MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. Poruchy štítné žlázy - nfozp.cz · PDF fileMUDr. Jan Jiskra, Ph.D. Anatomie a funkce štítné žlázy Hypotyreóza a hypertyreóza Struma, uzly a nádory

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. Poruchy štítné žlázy - nfozp.cz · PDF...

 • MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

  Anatomie a funkce ttn lzy

  Hypotyreza a hypertyreza

  Struma, uzly a ndory

  Diagnostika, lba a prevence

  ttn lza v thotenstv a po porodu

  Nejastj mty a nepravdy

  Poruchy ttn lzyPraktick pehled nejen pro laickou veejnost

  Poruchy ttn lzy.indd 1

  www.thyrolink.com www.thyroidweek.com

  Merck spol. s r. o.Na Hebenech II. 1718/10

  140 00 Praha 4www.merck.cz

  ISBN: 978-80-204-2456-3

  stitna_zlaza_obalka.indd 2-3 8.3.2011 15:08:10

 • Publikace vznikla s podporou divize Merck Serono.

  stitna_zlaza_obalka.indd 4 8.3.2011 15:07:51

 • Jan Jiskra

  Poruchyttn lzy

  Praktick pehled nejen pro laickou veejnost

 • 2 3

  Obsah

  vod 51. Anatomie ttn lzy 62. Funkce ttn lzy 8

  2 1 Hormony ttn lzy 82 2 Regulace funkce ttn lzy 82 3 inky hormon ttn lzy 8

  2 3 1 Obhov inky hormon ttn lzy 92 3 2 Metabolick inky hormon ttn lzy 9

  3. Nemoci ttn lzy 113 1 Vskyt 113 2 Kdo je ohroen poruchou ttn lzy? 113 3 Choroby znedostatku jodu 123 4 Snen funkce ttn lzy hypotyreza 13

  3 4 1 Piny hypotyrezy 133 4 2 Pznaky hypotyrezy 143 4 3 Diagnostika hypotyrezy 153 4 4 Lba hypotyrezy 173 4 5 Lba subklinick hypotyrezy 20

  3 5 Zven funkce ttn lzy hypertyreza 213 5 1 Piny hypertyrezy 213 5 2 Pznaky hypertyrezy 223 5 3 Diagnostika hypertyrezy 233 5 4 Lba hypertyrezy 243 5 5 Lba subklinick hypertyrezy 25

  3 6 Struma, uzly andory ttn lzy 263 6 1 Rozdlen aklinick pznaky 263 6 2 Diagnostika uzl ve ttn lze 283 6 3 Lba 29

  3 7 Prevence nemoc ttn lzy 30

  Jan JiskraPoruchy ttn lzyPraktick pehled nejen pro laickou veejnost

  Vylouen odpovdnosti

  Autor i vydavatel vnovali maximln monou pozornost tomu, aby informace uveden vknize odpovdaly aktulnmu stavu znalost vdob ppravy dla kvydn Ikdy tyto informace byly peliv kontrolovny, nelze snaprostou jistotou zaruit jejich plnou bezchybnost Ztchto dvod se vyluuj jakkoli nroky na hradu a ji pmch i nepmch kod

  Tato kniha ani dn jej st nesm bt koprovna, rozmnoovna ani jinak ena bez psemnho souhlasu vydavatele.

  MUDr.Jan Jiskra, Ph.D.III intern klinika 1 LF UK aVFN, Praha

  Jan Jiskra, 2011Cover Renata Brtnick, 2011 Mlad fronta a s , 2011Vydalo nakladatelstv Mlad fronta a s , Mezi Vodami 1952/914300 Praha 4, www mf cz

  ISBN 978-80-204-2456-3

 • 4 5

  vodttn lza je ivotn dleit orgn Hormony ttn lzy zasahuj do vech metabolickch dj avznamn ovlivuj vechny ostatn orgny v tle lovka Choroby ttn lzy jsou v populaci ast apostihuj nejmn 510 % obyvatelstva Pokud jsou vas odhaleny, je vtina ppad dobe liteln a onemocnn nezanechv dn trval nsledky Na druhou stranu ada pznak aobt se ttnou lzou souviset nemus, ikdy jsou nezdka pacienty ankdy ilkai za projevy onemocnn ttn lzy myln pokldny Clem tto knky je informovat odleitosti sprvn funkce ttn lzy pro zdrav organismu, upozornit na to, e nemoci ttn lzy ovlivuj prbh a lbu jinch chorob, aporadit laick veejnosti, jak chorobm ttn lzy pedchzet, kdy na n myslet, jak akdy je racionln diagnostikovat alit apitom se vyvarovat nadbytenho vyetovn appadn ineodvodnn lby

  Podmnkou spn aracionln lby jakhokoliv onemocnn je dobe informovan apouen pacient

  4. Operace ttn lzy 315. Lba radioaktivnm jodem 326. ttn lza vthotenstv apo porodu 34

  6 1 Vyeten ttn lzy vthotenstv 346 2 Lba poruch ttn lzy vthotenstv 35

  6 2 1 Lba hypotyrezy vthotenstv 356 2 2 Lba hypertyrezy vthotenstv 36

  6 3 Poporodn tyreoiditida 376 4 Uzly ve ttn lze vthotenstv 37

  7. Nejastj nepravdy amty ochorobch ttn lzy 398. Praktick rady 419. Slovnek dleitch pojm 42Zvr 46

 • 6 7

  folikulrnmi bukami, kter produkuj hormony ttn lzy tyroxin (T4) a trijodtyronin (T3) Ty jsou v podob molekuly tyreo globulinu uskladnny uvnit folikul vkoloidu avppad poteby jsou odtud uvolovny do krve Koloid tak pedstavuje zsobrnu tyreoidlnch hormon ajodu

  Za obma laloky ttn lzy jsou uloeny dva pry pttnch tlsek a prochz tam tzv zvratn nerv (n laryngeus recurrens) Pokozen pttnch tlsek (projev se poklesem vpnku v krvi, brnnm akeemi) azvratnho nervu (projev se chrapotem) byla dve obvanmi komplikacemi operac ttn lzy Dnes pi pouit modernch chirurgickch postup jsou tyto komplikace minimln

  Obr. 2 ttn lza pod mikroskopem folikuly a koloid

  1/ Anatomie ttn lzyttn lza je tvoena dvma laloky ovoidnho tvaru (geometricky kad znich nejlpe odpovd tzv rotanmu elipsoidu), kter jsou spojeny mstkem (tzv istmem) Je uloena v podko na pedn stran krku pod ttnou chrupavkou po obou stranch prdunice (obr 1) Velikost ttn lzy je zvisl na ad faktor (vk, rasa, tlesn povrch, zsoben organismu jodem a selenem a jin) Podle Svtov zdravotnick organizace (WHO) je normln velikost ttn lzy do 18 ml pro dospl eny ado 22 ml pro dospl mue Ji nkolik let mme vesk republice kdispozici vlastn normy vzvislosti na vku, kde jsou objemy ponkud ni ne podle WHO Jakkoliv zvten ttn lzy se nazv struma

  Pokud bychom prohleli ttnou lzu pod mikroskopem, zjistme, e se skld z folikul (jaksi drobn uzlky i mchky) vyplnnch tekutinou, tzv koloidem (obr 2) Folikuly jsou tvoeny

  Obr. 1 Tvar a uloen ttn lzy na krku

 • 9

  2.3.1 Obhov inky hormon ttn lzyHormony ttn lzy zrychluj srden innost avnadbytku mohou vst kporuchm srdenho rytmu (nejastji ktzv fibrilaci sn) To se projevuje buenm srdce a pocitem nepravideln srden akce Nedostatek naopak vede ke zpomalen srdenho pulzu Nadbytek inedostatek mohou vst a kselhn srdce

  2.3.2 Metabolick inky hormon ttn lzyHormony ttn lzy zvyuj energetick vdej organismu Nadbytek hormon ttn lzy se asto projev i vraznm poklesem hmotnosti (510 kg, nkdy i vce) Prstek hmotnosti a obezita naopak nebvaj zpsobeny poruchou funkce ttn lzy apacienti se snenou funkc mohou bt thl Pi tkm nelenm nedostatku hormon ttn lzy nkdy dochz k mrnmu vzestupu

  Obr. 3 Regulace ttn lzy negativn zptn vazba

  mozkov kra

  hypotalamus

  adenohypofza

  TRH

  TSH

  dejodzyT4 T3

  8

  2/ Funkce ttn lzy2.1 Hormony ttn lzyPro tvorbu hormon ttn lzy je zcela nepostradateln jod, kter je aktivn vychytvn ttnou lzou zkrve apot zabudovn do hormon ttn lzy Tyroxin obsahuje 4 atomy jodu (oznauje se T4) atrijodtyronin 3 atomy jodu (oznauje se T3) Vlastnm innm hormonem je T3, kter vznik zT4 odtpenm jednoho atomu jodu pomoc enzym, kter se nazvaj dejodzy Pro sprvnou funkci dejodz je nutn dostaten pvod selenu potravou (vznamnm zdrojem je pedevm maso, vnitnosti, mosk ryby atak esnek aoechy)

  2.2 Regulace funkce ttn lzyFunkce ttn lzy atvorba T4 aT3 je regulovna tyreoidlnm sti-mulanm hormonem (TSH), kter se tvo vpednm laloku podvsku mozkovho (adenohypofze) pod vlivem hypotalamu a dalch vych oblast mozku Principem tto regulace je tzv negativn zptn vazba: pi poklesu hormon ttn lzy v krvi stoup produkce TSH vadenohypofze, co vede ke zven tvorb hormon T4 aT3 ve ttn lze, anaopak (obr 3) TSH vkrvi je proto nejcitlivjm diagnostickm testem pro primrn poruchu funkce ttn lzy (pi snen funkci je zven api zven funkci naopak snen)

  2.3 inky hormon ttn lzyHormony ttn lzy vznamn ovlivuj metabolismus vech ivin (cukr, tuk a blkovin), zasahuj do energetick rovnovhy organismu (zvyuj energetick vdej) a jejich pimen mnostv je nutn pro sprvnou funkci vech orgn atkn organismu po cel ivot Bhem nitrodlonho vvoje embrya aplodu arovn po narozen jsou naprosto nezbytn pro vvoj mozku Jsou dv hlavn skupiny ink hormon ttn lzy obhov ametabolick

  TRH tyreoliberin, hormon uvolujc TSH

 • 10 11

  3/ Nemoci ttn lzyZjednoduen eeno se choroby ttn lzy mohou projevit sne-nou funkc (hypotyreza), zvenou funkc (hypertyreza neboli tyreotoxikza) nebo zstv funkce normln (eutyreza neboli eufunkce) Normln funkce bv typicky u vtiny uzl andor ttn lzy a u nkterch znt Zvten ttn lzy se nazv struma Struma m rzn piny (znty, uzly, ndory, nedostatek jodu ajin) ame anemus bt provzena zmnami funkce ttn lzy Neptomnost strumy onemocnn ttn lzy nevyluuje, naopak pi nejastjm onemocnn ttn lzy u ns hypotyreze zpsoben chronickm zntem struma nebv ptomna attn lza je asto zmenen

  3.1 VskytNemoci ttn lzy (odborn tyreopatie) pat mezi nemoci masovho vskytu Odhaduje se, e vesk republice trp hypotyrezou (snenou funkc) a 5 % populace, hypertyrezou (zvenou funkc) 0,21 % populace a uzly