Click here to load reader

New Introductie Endnote X4 Endnote X4... · PDF file 2010. 10. 18. · 2 Wat is Endnote X4 Endnote en Reference Manager zijn softwarepakketten die fungeren als databasemanager, online

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of New Introductie Endnote X4 Endnote X4... · PDF file 2010. 10. 18. · 2 Wat is...

 • 1   

  Introductie Endnote X4

  Inhoud  Wat is Endnote X4 ............................................................................................................................................................. 2 

  Werken via Athena............................................................................................................................................................ 3 

  Opbouw en gebruik van je Endnote X4library .................................................................................................................. 4 

  1.  Overlopen scherm ............................................................................................................................................. 4 

  2.  Creëren library .................................................................................................................................................. 5 

  3.  Invoeren van gegevens ..................................................................................................................................... 5 

  4.  Werken met de library .................................................................................................................................... 13 

  5  Afdrukken ........................................................................................................................................................ 14 

  Endnote X4 als hulpmiddel bij het schrijven ................................................................................................................... 15 

  1.  Cite while you write ........................................................................................................................................ 15 

  2.  Manuscript templates ..................................................................................................................................... 19 

  Nuttige links .................................................................................................................................................................... 20 

   

  Versie september 2010

  [email protected] Biomedische Bibliotheek UGent/UZGent 0P8 De Pintelaan 185 9000 Gent

 • 2   

  Wat is Endnote X4

  Endnote en Reference Manager zijn softwarepakketten die fungeren als databasemanager, online zoekmachine en bibliografieënmaker. Deze programma’s maken het verzamelen, beheren, opslaan en gebruiken van bibliografische gegevens een heel stuk makkelijker.

  Met Endnote is het mogelijk om:

  • zelf literatuurverwijzingen invoeren in een persoonlijke database of deze importeren uit zoeksystemen als Medline, PsycINFO, Web of Science etc. (via filters).

  • via het Endnote-interface zoeken in systemen die beschikken over een Z39.50-toegang (via connection files). Dan kunnen literatuurverwijzingen rechtstreeks in Endnote worden opgenomen

  • literatuurgegevens bewerken en doorzoeken • in eigen teksten bronvermeldingen invoeren vanuit Endnote en deze laten opmaken volgens

  bibliografische stijlen zoals Vancouver, Chicago, MLA, APA etc. (via styles) • gebruik maken van sjablonen (templates) in Word voor de opmaak van manuscripten

  volgens publicatiestijlen van bijvoorbeeld APA, Chicago of afzonderlijke tijdschriften • Links opnemen naar PDF files bij de literatuurverwijzingen • figuren opslaan in een Endnote library en invoeren in manuscripten • geordende bibliografieën samenstellen (bijvoorbeeld op onderwerp) met kopjes (bijvoorbeeld

  trefwoorden) tussen de referenties

  Sinds september 2010 is via Athena versie X4 beschikbaar.

  Enkele nieuwe mogelijkheden zijn:

  • Vanuit Endnote kan gezocht worden naar de elektronische tekst van artikelen die in de library aanwezig zijn, en deze wordt dan gekoppeld aan de betreffende referentie in de library

  • De mogelijkheid om groepen van referenties te maken op basis van een zoekstrategie. Nieuw opgenomen referenties die voldoen aan de zoekcriteria komen dan automatisch in zo’n groep

  • Het zoeken in een library en het zoeken in bibliografische bestanden vanuit Endnote is nu geïntegreerd in het Endnote interface

  • Importeren van pdf bestanden • Snel referentie aanpassen via de quick edit tab

 • 3   

  Werken via Athena

  De universiteit Gent kocht een campuslicentie voor het bibliografische programma EndNote. Het programma kan gebruikt worden door alle personeelsleden en studenten van de universiteit en alle personeelsleden van het Universitair ziekenhuis.

  EndNote is beschikbaar via Athena (in de map "Office" onder "Extra"). Meer info over Athena vindt u op: http://helpdesk.UGent.be/athena.

  Werken via Athena biedt het voordeel dat geen software op de eigen pc moet worden geladen, dat fouten in de software snel worden verbeterd en dat steeds de laatste nieuwe versie beschikbaar is.

  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van het programma (cite-while- you-write en referenties rechtstreeks importeren uit databanken) is het belangrijk om steeds te werken via het Athena platform.

  Endnote vind je in de map “office” – “extra”.

 • 4   

  Opbouw en gebruik van je Endnote X4library  

  1. Overlopen scherm

  groups-kader referentielijst tab-kader

  Groups Hier kan je makkelijk navigeren tussen de volledige referentielijst, onderdelen van die lijst(groepen) en online zoekopdrachten.

  Referentielijst Hier zie je de overzichtslijst van de volledige databank of de gekozen groep referenties. Per referentie worden een aantal velden getoond. De lijst is makkelijk te sorteren door te klikken in de hoofding van een kolom. Via “edit” – “preferences” – “display fields” is het mogelijk om andere velden te tonen.

  Tab-kader Binnen de tab “preview” bekijk je de op dat moment geselecteerde referentie en de “search”-tab laat je toe om te zoeken binnen de eigen databank of in externe databanken. Via de Quick edit tab kan je snel wijzigingen aanbrengen in referenties.

   

 • 5   

  2. Creëren library

  Een nieuwe databank of library aanmaken kan door te kiezen voor “file” – “new”

  Naam database: mag spaties bevatten, tot 255 tekens.

  Via Athena kan je bestanden bewaren op 2 plaatsen: Op de C-schijf van de pc waarop je op dat moment werkt of de serverruimte (meestal h-schijf) die je van de UGent ter beschikking krijgt. Er wordt aangeraden om te kiezen voor de serverruimte omdat de databank dan steeds toegankelijk is via Athena, ongeacht op welke pc je op dat moment werkt.

  Een database bestaat uit 2 delen : een bestand met extensie .enl en een map met extensie .data Beide bestanddelen zijn nodig voor een goede werking van de databank.

  Het maken van 1 grote database wordt aangeraden. Door efficiënt gebruik te maken van trefwoorden en groepen kunnen de gegevens makkelijk worden geordend en teruggevonden.

  3. Invoeren van gegevens

  3.1 Manueel

  - Kies eerst het juiste reference type. - Bij tijdschriftartikels zijn de eerste 7 velden verplicht in te vullen om tot een volledige

  referentie te komen. De bijkomende velden zijn niet verplicht, maar wel zeer nuttig om de gegevens te vervolledigen

  - Namen van auteurs kunnen op 2 manieren worden ingevuld: voornaam familienaam of familienaam,voornaam.

  - Bij invoer in geïndexeerde velden (auteur, tijdschrifttitel en keywords) worden gegevens automatisch aangevuld; nieuwe gegevens verschijnen in het rood. Het veldscheidingsteken is “enter”.

  - Vul de gegevens in zonder bijkomende opmaak (niet vet, italic, …), omdat de uiteindelijke opmaak zal bepaald worden door de gekozen stijl.

 • 6   

  - Er is de mogelijkheid tot het invoeren van een URL, een afbeelding en een link naar een

  pdf-bestand. Dit maakt het makkelijk om de gelinkte website of het gekoppelde

  bestand te openen vanuit Endnote.

  3.2 PDF bestand importeren

  Vanaf versie X4 is het mogelijk om een pdf bestand te importeren, waarbij onmiddellijk zowel de referentie als het bestand zelf worden toegevoegd aan je databank. Dit is echter enkel mogelijk met pdf’s met metadata (dus niet met zelf gescande artikels).

  - Sla het gewenst artikel in pdf formaat op - Kies in Endnote voor “file” – “import” – “file” - Selecteer het juiste bestand, kies bij import option voor PDF en klik op “import”

  3.3 Importeren zonder filter

  Voor een aantal databanken is het mogelijk om referenties rechtstreeks in de eigen databank te importeren. Belangrijk hierbij is dat je zeker gebruik maakt van de webbrowser (Internet Explorer of Firefox) op Athena! Indien je de lokale browser gebruikt zal de koppeling naar je eigen databank niet gemaakt worden.

  Web of Science

  - Ga in Athena naar de folder "Office" en klik op "Internet Explorer" - Open via deze Internet Explorer: www.biomedbib.be en kies voor “Web of Science” - Voer een zoekopdracht uit - zoekresultaten toevoegen aan de “Marked list” - binnen de marked list de over te nemen velden aanvinken en kiezen voor  

 • 7   

  - kies vervolgens de juiste databank - de geïmporteerde resultaten worden toegevoegd aan de gekozen databank en ook eerst

  als aparte selectie getoond

Search related