of 36 /36
MP508M/TG MP508TG IS0238-AB Protivlomna centrala Priročnik za uporabnika SLO

MP508TG-508MTG uporabnik SLO - URMET in VEZAVE | Urmet … · 7.5 Tabela s seznamom ukazov DTMF za glasovni komunikator ... F Transponder Sprejemnik magnetnega klju ča DK30 . 8/36

  • Author
    ngohanh

  • View
    280

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of MP508TG-508MTG uporabnik SLO - URMET in VEZAVE | Urmet … · 7.5 Tabela s seznamom ukazov DTMF za...

MP508M/TG MP508TG

IS0238-AB

Protivlomna centrala

Pri

ron

ik z

a u

po

rab

nik

a

SLO

2/36 Prironik za uporabnika MP508

Informacije, ki jih najdete v tem dokumentu, so bile dosledno zbrane in preverjene. Kljub temu Elkron S.p.A. ne more odgovarjati za morebitne napake ali pomanjkljivosti. Elkron S.p.A. si pridruje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila izbolja ali spremeni izdelke, ki so opisani v prironiku. Mogoe je tudi, da prironik vkljuuje informacije ali podatke o izdelkih (hardware ali software) ali storitvah, ki e niso na triu. Te informacije in podatki nikakor ne zagotavljajo, da namerava Elkron S.p.A. te izdelke ali storitve kadarkoli ponujati na triu.

Elkron je registrirana znamka podjetja Elkron S.p.A. Vse znamke, omenjene v dokumentu, pripadajo njegovim lastnikom. Copyright Elkron S.p.A. 2008 Vse pravice pridrane. Delna ali celotna reprodukcija tega dokumenta je dovoljena samo za namene namestitve sistema MP 508. Via G. Carducci, 3 10092 Beinasco (TO) ITALY Tel. +39 (0)11.3986711 Fax +39 (0)11.3499434 www.elkron.it - mailto: [email protected]

3/36 Prironik za uporabnika MP508

KAZALO KAZALO.............................................................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PREDGOVOR ................................................................................................................................................................................5

KOMU JE PRIRONIK NAMENJEN..............................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. KAKO JE PRIRONIK SESTAVLJEN ...........................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DOGOVORJENI ZNAKI .................................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1 SREDSTVA ZA UPRAVLJANJE .............................................................................................................................................6 1.1 TIPKOVNICA Z ZASLONOM KP500D / KP500DV ...............................................................................................................6 1.2 ITALEC ELEKTRONSKIH KLJUEV DK500M-E...............................................................................................................7 1.3 MAGNETNI ITALEC DK500M-P.........................................................................................................................................7

2 VSTOPNE KODE .....................................................................................................................................................................8 2.1 KODE ZA DOSTOP DO SISTEMA .......................................................................................................................................8

2.1.1 Zaetne kode..................................................................................................................................................................8 2.1.2 Vnos neveljavne kode.....................................................................................................................................................8 2.1.3 Funkcije, dostopne prek razlinih kod.............................................................................................................................8

3 ALARMI, DOGODKI IN SIGNALIZACIJE ................................................................................................................................9 3.1 ALARMI IN DOGODKI ..........................................................................................................................................................9

3.1.1 Protivlomni alarm............................................................................................................................................................9 3.1.2 Predalarm .......................................................................................................................................................................9 3.1.3 Alarm sabotaa...............................................................................................................................................................9 3.1.4 Alarm napana koda.....................................................................................................................................................10 3.1.5 Alarm panika.................................................................................................................................................................10 3.1.6 Alarm tiha panika..........................................................................................................................................................10 3.1.7 Hold-up alarm ...............................................................................................................................................................10 3.1.8 Alarm klic v sili ..............................................................................................................................................................10 3.1.9 Protipoarni alarm.........................................................................................................................................................11 3.1.10 Dogodek resetiranje protipoarnega alarma...............................................................................................................11 3.1.11Tehnoloki dogodek tipa 1...........................................................................................................................................11 3.1.12 Tehnoloki dogodek tipa 2..........................................................................................................................................11 3.1.13 Tehnoloki dogodek tipa 3..........................................................................................................................................11 3.1.14 Alarm napaka iz vhoda Napaka..................................................................................................................................12 3.1.15 Alarm napaka v telefonskih linijah...............................................................................................................................12 3.1.16 Alarm napaka v sistemu .............................................................................................................................................12 3.1.17 Alarm ob izpadu omreja za kratek as ......................................................................................................................13 3.1.18 Alarm ob izpadu omreja za dalji as........................................................................................................................13 3.1.19 Alarm baterija je skoraj prazna ...................................................................................................................................13

3.2 ZVONE SIGNALIZACIJE..................................................................................................................................................14 3.2.1 Signalizacija asa vhoda/izhoda...................................................................................................................................14 3.2.2 Ob opozorilu .................................................................................................................................................................14 3.2.3 Gong.............................................................................................................................................................................14

3.3 GLASOVNE SIGNALIZACIJE .............................................................................................................................................14 3.3.1 Sporoilo za aktiviranje / deaktiviranje..........................................................................................................................14

4 UPRAVLJANJE S SISTEMOM ..............................................................................................................................................15 4.1 AKTIVIRANJE .....................................................................................................................................................................15

4.1.1 Popolno aktiviranje s tipkovnico....................................................................................................................................15 4.1.2 Popolno aktiviranje z elektronskim kljuem ali magnetnim kljuem ..............................................................................15 4.1.3 Delno aktiviranje s tipkovnico .......................................................................................................................................15 4.1.4 Delno aktiviranje z elektrinim kljuem ali magnetnim kljuem.....................................................................................15

4.2 DEAKTIVIRANJE ................................................................................................................................................................16 4.2.1 Popolno deaktiviranje s tipkovnico................................................................................................................................16 4.2.2 Popolno deaktiviranje z elektrinim ali magnetnim kljuem ..........................................................................................16 4.2.3 Delno deaktiviranje s tipkovnico....................................................................................................................................16 4.2.4 Celotna deaktivacija......................................................................................................................................................16

4.3 TIPKE ZA TAKOJEN DOSTOP ........................................................................................................................................16 4.4 BLOKIRANJE ALARMA, KI SE JE E SPROIL ................................................................................................................17 4.5 INFORMACIJE O STANJU SISTEMA.................................................................................................................................17

4.5.1 Masking na tipkovnicah in italcih.................................................................................................................................17 4.5.2 Prikazovanje stanja sistema .........................................................................................................................................17 4.5.3 Prikazovanje odprtih vhodov.........................................................................................................................................17 4.5.4 Pregled spomina alarmov in sabota............................................................................................................................18 4.5.5 Brisanje spomina alarmov in sabota ...........................................................................................................................18

4.6 ASOVNI PROGRAMER....................................................................................................................................................18 4.6.1 Zakasnitev avtomatskega aktiviranja naprave ..............................................................................................................18

4.7 SERVISNO SPOROILO ...................................................................................................................................................18 4.7.1 Snemanje servisnega sporoila....................................................................................................................................18 4.7.2 Posluanje servisnega sporoila ..................................................................................................................................18

5 DODATNE FUNKCIJE ...........................................................................................................................................................19 5.1 VSTAVLJANJE ALFANUMERINIH ZNAKOV ...................................................................................................................19 5.2 GLASOVNO POIMENOVANJE...........................................................................................................................................19 5.3 IZBIRA JEZIKA ...................................................................................................................................................................19

4/36 Prironik za uporabnika MP508

5.4 NASTAVITVE URE IN DATUMA.........................................................................................................................................19 5.5 DNEVNIK DOGODKOV ......................................................................................................................................................20

5.5.1 Pregledovanje dnevnika dogodkov...............................................................................................................................20 5.5.2 Razlaga podatkov o dogodku .......................................................................................................................................20

5.6 OMOGOANJE FUNKCIJ NASTAVITEV ...........................................................................................................................21 5.6.1 Omogoanje instaler-ja.................................................................................................................................................21 5.6.2 Onemogoanje instaler-ja..............................................................................................................................................21 5.6.3 Omogoanje uporabnika...............................................................................................................................................21 5.6.4 Onemogoanje uporabnika...........................................................................................................................................21 5.6.5 Omogoanje kljua .......................................................................................................................................................22 5.6.6 Onemogoanje kljua ...................................................................................................................................................22 5.6.7 Omogoanje asovnega programerja...........................................................................................................................22 5.6.8 Onemogoanje asovnega programerja.......................................................................................................................22

5.7 KODE..................................................................................................................................................................................23 5.7.1 Spreminjanje kode........................................................................................................................................................23 5.7.2 Resetiranje kode uporabnika ........................................................................................................................................23

5.8 IZKLJUEVANJE IN VKLJUEVANJE VHODOV ..............................................................................................................24 5.8.1 Izkljuitev vhoda ...........................................................................................................................................................24 5.8.2 Vkljuitev vhoda............................................................................................................................................................24

5.9 OSEBNE NASTAVITVE TIPKOVNICE ...............................................................................................................................25 5.9.1 Info Display...................................................................................................................................................................25 5.9.2 Nastavitve glasnosti buzerja .........................................................................................................................................25 5.9.3 Nastavitve kontrasta na zaslonu...................................................................................................................................25 5.9.4 Nastavitve osvetlitve tipkovnice in zaslona ...................................................................................................................26

6 TELEFONSKI KOMUNIKATOR.............................................................................................................................................27 6.1 ZAPOREDJE POILJANJA SPOROIL O ALARMU .........................................................................................................27 6.2 TELEFONSKE TEVILKE ..................................................................................................................................................27

6.2.1 Spreminjanje telefonske tevilke...................................................................................................................................27 6.2.2 Brisanje telefonske tevilke ..........................................................................................................................................28

6.3 SMS ....................................................................................................................................................................................28 6.3.1 Pisanje SMS sporoil....................................................................................................................................................28 6.3.2 Brisanje SMS sporoil...................................................................................................................................................29

6.4 PREVERJANJE STANJA NA TELEFONSKI KARTICI (SAMO ZA GSM) ...........................................................................29 7 TELEUPRAVLJANJE UPORABNIKOV.................................................................................................................................30

7.1 Kako se izogniti telefonski tajnici .....................................................................................................................................30 7.2 Teleupravljanje z SMS sporoili.......................................................................................................................................30 7.3 Aktiviranje brezplanih programljivih izhodov ..................................................................................................................30 7.4 Teleupravljanje z menujem na govorno upravljanje.........................................................................................................31 7.5 Tabela s seznamom ukazov DTMF za glasovni komunikator..........................................................................................31 7.6 Prostorsko posluanje .....................................................................................................................................................31

8 TESTIRANJE SISTEMA.........................................................................................................................................................32 8.1 PERIODINA TESTIRANJA ...............................................................................................................................................32

8.1.1 Testiranje vhodov .........................................................................................................................................................32 8.1.2 Testiranje izhodov.........................................................................................................................................................32 8.1.3 Testiranje baterije .........................................................................................................................................................33 8.1.4 Testiranje glasovnih klicev............................................................................................................................................33 8.1.5 Testiranje klica v center telenadzora ............................................................................................................................33 8.1.6 Testiranje omreja GSM ...............................................................................................................................................34 8.1.7 Testiranje prostorskega posluanja ..............................................................................................................................34

8.2 KAJ STORITI, E TESTIRANJE NE USPE........................................................................................................................34 9 PRIRONIK ZA TELEUPRAVLJANJE..................................................................................................................................35

5/36 Prironik za uporabnika MP508

PREDGOVOR

KOMU JE PRIRONIK NAMENJEN Ta prironik je izdelan za uporabnike. Njegov namen je, da uporabnikom posreduje vse potrebne informacije za vsakodnevno uporabo sistema Elkron MP508.

KAKO JE PRIRONIK SESTAVLJEN Prironik je razdeljen na poglavja. eprav so za uporabo morda bistvena le doloena poglavja in lahko nekatera izpustimo, vam vseeno svetujemo, da preberete celoten prironik, saj ta vsebuje informacije za pravilno uporabo intalacije, ki jo elite namestiti.

DOGOVORJENI ZNAKI V prironiku so zaradi preglednosti uporabljeni naslednji znaki: louje razline vnose, ki se opravljajo prek tipkovnice. Tako na primer 120 OK pomeni vtipkajte 120, nato pritisnite gumb OK. Izrazi, zapisani v taknem leeem zapisu, pomenijo, da morate izraz nadomestiti z ustrezno vrednostjo. e je na primer vrednost doloene kode 000000, bo zapis Koda OK pomenil vpiite 000000 in nato pritisnite gumb OK. , , in prikazujejo ustrezne tipke za premikanje na tipkovnici. Ne spreglejte tudi sledeih simbolov:

Ta simbol vas obvea o pomembnem opozorilu. Ta simbol vas obvea o zanimivem predlogu.

6/36 Prironik za uporabnika MP508

1 ELEMENTI ZA UPRAVLJANJE

1.1 TIPKOVNICA Z ZASLONOM KP500D / KP500DV

Toka Opis Uporaba ali dodatne informacije

A Tipkovnica Uporablja se za vtipkavanje vstopne kode, izbiranje nekaterih funkcij in za programiranje centrale.

B Funkcijske tipke Uporabljajo se za aktiviranje dodatnih funkcij sistema. C Zaslon LCD 2x16 znakov Prikazuje datum in uro (v stanju mirovanja), podrobne informacije o stanju

sistema, dnevnik dogodkov in menu za programiranje. D LED signalizacija napetosti v

omreju in stanje baterije (zelena) Prigana = napajanje 230 V~ in polna baterija Ugasnjena = ni napajanja 230 V~ in polna baterija Utripajoa = baterija je skoraj prazna

E LED signalizacija okvar (rumena) Ugasnjena = normalno delovanje Prigana = okvara Utripajoa = prikaz podrobnosti

F LED signalizacija vzdrevanja (rdea)

Ugasnjena = normalno delovanje Prigana = sistem se pregleduje Utripajoa = dnevnik pregledov

G LED signalizacija stanja asovnega programerja (zelena)

Ugasnjena = P ni aktiven Prigana = P je aktiven Utripajoa = predhodno obvestilo o avtomatskem aktiviranju

H LED signalizacija odprtih vhodov (rdea)

Ugasnjena = vhodi v mirovanju Prigana = vhodi odprti Utripajoa = prikaz podrobnosti

I LED signalizacija izkljuenih vhodov (rdea)

Ugasnjena = vsi vhodi vkljueni Prigana = vhodi niso vkljueni Utripajoa = prikaz podrobnosti

L LED signalizacija alarmov (rdea) Ugasnjena = ni alarma Prigana = spomin alarma Utripajoa = prikaz podrobnosti

7/36 Prironik za uporabnika MP508

M LED signalizacija pokodb (rdea) Ugasnjena = ni pokodbe Prigana = spomin pokodb Utripajoa = prikaz podrobnosti

N LED signalizacija stanja intalacije (zelena)

Prigana = intalacija je popolnoma aktivna Ugasnjena = intalacija je popolnoma neaktivna Utripajoa = intalacija je delno aktivna

O Tipke s puicami Z njimi se pomikamo po menuju in spreminjamo vrednost nekaterih parametrov.

P Tipka MENU Z njo vstopimo v menu Q Tipka ESC Z njo se vrnemo k predhodni fazi v menuju. R Tipka OK Z njo potrdimo vstopno kodo ali druge vneene podatke ter izberemo fazo v

menuju in vstopimo v podmenu. S Pokrovek

1.2 ITALEC ELEKTRONSKIH KLJUEV DK500M-E

Sektorji, povezani z italcem, bodo z LED-om povezani glede na sekvenco A-B-C-D

Opis Uporaba ali dodatne informacije

E LED (rdea) alarm Prigana = alarm je shranjen v spomin (LED se ugasne pri naslednjem aktiviranju intalacije, e je med tem alarm prenehal) Utripajoa = signalizacija okvare (LED utripa, dokler se okvara ne popravi) e se istoasno pojavijo alarmi in signalizacije okvar, LED utripa

A B C D

LED (zelena) stanje povezanega sektorja

Prigana = sektor je aktiven Ugasnjena = sektor ni aktiven

F Odprtina za klju Odprtina za vstavljanje elektronskega kljua DK50

1.3 MAGNETNI ITALEC DK500M-P

Sektorji, povezani z italcem, bodo z LED-om povezani glede na sekvenco A-B-C-D

Opis Uporaba ali dodatne informacije

E LED (rdea) alarm Prigana = alarm je shranjen v spomin (LED se ugasne pri naslednjem aktiviranju intalacije, e je med tem alarm prenehal) Utripajoa = signalizacija okvare (LED utripa, dokler se okvara ne popravi) e se istoasno pojavijo alarmi in signalizacije okvar, LED utripa

A B C D

LED (zelena) stanje povezanega sektorja

Prigana = sektor je aktiven Ugasnjena = sektor ni aktiven

F Transponder Sprejemnik magnetnega kljua DK30

8/36 Prironik za uporabnika MP508

2 VSTOPNE KODE

2.1 KODE ZA DOSTOP DO SISTEMA Za vodenje sistema se lahko uporablja do 32 razlinih vstopnih kod: eno kodo Intalator, eno kodo Master in 30 kod Uporabnik. Vstopno kodo se lahko programira poljubno, dolina kode pa je lahko od 4 do 6 znakov. Glede na tip kode lahko dostopamo do razlinih funkcij sistema. Vsak uporabnik lahko spreminja svojo vstopno kodo, poleg tega mu bo sistem avtomatino dodelil e kodo za protivlomno funkcijo, ki je enaka izbrani kodi + 1 (e je izbrana koda 789456, bo protivlomna koda 789457).

Nasvet: najbolje je, da vsak uporabnik spremeni svojo kodo in da se ne uporablja zaetnih kod.

Koda Master je vedno veljavna in edina, prek katere se lahko upravlja z ostalimi kodami. Poleg tega lahko prek te kode izbiramo nove kode, v primeru, da jih pozabimo. Vneeno kodo potrdimo s tipko OK.

Pozor: e katerikoli uporabnik vtipka svojo kodo, bo v primeru, da je aktiviran Intalator, ta deaktiviran. Enako se zgodi, e vstavimo elektronski ali magnetni klju.

2.1.1 Zaetne kode Tip kode Zaetna koda Povezani sektorji Omogoen Instalater 000000 Vsi Da Master 111111 Vsi Da

Uporabnik (2 31) 000020-000310 Monost programiranja Ne Centrala pride iz tovarne z omogoeno kodo intalatorja, ki pa se avtomatino onemogoi, ko se prvi vnese veljavno kodo.

2.1.2 Vnos neveljavne kode e tirikrat zaporedoma vtipkamo neveljavno kodo, si centrala to razlaga kot poskus sabotae in sproi alarm ter aktivira vse izhode alarmov, ter vse telefonske klice za napano kodo. Takoj ko se vtipka pravilna koda, se razveljavi tetje napanih poskusov.

2.1.3 Funkcije, dostopne prek razlinih kod eprav je potrebno za dostop do funkcij centrale najprej vtipkati vstopno kodo, so nekatere funkcije na voljo tudi brez kode. Te funkcije so: Spomin alarmov Spomin sabotae Spomin pokodb Servisno sporoilo Sporoila izkljuenih vhodov (sledi vnos kode)

Info display (sledi vnos kode) Nastavitev buzerja Nastavitev kontrasta Nastavitev osvetlitve ozadja

Za dostop do sledeih funkcij moramo vtipkati katerokoli veljavno kodo: Aktiviranje intalacije Deaktiviranje intalacije Stanje intalacije

Konfiguracija uporabnika (izberi) Konfiguracija kljuev (izberi)

Za dostop do sledeih funkcij je potrebno vpisati kodo MASTER: Preberi zgodovino Izkljuitev Ura-datum Jezik Sprememba kode Namestitve za uporabnike Namestitev kljuev

asovni programer Testiranje vhodov Testiranje izhodov Telefonski testi Telefonske tevilke Glasovna sporoila SMS sporoila

MASTER ima dostop tudi do naslednjih nastavitev: Omogoanje uporabnika Omogoanje kljua Omogoanje instalaterja

Omogoa dostop na daljavo Onemogoa dostop na daljavo

3 ALARMI, DOGODKI IN SIGNALIZACIJE

3.1 ALARMI IN DOGODKI Sistem MP 508 upravlja z razlinimi tipi alarmov. V spodnji razpredelnici so opisane njihove glavne znailnosti.

3.1.1 Protivlomni alarm aktivira se, e... se odpre en vhod Vlom in je aktiven vsaj en sektor s funkcijo OR, ki je v povezavi z njim

se odpre en vhod Vlom in so aktivni vsi sektorji s funkcijo AND, ki so v povezavi z njim aktivira... vse programirane izhode in Vlom/Sabotaa, ki imajo vsaj en skupen sektor z vhodom, ki je sproil

dogodek komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o protivlomnem alarmu (e je tako programirano) shrani se v... v dnevnik dogodkov

v zaasen spomin alarmov signalizira se... na tipkovnicah, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor

na italcih, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor traja... za as protivlomnega/sabotaa/panika alarma prekine se z... vtipkanjem pravilne kode v tipkovnico, ki ima vsaj en skupen sektor z vhodom, ki je sproil

dogodek vstavitvijo veljavnega kljua ukazom za deaktiviranje sektorjev z vhodom na klju, ki ima vsaj en skupen sektor z vhodom, ki je

sproil dogodek ukazom DTMF za deaktiviranje prek telefonskega klica v centralo

3.1.2 Predalarm aktivira se, e... se odpre en vhod Predalarm in je aktiven vsaj en sektor s funkcijo OR, ki je v povezavi z njim

se odpre en vhod Predalarm in so aktivni vsi sektorji s funkcijo AND, ki so v povezavi z njim aktivira... vse programirane izhode in Predalarm, ki imajo vsaj en skupen sektor z vhodom, ki je sproil

dogodek shrani se v... v dnevnik dogodkov

v zaasen spomin alarmov signalizira se... na tipkovnicah, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor

na italcih, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor traja... za as predalarma prekine se z... vtipkanjem pravilne kode v tipkovnico, ki ima vsaj en skupen sektor z vhodom, ki je sproil

dogodek vstavitvijo veljavnega kljua ukazom za deaktiviranje sektorjev z vhodom na klju, ki ima vsaj en skupen sektor z vhodom, ki je

sproil dogodek ukazom DTMF za deaktiviranje prek telefonskega klica v centralo

3.1.3 Alarm sabotaa aktivira se, e... se odpre Tamper (centrala, tipkovnice)

se odpre ali je motena linija SAB v centrali oz. raziritvenem modulu nastopijo motnje (kratek stik ali prerezane ice) v vhodu dvojnega balansiranja se odpre vhod programiran kot sabotaa e po vekratnem poskusu komunikacije z elementi ni povratnega odgovora Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h).

aktivira... vse izhode ki so dodeljeni kot tamper ali pa vlom / tamper in imajo vsaj eno skupno cono ( z vhodom za dvojno balansiranje ) drugae pa aktivira vse tamperje neodvisno od con

glasoven, numerine in podatkovne (modemske) komunikatorje za poiljanje individualnega Tamper alarm sporoila (e je programirano)

shrani se v... v dnevnik dogodkov v zaasen spomin alarmov sabotaa

signalizira se... na tipkovnicah na italcih

traja... za as protivlomnega/sabotaa/panika alarma prekine se z... vtipkanjem pravilne kode v tipkovnico

vstavitvijo veljavnega kljua ukazom za deaktiviranje sektorjev z vhodom na klju ukazom DTMF za deaktiviranje prek telefonskega klica v centralo

10/36 Prironik za uporabnika MP508

3.1.4 Alarm napana koda aktivira se, e... se tirikrat zaporedoma vnese nepravilna koda (ko se vnese pravilna koda, se setevek razveljavi)

Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h). aktivira... vse izhode, programirane kot sabotaa, ki imajo vsaj en skupen sektor s tipkovnico, na kateri je

bila vtipkana napana koda komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o alarmu napana koda (e je tako programirano) shrani se v... v dnevnik dogodkov

v zaasen spomin alarmov sabotaa signalizira se... na tipkovnicah, ki imajo vsaj en skupen sektor s tisto, kjer je bila vtipkana napana koda

na italcih, ki imajo vsaj en sektor skupen s tipkovnico, na kateri je bila vtipkana napana koda traja... za as protivlomnega/sabotaa/panika alarma prekine se z... vtipkanjem pravilne kode v tipkovnico

vstavitvijo veljavnega kljua ukazom za deaktiviranje sektorjev z vhodom na klju ukazom DTMF za deaktiviranje prek telefonskega klica v centralo

3.1.5 Alarm panika aktivira se, e... e se odpre vhod Panika

Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h). aktivira... vse izhode, programirane kot panika, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je sproil

dogodek komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o alarmu panika (e je tako programirano) shrani se v... v dnevnik dogodkov

v zaasen spomin alarmov signalizira se... na tipkovnicah, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor

na italcih, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor traja... za as protivlomnega/sabotaa/panika alarma prekine se z... vtipkanjem pravilne kode v tipkovnico

vstavitvijo veljavnega kljua ukazom za deaktiviranje sektorjev z vhodom na klju ukazom DTMF za deaktiviranje prek telefonskega klica v centralo

3.1.6 Alarm tiha panika aktivira se, e... se odpre vhod tiha panika ali se vsaj za 3 sekunde pritisne na gumb na tipkovnici

Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h). aktivira... vse izhode, programirane kot tiha panika, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je sproil

dogodek ali s tipkovnico, na kateri je bil pritisnjen doloen gumb komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o alarmu tiha panika (e je tako programirano) shrani se v... v dnevnik dogodkov traja... za as protivlomnega/sabotaa/panika alarma prekine se z... vtipkanjem pravilne kode v tipkovnico

vstavitvijo veljavnega kljua ukazom za deaktiviranje sektorjev z vhodom na klju ukazom DTMF za deaktiviranje prek telefonskega klica v centralo

3.1.7 Hold-up alarm aktivira se, e... e se odpre protivlomni vhod

e se vtipka protivlomna koda (koda + 1) Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h).

aktivira... vse vhode, programirane kot Hold-up, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom ali s tipkovnico komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o alarmu Hold-up (e je tako programirano) shrani se v... v dnevnik dogodkov traja... za doloen as 30 sekund prekine se z... vtipkanjem pravilne kode v tipkovnico

vstavitvijo veljavnega kljua ukazom za deaktiviranje sektorjev z vhodom na klju ukazom DTMF za deaktiviranje prek telefonskega klica v centralo

3.1.8 Alarm klic v sili aktivira se, e... se odpre vhod klic v sili

se ne odpre vhod pomanjkanje gibanja (na 12 ur)

11/36 Prironik za uporabnika MP508

za ve kot 3 sekunde pritisnemo na gumb, ki je povezan z zdravniko pomojo Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h).

aktivira... vse izhode, programirane kot klic v sili, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je sproil dogodek ali s tipkovnico, na kateri je bil pritisnjen doloen gumb

komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo o alarmu klic v sili (e je tako programirano)

shrani se v... v dnevnik dogodkov v zaasen spomin alarmov

signalizira se... na tipkovnicah, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor na italcih, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor

traja... za as alarma klic v sili prekine se z... vtipkanjem pravilne kode v tipkovnico

vstavitvijo veljavnega kljua ukazom za deaktiviranje sektorjev z vhodom na klju ukazom DTMF za deaktiviranje prek telefonskega klica v centralo

3.1.9 Protipoarni alarm aktivira se, e... se odpre vhod protipoarni alarm

za ve kot 3 sekunde pritisnemo na gumb, ki je povezan s poarom Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h).

aktivira... vse izhode, programirane kot protipoarni alarm, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je sproil dogodek ali s tipkovnico, na kateri je bil pritisnjen doloen gumb

komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo o protipoarnem alarmu (e je tako programirano)

shrani se v... v dnevnik dogodkov v zaasen spomin alarmov

signalizira se... na tipkovnicah, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor na italcih, ki imajo z vhodom skupen vsaj en sektor

traja... dokler se ne odpre vhod Reset za protipoarni alarm, ki ima vsaj en sektor skupen z vhodom za protipoarni alarm, ki se je sproil, ali s tipkovnico, iz katere se je sproil dogodek

3.1.10 Dogodek - resetiranje protipoarnega alarma aktivira se, e... e se odpre vhod resetiranje protipoarnega alarma aktivira... za 1 sekundo vse izhode, programirane kot resetiranje protipoarnega alarma, ki imajo vsaj en

skupen sektor z vhodom, ki je sproil dogodek shrani se v... v dnevnik dogodkov poleg tega... ustavi relativni protipoarni alarm

resetira zaasni spomin protipoarnega alarma ugasne led-e na tipkovnicah in italcih, ki so signalizirali dogodek

3.1.11 Tehnoloki dogodek tipa 1 aktivira se, e... se odpre vhod Tehnoloki tipa 1 aktivira... vse izhode, programirane kot Tehnoloki tipa 1, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je

sproil dogodek komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o Tehnolokem tipa 1 (e je tako programirano) shrani se v... v dnevnik dogodkov traja... dokler ostane odprt vsaj eden od vhodov, ki so programirani kot Tehnoloki tipa 1, z vsaj enim

skupnim sektorjem z izhodom

3.1.12 Tehnoloki dogodek tipa 2 aktivira se, e... se odpre vhod Tehnoloki tipa 2 aktivira... vse izhode, programirane kot Tehnoloki tipa 2, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je

sproil dogodek komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o Tehnolokem tipa 2 (e je tako programirano) shrani se v... v dnevnik dogodkov traja... 1 sekundo

3.1.13 Tehnoloki dogodek tipa 3 aktivira se, e... se odpre vhod Tehnoloki tipa 3 aktivira... vse izhode, programirane kot Tehnoloki tipa 3, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je

sproil dogodek komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o Tehnolokem tipa 3 (e je tako programirano)

12/36 Prironik za uporabnika MP508

shrani se v... v dnevnik dogodkov traja... dokler se ne na tipkovnici ne vtipka veljavna koda in se ne vrnejo v stanje mirovanja vsi vhodi,

programirani kot Tehnoloki tipa 3, ki imajo vsaj en skupni sektor

3.1.14 Alarm napaka iz vhoda Napaka aktivira se, e... se odpre vhod napaka

Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h). aktivira... vse izhode, programirane kot napaka, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je sproil

dogodek komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o napaki (e je tako programirano) shrani se v... v dnevnik dogodkov signalizira se... z rumenim LED-om na tipkovnicah, ki signalizira napako

z rdeim LED-om na italcih prekine se z... ponovnim zaprtjem vhoda, programiranega kot napaka po razreitvi problema centrala ...

aktivira komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo o napaki (e je tako programirano)

ugasne LED na tipkovnicah in italcih v dnevnik dogodkov shrani odpravitev napake deaktivira vse izhode, programirane kot napaka

3.1.15 Alarm napaka v telefonskih linijah aktivira se... Na liniji PSTN:

po treh neuspenih avtomatinih PSTN testih e imamo vkljuen tonski nadzor nad telefonsko linijo in e ni signala telefonske linije po treh

poskusih klicanja Na GSM: v primeru, da dlje asa ni signala v primeru, da se vtipka napaen PIN v primeru, da ni kartice SIM ali da zmanjka kredita Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h).

aktivira... vse izhode, programirane kot napaka v telefonski liniji, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je sproil dogodek

komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo o napaka v telefonski liniji (e je tako programirano)

shrani se v... v dnevnik dogodkov signalizira se... z rumenim LED-om na tipkovnicah, ki signalizira napako

z rdeim LED-om na italcih prekine se z... Na liniji PSTN:

z uspelim telefonskim klicem na liniji PSTN ali z uspelim avtomatinim testom PSTN Na GSM: z uspelim klicem na GSM ali e se povrne signal

po razreitvi problema centrala ...

aktivira komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo o napaki v telefonski linijii (e je tako programirano)

ugasne LED na tipkovnicah in italcih v dnevnik dogodkov shrani odpravitev napake deaktivira vse izhode, programirane kot napaka v telefonski liniji

3.1.16 Alarm napaka v sistemu aktivira se, e... se pojavijo nepravilnosti v napajanju

Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h). aktivira... vse izhode, programirane kot napaka v sistemu, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je

sproil dogodek komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo

o napaka v sistemu (e je tako programirano) shrani se v... v dnevnik dogodkov signalizira se... z rumenim LED-om na tipkovnicah, ki signalizira napako

z rdeim LED-om na italcih prekine se z... razreitvijo teave po razreitvi problema centrala ...

aktivira komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo o napaki (e je tako programirano)

ugasne LED na tipkovnicah in italcih v dnevnik dogodkov shrani odpravitev napake deaktivira vse izhode, programirane kot napaka v sistemu

13/36 Prironik za uporabnika MP508

3.1.17 Alarm ob izpadu omreja za kratek as aktivira se, e... napetost v elektrinem omreju izostane za manj asa kot je programirano obdobje pomanjkanja

omreja Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h).

shrani se v... dnevnik dogodkov signalizira se... z ugaanjem zelenega LED-a na tipkovnicah

z ugaanjem LED-a POWER na kartici centrale prekine se z... vrnitvijo napetosti v omreje po razreitvi problema centrala ...

znova prige zeleni LED, ki signalizira prisotnost omreja na tipkovnicah prige LED POWER na kartici centrale v dnevnik spominov shrani konec pomanjkanja omreja

3.1.18 Alarem ob izpadu omreja za dalj asa aktivira se... napetost v elektrinem omreju izostane za ve asa kot je programirano obdobje pomanjkanja

omreja Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h).

aktivira... vse izhode, programirane kot izpad omreja, ki imajo vsaj en skupni sektor z vhodom, ki je sproil dogodek

komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo o izpad omreja (e je tako programirano)

shrani se v... datoteko z dnevnokom dogodkov signalizira se... kot alarm zaasen izpad omreja prekine se z... vrnitvijo napetosti v omreje za vsaj 5 minut zaporedoma 5 minut po vrnitvi napetosti v omreje centrala ...

aktivira komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo o izpadu omreja (e je tako programirano)

v dnevnik spominov shrani konec pomanjkanja omreja deaktivira vse izhode programirane kot izpad omreja

3.1.19 Alarm baterija je skoraj prazna aktivira se... baterija centrale je skoraj prazna ali je ni

Alarm se aktivira neodvisno od stanja sektorjev (24h). aktivira... vse izhode programirane kot baterija je skoraj prazna

komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se sporoilo o skoraj prazni bateriji (e je tako programirano)

shrani se v... datoteko z dnevnokom dogodkov signalizira se... z utripanjem zelenega LED-a, ki signalizira omreje/polnost baterije na tipkovnici ko se baterija spet napolni, centrala...

deaktivira vse izhode, programirane kot baterija je skoraj prazna aktivira komunikator za glasovno ali numerino poiljanje ali poiljanje prek modema. Poilja se

sporoilo o skoraj prazni bateriji (e je tako programirano) na tipkovnicah se prikae signalizacija za polno baterijo (prigan zelen LED) v dnevnik spominov shrani konec prazne baterije

14/36 Prironik za uporabnika MP508

3.2 ZVONE SIGNALIZACIJE Na buzerjih tipkovnic se lahko aktivirajo naslednje signalizacije.

3.2.1 Signalizacija asa vhoda/izhoda aktivira se, e... se aktivira eden ali ve sektorjev, povezanih s tipkovnicami, ki omogoajo to storitev traja... za as vhoda/izhoda aktivirana je na...

tipkovnice omogoene

3.2.2 Ob opozorilu aktivira se, e... zael se je as opozorila kateri je bil programiran za aktivacijo con, ukaz je posredovan preko

asovnega programa traja... do aktiviranja sektorjev ali vstavitve odloitve aktivirana je na...

povezane in omogoene tipkovnice

3.2.3 Gong aktivira se, e... se odpre vhod, ki mu je bila dodeljena pomona funkcija gong in so vsi povezani sektorji

deaktivirani sproi... 2 piska (beep) aktivirana je na...

Povezane in omogoene tipkovnice

3.3 GLASOVNE SIGNALIZACIJE Uporabljajo se lahko samo z glasovnimi tipkovnicami KP500DV.

3.3.1 Sporoilo za aktiviranje / deaktiviranje aktivira se, e... se aktivira ali deaktivira enega ali ve sektorjev prek glasovne tipkovnice aktivirano na... tipkovnicah, ki so prirejene za takno uporabo prikae stavek... V primeru aktiviranje:

Aktiviranje opravljeno , sledijo posneta glasovna poimenovanja posameznih aktivnih sektorjev V primeru deaktiviranja: Deaktiviranje, sledijo posneta glasovna poimenovanja posameznih deaktiviranih sektorjev V primeru, da aktiviranje na enem ali ve sektorjih ni uspelo: Aktiviranje ni opravljeno , sledijo posneta glasovna poimenovanja za posamezne sektorje, ki jih ni bilo mogoe aktivirati vhod n , ki je prepreil aktiviranje sektorjev, sledi poimenovanje V primeru aktiviranja z samoizkljuitvijo odprtih vhodov: Aktiviranje opravljeno , sledijo posneta glasovna poimenovanja posameznih aktivnih sektorjev,

vhod n odprt , sledi glasovno poimenovanje prekine se e pritisnemo gumb ESC

15/36 Prironik za uporabnika MP508

4 UPRAVLJANJE S SISTEMOM V tem poglavju so opisani vsi potrebni postopki za vzpostavitev pravilnega delovanja sistema MP508 in postopki za namestitev naprav.

4.1 AKTIVIRANJE Sistem je lahko aktiviran delno ali v celoti. Aktiviranje s tipkovnico je najbolj fleksibilno, medtem ko je aktiviranje z elektronskim kljuem ali magnetnim laje in hitreje. e so v trenutku aktiviranja vhodi odprti, se bo sistem obnaal tako, kot je doloeno s programiranjem (standardna cona, Avtoizloanje ali Blokada aktivacije).

4.1.1 Popolno aktiviranje s tipkovnico Da bi aktivirali celoten protivlomni sistem, morate narediti naslednje:

1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master ali katerokoli veljavno kodo uporabnika. 2. Pritsnite tipko ON* 3. Na zaslonu se za vsak neaktivni sektor, povezan s tipkovnico in kodo, prikae prazen kvadratek. Morebitni rni

kvadratki pomenijo, da je sektor e aktiviran. Buzer signalizira, da je proces aktiviranja vzpostavljen. Za izhod brez aktiviranja pritisnite ESC.

4. Po 5 sekundah se prige LED (v mirovanju, e so vsi sektorji aktivni, in utripajo, e nekateri sektorji niso aktivni), kvadratki pa postanejo rni in prikazujejo sektorje, ki so se aktivirali. e elite pospeiti proces, e enkrat pritisnite tipko ON*, in aktiviranje bo pospeeno.

5. Po eni minuti se zaslon spet vrne v obiajno stanje. e elite to pospeiti, pritisnite ESC.

Pozor: s tem postopkom bo uporabnik aktiviral samo sektorje, za katere je pristojen, in ne nujno vseh sektorjev.

4.1.2 Popolno aktiviranje z elektronskim kljuem ali magnetnim kljuem Da bi aktivirali sektorje prek italca, morate narediti naslednje: 1. Vstavite elektronski klju v elektronski italec ali pribliaj magnetni klju magnetnemu italcu. 2. Ko zanejo LED-i sektorjev, povezanih s kljuem, utripati, izvlecite ali umaknite klju. 3. ez nekaj trenutkov LED-i nehajo utripati in postanejo zeleni, kar pomeni, da so sektorji aktivni.

Pozor: en klju se lahko povee z vsemi sektorji, en italec pa z najve tirimi sektorji. To pomeni, da potrebujemo za aktiviranje celotnega sistema 2 italca, e ima sistem 8 sektorjev.

4.1.3 Delno aktiviranje s tipkovnico Da bi delno aktivirali sistem, morate narediti naslednje:

1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master ali katerokoli veljavno kodo uporabnika. 2. Pritisnite tipko ON* 3. Na zaslonu se za vsak neaktivni sektor, povezan s tipkovnico in kodo, prikae prazen

kvadratek. Morebitni rni kvadratki pomenijo, da je sektor e aktiviran. Buzer signalizira, da je proces aktiviranja vzpostavljen. Za izhod brez aktiviranja pritisnite ESC.

4. Medtem ko buzer na tipkovnici piska, vtipkajte prek tipkovnice tevilo sektorjev, ki jih elite aktivirati: kvadratki, ki oznaujejo te sektorje, postanejo rni.

5. e enkrat pritisnite ON* ; prige se LED, ki utripa, in izbrani sektorji se aktivirajo. 6. Po eni minuti se zaslon spet vrne v obiajno stanje. e elite to pospeiti, pritisnite

ESC.

4.1.4 Delno aktiviranje z elektrinim kljuem ali magnetnim kljuem Da bi delno aktivirali sistem, moramo narediti naslednje: 1. Vstavite elektronski klju v elektronski italec ali pribliaj magnetni klju magnetnemu italcu. 2. Ko zanejo LED-i sektorjev, povezanih s kljuem, utripati, pustite klju na svojem mestu. 3. Po nekaj sekundah zanejo LED-i izmenino utripati ponujajo razline mogoe konfiguracije. 4. Ko se pojavi stanje, ki ga elite vzpostaviti, izvlecite ali umaknite klju in potrdite stanje 5. ez nekaj trenutkov LED-i nehajo utripati in postanejo zeleni, kar pomeni, da so sektorji aktivni.

AKTIVACIJA ALAR. .... TEST OPRAV. ....

AKTIVACIJA ALAR. ....

AKTIVACIJA ALAR. ....

16/36 Prironik za uporabnika MP508

4.2 DEAKTIVIRANJE

4.2.1 Popolno deaktiviranje s tipkovnico Da bi aktivirali celoten protivlomni sistem, morate narediti naslednje: 1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master ali katerokoli veljavno kodo uporabnika. 2. Pritisnite tipko OFF# 3. Na zaslonu se za vsak neaktivni sektor, povezan s tipkovnico in kodo, prikae prazen

kvadratek. Morebitni rni kvadratki pomenijo, da je sektor e deaktiviran. Buzer signalizira, da je proces deaktiviranja vzpostavljen. Za izhod brez deaktiviranja pritisnite ESC.

4. Po 5 sekundah se prige LED, kvadratki pa postanejo rni in prikazujejo sektorje, ki so se deaktivirali. e elite pospeiti proces, e enkrat pritisnite tipko OFF#, in deaktiviranje bo pospeeno.

5. Po eni minuti se zaslon spet vrne v obiajno stanje. e elite to pospeiti, pritisnite ESC.

Pozor: s tem postopkom bo uporabnik deaktiviral samo sektorje, za katere je pristojen, in ne nujno vseh sektorjev.

4.2.2 Popolno deaktiviranje z elektronskim kljuem ali magnetnim kljuem Da bi deaktivirali sektorje prek italca, morate narediti naslednje: 1. Vstavite elektronski klju v elektronski italec ali pribliaj magnetni klju magnetnemu italcu. 2. Ko zanejo LED-i sektorjev, povezanih s kljuem, utripati, izvlecite ali umaknite klju. 3. LED-i, ki morda ostanejo prigani, signalizirajo tiste sektorje, ki so e vedno aktivni in jih ni mogoe deaktivirati z

uporabljenim kljuem.

Pozor: en klju se lahko povee z vsemi sektorji, en italec pa z najve tirimi sektorji. To pomeni, da potrebujemo za aktiviranje celotnega sistema 2 italca, e ima sistem 8 sektorjev. Namig: delnega deaktiviranja ni mogoe opraviti s italci, e imamo ob vstavitvi / priblianju kljua popolno deaktiviranje. V tem primeru pa je mogoe, e klju obdrimo v zaetnem stanju, preiti na delno aktiviranje z izbiro eljenih sektorjev.

4.2.3 Delno deaktiviranje s tipkovnico Da bi delno deaktivirali sistem, morate narediti naslednje: 1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master ali katerokoli veljavno kodo uporabnika. 2. Pritisnite tipko OFF# 3. Na zaslonu se za vsak neaktivni sektor, povezan s tipkovnico in kodo, prikae prazen

kvadratek. Morebitni rni kvadratki pomenijo, da je sektor e deaktiviran. Buzer signalizira, da je proces deaktiviranja vzpostavljen. Za izhod brez deaktiviranja pritisnite ESC.

4. Vtipkajte tevilo sektorjev, ki jih elite deaktivirati: LED zane utripati in kvadratki postanejo prazni.

5. Ponovno pritisnite tipko OFF#; izbrani sektorji se bodo deaktivirali. 6. Po eni minuti se zaslon spet vrne v obiajno stanje. e elite to pospeiti, pritisnite ESC.

4.2.4 CELOTNA DEAKTIVACIJA e ste v ivljenjski nevarnosti, je mogoe istoasno deaktivirati protivlomno napravo in aktivirati hold-up alarm, ki prek komunikatorja polje programirana obvestila o alarmu, ne da bi se prigale sirene. Da bi deaktivirali hold-up napravo je dovolj, e za 1 poveamo svojo uporabniko kodo. e je na primer uporabnika koda 000021, vtipkamo 000022, e je uporabnika koda 29, vtipkamo 30 itd.

4.3 TIPKE ZA TAKOJEN DOSTOP Tipkovnica ima 3 gumbe, ki so vnaprej programirani za naslednje alarme:

poar

zdravnika pomo

tiha panika e pritisnete na tipke za ve kot 5 sekund, centrala sproi dogodek. Vtipkavanje kode ni potrebno.

DEAKTIVACIJA ....

TEST OPRAV. ....

DEAKTIVACIJA ....

TEST OPRAV. ....

17/36 Prironik za uporabnika MP508

4.4 BLOKIRANJE ALARMA, KI SE JE E SPROIL Naini za blokiranje alarmov so opisani v poglavju 3.1., Dogodki in alarmi. Vseeno si zapomnite naslednje: veino alarmov blokiramo tako, da v tipkovnico vtipkamo veljavno kodo;

cikel glasovnih ali SMS alarmov lahko prekinemo prek telefona, s katerim smo sprejeli klic, in sicer tako, da vtipkamo tevilke 1.2, potem ko se je sporoilo zakljuilo in se je slial pisk (beep) (telefon mora imeti tipkovnico DTMF). Klici in SMS sporoila za vlome se lahko prekinejo tudi s deaktiviranjem sektorjev, povezanih s telefonskimi tevilkami, programiranimi za posredovanje teh dogodkov. To je lahko npr. koristno v primeru lanih alarmov. Ne pozabite, da klic na prvo prosto telefonsko tevilko ne more biti prekinjen in se bo klicanje nadaljevalo, dokler se ne izvedejo vsi poskusi. Klici na naslednje tevilke pa se ne bodo izvedli.

Cikel alarmnih klicev se lahko prekine tudi z vtipkanjem veljavne kode na tipkovnico naprave, e to storite v prvih 30 sekundah in e je omogoena zakasnitev klica.

4.5 INFORMACIJE O STANJU SISTEMA

4.5.1 Masking na tipkovnicah in italcih Masking je funkcija, ki prikriva stanje sistema. e je funkcija masking aktivna, stanje sistema ni direktno prikazano prek LED-ov in zaslona tipkovnice ali prek LED-ov italcev elektronskega kljua ali transponderja. Funkcijo masking namesti tehnik v fazi namestitve. Lahko je nameena razlino pri razlinih tipkovnicah ali italcih. Stanje sistema lahko vseeno preverimo, e vtipkamo veljavno kodo na tipkovnico ali e uporabimo elektronski klju ali transponder (v nadaljevanju sledijo poglavja o aktiviranju in deaktiviranju sistema prek kljua).

4.5.2 Prikazovanje stanja sistema Vsak uporabnik, vkljuno z masterjem, lahko preveri stanje sistema samo v mejah svojih kompetenc (preveri lahko samo sektorje, s katerimi lahko upravlja). Da bi preverili stanje sistema, morate narediti naslednje: 1. Vtipkajte na tipkovnico kodo uporabnika in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite tipko OK za potrditev. 4. Pike oznaujejo sektorje, ki ne obstajajo ali niso dostopni uporabniku, prazni kvadratki

oznaujejo neaktivne sektorje in polni kvadratki oznaujejo aktivne sektorje. S tipkama in se lahko pomikate med sektorji, ki se bodo prikazali v zgornji vrstici.

5. Zdaj lahko spremenite stanje sektorja, ki ste ga doloili. To storite s tipkama in . Na

koncu pritisnite tipko OK za potrditev; sistem bo aktiviral / deaktiviral izbrane sektorje. 6. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

Namig: e je tehnik ob namestitvi tako doloil, se lahko na zaslonu namesto datuma in ure kae stanje sistema.

4.5.3 Prikazovanje odprtih vhodov Odprti vhodi se signalizirajo prek LED-ov na tipkovnici. Njihove naslove lahko natanno preverimo, tako jih lahko odpremo ali zapremo preden aktiviramo protivlomni sistem. Da bi videli odprte vhode ne potrebujemo kode uporabnika. Da bi videli odprte vhode, morate narediti naslednje: 1. Na tipkovnici pritisnite tipko MENU. 2. Na zaslonu se prikae ODPRTI VHODI. Pritisnite tipko OK. 3. Seznam vhodov, ki naj bi bili odprti, pregledate z gumbi in ; vhodi se doloajo kot logini

naslov : fizini naslov. 4. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

Ut01:MASTER SISTEMSKI STATUS

Se01:... ...

SISTEMSKI STATUS ODPRTI VHODI

ODPRTI VHODI In02:...

18/36 Prironik za uporabnika MP508

4.5.4 Pregled spomina alarmov in sabota Ob sabotai ali alarmu se dogodek signalizira prek ustreznih LED-ov in shrani v spomin centrale. Pozneje lahko na zaslonu tipkovnice dobimo natanne podatke o vzrokih, ki so sproili dogodek. Za prikaz podrobnosti, morate narediti naslednje: 1. Na tipkovnici pritisnite tipko MENU. 2. Pritisnite tipko , da se na zaslonu prikae ZGODOVINA TAMPERJEV ALI ZGODOVINA

ALARMOV. Izberite funkcijo in pritisnite tipko OK. 3. S tipkama in preglejte seznam vzrokov, zaradi katerih je prilo do alarma ali sabotae. 4. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

4.5.5 Brisanje spomina alarmov in sabota Ko se odkrije vzrok, zaradi katerega se je zgodil dogodek, se zgodovina alarma/sabotae izbrie (LED-i so ugasnjeni) pri naslednjem aktiviranju vsaj enega od sektorjev, povezanega z vhodi, ki so v povezavi z dogodkom.

4.6 ASOVNI PROGRAMER

4.6.1 Zakasnitev avtomatskega aktiviranja naprave V asu obvestila (programsko nastavljeno), ki nastopi pred avtomatskim aktiviranjem protivlomne naprave s strani asovnega programerja, je mogoe zakasniti aktiviranje za 1 uro. To lahko vekrat ponovimo, toda samo do polnoi. V tej fazi bodo aktivirani tudi izhodi, programirani kot izhodno aktivacijsko opozorilo. as za opozorilo signalizirajo tipkovnice s signalom buzerja, z utripanjem LED-ov P in z napisom PREMAKNI UKAZ, ki se poajvi na zaslonu potem ko pritisnemo tipko Menu. Za zakasnitev avtomatske aktivacije protivlomne naprave morate na tej toki vtipkati kodo uporabnika.

4.7 SERVISNO SPOROILO e imamo na razpolago glasovno tipkovnico, lahko posnamemo servisno sporoilo, dolgo do 10 sekund. Tako lahko ostalim uporabnikom puamo obvestila.

4.7.1 Snemanje servisnega sporoila Za snemanje sporoila ne potrebujemo uporabnike kode. 1. Na glasovni tipkovnici pritisnite tipko MENU. 2. Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne pojavi SERVISNO SPOROILO. Nato pritisnite

OK. 3. Z gumboma in izberite SNEMAJ in potrdite z OK. 4. Sporoilo se zdaj snema. Govoriti morate blizu desnega zgornjega kota tipkovnice. 5. Ko ste posneli sporoilo, vekrat pritisnite ESC za izhod iz menuja. Svetujemo vam, da tudi

sami e enkrat posluate sporoilo, da se prepriate, ali je zares posneto.

4.7.2 Posluanje servisnega sporoila Za posluanje sporoila ne potrebujete uporabnike kode. 1. Na glasovni tipkovnici pritisnite tipko MENU. 2. Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne pojavi SERVISNO SPOROILO. Nato pritisnite

OK. 3. Z gumboma in izberite PREDVAJAJ in potrdite z OK. 4. Sporoilo se zane predvajati. 5. Ko ste zakljuili, vekrat pritisnite ESC za izhod iz menuja.

SISTEMSKI STATUS ZGO. ALARMOV

ZGO. ALARMOV In02:...

SISTEMSKI STATUS SER. SPOROILO

SER. SPOROILO PREDVAJAJ

SNEMANJE V IZVAJANJU...

SISTEMSKI STATUS SER. SPOROILO

SER. SPOROILO PREDVAJAJ

PREDVAJAJ V IZVAJANJU...

19/36 Prironik za uporabnika MP508

5 DODATNE FUNKCIJE

5.1 VSTAVLJANJE ALFANUMERINIH ZNAKOV S tipkovnico lahko vnaate alfanumerine znake za shranjevanje imen uporabnikov, sektorjev, izhodov itd. Z eno tipko lahko izberete ve znakov, kot prikazuje spodnja tabela. Mesto, kjer vstavite nov znak, je na zaslonu oznaeno z utripajoim kurzorjem. Za vnaanje imena: pritisnite na tipko tolikokrat, da dobite eljeni znak. uporabite tipki in za pomikanje na prejnji ali naslednji znak (za brisanje znakov uporabite znak 0); pritisnite tipko OK za shranjevanje imena ali ESC za izhod iz postopka brez shranjevanja.

Tipka Znak Tipka Znak 1 . / : ; ! ? 1 6 M N O m n o 6 2 A B C a b c 2 7 P Q R S p q r s 7 3 D E F d e f 3 8 T U V t u v 8 4 G H I g h i 4 9 W X Y Z w x y z 9 5 J K L j k l 5 0 [presledek] 0 + -

5.2 GLASOVNO POIMENOVANJE Sistem MP508 dovoljuje glasovno poimenovanje sektorjev, vhodov in izhodov. Poimenovanje se nato uporablja pri poiljanju glasovnih sporoil. Glasovna poimenovanja opravi tehnik v fazi namestitve.

5.3 IZBIRA JEZIKA Izberete lahko jezik, v katerem boste upravljali z menujem. Zaetni jezik je italijanina, toda lahko jo zamenjate z enim od naslednjih jezikov: angleina, francoina, poljina, nemina, panina, finina, portugalina, romunina. Da bi spremenili jezik, morate narediti naslednje: 1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Tehnik (zaetna koda je 000000) in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite tipko , da se na zaslonu prikae izraz VZDREVANJE. 4. Pritisnite OK za potrditev. 5. Pritisnite OK. Prikae se prva tipkovnica naprave. 6. Izberite tipkovnico, na kateri elite zamenjati jezik. Uporabite tipko . Potrdite s tipko OK. 7. Pritisnite in izberite eljeni jezik, potrdite z OK. 8. Na obeh tipkovnicah se pojavi V TEKU 9. Ko konate s postopkom, vekrat ESC, da zapustite menu.

5.4 NASTAVITVE URE IN DATUMA Datum in ura, ki sta shranjena v centrali MP508TG ali MP508M/TG, se uporabljata za pravilno delovanje asovnega programerja in za shranjevanje dogodkov v dnevnik dogodkov. Uro je potrebno rono nastaviti dvakrat letno, ko se ura prestavi naprej oz. nazaj. Za spreminjanje datuma in ure morate narediti naslednje: 1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master (zaetna koda je 111111) in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite tipko , da se na zaslonu prikae NASTAVITVE . Pritisnite tipko OK za

potrditev. 4. Pritiskajte na gumb , dokler se na zaslonu ne prikae

URA - DATUM. 5. Pritisnite OK za potrditev. 6. Pritisnite OK za potrditev. Prikae se ura: hh doloa uro, mm pa minute. Vtipkajte toen as

in pritisnite OK. POZOR: vtipkati morate tako uro kot minute; ko boste pritisnili OK, se bo tetje sekund razveljavilo in ura bo pravilno nastavljena.

Ut00:INSTALER VZDREVANJE

VZDREVANJE JEZIK

JEZIK KP01: KP01

KP01: KP01 SLOVENSKO

Ut01:MASTER NASTAVITVE

NASTAVITVE URA - DATUM

URA - DATUM NAST. URE

NAST. URE URA hh:mm

20/36 Prironik za uporabnika MP508

7. Spet se pojavi izraz NASTAVITEV URE. 8. Pritisnite tipko , da se na zaslonu pokae NASTAVITEV DATUMA. 9. Pritisnite OK za potrditev. Prikae se datum: gg pomeni dan, mm mesec in aa leto. Vtipkajte

datum in pritisnite OK. POZOR: vedno vtipkajte dan, mesec in zadnji tevilki leta. 10. 11. Spet se prikae NASTAVITEV DATUMA. 12. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

5.5 DNEVNIK DOGODKOV V dnevnik dogodkov se shrani zadnjih 1000 dogodkov (aktiviranj, deaktiviranj, alarmov, sabota itd.), ki so pomembni za napravo. Dogodki se shranjujejo od najnovejega do najstarejega. Ko se dodajajo novi dogodki, se stareji dogodki pomikajo nazaj. Ko dnevnik dogodkov dosee najvejo velikost (1000 dogodkov), vsak nov dogodek izbrie zadnje na seznamu. Dnevnik dogodkov lahko pregledujejo tako uporabnik Master kot tudi ostali uporabniki.

Pozor: e do naprave dostopa ve uporabnikov, se bo dnevnik dogodkov razdelil na ve enakih delov med razlinimi obmoji, tako bo vsak uporabnik preverjal samo dogodke, za katere je pooblaen.

5.5.1 Pregledovanje dnevnika dogodkov Za pregledovanje dnevnika dogodkov, morate narediti naslednje: 1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master (zaetna koda je 111111) in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite , da se prikae DOGODKI. Za potrditev pritisnite OK. 4. Prikae se SISTEM. Za potrditev pritisnite OK. POZOR e so doloeni uporabniki, prikae

tudi njih; v tem primeru s tipko izberite opcijo SISTEM. 5. Za potrditev pritisnite OK. 6. Prikae se spisek dogodkov, med katerimi se pomikate s tipkama in . Za razlago

prikazanih informacij glej poglavje 5.5.2. 7. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

5.5.2 Razlaga podatkov o dogodku Registracija dogodka se v dnevniku dogodkov prikae takole: Pri tem je xxxx zaporedna tevilka dogodka (0001 je dogodek, ki se je zgodil nazadnje) hh:mm ura in minute, ko se je zgodil dogodek gg/mm dan in mesec dogodka opis dogodka Datum in uro posreduje centrala MP508TG ali MP508M/TG. Funkcija tip dogodka ponuja ve informacij, do katerih pridete, e vekrat pritisnete tipko OK.

URA - DATUM NAST. URE

URA - DATUM NAST. DATUMA

NAST. DATUMA DATUM gg/mm/aa

URA - DATUM NAST. DATUMA

Ut01:MASTER DOGODKI

DOGODKI SISTEM

SISTEM BRANJE DOGODKOV

0001 10:47 22/08 VELJAVNA KODA

xxxx hh:mm gg/mm

21/36 Prironik za uporabnika MP508

5.6 OMOGOANJE FUNKCIJ NASTAVITEV Ne da bi spreminjali programiranje, ki ga je e opravil tehnik, lahko omogoimo ali onemogoimo vstopne kode, kljue in druge funkcije sistema. Tako lahko na primer prekinemo dostop do sistema s kljuem, ki je bil ukraden ali izgubljen.

5.6.1 Omogoanje instaler - ja Da lahko operiramo z napravo, moramo omogoiti dostop tehniku. Iz varnostnih razlogov se ta nastavitev prekine, ko vtipkamo kodo drugega uporabnika ali kodo Master. Za omogoanje dostopa tehniku naredite naslednje: 1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master (zaetna koda je 111111) in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite tipko , da se na zaslonu prikae OMOGOI. 4. Za potrditev pritisnite OK. 5. Za potrditev pritisnite OK. 6. Pritisnite , izberite OMOGOI in potrdite s tipko OK. 7. Za potrditev spet pritisnite OK. 8. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

5.6.2 Onemogoenje instaler - ja

Tehnik je onemogoen takoj, ko vtipkamo kodo uporabnika ali kodo Master.

5.6.3 Omogoenje uporabnika Uporabniki morajo imeti omogoen dostop, e elijo upravljati s sistemom. Za omogoanje dostopa uporabniku, naredite naslednje:

1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master (zaetna koda je 111111) in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite tipko , da se na zaslonu prikae OMOGOI.

4. Za potrditev pritisnite OK.

5. Pritisnite , izberite UPORABNIK in potrdite s tipko OK.

6. S tipkama in izberite uporabnika, ki mu elite omogoiti dostop, in potrdite z OK.

7. Pritisnite OK.

8. Pritisnite , izberite OMOGOI in potrdite s tipko OK.

9. Pritisnite ESC, e se elite pomakniti na predhodno stopnjo ve menuju in ponoviti postopek e za 6 uporabnikov, ali vekrat pritisnite ESC za izhod iz menuja.

5.6.4 Onemogoanje uporabnika Postopek je podoben tistemu za omogoanje uporabnika. Edina razlika je v toki 8. tu morate izbrati funkcijo ONEMOGOI. Onemogoenje uporabnika ne izbrie njegovih nastavitev ti bodo ob naslednjem omogoenju e vedno veljavni.

Ut01:MASTER OMOGOI

OMOGOI INSTALER

INSTALER ONEMOGOI

OMOGOI INSTALER

INSTALER OMOGOI

Ut01:MASTER OMOGOI

OMOGOI INSTALER

OMOGOI UPORABNIK

UPORABNIK Ut02:...

Ut02:... OMO./ONE. UPORA.

OMO./ONE. UPORA. OMOGOI

UPORABNIK Ut02:...

22/36 Prironik za uporabnika MP508

5.6.5 Omogoanje kljua Elektronski klju ali transponder morata biti omogoena, e elimo da delujeta. Za omogoanje kljua, naredite naslednje:

1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master (zaetna koda je 111111) in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite tipko , da se na zaslonu prikae OMOGOI.

4. Za potrditev pritisnite OK.

5. Pritisnite tipko , da se pojavi KLJU , potrdite s tipko OK.

6. S tipkama in izberite klju, ki ga elite omogoiti, in potrdite s tipko OK.

7. Pritisnite tipko OK.

8. S tipkama in izberita OMOGOI in potrdite z OK.

9. Pritisnite ESC, e se elite pomakniti na predhodno stopnjo ve menuju in ponoviti postopek e za 6 kljuev, ali vekrat pritisnite ESC za izhod iz menuja.

5.6.6 Onemogoanje kljua Postopek je podoben tistemu za omogoanje kljua. Edina razlika je v toki 8. tu morate izbrati funkcijo ONEMOGOI. Onemogoenje kljua ne izbrie njegovih nastavitev ti bodo ob naslednjem omogoenju e vedno veljavni.

5.6.7 Omogoanje asovnega programerja asovni programer mora biti omogoen, e elimo da deluje. Za omogoanje kljua, naredite naslednje:

1. Vtipkajte v tipkovnico kodo Master (zaetna koda je 111111) in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite tipko , da se na zaslonu prikae OMOGOI. 4. Za potrditev pritisnite OK.

5. Pritisnite tipko , da se pojavi ASOVNI UKAZI , potrdite s tipko OK.

6. Pritisnite tipko , da se na zaslonu prikae OMOGOI in potrdite z OK. 7. Vekrat pritisnite ESC za izhod iz menuja.

5.6.8 Onemogoanje asovnega programerja Postopek je podoben tistemu za omogoanje asovnega programerja. Edina razlika je v toki 6. tu morate izbrati funkcijo ONEMOGOI. Onemogoenje asovnega programerja ne izbrie njegovih nastavitev ti bodo ob naslednjem omogoenju e vedno veljavni.

Ut01:MASTER OMOGOI

OMOGOI KLJU

KLJU Key01:...

Key01:... OMO./ONE. KLJU

OMO./ONE. KLJU OMOGOI

OMOGOI KLJU

Ut01:MASTER OMOGOI

OMOGOI ASOVNI UKAZI

ASOVNI UKAZI OMOGOI

23/36 Prironik za uporabnika MP508

5.7 KODE

5.7.1 Spreminjanje kode Vsak uporabnik lahko spremeni svojo vstopno kodo. Za spreminjanje kode naredite naslednje: 1. Vtipkajte kodo uporabnika, ki eli spremeniti kodo, in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne prikae izraz NASTAVITVE. Potrdite z OK. 4. Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne prikae izraz SPREMENI KODO. Potrdite z

OK. 5. Prikae se NOVO. Vtipkajte novo kodo (4 do 6 tevilk) in pritisnite OK za potrditev. 6. e enkrat vtipkajte novo kodo, da jo potrdite. 7. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

5.7.2 Resetiranje kode uporabnika e uporabnik pozabi svojo kodo, jo lahko spet spremeni tako, da bo enaka zaetni kodi (kot ob izhodu iz tovarne). Glej poglavje 2.1.1. Za to morate storiti naslednje: 1. Vtipkajte kodo uporabnika, ki eli spremeniti kodo, in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne prikae izraz NASTAVITVE. Potrdite z OK. 4. Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne prikae izraz UPORABNIKI. Potrdite z OK. 5. Pritisnite tipko , dokler se na zaslonu ne prikae izraz TOVARNIKA KODA. Potrdite z

OK. 6. S tipkama in izberite uporabnika, ki mu elite spremeniti kodo, in potrdite s tipko OK. 7. Potrdite z OK. 8. Koda je zdaj spremenjena. Za izhod vekrat pritisnite ESC.

Ut02:... NASTAVITVE

NASTAVITVE SPREMENI KODO

SPREMENI KODO NOVO: ------

SPREMENI KODO POTRDI------

Ut01:MASTER NASTAVITVE

NASTAVITVE UPORABNIKI

UPORABNIKI NAST. UPORABNIKA

TOVARNIKA KODA Ut00: INSTALER

Ut00:INSTALER ALI SI PREPRIAN

UPORABNIK TOVARNIKA KODA

24/36 Prironik za uporabnika MP508

5.8 IZKLJUEVANJE IN VKLJUEVANJE VHODOV V doloenih okoliinah je morda nujno, da iz naprave za nekaj asa izkljuimo vhod npr. za to, da opravimo testiranje, ali ker je senzor pokodovan in oddaja lani alarm, kar onemogoa pravilno delovanje naprave. Izkljuitev vhoda lahko privede do zmanjanja varnosti naprave.

Pozor: izkljui se lahko samo vhode, ki so programirani kot DOVOLJEN OBHOD

5.8.1 Izkljuitev vhoda Da bi izkljuili vhod, morate narediti sledee: 1. Vtipkajte kodo uporabnika ali kodo master in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne prikae NASTAVITVE. 4. Za potrditev pritisnite tipko OK. Prikae se VKLJUITI/IZKLJUITI. 5. Pritisnite OK. Prikae se seznam vhodov, ki jih lahko izkljuite. 6. S tipkama in izberite vhod, ki ga elite izkljuiti, in potrdite z OK. 7. Potrdite s tipko OK.

Prikazalo se bo sporoilo o izkljuitvi, prigali pa se bodo tudi LED-i IZKLJUENI VHODI na tipkovnicah.

8. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

5.8.2 Vkljuitev vhoda Da bi spet vkljuili vhod, morate narediti sledee: 1. Vtipkajte kodo uporabnika ali kodo master in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne prikae NASTAVITVE. 4. Za potrditev pritisnite tipko OK. Prikae se VKLJUITI/IZKLJUITI. 5. Pritisnite OK. Prikae se seznam vhodov, ki jih lahko vkljuite. 6. S tipkama in izberite vhod, ki ga elite vkljuiti, in potrdite z OK. 7. Potrdite s tipko OK. Vhod je spet vkljuen v sistem. 8. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

Ut01:MASTER NASTAVITVE

NASTAVITVE VKLJUITI/IZKL.

VKLJUITI/IZKL. Inxx:...

Inxx:UC-Inxx JE IZKLJUENO

IZKLJUENO Inxx:...

Ut01:MASTER NASTAVITVE

NASTAVITVE VKLJUITI/IZK.

VKLJUITI/IZK. Inxx:...

Inxx:... JE IZKLJUENO

IZKLJUENO Inxx:...

25/36 Prironik za uporabnika MP508

5.9 OSEBNE NASTAVITVE TIPKOVNICE Vsaka tipkovnica KP500D ali KP500DV ima nekatere parametre, ki jih lahko lokalno nastavite po lastni izbiri, kot je opisano v nadaljevanju.

5.9.1 Info Display V mirovanju lahko zaslon tipkovnice prikazuje datum in uro ali stanje sektorjev sistema. Vsaka tipkovnica naprave lahko prikazuje drugane informacije. Da bi spremenili prikazane podatke na zaslonu v asu mirovanja, morate narediti naslednje: 1. Na tipkovnici pritisnite tipko MENU. 2. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne prikae LCD NASTAVITVE. 3. Za potrditev pritisnite OK. 4. Vtipkajte kodo uporabnika, Master ali Tehnik in pritisnite OK. 5. Uporabite tipki in za izbiro DATUM / URA e PREGLED (za stanje sektorjev) in izbiro

potrdite s tipko OK. 6. Za izhod vekrat pritisnite ESC.

5.9.2 Nastavitve glasnosti buzerja Glasnost buzerja lahko spreminjamo pri vsaki tipkovnici posebej. Za to ne potrebujemo uporabnikih kod. Za spreminjanje glasnosti buzerja morate narediti naslednje: 1. Na tipkovnici pritisnite tipko MENU. 2. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne prikae NASTAVI GLASNOSZ. 3. Za potrditev pritisnite OK. 4. Za reguliranje glasnosti pritiskajte tipki in . e enkrat potrdite s tipko OK. 5. Za izhod vekrat pritisnite ESC.

Pozor: e glasnost zniamo do toke 0, buzer ne bo ve signaliziral asa vhoda-izhoda, gonga in pritiskanja na tipke.

5.9.3 Nastavitve kontrasta na zaslonu Kontrast zaslona lahko spreminjamo pri vsaki tipkovnici posebej, da ga prilagodimo vidnemu kotu glede na pozicijo tipkovnice. Za nastavitev kontrasta ne potrebujemo uporabnikih kod. Za spreminjanje kontrasta na zaslonu morate narediti naslednje: 1. Na tipkovnici pritisnite tipko MENU. 2. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne prikae NASTAVITEV KONTRASTA. 3. Za potrditev pritisnite OK. 4. Za nastavitev kontrasta uporabite tipki in . Potrdite s tipko OK. 5. Za izhod vekrat pritisnite ESC.

(((ELKRON))) gg/mm/aaaa hh:mm

SISTEMSKI STATUS ....

SISTEMSKI STATUS LCD NASTAVITVE

VPII KODO

LCD NASTAVITVE DATUM / URA

SISTEMSKI STATUS NAS. GLASNOSTI

NAS. GLASNOSTI - +

SISTEMSKI STATUS NAS. GLASNOSTI

NAS. GLASNOSTI - +

26/36 Prironik za uporabnika MP508

5.9.4 Nastavitve osvetlitve tipkovnice in zaslona Spreminjamo lahko jakost osvetlitve zaslona, tipk in LED-ov vseh tipkovnic. Za to ne potrebujemo uporabnikih kod. Za spreminjanje osvetlitve tipkovnice morate narediti naslednje: 1. Na tipkovnici pritisnite tipko MENU. 2. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne prikae NASTAVITEV OSVETLITVE. 3. Za potrditev pritisnite OK. 4. Za nastavitev osvetlitve uporabite tipki in . Potrdite s tipko OK. 5. Za izhod vekrat pritisnite ESC.

Pozor: e osvetlitev zniamo do toke 0, tipkovnica in zaslon ne bosta osvetljena.

Pozor: nastavitve osvetlitve vplivajo tudi na svetilnost LED-ov (e spustimo osvetljavo do toke 0, se LED-i kljub temu ne ugasnejo). Te nastavitve vplivajo na porabo tipkovnice.

SISTEMSKI STATUS NAS. OSVETLITVE

NAS. OSVETLITVE - +

27/36 Prironik za uporabnika MP508

6 TELEFONSKI KOMUNIKATOR

Pozor: vse operacije prek telefonskega komunikatorja predvidevajo, da je centrala MP508TG ali MP508M/TG povezana z vsaj eno telefonsko mreo (PSTN ali GSM).

6.1 ZAPOREDJE POILJANJA SPOROIL O ALARMU e pride do enega ali ve alarmov, komunikator: 1) V primeru, da se zgodi ve dogodkov hkrati, identificira dogodek, ki ima prioriteto. 2) Poklie na telefonsko tevilko, ki je doloena za doloen tip alarma. 3) Za vsako telefonsko tevilko in nain poiljanja izvede komunikator 3 poskuse klicev. 4) Cikel glasovnih ali SMS klicev lahko blokiramo s kodo 12 v DTMF iz kakrnegakoli telefona, ki se je odzval na klic, poslual

sporoilo in prejel poslani ton za blokado kode. Glasovni ali SMS klici pri vlomih se lahko prekinejo tudi z deaktiviranjem sektorjev, povezanih s telefonskimi tevilkami, ki so programirane za poiljanje teh dogodkov. Ta funkcija je npr. koristna pri lanih alarmih. Ne pozabite, da takojen klic na prvo tevilko, ki je na voljo, ne more biti prekinjen klici na to tevilko se nadaljujejo do konca poskusov. Ne bodo pa opravljeni dodatni klici na morebitne naslednje tevilke.

POZOR!!!! e je na telefonski tevilki, doloeni za glasovno poiljanje, telefonska tajnica (to velja tako za fiksno kot za mobilno omreje), lahko komunikator prejme odgovor, ki si ga razlaga kot uspeno dostavljeno sporoilo o alarmu in zato ne izvede preostalih klicev. V tem primeru, e je nain obveanja o alarmu samo glasovno in z eno samo telefonsko tevilko, obstaja tveganje, da prejemnik ne dobi sporoila ali ga prejme prepozno (to se lahko zgodi tudi v primeru, da obstaja ve telefonskih tevilk s telefonsko tajnico). V tem primeru svetujemo, da razveljavite kontrolo odgovora.

V primeru poslanih SMS sporoil je as dostave sporoila odvisen od upravitelja (operaterja) telefonske mree GSM.

6.2 TELEFONSKE TEVILKE Komunikator centrale MP508TG ali MP508M/TG lahko v spomin shrani do 12 telefonskih tevilk. Vsaka od njih ima lahko 28 cifer ali pavz v takni kombinaciji, kot elimo. Vsaka pavza traja 2 sekundi; za dalja obdobja moramo med seboj povezati ve pavz. Pavze vstavljamo s tipko , na zaslonu pa se prikaejo kot P. Konfiguracijo telefonskih tevilk opravi intalator. Uporabnik Master lahko vedno avtonomno spreminja telefonsko tevilko (e se npr. ta spremeni), ob tem pa se ohranijo vse e shranjene konfiguracije.

6.2.1 Sprememba telefonske tevilke Da bi spremenili e shranjeno telefonsko tevilko, morate narediti naslednje: 1. V tipkovnico vtipkajte kodo Master in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne pojavi TELEFONSKI KLIC. 4. Za potrditev pritisnite OK. 5. Za potrditev pritisnite OK. 6. Za potrditev pritisnite OK. 7. S tipkama in izberite telefonsko tevilko, ki ji elite spremeniti, in potrdite izbiro s tipko

OK. Kurzor na zaslonu utripa. 8. Pritisnite ESC, da izbriete obstojeo telefonsko tevilko in vtipkajte novo tevilko, morebitne

pavze vnaajte s tipko . Da bi izbrisali tevilko, se vrnite nazaj s tipko in jo popravite. Da bi shranili tevilko, pritisnite OK.

9. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

Ut01:MASTER TELEFONSKI KLIC

TELEFONSKI KLIC

TELEF. TEVILKE TEL. TEVILKA

TEL. TEVILKA T01:

TELEF. TEVILKE T01:xxxxx

28/36 Prironik za uporabnika MP508

6.2.2 Brisanje telefonske tevilke Da bi izbrisali e shranjeno telefonsko tevilko, morate narediti naslednje: 1. V tipkovnico vtipkajte kodo Master in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne pojavi TELEFONSKI KLICI. 4. Za potrditev pritisnite OK. 5. Za potrditev pritisnite OK. 6. Za potrditev pritisnite OK. 7. S tipkama in izberite telefonsko tevilko, ki ji elite spremeniti, in potrdite izbiro s tipko

OK. Kurzor na zaslonu utripa. 8. Pritisnite ESC, da izbriete obstojeo telefonsko tevilko. Za potrditev izbrisa pritisnite OK. 9. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

6.3 SMS

6.3.1 Pisanje SMS sporoil Sistem MP508 lahko poilja SMS sporoila na programirane telefonske tevilke, ko se zgodijo naslednji dogodki: Protivlomni alarm Tehnoloki dogodek tipa 1 Tehnoloki dogodek tipa 2 Tehnoloki dogodek tipa 3 Protipoarni alarm Aktiviranje sistema/sektorja *) Deaktiviranje sistema/sektorja *) Sabotaa Sporoila (zapadlost SIM kartice) *) SMS sporoila so lahko dolga najve 40 znakov, razen tistih sporoil, ki sluijo za aktiviranje / deaktiviranje ta so lahko

dolga do 24 znakov, saj jim moramo dodati e tevilke sektorjev, o katerih je govora. POZOR: za SMS sporoila moramo uporabiti mreo GSM, ali namestiti in konfigurirati modul GSM. Ko naprava pride iz tovarne, so vsa SMS sporoila prazna. e elite napisati SMS sporoilo, morate storiti naslednje :

1. V tipkovnico vtipkajte kodo Master in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne pojavi TELEFONSKI KLICI .

4. Za potrditev pritisnite OK.

5. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne pojavi SMS SPOROILA. Za potrditev pritisnite OK.

6. Prikae se ZAPII SMS. Da bi napisali SMS, pritisnite OK.

7. Izberite s tipkama in dogodek, ki bo sproil poiljanje SMS sporoila. Potrdite z OK.

8. Kurzor na zaslonu utripa. Vpiite besedilo, dolgo do 40 znakov (sem spadajo tudi loila

< > ? ! itd.) in pritisnite OK, da shranite SMS. e pride do napake, uporabite tipki in za pomikanje in popravljanje. S tipko ESC izbriete celo sporoilo. Presledki se vstavijo s tipko 0. Za dodatne informacije glej poglavje 5.1 Vstavljanje alfanumerinih znakov.

9. e elite napisati sporoila e za ostale dogodke, ponovite toko 7, v nasprotnem primeru vekrat pritisnite ESC za izhod iz menuja.

Ut01:MASTER TELEFONSKI KLICI

TELEFONSKI KLICI TELEF. TEVILKE

TELEF. TEVILKE TEL. TEVILKA

TEL. TEVILKA T01:xxxxxx

TEL. TEVILKA T01:

Ut01:MASTER TELEFONSKI KLICI

TELEFONSKI KLICI TELEF. TEVILKE

TELEF. TEVILKE SMS SPOROILA

SMS SPOROILA ZAPII SMS

ZAPII SMS VLOM

VLOM

29/36 Prironik za uporabnika MP508

6.3.2 Brisanje SMS sporoil Da bi izbrisali SMS sporoilo, naredite naslednje: 1. V tipkovnico vtipkajte kodo Master in pritisnite OK. 2. Pritisnite tipko MENU. 3. Pritiskajte tipko , dokler se na zaslonu ne pojavi TELEFONSKI KLIC . 4. Za potrditev pritisnite OK. 5. Pritiskajte tipko dokler se ne prikae SMS SPOROILA. Za potrditev pritisnite OK. 6. Prikae se ZAPII SMS. Pritisnite OK. 7. Izberite s tipkama in dogodek, povezan z SMS sporoilom, ki ga elite izbrisati, in

potrdite z OK. 8. Prikae se shranjeno sporoilo, kurzor na zaslonu utripa. Pritisnite ESC, da izbriete

sporoilo, in potrdite izbris s tipko OK. 9. Za izhod iz menuja vekrat pritisnite ESC.

6.4 PREVERJANJE STANJA NA TELEFONSKI KARTICI (SAMO ZA GSM) Pri GSM komunikatorju (modul IMG500) lahko dobimo informacijo o stanju na raunu na SIM kartici za polnjenje. V ta namen bo centrala MP508TG ali MP508M/TG poslala vsa SMS sporoila, ki prihajajo iz zunanjih tevilk sistema (in jih ne najdemo med 12 tevilkami, kot je opisano v nadaljevanju), na tevilko, ki je na 12. mestu. Na ta nain bo mogoe na telefon dobiti sporoila upravitelja, ki opozarjajo, kdaj se stanje na raunu spusti pod doloeno mejo, kot tudi ostala servisna sporoila.

Ut01:MASTER TELEFONSKI KLIC

TELEFONSKI KLIC TELEF. TEVILKE

TELEF. TEVILKE SMS SPOROILA

SMS SPOROILA ZAPII SMS

POSLATI SMS VLOM

VLOM Tatovi v hii

30/36 Prironik za uporabnika MP508

7 TELEUPRAVLJANJE UPORABNIKOV

7.1 Kako se izogniti telefonski tajnici Da bi poklicali centralo MP508TG ali MP508M/TG za teleupravljanje, z uporabo mree PSTN, e sta na liniji telefonska tajnica ali faks, morata telefonska tajnica ali faks odgovoriti po vsaj dveh zvonjenjih. Poleg tega je potrebno usposobiti funkcijo odziva centrale in programirati vije tevilo zvonjenj, kot je tevilo zvonjenj pri telefonski tajnici. Centralo MP508TG ali MP508M/TG se nato lahko poklie po naslednjem postopku: Pokliite centralo in odloite pri prvem zvonjenju. Centrala prevzame klic, ne da bi odgovorila nanj, saj je tevilo zvonjenj

manje od tevila, ki je programirano. V 30 sekundah znova pokliite centralo. Centrala takoj po prvem zvonjenju zasede linijo in ne upoteva ve programiranega tetja klicev. Na ta nain bosta

telefonska tajnica in faks prejela samo eno zvonjenje in ne bosta mogla zasesti linije namesto centrale. Ta proces avtomatino izvajata tudi Centra za teleupravljanje z programom Hi-Connect in funkcijo omogoanja.

7.2 Teleupravljanje z SMS sporoili Izhodi, programirani kot izvrilni, se lahko aktivirajo na daljavo s poiljanjem SMS sporoil. Za uporabo te funkcije morajo biti usposobljeni GSM komunikator, parameter GSM prihodni SMS. Poleg tega mora biti SMS poslan z znane telefonske tevilke (iz seznama 12 telefonskih tevilk). Pomembno: ni nujno, da so s to tevilko povezani dogodki, ki jih je potrebno poslati. SMS, ki ga je potrebno poslati na telefonsko tevilko SIM kartice centrale, ima naslednjo zgradbo:

2nns. Pri tem je: nn logino tevilo izhoda (od 01 do 10), kateremu elimo spremeniti stanje izhoda; s je tevilo, ki oznauje stanje, ki ga bo moral prevzeti izhod: 1 (aktiviranje) ali 0 (deaktiviranje). . (pika) je loilo, s katerim zakljuimo SMS. V en SMS lahko zapiemo ve ukazov, ki jih loimo z vejico. SMS moramo zakljuiti s piko (.). Morebitnih presledkov se ne upoteva, toda katerikoli znak razen tevilk, presledkov, vejic in pik, bo zaznan kot napaka in bo razveljavil SMS. Primeri SMS Opis 2031. Pravilen: aktivira logini izhod 03 2 03 1. Pravilen: aktivira logini izhod 03 2031, 2050. Pravilen: aktivira logini izhod 03 in deaktivira logini izhod 05 2 05 1 Napaen: na koncu SMS-a manjka pika 2 b2 1. Napaen: vkljuuje nedovoljen znak (b) 2 3 0. Napaen: logini izhod ni zapisan z dvema tevilkama 2 02 0; 2 05 1. Napaen: kot loilo je uporabljeno podpije (;) namesto vejice (,)

7.3 Aktiviranje brezplanih programljivih izhodov Ta storitev se posluuje funkcije prikaza ID-ja klicatelja s pomojo te funkcije izvede hitro aktiviranje programljivih izhodov, ki so programirani. Centrala mora imeti modul GSM z veljavno SIM kartico in aktivirano mreo GSM ter GSM komunikator. S programljivim izhodom se povee ena ali ve telefonskih tevilk s seznama 12 registriranih tevilk. Uporabnik z registrirano telefonsko tevilko poklie GSM tevilko centrale, po treh zvonjenjih mora odloiti. Aktivirajo se vsi preklopljivi izhodi, povezani s to tevilko. Pomembno: krmiljeni izhodi kateri so krmiljeni preko brzplano programirljivih izhodov GSM modula, postanejo impulzni vsako sekundo lahko spreminjajo stanje e za to prejmejo ukaz (primer odpiranja vrat). Isti ti izhodi, pa e so krmiljeni vo