of 14 /14
GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama klikovima, a ne koracima do filijale, i to sa bilo kog računara koji ima pristup internetu.

NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili...

Page 1: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

GET IT ON

Preuzmite besplatnu aplikaciju sa:

iliAvailable on the

NetBanking za pravna lica i preduzetnikeUpravljajte Vašim finansijama klikovima,a ne koracima do filijale, i to sa bilo kogračunara koji ima pristup internetu.

Page 2: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Pristup NetBankingu

1.

Erste NetBanking vam

omogućava upravljanje

finansijama ,24 sata dnevnosvakog dana u nedelji, bez

odlaska u filijalu.

U pretraživaču ukucajte

adresu sajta Erste Banke:

http://www.erstebank.rs/rs

Na naslovnoj stranici

izaberite opciju „Malapreduzeća i preduzetnici“

1.2.

2.Kliknite na dugme

„eBanking“. U padajućem

meniju izaberite opciju

„NetBanking login“.

Page 3: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Prijava na NetBanking

1.

2.

3.

Na stranici za prijavu

odaberite opciju „Prijava

TAN tablicom“

Unesite korisničko ime

(velikim slovima) i

lozinku.

Na sledećem ekranuunesite odgovarajuće

polje iz TAN tabele (red ikolona)

1.

2.

3.

Page 4: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Pregled stanja

Na stranici Pregledstanja imate uvid u

račune, depozite,

kartice, kreditne

proizvode, kao i

r aaspoloživa sredstvpo istim.

1.

Klikom na ikonicemožete na imejl

adresu dobiti

besplatan izvodprometa po računu za

željeni period, kao i

mesečnu fakturu

platnog prometa.

2.

1.

2.3.

Klikom na brojračuna, biće prikazan

promet po datom

računu.

3.

Page 5: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Plaćanje

Izaberite račun sa kog želite da izvršite

plaćanje. Iz padajućeg menija odaberite

model, a u nastavku unesite poziv na broj

zaduženja .bez razmaka i crtica

Unesite naziv primaoca, a potom izaberite

banku u kojoj se nalazi račun primaoca i

unesite ostatak broja računa bez razmakaI crtica. Iz menija odaberite model 00 ili

97, a u nastavku unesite poziv na broj

odobrenja .bez razmaka i crtica

Unesite željeni iznos za plaćanje. Izaberite

šifru plaćanja (ako niste sigurni, na

raspolaganju vam je Šifarnik osnovaplaćanja). Unesite kratak opis vaše

transakcije. Izaberite opciju instant

plaćanja (Hitno/IP) ukoliko želite da se

transakcija realizuje u roku od nekoliko

sekundi. Kliknite na "Proveri", a na

sledećem ekranu "Potvrdi" da biste izvršili

transakciju.

1.

2.

3.

Nalog za plaćanje

1.

2.

3.

Page 6: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Pojedinačno potpisivanje naloga

Posle popunjavanja naloga,

ukoliko izaberete opciju ''Potpišiodmah'', potrebno je da unesete

zahtevani broj iz TAN tabele.

Unesite odgovarajući broj iz TAN

tabele u polje ''Odgovor'', kliknite

na Potvrdi i nalog će biti poslat na

realizaciju.

1.

2.1.

2.

Page 7: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Grupno potpisivanje naloga naloga

Ukoliko izaberete opciju da se

nalog potpiše kasnije, nalog će se

nalaziti u nepotpisanim platnim

nalozima.

Nepotpisani nalozi mogu biti

potpisani ,pojedinačnoselektovanjem izabranog naloga ili

korišćenjem opcije '''Označi sve'kojom će biti potpisani svi nalozi

koji se nalaze u nepotpisanim

nalozima.

1.

2.

1.

Unesite odgovarajući broj iz TAN

tabele u polje ''Odgovor'', kliknite

na ''Potvrdi'' i nalozi će biti poslati

na realizaciju.

3.2.

3.

Page 8: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Devizni nalog

Pomoću NetBankinga za

pravna lica imate mogućnost

kreiranja deviznih naloga.

Prilikom popunjavanja

naloga, potrebno je imate

instrukcije od primaoca.

Nakon popunjavanja

informacija o primaocu i

banci primaoca, iz padajućeg

menija izaberite instument

plaćanja i unesite iznos.

Potom izaberite jednu od tri

troškovne opcije.

U poslednjem koraku,

potrebno je uneti informacije

o računu pokrića naloga.

Kliknite na „Proveri“, a na

sledećem ekranu „Potvrdi“

da biste izvršili transakciju.

Page 9: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Uzorci

1. 2.Koristite uzorke za jednostavnije kreiranje

naloga. Klikom na „Nalozi za plaćanje“prikazuje se lista svih Vaših uzoraka.

Novi uzorak možete

kreirati klikom na

„Izrada novoguzorka“.

1.2.

Page 10: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Pregled plaćanja

1.

2.

3.

3.

2.1.

Klikom na dugme

„prikaži potvrdu naekranu“, dobijate

prikaz izvršenog

plaćanja u formi

uplatnice.

Potvrdu možete dobiti

i u formi elektronskepošte, na željenu imejl

adresu.

Klikom na opciju biće prikazani nalozi koji čekaju„Ne ani“potpisna verifikaciju. Potrebno je označiti željene naloge i kliknuti na

opciju „Potpiši označeno“.

Page 11: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Kreiranje naloga na osnovu prethodnih plaćanja

1.

2.

Klikom na broj računa uplatioca u okviru

„Pregleda plaćanja“ biće prikazani

detalji o izvršenoj transakciji.

Opcija „Unos nove“ pruža mogućnostkreiranja nove transakcije na osnovu ranijeizvršenog plaćanja. Podaci će biti preslikaniu novi nalog, a po potrebi možete izmenitipodatke pre nego što potvrdite transakciju.

Pomoću opcije „Uzorak“ možete brzo ijednostavno da kreirate uzorak na osnovu

plaćanja koje ste prethodno izvršili.

1.

2.

Page 12: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Datoteke

Ispostavljanje više naloga

odjednom možete učiniti

kreiranjem i učitavanjem

odgovarajuće datoteke u

NetBanking aplikaciju.

Instrukcije za format

datoteka se nalaze u

menuju sa desne strane.

1.

2.

1.

Putem NetBankinga možete vršiti isplatu platazaposlenimakoji imaju račune u Erste banci.

U polje „U korist“ potrebno je uneti račune zaposlenih,a u polje „Iznos“ potrebno je uneti iznos plata“.

Nakon unosa, potrebno je na dnu ekrana odabratiopciju „Knjiženje“.

2.

Page 13: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

Usluge

1.

2.

3.

Možete da ugovorite NovoMob(SMS) uslugu, kao i da se

detaljnije informišete o ovoj

usluzi i naknadama.

U slučaju da želite da

kontaktirate banku možete to

da uradite klikom na ikonicu (udesnom gornjem uglu)

„koverte“ , a štampanje

svake stranice vršite klikom na

ikonicu .„štampača“

Klikom na (“Info znak” udesnom gornjem uglu) na bilo

kojoj stranici dobijate kratak

opis date funkcionalnosti.

1.

3.2.

Page 14: NetBanking PRAVNA LICA uputst · 2019-08-25 · GET IT ON Preuzmite besplatnu aplikaciju sa: ili Available on the NetBanking za pravna lica i preduzetnike Upravljajte Vašim finansijama

www.erstebank.rs

Erste telefon: 0800 201 201, 060 4848 000

Erste Banka

Erste Banka Srbija