of 44 /44
ANALIZA SEKTORA «Proizvodnja namještaja»

namje.taj sa lifeycle - poslovni.hr · The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups. 3 Predgovor Mnoge tranzicijske zemlje,

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of namje.taj sa lifeycle - poslovni.hr · The project is implemented by: Deloitte Central Europe,...

 • ANALIZA SEKTORA

  «Proizvodnja namještaja»

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  2

  Sadržaj:

  Predgovor_____________________________________________________________ 3

  1. Uvod _______________________________________________________________ 5

  2. Definicija, segmenti i granice sektora _____________________________ 7 2.1. Definiranje proizvoda industrije-segmentacija_________________________________7

  2.2. Veličina tržišta ___________________________________________________________8

  2.2. Tržište rada_____________________________________________________________15

  3. Porterov model___________________________________________________ 19 3.1. Analiza industrijskog suparništva __________________________________________20

  3.2. Industrijska propusnost, odnosno ulazne barijere _____________________________23

  3.3. Opasnost od supstituta, odnosno zamjenskih proizvoda_______________________25

  3.4. Pregovaračka moć dobavljača ____________________________________________26

  3.5. Pregovaračka moć kupaca________________________________________________28

  4. SWOT analiza ____________________________________________________ 30

  5. Životni ciklus industrije____________________________________________ 35

  6. Procjena konkurentnosti – “peer” analiza ________________________ 41

  7. Zaključak _________________________________________________________ 41

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  3

  Predgovor

  Mnoge tranzicijske zemlje, primjerice poput Poljske, već su na počecima

  svoga tranzicijskog puta zabilježila direktna strana ulaganja kako u

  primarnu obradu drva tako i u sektor proizvodnje namještaja.

  Odlučujući faktori za ulaganja u tranzicijske zemlje međunarodnim

  tvrtkama, koje se bave proizvodnjom namještaja, bili su niži troškovi

  rada ali i kvalitetna drvna građa, koja je u većini zemalja Zapadne

  Europe zbog velikog stupnja iskorištenosti rijetkost. Navedena strana

  ulaganja pozitivno su utjecala na rast drvoprerađivačke aktivnosti i

  izvoza namještaja u zemljama koje su primile strane investicije, poput

  primjerice Poljske. S druge strane unatoč obilju kvalitetne drvne sirovine i

  tradiciji u proizvodnji namještaja, Hrvatska posljednjih godina ne

  zadovoljava rastuću domaću potražnju za namještajem već čak bilježi

  rastući deficit u robnoj razmjeni s inozemstvom u promatranom segmentu

  proizvodnje. Također izostala su značajnija strana ulaganja u sektor

  proizvodnje namještaja, a tek posljednjih godina bilježimo nešto

  pozitivnije trendove. Istovremeno većina tvrtki u drvnoprerađivačkom

  sektoru i dalje se nalazi u fazi restrukturiranja poslovanja te je uglavnom

  zamjetna nespecijalizirana proizvodnja, manjak prepoznatljivih

  domaćih brandova i zaostajanje za trenutnim trendovima na tržištu. Loša

  tehnološka opremljenost te visoki fiksni troškovi trenutno nepovoljno

  djeluju na međunarodnu konkurentnost hrvatskih proizvođača pogotovo

  u uvjetima rastuće konkurencije iz drugih tranzicijskih zemalja te Kine.

  Međutim u posljednje vrijeme intenzivirao se proces restrukturiranja

  promatranog sektora u Hrvatskoj, čemu će zasigurno još pridonijeti i

  Vladina strategija za razvoj drvnoprerađivačkog sektora te

  implementacija operativnih planova za njenu provedbu. Država također

  i dalje ima značajan utjecaj na trendove u sektoru proizvodnje

  namještaja pogotovo uzme li se u obzir da se velika većina drvne

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  4

  sirovine u Hrvatskoj nalazi u vlasništvu državne tvrtke. Daljnja

  liberalizacija tržišta drvne građe pozitivno će djelovati na rast interesa

  potencijalnih stranih ulagača u proizvodnju namještaja u Hrvatskoj

  pogotovo nakon što se ukinu neke odredbe koje u trenutno prijelaznom

  razdoblju ponekad djeluju destimulirajuće na investicije i specijalizaciju

  proizvodnje.

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  5

  1. Uvod

  Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) sektor proizvodnje

  namještaja (NKD 36.1) nalazi se grupiran unutar skupine djelatnosti

  proizvodnje namještaja i ostale prerađivačke industrije (NKD 36), koji

  se pak nalazi unutar skupine djelatnosti pod šifrom DN. Skupina

  djelatnosti DN tijekom 2004. godine sudjelovala je u bruto dodanoj

  vrijednosti Hrvatske s oko 0,8%. Istovremeno, navedena skupina

  djelatnosti zapošljavala je oko 5% ukupno zaposlenih osoba u

  prerađivačkoj industriji ili oko 14,5 tisuća ljudi.

  Prema drugom izvoru, 100 tvrtki s više od 10 zaposlenih s osnovnom

  poslovnom aktivnošću proizvodnje namještaja i ostale prerađivačke

  industrije tijekom 2004. godine ostvarile su prihod od prodaje u visini

  od 2,3 milijarde kuna. Istovremeno, troškovi za reprodukcijski materijal

  iznosili su 977 milijuna kuna, dok su troškovi za ostalu intermedijarnu

  potrošnju iznosili nešto manje od 600 milijuna kuna, čime je ostvarena

  bruto dodana vrijednost iznosila oko 1,15 milijarde kuna.

  U robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom skupina djelatnosti

  proizvodnje namještaja te ostala prerađivačka industrija (NKD 36)

  tijekom 2004. godine ostvarile su izvoz dobara u visini od 346 milijuna

  dolara, što čini oko 4,3% vrijednosti ukupnog izvoza RH. Tijekom iste

  godine u Hrvatsku je uvezeno promatranih proizvoda u visini od 545

  milijuna dolara, odnosno oko 3,3% vrijednosti ukupnog robnog uvoza.

  Sektor proizvodnje namještaja nalazi se grupiran unutar skupine djelatnosti proizvodnje namještaja i ostale prerađivačke industrije…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  6

  Tablica 1: BDV i broj zaposlenih u skupini djelatnosti proizvodnje

  namještaja te ostale prerađivačke industrije (NKD DN)

  Izvor: wiiw, DZS, izračun autora

  Među skupinom djelatnosti pod šifrom NKD 36 najznačajnija je

  proizvodnja namještaja (NKD 36.1). Tako je, primjerice u 2004. godini,

  isključivo sektor proizvodnje namještaja ostvario oko 80% ukupnih

  prihoda te zapošljavao preko 90 % ukupno zaposlenih u cjelokupnoj

  skupini djelatnosti pod šifrom NKD 36. Od ostalih sektora u navedenoj

  djelatnosti, po visini ukupno ostvarenih prihoda, mogu se izdvojiti sektori

  ostale prerađivačke industrije te proizvodnja nakita.

  U Republici Hrvatskoj tijekom 2004. godine bilo je registrirano 365

  tvrtki kojima je proizvodnja namještaja bila osnovna poslovna djelatnost.

  Istovremeno, navedene tvrtke zapošljavale su oko 11.000 osoba. U

  razdoblju od 1993. godine pa do kraja trećeg tromjesečja zabilježeno

  je 27,92 milijuna dolara stranih vlasničkih ulaganja u Republiku

  Hrvatsku u ukupno 15 tvrtki, čija je osnovna djelatnost proizvodnja

  namještaja. Tijekom 2004. godine izvezeno je namještaja u vrijednosti

  od 217,4 milijuna dolara, dok je vrijednost uvezenog bila viša te je

  iznosila 287 milijuna dolara.

  Među skupinom djelatnosti pod šifrom NKD 36 najznačajnija je proizvodnja namještaja…

  Zabilježeno je 27,92 milijuna dolara stranih vlasničkih ulaganja u Hrvatsku…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  7

  2. Definicija, segmenti i granice sektora

  2.1. Definiranje proizvoda industrije-segmentacija Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti samu proizvodnju namještaja

  (NKD 36.1) možemo podijeliti dodatno na sljedeće podsektore, ovisno o

  vrsti proizvoda:

  Proizvodnja stolica i sjedala (NKD 36.11)

  Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore

  (NKD 36.12)

  Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja (NKD 36.13)

  Proizvodnja ostalog namještaja (NKD 36.14)

  Proizvodnja madraca (NKD 36.15).

  Unutar svakog od gore navedenog podsektora proizvodnja se još

  dodatno dijeli ovisno o vrsti, dimenzijama, namjeni te materijalu izrade

  proizvoda. Gore navedena klasifikacija uglavnom odgovara i

  međunarodnim trgovinskim te carinskim klasifikacijama.

  Obzirom na samu tehnologiju proizvodnje, namještaj možemo podijeliti

  na proizvodnju masivnog, pločastog te tapeciranog namještaja. Pod

  proizvodnju masivnog namještaja uglavnom uključujemo proizvodnju

  sjedalica, stolova te komoda od punog drva, što uglavnom predstavlja i

  najcjenjeniji segment namještaja. Pločasti namještaj čini većinu ukupno

  proizvedenog namještaja, a kao materijal se najčešće koristi iverica koja

  se oblaže ukrasnim materijalima, uglavnom folijom.

  Obzirom na samu tehnologiju proizvodnje, namještaj možemo podijeliti na proizvodnju masivnog, pločastog te tapeciranog namještaja…

  Proizvodnju namještaja možemo podijeliti dodatno na sljedeće podsektore…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  8

  Obzirom da često dolazi do zabune i miješanja sekundarne obrade

  drva i proizvodnje namještaja, smatramo potrebnim objasniti razliku

  među njima. Sekundarna obrada drva odnosi se na proizvodnju

  proizvoda od drva kojima nije potrebna daljnja obrada pri korištenju za

  svoju krajnju namjenu. Također, unutar stručnih krugova i dalje se vode

  rasprave treba li u sekundarnu obradu drva uključiti i parket te

  unutarnju stolariju (vrata i prozore), obzirom da se koriste za finalnu

  ugradnju, a ipak ne pripadaju u namještaj. Istovremeno, proizvodnja

  namještaja obuhvaća i proizvodnju namještaja koji ne sadrži dijelove od

  drva, već se primjerice izrađuje isključivo od metala, plastike i/ili stakla.

  2.2. Veličina tržišta U Hrvatskoj je tijekom 2004. godine ukupno bilo registrirano 365 tvrtki

  s osnovnom djelatnošću proizvodnje namještaja (NKD 36.1). Navedene

  su tvrtke iste godine ostvarile ukupan prihod od 340 milijuna eura i

  zapošljavale su 10.920 radnika. Također, svi podsektori u industriji

  proizvodnje namještaja zabilježili su pozitivne trendove te je zabilježen

  rast prihoda od poslovne djelatnosti.

  Ukupna vrijednost izvoza namještaja u 2004. godini iznosila je preko

  180,1 milijuna eura. Istovremeno je uvezeno namještaja u ukupnoj

  vrijednosti do 242 milijuna eura, čime se generirao deficit robne

  razmjene u iznosu od čak 62 milijuna eura unatoč značajnim

  komparativnim prednostima Hrvatske.

  U Hrvatskoj je tijekom 2004. godine ukupno bilo registrirano 365 tvrtki s osnovnom djelatnošću proizvodnje namještaja…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  9

  Tablica 2: Prihodi, broj zaposlenih i broj tvrtki, produktivnost po

  podsektorima proizvodnje namještaja

  Izvor: DZS, HGK, FINA, izračun autora

  Proizvodnja stolica i sjedalica (NKD 36.11)

  U navedenom podsektoru tijekom 2004. godine bilo je registrirano 38

  tvrtki koje su ostvarile poslovni prihod u visini od oko 52,6 milijuna eura.

  Također, u proizvodnji stolica i sjedalica bilo je zaposleno ukupno

  2.191 osoba. Prosječna produktivnost, mjerena kao poslovni prihod po

  zaposlenome, iznosi 23.264 eura tijekom promatrane godine.

  U 2004. godini proizvedeno je ukupno 2.476.602 komada stolica i

  sjedalica od čega najviše drvenih tapeciranih stolica (1.470.563

  komada) te netapeciranih drvenih sjedala (641.065 komada). Iz

  strukture proizvodnje vidljivo je da hrvatski proizvođači većinom

  proizvode tapecirane i netapecirane drvene sjedalice i stolice, dok je

  istovremeno broj proizvedenih fotelja, dvosjeda i trosjeda prilično nizak

  Tijekom 2004., u odnosu na 2003. godinu, proizvodnja stolica i

  sjedalica povećana je za 422.202 komada, odnosno fizički obujam

  proizvodnje povećan je za 20,6%. Na godišnjoj razini najznačajniji

  rast ostvarila je proizvodnja tapeciranih stolica s drvenim okvirom te

  dvosjeda.

  38 tvrtki ostvarile su poslovni prihod u visini od oko 52,6 milijuna eura…

  Tijekom 2004. u odnosu na 2003. godinu fizički obujam proizvodnje povećan je za 20,6%...

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  10

  Uz povećanje proizvodnje tijekom 2004. godine zabilježeno je i

  povećanje izvoza stolica i sjedalica te specijaliziranih stolaca, koji je u

  promatranoj godini iznosio 105,2 milijuna eura. U strukturi izvoza

  prevladava izvoz takozvanih ostalih dijelova stolica i sjedalica (44

  milijuna eura) te sjedala s drvenim okvirom (skoro 27 milijuna eura). I

  tijekom 2002. i 2003. godine zabilježena su pozitivna kretanja u

  robnoj razmjeni s inozemstvom, odnosno rast izvoza promatranih

  proizvoda.

  Istovremeno uvoz sjedalica i stolica tijekom promatrane godine

  dosegnuo je vrijednost od 69,75 milijuna eura, od čega se najviše

  odnosilo na uvoz tapeciranih sjedala s drvenim okvirom (26,1 milijun

  eura) te višenamjenskih sjedala (10 milijuna eura). Posljednjih godina

  uvoz bilježi rast, ali s manjim intenzitetom od izvoza.

  Unatoč pozitivnoj vanjskotrgovinskoj bilanci vidljivo je da se većinom

  izvoze dijelovi, odnosno nezavršeni proizvodi, dok se najviše uvoze

  gotove skuplje stolice i sjedalice, odnosno tapecirani i višenamjenski

  sjedeći elementi.

  Tablica 3: Uvoz i izvoz stolica i sjedalica, EUR

  2002 2003 2004Izvoz 87.426.177 90.720.347 105.165.074Uvoz 60.140.515 65.722.029 69.756.196

  Izvor: DZS, izračuna autora

  Vidljivo je da se većinom izvoze dijelovi, odnosno nezavršeni proizvodi…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  11

  Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore

  Tijekom 2004. godine u promatranoj proizvodnji bila je registrirana 71

  tvrtka čija je osnova djelatnost bila proizvodnja namještaja za poslovne

  prostore, isključujući stolice i sjedalice. Navedene tvrtke ostvarile su

  prihod od prodaje u visini od 37,35 milijuna eura te su zapošljavale

  876 osoba. Također, u proizvodnji namještaja u navedenom podsektoru

  ostvarena je produktivnosti od 42.638 eura po zaposlenome.

  Tijekom 2004. godine proizvedeno je 505.273 komada namještaja za

  poslovne i prodajne namjene, od čega je većina proizvodnje svrstana

  pod ostali uredski drveni namještaj, gdje je proizvedeno čak 240.531

  komad namještaja. Velika proizvodnja ostvarena je i u izradi polica,

  metalnog namještaja te drvenih ormara i regala (oko 60.000 komada

  godišnjeg kapaciteta proizvodnje).

  U 2004. godini vrijednost izvoza namještaja za poslovne i prodajne

  svrhe, uključujući medicinsko pokućstvo, iznosila je 13,6 milijuna eura.

  Većina hrvatskog izvoza odnosi se na prodaju drvenih ormara (6

  milijuna eura) te metalnog pokućstva (4,5 milijuna eura) na stranim

  tržištima.

  Iste godine vrijednost uvoza istih proizvoda iznosila je čak 34,7 milijuna

  eura te je posljednjih godina zamjetan trend rasta uvoza promatranih

  proizvoda. Više od polovice uvoza odnosi se na uvoz neklasificiranog

  metalnog pokućstva, dok se na uvoz radnih stolova odnosi 2,6 milijuna

  eura.

  71 tvrtka zajedno su ostvarile prihod od prodaje u visini od 37,35 milijuna eura te su zapošljavale 876 osoba…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  12

  Tablica 4: Uvoz i izvoz namještaja za poslovne i prodajne namjene,

  EUR

  2002 2003 2004Izvoz 15.081.710 13.374.339 13.592.069Uvoz 29.098.742 33.671.003 34.647.480

  Izvor: DZS, izračuna autora

  Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja

  Prema posljednjim raspoloživim podacima u Republici Hrvatskoj je u

  2004. godini bilo registrirano 39 tvrtki za proizvodnju kuhinjskog

  namještaja, isključujući stolice i sjedalice. Navedene tvrtke zapošljavale

  su 511 radnika te su ostvarili prihod od prodaje u visini od 10,8

  milijuna eura. Iste godine prosječna produktivnost iznosila je 21.237

  eura.

  U 2004. godini proizvedeno je ukupno 129.550 komada isključivo

  kuhinjskog namještaja. U strukturi proizvodnje kuhinjskog namještaja

  najviše zastupljena je proizvodnja drvenih ormarića (43.909 komada) i

  drvenih visećih elemenata (42.784 komada). Iste je godine u Hrvatskoj

  ukupno bilo proizvedeno preko 33.000 kuhinjskih stolova. Fizički

  pokazatelji proizvodnje pokazuju blagu stagnaciju navedenog

  podsektora tijekom 2004. godine.

  U 2004. godini ukupno je izvezeno 900 tisuća eura vrijednog

  kuhinjskog namještaja. Tijekom 2003. i 2004. godine vrijednost izvoza

  navedenog segmenta bilježi konstantan pad.

  Iste godine uvezeno je kuhinjskog namještaja u vrijednosti od čak 23,85

  milijuna eura, od čega se gotovo 15 milijuna eura odnosi na uvoz

  ugradbenih kuhinjskih elemenata. Suprotno izvozu vrijednost uvoza

  39 tvrtki zapošljavale su 511 radnika te su ostvarili prihod od prodaje u visini od 10,8 milijuna eura…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  13

  kuhinjskog namještaja bilježi rast posljednjih nekoliko godina.

  Tablica 5: Uvoz i izvoz kuhinjskog namještaja, EUR

  Izvor: DZS, izračuna autora

  Proizvodnja ostalog namještaja

  Podsektor proizvodnje ostalog namještaja većinom obuhvaća

  proizvodnju ormara, ležajeva, regala i zrcala. U navedenom segmentu

  proizvodnje posluje najveći broj tvrtki te ih je prema posljednjim

  podacima u 2004. godini bilo ukupno registrirano oko 212. Navedene

  tvrtke ostvarile su prihod od poslovne djelatnosti u visini od 207,3

  milijuna eura. Osim najvećeg broja tvrtki i najviših ostvarenih prihoda,

  promatrani sektor također zapošljava čak 6.838 osoba te ostvaruje

  produktivnost od 30.311 eura.

  Podsektor proizvodnje ostalog namještaja u 2004. godini proizveo je

  ukupno 1,09 milijuna komada različitog namještaja. Najveći se dio

  fizičke proizvodnje odnosi na proizvodnju polica (284.793 komada),

  drvenog namještaja za obuću (185.978 komada) te različitih vrsta

  ormara i ležajeva.

  U 2004. godini domaći proizvođači zaposleni u proizvodnji ostalog

  namještaja izvezli su roba u vrijednosti od 52,3 milijuna eura, od čega

  se skoro 40 milijuna odnosilo na izvoz drvenog neklasificiranog

  namještaja te na izvoz drvenih dijelova. Posljednjih godina je vidljiv

  212 tvrtki zajedno su ostvarile prihod od poslovne djelatnosti u visini od 207,3 milijuna eura…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  14

  trend povećanja izvoza navedenog segmenta proizvodnje namještaja,

  obzirom da je u 2002. godini izvoz iznosio manje od 46 milijuna eura.

  Iste godine uvezeno je robe u vrijednosti od 99 milijuna eura, od čega

  se većina odnosi na drveno pokućstvo te na drvene dijelove za

  namještaj.

  Tablica 6: Uvoz i izvoz ostalog namještaja, EUR

  Izvor: DZS, izračuna autora

  Proizvodnja madraca

  Najmanje tvrtki, svega pet, registrirano je unutar podsektora proizvodnje

  madraca u kojima su bile zaposlene ukupno 504 osobe. Također, s

  ostvarenim poslovnim prihodom od 32 milijuna eura tijekom 2004.

  godine promatrani sektor ostvario je najveću produktivnost unutar

  cjelokupne proizvodnje namještaja od 63.731 eura.

  Sama proizvodnja madraca dijeli se na izradu nosača madraca,

  proizvodnju madraca od pjenaste gume te proizvodnju madraca s

  metalnim oprugama, a sveukupno je tijekom 2004. godine proizvedeno

  skoro 897.000 komada. Najveći dio proizvodnje odnosi se na izradu

  nosača madraca kojih je proizvedeno više od 644 tisuća komada. U

  odnosu na 2002. i 2003., navedeni segment proizvodnje namještaja

  bilježi rast proizvodnje u svim kategorijama.

  Svega pet tvrtki registrirano je unutar podsektora proizvodnje madraca…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  15

  Izvoz madraca i nosača za madrace u 2004. godini iznosio je 14,2

  milijuna eura te je u posljednjih nekoliko godina stabilan. Većina izvoza

  sastoji se od prodaje na stranim tržištima nosača za madrace, madraca

  na opruge te ostale opreme za krevete. Istovremeno, uvoz je iznosio

  14,9 milijuna eura, od čega se većina odnosila na uvoz ostale opreme

  za krevete te ostalih madraca.

  Tablica 7: Uvoz i izvoz madraca, EUR

  Izvor: DZS, izračuna autora

  2.2. Tržište rada Pri analizi ponude radne snage u sektoru proizvodnje namještaja radnu

  snagu smo podijelili na stručnjake, odnosno inženjere šumarstva i

  agronomije, te radnu snagu koja je kvalificirana za rad u sektoru

  proizvodnje namještaja. U analizi tržišta rada kvalificiranu radnu snagu

  čine:

  • prerađivači drva (uglavnom obrađivači drva, stolari za pokućstvo

  te podešivači i upravljači drvoprerađivačkim strojevima)

  • rukovatelji uređajima za preradu drva

  • rukovatelji strojevima za izradu drvenih proizvoda

  Na kraju 2005. godine na području Republike Hrvatske ukupno je bilo

  nezaposleno 457 inženjera šumarstva i agronomije. Istovremeno ukupan

  broj nezaposlenih osoba kvalificiranih za rad u djelatnosti proizvodnje

  namještaja iznosio je 3.007 osoba, od čega se najznačajniji dio odnosi

  na nezaposlene prerađivače drva.

  Na kraju 2005. ukupno je bilo nezaposleno 457 inženjera šumarstva i agronomije…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  16

  Za određivanje budućih kretanja na tržištu rada važno je istaknuti i

  službenu statistiku novoprijavljenih osoba tijekom 2005. godine. Tako je

  u promatranoj godini pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ)

  ukupno registrirano novih 477 diplomiranih inženjera šumarstva i

  agronomije. Tijekom iste godine zabilježena je ukupno 2.427 novo

  nezaposlenih osoba, kvalificirana za rad u djelatnosti proizvodnje

  namještaja.

  Također, s obzirom na trenutnu nefleksibilnost odnosno lošu mobilnost

  radne snage u Hrvatskoj smatramo potrebnim promatrani broj

  nezaposlenih osoba, ali i priljev nove radne snage analizirati, na razini

  županija. Najznačajniji broj nezaposlenih diplomiranih inženjera

  registriran je u Osječko-baranjskoj županiji te gradu Zagrebu. U

  promatranim regijama je tijekom 2005. godine također i priljev

  promatranog segmenta radne snage bio najviši, što je i očekivano s

  obzirom na lokaciju šumarskih i agronomskih fakulteta. Najveći broj

  nezaposlenih osoba školovanih za rad u proizvodnji namještaja te

  drvnoj industriji zabilježen je u Osječko-baranjskoj te Splitsko-

  dalmatinskoj županiji te gradu Zagrebu. Također značajni ljudski resursi

  u promatranoj djelatnosti još su neiskorišteni i u većini drugih županija,

  dok je najmanji broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen u

  županijama na krajnjem sjeveru Hrvatske te u županijama uz more.

  Tijekom 2005. godine slični su trendovi bili zamjetni i ukoliko se

  analizira broj novoprijavljenih nezaposlenih osoba kvalificiranih za

  proizvodnju namještaja, kada je najveći broj novo nezaposlenih osoba

  zabilježen u gradu Zagrebu te županijama u Slavoniji.

  Značajni ljudski resursi u promatranoj djelatnosti još su neiskorišteni…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  17

  Tablica 8: Broj nezaposlenih osoba na kraju 2005.

  Županija:Diplomirani

  inženjeriKvalificirana radna snaga

  Zagrebačka 21 130Krapinsko-zagorska 2 111Sisačko moslovačka 20 223Karlovačka 16 158Varaždinska 10 122Koprivničko-križevačka 5 210Bjelovarsko-bilogorska 10 143Primorsko-goranska 11 127Ličko-senjska 6 55Virovitičko-podravska 25 248Požeško-slavonska 8 54Brodsko-posavska 16 81Zadarska 11 81Osječko-baranjska 118 304Šibensko-kninska 7 63Splitsko-dalmatinska 28 260Istarska 5 29Dubrovačko-neretvanska 11 47Međimurska 3 52Vukovarsko-srijemska 27 252Grad Zagreb 97 257Ukupno: 457 3,007

  Izvor: HZZ, izračun autora

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  18

  Tablica 9: Priljev nezaposlenih osoba na evidenciju HZZ-a, 2005.

  Županija:Diplomirani

  inženjeriKvalificirana radna snaga

  Zagrebačka 30 108Krapinsko-zagorska 5 82Sisačko moslovačka 18 151Karlovačka 15 99Varaždinska 7 153Koprivničko-križevačka 11 110Bjelovarsko-bilogorska 31 135Primorsko-goranska 17 120Ličko-senjska 6 29Virovitičko-podravska 20 182Požeško-slavonska 9 99Brodsko-posavska 15 155Zadarska 27 86Osječko-baranjska 107 267Šibensko-kninska 5 43Splitsko-dalmatinska 22 25Istarska 10 46Dubrovačko-neretvanska 7 42Međimurska 6 73Vukovarsko-srijemska 31 167Grad Zagreb 78 255Ukupno: 477 2,427

  Izvor: HZZ, izračun autora

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  19

  3. Porterov model

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  20

  3.1. Analiza industrijskog suparništva Analizu industrijskog suparništva napravit ćemo na uzorku tvrtki koje se

  sukladno adresaru Hrvatske gospodarske komore (HGK) primarno bave

  proizvodnjom namještaja. Po navedenom izvoru tijekom 2004. godine

  364 tvrtke bavile su se proizvodnjom namještaja te se zapošljavale

  ukupno 10.920 osoba. Istovremeno, navedene tvrtke su ostvarile prihod

  od poslovnih djelatnosti u visini od preko 340 milijuna eura. Prema

  posljednjim podacima razina produktivnosti, mjerena poslovnim

  prihodom po zaposlenom, iznosila je 31.140 eura.

  Tablica 10: Poslovni prihodi i broj zaposlenih 20 najistaknutijih

  proizvođača namještaja u RH

  1 2 3 4=2/3

  Redni broj Poslovni prihod, EUR Broj zaposlenihProduktivnost,

  EUR1 40,232,938 1,316 30,5722 34,720,377 703 49,3893 20,916,175 227 92,1424 17,939,294 262 68,4715 14,794,275 436 33,9326 13,836,775 568 24,3617 11,745,365 210 55,9308 8,944,421 542 16,5039 8,559,390 391 21,89110 8,343,173 75 111,24211 7,832,227 108 72,52112 7,055,312 496 14,22413 6,535,473 347 18,83414 6,318,821 331 19,09015 5,795,158 95 61,00216 5,777,832 277 20,85917 4,771,600 145 32,90818 4,342,893 157 27,66219 4,320,204 283 15,26620 4,105,495 310 13,244

  Total 340,049,286 10,920 31,140 Izvor: FINA, HGK, izračun autora

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  21

  Za detaljniju analizu industrijskog suparništva odabrali smo metodu

  izračuna stupnja koncentracije (CR) te Herfindahl - Hirschman indeks

  (HHI) na uzorku od 20 najistaknutijih tvrtki po ostvarenom poslovnom

  prihodu tijekom promatrane godine, čija je primarna poslovna djelatnost

  proizvodnja namještaja, a registrirane su na području RH. Ukoliko HHI

  iznosi između 0 i 1.000, smatra se da tržište nije koncentrirano; a

  ukoliko iznosi više od 1.800, smatra se da je tržište jako koncentrirano.

  Što se više približava razini od 10.000, sve više se ukazuje na

  postojanje monopola u promatranom segmentu tržišta.

  Prema poslovnom prihodu promatranih 20 najvećih tvrtki ostvaruje skoro

  70% ukupnog poslovnog prihoda svih proizvođača namještaja, dok je

  također i velik njihov utjecaj na kretanje zaposlenosti u sektoru

  proizvodnje namještaja. Tako 20 najvećih tvrtki zapošljava 7.279

  osoba ili 67% ukupno zaposlenih osoba u ovom sektoru.

  Prve tri tvrtke po jačini (CR5), u smisli ostvarenih prihoda u 2004. godini,

  ostvaruju 33,5% ukupnih prihoda cijelog sektora, dok koncentracija

  prvih pet najvažnijih tvrtki iznosi 41,9%. Istovremeno, CR10, odnosno

  udio prihoda deset najistaknutijih tvrtki, iznosi 55,2%. Herfindahl -

  Hirschman indeks (HHI) za 20 najznačajnijih tvrtki po ostvarenom

  poslovnom prihodu u 2004. godini iznosi 486 što ukazuje da u

  promatranom sektoru vlada niski stupanj koncentracije, odnosno da su

  konkurentski pritisci izraženi.

  Navedeni rezultati stupnja koncentracije te HHI identificira konkurentske

  pritiske na razini cjelokupnog sektora proizvodnje namještaja (NKD

  36.1). Međutim, prema iskustvima domaćih proizvođača možemo

  zaključiti kako razina konkurentnosti među različitim segmentima

  proizvodnje namještaja varira. Tako u segmentu proizvodnje madraca

  20 najvećih tvrtki ostvaruje skoro 70% ukupnog poslovnog prihoda svih proizvođača namještaja…

  Razina konkurentnosti među različitim segmentima proizvodnje namještaja varira…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  22

  na području Hrvatske posluje tek nekolicina proizvođača. Također se

  dodatno ističu dvije tvrtke po visini ostvarenog poslovnog prihoda pa je

  u konkretnom segmentu proizvodnje namještaja stupanj koncentracije

  veći, a s time se smanjuju i konkurentski pritisci na tvrtke. Slična razina

  stupnja koncentracije prisutna je i kod proizvodnje kuhinjskog

  namještaja u kojoj se po poslovnim rezultatima ističu tri tvrtke. Niži

  stupanj tržišne koncentracije te snažnija konkurencija izraženiji su u

  segmentima proizvodnje uredskog namještaja te stolica i sjedalica.

  Obzirom da je najveći broj proizvođača evidentiran upravo u segmentu

  proizvodnje ostalog namještaja te se niti jedna tvrtka uvelike ne ističe po

  visini poslovnog prihoda, možemo zaključiti kako je stupanj

  koncentracije najmanji upravo u ovom segmentu proizvodnje.

  Međutim, gore navedene razine tržišne koncentracije i konkurentskih

  pritisaka po segmentima proizvodnje namještaja treba uzeti s

  određenom rezervom uslijed nespecijaliziranosti većine domaćih

  proizvođača namještaja u gotovo svim segmentima proizvodnje

  namještaja. Domaće tvrtke uglavnom nisu specijalizirane na samo jedan

  segment ili samu proizvodnju namještaja, već se uglavnom bave i svim

  fazama obrade drva, što uključuje i primarnu obradu. Ovakav način

  nespecijalizirane proizvodnje većine domaćih tvrtki djeluje na

  intenziviranje konkurentskih pritisaka među njima, ponajviše uslijed viška

  potražnje za tvrdom drvnom građom nad ponudom. I bavljenje svim

  fazama obrade drva te proizvodnje namještaja zahtijeva i veću razinu

  potrebnih ulaganja, što povećava fiksne troškove i otežava izlazak s

  tržišta, ali pozitivno utječe na rast industrijskog suparništva unutar

  sektora. Također, još uvijek niski stupanj diferencijacije domaćeg

  namještaja i visoki troškovi skladištenja utječu dodatno na rast

  konkurentskih pritisaka među samim tvrtkama.

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  23

  Uslijed svega gore navedenog možemo zaključiti da je u gotovo svim

  segmentima proizvodnje namještaja, bez obzira na nešto manji broj

  domaćih proizvođača u određenim podsektorima, stupanj industrijskog

  suparništva visok, dok je jedino kod proizvodnje madraca intenzitet

  konkurentskih sila nešto manje izražen.

  3.2. Industrijska propusnost, odnosno

  ulazne barijere

  Najznačajnija barijera za ulazak na tržište proizvodnje namještaja u

  Republici Hrvatskoj jest izuzetno snažna pregovaračka moć dobavljača,

  odnosno postojanje monopola pri nabavi drvne sirovine. Sadašnji sustav

  nabave drvne sirovine, koji omogućuje garantiranu opskrbu drvnom

  sirovinom na srednji rok samo uz zadovoljavanje strogih uvjeta,

  obeshrabrujuće djeluje na ulazak novih proizvođača namještaja na

  područje Hrvatske. Također, i sadašnji način određivanja cijene drvne

  sirovine nije u potpunosti utemeljen na tržišnom principu.

  Nepostojanje tržišta drvne sirovine te primarno obrađene drvne građe u

  Hrvatskoj primorava tvrtke da se bave gotovo svim fazama obrade drva,

  što uključuje i povećano ulaganje i visoke fiksne troškove, koji djeluju

  obeshrabrujuće na ulazak novih tvrtki u proizvodnju namještaja.

  Također, i intenziviranjem procesa približavanja Republike Hrvatske

  Europskoj uniji, najvjerojatnije će se povećat troškovi početnih ulaganja

  uslijed prilagođavanja europskim standardima proizvodnje. Očekuje se

  da će najviše sredstava biti potrebno za ulaganje u sustave zaštite

  okoliša, pri sušenju i skladištenju drvne građe te zbrinjavanju opasnih

  U gotovo svim segmentima proizvodnje namještaja stupanj industrijskog suparništva je visok…

  Najznačajnija barijera za ulazak jest izuzetno snažna pregovaračka moć dobavljača…

  Intenziviranjem procesa približavanja RH EU najvjerojatnije će se povećat troškovi početnih ulaganja…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  24

  tvari, odnosno boja i lakova. Navedeni viši početni troškovi mogli bi

  obeshrabriti moguće strane ulagače te usmjeriti njihova ulaganja u

  zemlje u okruženju, koje još nisu postale kandidati za članstvo u

  Europskoj uniji te nisu obvezne prilagođavati svoje zakone normama

  Europske unije.

  U posljednje vrijeme konkurencija zemalja s nižim troškovima rada,

  posebice Kine, stvara pritisak na globalnoj razini na snižavanje cijena

  namještaja, pogotovo pločastog namještaja. Stoga je danas izuzetno

  važno da se namještaj proizvodi serijski u velikim količinama kako bi se

  smanjili granični fiksni troškovi i povećala međunarodna konkurentnost.

  Obzirom na ograničenost domaćeg tržišta uslijed njegove veličine,

  odnosno broja potencijalnih kupaca, može se reći da međunarodni

  trend orijentacije prema serijskoj proizvodnji namještaja predstavlja

  jednu od ulaznih barijera, mada znatno slabije izraženu od gore

  navedenih uzmu li se u obzir relativno dobri gospodarski i trgovinski

  odnosi Hrvatske sa članicama EU i zemljama u okruženju.

  Sličnost i već postojeća usklađenost domaćih standarda kvalitete

  namještaja s onima u zapadnoeuropskim zemljama, pogotovo s

  njemačkim, pozitivno utječe na ulazak novih tvrtki na domaće tržište.

  Inače, za izdavanje potrebnih certifikata u Hrvatskoj su trenutno

  ovlaštene dvije tvrtke. Poduzeća koja već posluju na tržištima zemalja

  Europske unije i navedena harmonizacija domaćih propisa sa

  standardima EU trebali bi biti dodatan poticaj za realizaciju ulaganja u

  sektor proizvodnje namještaja u Hrvatskoj.

  Unatoč tome što su ulazne barijere trenutno izražene, ponajviše uslijed

  postojanja monopola državnog poduzeća pri prodaji drvne sirovine, za

  očekivati je da će uskoro doći do liberalizacije navedene djelatnosti, što

  Intenziviranjem procesa približavanja RH EU najvjerojatnije će se povećat troškovi početnih ulaganja…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  25

  će pozitivno utjecati na smanjenje barijera za ulazak tvrtki u proizvodnju

  namještaja u Hrvatskoj. U usporedbi s ostalim zemljama možemo

  zaključiti da je intenzitet ulaznih barijera u Hrvatskoj u sektoru

  proizvodnje namještaja umjeren.

  3.3. Opasnost od supstituta, odnosno

  zamjenskih proizvoda

  U sektoru proizvodnje namještaja vjerojatnost od zamjena, odnosno

  uporabe zamjenskih proizvoda, gotovo je nemoguća. Trenutni globalni

  trendovi štoviše povoljno djeluju na rast potražnje za namještajem,

  odnosno sve brže zastarijevanje te kraći životni vijek namještaja uslijed

  češćih promjena dizajna i tehnologije proizvodnje, što povoljno djeluje

  na rast potražnje za namještajem.

  Eventualna opasnost postoji od promjene trendova, odnosno sve veće

  orijentacije na sve veću proizvodnju namještaja od drugih materijala

  osim drva: metala, plastike i stakla, čime jedna od hrvatskih glavnih

  prednosti, kvalitetna drvna građa, ne dolazi toliko do izražaja.

  Međutim, uslijed smanjenja uporabe drva u proizvodnji namještaja

  posljednjih godina, očekuje se da će drvo i dalje ostati jedna od

  najvažnijih sirovina za proizvodnju namještaja radi svojih prednosti u

  odnosu na ostale materijale.

  U sektoru proizvodnje namještaja vjerojatnost od zamjena gotovo je nemoguća…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  26

  3.4. Pregovaračka moć dobavljača Trenutno na domaću proizvodnju namještaja najznačajnije utječe

  snažno izražena pregovaračka moć dobavljača. To se prije svega

  odnosi na dobavljače drvne sirovine te električne energije, odnosno

  najvažnijih dobara koji se koriste u intermedijarnoj potrošnji prilikom

  proizvodnje namještaja. Obzirom da još uvijek u navedenim

  djelatnostima nije u potpunosti liberalizirano poslovanje te da još

  postoje državni monopoli, trenutni utjecaj na domaću proizvodnju

  namještaja je, nažalost, negativan.

  Prema posljednjim podacima na području Republike Hrvatske se nalazi

  2,485 milijuna hektara šumskih površina namijenjenih gospodarskom

  iskorištavanju, od čega se čak 81% nalazi u državnom vlasništvu

  uglavnom pod upravljanjem Hrvatskih šuma d.d. (HŠ). Stoga je

  očekivano da većinu drvne sirovine u Hrvatskoj prodaju HŠ putem javnih

  nadmetanja, dok se cijena određuje formulom utvrđenom pravilnikom.

  Upravo administrativno određena cijena drvne sirovine, koja ne

  predstavlja odnos ponude i potražnje na tržištu, ima najznačajniji

  negativan utjecaj na sektor proizvodnje namještaja, ali i na cjelokupnu

  drvnu industrije. Također, sustav je raspodijele drvne sirovine, ukoliko je

  potražnja veća od ponude, nedovoljno transparentan te tvrtkama

  onemogućuje dugotrajnije planiranje proizvodnje.

  Trenutno je cijena hrasta ispod svjetske razine što dovodi do značajne

  potražnje, kako domaće tako i međunarodne, koja se unatoč

  razmjernom šumskom bogatstvu ne može zadovoljiti. Istovremeno,

  cijene se jele i smreke, unatoč maloj potražnji i slaboj prodaji, ne

  mijenjaju te se nalaze iznad međunarodne razine cijena što dovodi do

  toga da Hrvatska uvozi navedene vrste drvne građe iz drugih zemalja. I

  nagle promjene razine cijena, koje su određene administrativnim putem,

  Trenutno na domaću proizvodnju namještaja najznačajnije utječe snažno izražena pregovaračka moć dobavljača…

  Administrativno određena cijena drvne sirovine ne predstavlja odnos ponude i potražnje na tržištu…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  27

  nepovoljno djeluju na domaće proizvođače i njihovo poslovanje

  pogotovo u kratkom roku jer se ne uspijevaju u tako kratkom vremenu

  prilagoditi novim uvjetima na tržištu i/ili prebaciti dio troškova na svoga

  kupca.

  Za jednu od najsnažnijih prepreka za realizaciju stranih ulaganja u

  sektor proizvodnje namještaja u Hrvatskoj smatramo nemogućnost

  sklapanja ugovora o suradnji s HŠ na rok duži od pet godina, što je

  izuzetno važno uzme li se u obzir rok povrata investicije. Također,

  struktura trenutnog ugovora sadrži neke stavke koje imaju nepovoljan

  utjecaj na rast ulaganja i razvoj samoga sektora proizvodnje namještaja

  u Hrvatskoj. Primjerice, ugovor s HŠ o nabavi drvne sirovine uključuje

  stavku u kojoj stoji da se promjenom vlasničke strukture tvrtke ugovor

  terminira. Navedena stavka ima direktan negativan efekt na realizaciju

  eventualnih «brownfield» stranih ulaganja u promatrani sektor. Također,

  i kriterij o broju zaposlenih osoba u tvrtkama pri odobravanju ugovora

  nepovoljno djeluje na razvoj proizvodnje, jer destimulira ulaganja u

  modernizaciju proizvodnje te na taj način onemogućuje rast

  produktivnosti i dostizanje međunarodne konkurentnosti.

  Iskustva domaćih proizvođača također pokazuju nagle promjene cijene

  električne energije, najvažnijeg energenta koji se koristi u procesu

  proizvodnje namještaja. Do promjena cijena uglavnom dolazi uslijed

  izmjena tarifnih modela, što ima negativan utjecaj na same proizvođače

  onemogućujući im dugoročnije planiranje proizvodnje te kalkulacije

  troškova.

  Možemo zaključiti da izuzetno snažna pregovaračka moć dobavljača u

  sektoru proizvodnje namještaja ima najistaknutiji utjecaj na

  determiniranje perspektive razvoja promatrane industrijske grane.

  Za jednu od najsnažnijih prepreka za realizaciju stranih ulaganja smatramo nemogućnost sklapanja ugovora o suradnji s HŠ na rok duži od pet godina…

  Iskustva domaćih proizvođača također pokazuju nagle promjene cijene električne energije…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  28

  Unatoč trenutno nepovoljnim utjecajima snažne pregovaračke moći

  dobavljača na kretanja u proizvodnji namještaja, Strategija Vlade RH za

  razvoj drvne industrije trebala bi dovesti do reformi koje bi uklonile

  trenutne nepovoljne utjecaje monopola na domaće proizvođače. To se

  prije svega odnosi na prijedlog uspostave tržišta drvne sirovine, što bi

  smanjilo troškove proizvođača namještaja te omogućilo bržu prilagodbu

  trenutnoj potražnji na tržištu. Također, i najavljena liberalizacija

  elektroenergetske opskrbe povoljno bi trebala djelovati na daljnji razvoj

  sektora proizvodnje namještaja u Hrvatskoj.

  3.5. Pregovaračka moć kupaca

  Do osamostaljenja Republike Hrvatske većina domaćih proizvođača

  uglavnom je bila orijentirana na prodaju svojih proizvoda na tržištima

  nekadašnje države. Prilikom izlaska na strana tržišta proizvođači nisu

  ostvarivali direktan kontakt sa stranim veletrgovcima i maloprodajom,

  već su izvozili svoje proizvode preko distributera «Exportdrva». Nakon

  osamostaljenja i gubitka nekadašnjih tržišta intenzivirala su se

  nastojanja za izlazak na nova tržišta. Međutim, nakon što je

  «Exportdrvo» značajno smanjilo obujam izvoza namještaja domaćih

  proizvođača, proizvođači su započeli samostalno, uz pomoć Hrvatske

  gospodarske komore, odlaziti na sajmove i uspostavljati kontakte sa

  stranim kupcima. No, niska razina menadžerskih znanja, neiskustvo te

  loše poznavanje stranih jezika nepovoljno su se odrazili na

  intenziviranje poslovne suradnje te rast izvoza namještaja.

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  29

  Uslijed povećane konkurencije u proizvodnji namještaja na globalnoj

  razini, pogotovo kineskih proizvođača, u posljednje vrijeme je zamjetan

  trend sve češće izravne suradnje samih proizvođača s maloprodajnim

  lancima kako bi se izbjegli posrednici i smanjili troškovi. Također,

  uslijed povećane konkurencije te hiperprodukcije namještaja u nekim

  zemljama raste i pregovaračka moć maloprodajnih lanaca, koji

  ustrajavaju na konstantnom smanjenju cijene proizvoda. I pad potražnje

  za namještajem na našim najvažnijim izvoznim tržištima, pogotovo u

  Njemačkoj, dodatno je utjecao na povećanje pritisaka na domaće

  proizvođače da smanjuju cijene svojih proizvoda.

  Također, nekolicina domaćih proizvođača proizvodi dijelove ili cijeli

  komad namještaja direktno za poznate strane proizvođače, poput IKEA-

  e. Domaći proizvođači proizvode po već gotovim nacrtima i dizajnima

  kupca te minimalno sudjeluju u samoj fazi razvoja proizvoda.

  Pregovaračka moć kupaca u ovom slučaju još je naglašenija jer pri

  ovako definiranom poslovnom odnosu kupci zahtijevaju konstantno

  smanjenje cijene jedinice proizvoda tijekom trajanja ugovora.

  Prema nekim nedavnim istraživanjima tržišta glavni odlučujući faktori pri

  odluci o kupnji namještaja su dizajn i cijena što dodano potvrđuje naš

  zaključak da je u promatranom sektoru pregovaračka moć kupaca

  znatno izražena.

  U posljednje vrijeme je zamjetan trend sve češće izravne suradnje samih proizvođača s maloprodajnim lancima

  Glavni odlučujući faktori pri odluci o kupnji namještaja su dizajn i cijena…

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  30

  4. SWOT analiza U proizvodnji namještaja odredili smo sljedeće najistaknutije prednosti

  karakteristične za Hrvatsku:

  dostupnost kvalitetne drvne građe - uslijed manjeg intenziteta

  iskorištavanja u prošlosti te sustavne brige o šumskim površinama

  Hrvatska obiluje kvalitetnom drvnom sirovinom. Dok su u Europi

  većinom prisutne takozvane plantažne šume, odnosno sadnja

  stabala lošije kvalitete umjetnim putem, Hrvatska istovremeno

  obiluje autohtonim šumama. Upravo zbog kvalitetne drvne građe

  Hrvatska ima najveću komparativnu prednost u proizvodnji

  namještaja od punog drva te proizvodnji furnira u odnosu na

  svoje glavne konkurente.

  tradicija u proizvodnji namještaja - dugotrajno iskustvo u

  proizvodnji kvalitetnog namještaja i u velikim tvrtkama i u malim

  obrtima. Snažni temelji za daljnji razvoj ove industrijske grane

  nalaze se u iskusnoj i stručnoj radnoj snazi, kako radnika koji

  direktno sudjeluju u proizvodnji tako i inženjera.

  niže cijene rada nego u zemljama EU - predstavljaju veliku

  prednost Hrvatske, ali isključivo u proizvodnji namještaja s

  većom dodanom vrijednošću uslijed kvalitete i/ili dizajna

  proizvoda. Međutim, u ostalim segmentima proizvodnje,

  pogotovo u serijskoj proizvodnji namještaja uz upotrebu sirovine

  lošije kvalitete, vlada veća konkurencija zemalja sa znatno nižim

  troškovima rada od Hrvatske, poput dalekoistočnih zemalja te

  ostalih tranzicijskih zemalja.

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  31

  rast potrošnje na domaćem tržištu – posljednjih nekoliko godina

  domaća potražnja bilježi snažan rast od oko 8% godišnje.

  Međutim, većina domaće potražnje se i dalje pokriva rastom

  uvoza uslijed trenutne orijentiranosti domaćih proizvođača na

  izvoz.

  Najvažniji nedostaci hrvatske proizvodnje namještaja u usporedbi s

  ostalim zemljama su:

  trenutna orijentiranost na proizvodnju u velikim serijama -

  posljedica je nekadašnje orijentiranost isključivo na područje

  zemalja bivše Jugoslavije. Navedeni tip proizvodnje

  onemogućuje u potpunosti iskorištavanje komparativnih prednosti

  koje Hrvatska posjeduje. Istovremeno, serijsku proizvodnju

  odlikuju proizvodi manje dodane vrijednosti, koji teško

  pronalaze tržište uslijed veće međunarodne konkurencije u

  promatranom segmentu tržišta gdje je najznačajniji faktor cijena

  proizvoda. Hrvatska proizvodnja namještaja bi se, upravo

  suprotno, trebala orijentirati na proizvodnju kvalitetnog

  namještaja u malim serijama, odnosno takozvanu proizvodnju u

  malim serijama.

  tehnološka zastarjelost proizvodnih pogona – upravo uslijed

  zatvorenosti bivšeg tržišta domaći proizvođači nisu bili primorani

  ulagati u poboljšanje kvalitete svojih proizvoda te unapređenje

  proizvodnje. Uslijed dugog razdoblja podinvestiranosti razina

  tehnološke opremljenosti domaćih proizvođača značajno je

  ispod prosjeka proizvođača u europskim zemljama. Istovremeno,

  složeni uvjeti i visoka cijena kapitala onemogućuju domaćim

  proizvođačima modernizaciju postrojenja u kraćem roku.

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  32

  nespecijaliziranost domaćih tvrtki – većina domaćih proizvođača

  namještaja sudjeluje u svima fazama obrade drva: od sirovine

  pa do gotovog proizvoda, odnosno namještaja. Većina

  proizvođača nije fokusirana na samo jedan segment proizvodnje

  namještaja, što im onemogućuje specijalizaciju na pojedinu fazu

  proizvodnje te nisu u mogućnosti unaprijediti svoju proizvodnju i

  smanjiti troškove. Istovremeno, ovakva organizacija proizvodnje

  negativno utječe na fleksibilnost tvrtki i mogućnosti

  prilagođavanja promjenama na tržištu. Također, ne postoji

  potreba za povezivanje među tvrtkama i njihovom međusobnom

  suradnjom, primjerice kroz clustere koji su u nekim razvijenim

  zemljama nositelji proizvodnje namještaja.

  nepostojanje tržišta drvne sirovine – većina drvne sirovine (oko

  80%) u Hrvatskoj nalazi se u vlasništvu Hrvatskih šuma te ih

  navedena tvrtka i prodaje na aukcijama, a cijena se određuje

  putem pravilnika. Obzirom da količina proizvodnje namještaja

  značajno varira kod većine domaćih tvrtki, a drvna građa nije

  uvijek dostupna preko Hrvatskih šuma, mnoge tvrtke kupuju

  značajne količine sirovine koje potom skladište na duži rok.

  Osim samog financijskog gubitka skladištenjem na duži rok,

  drvna građa također gubi svoju kvalitetu što se odražava i na

  kvaliteti finalnog proizvoda. Nedostaju i veletrgovci drvne građe,

  koji bi na sebe preuzeli trošak skladištenja, te terminski ugovori

  na kupnju drvne sirovine.

  nepostojanje razvoja proizvoda – po nekim pokazateljima čak

  65% tvrtki u Hrvatskoj koje se bave proizvodnjom namještaja ne

  posjeduje odjel za razvoj proizvoda, a čak 55% njih ne koristi

  usluge dizajnera uopće. Također, česta je pojava da i, ukoliko

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  33

  dođe do suradnje dizajnera i proizvođača, čest je slučaj da se

  idejna rješenja ne mogu realizirati u praksi. Obzirom da na

  potražnju za namještajem danas većinom određuje dizajn,

  neulaganje u razvoj proizvoda onemogućava zadržavanje

  postojećih i ulazak na nova tržišta. Također, i upravljanje

  kvalitetom proizvoda u domaćoj proizvodnji prilično je

  zanemareno te svega mali broj tvrtki posjeduje međunarodne

  certifikate (oko 3% tvrtki u drvnom sektoru posjeduje ISO

  certifikat).

  Mogućnosti za daljnji razvoj proizvodnje namještaja su:

  strana ulaganja već renomiranih stranih ulagača - omogućila bi

  tehnološku modernizaciju proizvodnje te donijela pristup novim

  tržištima. Sektor primarne obrade drva i proizvodnje namještaja

  u većini tranzicijskih zemalja već je privukao značajan iznos

  stranih ulaganja, dok su u Hrvatsku barem zasada u većem broju

  izostala.

  prihvaćanje austrijskog modela proizvodnje namještaja, odnosno

  klasterizacija – omogućilo bi domaćim tvrtkama specijalizaciju

  na pojedinu fazu izrade namještaja i veću fleksibilnost

  proizvodnje, a navedeni tip organizacije poslovanja već se

  dokazao kao vrlo uspješan. Također, obzirom da se danas

  namještaj ne proizvodi isključivo od drva već se sve češće

  upotrebljavaju i razni metali, staklo te plastika, nužna je

  specijalizacija tvrtki na pojedini segment proizvodnje uslijed

  povećanja kvalitete te smanjenja troškova. Istovremeno, članovi

  drvnog clustera mogli bi profitirati i od povoljnije cijene drvne

  sirovine kroz sustav zajedničke nabave te jeftinije cijene

  energenata, a posebice se to odnosi na električnu energiju.

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  34

  blizina najvažnijih tržišta te pristupanje EU – predstavlja veliku

  prednost Hrvatske prvenstveno u usporedbi s prekomorskim

  konkurentima. Omogućuje se izrada i isporuka kupcima u znatno

  kraćem vremenu te stalno praćenje trendova na tržištu.

  rast prodaje na domaćem tržištu – obzirom na snažan rast

  turističkog sektora u posljednjih nekoliko godina realno je

  očekivati i rast investicija hotelijerskog sektora u obnovu i

  modernizaciju unutrašnjosti. Uključivanjem domaćih proizvođača

  namještaja u dobavljački lanac hotela omogućio bi se rast

  njihove prodaje, neizravna promidžba hrvatskog namještaja te

  bi se smanjio vanjskotrgovinski deficit.

  U srednjoročnom razdoblju potencijalne opasnosti za razvoj

  proizvodnje namještaja su:

  konkurencija zemalja s nižim troškovima rada – obzirom na

  trenutnu strukturu hrvatske proizvodnje konkurencija navedenih

  zemalja predstavlja veliki problem domaćim proizvođačima.

  Međutim, orijentacijom proizvodnje prema proizvodima s većom

  dodanom vrijednošću pritisci promatrane konkurencije trebali bi

  oslabjeti.

  povećanje troškova uslijed potrebe usklađivanja s EU normama –

  postoji realna mogućnost da će pristupanje Hrvatske EU donijeti

  zakonsku obvezu domaćim tvrtkama da prilagode svoju

  proizvodnju EU standardima, što će zahtijevati i dodatne

  investicije. Smatra se da će najviše ulaganja biti potrebno u

  sustave zaštite okoliša te zbrinjavanja štetnih tvari, poput boja i

  lakova.

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  35

  5. Životni ciklus industrije Model na koji ćemo se pozivati kada govorimo o životnom ciklusu

  industrije jest model koji su razvili Hill i Jones. Ovaj model je vrlo

  pogodan pri analiziranju efekta razvoja pojedine industrije na

  konkurentsku snagu poduzeća. Model identificira 5 različitih okruženja,

  svaki povezan s određenom fazom razvoja industrije:

  1. Embrionalno industrijsko okruženje

  2. Okruženje u rastućoj industriji

  3. „Podrhtavajuće“ industrijsko okruženje

  4. Okruženje u zreloj industriji

  5. Okruženje u padajućoj industriji

  1. Embrionalno industrijsko okruženje

  Industrijsko okruženje u fazi uvođenja karakterizira rast tržišta, mala

  konkurencija, nova tehnologija, velika potreba za kapitalnim

  ulaganjima i visoke cijene. Tržišni rast započinje od vrlo niske baze i

  rapidno raste. Proizvodi su strani potencijalnim korisnicima, no

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  36

  početna potražnja za proizvodima počinje rasti. Konkurencija je u

  ranoj, neprofitabilnoj fazi.

  Tehnološki razvitak unutar novostvorene industrije zahtijeva

  proizvodne inovacije i mnogo tehnoloških promjena. Dominantni

  tehnološki dizajn i standard nisu još formirani. Kreatori novog

  proizvoda nisu u potpunosti upoznati s proizvodnom tehnologijom.

  Samo nekoliko pionira istražuje tržište, a proizvođači su

  koncentrirani prema sebi i novom proizvodu, a ne konkurenciji.

  Potreba za kapitalnim investiranjem je značajna. Ulaganja su

  potrebna da bi se podržali troškove organiziranja novog poslovnog

  pothvata i razvitka novih proizvoda i/ili usluga. K tome, cijene su

  visoke i prilično promjenjive. Usprkos visokim i promjenjivim

  cijenama, kupci su spremni platiti tako visoku cijenu za nove

  proizvode i/ili usluge i spremni su tolerirati eksplozije u razinama

  cijena. Prodaja je spora i u malim količinama. Ipak, kako se

  industrija razvija, volumen prodaje raste. Pothvati stvaraju vrlo malo

  prihoda, profiti su uglavnom negativni i poduzeće je izloženo

  visokim razinama troškova.

  2. Okruženje u rastućoj industriji

  Kako prvi kupci iskušavaju novi proizvod, prodaja raste, a slijedi ih i

  rast prihoda. Ovo je idealna faza za poduzeće da uvede novi

  proizvod na tržište jer još uvijek može uživati u monopolu, upravo

  karakterističnim za ovu fazu rasta. Poduzeće ubire sav profit

  ostvaren prodajom novog proizvoda, no prodaja je još uvijek u

  osjetljivoj fazi.

  Konkurencija također promatra kako teče prodaja novog proizvoda.

  Na nesreću poduzeća – pionira, konkurencija uočava uspjeh novog

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  37

  proizvoda. Iako druga poduzeća ne mogu biti prva na tržištu, žure

  tržištu ponuditi svoje proizvode kako bi uhvatili svoj dio profita koji

  se ostvaruje u novostvorenoj industriji. Iako ukupna prodaja i profiti

  nastavljaju s rastom kroz cijelu fazu rasta, oni postaju raspršeni

  između mnogo proizvođača.

  3. „Podrhtavajuće“ industrijsko okruženje

  U ovoj fazi dolazi do prvih „ispadanja“ neuspješnih tržišnih igrača.

  Proizvoda na tržištu je mnogo i u raznim varijacijama. Konkurencija

  je jaka i poduzeća se bore za što veći tržišni udio. Industrija je u

  fazi rasta, poduzeća je mnogo, a ukupan profit industrije je velik

  zbog visoke prodaje i velikog broja prodanih jedinica proizvoda.

  Profiti po jedinici prodanog proizvoda počinju padati i dolazi do

  raslojavanja poduzeća u industriji.

  Nakon inicijalnog masovnog ulaska na tržište u fazi rasta,

  proizvođači se dijele na uspješna i neuspješna. Tada dolazi do

  spajanja, akvizicija i bankrota tzv. „lakomislenih“ poduzeća koja su

  ušla na tržište da ostvare što veće profite koje generira nova

  brzorastuća i profitna industrija.

  Dakle, poduzeća koja su se pokazala kao slabi natjecatelji

  napuštaju tržište, a uspješni konkurenti zauzimaju njihovo mjesto i

  prihvaćaju izazove koje donosi slijedeća faza životnog ciklusa.

  Samo da naglasimo, usprkos spajanjima i izlascima neuspješnih

  poduzeća s tržišta, konkurencija na tržištu je još uvijek jaka i

  natjecatelja je mnogo.

  4. Zrelo industrijsko okruženje

  Ovo je faza u kojoj se rast ciklusa privodi kraju, tržište postaje vrlo

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  38

  konkurentno i ovaj trend se nastavlja i u ranom razdoblju faze

  zrelosti industrije. Osim mnogo proizvođača koji nude svoje

  proizvode, proizvođači nastavljaju s diferencijacijom proizvoda

  započetom u fazi rasta.

  S tako velikim brojem poduzeća na tržištu, konkurencija postaje još

  žešća. Ukupna prodaja raste samo u prvom razdoblju faze zrelosti.

  Nakon toga profiti počinju padati i industrija prestaje biti atraktivna.

  U fazi rasta, čak su i lošija poduzeća zarađivala novac. U fazi

  zrelosti samo najbolja poduzeća i njihovi proizvodi preživljavaju.

  Proizvođači počinju ispadati iz igre u onim trenucima kada se

  njihovi profiti pretvore u gubitak.

  5. Padajuće industrijsko okruženje

  Broj poduzeća koja napuštaju tržište nastavlja se i ubrzava u fazi

  opadanja. Borba za tržišni udjel između poduzeća postaje

  preskupa, tako da su poduzeća prisiljena na konsolidaciju ili na

  bankrot. U ovoj fazi efikasnost poduzeća igra najvažniju ulogu.

  Tržište počinje doživljavati proizvod kao „stari“ i potražnja za

  proizvodom se smanjuje.

  Proizvod će egzistirati onoliko dugo koliko će proizvođačima

  donositi profite. Poduzeća će se odupirati prelasku na alternativu jer

  dokle god se tržišna niša može dobro opsluživati biti će i

  proizvodnje. Na kraju će se poduzeća prebaciti na proizvodnju

  nekog drugog proizvoda pa će i preostala poduzeća biti prisiljena

  prestati proizvoditi proizvod. S time završava životni ciklus

  proizvoda jer on prestankom proizvodnje nestaje s tržišta.

  Industrija koja je proizvodila proizvod nastavit će s postojanjem, no

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  39

  u izmjenom obliku, jer proizvod koji je stvorio industriju više ne

  postoji. Primjerice, vinilska ploča je stvorila muzičku industriju, no

  novi proizvodi poput kazete i CD-a zamijenile su vinilsku ploču.

  Muzička industrija nastavila je svoj životni ciklus, ali sada

  proizvodeći nove proizvode.

  Zaključak:

  Analiza se temelji na 20 najznačajnijih Tvrtka u sektoru. Rast

  prihoda u sektoru je oko tri puta veći od rasta bruto domaćeg

  proizvoda u RH u 2004. godini. Marža zarade prije amortizacije

  kamata i poreza je stabilna i viša ne kod usporednih Tvrtka u

  Sloveniji (u prilogu). Prosječni prihod po kompaniji iznosi oko 12

  milijuna Eura, a što je 35% nego kod usporedivih Tvrtka u slučaju

  Slovenije. Slovenski uzorak pokazuje znakove ulaska u zrelu fazu

  (smanjenje prodaje, niže margine) Pregovaračka snaga kupaca

  raste usljed međunarodne konkurencije na domaćem tržištu, tako da

  očekujemo daljnji pritisak na marže. Hrvatsku industriju namještaja

  smo pozicionirali „Podrhtavajuće“ industrijsko okruženje. Kao

  rezultat očekujemo snažniji trend spajanja i pripajanja u slijedećih 3-

  5 godina, kao i daljnji pritiskom na sadašnje marže.

  Industrija je smještena u “podrhtavajuće” industrijsko okruženje

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  40

  Popis 20 najznačajnijih Tvrtka po kriteriju poslovnih prihoda: TvrtkeA-G DINAS D.O.O.BOR D. D.BRESTOVAC TVORNICA NAMJEŠTAJA D.O.O.CALLIGARIS D.O.O.CIPRIJANOVIĆ D.O.O.D.I. SEKULIĆ D.O.O.DRVNA INDUSTRIJA GELI D.O.O.DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC D.O.O.FINVEST CORP D. D.GAJ-SLATINA D.O.O.HESPO D.O.O.KOSTEL PROMET D.O.O.KRAGIĆ D.O.O.L&P TEHNOLOGIJE D.O.O.MUNDUS V.T.S. PROIZVODNJA I OPREMANJE D.O.O.ORIOLIK D.D.PRIMA COMMERCE D.O.O.PROMMING D.O.O. ČAKOVECSPIN VALIS D. D. POŽEGATVIN D.O.O.

  Industrija je smještena u “podrhtavajuće” industrijsko okruženje

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  41

  6. Procjena konkurentnosti – “peer” analiza

  Dodatak

  7. Zaključak Unatoč kvalitetnoj drvnoj građi Hrvatska je dosada zabilježila

  relativno nisku razinu stranih ulaganja u sektor proizvodnje

  namještaja. Potencijal za realizaciju izravnih stranih ulaganja postoji

  pogotovo za otvaranje ili kupnju već postojećih tvrtki koje bi se

  orijentirale većinom na proizvodnju masivnog namještaja, odnosno

  stolica i sjedalica te stolova i komoda. Uzmu li se u obzir

  komparativne prednosti glavnih konkurenata najveći potencijal za

  realizaciju stranih ulaganja vidimo u proizvodnji u malim serijama

  visokokvalitetnog pločastog namještaja. Odnosno za ulaganja u

  proizvodnju «custom-made» visoko kvalitetnog namještaja, čime bi

  do izražaja došla kvaliteta domaće drvne sirovine. Također postoje

  mogućnosti i za ulaganje u pogone za primarnu obradu drva

  odnosno u pilane i sušione velikih kapaciteta. U narednim godinama

  očekujemo razvoj sektora proizvodnje namještaja te nastavak rasta

  međunarodne potražnje, ali i konkurencije, što bi moglo dovesti do

  rasta interesa stranih tvrtki za ulaganje u Hrvatsku.

  Mogućnosti za ulaganja u Hrvatsku nisu ograničene samo na tvrtke

  koje su direktni proizvođači namještaja, već postoji i perspektiva

  ulaganja u tvrtke koje sudjeluju u dobavljačkom lancu. To se prije

  svega odnosi na otvaranje pilana velikih kapaciteta, koje bi osim

  domaćih proizvođača namještaja mogle opskrbljivati i proizvođače

  u susjednim zemljama, pogotovo u Italiji. Trenutno se većina

  primarne obrade drva u Hrvatskoj odnosi na male pilane koje

  Mogućnosti za ulaganja u Hrvatsku nisu ograničene samo na tvrtke koje su direktni proizvođači namještaja, već postoji i perspektiva ulaganja u tvrtke koje sudjeluju u dobavljačkom lancu…

  Unatoč komparativnim prednostima Hrvatska je dosada zabilježila relativno nisku razinu stranih ulaganja …

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  42

  kvalitetom te cijenom obrade teško mogu biti međunarodno

  konkurentni. Također postoji i određeni potencijal za ulaganja u

  tvrtke koje proizvode okove, kvake te ostale metalne dijelove koji se

  koriste prilikom proizvodnje namještaja, obzirom da je trenutno broj

  navedenih proizvođača u Hrvatskoj zanemariv.

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  1

  HRVATSKA Prihodi u 2004 u € EBITDA* 2003 EBITDA* 2004 Rast prihoda 03/04 Tvrtka 1 40.260.704 10,78% 6,61% -3,74% Tvrtka 2 34.744.338 6,95% 11,20% 7,63% Tvrtka 3 20.930.610 10,45% 15,11% 25,08% Tvrtka 4 17.951.675 20,28% 22,88% 28,72% Tvrtka 5 14.804.485 8,83% 9,29% -10,51% Tvrtka 6 13.846.324 9,92% 7,43% -11,95% Tvrtka 7 11.753.471 9,70% 18,89% 24,26% Tvrtka 8 8.950.594 6,89% 0,86% 6,35% Tvrtka 9 8.565.297 6,13% 4,05% 20,97% Tvrtka 10 8.348.931 24,50% 26,80% 51,13% Tvrtka 11 7.837.632 10,49% 11,78% 23,48% Tvrtka 12 7.060.181 2,82% 4,06% 3,97% Tvrtka 13 6.539.983 3,75% -0,93% 0,50% Tvrtka 14 6.323.182 -1,44% -4,22% -4,49% Tvrtka 15 5.799.158 19,87% 12,60% 23,69% Tvrtka 16 5.781.819 14,63% 14,69% 4,67% Tvrtka 17 4.774.893 22,68% 11,71% 308,75% Tvrtka 18 4.345.890 -4,00% 1,84% 43,31% Tvrtka 19 4.323.185 5,01% 5,32% -7,23% Tvrtka 20 4.108.328 2,63% -2,12% -11,72% Jednostavni prosjek 11.852.534 9,54% 8,89% 26,14% Bez Tvrtke 17 – netipičan primjer 11,27%

  Dodatak:

 • CARDS 2002 Project Development of Investment and Business Climate in Croatia

  The Project is financed by the European Union.

  The project is implemented by: Deloitte Central Europe, Raiffeisenbank Croatia and Emerging Markets Groups.

  2

  SLOVENIJA Prihod u 2004 u € EBITDA marža Bruto marža Rast prihoda u zadnjih 5

  godina ALPLES, D.D., ŽELEZNIKI 24.159.000 15,32% 39,60% -1,76% BREST-POHIŠTVO D.O.O. CERKNICA 17.128.000 2,60% 27,03% -9,76% GORENJE NO, D.O.O. VELENJE-GORENJE 39.118.000 7,63% 61,90% 3,28% KLI LOGATEC, D.D. 19.260.000 4,26% 39,51% -4,32% LIK KOČEVJE D.D. LIKO VRHNIKA, D.D. 21.718.000 7,08% 34,74% -0,95% LIPA AJDOVŠČINA D.D. 10.879.000 -6,40% 22,48% 6,63% NOVA OPREMA D.D. SLOVENJ GRADEC NOVOLES D.D. STRAŽA 26.695.000 4,51% 34,86% -6,92% POHIŠTVO BREŽICE d.d. 6.267.000 4,69% 20,10% -1,07% ROGAŠKA LES d.o.o. PODPLAT 3.500.000 -5,65% 40,94% 1,90% SVEA, D.D., ZAGORJE OB SAVI 16.984.000 6,57% 27,06% 0,67% Jednostavni prosjek 18.570.800 4,06% 34,82% -1,23%