Click here to load reader

Notatki prasowe - warsztat

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja ppt wykorzystywana podczas warsztatu "Notatki prasowe" przeprowadzonego na potrzeby AIESEC Warszawa SGH w ramach szkoleń Local Trainers Team (LTT) 2010/2011.

Text of Notatki prasowe - warsztat

 • Bez blu i bez stresu

  Jak wasnymi siami urodzid zdrow notatk prasow.

 • Notatki prasowe - warsztat

  Marcin Ostaszewski / LTT AIESEC Warszawa SGH

 • Agenda

  Wstp Co to jest? Po co to jest? Ja ma to

  wygldad?

  Raz, dwa trzy piszemy! Tak nie naley robid bdy w

  notatkach

  Dugopisy w doo przechodzimy do warsztatu

  Tyle na t chwil zakooczenie

 • Cele notatki i jej odbiorca?

  Cel:

  Informowad, informowad!

  Dostarczyd podstawowe i najbardziej poyteczne informacje odbiorcy

  Odbiorca:

  Dziennikarze, pracownicy newsroom-w

  Ludzie zabiegani, zawsze na wczoraj

  Ludzie otoczeni informacj

 • Podstawowe zasady pisania notatki

  Zasada piciu W

  Who? What? When? Where? Why?

  W przykadzie wyglda to tak:

  17.12. Pary (PAP) - Paryski sd skaza w pitek zaocznie 13 osb, w tym 12 byych czonkw chilijskiej junty Augusto Pinocheta, na kary od 15 lat wizienia do doywocia, uznajc ich za winnych zaginicia czterech Francuzw w okresie dyktatury w Chile.

 • Podstawowe zasady pisania notatki

  Zasada odwrconej piramidy

  Tre

  17.12. Pary (PAP) - Paryski sd skaza w pitek zaocznie 13 osb, w tym 12 byych czonkw chilijskiej junty Augusto Pinocheta,

  na kary od 15 lat wizienia do doywocia, uznajc ich za winnych zaginicia czterech Francuzw w okresie dyktatury w Chile.

 • Podstawowe zasady pisania notatki

  Zwile i na temat = max 400 znakw = okoo 2 strony To nie jest artyku prasowy ten moe napisad

  dziennikarz zainteresowany Twoj notatk

  Jzyk prosty i zrozumiay Bez zbytniej ekstrawagancji to nie powied

  Jeli piszesz notatk nie informujca o projekcie to zacz krtk informacj o projekcie. Informacja powinna mied max. 4 zdania zawierajce opis dziaalnoci projektu (Kto? Co? Po co? Kiedy?)

 • Podstawowe zasady pisania notatki

  Ortografia i literwki sprawd dwa razy

  Bdy ortograficzne i literwki s niedopuszczalne w notatkach prasowych!

  Projekt Gury som nasze w najblirzszy tydzieo urchomi pnkt spedarzy daruw dobroczynnyh..

  Interpunkcja sprawd trzy razy

  Trzy razy, bo nie jestemy jej tak bardzo wiadomi

  Sownik Word robi bdy! Zapytaj wujka Google i szukaj odpowiedzi na wiarygodnych stronach

 • Podstawowe zasady pisania notatki

  Typografia Wdowa = linia tekstu, ktra jest znacznie krtsza od

  pozostaych

  Bkart = pojedynczy wyraz akapitu przeniesiony na nastpn stron

  Sierota = bdu pozostawienia samotnego znaku na koocu wersu. Uwaga na w, i, z, a

 • Podstawowe zasady pisania notatki

  Layout Przejrzysty, czytelny ukad graficzny Spjny z ofert i caym visual codem projektu Tekst notatki wolny od bdw ortograficznych,

  interpunkcyjnych, typograficznych oraz literwek Na koocu (lub w stopce) pene dane kontaktowe

  Zdjcia do wykorzystania Podsyamy w oddzielnym pliku!

  Zdjd z Worda praktycznie nie da si wykorzystad w druku.

  Maksymalnie 3 sztuki! W tym jedno poziome. Mamy do tych zdjd peni praw autorskich!

 • Case Study Megan Fox!

  Przeczytaj uwanie notatk.

  Sprbuj oznaczyd jak najwicej odpowiedzi na pytania 5 x W (Who? When? What? Why? Where?)

  Okrel czy jest speniona zasada odwrconej piramidy. Dlaczego nie lub tak?

  Czy notatka zawiera jakie bdy?

 • Dugopisy w doo warsztat!

  Napisz notatk prasow na wylosowany temat

  Tekst powinien zawierad rozwinicie (lead) + krtk tred (body)

  Pamitaj o zasadach notatki prasowej

  Jeli brakuje jakiej informacji -> wymyl j

  Czas na zadanie: 20 min

 • Zakooczenie Notatka prasowa jest wizytwk

  projektu, jednym z pierwszych punktw na styku projekt-media Jej niezrozumiaod = niezrozumiay,

  trudny projekt Jej niechlujstwo = mao profesjonalny i

  wiarygodny organizator

  Dlatego zanim wylesz jakkolwiek notatk sprawd dwa razy czy na pewno moesz to zrobid. Pierwsze wraenie jest niezwykle trudno wymazad z pamici odbiorcy. Szczeglnie negatywne.

 • Czas na pytania

 • Dzikuj za uwag!

Search related