Motivasjon, l£¦ring og IKT - Digitale ferdigheter - En av 5 grunnleggende ferdigheter - 4 hovedelementer:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Motivasjon, l£¦ring og IKT - Digitale ferdigheter - En av 5 grunnleggende ferdigheter -...

 • Motivasjon, læring og IKT - IKT og digitale ressurser som motivasjonsfaktor

  i læringsprosesser

  - Tilpasset opplæring i praksis

 • Avdeling for digitalt innhold og pedagogisk praksis (DIPP)

 • http://youtu.be/aXV-yaFmQNk

 • Digitale ferdigheter

  - En av 5 grunnleggende ferdigheter

  - 4 hovedelementer:

  • Tilegne og behandle

  • Produsere og bearbeide

  • Kommunisere

  • Digital dømmekraft

 • 4 påstander….eller fakta om du vil….

  - Digitale læringsressurser er i ferd med og bli viktigere enn skolebøker…..

  - Elevene får IKKE digital kompetanse uten at skolen bidrar

  - Bruk av IKT I undervisningen gir et stort potensiale for læring (80-90 % av norske lærerer)

  - Læreren og skolen styrer elevenes bruk av digitale læringsressurser

 • IKT i fag

  - Digitale verktøy: berøring, tale og bevegelse

  - Digitale læringsressurser: med læringsinnhold

  - Kommunikasjon

  - Spillbasert læring (respons, nivåtilpasning og motivasjon)

 • Mestring = motivasjon

  - Bruk av IKT gjør at flere elever mestrer og blir motiverte

  - Bruk av IKT gjør det mulig å gi eleven oftere respons – gir motivasjon

  - Bruk av IKT kan være en egen motivasjonsfaktor for en gruppe elever

 • Sitat Ny Giv elev

  – etter en hel dag med matematikk

  Gutt 15 (og et halvt):

  -Har du jobbet mer i dag enn på en vanlig skoledag?

  -Tulle du?

  - Synes du at du har lært mer i dag enn på en vanlig skoledag?

  Hallo e du seriøs?

  Hva det kult?

  Yes – katti kan vi komme tilbake?

 • Dragonbox Spillbasert

  Nivåtilpassing

  Norsk

  http://youtu.be/jNAnQ3TmQk0

 • Systematisk bruk

  - Vurdering for læring

  - Lesing

  - Skriving

  - Muntlig

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nGGc2-38uEw

 • Mange tjenester – for dere… Veilederere i bl.a klasseledelse i teknologitette klasserom

 • La oss begynne.

  J.F.Kennedy

 • Vår organisasjon

 • Læring for framtiden

  STRATEGI

  2013–2015

 • Treårig strategi

  Viser både til dagens innsats i senteret og strategiske prioriteringer.

  Basert på de rammene som KD gir, senterets kunnskapsgrunnlag om IKT i utdanningen, innspill fra 80 interessenter og representanter for målgruppene.

 • Visjon og verdier

  Visjon:

  Læring for framtiden!

  Verdier:

  Kunnskapsbasert

  Nyskapende

  Relevant

  Åpen

 • Mål Senter for IKT i utdanningen jobber for at IKT bidrar til:

  • økt kvalitet i utdanningen

  • bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn

  i barnehagene, elever i grunnopplæringen og studenter

  i lærer- og barnehagelærerutdanningen

  Samfunnsoppdraget vårt er å iverksette regjeringens politikk innenfor senterets ansvarsområde med de ressursene som stilles til disposisjon.

 • Våre målgrupper