Ngy X°a C M»™t Chuy»‡n Tnh ??ng qu£ »•i chn thm l»«ng nh° m»™t th»© ph§n th°»ng cho nh»¯ng tn ph»¥c v»¥ b con. Ti

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Ngy X°a C M»™t Chuy»‡n Tnh ??ng qu£ »•i chn thm...

 • NGY XA C MT CHUYN TNHNguyn Nht nh

  www.dtv-ebook.com

  Chng 1: K 1

  N n t bn kia i.

  Trc , chnh xc l hai ngy trc (v ti mi n y c ba ngy) ti cha tng nhn thy n.

  Mt bui chiu, sau khi mc nc ti m gc my cy i ang bt u ra tri non, ti ngi ong a chn trn thnh ging ngmhoa i n trng xa mt gc vn v khi ang di mt theo mt ch ong va bay va ku v v, nh mt ti cht chm phi mt bngngi t trn i i xung.

  Khi n n gn, ti nhn ra l mt cu b ng chng by, tm tui, mt my sng sa, tc dy v xon, c vi ln la xa trctrn.

  N eo ng h ni tay, mc chic o ca r en trng nh bn c, vt nht gn gng trong chic qun soc mu xanh c hai sidy eo trc ngc. Cch n mc khin n c v chng chc so vi tui ca mnh.

  N ng gc tay ln hng ro g, chm ch nhn vo bn trong. Ti khng r n c nhn thy ti khng nhng ti khng nghe nni g. C v nh n ang ht tm tr vo vic ngi ht mi v ca khu vn. Nu n khng i chn hai ba ln v mi, ti ngh nhngngn gi chiu t trn i n c ch n ng v p cht n vo hng ro.

  - Ny con! - Mt hi, ti ni, khng km c t m.

  - Ch . - By gi n mi ct ting, khng cht g ngc nhin nh th n pht hin ra ti t lu, cn hn c th, nh hai bn tng quen bit - Con c th vo trong vn chi c khng?

  l vn i ca ng Nm Khoa, nm ra th trn, thuc xm Trong. ng ct nh ngay trong vn. Xa nay, c gia nh ngsng nh vn i ny.

  -------

  ng Nm Khoa l bn ca ba ti. C l hai ng chi vi nhau rt thn v ti nh hi gia nh ti cha ri khi th trn, chiu no bati cng chy xe qua chi nh ng, khi cao hng ba ti cn ch ti i theo.

  Ln no cng vy, va dng xe ba ti hng ging bo ti:

  - Con ra vn hi vi tri i vo cho ba v bc Nm nhm ru.

  l nhng nm ti cn hc cp hai. By gi, nhiu nm tri qua, ti vn nh nh in cu ni ca ba ti. Ti c th qun schnhng cu chuyn gia ba ti v ng Nm Khoa bn chiu ru, nhng cu ni th ti khng bao gi qun, nh th n mc ra ngayt tr no ti v bm r vnh vin . C l v n khng ging nhng cu sai khin bnh thng khc m ti phi nghe t sng n tit ming ba ti. N c ba ti tht ra bng mt ng iu sng khoi, ti vui ging nh th n pht ra t mt qu chung - iu mtm nm qua k t ngy gia nh ti ri khi th trn ti khng cn nghe thy na.

  Ti chp hnh mnh lnh ti vui t ba ti bng nhng bc chn nhy nht cng ti vui khng km. V ti bit rng chc nay trong khi ba ti v ng Nm Khoa kh kh bn chiu ru vi nhng qu i xanh th ti v thng Vinh cm, con ng, thi nhau xcnhng qu i chn thm lng nh mt th phn thng cho nhng tn phc v b con.

  Ti khng nh ti v thng Vinh cm thn nhau t lc no, d hai a ti hc cng mt lp. C l l t ngy ti nh nhau vi thngL v thng Cu Em.

  -------

  ui Tm nh ng.

  Nm chng ti hc lp by.

  l mt nm hc c bit i vi ti. Mi hai tui, ti bt u n bn khc gii.

  Ti khng bit t lc no ti thch nh Min.

 • Hi trong lp ngoi ti ra, hu nh chng a no bt chuyn vi Min v Min cng chng bt chuyn vi ai. N c p mtxung tp sut bui hc, ch ng ln khi thy c gi tr bi.

  Bn b khng ght g Min. Nhng thng Hng, anh ca Min, l a hng hch, du cn, khng ai mun dy vo. L em, t dngnh Min b v ly.

  ng Su Thi, ba ca Min, li thng xuyn l ti m tiu ca ngi ln tr con trong lng. ng ham ru, li hay nh nhau.

  C ln say ru vt nhau vi ng ng, ng Su Thi ng ln xung vt rung bn ng ri nm ngy kh kh, ai lay cngkhng bun dy. Rt cuc, mt bn hng chuyn b mi cho tim tp ha ca ng phi xung ng quc l cng ng v.

  Sng hm sau, ti bn trong trng xm li tru chc Min.

  - By gi tao hiu cu "mn tri chiu t" ngha l g ri. - L ni. Cu Em ph ha:

  - Ha ha... chc trong nh nng qu nn ba bn Min ra ngoi rung ng cho mt!

  Mi a chm mt cu, chng my chc mt Min ti xanh nh tu l. Thy Min b chy ra sau h, ti on chc n ang kimch ngi bng mt khc.

  Ti quay qua L v Cu Em, h mi:

  - Ti my l con trai m n hip con gi. khng bit xu h! L sn ti:

  - My ni ai khng bit xu h h, Vinh cm?

  Va ni L va vo ti t pha sau. N ngay nhng chn khin ti khuu xung.Thm mt c na ca thng Cu Em trngvo lng ti nh "bp":

  - My nh lm anh hng cu m nhn h?

  Ti nghin rng chu au. Bit mnh sc yu, ti khng nh tr nhng lng ti ngn ngt cm hn. Ti t th vi mnh th no ticng s tr th nhng a bt nt ti, d tr th bng cch no ti vn cha ngh ra.

  trng, L v Cu Em lun cy khe chn p ti. Chi bi, chi nh o, ti n thng gi tr mt dy vi ti: nu khng git tin,git bi ca ti mt cch trng trn, ti n th no cng chi qut. Ch v ti l thng Vinh cm.

  l tn thng L t cho ti.

  Ti hi cu Hun:

  - Ti sao ti bn gi con l Vinh cm?

  Cu Hun xoa u ti:

  - V hi mt tui con b m mt trn rt nng, tng cht. Con ung thuc Ty nhiu qu nn c th b nh hng.

  - Th mai mt con c mp bng ti n khng h cu? - Ti hi hp hi.

  Bn tay cu Hun nhy t u xung vai. Cu v vai ti:

  - Chc chn ri! Chng vi nm na con s pht trin bnh thng!

  So vi bn b cng lp, ti m nhom. Sc ti v th cng yu hn. Trong mt cng ng, a yu nht bao gi cng l a thitthi nht. T khi nghe cu Hun ni nh vy, ngy no ti cng c n tht nhiu. Ti cn nh cu Hun cht tre trng cho ti mt ci xn trc sn, sng no ti cng chy ra u ngi ln x ko n v m hi. Ti mong ti chng to khe. To khe th ti c th nh trc nhng a hay bt nt ti. Nhng ngy sao m lu ti qu. Thi gian ng ng tri qua v ti vn tip tc sm vai nn nhnkhn kh.

  Hm , khi ti bn tn i ti chy ra sau h tm Min. Ti tht c rut khi thy n ang ngi da lng vo tng, u gc trn haitay, tc che kn mt.

  Ti mun an i n xit bao nhng ti khng can m m ming. Ti lt dp di mng, ngi cch Min mt qung v a imt u su nhn n.

 • Hai a ngi im lm nh hai pho tng, bt chp tri ng dn v tra, hi nng mi lc mt hc ln nh thi ra t l than.

  Ch n khi ting trng vo lp vang ln, thy Min vn ngi bt ng, ti nh bo ln ting:- Vo hc i Min!

  Ti gic n ln th ba th Min chm chp ng ln. Nhng n khng thm nghe li ti. Min chy thng v pha hng ro vnhanh chng bin mt sau cng trng trc v mt sng st ca ti.

  Chc n chy v nh. Ti tc li nh bng v tht thu vo lp.

  Min khng quay li, cui bui hc ti nh gom tp ca n li v mi tay mt chic cp, ti bun b ra v.

  - My lm y t cho con Min hi no vy, Vinh cm?

  Pht l li ch nho ca thng L, ti c lm li bc. Ti rt mun chi thng L mt cu cho h tc nhng ti bit nu ti lmvy th no n cng nho v ti. Ti khng s au nhng ti khng mun chic cp ca Min b vy bn, t hn na l t quai nu xyra x xt, nn ti lng lng mm mi ro bc.

  Thng Hng chn bn ti ngay ch ng ba r vo nh th th trn, tay vung vy mt khc cy di.

  ang n o tr chuyn, ti hc tr lp tc im bt khi nhc thy Hng. C vi bn chn hp tp tht lui.

  Mt hm hm, Hng hu khc cy trn tay, rt ging:

  - Sng nay a no chc em tao?

  Va ni Hng va qut nh mt d tn ln bn ti. nh mt ng ng st kh ca n lm quai hm ti cng li.

  - u c ai chc n.

  Cu Em l nh. Thng ny trng th hung hng nhng ng trc thng Hng, n nhn nh con chi chi.

  - Ti my khng chc sao n khc chy v nh?

  Ging Hng gn gn. Thnh lnh n vung khc cy ln khi u, gm ln:

  - a no?

  L t ngt ch ti:

  - Thng ny n.

  nh mt Hng ghim thng vo mt ti nh mi di:

  - My h, Vinh cm?

  - Khng... tao khng c... - Ti p ng, bng c g c th nut sng c thng L.

  - ng l my ri! - Hng ht tng, lc ny n nhn thy chic cp ca Min trn tay ti - Tr ci cp li cho em tao!

  Khng ti kp phn trn, Hng lao ti, tay phi ging mt gy vo vai ti, tay tri git pht chic cp ca Min.

  Hng ra tay rt nng. C nh ca n khin ti sm ngi xung, c cm tng b vai gy ri.Ti con gi xanh mt, c a btkhc hu hu.

  Trong khi Hng vung tay nh qut ti mt c na, thng Phc t ngt ni:

  - Thng Vinh cm khng chc con Min.

  Hng quay sang Phc, mt vn gn :

  - Vy ch a no?

  Phc ch tay vo L v Cu Em:

  - Hai a ny n.

 • Va nghe thng Phc t co, L v Cu Em nhy bn ra sau. Nhng Hng kp nho ti, vung gy qut ti bi. L v Cu Em chgii bt nt nhng a b. Gp a du cn nh Hng, hai a nh g phi co, ch bit m u chu trn.

  Lc , nu khng c ngi trong nh th i ra can ngn, chc thng Hng p L v Cu Em qu gi.

  Nhn thy L v Cu Em b Hng cho n n ti t, d nhin ti rt h h. So vi bn hc tr, Hng ln tui hn, ra dng thanhnin. N b hc t nm lp tm, sut ngy u theo cc ti x xe ti lang thang khp chn. H v th trn l Hng li gy chuyn nhnhau. Ti va b n p mt gy sut xu, nhng ti khng ght Hng. Ti ch s n. Ring L v Cu Em th ti ght. V hai a ny lcha chi bn.

  Sau v , khng a no trn trng dm tru Min na. Ti n cng khng tr chuyn vi con nh ny. Ch v ngn thng Hngcn .

  L v Cu Em khng gy s vi Min, nhng hm sau hai a n vy thng Phc ngay gc phng gc sn trng. Ti va mcp l d qua cng thy ti bn xm en xm ch gc cy, lin t m chy li.

 • NGY XA C MT CHUYN TNHNguyn Nht nh

  www.dtv-ebook.com

  Chng 2: K 2

  Thng Phc ch cao hn ti cht xu. So vi L v Cu Em, n lp hn hn v sc vc.

  lp, Phc l a t ni, v vy chng gy g vi ai. K c khi bn b gi n l ui Tm (v tc sau gy n khi mc di ra bao gicng c mt chm nhn cha xung ngay chnh gia - dn gian vn gi l tc ui tm), n ch nhe rng ci. Ti cha thy n nhnhau vi ai bao gi.

  - My ngon qu h, ui Tm? - Ti va xn li ch m ng, nghe ting Cu Em gm g.

  - Tao chng ngon g c - Phc nhn vai - Nhng tao khng thch tr gi ha cho ngi khc.

  Cu Em h mi:

  - Chuyn thng Vinh cm th lin quan g ti my?

  - Lng nhng vi n lm g! - L phun nc bt - Cho n bit th no l l i!

  Ni xong, L nho ti thoi vo mt Phc.

  Phc nhanh mt n c nhng lp tc lnh nguyn mt c ca Cu Em vo mng.

  Phc chi nhi v pha trc, cha kp gng li b L "bp" mt c vo be sn. Ti git bn mt ci nh th chnh ti trngn ca L. Trong khi ti nhp nhm khng bit nn liu mng xng vo tr lc vi Phc hay chy i bo thy gim th, trn u tngt xoay chiu.

  Nhn lin hai c , Phc vn khng h t ra s hi, mc d ti bit n rt au. N quay ngi li, thy Cu Em ang xng ti, linliu lnh lao u vo bng i phng.

  Bt ng lnh nguyn c hc, Cu Em t bt nga ra t, m bng rn nh bng:

  - i, dp mt tao ri!

  Phc cng ng ln ra sau c hc. N ang lm cm b dy, thy L co chn nh vo u mnh, lin vc mt nm ct tung vomt L.

  Phc nh nhau khng theo sch v. V vy, i phng kh c th phng. Ging nh Cu Em, L b ct bay vo mt, bm mttht be be:

  - Chi tr g hn vy my?

  Phc nhch mi:

  - u c hn bng tr hai nh mt!

  Ting trng vo lp t ngt vang ln kt thc trn chin m ti tin l L v Cu Em khng mun ko di mc d khi vo lp ti thyhai a n vn nhn Phc bng nh mt hm hc.

  Ring ti, sau ln ti n thng ui Tm qu. So vi ti, Phc chng to con hn my t. Nhng Phc lm c nhng iu tikhng lm c. N sn sng gii oan cho ti trc mt thng.

  H