Click here to load reader

MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG

 • View
  93

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG. Giảng viên: Th.s Nguyễn Thi Hoa. THÔNG TIN CƠ BẢN. Tên học phần: Kinh tế Công cộng Số đơn vị học trình: 04 Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 2 Phân bổ thời gian: Giảng trên lớp:40 tiết Thảo luận/làm bài tập:18 tiết Kiểm tra:2 tiết - PowerPoint PPT Presentation

Text of MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG

 • MN HCKINH T CNG CNG

  Ging vin: Th.s Nguyn Thi Hoa

  Bi ging Kinh t cng cng

 • THNG TIN C BNTn hc phn: Kinh t Cng cngS n v hc trnh: 04 Trnh : Cho sinh vin nm th 2Phn b thi gian:Ging trn lp:40 titTho lun/lm bi tp:18 titKim tra:2 titTng cng:60 titiu kin tin quyt: hc xong hc phn Kinh t vi m v Kinh t v m

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Mc tiu hc phn

  l gii v vai tr v phm vi can thip ca chnh ph trong nn kinh t th trngphn tch c ch ra quyt nh trong khu vc cng v cc cng c chnh sch chnh ph can thip vo nn kinh t th trng.

  Bi ging Kinh t cng cng

 • TM TT NI DUNG HC PHN

  Chng I: l gii chnh ph phi can thip vo nn kinh t th trng; cc vai tr c bn ca chnh ph; nhng hn ch ca chnh ph khi can thip v gii thiu khi qut v hc phn.Cc chng tip theo (II, III v IV) ln lt i su phn tch v nh gi ba vai tr ni trn ca chnh ph, c lin h n thc tin ca Vit Nam.Chng V cp n c ch ra quyt nh trong khu vc cngChng VI h thng ho li cc cng c chnh sch m chnh ph s dng

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Nhim v ca ngi hc

  Tham d y cc bui ln lp, kim tra, thi ht hc phn v pht biu tch cc xy dng bi.Lm bi tp y , chun b cc chuyn pht biu trong gi tho lun theo phn cng ca gio vin.

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Ti liu hc tp

  Gio trnh Kinh t Cng cng - Khoa K hoch v Pht trin, H KTQDGio trnh Kinh t hc cng cng- J.E. StiglitzGio trnh Public Finance - H.S. RosenGio trnh Public Finance - D.N HymamGio trnh Kinh t v Ti chnh cng- i hc Kinh t Quc dnTham kho cc tp ch kinh t

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Tiu chun nh gi sinh vin:

  thc tham gia hc tp: c nh gi qua thc i hc y , ng gi, pht biu xy dng bi tch cc v tinh thn t gic lm bi tp, tho lun theo cc chuyn c phn cng). Sinh vin khng tham d t 80% thi gian trn lp s khng iu kin c xt tch ly kin thc ca hc phn.Kim tra gia k: C mt bi kim tra gia k 60 pht, c bo trc.Thi ht hc phn: C mt bi thi ht mn 90 pht theo hnh thc thi trc nghim.

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Thang im

  Hc phn c nh gi theo thang im 10, trong : thc tham gia hc tp: 10% im tng ktKim tra gia k: 20% im tng kt Thi ht hc phn: 70% im tng kt

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Chng I: Vai tr ca chnh ph trong nn kinh t th trng v i tng nghin cu ca mn hc Kinh t Cng cng

  1. Chnh ph trong nn kinh t th trng2. C s khch quan cho s can thip ca chnh ph vo nn kinh t3. Chc nng, nguyn tc v nhng hn ch trong s can thip ca chnh ph4. i tng, ni dung v phng php lun nghin cu mn hc

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Chng II: Chnh ph v vai tr phn b ngun lc nhm nng cao hiu qu kinh t

  1. c quyn2. Ngoi ng3. Hng ho cng cng (HHCC)4. Thng tin khng i xng

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Chng III: Chnh ph v vic m bo cng bng x hi v m bo cng bng x hi

  1. Cng bng x hi trong phn phi thu nhp2. Cc l thuyt v phn phi li thu nhp3. Quan h gia hiu qu kinh t v cng bng x hi4.i ngho v cc gii php xo i gim ngho

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Chng IV: Chnh ph vi vai tr n nh v hi nhp kinh t trong bi cnh ton cu ho

  1.Chnh sch ti kho v tin t vi chc nng n nh kinh t v m trong iu kin nn kinh t ng2. Chnh sch n nh kinh t v m ca chnh ph trong bi cnh ton cu ho3.Chnh ph Vit Nam vi vic s dng chnh sch ti kho, tin t n nh kinh t v m trong iu kin hi nhp

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Chng V La chn cng cng

  1. Li ch ca la chn cng cng (LCCC)2. LCCC trong c ch biu quyt trc tip3.LCCC trong c ch biu quyt i din

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Chng VI: Cng c can thip c bn ca chnh ph vo nn kinh t

  1. Nhm cng c chnh sch v cc qui nh php l 2. Nhm cng c chnh sch to c ch thc y th trng3. Nhm cng c chnh sch iu tit bng thu v tr cp4. Nhm cng c chnh sch s dng kinh t nh nc tham gia cung ng dch v 5. Nhm cng c chnh sch v bo him v gim nh nguy c tn thng

  Bi ging Kinh t cng cng

 • CHNG 1TNG QUAN V VAI TR CA CHNH PH TRONG NN KINH T TH TRNG V I TNG NGHIN CU CA MN HC KINH T CNG CNG

  Bi ging Kinh t cng cng

 • NI DUNG CHNHCHNH PH TRONG NN KINH T TH TRNGC S KHCH QUAN CHO S CAN THIP CA CHNH PH VO NN KINH TCHC NNG, NGUYN TC V NHNG HN CH TRONG S CAN THIP CA CHNH PH VO NN KINH T TH TRNGI TNG, NI DUNG V PHNG PHP NGHIN CU MN HC

  Bi ging Kinh t cng cng

 • CHNH PH TRONG NN KINH T TH TRNG1.1 Qu trnh pht trin nhn thc v vai tr ca Chnh Ph1.2 S thay i vai tr Chnh Ph trong thc tin pht trin ca th k 201.3 c im chung ca khu vc cng cng1.4 Khu vc cng cng Vit Nam1.5 Chnh Ph trong vng tun hon kinh t

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 1.1 Qu trnh pht trin nhn thc v vai tr ca Chnh PhKhi nim Chnh Ph: CP l mt t chc c thit lp thc thi nhng quyn lc nht nh, iu tit hnh vi ca cc c nhn sng trong x hi nhm phc v cho li ch chung ca x hi v ti tr cho vic cung cp nhng hng ha, dch v thit yu m x hi c nhu cu.

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 1.1 Qu trnh pht trin nhn thc v vai tr ca Chnh PhChc nng ca Chnh ph: thc thi php lut v can thip vo nn kinh t.Cu hi: Chnh ph c nn can thip vo nn KTTT khng v can thip mc no?

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 1.1 Qu trnh pht trin nhn thc v vai tr ca Chnh PhL thuyt Bn tay v hnh ca Adam Smith nn KTTT thun tyQuan im ca Karl Marx, Anghen, Lenin nn KT k hoch ha tp trungCi cch kinh t (trong c VN) nn KT hn hp

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 1.2 S thay i vai tr CP trong thc tin pht trin ca th k 20Thp k 50-70: Chnh ph ng vai tr quan trng

  Thp k 80: thu hp s can thip ca Chnh ph

  Thp k 90: kt hp vi KVTN trong qu trnh pht trin

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 1.3 c im chung ca khu vc cng cngKhi nim khu vc cng cng:l mt b phn ca nn kinh t c th v c phn b ngun lc theo c ch phi th trngPhn b ngun lc:Theo c ch th trngTheo c ch phi th trng

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 1.3 c im chung ca khu vc cng cng (tip) Cc lnh vc c bn c coi l KVCC:H thng cc c quan quyn lc ca NNH thng quc phng, an ninh, trt t an ton XHH thng KCHT k thut v x hiCc lc lng kinh t ca Chnh phH thng an sinh x hi

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 1.3 c im chung ca khu vc cng cng

  Quy m ca KVCC:Ln hay nh ty thuc vo quan h tng tc gia KVCC v KVTN

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 1.4 Khu vc cng cng Vit NamTrc nm 1986KVCC gi vai tr ch oKVTN nh b, b bp nghtSau nm 1986Ngh quyt H ng ln th VI: chuyn nn KT sang vn hnh theo c ch TTKVCC c chuyn bin su scKVCC bc l nhng yu km cha theo kp yu cu i miNguyn nhn nhng yu km ca KVCC

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 1.5 CP trong vng tun hon kinh t

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2. C S KHCH QUAN CHO S CAN THIP CA CP VO NN KINH T2.1 Tiu chun v hiu qu s dng ngun lc2.2 nh l c bn ca Kinh t hc Phc li2.3 Tht bi ca th trng c s Chnh ph can thip vo nn kinh t

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2.1 Tiu chun v s dng ngun lc2.1.1 Hiu qu Pareto v hon thin ParetoHiu qu Pareto: Mt s phn b ngun lc c gi l t hiu qu Pareto nu nh khng c cch no phn b li cc ngun lc lm cho t nht mt ngi c li hn m khng lm thit hi n bt k ai khc

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2.1 Tiu chun v s dng ngun lcHon thin Pareto:Nu cn tn ti mt cch phn b li cc ngun lc lm cho t nht mt ngi c li hn m khng phi lm thit hi cho bt k ai khc th cch phn b li cc ngun lc l hon thin Pareto so vi cch phn b ban u.

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2.1 Tiu chun v s dng ngun lc2.1.2 iu kin t hiu qu Paretoiu kin hiu qu sn xut:MRTSX LK = MRTSY LKiu kin hiu qu tiu dng:MRSA XY = MRSB XY

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2.1.2 iu kin t hiu qu Pareto (tip)iu kin hiu qu hn hp:MRTXY = MRSA,B XY2.1 Tiu chun v s dng ngun lc

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2.1 Tiu chun v s dng ngun lcMB>MC:cha hiu qu v tng sn lng cn lm tng c PLXH MB
 • 2.2 nh l c bn ca Kinh t hc phc li2.2.1 Ni dung nh lChng no nn kinh t cn l cnh tranh hon ho, tc l nhng ngi sn xut v tiu dng cn chp nhn gi, th chng , trong nhng iu kin nht nh, nn kinh t s tt yu chuyn ti mt cch phn b ngun lc t hiu qu Pareto.

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2.2 nh l c bn ca Kinh t hc phc li2.2.2 Hn ch ca tiu chun Pareto v nh l c bn ca Kinh t hc Phc li- nh l c bn ca Kinh t hc Phc li ch ng trong mi trng cnh tranh hon ho => chc nng th nht ca CP- Hiu qu Pareto ch quan tm n hiu qu m khng quan tm n cng bng => chc nng th hai ca CP

  Bi ging Kinh t cng cng

 • - Tiu chun Pareto ch a ra du hiu tt v hiu qu phn b ngun lc trong iu kin nn kinh t n nh => chc nng th ba ca CP2.2 nh l c bn ca Kinh t hc phc li2.2.2 Hn ch ca tiu chun Pareto v nh l c bn ca Kinh t hc Phc li- nh l c bn ca Kinh t hc Phc li nghin cu trong bi cnh 1 nn kinh t ng => chc nng th t ca CP

  Bi ging Kinh t cng cng

 • Cc chc nng ca chnh phPhn b ngun lcPhn phi li thu nhp gii quyt cng bng x hin nh kinh t v mi din quc gia trn trng quc t

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2.3 Tht bi ca th trng c s CP can thip vo nn kinh tTht bi ca th trng: l nhng trng hp m th trng cnh tranh khng th sn xut ra hng ha v dch v mc nh x hi mong mun. Nhng tht bi th trng ch yu gm:

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2.3 Tht bi ca th trng c s CP can thip vo nn kinh t (tip)2.3.1 Tht bi v tnh hiu qu (C2)c quyn Ngoi ngHng ha cng cngThng tin khng i xng

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 2.3 Tht bi ca th trng c s CP can thip vo nn kinh t (tip)2.3.2 Tht bi do s bt n nh mang tnh cht chu k ca nn kinh t (C4)2.3.3 Tht bi v cng bng (C3)2.3.4 Hng ha khuyn dng v phi khuyn dng

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 3. CHC NNG, NGUYN TC V NHNG HN CH TRONG S CAN THIP CA CP VO NN KTTT 3.1 Chc nng ca CP3.1.1 Phn b ngun lc nhm nng cao hiu qu kinh t3.1.2 Phn phi li thu nhp v m bo cng bng x hi3.1.3 n nh ha kinh t v m3.1.4 i din cho quc gia trn trng quc t

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 3.2 Nguyn tc c bn cho s can thip ca CP vo nn KTTT 3.2.1 Nguyn tc h trTr li cho cu hi: CP c nn can thip vo nn KT hay ko?3.2.2 Nguyn tc tng hpTr li cho cu hi: CP nn can thip vo nn KT nh th no?

  Bi ging Kinh t cng cng

 • 3.3 Nhng hn ch ca Chnh ph khi

Search related