of 222 /222
New PILAR PILAR 13 L PILAR 13 H BRUGERMANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL MANUEL D’UTILISATEUR BRUKERVEILEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKERSHANDLEIDING

New PILAR PILAR 13 L PILAR 13 H - rais.com · 7 Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13 New PILAR / PILAR 13 Revision : 9 Dato27/6-2017: INDLEDNING

  • Author
    hakiet

  • View
    234

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of New PILAR PILAR 13 L PILAR 13 H - rais.com · 7 Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR /...

N e w P I L A RP I L A R 1 3 LP I L A R 1 3 H

B R U G E R M A N U A LB E D I E N U N G S A N L E I T U N G

U S E R M A N U A LM A N U E L D U T I L I S AT E U R

B R U K E R V E I L E D N I N GB R U K S A N V I S N I N G

K Y T T O H J EG E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G

Dansk BRUGERMANUAL ..............................................2-27Deutsch BEDIENUNGS-/AUFBAUANLEITUNG .................28-54English USER MANUAL ...............................................56-84Franais MANUEL DUTILISATEUR ...............................86-111Norsk BRUKERVEILEDNING ....................................112-137Svenska BRUKSANVISNING .......................................138-164Suominkielinen KYTTOHJE ..............................................166-191Vlaams GEBRUIKERSHANDLEIDING .........................192-216

DoP (DECLARATION of PERFORMANCE) ....................217

RAIS/attika New PILAR / PILAR 13 L / PILAR 13 H

EN 13240:2001+A2:2004 Raumheizer fr feste BrennstoffeAppliance fired by woodPole pour combustibles solides

Produced at: RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark

15a B-VG

EC.NO: 151

Typ FCXXxFCXXx

AFSTAND TIL BRNDBART, BAGVGABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTENDISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALLDIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIREAFSTAND TIL BRNDBART, SIDEVGABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITEDISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALLDISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTAFSTAND TIL BRNDBART, MBLERINGABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN MBELNDISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONTDISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANTCO EMISSIONCO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTENEMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTSEMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES

NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG /THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE:

RGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR /FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPRATURE DES GAZ DE FUME:

VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ /ENERGY EFFIENCY /EFFICACIT NERGTIQUE:DK: Brug kun anbefalede brndsler. Flg instrukserne i brugermanualen. Anordningen er egnet til rggassamleledning og intervalfyring. DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung. Zeitbrandfeuersttte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen. UK: Fuel types (only recommended). Follow the installation and operating instruction manual. Intermittent operation. F: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi. Foyer dure de combustion limite, homologu pour chemine connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommands.

Hergestellt fr /Produced for:ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn

STV / STAUB / DUST / POUSSIRES:

DK: 8 mg/Nm3 / DE: 8 mg/Nm3UK: 8 mg/Nm3 / FR: 8 mg/Nm3

DK: 220C / DE: 220C UK: 220C / FR: 220CDK: 4,8 kW / DE: 4,8 kW UK: 4.8 kW / FR: 4,8 kW DK: 83% / DE: 83%UK: 83% / FR: 83%

DK: BRNDE

DE: HOLZ

UK: WOOD

FR: BOIS

DK: 50 mm/SE BRUGERVEJLEDNINGDE: 50 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNGUK: 50 mm/SEE USER MANUALFR: 50 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEURDK: 350 mm/SE BRUGERVEJLEDNINGDE: 350 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNGUK: 350 mm/SEE USER MANUALFR: 350 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEURDK: 850 mm/SE BRUGERVEJLEDNINGDE: 850 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNGUK: 850 mm/SEE USER MANUALFR: 850 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR

DK: 0,071%DE: 0,071% / 882 mg/Nm3UK: 0,071%FR: 0,071%

CE-LABEL PILAR 13

13PILAR 13

Mrkeplade

CE Zeichen

Manufacturers plate

Plaquesignaltique

Merkeplate

Mrkplt

Tyyppikipi

Merkplaatje

4

1 2

3

5

6

7

A-A

B-B

A

A

B B

Pilar 13 L 1530

1525

222(K)

498

456

228(M)

1115

(J)

1213

(I)

444

125

(L)

New PILAR / PILAR 13 L

New PILAR / PILAR 13 HA-A

B-B

A

A

B B

Pilar 13 H 1800

1795

222(K)

498

456

228(M)

1160

(J)

1258

(I)

444

125

(L)

Reservedelstegning / Ersatzteilzeichnung / Spare parts drawing / Dessin des pices de rechange / Reservdelsritning / Varosapiitokset / Tekeningen van reserveonderdelen

7

6

4

9

8

23

5

1

10

New PILAR / PILAR 13 L / PILAR 13 H

Der

tag

es f

orbe

hold

for

try

kfej

l.GENBRUGOvnen er pakket i emballage som kan genbruges.Dette skal bortskaffes i henhold til national bestemmelse vedr. bortskaffelse af affald.

Glasset kan ikke genbruges.Glasset skal smides vk sammen med restaffald fra keramik og porceln. Ildfast glas har hjere smeltetemperatur, og kan derfor ikke genbruges.

Nr du srger for at ildfast glas ikke havner i returprodukterne, er det en hjlp som er et vigtigt bidrag for miljet.

FYR MILJVENLIGT!3 Miljvenlige rd til fornuftig fyring

- sund fornuft for bde milj og pengepung.

1. Effektiv optnding. Brug sm stykker tr (grantr) og en egnet optndingsblok, f.eks. paraffinerede trfiberruller/savsmuld.

2. Fyr kun med lidt brnde ad gangen - det giver den bedste forbrnding.

3. Brug kun trt tr - det vil sige tr med en fugtighed p 15-20%.

7

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

New PILAR / PILAR 13

Revision : 9Dato : 27/6-2017

INDLEDNING .............................................................................................................. 4GARANTI ................................................................................................................... 5SPECIFIKATIONER ....................................................................................................... 6AFSTANDE/ML ......................................................................................................... 7KONVEKTION............................................................................................................. 7SKORSTEN ................................................................................................................. 7INSTALLATION ............................................................................................................ 8INSTALLATION AF OVN MED DREJEFOD ..................................................................... 9NDRING AF SKORSTENSTILSLUTNING .................................................................... 12OPSTILLINGSAFSTAND VED BRNDBAR VG .......................................................... 13NORMAL OPSTILLING - RETVINKLET ......................................................................... 13HJRNEOPSTILLING 45 ........................................................................................... 14OPSTILLINGSAFSTANDE VED IKKE-BRNDBAR VG ................................................ 15360- DREJESOKKEL ................................................................................................ 16BRNDSEL .............................................................................................................. 17TRRING OG LAGRING ............................................................................................ 17AUTOMATISK REGULERING AF FORBRNDINGSLUFT (CLEVERAIR) ....................... 18FRSTEGANGSOPTNDING .................................................................................... 18OPTNDING OG PFYLDNING ................................................................................ 19RENGRING OG PLEJE ............................................................................................. 22RENSNING AF RGVEJE ........................................................................................... 23DRIFTSFORSTYRRELSER ............................................................................................ 24RESERVEDELE NEW PILAR 13 / PILAR 13 L / PILAR 13 H ............................................ 25TILBEHR NEW PILAR 13 / PILAR 13 L / PILAR 13 H .................................................. 26PRVNINGSATTEST (DANMARK) .............................................................................. 27

8

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

IndledningTillykke med Deres nye svanemrkede RAIS/attika brndeovn.

En RAIS/attika brndeovn er mere end blot en varmekilde, den er ogs udtryk for, at De lgger vgt p design og hj kvalitet i Deres hjem.

For at f mest mulig fornjelse og nytte af Deres nye brndeovn er det vigtigt, at de gennemlser manualen grundigt, inden brndeovnen stilles op og tages i brug.

Af hensyn til garantien og ved alle henvendelser angende ovnen i vrigt er det vigtigt, at De kan oplyse ovnens produktionsnummer. Vi anbefaler derfor, at De skriver nummeret i skemaet nedenfor.

Produktionsnummeret str nederst p ovnen.

Specielt for Danmark - Nye regler for installation af brndeovne

1. januar 2008 trdte en ny bekendtgrelse for brndeovne i kraft. Hermed er der kom-met nye krav til installationer af brndeovne mht. emission og dokumentation. Kon-sekvensen er, at fra 1. juni 2008 skal alle nyinstallerede brndeovne have en EN godkend-else samt en norsk eller tysk godkendelse.

Samtidig indfres der en prvningsattest, der skal sikre, at kravet til emission er opfyldt. Denne attest findes bagest i denne bruger manual, og skal underskrives af skorstens-fejeren efter installation. Vr opmrksom p, at attesten skal underskrives fr ibrug-tagning og flge ovnen i hele dens levetid.

Dato: Forhandler:

9

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

GarantiRAIS/attika brndeovne kontrolleres i flere omgange i forhold til sikkerhed, samt kvaliteten af materialer og forarbejdning. Vi yder garanti p alle modeller, og garantiperi-oden starter p installationsdatoen.

Garantien dkker: dokumenterede funktionsfejl p grund af fejlagtig forarbejdning dokumenterede materialefejl

Garantien dkker ikke: dr- og glaspakninger keramikglas fyrrumsbekldning overfladestrukturens udseende el. naturstenenes tekstur de rustfrie stloverfladers udseende og farveforandringer, samt patina udvidelseslyde

Garantien bortfalder i tilflde af: skader p grund af overfyring skader p grund af ydre pvirkninger og anvendelse af uegnede brndstoffer manglende overholdelse af lovmssige eller anbefalede installationsforskrifter, samt i

tilflde af egne ndringer af brndeovnen. manglende service og pleje

De bedes i skadestilflde kontakte Deres forhandler. I tilflde af garantikrav afgr vi mden hvorp skaden bliver udbedret. I tilflde af reparation, srger vi for professionel udfrelse.

Ved garantifordringer p efterleverede eller reparerede dele henvises til nationale/EU-retlige love/bestemmelser i.f.m. fornyede garantiperioder.

De til enhver tid gldende garantibestemmelser kan rekvireres hos RAIS A/S.

10

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

DTI Ref.: 300-ELAB-2006-EN / 300-ELAB-2006-NS PILAR 13 LPILAR 153PILAR 13 HPILAR 180

Nominel effekt (kW): 4,8

Min./Max. Effekt (kW): 3 - 6

Opvarmningsareal (m2): 45-90

Ovnens bredde/dybde/hjde (mm): 456-1530 456-1800

Brndkammer bredde/dybde/hjde (mm): 308-225-383

Anbefalet trmngde ved pfyldning (kg):(Fordelt p 1-2 stk brnde ca. 25-30 cm) 1,1

Min. Rgtrk (Pascal): -13

Vgt (kg): ca. 144 ca. 153

Virkningsgrad (%): 83

CO-emission henfrt til 13% O2 (%) 0,071

NOx-emission henfrt til 13% O2 (mg/Nm): 84

Partikelemission efter NS3058/3059 (g/kg): 1,897

Stvmling efter Din+ (mg/Nm): 8

Rggasmasseflow (g/s): 4,2

Rggastemperatur (C): 220

Rggastemperatur (C) ved rgstuds: 264

Intermitterende drift: Pfyldning br skeindenfor 49 minutter.

Specifikationer

DTIDanish Technological InstituteTeknologiparken Kongsvang All 29, DK-8000 Aarhus CDenmarkwww.dti.dkTelefon: +45 72 20 20 00Fax: +45 72 20 10 19

11

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

KonvektionRAIS/attika ovne er konvektionsovne. Dette bevirker, at ovnens yderpaneler ikke bliver overophedede. Konvektion betyder, at der opstr luftcirkulation, sledes at varmen fordeles mere jvnt i hele rummet. Den kolde luft trkkes ind ved ovnens fod og op gennem konvektionskanalen, der lber langs ovnens brndkammer. Den opvarmede luft strmmer ud ved ovnens top, og sikrer derved cirkulation af varmt luft i rummet.

Bemrk dog, at alle ydre overflader bliver varme under brug vr derfor meget forsigtig.

SkorstenSkorstenen er drivkraften for at f brndeovnen til at fungere. Husk, at selv den bedste brndeovn ikke fungerer optimalt, hvis der ikke er det forndne og korrekte trk i skor-stenen.

Skorstenen skal vre s hj, at trkforholdene er i orden -14 til -18 pascal. Hvis det anbefalede skorstenstrk ikke opns, kan der opst problemer med rg ud af lgen ved fyring. RAIS anbefaler at skorstenen tilpasses rgafgangsstudsen. Skorstenens lngde, regnet fra brndeovnens top, br ikke vre kortere end 3 meter og vre frt mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider, br toppen af skorstenen aldrig vre lavere end tagryg eller tagets hjeste punkt.Bemrk, at der ofte er nationale og lokale bestemmelser ved hus med strtag.

Vr ogs opmrksom p trkforholdene ved skorsten med 2 kerner.

Ovnen egner sig til tilslutning med rggassamleledning, men vi anbefaler at indfringerne placeres sledes, at der bliver en frihjdeforskel mellem dem p min. 250 mm.

Rgafgangsstudsen er 150 mm i diameter.

Hvis trkket er for stort, anbefales det at forsyne skorsten eller rgrr med et reguler-ingsspjld. Hvis dette monteres skal man sikre et frit gennemstrmningsareal p mini-mum 20 cm ved lukket reguleringsspjld. Det medfrer at energien i brndslet ikke udnyttes optimalt. Hvis De er i tvivl om skorstenens tilstand br De altid kontakte skor-stensfejeren.

Husk, der skal vre fri adgang til renselgen.

Afstande/mlSe skitse af ovnen forrest i manualen. Alle ml er ovnens ml uden hndtag og stilleskruer. Placeres ovnen p stilleskruer/drejesokkel pvirkes hjden.

I: Afstand fra gulv til center rgafgang topJ: Afstand fra gulv til center rgafgang bagK: Afstand fra bagside til luftindtag i bunden (Air-System)L: Afstand fra gulv til luftindtag bagside (Air-System)M: Afstand fra center rgafgang top til toppladens bagkantN: Afstand fra side til luftindtag i bunden (Air-System)

12

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

InstallationOvnen kan leveres med og uden drejesokkel. Leveres ovnen med drejesokkel, er den fabriksindstillet til at kunne dreje ialt 66 (33 til hver side). Drejesoklen kan ndres til 360 ved at fjerne en lseskrue i bunden af ovnen.Se srskilt instruktion i nste afsnit.

Det er vigtigt at ovnen bliver korrekt installeret af hensyn til bde milj og sikkerhed.

Ved installation af ovnen skal alle lokale regler og forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europiske standarder, overholdes. Lokale myndigheder samt skorstens-fejermester br kontaktes fr opstilling.Ovnen m kun installeres af en autoriseret/kompetent RAIS forhandler/montr, ellers bort-falder garantien.

Der m ikke foretages uautoriserede ndringer af ovnen.

BEMRK: Inden brndeovnen m tages i brug, skal opstillingen anmeldes til den lokale skorstensfejer.

Der skal vre rigelig tilfrsel af frisk luft i opstillingsrummet for at sikre en god forbrnd-ing - eventuelt gennem airbox tilslutningen. Bemrk, at eventuel mekanisk udsugning som f.eks. en emhtte kan formindske lufttilfrslen. Eventuelle luftriste skal placeres sledes, at lufttilfrslen ikke blokeres.

Ovnen har et luftforbrug p 10-20 m/t.

Gulvkonstruktionen skal kunne bre vgten af brndeovnen samt en eventuel skorsten. Hvis den eksisterende konstruktion ikke opfylder denne forudstning, skal der trffes passende foranstaltninger (f.eks. belastningsfordelene plade). Rdfr dig med en byggesagkyndig.

Ovnen placeres p ikke brndbart materiale og frit p gulv.

Det skal sikres at der ikke placeres brndbare genstande (f.eks. mbler) tttere p end de afstande angivet i de efterflgende afsnit vedr. opstilling (risiko for brand).

Nr De vlger, hvor De vil placere Deres RAIS brndeovn, br De tnke p varmefor-delingen til de andre rum. S fr De mest mulig fornjelse af Deres ovn.

Ovnen skal placeres i sikker afstand fra brndbart materiale.

Se mrkepladen p brndeovnen.

Ved modtagelse inspiceres ovnen for defekter.

NB!!Ovnen m kun installeres af en autoriseret/kompetent RAIS forhan-dler/montr.

Se www.rais.com for forhandleroversigt.

13

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Installation af ovn med drejefod

Hvis ovnen er leveret med en drejefod monteret, sidder en markr i bunden foran under ovnen.

Drejefod til 66 drejning.

Ovnen placeres som vist ift. bagvggen. Vr sikker p at markren (FRONT) er pla-ceret vinkelret ift. bagvggen (vist som 90). Ovnen med dens centerlinie (CL) str nu i sin yderste position til venstre (33). Markren viser midterlinien af det drejelige omrde. Ovnen kan dreje 33 til hver side af midterlinien.

B

B

90

CL

14

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Fjern pladen p bagsiden af ovnen.

Ovnen kan nu drejes til begge sider med 33.

Markren foran i bunden af ovnen kan fjernes ved at trkke i den.

Fjern 2 vingeskruer (transportsikring).Kontroller funktionen af drejefoden.Monter pladen p bagsiden igen.

15

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Markren foran i bunden af ovnen kan fjernes ved at trkke i den.

Drejefod til 360 drejning.

Hvis ovnen skal kunne dreje hele vejen rundt, s fjernes lseskruen.Kontroller funktionen af drejefoden.

Lseskrue

16

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

ndring af skorstenstilslutningOvnen leveres klargjort til topafgang, men kan ndres til bagudgang p flgende mde:

Sl udslagsblanketten ud p omkldningen.

Fjern evt. topplade, rgvendeplade og rgchikane. Blnddksel (3 stk. M6 mtrikker) og pakning tages af.

Blnddksel sttes p hullet i toppen - vr opmrksom p at pakningen sidder rigtigt. Det hele skrues sammen med de 3 stk. M6 mtrikker.

verste rgleder, rgvendeplade og topplademonteres i omvendt rkkeflge

Billedeksempler

Rgafgangsstudsen monteres p bagsiden med 3 stk. M6x20 cylinderskruer og M6 mtrikker.

17

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Opstillingsafstand ved brndbar vgFor at f afklaret om den vg brndeovnen skal st ved er brndbar, kan du kontakte din bygningsarkitekt eller de lokale bygningsmyndigheder.

Hvis gulvet er brndbart, skal ovnen placeres p ikke-brndbart materiale, ssom stl-plade, glasplade, klinker eller kunstskiferplade.

E

DA

2526541DKPilar 13 1530

Normal opstilling - retvinklet Uisoleret rgrrA. Mbleringsafstand (min.) 850 mm

Afstand til brndbart materiale (min.)

B. foran (gulv) hvor ml ikke er angivet, flges de nationale/lokale bestemmelser

C. til siden (gulv) hvor ml ikke er angivet, flges de nationale/lokale bestemmelser

D. bagud (vg) 50 mm

E. til side til vg 350 mm

Ovn med drejefod (66)D. bagud (vg) 50 mm

E. til side til vg 600 mm

18

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

D/E

D/E

A

2526541DKPilar 13 1530

Hjrneopstilling 45 Uisoleret rgrrA. Mbleringsafstand (min.) 850 mm

Afstand til brndbart materiale (min.)

B. foran (gulv) hvor ml ikke er angivet, flges de nationale/lokale bestemmelser

C. til siden (gulv) hvor ml ikke er angivet, flges de nationale/lokale bestemmelser

D. bagud (vg) 50 mm

Ovn med drejefod (66)E. til side til vg 600 mm

19

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Opstillingsafstande ved ikke-brndbar vgVi anbefaler en minimumsafstand til ikke-brndbart materiale p 50mm (F) af hensyn til rengring. Der skal altid vre mulighed for adgang til renselge.

Retvinklet opstilling og med drejefod (66)

45 opstilling og med drejefod (66)

F

F

F

F

20

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

A

360- drejesokkel Uisoleret rgrrA. Mbleringsafstand (min.) 850 mm

Afstand til brndbart materiale (min.)

B. foran (gulv) hvor ml ikke er angivet, flges de nationale/lokale bestemmelser

C. til siden (gulv) hvor ml ikke er angivet, flges de nationale/lokale bestemmelser

21

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

BrndselOvnene er testet iht. DS/EN 13240:2001, DS/EN 13240:2001/A2:2004 og NS 3058/3059 til forbrnding af klvet, trt birk, og godkendt til lvtr/nletr. Brndet skal have et vandindhold p 15-20 % og en max. lngde p brndkammerets bredde minus 50-60 mm. Det giver bde lbesod, miljgener og en drlig brndselskonomi at fyre med vdt tr. Nyfldet tr indeholder ca. 60-70 % vand, og er fuldstndig uegnet at fyre med. De skal regne med, at nyfldet tr skal st stakket til trring i 2 r.Tr med en diameter p mere end 100 mm br klves. Uanset strrelse br tret altid have mindst n overflade uden bark.

Det er ikke tilladt at afbrnde lakeret, lamineret, imprgneret tr, tr med kunststofbelgning, malet affaldstr, spnplade, krydsfiner, husaffald, papir-briketter og stenkul, da det ved afbrnding udvikler ildelugtende rg, der kan vre giftig.

Ved afbrnding af ovenstende og ved strre fyringsmngder end anbefalet, belastes ovnen med en strre varmemngde, hvilket medfrer en hjere skorstenstemperatur og en lavere virkningsgrad. Derved kan ovn og skorsten beskadiges og garantien bortfalder.Trets brndvrdi hnger meget sammen med trets fugtighed. Fugtigt tr har lav brndvrdi. Jo mere vand tret indeholder - jo mere energi bruges der p at f det til at fordampe og denne energi gr tabt.

BRUG KUN ANBEFALEDE BRNDSLERDen efterflgende tabel viser brndvrdien i forskellige trsorter, der har vret lagret i 2 r, og har en restfugtighed p 15-17 %.

Trsort Kg trt tr pr. m3 I forhold til bg/egAvnbg 640 110%Bg og eg 580 100%Ask 570 98%Ahorn 540 93%Birk 510 88%Bjergfyr 480 83%Gran 390 67%Poppel 380 65%

1 kg tr giver samme varmeenergi uanset trsort. 1 kg bg fylder blot mindre end 1 kg gran.

Trring og lagringTr krver tid til at trre. En korrekt lufttrring varer ca. 2 r.

Her flger nogle tips: Opbevar tret savet, klvet og stablet p et luftigt, solrigt sted beskyttet mod regn

(sydsiden af huset er srdeles velegnet). Opbevar brndestablerne med en hndsbredde afstand, det sikrer at den gennem-

strmmende luft tager fugtigheden med ud. Undg at dkke brndestablerne med plastik, da det hindrer fugtigheden i at

komme ud. Det er en god id at tage brnde ind 2-3 dage fr det skal bruges.

22

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

FrstegangsoptndingEn forsigtig start betaler sig. Begynd med et lille bl, s brndeovnen kan tilvnnes den hje temperatur. Dette giver den bedste start og eventuelle skader undgs.

Vr opmrksom p, at der kan fremkomme en ejendommelig, men ufarlig lugt og rgudvikling fra ovnens overflade under den frste optnding. Det er fordi maling og materiale skal hrde, men lugten forsvinder hurtigt - srg for kraftig udluftning, gerne gennemtrk.

Under denne proces skal De vre ppasselig med ikke at berre de synlige flader/glas (meget varme!), og det anbefales at De jvnligt bner og lukker lgen for at forhindre lgens pakning i at klbe fast.Desuden kan ovnen under opvarmning og nedkling give skaldte kliklyde, dette skyl-des de store temperaturforskelle materialet udsttes for.

Brug aldrig nogen form for flydende brndstof til optnding eller for at holde ilden ved lige. Man risikerer en eksplosion.

Nr ovnen har stet ubrugt i nogen tid, brug da samme fremgangsmde som ved frste-gangsoptnding.

Automatisk regulering af forbrndingsluft (CleverAIR)Denne ovn er forsynet med et selvstndigt og selvregulerende luftspjld.Derfor er der ingen spjldhndtag. Der skal kun placeres trt tr som antndes. CleverAIR teknikken overtager resten.

Primrluft er den forbrndingsluft der tilsttes den primre forbrndingszone i bun-den af brndkammeret, dvs. brndets gldelag. Denne luft, som er kold, bruges kun i optndingsfasen.

Sekundrluft er den luft, der tilsttes i gasforbrndingszonen, dvs. luft som medvirker til forbrnding af pyrolysegasserne (forvarmet luft der bruges til rudeskyl og forbrnding). Denne luft trkkes ind gennem spjldet og forvarmes via sidekanalen og sendes ud som varm skylleluft til ruden. Denne varme luft skyller ned langs ruden og holder den fri for sod.

Tertirluften bagerst i brndkammeret foroven (2 hulrkker) sikrer en forbrnding af de sidste gasrester, inden de ledes op i skorsten.

Pilotdysene er placeret i bunden af bde bagpladen og forrest i brndkammeret. De med-virker til, at der altid er ilt og hj temperatur i gldelaget. Det giver en hurtig opstart ved pfyldning og reducerer risikoen for at ilden gr ud.

CleverAIR sikrer i enhver brndfase for en optimal luftblanding og en ren forbrnding. Takket vre bimetal forbrndingsautomatikken er en forkert betjening udelukket.

23

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Optnding og pfyldning

OBS!!Hvis airsystem er tilsluttet, skal ventil vre ben.

Top-Down optnding (se fotos indv. i omslaget forrest i manualen)

Lgen bnes helt til den er lst i ben stilling. Start med at placere ca. 1kg tr ( f.eks. 2 stk. klvet brndeknude) i bunden af

brndkammer. Lg ca. 1,2kg trt tr, klvet til pindebrnde, lst ovenp, samt 2-3 optndingsblokke eller lignende (foto 1).

Blet tndes (fotos 2-3) Luk lgen og st den p klem - trk i lgehndtaget.

Luk den verste konvektion af ovnen - hvis den er monteret - (hndtaget drejes med uret). Dette sikrer en hurtigere opvarmning af ovnen.

Nr ilden har godt fat i optndingspindene (foto 4) lukkes lgen helt (efter ca. 3-10min., afhngig af trkforhold i skorsten).

Nr de sidste flammer er slukket og der er et pnt gldelag (foto 5), pfyldes 1-2 stk. tr (ca. 1-1 kg) (foto 6).

Lgen lukkes helt i. Hvis det er ndvendigt kan lgen holdes ben f minutter for at f gang i ilden

(foto 7).

Den verste konvektion kan nu bnes igen (hndtaget drejes mod uret). Derved afgives mere varme til rum-met.

24

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

OBS!!Hvis blet er brndt for langt ned (for lille et gldelag), kan der g lngere tid for at f blet i gang igen.

Ved genoptnding hjlper det at lukke den verste konvektion. Dette sikrer en hurtigere opvarmning af ovnen.

Nr der fyres br rgen ud af skorstenen vre nsten usynlig, blot ses en flimmer i luften.Nr der pfyldes, skal lgen bnes forsigtigt for at undg rgudslag. Fyld aldrig tr p, mens det brnder i ovnen.

RAIS anbefaler, at man pfylder 1-2 stk. tr - ca. 1-1 kg - indenfor 49 minutter (inter-mitterende drift).

OBS!!Hold ovnen under skrpet opsyn under optnding. Under anvendelse skal lgen altid holdes lukket.

25

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Advarsel!!Hvis brndet kun ulmer eller ryger, og der tilfres for lidt luft, udvikles der uforbrndte rggasser.Rggas kan antndes og eksplodere. Det kan give skader p materiel og i vrste fald personer.

AdvarselHvis brndet kun ulmer eller ryger, og der tilfres for lidt luft, udvikles der uforbrndte rggasser.Rggas kan antndes og eksplodere. Det kan give skader p materiel og i vrste fald p personer.

Luk aldrig helt for lufttilfrslen, nr der tndes op i ovnen.

Hvis der kun er f glder tilbage, skal der tndes op forfra. Hvis man bare lgger brnde p tndes blet ikke, derimod udvikles der uforbrndte rggasser.

Her er der lagt tr p et for lille gl-delag, og der tilfres for lidt luft - rg-udvikling begynder.

Undg meget kraftig rgudvikling - fare for rggaseksplosion.

Ved meget kraftig rgudvikling, bn luftspjldet helt, samt eventuel lge p klem eller tnd op forfra.

AdvarselHvis brndet kun ulmer eller ryger, og der tilfres for lidt luft, udvikles der uforbrndte rggasser.Rggas kan antndes og eksplodere. Det kan give skader p materiel og i vrste fald p personer.

Luk aldrig helt for lufttilfrslen, nr der tndes op i ovnen.

Hvis der kun er f glder tilbage, skal der tndes op forfra. Hvis man bare lgger brnde p tndes blet ikke, derimod udvikles der uforbrndte rggasser.

Her er der lagt tr p et for lille gl-delag, og der tilfres for lidt luft - rg-udvikling begynder.

Undg meget kraftig rgudvikling - fare for rggaseksplosion.

Ved meget kraftig rgudvikling, bn luftspjldet helt, samt eventuel lge p klem eller tnd op forfra.

AdvarselHvis brndet kun ulmer eller ryger, og der tilfres for lidt luft, udvikles der uforbrndte rggasser.Rggas kan antndes og eksplodere. Det kan give skader p materiel og i vrste fald p personer.

Luk aldrig helt for lufttilfrslen, nr der tndes op i ovnen.

Hvis der kun er f glder tilbage, skal der tndes op forfra. Hvis man bare lgger brnde p tndes blet ikke, derimod udvikles der uforbrndte rggasser.

Her er der lagt tr p et for lille gl-delag, og der tilfres for lidt luft - rg-udvikling begynder.

Undg meget kraftig rgudvikling - fare for rggaseksplosion.

Ved meget kraftig rgudvikling, bn luftspjldet helt, samt eventuel lge p klem eller tnd op forfra.

Hvis der kun er f glder tilbage,skal der tndes op forfra.

Hvis man bare lgger brnde p, tndes blet ikke, derimod udvikles der uforbrndte rggasser.

Her er der lagt tr p et for lille gldelag, og der tilfres for lidt luft - rgudvikling begynder.

Undg meget kraftig rgudvikling - fare for rggaseksplosion.

Ved meget kraftig rgudvikling, bn lge eller tnd op forfra.

Billedeksempler

26

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Rengring og plejeBrndeovn og skorsten skal tilses af en skorstensfejer 1 gang om ret. Ved rengring og pleje skal ovnen vre kold.

Er glasset tilsodet: Rengr glasset regelmssigt og kun nr ovnen er kold Fugt et stykke papir eller avis, dyp det i asken og gnid p det tilsodede glas. Gnid efter med et stykke papir og glasset bliver rent. Alternativt bruges glasrens, som kbes hos din RAIS forhandler.

Udvendig rengring foretages med en tr bld klud eller en bld brste.

Rengring af brndkammer:Asken skrabes/skovles ud og opbevares i ikke brndbar beholder indtil den er afklet. Bortskaffelse af aske sker ved almindelig dagrenovation.

HUSK!! tm aldrig brndkammeret helt for aske blet brnder bedst ved et lille askelag.

Inden en ny fyringssson skal skorsten og rggasforbindelsesstykket altid kontrolleres for blokering.Efterse ovnen udvendigt og indvendigt for skader, specielt pakninger og de varmeisoler-ende plader (vermiculit).

Vedligeholdelse/reservedeleSrligt bevgelige dele nedslides ved hyppig anvendelse. Drpakninger er ogs sliddele. Der m kun anvendes originale reservedele. Efter endt varmeperiode anbefaler vi at der foretages service af forhandleren.

BrndkammerforingBrndkammerforingen beskytter brndeovnens korpus mod varmen fra ilden. De store temperatursvingninger kan forrsage ridser i foringens plader, der dog ikke pvirker brndeovnens funktionsdygtighed. De skal frst udskiftes, nr de efter adskillige rs anv-endelse begynder at smuldre. Foringens plader er kun lagt eller stillet ind i brndeovnen, og kan dermed uden proble-mer udskiftes af dig eller din forhandler.

Bevgelige deleDrhngsler og drlsen skal smres efter behov.Vi anbefaler, at vores smrespray udelukkende bruges, da anvendelsen af andre produkter kan fre til dannelse af lugt og restprodukter. Kontakt din forhandler for at f smremid-let.

27

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Rensning af rgvejeFor at f adgang til rgvejen, fjernes den verste plade - rgvendeplade fremstillet i ver-miculit og rgchikanen (stlplade med vermiculit).

Fjern rgvendepladen forsigtigt ved at kntre den i den ene side og dreje den s den gr fri af siden. Trk forsigtigt pladen ud.

Rgchikanen lftes, kntres til den ene side, snkes og fjernes.

Fjern skidt og stv, og st delene p plads i omvendt rkkeflge.

28

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Driftsforstyrrelser

Rgudslag fra lgeKan skyldes for lavt trk i skorstenen 22 Pa, reguleringsspjld br monteres.

Ovn brnder for svagtkan skyldes

for lidt brnde for lidt lufttilfrsel til rumventilation manglende rensning af rgveje utt skorsten utthed mellem skorsten og rgrr

Nedsat trk i skorstenKan skyldes

temperaturforskellen er for lille, f. eks. ved drlig isoleret skorsten udetemperaturen er hj, f. eks. om sommeren der er vindstille skorstenen er for lav og i l

OBS!!Vr forsigtig nr du placerer rgvendepladen og rgchikanen tilbage.Vr sikker p at tapperne fra rgchikanen fanger hullerne i ovnen.

Tapper

Huller

Front af ovn-set nedefra

29

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

ADVARSEL!!Anvendes forkert eller for fugtigt brnde, kan det fre til overdreven soddannelse i skor-stenen og evt. til skorstensbrand:

Luk i dette tilflde for alle lufttilfrsler p brndeovnen hvis der er installeret en ventil ifm. en airtilslutning udefra

tilkald brndvsenet brug aldrig vand til slukning! efterflgende skal De kontakte skorstensfejeren for kontrol af ovn og skorsten.

VIGTIGT!! for at opn en sikker forbrnding skal der vre klare gule flammer eller klare glder tret m ikke ligge og ulme.

Hvis brndet kun ulmer eller ryger, og der tilfres for lidt luft, udvikles der uforbrndte rggasser. Rggas kan antndes og eksplodere. Det kan give skader p material og i vrste fald p personer.

Luk aldrig helt for lufttilfrslen, nr der tndes op i ovnen.

Reservedele New PILAR 13 / PILAR 13 L / PILAR 13 HHvis der anvendes andre reservedele end dem som anbefalet af RAIS, bortfalder garantien Alle udskiftelige dele kan kbes som reservedele hos din RAIS forhandler.Se reservedelstegning (forrest i manualen).

1 1 1511090

2 1 1512200

3 1 1015500

4 1 61-00

5 1 1510990

6 1 251060180

1 251060790

7 1 251061190

8 1 1311890

9 1 61-105

10 1 2511590

Glaslge

Skamolst

Pakningsst til lge

Rgafgangsstuds 6

Spjld

Topplade med konvektionsspjld (rustfrit)

Topplade med konvektionsspjld (sort)

Topplade

Lukketj

Rgafgangsstuds 5

Drejesokkel

Pos. Antal Varenr. Beskrivelse

falsk luft i skorstenen skorsten og rgrr tilstoppet huset er for tt (manglende frisklufttilfrsel). negativ rgtrk (drligt trkforhold)

Ved kold skorsten eller vanskelige vejrforhold kan der kompenseres ved at give ovnen mere lufttilfrsel end sdvanlig.Ved vedvarende driftforstyrrelser anbefales det at kontakte din RAIS forhandler eller skor-stensfejer.

30

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

Tilbehr New PILAR 13 / PILAR 13 L / PILAR 13 H

Air kit 24 (vg) 000651724xx (xx: valgfri farvekode)

Air kit 25 (gulv) 00065172590

AkkumuleringsstenR180

R83

0

5765

0007201R180R83

0

5765

0007201

2527201 - 8 x 6 kg (48 Kg)

2517201 - 16 x 6 kg (96 Kg)

7

6

4

9

8

23

5

1

10

2511590 - Drejesokkel - komplet 8142390 - Kuglekobling

31

Dansk RAIS/attika - Brugermanual til New PILAR / PILAR 13

PRVNINGSATTEST (DANMARK)

TEST Reg.nr. 300

Rais 2006 Rais Pilar 13.docx

TEKNOLOGISK INSTITUT Akkrediteret prvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300 Notificeret prvningsorgan med ID-nr. 1235

Prvningsattest II Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-2006-EN og 300-ELAB-2006-NS

Emne: Brndeovn, Rais Pilar 13, Rais Pilar 13L, Rais Pilar 13H

Rekvirent: Rais A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn CVR nr.: 25195612 P-nr.: 1001580195

Procedure: X Prvning efter DS/EN13240/A2:2004 X Prvning efter NS3058-1 & -2 (partikelmling) X Emissionsmling efter CEN/TS 15883 (stv og OGC)

Prvningsresultater Akkrediteret prvning af brndeovn iht. EN 13240 er foretaget med brnde der pfyres manuelt, og flgende resultater blev opnet:

Nominel ydelse: 4,8 kW CO-emission: 0,07 % - henfrt til 13 % O2 Virkningsgrad: 83 % Rggastemperatur: 220 C Afstand til bagvg: - se vejledning Afstand til sidevg: - se vejledning

Emissioner iht. NS 3058 og/eller CEN/TS 15883: Partikler efter NS 3058: 1,90 g/kg (trstof) middelvrdi (krav 2015:5 / 2017:4) Partikler efter NS 3058: 2,41 g/kg (trstof) maksimalt (krav 2015:10 / 2017:8) OGC efter CEN/TS 15883: 70 mgC/Nm ved 13% O2 (krav 2015:150 / 2017:120) Stv efter CEN/TS 15883: 8 mg/Nm ved 13% O2 (krav 2015:40 / 2017:30)

Bemrk venligst, at de oplyste vrdier er et uddrag af prvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prvningsrapporten, se nummer ovenfor. Aarhus, den 5. august 2015 Kim Sig Andersen Konsulent

Skorstensfejerptegning

P baggrund af ovennvnte emissioner attesteres det hermed, at fyringsanlgget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgrelse nr. 46 af 22/01-2015 om regulering af luftforurening fra fyringsanlg til fast brndsel under 1 MW, for s vidt: Krav fra 2015 til januar 2017 opfyldt: X Krav efter januar 2017 opfyldt: X

Teknologiparken Kongsvang All 29 DK-8000 Aarhus C Phone +45 72 20 10 00 Fax +45 72 20 10 19 [email protected]

05-08-2015 14:20:19Dette PDF dokument er kun gyldigt, hvis det er digitalt signeret med OCES digitalsignaturen for Kim Sig Andersen, Teknologisk Institut. This PDF document is only valid if digitally signed with the OCES digital signature for Kim Sig Andersen, Danish Technological Institute.

RECYCLING: Der Ofen ist in wiederverwendbarer Verpackung ver-packt.Diese muss den nationalen Bestimmungen bzgl. Abfall-entsorgung entsprechend entsorgt werden.

Das Glas kann nicht wiederverwendet werden.Das Glas ist zusammen mit Restabfllen aus Keramik und Porzellan wegzuwerfen. Feuerfestes Glas hat eine hhere Schmelztemperatur und kann daher nicht wiederverwen-det werden.

Wenn Sie dafr sorgen, da feuerfestes Glas nicht in den Recyclingprodukten landet, ist das ein wichtiger Beitrag fr die Umwelt.

HEIZEN SIE UMWELTFREUNDLICH!3 umweltfreundliche Empfehlungen zum vernnftigen Heizen

gesunde Vernunft sowohl fr die Umwelt als auch fr das Portemonnaie.

1. Effektives Anznden. Verwenden Sie kleine Holzscheite (ideal: Tannenholz) und eine geeignete Anzndhilfe, z.B. parafinge-trnkte Holzfaserrllchen.

2. Heizen Sie nur mit wenig Brennholz auf einmal das sorgt fr die beste Verbrennung.

3. Verwenden Sie nur trockenes Holz das heit Holz mit einer Feuchtigkeit von 15-20 %.

Kei

ne H

aftu

ng b

ei D

ruck

fehl

ern.

nd

erun

gen

blei

ben

vorb

ehal

ten.

33

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

New PILAR / PILAR 13

Revision : 9Datum : 27/6-2017

EINLEITUNG ............................................................................................................. 30GARANTIE .............................................................................................................. 31SPEZIFIKATIONEN ..................................................................................................... 32ABSTNDE............................................................................................................... 33KONVEKTION........................................................................................................... 33SCHORNSTEIN ......................................................................................................... 33INSTALLATION .......................................................................................................... 34INSTALLATION DES OFENS MIT DREHKONSOLE ........................................................ 35NDERUNG DES SCHORNSTEINANSCHLUSSES ........................................................ 38AUFSTELLUNGSABSTAND BEI BRENNBAREN WNDEN ............................................. 39NORMALE AUFSTELLUNGRECHTWINKLIG .............................................................. 39ECKAUFSTELLUNG 45 ............................................................................................ 40AUFSTELLUNGSABSTAND BEI NICHT BRENNBAREN WNDEN .................................. 41360- DREHKONSOLE .............................................................................................. 42FEUERHOLZ.............................................................................................................. 43TROCKNUNG UND LAGERUNG ................................................................................ 44AUTOMATISCHE REGELUNG DER VERBRENNUNGSLUFT (CLEVERAIR) ................... 44LFTUNG ................................................................................................................. 44ERSTES ANZNDEN.................................................................................................. 45ANZNDEN UND NACHLEGEN................................................................................. 45KONTROLLE ............................................................................................................. 46REINIGUNG UND PFLEGE ......................................................................................... 48REINIGUNG DER RAUCHWEGE ................................................................................ 49BETRIEBSSTRUNGEN .............................................................................................. 50ERSATZTEILE NEW PILAR / PILAR 13 L / PILAR 13 H ................................................... 52ZUBEHR NEW PILAR / PILAR 13 L / PILAR 13 H ....................................................... 53ZERTIFIKAT ............................................................................................................... 54

34

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

EinleitungHerzlichen Glckwunsch zu Ihrem neuen RAIS/attika - Kaminofen.

Ein RAIS/attika - Kaminofen ist mehr als nur eine Wrmequelle; er ist auch Ausdruck dafr, dass Sie in Ihrem Heim auf Design und hohe Qualitt Wert legen.

Damit Sie das bestmgliche Vergngen und den besten Nutzen aus Ihrem neuen Kami-nofen ziehen knnen, ist es wichtig, dass Sie die Anleitung sorgfltig durchlesen, bevor der Kaminofen aufgestellt und in Betrieb genommen wird.

Aus Rcksicht auf die Garantie und alle Anfragen bezglich des Ofens ist es im brigen wichtig, dass Sie die Produktionsnummer des Ofens angeben knnen. Wir empfehlen Ihnen daher, dass Sie die Nummer im folgenden Plan eintragen.

Die Produktionsnummer befindet sich ganz unten am Ofen.

Datum: Hndler:

35

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

GARANTIE RAIS/attika Kaminfen werden mehrfach auf Sicherheit und Material- bzw. Verarbei-tungsqualitt geprft. Auf alle Modelle gewhren wir eine Garantie, die mit dem Instal-lationsdatum beginnt.

Die Garantie bezieht sich auf : nachgewiesene Funktionsstrungen durch fehlerhafte Verarbeitung nachgewiesene Materialfehler

Die Garantie umfasst nicht: Tr- und Glasdichtungen Keramikglas Feuerraumauskleidung Optik der Oberflchenstruktur bzw. die Maserung von Natursteinen Optik bzw. Farbvernderungen von Edelstahl- und Edelrostoberflchen Ausdehnungsgerusche

Garantie entfllt bei: Schden durch berfeuerung Schden durch ussere Einwirkung und Verwendung von ungeeigneten Brennstoffen Nichteinhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen oder von uns empfohlenen Installa-

tionsvorschriften, sowie bei selbst ausgefhrten nderungen am Kaminofen Nichteinhaltung der Service-Pflege

Im Schadenfall wenden Sie sich an Ihren Fachhndler. Im Falle eines Garantieanspruchs entscheiden wir, auf welche Art der Schaden behoben wird. Im Falle einer Reparatur sor-gen wir fr eine fachgerechte Ausfhrung.

Garantie-Ansprche auf nachgelieferte oder durch uns reparierte Teile werden nach natio-nalem bzw. nach EU-Recht gehandhabt.

Die jeweils gltigen Garantiebestimmungen knnen bei der Attika Feuer AG angefordert werden.

36

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

DTI Ref.: 300-ELAB-2006-EN / 300-ELAB-2006-NS PILAR 13 LPILAR 153PILAR 13 HPILAR 180

Nennleistung (kW): 4,8

Mind./Max. Effekt (kW): 3 - 6

Wrmebereich (m): 45-90

Breite/Tiefe/Hhe des Ofens (mm): 456-1530 456-1800

Brennkammer Breite/Tiefe/Hhe (mm): 308-225-383

Empfohlene Holzmenge beim Befllen (kg):(Verteilt auf 1-2 Stck Brennholz ca. 25-30cm) 1,1

Mind. Rauchabzug (Pascal): -13

Gewicht (kg): ca. 144 ca. 153

Wirkungsgrad (%): 83

CO-Emission bezieht sich auf 13 % O2 (%) 0,071

NOx-Emission bezieht sich auf 13 % O2 (mg/Nm): 84

Partikelemission nach NS3058/3059 (g/kg): 1,897

Staubmessung nach DIN+ (mg/Nm): 8

Rauchgasmassenstrom (g/s): 4,2

Rauchgastemperatur (C): 220

Rauchgastemperatur (C) (Rauchausgangsstutzen): 264

Betrieb: Das Befllen muss binnen 49 Minutten erfolgen.

Spezifikationen

DTIDanish Technological InstituteTeknologiparken Kongsvang All 29, DK-8000 Aarhus CDenmarkwww.dti.dkTelefon: +45 72 20 20 00Fax: +45 72 20 10 19

37

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

KonvektionRAIS/attika - Kaminfen sind Konvektionsfen. Das bewirkt, da die Auenpaneele des Ofens nicht bermig aufgeheizt werden. Konvektion bedeutet, da eine Luftzirkula-tion entsteht, so da die Wrme gleichmiger im ganzen Raum verteilt wird. Die kalte Luft wird am Fu des Ofens und durch den Konvektionskanal angesogen, der entlang der Brennkammer des Ofens verluft. Die erwrmte Luft strmt an der Oberseite des Ofens aus und sorgt dadurch fr die Zirkulation warmer Luft im Raum.Beachten Sie jedoch, da alle ueren Oberflchen bei Gebrauch hei werden seien Sie daher sehr vorsichtig.

SchornsteinDer Schornstein ist die Antriebskraft, um den Ofen in Funktion zu bringen. Bedenken Sie, dass selbst der beste Kaminofen nicht optimal funktioniert, wenn er nicht ber den not-wendigen und korrekten Zug im Schornstein verfgt.

Der Schornstein muss so hoch sein, da die Zugverhltnisse ausreichend sind zwischen -14 und -18 Pascal. Wenn der empfohlene Zug im Schornstein nicht erreicht wird, knnen beim Heizen Probleme mit austretendem Rauch auftreten. Wir empfehlen, den Schorn-steindurchmesser dem Rauchrohrstutzen anzupassen. Die Lnge des Schornsteins, von der Oberkante des Kaminofens gemessen, darf nicht krzer als 4 Meter sein und muss mindestens 80 cm ber den Dachfirst hinausragen.

Achten Sie auch auf die Zugverhltnisse bei Schornsteinen mit 2 Kernen.

Der Rauchrohrstutzen hat einen Durchmesser von 150 mm.

Wenn der Zug zu stark ist, empfehlen wir, dass entweder Schornstein oder Rauchrohr mit einer Regulierungsklappe versehen wird. Wenn diese montiert wird, muss man bei ge-schlossener Regulierungsklappe fr einen freien Durchstrmungsbereich von mindestens 20 cm sorgen. Das fhrt dazu, dass die Energie des Brennholzes nicht optimal genutzt wird. Wenn Sie Zweifel am Zustand des Schornsteins haben, sollten Sie sich stets an den Schornsteinfeger wenden.

Denken Sie daran, dass freier Zugang zur Reinigungsklappe bestehen muss.

AbstndeSiehe Ofenskizze im vorderen ausklappbaren Umschlag dieser Anleitung. Alle Ofen-mae sind ohne Griff und Stellschrauben. Die Hhe ndert sich wenn der Ofen auf Stellschrauben/Drehkonsole gestellt wird.

I: Abstand vom Fuboden zur oberen Montage des Rauchrohres am Ofen.J: Abstand vom Fuboden zur Mitte des Rauchrohres (hinten).K: Abstand von der Rckseite zum Frischlufteinlass an der Unterseite (Air-System)L: Abstand vom Fuboden zum Frischlufteinlass an der Rckseite (Air-System)M: Abstand von der Mitte der oberen Montage des Rauchrohres am Ofen zur Hinterkante der Deckelplatte.N: Abstand von der Ofenseite zum Frischlufteinlass an der Unterseite (Air-System)

38

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

InstallationDer Ofen kann mit und ohne Drehkonsole geliefert werden.Wird der Ofen mit Drehkonsole geliefert, ist er ab Werk fr eine Drehung von insgesamt 66 eingestellt (33 zu jeder Seite). Der Drehsockel kann auf 360 erweitert werden, in-dem eine Verriegelung im Boden des Ofens entfernt wird.Die Anleitung dafr finden Sie im nchsten Abschnitt dieser Anleitung.

Der Kaminofen darf nur von einem qualifizierten RAIS/attika - Fachhndler installiert werden, ansonsten entfllt die Garantie.

Der Ofen muss unter Bercksichtigung aller geltenden lokalen Regeln und Vorschriften, einschlielich diejenigen, die sich auf nationalen und europischen Normen beziehen, auf-gestellt und installiert werden. Lokale Behrden sowie der Schornsteinfegermeister sind vor dem Aufstellen zu kontaktieren.

Am Ofen drfen keine ungenehmigten nderungen vorgenommen werden.

HINWEIS: Bevor der Kaminofen in Gebrauch genommen werden darf, muss die Aufstel-lung an den rtlichen Schornsteinfeger gemeldet werden.

Um eine gute Verbrennung zu gewhrleisten, muss im Aufstellungsraum fr eine reichli-che Frischluftzufuhr gesorgt werden. Beachten Sie, dass ein eventuelles mechanisches Absaugen wie beispielsweise ber eine Dunstabzugshaube die Luftzufuhr verringern kann. Eventuelle Luftgitter sind so anzuordnen, dass die Luftzufuhr nicht blockiert wird. Der Ofen hat einen Luftverbrauch von 10-20m/Std.

Die Fubodenkonstruktion muss das Gewicht des Kaminofens sowie eines eventuellen Schornsteins tragen knnen. Wenn die vorhandene Konstruktion diese Voraussetzung nicht erfllt, mssen passende Vorkehrungen getroffen werden (z. B. belastungsver-teilende Platte). Lassen Sie sich von einem Bausachverstndigen beraten.

Der Ofen ist frei und auf nicht brennbarem Boden aufzustellen.

Es muss gewhrleistet sein, da keine brennbaren Gegenstnde (z. B. Mbel) nher als mit den im nachfolgenden Abschnitt bzgl. Aufstellung genannten Abstnden platziert werden (Brandgefahr).

Wird der Ofen auf einem brennbaren Fuboden installiert, sind die nationalen und lokalen Bestimmungen in Bezug auf die Gre der nicht brennbaren Unterlage, die den Fuboden unter dem Ofen abdecken muss, einzuhalten.

Wenn Sie entscheiden, wo Sie Ihren RAIS/attika - Kaminofen aufstellen wollen, sollten Sie an die Wrmeverteilung in die anderen Rume denken. So haben Sie an Ihrem Ofen am meisten Freude.

Siehe Typenschild am Kaminofen.

Bei der Annahme muss der Ofen auf Defekte untersucht werden.

BITTE BEACHTEN!!Der Kaminofen darf nur von einem qualifizierten RAIS/attika - Fach-hndler installiert werden.

39

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Installation des Ofens mit DrehkonsoleDer Ofen wird gem Abbildung an der Rckwand installiert. Es mu sichergestellt werden, da die Markierung (FRONT) rechtwinklig zur Rckwand ist (mit 90 dargestellt). Der Ofen mit seiner Mittellinie (CL) ist jetzt in seiner Position ganz links (33 gedreht). Die Markierung zeigt die Mittellinie des Schwenkbereiches. Der Ofen kann auf beiden Seiten um 33 abgedreht werden.

Wird der Ofen mit einer Drehkonsole geliefert, ist unten vorne in der Mitte eine Markierung montiert.

Drehkonsole fr die 66 Drehung

B

B

90

CL

40

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Das Luftgitter hinten entfernen.

Der Ofen kann nun zu beiden Seiten um 33 abgedreht werden.

Die Markierung vorne am Ofen kann herausgezogen werden.

Die 2 Flgelschrauben (Transportsicherung) ent-fernen. Funktion der Drehkonsole kontrollieren. Luftgitter wieder am Ofen montieren.

41

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Drehkonsole fr die 360 Drehung

Falls der Ofen eine volle Umdrehung machen soll, entfernen Sie die Verriegelungsschraube. Funktion der Drehkonsole kontrollieren.

Verriegelungsschraube

Die Markierung vorne am Ofen kann herausgezogen werden.

42

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

nderung des SchornsteinanschlussesDer Ofen wird mit vorbereitetem oberem Ausgang geliefert, kann aber auf folgende Weise fr den rckwrtigen Ausgang gendert werden:

Schlagen Sie den Einschlagdeckel aus der Verkleidung.

Entfernen Sie Rauchschikane, Rauchwendeplatte und Abdeckplatte. Blinddeckel (3 Stck M6-Muttern) und Dichtung werden abgenommen.

Blinddeckel wird in das Loch auf der Oberseite gesetzt achten Sie darauf, dass die Dichtung richtig sitzt. Das Ganze wird mit den 3 Stck M6-Muttern zusam-mengeschraubt.

Beispielbilder

Der Rauchrohrstutzen wird mit 3 Stck M6x20-Zylinder-schrauben und M6-Muttern hinten montiert.

Die Rauchschikane, Rauchwendeplatte und Abdeckplatte werden in umgekehrter Reihenfolge montiert.

43

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Aufstellungsabstand bei brennbaren WndenUm abzuklren, ob die Wand, an der der Kaminofen stehen soll, brennbar ist, knnen Sie sich an Ihren Architekten oder die rtliche Baubehrde wenden.

Wenn der Fuboden brennbar ist, muss der Ofen auf nicht brennbarem Material platziert werden, wie Stahlplatte, Glasplatte, Klinker oder Kunstschieferplatte.

E

DA

2526541DKPilar 13 1530

Normale Aufstellungrechtwinklig Nicht isoliertes RauchrohrA. Mbelabstand (mind.) 850 mm

Abstand zu brennbaren Stoffen (mind.)

B. Vorne (Fuboden) wenn keine Mae angegeben sind, sind na-tionale/rtliche Bestimmungen zu befolgen

C. Seitlich (Fuboden) wenn keine Mae angegeben sind, sind na-tionale/rtliche Bestimmungen zu befolgen

D. nach hinten (Wand) 50 mm

E. Seitlich (Wand) 350 mm

Ofen mit Drehkonsole (66)D. nach hinten (Wand) 50 mm

E. Seitlich (Wand) 600 mm

44

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

D/E

D/E

A

2526541DKPilar 13 1530

Eckaufstellung 45 Nicht isoliertes RauchrohrA. Mbelabstand (mind.) 850 mm

Abstand zu brennbaren Stoffen (mind.)

B. Vorne (Fuboden) wenn keine Mae angegeben sind, sind na-tionale/rtliche Bestimmungen zu befolgen

C. Seitlich (Fuboden) wenn keine Mae angegeben sind, sind na-tionale/rtliche Bestimmungen zu befolgen

D. nach hinten (Wand) 50 mm

Ofen mit Drehkonsole (66)E. Seitlich (Wand) 600 mm

45

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Aufstellungsabstand bei nicht brennbaren WndenWir empfehlen fr die Reinigung einen Mindestabstand zu nicht brennbaren Stoffen/Wn-den von 50 mm (F). Es muss immer die Mglichkeit des Zugangs zur Reinigungsklappe bestehen.

F

F

F

F

Rechtwinklige Aufstellung und mit Drehkonsole (66)

45- Aufstellung und mit Drehkonsole (66)

46

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

A

360- Drehkonsole Nicht isoliertes RauchrohrA. Mbelabstand (mind.) 850 mm

Abstand zu brennbaren Stoffen (mind.)

B. Vorne (Fuboden) wenn keine Mae angegeben sind, sind na-tionale/rtliche Bestimmungen zu befolgen

C. Seitlich (Fuboden) wenn keine Mae angegeben sind, sind na-tionale/rtliche Bestimmungen zu befolgen

47

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

FeuerholzDie fen wurde nach EN13240:2001, EN13240:2001/A2:2004 und NS 3058/3059 fr die Verbrennung von gespaltener, trockener Birke geprft, und ist fr Laub- und Nadelhlzer zugelassen. Das Brennholz darf eine maximale Restfeuchtigkeit von 15-20 % und eine maximale Lnge entsprechend der Breite der Brennkammer abzglich 50-60 mm auf-weisen.

Das Heizen mit nassem Holz fhrt sowohl zu teerigem Kaminru und Umweltbelastungen als auch zu einer schlechten Brennholzverwertung. Neu geflltes Holz enthlt ca. 60-70 % Restfeuchtigkeit und ist zum Heizen vollkommen ungeeignet. Sie mssen damit rechnen, da neu geflltes Holz mindestens zwei Jahre lang zum Trocknen gestapelt werden muss. Holz mit einem Durchmesser von mehr als 100 mm muss gespalten werden. Unabhngig von der Gre sollte das Holz stets mindestens eine Oberflche ohne Rinde haben.

Es ist nicht zulssig, lackiertes, laminiertes, imprgniertes Holz, Holz mit Kunst-stoffbeschichtung, Abfallholz mit Farbe, Spanplatten, Sperrholz, Hausmll, Papierbriketts und Steinkohle zu verbrennen, da diese beim Verbrennen bel riechenden Rauch entwickeln, der giftig sein kann.

Beim Verbrennen der oben genannten Stoffe und bei greren Heizmengen, die die Emp-fehlung bersteigen, wird der Ofen mit einer greren Wrmemenge belastet, was zu einer hheren Schornsteintemperatur und einem geringeren Wirkungsgrad fhrt. Dadurch knnen Ofen und Schornstein beschdigt werden und die Garantie entfllt.

Der Brennwert des Holzes hngt mit der Feuchtigkeit des Holzes zusammen. Feuchtes Holz hat einen geringen Brennwert. Je mehr Wasser das Holz enthlt, desto mehr Energie wird bentigt, um es verdampfen zu lassen, und diese Energie geht verloren.

VERWENDEN SIE NUR EMPFOHLENES FEUERHOLZDie folgende Tabelle zeigt den Brennwert verschiedener Holzsorten, die 2 Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit von 15-20% aufweisen.

Holzsorte kg trockenes Holz pro m Im Vergleich zu Buche/EicheHainbuche 640 110%Buche und Eiche 580 100%Esche 570 98%Ahorn 540 93%Birke 510 88%Bergkiefer 480 83%Fichte 390 67%Pappel 380 65%

1 kg Holz ergibt dieselbe Wrmeenergie unabhngig von der Holzsorte. 1 kg Buche nimmt nur weniger Platz als 1 kg Fichte in Anspruch.

48

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Trocknung und LagerungHolz bentigt Zeit zum Trocknen. Eine korrekte Lufttrocknung braucht etwa zwei Jahre.

Hier folgen ein paar Tipps: Bewahren Sie Holz gesgt, gespalten und gestapelt an einem luftigen, sonnenreichen

und vor Regen geschtzten Ort auf (die Sdseite des Hauses ist besonders gut geeig-net).

Verwahren Sie die Brennholzstapel mit einer Handbreit Abstand, so dass die durch-strmende Luft die Feuchtigkeit mit hinaustrgt.

Vermeiden Sie das Abdecken der Brennholzstapel mit Plastik, da das den Austritt der Feuchtigkeit verhindert.

Es ist ratsam, Brennholz 2-3 Tage vor dem Gebrauch ins Haus zu bringen.

Automatische Regelung der Verbrennungsluft (CleverAIR)Dieser Ofen ist mit einer selbstttigen und selbst regelnden Luftklappe versehen. Daher gibt es keinen Luftregler.Sie mssen nur trockenes Holz einlegen und anznden. Den Rest bernimmt die CleverAIR-Technik.

Primre Luft ist die Verbrennungsluft, die der primren Verbrennungszone am Boden der Brennkammer zugefhrt wird, d. h. der Glutschicht des Brennholzes. Diese Luft, die kalt ist, wird nur in der Anzndungsphase bentigt.

Sekundre Luft ist die Luft, die der Gasverbrennungszone zugefhrt wird, d. h. Luft, die zur Verbrennung der Pyrolysegase beitrgt (erwrmte Luft, die zur Scheibensplung und Verbrennung bentigt wird). Diese Luft wird durch die Klappe angesaugt und ber die Seitenkanle erwrmt und als warme Splluft zur Scheibe geschickt. Diese warme Luft splt entlang der Scheibe und hlt diese rufrei.

Tertirluft ganz hinten und oben im Brennraum (2 Lochreihen) sichert die Verbrennung von unverbrannten Rauchgasen/Partikel, bevor sie in den Schornstein geleitet werden.

Die Pilotdsen befinden sich im Boden sowohl der Rckwand als auch ganz vorn in der Brennkammer. Sie tragen mit dazu bei, dass sich in der Glutschicht stets Sauerstoff und eine hohe Temperatur befinden. Das fhrt zu einem schnellen Start beim Befllen und senkt das Risiko, dass das Feuer erlischt.

CleverAIR sorgt in jeder Brennphase fr ein optimales Luftgemisch und eine saubere Verbrennung. Dank der bimetallgesteuerten Abbrandautomatik ist eine Fehlbedienung ausgeschlossen.

LftungBeachten Sie, dass ein eventuelles mechanisches Absaugen wie beispielsweise ber eine Dunstabzugshaube (Kche) die Luftzufuhr verringern kann. Dies kan dazu fhren da der Ofen Rauch und Qualm in den Raum abgibt.

Um eine gute Verbrennung zu gewhrleisten, muss im Aufstellungsraum fr eine reich-liche Frischluftzufuhr gesorgt werden.

Eventuelle Luftgitter sind so anzuordnen, dass die Luftzufuhr nicht blockiert wird.

49

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Erstes AnzndenEin vorsichtiger Start zahlt sich aus. Beginnen Sie mit einem kleinen Feuer, so dass sich der Kaminofen an die hohe Temperatur gewhnen kann. Das sorgt fr den besten Start und eventuelle Schden werden vermieden.

Achten Sie darauf, dass es zu einem eigentmlichen, aber ungefhrlichen Geruch kom-men kann und dass beim ersten Anznden eine Rauchentwicklung von der Oberflche des Ofens ausgeht. Das liegt daran, dass Lackierung und Material hrten mssen, aber der Geruch verschwindet schnell sorgen Sie fr eine krftige Entlftung, gern Durchzug.

Whrend dieses Vorgangs mssen Sie darauf achten, dass keine lackierten Flchen berhrt werden, und es wird empfohlen, dass Sie regelmig die Feuerraumtr ffnen und schlieen, um zu verhindern, dass die Dichtung der Feuerraumtr festklebt.Auerdem kann der Ofen beim Erwrmen und Abkhlen sogenannte Klick-Laute von sich geben; das liegt an den groen Temperaturunterschieden, denen das Material ausge-setzt ist.

Verwenden Sie niemals irgendeine Art flssigen Brennstoffs zum Anznden oder um das Feuer am Brennen zu halten. Es besteht Explosionsgefahr.

Wenn der Ofen eine Weile nicht in Gebrauch war, gehen Sie wie beim ersten Anznden vor.

Anznden und Nachlegen

BITTE BEACHTEN!!Wenn ein AIR-Set fr direkte Verbrennungsluftzufuhr angeschlossen ist, muss die Klappe geffnet sein.

Top-Down-Anznden (siehe Bilder im vorderen, ausklappbaren Umschlag dieser Anleitung)

ffnen Sie die Tr ganz, bis sie in offener Stellung einrastet. Beginnen Sie, indem Sie ca. 1 kg Holz (z. B. 2 Stck gespaltenes Brennholz) auf den

Boden der Brennkammer legen. Legen Sie ca. 1,2 kg trockenes Holz, in Stckchen gespalten, lose darauf, dazu 2-3 parafingetrnkte Holzfaserrllchen oder hnliches (Bild 1).

Znden Sie das Feuer an (Bilder 2-3) Schlieen Sie die Tr und lassen sie einen Spalt of-

fen stehen ziehen Sie am Trgriff.

Schlieen Sie den Konvektionsschieber des Ofens - wenn vorhanden - (der Griff ist im Uhrzeigersinn zu drehen). Das sorgt fr eine schnellere Erwrmung des Ofens.

50

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

BITTE BEACHTEN!!!Behalten Sie den Ofen whrend des Anzndens im Auge. Beim Gebrauch muss die Feuerraumtr stets verschlossen gehalten werden.

KontrolleZeichen fr korrektes Heizen des Kaminofens:

die Asche ist wei die Wnde der Brennkammer sind rufrei

Schlussfolgerung: das Holz ist ausreichend trocken

BITTE BEACHTEN!!Wenn das Feuer zu weit abgebrannt ist (zu geringe Glutschicht), kann es lngere Zeit dauern, das Feuer wieder in Gang zu bekommen.

Beim Wiederanznden hilft es, den Konvektionsluftschieber zu schlieen. Das sorgt fr eine schnellere Erwrmung des Ofens.

Beim Heizen sollte der Rauch aus dem Schornstein beinahe unsichtbar und nur ein Flim-mern in der Luft zu sehen sein. Beim Befllen muss die Feuerraumtr vorsichtig geffnet werden, um ein Ausschlagen des Rauchs zu verhindern. Legen Sie nie Holz nach, whrend es im Ofen brennt.

RAIS/attika empfiehlt, dass man innerhalb 49 Minutten 1-2 Holzstcke (ca. 1-1 kg) nachlegt.

Wenn sich das Feuer gut in den Zndstckchen (Bild 4) ausgebreitet hat, schlieen Sie die Tr ganz (nach ca. 3-10 Min., abhngig vom Zugverhltnis des Schorn-steines).

Wenn die letzten Flammen erloschen sind und eine schne Glutschicht (Bild 5) entstanden ist, legen Sie 1-2 Holzstcke auf (ca. 1-1 kg) (Bild 6).

Schlieen Sie die Tr ganz. Wenn ntig Feuerraumtr offen halten, bis sich das nachgelegte Holz rundum

entflammt hat (Bild 7). ffnen Sie nun den Konvektionschieber (der Griff ist ge-

gen den Uhrzeigersinn zu drehen). Dadurch wird mehr Wrme an die Umgebung abgegeben.

51

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Warnung!!Wenn das Brennholz nur schwelt oder raucht und zu wenig Luft zugefhrt wird, entwickeln sich unverbrannte Rauchgase.Das Rauchgas ist entzndlich und kann explodieren. Das kann zu Schden an Material und im schlimmsten Fall an Personen fhren.

AdvarselHvis brndet kun ulmer eller ryger, og der tilfres for lidt luft, udvikles der uforbrndte rggasser.Rggas kan antndes og eksplodere. Det kan give skader p materiel og i vrste fald p personer.

Luk aldrig helt for lufttilfrslen, nr der tndes op i ovnen.

Hvis der kun er f glder tilbage, skal der tndes op forfra. Hvis man bare lgger brnde p tndes blet ikke, derimod udvikles der uforbrndte rggasser.

Her er der lagt tr p et for lille gl-delag, og der tilfres for lidt luft - rg-udvikling begynder.

Undg meget kraftig rgudvikling - fare for rggaseksplosion.

Ved meget kraftig rgudvikling, bn luftspjldet helt, samt eventuel lge p klem eller tnd op forfra.

AdvarselHvis brndet kun ulmer eller ryger, og der tilfres for lidt luft, udvikles der uforbrndte rggasser.Rggas kan antndes og eksplodere. Det kan give skader p materiel og i vrste fald p personer.

Luk aldrig helt for lufttilfrslen, nr der tndes op i ovnen.

Hvis der kun er f glder tilbage, skal der tndes op forfra. Hvis man bare lgger brnde p tndes blet ikke, derimod udvikles der uforbrndte rggasser.

Her er der lagt tr p et for lille gl-delag, og der tilfres for lidt luft - rg-udvikling begynder.

Undg meget kraftig rgudvikling - fare for rggaseksplosion.

Ved meget kraftig rgudvikling, bn luftspjldet helt, samt eventuel lge p klem eller tnd op forfra.

AdvarselHvis brndet kun ulmer eller ryger, og der tilfres for lidt luft, udvikles der uforbrndte rggasser.Rggas kan antndes og eksplodere. Det kan give skader p materiel og i vrste fald p personer.

Luk aldrig helt for lufttilfrslen, nr der tndes op i ovnen.

Hvis der kun er f glder tilbage, skal der tndes op forfra. Hvis man bare lgger brnde p tndes blet ikke, derimod udvikles der uforbrndte rggasser.

Her er der lagt tr p et for lille gl-delag, og der tilfres for lidt luft - rg-udvikling begynder.

Undg meget kraftig rgudvikling - fare for rggaseksplosion.

Ved meget kraftig rgudvikling, bn luftspjldet helt, samt eventuel lge p klem eller tnd op forfra.

Wenn nur wenig Glut brig ist, beginnen Sie mit dem Anznden von vorn.

Wenn man nur Brennholz auflegt, wird das Feuer nicht entzndet, sondern es entstehen im Gegenteil unverbrannte Rauchgase.

Hier ist etwas Holz auf eine zu ger-inge Glutschicht gelegt worden und es wird zu wenig Luft zugefhrt die Rauchentwicklung beginnt.

Vermeiden Sie eine sehr starke Rauchentwicklung Gefahr einer Rauchgasexplosion.

Bei sehr starker Rauchentwicklung ffnen Sie die Feuerraumtr oder beginnen Sie mit dem Anznden von vorn.

Beispielbilder

52

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Reinigung und PflegeKaminofen und Schornstein mssen einmal im Jahr vom Schornsteinfeger geprft werden. Bei Reinigung und Pflege muss der Ofen kalt sein.

Wenn das Glas verrut ist: Reinigen Sie das Glas regelmig und nur bei kaltem Ofen. Befeuchten Sie ein Stck Papier oder Zeitung, tauchen es in die Asche und reiben es

auf dem verruten Glas. Reiben Sie es anschlieend mit einem Stck Papier und das Glas wird sauber. Alternativ kann Glasreiniger verwendet werden, den Sie bei Ihrem RAIS/attika -

Hndler kaufen knnen.

Die uere Reinigung ist mit einem trockenen Lappen oder einer weichen Brste vorzu-nehmen.

Reinigung der BrennkammerSchaben/schaufeln Sie die Asche aus und lagern Sie sie in einem nicht brennbaren Behl-ter, bis sie abgekhlt ist. Die Entsorgung erfolgt ber die normale Mllabfuhr.

NICHT VERGESSEN!! Leeren Sie die Asche aus der Brennkammer nie ganz. Das Feuer brennt am besten, wenn eine kleine Ascheschicht vorhanden ist.

Vor einer neuen Heizsaison mssen der Schornstein und das Rauchgasverbindungsstck stets hinsichtlich Verstopfung kontrolliert werden.Prfen Sie den Ofen von auen und innen auf Schden, insbesondere Dichtungen und die wrmeisolierenden Platten (Vermiculit).

Unterhalt/ErsatzteileBesonders bewegliche Teile knnen sich bei hufigem Gebrauch abnutzen. Auch Trdich-tungen sind Verschleissteile. Es drfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Nach Abschluss einer Heizperiode empfiehlt sich ein Service durch Ihren Fachhndler.

FeuerraumauskleidungDie Feuerraumauskleidung schtzt den Korpus des Kaminofens vor der Hitze des Feuers. Durch die grossen Temperaturschwankungen knnen Risse in den Platten der Feuer-raumauskleidung entsteh en, die jedoch keinen Einfluss auf die Funktionstchtigkeit des Kaminofens haben. Sie mssen erst ausgewechselt werden, wenn sie nach Jahren heraus-brckeln sollten. Die Platten der Feuerraumauskleidung sind nur eingelegt bzw. hinein-gestellt. Sie knnen problemlos selber oder durch Ihren Fachhndler ersetzt werden.

Bewegliche Teile Trscharniere und Trverschluss mssen je nach Bedarf geschmiert werden. Wir emp-fehlen ausschliesslich den von uns angebotenen Schmierspray, da es bei der Verwendung anderer Produkte zu Geruchsbildung und Rckstnden kommen kann. Den Schmierspray knnen Sie bei Ihrem attika-/RAIS-Fachhndler beziehen.

53

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Reinigung der RauchwegeUm Zugang zum Rauchweg zu erhalten, ist die oberste Platte zu entfernen aus Vermicu-lit hergestellte Rauchwendeplatte und Rauchschikane (Stahlplatte mit Vermiculit).

Entfernen Sie die Rauchwendeplatte vorsichtig durch Versenken auf einer Seite und Drehen, so dass sie an der Seite gelst wird.Ziehen Sie die Platte vorsichtig heraus.

Die Rauchschikane ist anzuheben, leicht zu einer Seite zu kippen, abzusenken und zu entfernen.

Entfernen Sie Schmutz und Staub und setzen die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

54

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

BITTE BEACHTEN!!Seien Sie beim Wiedereinsetzen der Rauchwendeplatte und der Rauchschikane vorsichtig.Vergewissern Sie sich, dass die Zapfen der Rauchschikane in die Lcher im Ofen greifen.

Betriebsstrungen

Rauchausschlag aus der FeuerraumtrKann an einem zu geringen Zug im Schornstein (22 Pa); Drosselklappe sollte montiert werden.

Der Ofen brennt zu schwachKann verursacht werden durch

Zu wenig Brennholz. Zu geringe Luftzufuhr zur Feuerraumbelftung. Mangelnde Reinigung der Rauchwege. Undichter Schornstein. Undichtigkeit zwischen Schornstein und Rauchrohr.

Zapfen

Lcher

Front des Ofens von unten gesehen

55

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Verringerter Zug im SchornsteinKann verursacht werden durch

Zu geringen Temperaturunterschied, z. B. bei schlecht isoliertem Schornstein Zu hohe Auentemperatur, z. B. im Sommer Windstille Zu niedrigen und in der Lee befindlichen Schornstein Falsche Luft im Schornstein Verstopften Schornstein und Rauchrohr Ein zu dichtes Haus (fehlende Frischluftzufuhr). Negativen Rauchzug (schlechte Zugverhltnisse)

Bei kaltem Schornstein oder schwierigen Wetterverhltnissen kann durch Zugabe von mehr Luft als gewhnlich kompensiert werden.

Bei anhaltenden Betriebsstrungen empfehlen wir, dass Sie sich an Ihren RAIS/attika - Hndler oder Schornsteinfeger wenden.

WARNUNG!!Wird ein falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es zu Ablagerungen in der Abgasanlage und dadurch zu einem Schornsteinbrand kommen.

schlieen Sie in diesem Fall alle Luftzufhrungen zum Kaminofen, wenn aufgrund eines Luftanschlusses von auen eine Klappe installiert wurde.

rufen Sie die Feuerwehr. verwenden Sie zum Lschen nie Wasser! anschlieend mssen Sie sich zwecks Kontrolle von Ofen und Schornstein an den

Schornsteinfeger wenden.

WICHTIG!! Damit eine sichere Verbrennung erzielt wird, mssen klare gelbe Flammen oder klare

Glut vorhanden sein. Das Holz darf nicht liegen und schwelen.

Wenn das Brennholz nur schwelt oder raucht und zu wenig Luft zugefhrt wird, entwick-eln sich unverbrannte Rauchgase. Das Rauchgas ist entzndlich und kann explodieren. Das kann zu Schden an Material und im schlimmsten Fall an Personen fhren.

Schlieen Sie beim Anznden des Ofens die Luftzufuhr nie ganz.

56

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Ersatzteile New PILAR / PILAR 13 L / PILAR 13 HWenn Ersatzteile verwendet werden, die nicht von RAIS/attika empfohlen werden, entfllt die Garantie. Alle austauschbaren Teile knnen Sie als Ersatzteile bei Ihrem RAIS/attika-Hndler kaufen.

Siehe Ersatzteilzeichnung im vorderen, ausklappbaren Umschlag dieser Anleitung.

1 1 1511090

2 1 1512200

3 1 1015500

4 1 61-00

5 1 1510990

6 1 251060180

1 251060790

7 1 251061190

8 1 1311890

9 1 61-105

10 1 2511590

Kaminofen-Glastr

Skamolsatz

Dichtungssatz fr Feuerraumtr

Rauchrohrstutzen 6

Luftsteuerungskomponente

Konvektionsluftschieber (Edelstahl)

Konvektionsluftschieber (schwarz)

Deckplatte

Schliemechanismus

Rauchrohrstutzen 5

Drehkonsole

Pos. Anzahl Artikelnr. Beschreibung

57

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Zubehr New PILAR / PILAR 13 L / PILAR 13 H

AIR Installationsset Nr. 24 (Wand) 000651724xx (xx: wahlfreie Farbencode)

AIR Installationsset Nr. 25 (Boden) 00065172590

SpeichersteinR180

R83

0

5765

0007201R180R83

0

5765

0007201

2527201 - 8 x 6 Kg (48 Kg)

2517201 - 16 x 6 Kg (96 Kg)

7

6

4

9

8

23

5

1

10

2511590 - Drehkonsole komplett 8142390 - Kugelkopfkupplung

58

Deutsch RAIS/attika - Anleitung fr New PILAR / PILAR 13

Reg. Nr. 300

Y:\Organization\C068_Biomasse og Bioraffinering\ELAB\Drift\Brndeovne\Prvning\Prvning 2013\300-ELAB-2006-Rais Pilar 13\Certifikat - tripple\Rais Pilar 13 -Zertifikat-Tripple.docx

DNISCHES TECHNOLOGISCHES INSTITUT

Anerkannte Prfstelle, DANAK (Dnische Akkreditierung) Nr. 300Notifizierte Prfstelle, ID-Nr. 1235

ZERTIFIKATAuszug aus Bericht Nr. 300-ELAB-2006-EN

Typ Bezeichnung: Kaminofen, Typ Rais Pilar 13Norm Bezeichnung: Kaminofen nach EN 13240:2001/A2:2004 geprftHersteller: Rais A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, DKAuftraggeber: Rais A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, DK

PRFERGEBNISPrfung bei Nennwrmeleistung gem Abschnitt A4.7 ist mit Bir-chen/Buchenholz ausgefhrt. Folgende Ergebnisse wurden erreicht:

Nennwrmeleistung: 4.8 kWCO-Emission, bezogen auf 13% O2: 0.0706%Wirkungsgrad: 83%Mittlere Abgastemperatur: 220CMindestfrderdruck bei Nennwrmeleistung 13 Pa (0,13 mbar)Abgasmassenstrom: 4.2 g/sStaubemission, bezogen auf 13 % O2: 8 mg/Nm3

NOx Emission, bezogen auf 13% O2: 84 mg/Nm3 (als NO2 berechnet)

Sicherheitsprfung ist gem Abschnitt A4.9.2.2. ausgefhrt. Bei folgenden Abstnden zum brennbaren Material ist die Temperatur am hchsten 65 Kber Raumtemperatur:

Rais Pilar 13Abstand zur Rckwand: 50 mmAbstand zur Seitenwand: 350 mm

Aarhus, 06. September 2013 Max BjerrumBerter

Teknologiparken

Kongsvang All 29

DK-8000 Aarhus C

Phone +45 72 20 10 00

Fax +45 72 20 10 19

[email protected]

www.teknologisk.dk

ZERTIFIKAT

We

cann

ot b

e he

ld r

espo

nsib

le f

or a

ny m

ispr

ints

.

RECYCLING:The oven is wrapped in packaging that is recyclable. This must be disposed of according to national rules regarding the disposal of waste.

The glass can not be reused.The glass should be discarded along with the residual waste from ceramics and porcelain. Pyrex glass has a higher melting temperature and therefore can not be reused.

If discarded you make an important positive contribution to the environment.

FIRE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY!3 Eco-friendly advices for sensible heating

- common sense both environmentally and economically.

1. Effective lighting. Use small pieces of wood (fir tree) and a suitable fire lighter, for example paraffined wood wool/sawdust.

2. Light the fire with only little wood at a time - this gives the best combustion.

3. Use only dry wood - ie wood with a humidity of 15-20%.

61

English RAIS/attika - User manual for New PILAR / PILAR 13

New PILAR / PILAR 13

Revision : 9Date : 27/6-2017

INTRODUCTION ........................................................................................................ 58WARRANTY ............................................................................................................... 59SPECIFICATIONS ......................................................................................................... 60DISTANCES ................................................................................................................ 61INSTALLATION INSTRUCTIONS .................................................................................... 61CONVECTION ............................................................................................................ 62CHIMNEY .................................................................................................................. 62INSTALLATION ............................................................................................................ 63INSTALLATION OF STOVE WITH SWIVEL BASE ............................................................ 64CHANGE OF CHIMNEY CONNECTION........................................................................ 67INSTALLATION DISTANCE ........................................................................................... 68INSTALLATION DISTANCE IN CASE OF COMBUSTIBLE WALL ....................................... 69NORMAL SET-UP - CORNER SETTING ........................................................................ 69CORNER SETTING 45 ................................................................................................ 70INSTALLATION DISTANCE IN CASE OF NON-COMBUSTIBLE WALL .............................. 71360 SWIVEL BASE .................................................................................................... 72FOR THE INSTALLER ................................................................................................... 73FUEL .......................................................................................................................... 73DRYING AND STORAGE ............................................................................................. 74ROOM VENTILATION AND STOVES ............................................................................. 74AUTOMATIC REGULATION OF COMBUSTION AIR (CLEVERAIR) ............................... 74FIRST USAGE.............................................................................................................. 75LIGHTING AND FUELLING........................................................................................... 76CONTROL .................................................................................................................. 77CLEANING AND CARE ............................................................................................... 79CLEANING THE COMBUSTION CHAMBER .................................................................. 80CLEANING OF FLUE WAYS ......................................................................................... 80INTERRUPTION OF OPERATION ................................................................................... 81SPARE PARTS NEW PILAR / PILAR 13 L / PILAR 13 H .................................................... 83ACCESSORIES NEW PILAR / PILAR 13 L / PILAR 13 H ................................................... 84

62

English RAIS/attika - User manual for New PILAR / PILAR 13

Introduction Thank you for purchasing a RAIS/attika wood burning stove.

A RAIS/attika wood burning stove is more than just a heat source. It also shows that you care about design and quality in your home.

To make the most of your wood burning stove it is important that you read the manual thoroughly, before installing and using it.

In the case of warranty coverage, and for general queries regarding your wood burning stove, it is important that you know the stoves production number. We therefore recom-mend that you note down the number in the table below.

The production number is located on the back of the stove at the bottom.

Date: Distributor:

63

English RAIS/attika - User manual for New PILAR / PILAR 13

WARRANTYRAIS/attika wood-burning stoves are tested repeatedly in terms of safety, as well as material and manufacturing quality. We grant warranty on all models, starting with the date of installation.

The warranty refers to: documented malfunctions due to faulty manufacture documented material defects

The warranty does not cover: door and glass seals ceramic glass chamber lining appearance of the surface structure or natural stone texture appearance or changes of colour of the stainless steel or patina surfaces expansion noise

The warranty is invalidated in case of: damages, caused by overfiring damages, caused by external influence and the use of unsuitable fuels non-observance of statutory or recommended installation guidelines, and modifica-

tons to the wood-burning stove non-observance of service and care provisions

Please contact your retailer in the event of damage. We determine the way to repair the damage, in case of warranty claims. In the event of repair, we ensure proper and profes-sional execution.

Warranty claims submitted for additionally delivered or repaired parts are subject to na-tional/EU laws and regulations in terms of renewed warranty periods.

Please contact RAIS A/S for the applicable warranty provisions.

64

English RAIS/attika - User manual for New PILAR / PILAR 13

DTI Ref.: 300-ELAB-2006-EN / 300-ELAB-2006-AEA PILAR 13 LPILAR 153PILAR 13 HPILAR 180

Nominal output (kW): 4.8

Min./Max. output (kW): 3 - 6

Heating area (m2): 45-90

Stoves width/depth/height (mm): 456-1530 456-1800

Combustion chambers width/depth/height (mm): 308-225-383

Recommended amount of wood when fuelling (kg). Distributed on 1-2 logs of wood of approx. 25 -30cm 1.1

Min. uptake / Min. draught (Pascal): -13

Weight (kg): ca. 144 ca. 153

Efficiency (%): 83

CO-emission at 13% O2 (%) 0.071

NOx-emission at 13% O2 (mg/Nm): 84

Particles emission acc. to NS3058/3059 (g/kg): 1.897

Dust measured acc. to Din+ (mg/Nm): 8

Smoke gas mass flow (g/s): 4.2

Smoke gas temperature (C): 220

Smoke gas temperature (C) at flue collar: 264

Intermittent operation: Refuelling should be undertaken within 49 minutes.

Specifications

DTIDanish Technological InstituteTeknologiparken Kongsvang All 29, DK-8000 Aarhus CDenmarkwww.dti.dkPhone: +45 72 20 20 00Fax: +45 72 20 10 19

65

English RAIS/attika - User manual for New PILAR / PILAR 13

Installation instructionsThe following pages give instructions for the safe and proper installation of this heating appliance in the UK. These instructions cover the basic principles of installation, although detail may need slight modification to suit particular local site conditions. In all cases the installation must comply with current UK Building Regulations, Local Authority Byelaws and other specifications or regulations as they affect the installation of the stove. Please note that it is a legal requirement under England and Wales Building Regulations that the installation of the stove is either carried out under Local Authority Building Control approval or is installed by a Competent Person registered with a Government approved Competent Persons Scheme. HETAS Ltd operate such a Scheme and a listing of their Reg-istered Competent Persons can be found on their website at www.hetas.co.uk.

It should be noted that the current Building Regulations requirements are given in Ap-proved Document J. These requirements may also be met by adopting the relevant recom-mendations given in British Standards BS 8303 and BS EN 15287-1.

WARNING: Health and Safety Advice NoticeThe installation of this heating appliance is governed by the Health and Safety at Work Act 1974. It is the responsibility of the installer to ensure that all requirements of this Act are met during the installation works. Attention is drawn in particular to the following:

HandlingThe appliance is a heavy item and adequate facilities must be available for loading, un-loading and site handling.

Fire CementSome types of fire cement are caustic and should not be allowed to come into contact with the skin. Protective gloves should be worn when handling fire cement. In case of contact with the skin wash immediately with plenty of water.

AsbestosThis stove contains no asbestos. If there is a possibility of disturbing any asbestos in the course of installation then please seek specialist guidance and use appropriate protective equipment.

Metal PartsWhen installing or servicing this stove care should be taken to avoid the possibility of personal injury.

DIstancesSee drawing of the stove in front of the manual. All dimensions are stove dimensions without handle and set screws. Placing the stove on set screws/rotary base, will affect the height.

I: Distance from floor to centre smoke outlet topJ: Distance from floor to centre smoke outlet backK: Distance from back side to air intake bottom (air system)L: Distance from floor to air intake back side (air system)M: Distance from centre smoke outlet top to rear edge of top plateN: Distance from side to air intake bottom (air system)

66

English RAIS/attika - User manual for New PILAR / PILAR 13

ConvectionRAIS/attika stoves are convection stoves. This means that the stoves back and side panels are not over-heated. Convection means that there is a circulation of air, which ensures that the heat is distributed more evenly throughout the entire room. The cold air is sucked in at the base of the stove up through the convection channel, which runs along the stoves combustion chamber. The heated air pours out at the top of the stove, which ensures a circulation of warm air throughout the room.

ChimneyThe chimney is the driving force which makes the stove function. In order for the stove to perform satisfactorily the chimney height must be sufficient to ensure the correct draught of 14 to 18 Pa so as to clear the products of combustion and prevent problems of smoke emanating into the room when firing.NOTE: A chimney height of not less than 4.5 metres measured vertically from the outlet of the stove to the top of the chimney should be satisfactory. Alternatively the calcula-tion procedure given in BS 5854:1980 may be used as the basis for deciding whether a particular chimney design will provide sufficient draught.

The outlet from the chimney should be above the roof of the building in accordance with the provisions of Building Regulations Approved Document J.

If installation is into an existing chimney then it must be sound and have no cracks or other faults which might allow fumes into the house. Older properties, especially, may have chimney faults or the cross section may be too large i.e. more than 230 mm x 230 mm. Remedial action should be taken, if required, seeking expert advice, if necessary. If it is found necessary to line the chimney then a flue liner suitable for solid fuel must be used in accordance with Building Regulations Approved Document J.

Any existing chimney must be clear of obstruction and have been swept clean immedi-ately before installation of the stove. If the stove is fitted in place of an open fire then the chimney should be swept one month after installation to clear any soot falls which may have occurred due to the difference in combustion between the stove and the open fire.

If there is no existing chimney then either a prefabricated block chimney in accordance with Building Regulations Approved Document J or a twin walled insulated stainless steel flue to BS 1856-1 can be used. These chimneys must be fitted in accordance with the manufacturers instructions and Building Regulations.

A single wall metal fluepipe is suitable for connecting the stove to the chimney but is not suitable for using for the complete chimney. The chimney and connecting fluepipe must have a min