25
Noutăţile catalogării, clasificării şi indexării resurselor bibliografice Alla Panici – şef serviciu Catalogarea şi Clasificarea documentelor, BNRM

Noutati catalogare, clasificare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Comunicare la Seminarul naţional, 2005

Citation preview

Page 1: Noutati catalogare, clasificare

Noutăţile catalogării, clasificării şi indexării resurselor bibliografice

Alla Panici – şef serviciu Catalogarea şi Clasificarea documentelor, BNRM

Page 2: Noutati catalogare, clasificare

Evenimente, realizări, documente.

Page 3: Noutati catalogare, clasificare

Descrierea bibliografică

„Declaraţia de principii Internaţionale de Catalogare” - „Principiile de la Paris” – în vigoare mai mult de 4 decenii

12 principii de bază experţi din 53 de ţări şi 12 organizaţii internaţionale – au

reuşit să unifice diverse reguli de catalogare naţionale determinate: funcţiile şi structura cataloagelor, tipurile înregistrărilor bibliografice şi utilizarea lor selectarea vedetei înregistrării bibliografice crearea înregistrărior pentru autori persoane fizice,

colectivi etc.

Page 4: Noutati catalogare, clasificare

Frankfurt, Germania, 2003 - I reuniune a experţilor IFLA Cod Internaţional de Catalogare, bazat pe principii de catalogare

unificate, renovate şi actualizate FRBR, FRANAR Revizuirea ISBD

l. engleză: http://ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist.htm l. română: http://ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist-ro.htm despre ISBD (CR) – (Terminologie selectivă / Magazin

bibliologic. – 2005. – Nr. 1-2. – P. 58-59) GOST 7.1-2003 „Înregistrarea bibliografică. Descrierea

bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire”, în calitate de standard naţional.

Page 5: Noutati catalogare, clasificare

Declaraţia de Principii de catalogare, Frankfurt, 19 decembrie, 2003

Principiile noi – înlocuiesc şi lărgesc Principiile de la Paris: de la doar lucrări textuale - la toate tipurile de materiale de la doar alegerea şi forma intrărilor - la toate aspectele

înregistrărilor bibliografice şi de autoritate, folosite în cataloagele de biblioteca

Principiile propuse acoperă: Aplicabilitatea; Entitãţile, atributele şi relaţiile; Funcţiile catalogului;

Page 6: Noutati catalogare, clasificare

Descrierea bibliograficã; Punctele de acces; Înregistrãrile de autoritate; Fundamentele capabilitãţilor de cãutare

Principiile se edificã pe baza: marilor tradiţii catalografice ale lumii modelele conceptuale expuse în documentele IFLA „Functional Requirements for Bibliographic Records”

(FRBR) „Functional Requirements and Numbering for Authority Records” (FRANAR), care extind Principiile de la Paris pe tãrâmul indexãrii sau catalogãrii subiectuale (i.e. tematice, de subiect).

Page 7: Noutati catalogare, clasificare

FRBR

Cerinţele funcţionale pentru înregistrările bibliografice – FRBR (Functional Requirement for Bibliographic Records)

publicate de IFLA în a. 1998 acceptate foarte curând în spaţiul informaţional

actual model conceptual nou de stocare a datelor

bibliografice la un nivel mult mai avansat, decât cel tradiţional

nu doar o simplă prezentare a informaţiei, dar şi reflectarea istoriei creării resurselor informaţionale

Page 8: Noutati catalogare, clasificare

FRBR - expresia viabilă de prezentare a informaţiei bibliografice, într-un mediu complex

un set de recomandări al IFLA de restructurare a datelor de catalogare din bazele de date bibliografice în scopul reflectării structurii conceptuale a resurselor informaţionale

Termenul esenţial al concepţiei FRBR este „entitate” - obiectul (sau unitatea) descrierii bibliografice

Page 9: Noutati catalogare, clasificare

Structura şi aplicabilitatea FRBR

Entităţile, studiate în FRBR, sunt reunite în 3 grupuri: Primul grup - 4 entităţi, care în ISBD erau considerate ca o

singură entitate şi definite printr-un termen comun:

abstracte lucrare (work) expresie (expression) şi

fizice: manifestare (manifestation) unitate (item )

Page 10: Noutati catalogare, clasificare

Ex. de lucrări, expresii, manifestări

W1 Wolfgang Amadeus Mozart Symphonia N. 40 în Sol minor W1 – un aranjament modern al acestei simfonii E1 Înregistrarea Orchestrei de cameră a Europei sub bagheta lui

sir George Solti. Francoforte, Germania, 1984 E2 – orice altă înregistrare a acestei lucrări, în atranjament

modern M1Casetă audio, realizată în 1985 la studioul London

Records M2 CD, realizat în 1985 la studioul London Records

Item (exemplar ) - un singur exemplar al unei manifestări.

Page 11: Noutati catalogare, clasificare

Al doilea grup – desemnează entităţile, responsabile pentru conţinutul intelectual sau artistic, precum şi pentru producerea fizică şi diseminarea entităţilor din Primul grup.

persoană (person) şi colectivitate (corporate body)

Grupul al 3-lea de entităţi include categorii, ce definesc noţiunile:

concept (concept) obiect (object) eveniment (event) loc (place)

Page 12: Noutati catalogare, clasificare

Atribute

Atribute – mijloace cu ajutorul cărora utilizatorul caută informaţii despre o entitate concretă:

titluri entităţi; formele (tipurile) entităţilor; date despre entităţi; alte caracteristici distinctive, proprii fiecărei entităţi separate. investigaţia analizează atributele, specifice fiecărei entităţi:

proprietăţile şi caracteristicile acestora Ex. de atribute ale lucrării (W): titlul lucrării; forma lucrării; data lucrării; alte caracteristici

distinctive ale lucrării, etc. investigaţia analizează de asemenea relaţiile dintre atribute

Page 13: Noutati catalogare, clasificare

FRBR - set de recomandări ale IFLA, în scopul restructurării bazelor de date cu masive enorme de informaţie

Următorii 4 ani – prevăzuţi de IFLA pentru crearea unui Cod internaţional de catalogare şi a standardelor FRBR

Recomandările IFLA - FRBR vor putea fi aplicate integral doar pentru autori fecunzi şi opere seminale

Pentru lucrările obişnuite se vor utiliza şi în continuare procedeele catalogării tradiţionale.

Concluzii:

Page 14: Noutati catalogare, clasificare

FRANAR

FRANAR (Cerinţe funcţionale şi numerotarea înregistrărilor de autoritate) : Model conceptual pentru datele de autoritate

Scopul investigaţiei determinarea cerinţelor funcţionale pentru datele de autoritate determinarea entităţilor, proprii înregistrărilor de autoritate determinarea elementelor informative, ce alcătuiesc înregistrarea

de autoritate, precum şi studiul relaţiilor dintre elementele, ce alcătuiesc informaţia

controlul ulterior al relaţiilor şi înregistrărilor, în scopul determinării gradului de corespundere cerinţelor utilizatorului

Page 15: Noutati catalogare, clasificare

GOST 7.1-2003 „Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli

de alcătuire”

din 01.05.2005 standardul interstatal – standard naţional: http://www.arbicon.ru/downloads/pdf/std7_1_2003.pdf

include regulile de descriere a tuturor tipurilor de documente conform ultimelor cerinţe din domeniu

include 7 capitole şi Anexa A „Exemple de descriere bibliografică”

elaborat în baza: recomandărilor IFLA „Descrierea bibliografică

internaţională standardizată” – ISBD pentru diverse tipuri de documente

Ghidului de utilizare a ISBD pentru descrierea părţii componente a documentului

Page 16: Noutati catalogare, clasificare

regulilor de utilizare şi aplicare a formatelor MARC investigaţiilor ştiinţifice şi metodice, realizate la Camera

Cărţii din Rusia, Biblioteca de Stat şi Biblioteca Naţională a Rusiei, precum şi la alte instituţii, responsabile de bibliografierea documentelor

În calitate de obiecte ale descrierii bibliografice se examinează:

toate tipurile publicaţiilor şi non-publicaţiilor pe orice purtător de informaţie

părţile componente ale resurselor bibliografice grupuri de documente omogene şi eterogene.

Page 17: Noutati catalogare, clasificare

Deosebiri esenţiale ale standardului in vigoare de

standardele precedente

repetarea numelui autorilor în menţiunea de responsabilitate, în formula, indicată pe foaia de titlu

Introdusă o zonă nouă a datelor specifice pentru: note; hărţi; materiale cartografice; materiale

audiovizuale; seriale; resurse electronice; materiale grafice; documente normative şi tehnice

pentru aceste doc. speciale sunt prevăzute elemente noi, deosebite:

reflectă datele despre particularităţile informaţiei purtătorul ei fizic, tipul publicaţiei alte date, caracteristice tipului concret al resursei,

supuse bibliografierii.

Page 18: Noutati catalogare, clasificare

punctuaţia – recomandată anterior pentru zonele descrierii excepţie – zona seriei: în cazul repetării acestei zone datele

despre fiecare serie se indică în paranteze rotunde, fără punct şi cratimă, în calitate de semne distinctive.

În zona titlului şi menţiunilor de responsabilitate – un element nou – desemnarea generală a materialului:

caracteristica informaţiei, expuse în document: text, note, hărţi, imagine, tipăritură Braille [ ] : Dacia – ţara zeilor [Text];

sau forma fizică a obiectului descrierii: microfişe, microfilme, resursă electronică [ ]: Scrisori în Emissia Offline [Resursă electronică]

Prioritate – desemnarea fizică a materialului lipsa datelor despre a. ed. - a. ed. se determină aproximativ de

către catalogator; se indică în zona datelor de ediţie [….?]. Menţiunea „s. a..” – nu se utilizează

regula celor 3

Page 19: Noutati catalogare, clasificare

Schimbări în clasificarea şi indexarea pe subiecte a resurselor bibliografice

Variantă actualizată în l. rusă, inclusiv IAM - http://udk-codes.net/ schimbări esenţiale - domeniile ştiinţelor sociale şi umanistice modificare revoluţionară - sistemul de indici comuni pentru

notaţia limbilor afectează:

– tabela indicilor comuni de naţionalitate– clasa 8 Lingvistică. Filologie. Literatură– Toate clasele, în care se utilizează i.c.l (Tab.1c) şi i.c.n Tab- 1f

modificare importantă – afectează toate clasele – lichidarea indicilor auxiliari comuni „din punct de vedere” (sau de aspect) - .00 … şi elaborarea unei noi tabele de indici comuni – 02 Proprietăţi

radical – 681.3 tehnologii computaţionale – lichidată din cadrul clasei 6 – trecută integral la 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor

Page 20: Noutati catalogare, clasificare

din 2001 – subdiviz. abstractă 005 „Studiul organizării. Metodologie” - elaborată într-o temă concretă, detalizată minuţios : 005 Administrare. Management. (N23 al E&C)

în cadrul Cl. 0 Generalităţi. Ştiinţă şi cunoaştere – amplasată subdiviz. 006. 9 Metrologie – anterior amplasată în diverse subdiviz. ale şt. Exacte şI sociale

1 Filozofie. Psihologie, 2 Religie şi 3 Ştiinţe sociale – introduse noţiuni şi termeni noi în fiecare domeniu corespunzător

lichidată subdiviziunea 369, din cadrul div. 36 a cl. 3: toate problemele asigurării sociale - unificate în cadrul unei singure subdiviziuni şi vor fi tratate la 364 Asigurare socială.

348 Drept religios - trecut la cl. 2 Religie

Page 21: Noutati catalogare, clasificare

extinsă, precizată şi actualizată subdiviziunea 338.48 Economia turismului

ştiinţe naturale : revizuite diviziunile: Generalităţi; Sistematizare biologică diviziunea 502. Natura. Protecţia mediului înconjurător –

reorganizată în întregime problemele studiului daunelor naturii, cauzate de factori

diverşi – evidenţiate într-o subdiviziune nouă – 504 Pericolele poluării mediului înconjurător.

541 Chimia teoretică – trecută la 544 Chimie fizică - problemele teoretice ale structurii substanţei şi influenţei factorilor fizici asupra proceselor chimice

Page 22: Noutati catalogare, clasificare

55/59 Geofizică, geologie, paleontologie, biologie – modificate tabelele sistematizării paleontologice, botanice şi zoologice ale organismelor

În domeniul tehnologiilor tradiţionale – o singură schimbare radicală: divizarea cl. 629.1, care includea şi transporturile terestre şi cele nautice în 2 clase diferite:

629.3 Vehicule terestre, în afara celor pe şine 629.5 Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de

bărci şi de nave. c. 7 – revizuiţi indicii auxiliari speciali în cadrul cl. 9, istoria individuală – clasată la 94. Istorie generală.

Istorie universală, dezvoltată în continuare cu ajutorul indicilor comuni de loc şi timp

Page 23: Noutati catalogare, clasificare

schimbări mai puţin cardinale - excluderea cl. 002.5 Activitatea organelor de informare tehnico-ştiinţifică – dezvoltată după modelul clasificării tehnologiilor de bibliotecă

clasa tehnologiilor de bibliotecă – trebuie modificată şi completată în asemenea mod, ca să fie posibilă sistematizarea şi reflectarea adecvată a problemelor informării tehnico-ştiinţifice.

02 biblioteconomie – dezvoltarea subdiviziunilor tehnologii computaţionale şi de reţea biblioteci electronice, care nu sunt încă reflectate nicăieri

până în prezent

Page 24: Noutati catalogare, clasificare

Revizuiri programate şi în dezvoltare : http://www.udcc.org/news.htm

Clasa 53 – Fizică (clasificare nouă) – revizuire în progres

Clasa 54 – Chimie (amendamente extensive) Clasa 61 – Medicină (clasificare nouă) – revizuire

în progres Clasa 77 – Fotografie (amendamente extensive)

Page 25: Noutati catalogare, clasificare

Indexarea pe subiecte

BNR - creat un grup pentru tarducerea RAMEAU. Manager de proiect – dna Tabita Chirita, specialist în indexare, BNR

se traduce ultimul volum, al 8-lea RAMEAU in prima parte a anului 2006 – Biroul RERVS (Repertoriul

Enciclopedic Romanesc de Vedete de Subiect) - varianta RAMEAU în l. română 

2006 - softul în care vor fi puse traducerea celor 8 volume RERVS - dezvoltat în continuare în calitate de tezaur

multilingv Ghidul de indexare - cu regulile de lucru pentru indexarea

RAMEAU