stockholm

  A g r e l i u s , Gr.Chr.

  Gabrielsdotter 2?l83 Piga 1778 Värmdö

  A i l 1 * > • « S © AX » * • • -

  Å k e r b e r g , Gustava 1: 88 1784 Ad.Fredr.

  Stockholm Akerstedt, Cathr. 1: 86 Hushållerska Bjärtrå,Öde-

  lund

  A 1 a n d e r, Anländer

  A.Lov. 1: 62 Piga 1779 Stockholm

  Anna Lovisa 2:110 Jungfru 1779 ll/2

  Cathr. 2: 80 Hushållerska 1762 Södermanland

  Albeck, Ahlbeck se Albäck

  Alberg, Ahlberg

  Anna Gr. 2:176 1793 • Stockholm

 • 2. Namn Bd.s. Titel född födelseort

  I I . - . . . - . . . . . . . . . . . • • • IIIII.IMIIII»—I — H — i — ••—-J • i l — - - - — ~ - > ! • I « . . . - I I . . - : : : . : . . • • " M H U M M U M . II'

  Alberg, Ahlberg

  Eva 2: 48 Piga 1786 Åland

  Hinric 1: 71 Dräng 1782

  Christina 2: 36 Piga 1770 Alvar

  Maria KL. 2: 52 Piga 1779 Perno

  Per Svensson 1; 47 Betjänt 1778 Vist

  ATbom, Ahlbom

  Lovisa 1:116 Piga 1781 23/3 Stockholm

  Albrecht, Soph. Cathr. 2:180 Piga 1791 ll/l2 Q§{ el. ll/4 Riddarh.

  Albäck, Albeck, Ahlbeck

  i *

  Anton Fredrik 1: 51 1790 Stockholm

  Alen, Per Ersson 2:191 Dräng 1779 15/12 Rasbo

  Alenius, Sara Br. 2:130 Mamsell 1768 Bro,Härnösand

  Alflyckt, Ahlflyckt

  Gust.Lovisa 2:l62 Mamsell 1791 25/8 Hedv.Eleon.

  Alfort, Ahlfort

  Eva Cathr. 1: 93 Jungfru 1784 Torpa

  Algren, Ahlgren,

  Br.Chr. Is 76 Piga 1779 22/4 Hemse,Gottl.

  Inga El.Lund Ii 70 Änka 1753 Maria.Stockh.

  Inga Chr. 1: 70 Demoiselle 1785 Kalmar

  Isac 1: 65 Dräng 1778 Karlskrona

  Mar.Cathr. 2: 17 Piga 1781 förö

  Mar.Larsdotter 1: 44 1779 Asker .

  Alkvist, Alquist, Ahlquist, Ahlqvist

  A.Cathr. 1: 65 Jungfru 1785

  Cathr.Sophia 1: 44 1783 Stockholm

  Lars 1:115 Gesäll 1772 Grangärde

  Allard, Mar.Gr. 2: 12 Piga 1786 28/8 Risinge

 • 3.

  Namn Bd. 8. Titel Född Födelseort

  Allgén, Joh.Gust. 2:171 Betjänt 179^ 22/7 Björneborg

  Alm,

  Johan Steph. 2;111 Gesäll 1779 T

  1786 26/12 Örebro

  Olof 2:111- Gesäll 1786 13/4 Örebro

  Almberg,

  Bils. 1: 95 Piga 1770-26/8 Almby

  Greta 1: 54 Amma 1783 9/l Haraker

  Almgren,

  Anna 1: 24 Piga 178I 3/9 Hö

  Br.Cath. 1: 90 Piga 1774 Upsala

  Brita 1: 7 Piga 1779 Börstil

  Gust. 2: 73 Handelsbokh. 1786 23/1 Västerås

  Hel.Cathr. 2:124 Piga 177^ Linköping

  Jonas 1:126 Mellösa, Närke

  Christ. 1: 13 Artill.änka

  Chr.Lov.Aspgren 1:126 Hustru 1774 Stockholm

  Chr.Olsdotter 2: 95 Piga 1785 24/7 Vårdinge

  Chr.Ulr. Ii 45 1784 17/1 St.Byttern

  Sara Chr. 1:140 Piga 1782 20/8 Stockholm

  Almkvist, Almqvist

  A.Cecil. se Flintenberg

  Brita Sophia 2: 76 Piga 17&7 Stockholm

  Joh.Chr. 2: 79

  Carol.Gr. 2:l42 Mademoiselle 1793 Stockholm

  Laurentia 2:l60 Mamsell 1791 15/8 Göteborg

  Almstedt, Br.Maria 2:106 Jungfru 1755 10/ll Mariestad

  Almström,

  Br.Chr. 2: 94 Piga 1787 Bromma

 • k.

  Namn Bd. 8. Titel Född Födelseort

  Almström, Cathr. 2: 22 1788 Edsbro

  Alquist, Ahlquist, Ahlqvist se Alkvist

  Alsterholm,

  Jonas 1:112 Skom.mäst. 1756 Karlstad

  Cathr.Maria Åman . 1:112 Hustru 1758 Karlstad

  A m b e r g, Mar.Chr. 2: 54 Piga 1773 Vaxholm

  A n b o m, Ahnbom

  Mar. 2:188 Jungfru 1772 Asa

  Andberg, Usa Lena 2:145 Piga 1777 Härnösand

  Andersdotter, Andrs-dotter,

  A.Caisa 2:135 Piga 1770 Täby

  Anna se Hellberg

  Anna se Horman

  Anna se Söderberg

  Anna se Toll och Edsberg

  Anna 1:110 Piga 1771 Munktorp

  Anna 2j 60 Piga 1787 5/6 Järnboås

  Anna 2:192 Piga 1786 Ununge

  Anna öreta se Lund

  Anna Chr. se Boström

  Anna Stina 1: ik Piga 22 år Stockholm

  Br. se Lagerquist

  Br. se Lindström

  Br. se Lundström

  Br. se Löfstrand

  Br. 2: 20 Piga 1770 Tofteryd

  Br. 2: 58 Piga 1768 Sollentuna

  Br.Chr. se Lökström

  Brita 1: 36 Piga 1770 Tåftery

 • 5.

  Namn Bd.8. Titel Född Födelseort

  Andersdotter, Andrs-dotter i

  Brita 2:184 Piga 1789 Grödinge

  Brita Maria 2: 83 Piga 1788 18/8 Hora

  Brita Stina 1; 11 Piga 1782 Ösby

  Brita Stina 2; 98 Piga 1791 Grythyttan

  Brita Thurgren 2; 37 Piga 1771 Turinge

  Charl. 2? 74 Piga 1791 16/2 Österhanninge

  Elna se Malmgren

  Gr.Cathr. se Österling

  Greta Lisa se Persson

  Caj sa se Id-nan

  Karin 1: 56 Enka 1735 l?/~§ öwVingåfcer

  Cathr. se Öländer

  Cathr. i:iU4 Piga 1748 Björkvik

  Södermani.

  Cathr. 1:193 Piga 1781 Loftahammar

  Cathr. 2$ 19 Piga 1785 Grythyttan

  Cathr.Charl. se Dahl

  Cathrina Klinglund 2: 38 Piga 1790 Kräklinge

  Cath.Chr. 2: 37 Piga 1782 6/ll Österhanninge

  Kerstin 1; 38 Piga Leksand

  Kerstin 1: 40 Piga 1777 Sköllersta

  Chr. se lalander

  Chr. se Haglund

  Chr. It 99 piga 1781 Sköllersta

  Chr. l!l4l Piga 1782 Bro

  Chr. se Svedman

  Chr. 1:186 Piga 1777 Bamsherg

  Christina se Bränhberg

  Chr.Elis. se Engström

  Lena se Löfgren

 • 6.

  Namn. Bd.s. Titel ffödd födelseort

  Andersdotter, Andrs-dotter

  Mal. 2: 76 Piga 1788 Sollentuna

  Mar. se Sundqvist

  Mar. se Winberg

  Mar. se Ålander

  Mar. I;l60 Piga 1782 l^/ll Ytterjärna

  Maria se Nyqvist

  Maria 1: 39 Piga Halland

  Maria Christ. se Malmqvist

  Sara 1:153 1781 28/lO Visnum

  Sofia se Aström

  Stina se Sandelius

  Stina Ii 67 Piga 1783 Linde

  Stina 1:177 Piga 1750 Bergslagen

  Stina 2:132 Piga 1779 Grythyttan

  Stina Cathr. se Öberg

  Ulr. se Wall

  Andersson,

  A. se Flodcrants

  Anders 2j 98 Dräng 1783 Ijfk Adelsö

  Anders 2:132 Dräng 1783 kfe Nora

  Anders 2:170 Lärling 1789 26/10 Arboga

  Anar. se Hedin

  Andr. se Junggren

  Andr. Is 95 Dräng 1779 Husby

  Andr. 1:105 Handelsbetj. 1737 Ljusterö

  Andr. 2: 3J+ Dräng 1776 Kumla

  Eric se Hundqvist

  Er. 1:102 Lärling 1788 1/9 Kumla

  Ingr.Cathr. 2: 67 Piga 178I Ihus

  • . . . .

 • 7-

  Namn Bd.». Titel. Född Födelseort

  Andersson,

  Isac se Hultraan

  Isac se Wicklund

  Jan. 2: 40 Dräng 1?83 Edbo

  Jan. 2:126 Dräng 1773 Hora

  Jean se Lindblad

  Joh. 1: 68 Dräng 1781 2l/5 lora

  Joh.Sric 1:169 Dräng 1788 fible

  Carl se Löfgren

  Cathrina se Ram

  Lars se Nygren

  Lars 1: $\ Gesäll 1780 Listerby Blek.

  Lars 2:l6l Lärling 1778 Fagre,Bos- qvarn

  Mar.Cathr. 2:ll8 Piga 1789 13/3 Östergötl.

  Maria Chr. 2:130 Piga 1775 Karlshamn

  Mar.Westerström 1:124 inka 1771 Älvkarleby

  Math. 2:113 Lärling 1783 Jomala

  Mårt, se Söderberg

  Nils se Cederholm

  Olof se Dalin

  P.Olof 1:179 Gesäll 1787

Search related