Click here to load reader

Nemoci nervové soustavy

 • View
  171

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nemoci nervové soustavy. Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. MKN 10 - VI.kap.l G00-99. G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy G10-G13 Systémové atrofie postihující primárně nervovou soustavu G20-G26 Extrapyramidové a pohybové poruchy - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nemoci nervové soustavy

 • Nemoci nervov soustavyDoc. MUDr. Otakar Keller, CSc.

 • MKN 10 - VI.kap.lG00-99G00-G09 Zntliv nemoci centrln nervov soustavyG10-G13 Systmov atrofie postihujc primrn nervovou soustavuG20-G26 Extrapyramidov a pohybov poruchyG30-G32 Jin degenerativn nemoci nervov soustavyG35-G37 Demyelinizujc nemoci centrln nervov soustavyG40-G47 Poruchy zchvatov paroxysmlnG50-G59 Onemocnn nerv, nervovch koen a pletenG60-G64 Polyneuropatie a jin nemoci perifern nervov soustavyG70-G73 Nemoci myoneurlnho spojen a svalG80-G83 Mozkov obrna a jin syndromy ochrnutG90-G99 Jin poruchy nervov soustavy

  I60-I69 Cvn onemocnn mozku

 • Charakter neurologickch onemocnnAkutn stavy Stavy po probhlm onemocnn vcemn stacionrnChronick onemocnn spomalou nebo velmi pomalou progres

 • I60-I69 Cvn onemocnn mozkutet nejastj pinou mrtnejastj pinou invalidizace u obyvatel nad 50 letincidence CMP se zvyuje zejmna u obyvatel v produktivnm vku a postihuje stle ni vkov kategorie

 • Akutn CMP asto v rzn me omezuje ivot a samoobslunost nemocnho pokraovn lby po akutn sti CMPdal pe o pacienty spostienm motorickch, senzorickch, eovch a psychickch funkc rzn intenzity

 • Reziduln stav se me manifestovat rzn od nevznamnho oslaben s jemnou ztrtou specilnch dovednosti a po tkou motorickou, senzorickou, eovou i kognitivn dysfunkciasto jde o recidivujc onemocnn, kdy se nsledky jednotlivch phod staj.

 • Pro posouzen handicapu je nutno komplexn hodnotit poruchu

  motorickousenzorickoueovoukognitivn

 • G30-G32 Jin degenerativn nemoci nervov soustavyDemenceAlzheimerova nemoc - 60% vaskulrn demence - 10-20%demence sLewyho tlsky - 15-20%frontotemporln demence - pod 10 %

  Pevn ve vym vku

 • Parkinsonova nemoc a dal extrapyramidov poruchy prevalence 80-150 pacient/100 000 incidenc 5-25 /100 00080 % ppad postihuje vkovou skupinu mezi 40 a 75. rokem ivota

 • Stadia Parkinsonovy nemoci dle Hoehnov a Mahra

 • G40-G47 Poruchy zchvatov paroxysmlnEpilepsieNarkolepsieMigrna

  Rzn stupe kompenzaceRzn prognza

 • Epilepsie - posudkov hlediskazvanost epilepsie (druh epilepsie, zvanost zchvat, frekvence zchvat, prognza a kompenzovatelnost onemocnn lbou)funkn stav nemocnch vinteriktlnm obdobdruh povoln a jak nebezpe by zchvat mohl zpsobit

 • Zchvaty s rznm stupnm rizikaje zachovno vdom, zachovna kontrola dren tla i schopnost jednat porucha schopnosti jednat, pi zachovanm vdom a kontrole dren tla, ale ztuhnut nebo ochabnut skupiny svaldojde k peruen innosti pi porue vdom, se zachovanou kontrolou dren tlaneschopnost jednat s/bez poruchy vdom, pi ztrt kontroly dren tla nepimen jednn sporuchou vdom s/bez ztrty kontroly dren tla. Nekontrolovan komplexn jednn nebo pohyby obvykle bez vztahu kreln situaci.

 • Migrna 12 % populace s maximem vskytu 15-60 let

 • Dotaznk MIDAS

 • I. nejmen postien 0-5 bodII. lehk postien6-10 bodIII. stedn postien11-20 bodIV. tk postien> 20 bod

 • G35-G37 Demyelinizujc nemoci centrln nervov soustavyRoztrouen sklerza je nejastj neurologick onemocnn postihujc mlad pacienty, me vst k trval invalidizaci.

  prevalence 100140 / 100 000

 • EDSS (Expanded Disability Status Scale)Posuzuje se nkolik funknch systm (pyramidov, mozekov, senzitivn, chze, sfinktery aj.).

  lehk postien (0-2)stedn postien (3-4)tk postien (5-8)velmi tk postien (9)

 • G50-G59 Onemocnn nerv, nervovch koen a pletenMonost pravy ad integrumMonost reedukace pohybu, zlepen funkce pomoc ortzPracovn schopnost zle na tom, kter nerv je postien a zda je postiena dominantn ruka. Pi rozshlejm postien plexu nebo vce koen dochz ke ztrt funkce cel konetiny

 • G70-G73 Nemoci myoneurlnho spojen a svalMyastenieDystrofie vdy progresivnast kardiomyopatieMyositidy mohou bt remise, obvykle chronick progrese

 • Funkn svalov test0.dn pohybpohyb svalu bez zmny polohy vkloubu pohyb svylouenm gravitacetk parzapohyb proti gravitacistedn tk parzapohyb i proti mrnmu odporu lehk parza normln svalov sla

 • NeurotraumataMozkov a mn ndoryEncefalitidy a myelitidy

 • Trval progrese onemocnnDegenerativn onemocnn (AN, PN, a ostatn)Autoimunn zntliv onemocnn (r.s., CIDP)Svalov dystrofie

Search related