12
MOĆNE PERSPEKTIVE SUPREMIA

MOĆNE PERSPEKTIVE

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MOĆNE PERSPEKTIVE

MOĆNE PERSPEKTIVE

SUPREMIA

Page 2: MOĆNE PERSPEKTIVE

Razvoj novihperspektiva

Zvuci su bitni za sve nas, ali su za decu neophodni za njihov auditivni i kognitivni razvoj. Voleli biste, kao roditelj, da Vaše dete uživa u prizorima i zvucima koji ga okružuju. Za decu sa oštećenjem sluha, postoji mnogo obećavajućih rešenja koje današnja tehnologija pruža.

Page 3: MOĆNE PERSPEKTIVE

Sluh je od krucijalnog značaja za razvoj govora i jezika, komunikaciju i učenje. Slušni aparati mogu pomoći deci da nauče da govore jasno tako što im omogućavaju da bolje čuju glasove drugih ljudi. Ovim se imitiranje glasova olakšava, a to je nešto što je neophodno u razvoju govora. Slušni aparati takođe mogu pomoći da dete bolje čuje sopstveni glas, što je dodatna barijera prirodnom razvoju govora.

Page 4: MOĆNE PERSPEKTIVE

MOĆNE PERSPEKTIVE

Postoje različiti tipovi slušnih aparata za različite stepene oštećenja sluha.

Ukoliko je Vašem detetu dijagnostikovano oštećenje sluha od teškog do ekstremno teškog stepena, onda bi Bernafonov Supremia Super Power zaušni aparat mogao biti idealno rešenje.

Supremia je dizajnirana da pomogne deci u svakom aspektu i fazi njihovog života.

Page 5: MOĆNE PERSPEKTIVE
Page 6: MOĆNE PERSPEKTIVE

Posebno dizajnirane karakteristike za decu

Supremia Super Power zaušni aparat je Bernafonov najsnažniji aparat za pedijatrijsku upotrebu.

Životi dece su puni velikih i malih događaja. Supremia je izuzetno robustan i trajan aparat koji ide u korak sa dnev-nim aktivnostima dece. Ovaj aparat je takođe opremljen nizom komponenti koje ga čine istinskim pedijatrijskim slušnim aparatom.

Page 7: MOĆNE PERSPEKTIVE

Kontrola jačine zvuka i programski tasterTočkić za kontrolu jačine zvuka i programski taster su jednostavni za korišćenje i dizajnirani tako da mali prsti mogu lako da ih pronađu i naprave podešavanje.

LED lampica za statusMala lampica koja pokazuje status nalazi se ispod točkića za kontrolu jačine zvuka. Ona se može programirati da vizuelno pokazuje razna podešavanja slušnog aparata Vašeg deteta. Ovo će Vam pomoći da jednostavnije i diskretnije pratite rad slušnog aparata (npr. uključivanje/isključivanje slušnog aparata, status prazne baterije, promena programa, itd.).

Sigurnosna vratanca za baterijuMala deca su znatiželjna. Da bi se sprečilo slučajno gubljenje ili čak gutanje male baterije, Supremia je opremljena sa opcionim sigurnosnim vratancima za bateriju.

Page 8: MOĆNE PERSPEKTIVE

Prednosti savremene tehnologije

Bernafonova jedinstvena Audio Efficiency™ tehnologija u Supremia aparatu fokusira se na razumevanje govora uz istovremenu udobnost slušanja.

Supremia ne pojačava samo zvuke da bi oni bili čujni. Primenom sofisticirane tehnologije, Supremia nastoji da učini govor razumljivim. Na ovaj način je podržan razvoj govora i jezika kod Vašeg deteta.

Page 9: MOĆNE PERSPEKTIVE

Supremia slušni aparati takođe mogu da se prilagode mnogim različitim slušnim okruženjima. U školi, na rođendanskoj proslavi, kod kuće i bilo gde drugo, Vaše dete će imati koristi od skupa moćnih karakteristika. Slušanje će biti lakše i prijatnije sa Supremia aparatima.

Page 10: MOĆNE PERSPEKTIVE

Opcije bežičnogpovezivanja

Ponekad je čak i najboljim slušnim aparatima potrebna pomoć. U učionici, FM adapter se može prikačiti na Supremia aparat radi povezivanja na školski FM sistem. Glas učiteljice se prenosi direktno u slušne aparate Vašeg deteta. Ovo je od pomoći Vašem detetu jer može lakše da čuje i razume učiteljicu.

Bernafon takođe nudi SoundGate 3 uređaj za prenos. Preko SoundGate 3 uređaja, Vaše dete može prenositi zvuk sa svog mobilnog telefona, kompjutera i drugih audio izvora direktno na svoje slušne aparate. SoundGate App je aplikacija koja omogućava jednostavnu kontrolu slušnih aparata putem iPhone®-a uz prenos preko SoundGate 3 uređaja.1)

Apple, Apple logo i iPhone su trgovačke marke u vlasništvu Apple Inc., registrovane u SAD i drugim zemljama. App Store je servisna oznaka u vlasništvu Apple Inc.

SoundGate 3 SoundGate App

Page 11: MOĆNE PERSPEKTIVE

1) SoundGate App se koristi sa iPhone-om (SoundGate App podržava iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s i iPhone 4). SoundGate App zahteva Bernafonov SoundGate 3 (ili noviji) uređaj i bežične slušne aparate.

Sa Supremia aparatima mogućnosti su veće nego ikada. Za više informacija, obratite se Vašem specijalisti za slušna pomagala ili posetite sajt www.bernafon.com.

Page 12: MOĆNE PERSPEKTIVE

04.

15/B

AG

/152

575

/RS

/sub

ject

to

chan

ge

Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Slušanje i razumevanje su osnovne ljudske potrebe. Problemi sa sluhom i rezultujuće društvene posledice predstavljaju izazov za društvo. Mi verujemo u svet u kojem ljudi sa ograničenim sluhom mogu ponovo komunicirati zahvaljujući naprednoj tehnologiji.

Za više informacija o sluhu i gubitku sluha, posetite sajt: www.bernafon.com