of 14 /14
MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI. LMNŠC PROJEKTAS. Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas). UGDYMO KARJERAI INTEGRACIJA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

Page 1: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

Page 2: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

LMNŠC PROJEKTAS

Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra

bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)

Page 3: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

UGDYMO KARJERAI INTEGRACIJA

Integruojama į ugdymo turinį per dalyko pamokas, klasės auklėtojo, pedagoginės

pagalbos,neformaliojo ugdymo veiklą

Page 4: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

UGDYMO KARJERAI PROGRAMOS PASKIRTIS

Apibrėžti ugdymo karjerai turinį ir ugdytinas

mokinių kompetencijas kaip nuostatas, žinias,

supratimą ir gebėjimų visumą, kuria grįstas

asmens savęs bei savo karjeros pažinimas, jos

planavimas, valdymas ir derinimas su kitais

savo gyvenimo aspektais

Page 5: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI
Page 6: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

UGDYMO KARJERAI MOKYKLOJE VEIKLOS

Page 7: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

UGDYMO KARJERAI SITUACIJOS ANALIZĖ

• Poreikių tyrimas www.mukis.lt/mod/klausimynas/?uid=d333655ab5d4b46

• Poreikių tyrimą atlieka klasių auklėtojai ir/arba IT mokytojai

• Poreikių tyrimo analizę atlieka asmuo, atsakingas už ugdymą karjerai mokykloje

Page 8: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

UGDYMAS KARJERAI• Integruotas ugdymas (dalykų mokytojai)

• Ugdymas per klasės valandėles (klasių auklėtojai)

• Individuali pedagoginė pagalba (klasių auklėtojai)

• Neformaliojo ugdymo užsiėmimai (dalykų mokytojai)

Page 9: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

KARJEROS INFORMAVIMAS

• Klasių auklėtojų ir mokinių konsultavimas

• Informacijos sklaida, renginiai, patyriminiai vizitai ir kt.

Page 10: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

KLASĖS VALANDĖLĖSAš esu

Mano asmenybės savybės ir mano gabumai.

Psichologinis portretas. Mano karjeros interesai.

Mano karjeros galimybėsKarjeros informacija ir jos paieška. Mokymosi įstaigų įvairovė. Kas vyksta darbo pasaulyje.

Mano karjeros planasAsmeninė ateities vizija. Karjeros sprendimai. Gebėjimas dirbti komandoje. Adaptacija naujoje aplinkoje.

Page 11: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

KARJEROS PLANAS

• Asmens psichologinis portretas

• Profesijų ir mokymosi galimybių sąrašas

• Karjeros sprendimų alternatyvos

• Karjeros ir gyvenimo tikslai

• Laiko ir kiti ištekliai

Page 12: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

KARJEROS PLANAS

• Paskirtis. Išsiaiškinti mokinių profesinius interesus, ketinimus.

• Atlikimas. Planą pildo mokinys individualiai. Klasės auklėtojas atlieka jo vertinimą ir aptaria jį kartu su mokiniu. Planą galima pradėti naudoti 7–8 kl.ir kartoti reguliariai, kartą per m.m.

• Plano vertinimas. Vertinant planą, matosi, kaip kinta mokinių profesinių interesų kryptingumas, kurioje klasėje jis tampa pastovus. Vertinama, kaip mokinio profesiniai interesai suderinti su būsimu mokymosi krypties, studijų, darbo pasirinkimu.

Page 13: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

INDIVIDUALIOS/GRUPINĖS KONSULTACIJOS

• Klasių auklėtojai• Dalykų mokytojai• Specialistai

Page 14: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI

www.mukis.ltwww.aikos.smm.lt www.kamtoreikia.lt

• TESTAI

http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/testai• Profesijos pasirinkimo testashttp://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1• Asmenybės kryptingumo testashttp://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3• Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testashttp://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2 

• INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

• Profesijų vadovashttp://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/• Profesijų klasifikatoriushttp://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/