of 18/18
DNEVNA PRIPREMA ZA VJERONAUČNI SAT Razredni odjel: 1. a Nastavna cjelina: Isus susreće ljude Nastavna tema: Isus svima čini dobro i posebno voli djecu Nastavna jedinica: ISUS POSEBNO VOLI DJECU Vjeroučiteljica: s. Ida Malnar

Nastavna!cjelina:!Isus!susrećeljude! Nastavna!tema:!Isus ...sm-provincijalat.hr/wp-content/uploads/2015/02/DNEVNA-PRIPREMA-ZA... · 8.IZLAGANJESKUPINA!! Kada!završe!sa!zadatkompozovemskupinu!po!skupinu!da!ostalimaurazredupokažui!

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Nastavna!cjelina:!Isus!susrećeljude! Nastavna!tema:!Isus...

 •        

  DNEVNA  PRIPREMA  ZA  VJERONAUČNI  SAT          

     Razredni  odjel:  1.  a  

       

         

  Nastavna  cjelina:  Isus  susreće  ljude  Nastavna  tema:  Isus  svima  čini  dobro  i  posebno  voli  djecu  

  Nastavna  jedinica:  ISUS  POSEBNO  VOLI  DJECU        

     

  Vjeroučiteljica:  s.  Ida  Malnar                                  

 • I. OPĆI  PODATCI  O  VJERONAUČNOM  SATU    Škola:  OŠ  Franje  Krežme,  Osijek  Razred:  1.  a  Vjeroučiteljica:  s.  Ida  Malnar    Nastavna  cjelina:  Isus  susreće  ljude  Nastavna  tema:  Isus  svima  čini  dobro  i  posebno  voli  djecu  Nastavna  jedinica:  ISUS  POSEBNO  VOLI  DJECU    Ključni  pojmovi:  Isus,  djeca    CILJ:    

  → pokazati  da  je  Isus  posebno  volio  djecu  i  blagoslivljao  ih  → probuditi  i  produbiti  u  djeci  ljubav  i  povjerenje  prema  Isusu    

   ISHODI:  → Obrazovni:  opisati  događaj  iz  Isusovog  života  kada  je  on  primio  djecu  i  blagoslivljao  ih  → Odgojni:  usvojiti  potrebu  i  željeti  se  susresti  se  s  Isusom  kroz  molitvu  i  pjesmu  → Djelatni:  prepoznati  i  demonstrirati  glavna  obilježja  susreta  Isusa  i  djece    Metodički  sustav:  interpretativno-‐analitički  s  elementima  stvaralačkog  Oblici  rada:  frontalni,  rad  u  skupini,  individualni  Aktivnosti   učenika:   molitva,   promatranje   slike,   razgovor,   slušanje,   slaganje  slagalice,   rješavanje   križaljke   i   labirinta,   likovno   izražavanje,   izlaganje   rada  skupine    Nastavne  metode:  molitveno   izražavanje,   promatranje   crteža,   slaganje   slagalice,  rješavanje  križaljke,  razgovor,  igra,  likovno  izražavanje,  pjevanje  Nastavna  sredstva:  slika  –  crtež,  materijali  za  skupni  rad,  papirnato  srce,  olovka,  bojice  Nastavna  pomagala:  ploča,  kreda,  magnetići,  patafiks    Korelacija:  Hrvatski  jezik,  likovna  kultura    Plan  ploče:        

  ISUS  POSEBNO  VOLI  DJECU    

  Tekst za sintezu

 •  Pitanja  za  provjeru  ishoda:    

  → Obrazovne  ishode:  Koje  se  osobe  spominju  u  našem  tekstu,  kako  se  ponašaju,  kako  reagiraju?  

  → Odgojni:  Kako  možemo  biti  blizu  Isusu?    → Djelatni:  Izlaganje  radova  koje  su  učenici  imali  zadatak  napraviti  u  skupinama    

   Izvori  za  pripremanje  nastavnika:  

  • Nastavni  plan  i  program  za  osnovnu  školu,  MZOS,  Zagreb,  2006.    • HBK,  Program  katoličkog  vjeronauka  u  osnovnoj  školi,  KS,  Zagreb,  2003.  • J.  JAKŠIĆ,  K.  M.  MIĆANOVIĆ,  Učimo  ljubiti  Boga  i  ljude.  Udžbenik  za  katolički  

  vjeronauk  prvog  razreda  osnovne  škole,  GK,  Zagreb,  2014.  • J.  JAKŠIĆ,  K.  M.  MIĆANOVIĆ,  Učimo  ljubiti  Boga  i  ljude.  Priručnik  za  vjeroučitelje,  

  GK,  Zagreb,  2004.  • Novi  Zavjet  • Internet:  slagalica  Isus  i  djeca,  slike  i  crteži  

   Izvori  za  pripremanje  učenika:  

  • Slagalica  • Radni  listić  –  srce  • Materijali  za  rad  u  skupinama  • Sličice  sa  naslovom  nastavne  jedinice  i  crtežom  koji  pirkazuje  Isusa  i  djecu  

       II. GLOBALNA  STRUKTURA  SATA  

   1. MEDITATIVNO-‐MOLITVENI  POČETAK  2. MOTIVACIJA  3. NAJAVA  TEME  4. PRVI  SUSRET  S  TEKSTOM  5. KRATKA  DOŽIVLJAJNO-‐SPOZNAJNA  STANKA  6. IZRAŽAVANJE  PRVIH  DOJMOVA    7. RAD  U  SKUPINI  8. IZLAGANJE  SKUPINA  9. SINTEZA  10. AKTUALIZACIJA  11. MOLITVENI  ZAVRŠETAK                    

     

   

 • III. TIJEK  SATA    1.  MEDITATIVNO  MOLITVENI  POČETAK    Pozdravljam  učenike  Hvaljen  Isus  i  Marija!  Predstavim  se  i  zamolim  učenike  za  suradnju  na  današnjem,  zajedničkom  vjeronaučnom  susretu.  Pozovem  učenike  potom  na  molitvu  koju  će  ponavljati  zamnom:    

   U  ime  Oca  i  Sina  i  Duha  Svetoga.  Amen.  

  Isuse,  mi  te  volimo!  Vjerujemo  Ti,  trebamo  Te,  tražimo  Te.  

  Isuse,  budi  danas  s  nama  ovdje!  U  ime  Oca  i  Sina  i  Duha  Svetoga.  Amen.  

     2.  MOTIVACIJA    Nakon  molitve,  kada  su  se  svi  smjestili  započinjemo  razgovor:  

  -‐ Tko  je  nacrtan  na  ovom  crtežu  pokraj  kojeg  smo  se  pomolili?    (Očekujem  odgovor:  Isus)  

  -‐ Isus  je  jako  važna  osoba  za  nas.  Znate  li  možda  zašto?    (Odgovori  mogu  biti:  On  je  naš  Bog,  mi  ga  volimo,  o  njemu  učimo,...)  

  -‐ Ško  smo  učili  o  Isusu,  kakav  je  On?    (Očekujem  odgovore:  dobar,  svet,  voli  sve  ljude,...)  

  -‐ Kako  je  Isus  pokazivao  svoju  ljubav  prema  ljudima?  Što  je  radio?    (Odgovori  mogu  biti:  pomagao,  ozdravljao,...)    

   3.  NAJAVA  TEKSTA    Pohvalim  učenike.  Rekli  smo  da  je  Isus  na  puno  načina  pokazao  svoju  ljubav  prema  ljudima   koje   je   susretao.   Učili   smo   kako   je   pomagao   ljudima,   ozdravljao,   činio  čuda.   Danas   ćemo   otkriti   kako   je   Isus   pokazivao   ljubav   prema   djeci.   Zato   će  naslov  današnje  jedinice  biti  ISUS  POSEBNO  VOLI  DJECU.    Pišem  na  ploču  naslov:  

  ISUS  POSEBNO  VOLI  DJECU      4.  PRVI  SUSRET  S  TEKSTOM  Pozovem   učenike   da   poslušaju   tekst   o   Isusovu   susretu   s   djecom.   Tekst   im  itrerpretativno  čitam  na  slijedeći  način:    

  Jednoga  je  dana  Isus  propovijedao  o  kraljevstvu  Božjemu.    Mnoštvo  ga  je  ljudi  došlo  slušati.    

  Roditelji  su  gledali  svoju  djecu  kako  se  igraju.  Zaželjeli  su  da  i  djeca  dođu  bliže  Isusu.  

  Kada  su  učenici  to  vidjeli,  branili  su  roditeljima  da  dovedu  djecu  pred  Isusa.  Mislili  su:  Isus  ima  važnijeg  posla.    

  Djeca  su  premalena  da  bi  Isusa  razumjela.    Isus  je  tada  rekao  učenicima:  «Pustite  dječicu  neka  dođu  k  meni!»  

 • Učenici  su  iznenađeni  stali  na  stranu,    a  roditelji  su  s  djecom  došli  pred  Isusa.    

  Isus  je  djecu  grlio,  polagao  ruke  na  njihove  glave,  molio  i  blagoslivljao  ih.  Tako  je  Isus  pokazao  da  želi,  ne  samo  velikima  nego  i  djeci,    

  darovati  svoju  ljubav  .      5.  KRATKA  DOŽIVLJAJNO-‐SPOZNAJNA  STANKA  Pustim  učenike  nekoliko  trenutaka  u  tišini  da  prožive  tekst  u  nutrini.        6.  IZRAŽAVANJE  PRVIH  DOJMOVA    

  - Je  li  vam  se  tekst  svidio?  - Ima  li  nešto  nejasno  u  tekstu?  - Što  Vam  se  najviše  svidjelo?  - Što  Vam  nije  bilo  drago  čuti  u  tekstu?  

     

  7.  RAD  U  SKUPINI    Učenicima  najavim  rad  u  skupinama.  Iz  teksta  kojeg  smo  čuli  mogli  smo  primjetiti  da  Isus  posebno   voli   djecu.   Čuli   smo  da   ovaj   događaj   uključuje   više   ljudi,   susreta   i  razgovora.  Ovaj   susret   o   kojem   smo   čuli   produbiti   ćemo   radom   u   skupinama.    Učenicima  objašnjavam  pravila  rada  u  skupini.  Potom  im  najavljujem  zadatke.  Svaka  će  skupina  dobiti  jedan  zadatak.  Prva  će  nam  skupina  (plavi)  otkriti  kako  je  mogao  izgledati   taj   susret.   Druga   će   nam   skupina   (žuti)   otkriti   što   je   Isus   rekao  učenicima.   Treća   će   nam   skupina   (crveni)   otkriti   koje   su   to   sve   osobe   bile  prisutne   u   ovom   događaju.   Četvrta   će   skupina   (zeleni)   pokazati   kako   su   djeca  došla  do  Isusa.        Prva  skupina  (plavi)  Učenici  će  dobiti  slagalicu  koju  će  trebati  složiti.  Slagalica  prikazuje  susret  Isusa  i  djece.  Rad  će  zalijepiti  na  hamer.      Druga  skupina  (žuti)  Druga  će  skupina  dobiti  tekst  kojeg  će  morati  nadopuniti  uz  pomoć  slika.  Rješenje  teksta    biti  će  Isusove  riječi  «Pustite  dječicu  k  meni!»  Rad  će  zalijepiti  na  hamer.    Treća  skupina  (crveni)  Učenici  će  promatrajući  sliku  izdvojiti  osobe  koje  smo  spominjali  u  našem  tekstu  i  koje  uočavaju  na  fotografiji  koju  su  dobili.  Osobe  iz  slike  i  teksta  kojeg  su  slušali  obojati  će  na  radnim  listićima  i  napisati  o  kojim  se  osobama  radi.  Radove  će  zalijepiti  na  hamer.      Četvrta  skupina  (zeleni)  Učenici  će  dobiti  labirint.  Zadatk  će  biti  pronaći  put  do  Isusa.  Na  tom  putu  naići  će  na  slova  koja  će  im  reći  što  je  Isus  učinio  s  djecom.    Rad  će  zalijepiti  na  hamer.          

 • 8.  IZLAGANJE  SKUPINA    Kada  završe  sa  zadatkom  pozovem  skupinu  po  skupinu  da  ostalima  u  razredu  pokažu  i  objasne  koji  je  bio  njihov  zadatak.  Svi  učenici  iz  skupine  izlaze  pred  ploču  i  pokazuju  svoj  uradak.  Učenike  koji  izlažu  nagradimo  kratkim  pljeskom.  Materijale  stavljam  na  ploču  uz  sliku  Isusa.        9.  SINTEZA    Nakon   izlaganja   skupina   učenike   pozovem   na   igru   i   objasnim   im   pravila.   Sada   kada  smo  se  upoznali  s  ovim  Isusovim  susretom  s  djecom  i  vidjeli  da  Isus  dijecu  prima  k  sebi,  voli  ih  i  blagoslivlja  zajedno  ćemo  se  još  jednom  prisjetiti  teksta  kojeg  smo  slušali  na  početku  sata.  To  ćemo  učiniti  jednom  igrom.  Tekst  ću  ponovno  polako  čitati  i  otkrivati  Vam  ga  na  ploči,  a  vi  ćete  pažljivo  slušati  i  provjeriti  čitam  li  ja  to  ispravno.  Ako  pročitam  točno,  uz  pomoć  žutog  smješka  ćete  mi  to  potvrditi.  Ako  pročitam  krivo  opomenuti  ćete  me  i  pokazati  mi  to  tužnim  izrazom  lica  koji  je  na  crvenom  kartončiću.  Što  činimo  kada  netko  u  razredu  nešto  pogriješi?  (Očekujem  odgovor:   Ispraviti   ga!)   Pohavlim   učenike   i   nastavljam:  Da   bi   igra   bila   zanimljivija  kada  naš   tekst  bude  porgješan   ispraviti   ćemo  ga  uz  pomoć  crteža  osoba  koje  se  nalaze  na  vašem  stolu.  Crtež  će  netko  iz  skupine  donijeti  pred  ploču  pa  ćemo  ga  zjedno  zalijepiti  na  odgovarajuće  mjesto.  Možemo  li  početi?    Čitam  tekst:  

   Jednoga  je  mraka  (dana)  Isus  propovijedao  o  kraljevstvu  Božjemu.    

  Mnoštvo  ga  je  žena  (ljudi)  došlo  slušati.    Učenici  (Roditelji)  su  gledali  svoju  djecu  kako  se  igraju.  

  Zaželjeli  su  da  i  djeca  dođu  bliže  Isusu.  Kada  su  ljudi  (učenici)  to  vidjeli,    

  branili  su  djeci  (roditeljima)  da  dovedu  djecu  pred  Isusa.  Učenici  su  mislili:  Isus  ima  važnijeg  posla.    Djeca  su  premalena  da  bi  Isusa  razumjela.    

  Majka  (Isus)  je  tada  rekla  učenicima:  «Pustite  dječicu  neka  dođu  k  meni!»  Iznenađeni  su  učenici  stali  na  stranu.  

  Roditelji  su  s  učenicima  (djecom)  došli  pred  Isusa.    Isus  je  djecu  grlio,  polagao  ruke  na  njihove  glave,  molio  i  blagoslivljao  ih.  Tako  je  učenik  (Isus)  pokazao  da  želi,  ne  samo  velikima  nego  i  djeci,    

  darovati  svoju  ljubav.      Učenike  pohvaljujem  nakon  igre  i  ponavljanja  teksta.  Potom  im  dijelim  sličicu  s  crtežom  iz   slagalice   kao   podsjetnik   na   današnji   vjeronaučni   sat   i   obrađenu   nastavnu   jedinicu.  Pozovem  ih  da  ju  prilože  u  svoju  bilježnicu.        10.  AKTUALIZACIJA    Pozivam  učenike  na  novi  zadatak  za  aktualizaciju.  Vjerujem  da  svatko  od  vas  želi  isto  biti  blizu  Isusu  poput  djece  iz  događaja  o  kojem  smo  učili.  I  tako  mu  pokazati  da  ga   volimo.   Želimo   li   to?   (Očekujem   odgovor:   Da)  Koliko   ga   volimo   možemo   mu  pokazati  svojom  molitvom,  ali  i  nekom  znakovitom  radnjom.  Danas  ćemo  učiniti  

 • oboje.  Poznajete   li  neki  znak  koji  simbolizira   ljubav?  Kojeg  crtamo  kada  nekoga  volimo?  (Očekujem  odgovor:  srce).  Za  vas  sam  pripremila  mnogo  srca  danas.  Sada  ću  svakome  od  vas  podijeliti  jedno.  U  njega  ćete  nacrtati  sebe  i  napisati  svoje  ime.  Kada  to  završimo  doći  ćemo  pred  crtež  našeg  Isusa  i  svoje  srce  staviti  na  njegovo  srce   i   tako   mu   gestom   iskazati   svoju   ljubav,   vjerujući   da   je   On   među   nama  prisutan.  Učenicima  podijelim  srca   i  pozovem   ih  na  pojedinačan  rad.  Kada  svi   završe  pozovem  ih  pojedinačno  da  dođu  pred  sliku  Isusa  i  lijepe  srce  na  sliku.  Potom  se  vraćaju  na  svoje  mjesto.  

     

  11.  MOLITVENI  ZAVRŠETAK    Na   kraju   sata,   kada   su   svi   učenici   zaljepili   srca   na   sliku   Isusa,   pozovem   učenike   da  svojom  pjesmom  još  jednom  kažu  Isusu  da  ga  vole.  Isusu  možemo  reći  da  ga  volimo  svojom   molitvom.   Jedan   je   veliki   svetac   rekao   kako,   dok   pjevamo,   dvostruko  molimo.     Zato   ćemo   naš   vjeronaučni   susret   završiti   pjesmom   koja   će   biti   naša  molitva.  Molitva   s  kojom   Isusu   želimo   reći  da   ga   volimo.  Zapjevamo  pjesmu  Isuse  volim   te.   Ako   učenici   neznaju   pjesmu   jednom   im   otpjevam   i   pokušamo   ju   zajedno  naučiti.   Ako   učenici   brzo   nauče   pjesmu  pokušamo   ju   otpjevati   s   pokretima.   Završimo  znakom  križa.      

  Isuse,  volim  te!  Više  od  sveg  drugog  volim  te!  Sve  što  je  u  meni  želi  pjevati:  Isuse  volim  te!  x2  

  Isuse  tražim  te...    Isuse  trebam  te...    Isuse  hvala  ti...  U  ime  Oca  i  Sina  i  Duha  Svetoga.  Amen.    

                                               

     

   

 • IV. KRITIČKI  OSVRT                      

                                                                                 

 • V. PRILOZI      Prilog  1.  SLIKA  ISUSA  

  Nacrtana  na  velikom  hameru.  Potrebna  za  motivaciju  i  aktualizaciju.      

   

 • Prilog  2.  MATERIJALI  ZA  SKUPINE      Druga  skupina  (žuti)    Prva  će  skupina  dobiti  tekst  kojeg  će  morati  nadopuniti  uz  pomoć  slika.  Rješenje  teksta    biti  će  Isusove  riječi  «Pustite  dječicu  k  meni!»                              «  P  __    S    __    I    T    E                __    J    E    __    I    __  U                K                  __    E    __    I  !  

  «            

                                 

 • Prva  skupina  (plavi)    Učenici  će  dobiti  slagalicu  koju  će  trebati  složiti.  Slagalica  prikazuje  susret  Isusa  i  djece.        

                           

 • Treća  skupina  (crveni)    Učenici  će  promatrajući  sliku  izdvojiti  osobe  koje  smo  spominjali  u  našem  tekstu  i  koje  uočavaju  na  fotografiji  koju  su  dobili.  Osobe  će  prepoznati  na  listićima  koji  su  niže  priloženi,  napisati  o  kome  se  radi,  obojati  i  zaljepiti  ih  na  hamer.    

   

                 

 •  Četvrta  skupina  (zeleni)    Učenici  će  dobiti  labirint.  Zadatk  će  biti  pronaći  put  do  Isusa.  Na  tom  putu  naići  će  na  slova  koja  će  im  reći  što  je  Isus  učinio  s  djecom.                            

                     ____      ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____                                              

 • Prilog  3.    ZADATCI  ZA  SKUPINU      1. SKUPINA  –  OTKRIJTE  ŠTO  JE  NA  SLICI  

  v SLOŽITE  SLAGALICU  v OTKRIJTE  ŠTO  JE  NA  SLICI  v SLOŽENU  SLIKU  ZALIJEPITE  NA  PLAVI  PAPIR  

     2. SKUPINA  –  OTKRIJTE  RJEŠENJE  KRIŽALJKE    

  v PRONAĐITE  PUT  OD  SLIČICE  DO  KRUŽIĆA  v U  KRUŽIĆ  UPIŠITE  PRVO  POČETNO  SLOVO  RIJEČI  SA  SLIČICE  KOJA  JE  NACRTANA  

  v KRIŽALJKU  ZALIJEPITE  NA  ŽUTI  PAPIR      3. SKUPINA  –  OTKRIJTE  OSOBE  

  v PROMOTRITE  SLIKU  v PRONAĐITE  KOJI  LIKOVI  IZ  NAŠE  PRIČE  SE  NALAZE  NA  SLICI  

  v LIKOVE  IMENUJTE  NA  LISTIĆIMA  I  OBOJITE  v PAPIRE  SA  CRTEŽIMA  ZALIJEPITE  NA  CRVENI  PAPIR  

     4. SKUPINA  –  PRONAĐITE  PUT  

  v KOJIM  PUTEM  DJECA  MOGU  STIĆI  DO  ISUSA?  v ŠTO  JE  PUTEM  NAŠAO?    v SLOVA  NA  KOJA  SU  NAILAZILI  OTKRIVA  NAM  JEDNU  RIJEČ  

  v RIJEČ  NAPIŠITE  NA  PRAZNE  CRTE  ISPOD  LABIRINTA  

  v RADNI  LIST  ZALIJEPITE  NA  ZELENI  PAPIR      

 • Prilog  4.  PRAVILA  ZA  RAD  U  SKUPINI      

  PAŽLJIVO  SLUŠAM!  SVI  ĆE  UČENICI  SUDJELOVATI  U  

  RADU  SKUPINE!  PRATITI  ĆEMO  KORAKE  RADA  

  NAŠE  SKUPINE!  GOVORITI  ĆEMO  TIHO  DA  NE  OMETAMO  DRUGE  SKUPINE!  PODIŽEM  RUKU  KADA  ŽELIM  

  NEŠTO  PITATI  ILI  MI  NIJE  JASNO!  POMAŽEM  DRUGIMA  U  SVOJOJ  

  SKUPINI!                      

 • Prilog 6. CRTEŽI OSOBA IZ TEKSTA Crteže će učenici koristiti u aktualizaciji kod ispravka netočnih riječi teksta. Crteži će biti uvećani i isprintani te priloženi u hamere sa slagalicom.

   Prilog 5. CRTEŽI OSOBA IZ TEKSTA

 • Prilog 7. TEKST DOGAĐAJA SUSRETA ISUSA S DJECOM Iskrivljeni i uvećani tekst koristiti ćemo u dijelu sata za aktualizaciju. Tekst će biti napisan i zaljepljen na veliki hamer papir.

  JEDNOGA  JE  MRAKA  ISUS  PROPOVIJEDAO    O  KRALJEVSTVU  BOŽJEMU.    

  MNOŠTVO  GA  JE  ŽENA  DOŠLO  SLUŠATI.    UČENICI  SU  GLEDALI  SVOJU  DJECU  KAKO  SE  IGRAJU.  

  ZAŽELJELI  SU  DA  I  DJECA  DOĐU  BLIŽE  ISUSU.  KADA  SU  LJUDI  TO  VIDJELI,    

  BRANILI  SU  DJECI  DA  DOVEDU  DJECU  PRED  ISUSA.  UČENICI  SU  MISLILI:  ISUS  IMA  VAŽNIJEG  POSLA.    DJECA  SU  PREMALENA  DA  BI  ISUSA  RAZUMJELA.    

  MAJKA  JE  TADA  REKAO  UČENICIMA:    «PUSTITE  DJEČICU  NEKA  DOĐU  K  MENI!»  IZNENAĐENI  SU  UČENICI  STALI  NA  STRANU.  

  RODITELJI  SU  S  UČENICIMA    DOŠLI  PRED  ISUSA.    ISUS  JE  DJECU  GRLIO,  POLAGAO  RUKE  NA  NJIHOVE  GLAVE,  

  MOLIO  I  BLAGOSLIVLJAO  IH.  TAKO  JE  UČENIK  POKAZAO  DA  ŽELI,    NE  SAMO  VELIKIMA  NEGO  I  DJECI,    

  DAROVATI  SVOJU  LJUBAV. Prilog 8. CRTEŽ IZ SLAGALICE

  Crtež će učenici dobiti kao podsjetnik na vjeronaučni sat i priložiti ga u svoje bilježnice.

  ISUS POSEBNO VOLI DJECU

 • Prilog 9. SRCE

  Srce će učenici dobiti na dijelu sata za aktualizaciju. Na njega će napisati svoje ime i nacrtati sebe.