Noutati DRU

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dru

Citation preview

 • Noutati DRU in perspectiva europeana- Proiect SILDRU -

  SLOBOZIA, 3 decembrie 2007

 • COMPETENTA= capacitatea practica de a indeplini atributiile postului(I)Competente de executie

  Cunostinte (ex. - studii de baza, formare profesionala continua, experienta profesionala etc.)Abilitati specifice necesare (ex. - aptitudini practice care conduc la obtinerea performantei dorite; capacitate manageriala; capacitate de executie etc.)Comunicarea eficienta (ex. - receptionarea si exprimarea unor mesaje, in limba romana sau intr-o limba straina; participarea la conversatii; formularea de opinii pe o tema data; citirea si utilizarea de documente scrise in limbaj de specialitate; utilizarea calculatorului personal etc.)

 • COMPETENTA (II)Competente cheie

  Spiritul de echipa (ex. - identificarea sarcinilor si resurselor pentru atingerea obiectivelor, asumarea rolului in echipa, colaborarea cu membri echipei etc.)Responsabilitatea propriei munci (ex. -indeplinirea atributiilor postului in conformitate cu standardele organizationale; asumarea raspunderii; asigurarea calitatii etc.)Organizarea muncii (ex. organizarea locului de munca; aplicarea legislatiei si a reglementarilor privind securitatea si sanatatea la locul de munca; prevenirea si stingerea incendiilor; reducerea factorilor de risc la locul de munca, folosirea instructiunilor de lucru pentru indeplinirea sarcinilor etc.)

 • COMPETENTA (III)

  Capacitatea de adaptare la nou (ex. estimarea necesarului de dezvoltare profesionala; participarea la programe de formare profesionala; utilizarea noilor tehnologii si tehnici; depasirea situatiilor neprevazute etc.)Abilitatile antreprenoriale (ex. o buna gestionare a resurselor; spirit creativ; rezolvarea problemelor; capacitatea de a negocia etc.)Atitudini (ex. comportamentul angajatului in raport cu echipa din care face parte, cu restul personalului si cu clientii firmei; loialitatea fata de firma, conduita civica etc.)Satisfacerea cerintelor clientilor (ex. recunoasterea drepturilor clientilor, servirea fara discriminare a clientilor etc.)

 • MANAGEMENTUL CARIEREIOmul potrivit la locul potrivitPromovarea unei politici in domeniul resurselor umane, capabila sa armonizeze interesele personalului cu cele ale organizatiei, pentru a creste performantaAcordarea de consultanta angajatilor in conceperea si realizarea planurilor de carieraManifestarea unei atentii deosebite pentru pastrarea celor mai buni specialistiAsigurarea de programe de formare profesionala pentru a permite accesul la posturi de nivel superior in firma si dezvoltarea carierelorDezvoltarea unor noi trasee ale carierei pentru orientarea/reorientarea personalului, in firma sau in afara ei.

 • Modalitati de consiliere a carierei, asigurata individual sau pentru un grup de angajatiAsistenta pentru autoevaluareAsistenta pentru identificarea nevoilorAsistenta pentru identificarea resurselor necesare satisfacerii nevoilor (surse de informare; programe de formare profesionala etc.)Asistenta pentru intelegerea culturii organizationale si a programelor de dezvoltareAsistenta pentru rezolvarea problemelor, luarea deciziilor etc.

 • Eficientizarea consilierii cariereiImplicarea sindicatelor (a reprezentantilor angajatilor)Dezvoltarea unui climat de incredere in jurul serviciilor de consiliere si sustinerea credibilitatii acestoraFacilitarea comunicarii cu angajatiiIdentificarea nevoilor de educatieDezvoltarea de parteneriate cu angajatorii pentru astfel de serviciiAsigurarea legaturii cu mediul exterior si comunitatea

 • MOTIVATIA

  Modul in care este tratat personalul

  Sentimentele angajatilor fata de munca lor

 • SCOPUL MOTIVARII SATISFACTIA PERSONALULUI

  Munca va fi facuta la standardele de firma si in termenele limita stabiliteOamenii vor lucra cu placere si se vor simti apreciati; vor creste performantele lorMoralul angajatilor va fi ridicatAngajatii isi vor evalua singuri rezultatele si va fi nevoie de mai putina supervizareAngajatii vor fi interesati de imbunatatirea propriilor performante

 • ATITUDINI NEGATIVE PROVOCATE DE LIPSA MOTIVATIEI SI A SATISFACTIEI

  Folosirea ineficienta a timpului de lucruNeasumarea responsabilitatiiInvocarea lipsei de comunicare in firmaLipsa de initiativaReticenta la nouLipsa preocuparii pentru o dezvoltare profesionala personala

 • PIRAMIDA LUI MASLOW

 • SOLUTII PRACTICE PENTRU MOTIVAREA ANGAJATILOR- I -Realizarea concordantei angajat post (descrierea detaliata a posturilor; sistem de promovare bazat pe performanta)Recunoasterea reusitelor in munca (programe speciale de recunoastere a realizarilor individuale: vechime, bonusuri, prime, diferite evenimente aniversare)Oferirea de programe de instruire (tratarea formarii profesionale nu ca pe un cost suplimentar ci ca pe un beneficiu al firmei)Oferirea unor responsabilitati suplimentare complexe (delegarea competentei pentru anumite sarcini, invitarea unor angajati la intalnirile de afaceri, la sedintele de firma etc.)

 • SOLUTII PRACTICE PENTRU MOTIVAREA ANGAJATILOR- II -Plata de salarii corespunzatoare (promovarea unui sistem de salarizare bazat pe competenta si performanta)O mai buna cunoastere a angajatilor (cunoasterea obiectivelor privind cariera, consilierea, dezvoltarea unor relatii apropiate de munca, acordarea de sprijin pentru rezolvarea problemelor) Rezolvarea conflictelor intr-o faza incipientaEvitarea promisiunilor fara temeiUtilizarea unui sistem flexibil de recompense ( bazat pe criterii obiective si de performanta)

 • Situatii generatoare de conflict in raport cu activitatea de resurse umane (I)Activitatea de recrutare, selectie si angajare de personal

  Informarea neobiectiva si incompleta a candidatilor la selectiePrelucrarea ineficienta a tuturor cererilor primiteReguli imprecise de selectieLipsa de transparenta si obiectivitate in selectieSistem inechitabil de ascultare a tuturor celor inscrisi la interviuDiscriminarea candidatilorNegocierea neobiectiva a conditiilor de angajare

 • Situatii generatoare de conflict in raport cu activitatea de resurse umane (II)Activitatea de educatie si formare profesionala

  Lipsa de obiectivitate in procesul de analiza a posturilorTehnici nefundamentate de colectare a informatiilor pentru evaluarea personaluluiLipsa de transparenta in procesul de evaluare de competenteIntelegerea incorecta a nevoii de formare profesionala continua a personaluluiAlegerea unor programe de formare profesionala inutile si ineficiente

 • Situatii generatoare de conflict in raport cu activitatea de resurse umane (III)Activitatea de management al carierei

  Promovarea unei politici in domeniul resurselor umane incapabile sa armonizeze interesele personalului cu cele ale organizatiei, pentru a creste performantaLipsa de preocupare pentru pastrarea celor mai buni specialisti in firmaAplicarea unor criterii discriminatorii pentru accesul la posturi de nivel superior in firma si pentru dezvoltarea carierelor

 • Situatii generatoare de conflict in raport cu activitatea de resurse umane (IV)Activitatea de motivare si de satisfacere a personalului

  Neglijarea factorilor motivatori in firma (siguranta in pastrarea locului de munca; conditii de munca adecvate; echitate in acordarea salariilor; tratament egal pentru angajati; implicarea angajatilor in procesele decizionale etc.)Un sistem de recompense inechitabil, nestimulativ si inflexibilNeasigurarea unui climat social favorabil relatiilor de munca

 • Managementul conflictelor management al succesuluiConditii de realizare

  Intelegerea faptului ca rezolvarea conflictelor trebuie sa fie pozitiva si orientata spre obtinerea unor performante inalteConstientizarea nevoii de analiza speciala in sfera conflictelorPromovarea unor relatii armonioase cu angajatii, pentru minimalizarea climatului conflictual si maximizarea sanselor de de rezolvare

 • Rolul parteneriatului socialAsigura o perspectiva diferita asupra unei anumite probleme, in functie de obiectivele si strategiile fiecarui actorFaciliteaza economia de resurse in realizarea unui anumit obiectivAsigura coerenta in actiuni Dezvolta dialogul socialGaranteaza o buna performanta economica si un nivel inalt de protectie sociala si de educatiePrevine conflictele sociale prin compromisul intre mediul economic si cel social

 • Parteneriatul social la nivel de intreprindereParteneriat intre patronat si sindicat (sau reprezentanti ai angajatilor)Asigura conditii favorabile pentru relatia cu angajatii in ceea ce priveste:asigurarea locurilor de munca, motivarea si satisfacerea nevoilor angajatilor (ex. locuri de munca corespunzatoare, program normal de munca, siguranta postului, evaluarea periodica obiectiva a posturilor, sanatatea si securitatea muncii, sprijin in cariera, pregatirea profesionala continua, protectia sociala, prevenirea si rezolvarea conflictelor de munca etc.)Permite constituirea unei contraponderi a patronatului, cu drepturi egale, cu scopul de a ajusta impactul politicilor manageriale asupra angajatilor

 • Responsabilitatile managerilor si specialistilor in resurse umane in relatia cu sindicatele Specialisti RU Urmaresc initiativele de organizare sindicala la nivelul firmei Supravegheaza climatul privind sindicalizarea si relatiile sindicale Sprijina negocierile pentru contracte individuale si colective de munca Furnizeaza cunostinte detaliate de legislatia munciiManageri Asigura conditii favorabile pentru relatii normale cu angajatii Evita practicile incorecte de munca Urmaresc respectarea contractelor de munca Rezolva litigiile, nemultumirile si problemele care apar intre manageri si angajati sau sindicat