Click here to load reader

NAFTA 2018 12 · PDF file 2019-03-01 · 869 NAFTA-GAZ, ROK LXXIV, Nr 12 / 2018 SpiS treści Recenzenci czasopisma NAFTA-GAZ / Reviewers of the NAFTA-GAZ journal .....870 System węglowodorowy

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NAFTA 2018 12 · PDF file 2019-03-01 · 869 NAFTA-GAZ, ROK LXXIV, Nr 12 / 2018 SpiS...

 • 869

  NAFTA-GAZ, ROK LXXIV, Nr 12 / 2018

  SpiS treści Recenzenci czasopisma NAFTA-GAZ / Reviewers of the NAFTA-GAZ journal .............................................................. 870

  System węglowodorowy z gazem ziemnym w centralnych strefach basenu – zastosowanie jako koncepcji poszukiwawczej w karbońskim basenie górnośląskim Basin Centered Gas System – application as an exploration concept in the Carboniferous Upper Silesian Basin Paweł Poprawa ................................................................................................................................................................................. 871

  Wpływ wykształcenia litofacjalnego na ilość i skład molekularny gazu desorbowanego i resztkowego The influence of lithofacial variation on the amount and molecular composition of desorbed and residual gas Małgorzata Kania, Marek Janiga ..................................................................................................................................................... 884

  Modelowanie pola falowego przy użyciu równania jednostronnego w ośrodkach o zmiennej anizotropii poprzecznej Wave field modeling by one-side wave equation in alternating transverse isotropy media Krzysztof Żuławiński ....................................................................................................................................................................... 894

  Potencjał geotermalny Polski oraz możliwości adaptacji międzynarodowej klasyfikacji zasobów geotermalnych UNFC-2009 Geothermal potential of Poland and the possibility of adapting the UNFC-2009 international classification of geothermal resources Marek Hajto ..................................................................................................................................................................................... 898

  A simple technique for approximate evaluation of permeability and skin of a dry gas zone with low to moderate permeability using wellhead pressure data Nowa metoda interpretacji danych odbudowy ciśnienia głowicowego w odwiertach gazowych udostępniających złoże o niskiej lub umiarkowanej przepuszczalności Tadeusz Szpunar, Paweł Budak, Mariusz Dziadkiewicz ................................................................................................................ 905

  Analizy PVT jako skuteczne narzędzie w rękach inżyniera naftowego. Część II: przemiany fazowe płynów węglowodorowych PVT analyses as an effective tool in the hand of the petroleum engineer. Part 2: phase behaviour of hydrocarbon fluids Mirosław Wojnicki, Marcin Warnecki, Sławomir Szuflita, Jerzy Kuśnierczyk.............................................................................. 919

  Zmiana parametrów technologicznych zaczynu cementowego pod wpływem przeciwsedymentacyjnego dodatku żywicy ksantanowej Changing the technological parameters of cement slurry by the antisedimentation addition of xanthan gum Marcin Kremieniewski ..................................................................................................................................................................... 927

  Algorytm prognozowania i optymalizacji kosztów sprężania gazu podczas eksploatacji PMG The algorithm for forecasting and gas compression cost optimization during underground gas storage exploitation Tadeusz Kwilosz .............................................................................................................................................................................. 938

  Rola i znaczenie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w programie Czysta Energia The role and importance of oil and gas reservoirs in the Clean Energy project Jan Lubaś .......................................................................................................................................................................................... 944

  Badanie stabilności termooksydacyjnej smarów plastycznych. Część 4: Smary bentonitowe Determination of thermal-oxidation stability of lubricating greases. Part 4: Bentonite greases Agnieszka Skibińska, Magdalena Żółty, Wojciech Krasodomski, Kornel Dybich ........................................................................... 951

  Polityka surowcowa kraju podstawą racjonalnej gospodarki zasobami kopalin National feedstock policy as basis for rational mineral resources management Maria Ciechanowska ........................................................................................................................................................................ 958

Search related