Click here to load reader

Nghệ thuật trồng cây nhờ công nghệ Viet... · PDF file nghị Trung ương 5 diễn ra vào đầu tháng này. ... có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nghệ thuật trồng cây nhờ công nghệ Viet... · PDF file nghị Trung...

 • TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION Số 89 - Tháng 5.2017No. 89 - May, 2017

  Nghệ thuật trồng cây nhờ công nghệ

  www.goviet.org.vn22.300 VNĐ

  Xóa mọi rào cản để kinh tế tư nhân phát triển

  to eliminate all prejudices and barriers to develop private economy

 • Thưa Quý độc giả!

  Nối tiếp tinh thần Chính phủ khởi nghiệp, và cả tinh thần phục vụ doanh nghiệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khởi xướng hơn một năm trước, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII, lại thổi thêm một luồng sinh khí mới cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam sau Hội nghị Trung ương 5 diễn ra vào đầu tháng này.

  Theo đó, việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân là một nội dung chính quan trọng được Trung ương cho ý kiến. Hiện tỉ trọng trong GDP của khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cả kinh tế cá thể duy trì ổn định khoảng 39-40%. Bước đầu đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường trong nước và quốc tế... Tuy nhiên, kinh tế tư nhân cũng đã bộc lộ không ít những hạn chế, yếu kém.

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và thực tế đất nước, tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để kinh tế tư nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ, đúng đắn và lành mạnh hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  Thưa Quý độc giả, đó là sự đồng thuận lớn lao từ Nghị quyết Trung ương, đến các Quyết định của Chính phủ, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nền hành chính, để giúp doanh nghiệp tư nhân có thêm niềm tin và sự lạc quan vào sự phát triển, cũng như gầy dựng nền tảng thành công ngay từ lúc này.

  Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt

  Thư toà soạn Letter of Editors

  Dear readers,

  To follow the spirit of start-up Government and serving for business were initiated by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc over a year ago, the 12th Central Committee of the Communist Party of Vietnam continues to breathe new life into the development of Vietnamese enterprises after the 5th Central Conference took place in the early of this month.

  Accordingly, the continuous reform of mechanisms, policies, incentives and conditions for developing the private economic sector is an important issue for the Central comment. The GDP proportion of private economic sector, including the individual economy, remains stably at the 39-40%. Initially, it has established some large-scaled and multi-sectoral private corporations which have ability to be more competitive in the domestic and international markets. The private economy has revealed many limitations and weaknesses.

  General Secretary Nguyen Phu Trong proposed that the Central Committee stick close on the Resolution of the 12th National Party Congress and the reality of the country in order to focus on clarifying and creating a high unity in the whole of the Party and the people in objectives, point of view, thoughts and major tasks and solutions which need to be grasped thoroughly and implemented so that the private economy develops stronger, sounder and more healthy, it truly becomes an important driving force for the socialist- oriented market economy.

  Dear readers, it is the great consensus from the Central Resolution, to the Government Decision, the efforts of both the political system and the administration in order to help the private businesses believe and optimized more on the development, as well as build the foundation for success right now.

  Editorial Board of Go Viet

 • MụC lụC CONTeNTSố 89 - Tháng 5.2017

  No. 89 - May, 2017

  TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION Số 89 - Tháng 5.2017No. 89 - May, 2017

  Nghệ thuật trồng cây nhờ công nghệ

  www.goviet.org.vn22.300 VNĐ

  XÓA MỌI RÀO CẢN ĐỂ KINH TẾ TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN

  TO ELIMINATE ALL PREJUDICES AND BARRIERS TO DEVELOP PRIVATE ECONOMY

  VẤN ĐỀ HÔM NAY CURReNT ISSUeS

  6 Xóa mọi rào cản để kinh tế tư nhân phát triển 8 To eliminate all prejudices and barriers to develop private economy

  18 TIN TỨC NeWS

  CâU CHUYệN DOANH NGHIệP BUSSINeSS CORNeR

  22 Mỹ áp thuế Trung Quốc: Cơ hội của đồ gỗ Việt Nam 24 US imposed tax to China: Opportunity of Vietnamese furniture

  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SUSTAINABIlITY

  26 Sơn tĩnh điện: Cuộc cách mạng với đồ gỗ 28 Demand for ecofriendly, Cost-effective Powder Coatings Rising

  PHONG CÁCH STYle

  34 Sáng tạo gỗ với công nghệ 36 Innovative wood with technology

  38 THÔNG TIN THị TRườNG Gỗ TIMBeR MARkeT INfORMATION

  42 ĐịA CHỈ TIN CẬY YellOW PAGeS

  44 CƠ HỘI GIAO THưƠNG TRADING OPPORTUNITIeS

  46 Hỗ TRỢ DOANH NGHIệP eXPORT & IMPORT

  50 HỘI CHỢ TRIỂN lãM 2017 eVeNT CAleNDAR 2017

  Chief of Editor Board Trưởng ban biên tập NGUYỄN TÔN QUYỀN

  Editor in Chief Tổng biên tập PHẠM TÚ

  Advisors Đỗ XUâN lẬP Cố vấn Đỗ THị BẠCH TUYẾT VŨ HU Y ĐẠI Responsible for content Phụ trách nội dung BAN BIêN TẬP

  Member of Editor Board Uỷ viên NGÔ SỸ HOÀI lê kHẮC CÔI CAO XUâN THANH Chief of Office Chánh văn phòng CAO CẨM

  Translator Biên dịch TRAN HOA

  Art Direction Thiết kế mỹ thuật HỒNG NGâN

  MAGAZINE 189 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Tel: (84 4) 6278 2122/3783 3016 fax: (84 4) 3783 3016

  email: [email protected] Website: www.goviet.org.vn

  In tại Công ty Cổ phần truyền thông In Việt

  Publication licence No 322/GP - BTTT delivered 31/10/2014 by Ministry of Infomation and Comunications, Socialist

  Republic of Viet Nam.

  Giấy phép xuất bản số 322/GP - BTTTT Cấp ngày 31/10/2014

 • 6 Số 89 - Tháng 5.2017No. 89 - May, 2017

  để kinh tế tư nhân phát triển

  VẤN ĐỀ HÔM NAY CURReNT ISSUeS

  Nam aNh

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy tại phiên bế mạc hội nghị trung ương 5. Theo đó, hội nghị đã nhất trí ban hành ba nghị quyết mang tính bản lề cho phát triển kinh tế. Đó là tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm.

  Thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại.

  Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa,

  các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp. Tạo thuận lợi để các hộ và cá nhân tự nguyện liên kết hình thành doanh nghiệp hoặc các hình thức tổ chức hợp tác khác.

  Khuyến khích hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

  Xóa mọi rào cản

 • 7Số 89 - Tháng 5.2017No. 89 - May, 2017

  Về phía Nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, cần có sự đột phá trong tư duy và hành động, kiên trì đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật tốt luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp với quy luật thị trường và thông lệ, chuẩn mực quốc tế; xóa bỏ mọi định kiến, rào cản; cải cách mạnh các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển.

  Phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước, doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch; ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực, đặc biệt là phòng chống mọi biểu hiện của “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, quan hệ lợi ích nhóm, “thao túng chính sách”, cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi bất chính.

  Thường xuyên chăm lo tạo l

Search related