NEUROLOGIE PRO PRAXI Konference praktickأ© neurologie ... Neurologie pro praxi II. konference praktickأ© page 1

NEUROLOGIE PRO PRAXI Konference praktickأ© neurologie ... Neurologie pro praxi II. konference praktickأ©

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NEUROLOGIE PRO PRAXI Konference praktickأ© neurologie ... Neurologie pro praxi II. konference...

 • Neurologie pro praxi II. konference praktické neurologie

  Plzeň, leden 2015

  Sledujte aktuální informace na www.solen.cz

  Poděkování patří také všem ostatním společnostem za finanční spoluúčast na zajištění kongresu.

  Děkujeme hlavním partnerům za finanční podporu

  NEUROLOGIE PRO PRAXI Konference praktické neurologie

  Konference je věnována památce prof. MUDr. Zdeňka Amblera, DrSc.

  29.–30. ledna 2014, Parkhotel Congress Center Plzeň NEUROLOGIE PRO PRAXI Konference praktické neurologie

  Zpráva z akce První ročník konference praktických neurologů Neurologie pro praxi, garanto- vaný prof. MUDr. Evou Havrdovou, CSc. a MUDr. Jiřím Polívkou, CSc., který se konal ve dnech 29.–30. ledna 2014, byl věnován památce bývalého přednosty Neurologické kliniky v Plzni prof. MUDr. Zdeňka Amblera, DrSc. Krátce na něj zavzpomínal v medailonku MUDr. Jiří Polívka, CSc.

  Dvoudenní konference nabídla účastníkům nejnovější poznatky z problematiky roztroušené sklerózy, Parkinsonských syndromů, demencí, neuropatií a vzác- ných onemocnění. Středeční program byl zakončen kontroverzí na téma, zda je indikováno monitorování EEG u všech pacientů na JIP. Doplněním odborného programu pak byly dva workshopy, a to na téma léčby epilepsie a cévních moz- kových příhod.

  Všechna přednesená sdělení byla zaměřena především na praktičnost podáva- ných informací v kontextu nových vědeckých poznatků v oboru.

  Základní informace o akci: Termín: 29.–30. 1. 2014

  Místo konání: Parkhotel Plzeň

  Účastníci: 170

  Pořadatelé: Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, Solen, s. r. o.

  Odborní garanti: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., MUDr. Jiří Polívka, CSc.

  Přednášková témata: Roztroušená skleróza

  Neuropatie

  Parkinsonské syndromy

  Demence

  Vzácná geneticky podmíněná onemocnění v dětské neurologii

  Kontroverze – Je indikováno monitorování EEG u všech pacientů na JIP?

  Workshopy – Léčba epilepsie – praktické rady a zkušenosti, Cévní mozkové příhody

  Pohled do přednáškového sálu

  Slavnostní zahájení – doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc. – děkan FZA ZČU

  Slavnostní zahájení – MUDr. Jiří Polívka, CSc. (vlevo) – přednosta Neurologické kliniky LF UK a FN Plzeň, MUDr. Petr Dominik (vpravo) – náměstek ředitelky FN Plzeň

  Výstava sponzorujících firem