29
SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITII ANUL 2011 MII LEI(1euro=4.21 lei) DENUMIRE OBIECTIV- capacitate- termen PIF Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse TOTAL OLTCHIM din care: 2,274,544 552,226 139,871 412,355 0 A. LUCRARI IN CONTINUARE,din care: 295,909 120,067 63,038 57,029 0 1 MARIRE CAPACITATE INSTALATIE PLASTIFIANTI din care: -completarea liniei a II a de plastifianti(DOF,DOTP,DINP) in vederea separarii complete si realizarea unei linii independente de fabricatie-600.000 euro 100.000 t/an 800 t/zi sem II 2011 4,138 2,526 0 2,526 PROGRAM 2011 VALOARE TOTALA Pagina 1

MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

MII LEI(1euro=4.21 lei)DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-

termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

TOTAL OLTCHIM din care: 2,274,544 552,226 139,871 412,355 0

A. LUCRARI IN CONTINUARE,din care: 295,909 120,067 63,038 57,029 0

1

MARIRE CAPACITATE INSTALATIEPLASTIFIANTI

din care:-completarea liniei a II a de

plastifianti(DOF,DOTP,DINP) invederea separarii complete si

realizarea unei linii independente defabricatie-600.000 euro

100.000 t/an

800 t/zi

sem II2011

4,138 2,526 0

2,526

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

Pagina 1

Page 2: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

2 MARIRE CAP. LA INSTAL.SINTEZAPOLIOLI-POLIETERI

*gospodarie irganox-20000 euro-ptrtrasee si p-pa aferente vasului destocare irganox.Prin achizitia de

irganox vrac se elimina manipularea siincalzirea butoaielor, pierderile deirganox, scade pretul de achizitie

*sistem de limitare a deplasariipersonalului care deserveste rampaauto -cabluri de ancorare centuri desiguranta ptr deplasarea soferilor pe

autocisterne-5000 euro*modificari la faza de purificare

polieteri pentru obtinerea deperformante calitative-25000 euro-

pentru modificare de trasee si adaptaride utilaje

* implementare sistem BUSS(1autoclava) la sisnteza polieteri-400.000

euro*sistem recuperare polieter din turta defiltrare,montaj filtre Nuce -35000 euro

*sistem recuperare/ recirculare azot dela filtrare polieteri-pentru gazometru,

constructie vas tampon si traseeaferente,fundatii, revizie

compresoare,montaj conducte,automatizari-550.000 euro

*consolidarecapacitate simarire gradsiguranta*crestere

capacitate lauscare si

concentrare glicolila 50 t/zi

semII2011

14,924 6,357 3,157 3,200

Pagina 2

Page 3: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

*implementare tehnologie cucatalizator bimetalic la fabricare

polieteri dioli-15.000 euro* marire grad siguranta in functionareDCS(modul DCS si licenta) -170000

euro*monitorizare sistem de filtrare polieteriin DCS(modul DCS si licenta)-100.000

euro*crestere capacitate la uscare si

concentrare glicoli prin inlocuirea col301 Ø 600 cu coloana noua Ø1000prin care se creste capacitatea de

uscare;marirea capacitatii deconcentrare prin adaugarea unei noicoloane cu schimbatoarele aferente-

150.000 euro

Pagina 3

Page 4: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

3 MODERNIZARE SI MARIRECAPACITATE LA INST.DE

PROPENOXIDa.-marire capacitate PO de la 105.000t/an la 160.000 t/an prin montarea a

doua linii de clorhidrinare-neutralizare,doua linii de saponificare;asigurarea

necesarului de utilitati-7.500.000 eurob.-optimizare sistem de neutralizare

gaze-modificari la faza de clorhidrinare-neutralizare-functionarea neutralizarii

continuu cu lesie 2% 150.000 euroc-imbunatatirea sistemului de separare

lesie-DCP in vasele VS-1-107/1.2.3-100.000 euro

d-modificari la faza de saponificare-sistemalimentare cu lapte de var,

distribuitoare-800.000 euro

*marire capacitatePO de la 105.000

t/an la 160.000 t/an

esalonat sem II2011-sem I2012

64,834 49,678 20,940 28,738

Pagina 4

Page 5: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

e-modificari faza de distilare ptr marirede capacitate la 160.000 t/an si

obtinerea PO cu apa <100ppm sialdehide si cetone <50ppm-2 mil euro

f-alimentarea pe direct cu vapori lafaza de distilare"procedeul de separare

a propenoxidului cu consumurienergetice scazute"-1.300.000 euro

g-reconsiderarea sistemului depompare rezidii clorurate la instalatiaDCP si montarea aparat contorizare

rezidii clorurate pompate de lainstalatia Propenoxid-50.000 euro

h-realizarea sistemului de degazare avaselor de propenoxid VS-1-501/1.2.3sub control a presiunii de azot (implicasi scaderea consumului de azot) prin

intermediul unor bucle de reglaremontate pe traseul de degazare sprecoloana de absorbtie T1-501-35.000

euroi-colectarea intr-un rezervor a apelor

reziduale cu incarcare organica sipomparea continua a acestora in vasultampon de PCH, VS-1-201, urmind ca

1,2 DCP sa fie stripat odata cupropenoxidul in reactoarele de

saponificare-85.000 euro

Pagina 5

Page 6: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

j.-redimensionarea sistemului deincalzire apa de proces iarna faza declorhidrinare si sistemului de incalzirecu ape uzate de la instalatia PO a apei

utilizata ca agent de stingere la vartinind cont si de utilizarea apei de la

piciorul barometric EL III-200.000 eurok.-finalizarea sistemului de separareutilitati pentru Sectia Propenoxid si

Sectia Polieteri-35.000 eurol.-marire capacitate statie

electrica:modernizare statie electrica0.4KV de la Metoben sau extindere POprin dezafectarea tablourilor vechi care

nu mai sint utilizate si executare simontare tablou general de distributie

(nou),necesara deoarece in statiaelectrica 0.4kv PO+PE nu exista

rezerva de putere pentru maririle decapacitati ale acestor

instalatii;finalizarea mutariialimentarilor echipamentelor dininstalatia de var(veche) in statia

electrica 0.4KV frig cf pr DE 251-0975-505780 euro-este sol cea mai simpla

si cea mai ieftina,Va fi statie farapersonal, int-o cladire existenta, cu

infrastructura realizata(trafo,rtc).

Pagina 6

Page 7: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

Va fi deservita de personalul de laPPP, nemaifiindnecesar personal

suplimentar.La statia PO trebuie sa facem cladirenoua deoarece nu mai exista spatiudisponibil si nici rezerva de putere.m.-DCS si automatizare cimp-1 mil

euro

4 RETEHNOLOGIZARE PVC II-din care:-4.a-POLIMERIZARE

-implementare sistem dozareautomata initiator

-aparatura automatizare ptr dozareingredienti

semII2011

10,862 4,210 4,210

5 RETEHNOLOGIZARE DGL-DLI- sfera de 3000 mc ptr marire capdepozitare propilena-800.000 E

-Modernizare depozit EO ( 4rezervoare)-400.000 E

semII2011

21,258 5,052 5,052

6 DEPOZIT VCM-depozit VCM 3.000 mc-1200000 E

crestere capacitatede depozitare cu

3.000 mc

sem II2012

9,773 5,052 5,052

Pagina 7

Page 8: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

7 INSTALATIE DE POLIOLI SPECIALI-linie de ambalare-700.000 euro

-amenajare cladire linie ambalare sitrasee-250.000 euro

-legaturi conducte faza 500 si rampeCF si auto-500.000 euro

-automatizari fazele 100,200,300,400si 500-2.400.000 euro

40.000 t/anpolieteri grefati

(grefa 40%)35.000 t/an

polieteri flexibili

sem II2011

117,291 16,209 3,369 12,840

8 INSTALATIE DE POLIETERIZAHARATI/MANICH/AMINICI

-montaj linie polieterizaharati/manich/aminici-500.000 euro-montaj reactoare de sinteza polieterizaharati/aminici si schimbatoare de

caldura -600.000 euro-consolidare cladire lindan-250.000

euro-automatizari-400.000 euro

15.000 t/anpolieteri zaharati

cu sorbitol, manichsi aminici

sem I2012

12,209 7,368 2,105 5,263

Pagina 8

Page 9: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

9 MARIRE CAPACITATEHIDROGENARE OXO II

-Optimizare combustie la cazan recupW108 si reformerul O101-inst gaz

sinteza 50 000E-Reabilitarea compresorului de H2 30-1004 ca rezerva compresor gaz metan

pt inst Gaz Sinteza 110 000 E

-Marirea de capacitate a 2 din cele 3compresoare Thomme Crepelle

hidrogen completare - instalatia GrupFabricatie (pozitiile de montaj V 203, V

204 si V 205) de la 2200 Nm3/h la2750 Nm3/h 160.000 euro

-Implementarea sistem AdvanceProcess Control pe toate instalatiile

sectiei Oxo 250 000E-Up-grade DCS-300.000 euro

55,000 to/an sem II2012

8,210 3,660 3,660

Pagina 9

Page 10: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

10 MARIRE CAPACITATE RAMPLAST-extindere hala de fabric cu 600 mp(otravee de 10m) ptr a putea intoarce

extruderele perpendicular fata de celeexistente si ptr a monta sistemul

automat de alimentare al acestora,inclusiv 6000 mp platforme betonate,

cai de acces si parcare camioane-270.000 euro

-extindere dep mat prime ptr caretrebuie mutata gospodaria de apa si

montate cele 4 silozuriexistente;extindere dep de mat

prime(1700 mp) inseamna construiredep ptr aditivi, folii, garnituri,etc-

250.000 euro-extidere dep de prod finite (1150mp)ptr depozitare profile infoliate,

expandate,feronerie, placi stadur,etc-300.000 euro

-dezvoltarea sistemului logistic-1000containere ptr dep si transp profile-

180.000 euro-achizitionare a cca 2 ha teren ptrextindere hala, depozit, cai acces-

500.000 euro-marire cap st el prin inlocuirea

vechilor TGD in conf cu puterea noilortransformatoare uscate de 1600KWA-

50.000 euro-montaj echip si ut-60.000 euro

15.000 t/an sem II2011

10,104 6,778 0 6,778

Pagina 10

Page 11: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

11 RETEHNOLOGIZARE PVC I-completare hala polimerizare cu 8

reactoare mici-500.000 euro-montaj DCS-100.000 EURO ptr

cabluri si manopera-marire rec CV(achizitie 2

compresoare Garo si modificaresistem vid)-1.500.000 euro

125.000 t/an sem I2011

12,971 8,841 8,841

Pagina 11

Page 12: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

12 LUCRARI DE CRESTERE ASIGURANTEI IN FUNCTIONARE A

INSTALATIILOR-SC OLTCHIMa)modernizare parc interventie pentru

SPSU-achizitie a 4 autospecialesecond hand(50.000 euro/buc)-

200.000 eurob)achizitie server aplicatii ORACLE-

inlocuire server vechi ptr preluare datedin Petrochimia Pitesti-300.000 euroc)sistem centralizat semnalizare statiielectrice fara personal-250.000 euro

d)modernizare sistem de protectii statii6 kv-SRA II, SRA III ,statia 1, GAR

3,GAR2-100.000 euroe)implementare sistem centralizatsemnalizare incendii-100.000 euro

f)implementare sistem control acces-persoane si mijloace de transport auto-

150.000 eurog)implementare sistem supraveghere

video-perimetral si integrareaactualului sistem video existent in

Oltchim-150.000E

sem II2011

8,000 6,652 6,652

Pagina 12

Page 13: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

h)reabilitare sistem CF:schimbare sinadin tip 34.5 in tip 49 la linia 3 pvc(106ml) si la linia 12(80 ml);refacere cuvabeton cintar linia 5;reabilitare cladire

CFU si Remiza;extindere garajautomacarale in zona garajelor

Mentchim;montaj sistem sifonarecisterne gaze la statia de spalare

cisterne nr.1 la gurile de spalare 2,3 si4;refacere totala sistem ventilatie la

statia de spalare cisterne nr 1 sisistem ridicare capace

cisterne;refacere pardoseala sicanalizare antiacida la statia de

spalare cisterne nr 2;schimbare traseuapa hidrant la statia de spalarecisterne nr 2 de la DN 50 la DN

100;inlocuire instalatie electrica pecanalul de acid din statia de spalare

cisterne nr 2-instalatie corodatatotal);realizare sistem recirculare si

neutralizare apa cu acid din cisterneleaflate pe fluxul de spalare in statia de

spalare cisterne nr.2-330.000 E

Pagina 13

Page 14: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

13 RECUPERARE PROPILENA DINABGAZE PO+OXO

.-curatire DCP din abgazePO;absorbtie gaze in aldehide

OXO(compresor);desorbtie la POclorhidrinare

sem II2013

5,473 210 210

B. LUCRARI NOI din care: 1,798,631 390,057 45,258 344,799 0

1

INSTALATIE NOUA CLORURA DEVINIL

Instalatie noua de CV, inclusiv depozitde 6.000 mc

250.000 t/an sem II2013

476,780 14,735 8,841 5,894

2

MODERNIZARE ELECTROLIZA III CUMERCUR SI CONVERSIE IN

ELECTROLIZA CU MEMBRANE*conversie pe membrane

*instalatie concentrare lesie de la 32%la 50%,evaporare saramura si

indepartare sulfat de sodiu*instalatie lichefiere clor

*filtru slam saramura*instalatie sinteza HCl 32%

*reabilitare conducte saramuraepuizata

*reabilitare conducte saramura bruta

210.000 t/an lesie sem II2013

294,700 14,735 14,735 0

Pagina 14

Page 15: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

3

REABILITARE ELECTROLIZOARE LAELECTROLIZA CU MEMBRANE

*reacoperire anozi/catozi*remembranare electrolizoare

*cumparare 50 elementi*inchiriere 90 elementi

*up-grade DCS

126.000 t/an NaOH100%

sem II2012

23,155 8,420 4,210 4,210

4 CENTRALIZAREA ACTIVITATII DEPRODUCERE AER COMPRIMAT IN

INTERIORUL SC OLTCHIM-inlocuirea unui compresor vechi cuunul nou la statia de aer comprimat

etapa II-valoare utilaje-compresor- 430.000

euro

2*6000 Nmc/h sem II2011

2,105 2,105 2,105

Pagina 15

Page 16: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

5 MONTAT ELECTROPOMPA CUCONVERTIZOR DE FRECVENTA IN

GAR I-se reduce consumul specific de

energie electrica de la 0.24MW/mmcla 0.2MW/mmc; la o productie de 4820mc/h(situatia actuala) se va obtine o

economie anuala de 1542 MW, invaloare de 77.000 euro;la o productiede 7250 mc/h(consum ce va fi atins

dupa marirea de capacitate de la PVCI si pornirea Poliolilor

Speciali)economia realizata va fi de2320 MW/an in valoare de 116.000

euro

1*3000MC/H sem II2011

632 632 632

6 INSTALATIE VAR-montarea unei linii noi

.-inlocuire pompe lapte de var simontare hidrocicloane pentru

separarea sterilului de laptele devaralimentat in instalatia propenoxid-

450.000 euro

sem II2012

14,735 10,525 10,525

7 MODERNIZARE SI MARIRECAPACITATE MONOMER II

-inlocuire cuptor cracare-10.000.000euro

-modernizare instalatie frig-modernizare oxiclorurare

crestere capacitatede la 170.000 t/an

200.000 t/an

sem II2013

158,627 4,210 4,210

Pagina 16

Page 17: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

8 INSTALATIE DE POLIESTERISATURATI SI NESATURATI

-realizarea lucrarii =2.000.000 euro

60.000 t/an sem I2012

8,420 6,315 6,315

9 CASA DE SISTEME POLIURETANICE"SISTEM HOUSE"

-realizarea lucrarii 3.000.000 euro

15.000 t/an sem I2012

12,630 6,315 6,315

10 LEGARE RETELE ELECTRICEOLTCHIM IN TRANSELECTRICA

VILCEA

20 lei/MWh-economii

sem II2012

126,300 118,800 118,800

11 LEGARE RETELE GAZ METANOLTCHIM IN TRANSGAZ VILCEA

216 lei/1000 mc-economii

sem II2012

2,947 1,947 1,947

12 LEGALE RETELE GAZ METANPETROCHIMIE IN TRANSGAZ

216 lei/1000 mc-economii

sem II2012

5,052 3,052 3,052

13 MARIRE CAPACITATE LINIA FRIG II-se va mari capacitatea statiei de la 2la 3 Gcal/h, acoperindu-se necesarulde frig pentru PPP dupa marirea de

capacitate la 160.000 t/an prinrelocarea a 3 agregate de la Pitesti,executie constructii, fundatii, lucrari

electro-ama

1 Gcal/h sem II2011

842 842 842

Pagina 17

Page 18: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

14 UTILIZARE HIDROGENEXCEDENTAR DIN INSTALATIA DE

ELECTROLIZA-hidrogenul excedentar va fi folosit

drept combustibil pentru producereaaburului;prin arderea a 2400 Nmc/h

H2(excedentul la functionare normala)se vor produce 10 t/h

abur,echivalentul a 7 Gcal/h

7Gcal/h sem II2011

2,947 2,947 2,947

15 MODERNIZARE SI MARIRECAPACITATE PIROLIZA DIVIZIA

PETROCHIMICA PITESTI(inclusiv degazor nou pentru cazanul

de abur si cold box nou Piroliza II)-lucrari de fiabilizare :automatizare

sistem comanda etansari BurgamannPiroliza II; sistem antipompaj

compresoare Piroliza II;sistemmonitorizare utilitati la

dispecerat;program Spyro si Aspen(+)pentru calcul randamente instalatia

Piroliza II;extindere capacitatedepozitarew propilena;modernizare

sisteme ungere compresoare Piroliza2

crestere capacitateetilena de la

185000 t/an la300.000 t/an

propilena de la92500 t/an la150.000 t/an

sem II2011

ptr coldbox

sem II 2013

617,818 158,296 158,296

16 INSTALATIE DE HIDROGENARETOTALA A FRACTIEI C4- DIVIZIA

PETROCHIMICA PITESTI

72.000 t/an(9t/h) sem II2012

8,420 7,620 7,620

Pagina 18

Page 19: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

17 INSTALATIE APA DEMINERALIZATADIVIZIA PETROCHIMICA PITESTI

450mc/h sem II2012

8,420 7,620 7,620

18 BARA NOUA DE ABUR DE INALTAPRESIUNE LA PIROLIZA II DIVIZIA

PETROCHIMICA PITESTI*asigura siguranta in functionare

77 t/h sem II2012

8,420 6,315 6,315

19 INLOCUIT TAMBUR INFERIORCAZAN ABUR VULCAN IN PIROLIZAII DIVIZIA PETROCHIMICA PITESTI

*asigura siguranta in functionare

77 t/an sem II2012

1,684 1,154 1,154

20 REABILITAREA SISTEMULUI DEUTILITATI DIN PETROCHIMIE SIINLOCUIREA SISTEMULUI DE

INSOTITORI SI CUPLAREAACESTORA LA COLECTORUL NOU

(PIR I SI PIR II)-inlocuire a 40% oale de condens si

30% tevile insotitorilor care sintcorodate

sem II2011

2,105 2,105 2,105

Pagina 19

Page 20: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

21 LUCRARI DE CRESTERE ASIGURANTEI IN FUNCTIONARE A

INSTALATIILOR -DIVIZIAPETROCHIMICA PITESTI

a)relocare comenzi facla 2 in tabloul c-da Parc II;statii reducere/racire

abur;sisteme de monitorizare video ladep; sisteme monitorizare video la

parc 1 si 2 cu vizualizare ladispecerat(cerinta asigurator

Loyds);imbunatatire sistem detectie siinregistrare perimetrala(cu vizualizarela dispecerat)-in prezent exista doar 6camere de supraveghere si se impune

montarea de fibra optica pe intregperimetrul; reabilitare sistem accespoarta 1;lucrari st el(1,2,PIP,OEG)-inlocuire sau mod echipamentelor

imbatrinite moral si fizic fara sigurantain functionare- 212.400 eurob)lucrari de fiabilizare-rampa

descarcare- incarcare gaze lichefiatecu 6 posturi;lucrari fiabilizare instalatia

LDPE(centrifuge,snecdeshidrator,ventile on-off reactie,celule

greutate la silozuri produs finit,completare sistem transport Coperion,bucla reglare turatie compresor primar)-

800.000 euro

sem II2012

14,735 8,420 8,420

Pagina 20

Page 21: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

c)sistem centralizat de avertizare sialarmare in caz de incendiu;sisteme de

detectie gaze/fum, sisteme depresurizare si deschidere automata usi

tablouri de comanda ;sisteme deprotectie la explozie a geamurilor din

tablorile de comanda(cerinte asiguratorLloyds)sistemul se realizeaza ptr toatafabrica fiind si cerinta ISU Arges care

poate retrage autorizatia defunctionare in cazul nerealizarii

acestuia-1.000.000 eurod)modernizare parc interventie pentruSPSU-achizie 1 buc autospeciala ptr

birou protectie contragazelor ;reabilitare adaposturi ALA-

500.000 euroe)lucrari pentru realizarea conformarii

instalatiilor la cerintele de mediu-reabilitare sistem colectare

slops;reabilitare separatoarehidrocarburi amplasate la limita

instalatiilor tehnologice;implementaresistem monitorizare emisii la cosurile

cuptoarelor tehnologice si generatoarede abur;implementare sistem de

colectare probe ptr fiecare instalatietehnologica in sistem inchis-1.000.000

euro

Pagina 21

Page 22: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

22 LUCRARI PENTRU IMBUNATATIREACONDITIILOR DE MUNCA -DIVIZIA

PETROCHIMICA PITESTI1.reabilitare tablouri de comanda,vestiare -a)instalatia PIP-inlocuire

dulapuri vestiare corodate faraintegritate fizica;reabilitare sistem

colectare ape reziduale de la vestiar sigrup social;constructie dusuri vestiar

barbati si femei;implementare geamuritermopan-cele existente fiind

deteriorate 60%;b)instalatia Piroliza I-idem;c)OEG-idem;d)PJP-

idem;e)Sectia parcuri-idem;f)InstalatiaPiroliza II-idem +constructie vestiarbarbati(in prezenteste la 700 m)-

600.000 euro2.reabilitare pavilion central CTC siconversie in pavilion administrativ

central;reabilitare cladire laboratoare siimplementare program lab sistem ptr

vizualizare rezultate analiza intablourile de comanda;implementare

SAP(modul SAP,MM,FI,CI)-1.000.000euro

-atelier incarcat stingatoare-100.000euro

sem II2012

7,157 2,947 2,947

C.LUCRARI PROTECTIE MEDIU dincare:

158,533 24,420 15,998 8,422 0

Pagina 22

Page 23: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

1 INCHIDERE BATAL DE REZIDUURIPERICULOASE RM VILCEA

30.000 t/an sem II2014

25,260 2,105 2,105

2 INCHIDERE DEPOZIT ACTUAL DEDESEURI NEPERICULOASE RM

VILCEA

sem II2014

842 421 421

3 DESCHIDERE BATAL NOU DEDESEURI NEPERICULOASE RM

VILCEA

sem I2011

2,974 2,526 2,526

4 TRATARE APE UZATE DE LASECTIA PROPENOXID VILCEA

sem II2013

27,365 8,841 8,841

5 MODERNIZARE STATIE EPURARE BIOLOGICA RM VILCEA

sem II2014

75,780 2,105 2,105

6 MODERNIZAREA STATIEI DECONTROL FINAL RM VILCEA

sem II2014

12,630 421 421

Pagina 23

Page 24: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

7 APLICAREA RECOMANDARILORBAT(cea mai buna tehnologie

disponibila) PRIVINDREZERVOARELE DE PRODUSE

VOLATILE IN SCOPUL REDUCERIIEMISIILOR COV-DIVIZIAPETROCHIMICA PITESTI

etapa I-FB961A,B;FB962B,FB983A,FB901

etapa II-FB981A,FB982A-montat membrana propectie la

rezervoare ptr eliminarea emisiilor decompusi organici volatili

esalonat sem II2011-sem II2012

10,525 6,315 6,315

8 OPTIMIZAREA SISTEMULUI DEARDERE LA FACLA INSTALATIEI

PIROLIZA II DIVIZIA PETROCHIMICAPITESTI(lucrare ceruta ptr obtinere

autorizatie integrala de mediu)implementare sistem dispersie abureficient ptr reducerea emisiilor de

particule de carbon

sem I2012

2,315 1,265 1,265

9 APLICAREA UNUI SISTEM DEDRENARE AUTOMATA A APEI DIN

REZERVOARE (FB901C SI FB961B)-DIVIZIA PETROCHIMICA PITESTI

semII2012

842 421 421

Pagina 24

Page 25: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

D.ACTIUNI DE INVESTITIIdin care:

21,471 17,682 15,577 2,105 0

1 DOTARI-SC OLTCHIM-achizitionarea de echipamente si

utilaje pentru inlocuirea celor existentea caror perioada de viata a expirat

sem II2011

7,157 7,157 7,157

Pagina 25

Page 26: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

2 DOTARI DIVIZIA PETROCHIMICAPITESTI

I)Dotari aparatura analiza laboratorcentral(spectrofotometru cu

fluorescenta UV ptr determinareacontinutului de sulf si azot din

produsele petrolierelichefiate,cromatograf ptr realizarea

determinarilor care in prezent se fac laterti,aparat determinare presiune devapori,aparat automat de titrare Karl-

Fischer,aparat automat de titrarepotentiometrica ptr continut olefine din

benzina materie prima,benzina depiroliza si BT,spectofotometru UV-Visptr determ sulf in etilena si propilena,

amoniac in etilena, clor inbenzen;balanta de

precizie,bidistilator,pH-metru ptrcaracterizare apa demi alimentare

cazane, condens abur;aparatdeterminare densitate polimeri-

200.000 euro

sem II2012

7,999 4,210 2,105 2,105

Pagina 26

Page 27: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

II)Dotari PSI-sistem alarmare -sirene;autospeciala-in eventualitateapreluarii rafinariei Arpechim;LOGAN

pick-up,statii portabile Motorola,stingatoare de incendiu, turnuri de

incendiu-100.000 euroIII)Dotari aparatura control

instalatii:lanterne Ex, aparat fotodigital, telecamera IR, termometru

masura fara contact, aparat masuraregrosimi conducte,telemetru cu laser25m,detectoare portabile de gaze cu

skid, sublere 150,250,300,500,stiloscop,durimetru portabil-20.000

euroIV)Dotari aparatura automatizare-ventile on-off,celule de greutate

silozuri de la instalatia PJP-60.000euro

V)Dotari instalatiitehnologice(Instalatia PJP)-pompa

dozatoare catalizatori-capacitate 2.5-3l/min;pompa dozatoare catalizatori-capacitate 5.5-6 l/min;suflanta de

reactie debit asp 3500Nmc/h;suflantade omogenizare debit asp 9000

Nmc/h,extruder cu comanda automatasi schimbare a sitelor in regim automat-capacitate 4-4.5 t/h,pompa dozatoare

aditivi-capacitate 900 cmc,;

Pagina 27

Page 28: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

vas separare capacitate 1.14 mc;snectransportor pudra-capacitate 4 t,matrita

extruder capacitate 2.8t/h,ventil cu 2cai capacitate 60 t/h

VI)Aparatura on-line-cromatografproces purificare

propilena,LDPE,aparat ICT-300.000euro

VII))Dotari ptr fiabilizare statii electrice-2 buc celule condensatori-statia

electrica SRA -32.000 euro

3 STUDII DE FEZABILITATE SIIDENTIFICARE FURNIZORI LICENTE

-obtinere alcooli i-nonilalcooli si i-denilalcooli

-tehnologie ptr obtinere stiren -propenoxid in tandem pptr a inlocuitehnologia prin clorhidrinare de la

fabricare PO-marire capacitate EO

-etoxilari ptr obtinere substantetensioactive

-polioli vegetali-centrale cogenerare 200 MW la Rm

Vilcea si de 160MW la Pitesti-studiu de fezabilitate pentru integrare

Petrochimie Oltchim cu RafinariePitesti

sem II2011

4,210 4,210 4,210

Pagina 28

Page 29: MII LEI(1euro=4.21 lei) - Prima pagina - Oltchim investitii 2011.pdf · doua linii de clorhidrinare-neutralizare, doua linii de saponificare;asigurarea necesarului de utilitati-7.500.000

SC OLTCHIM SA RM. VALCEA PROGRAM DE INVESTITIIANUL 2011

DENUMIRE OBIECTIV- capacitate-termen PIF

Total 2011, din care Surse proprii Credit Alte surse

PROGRAM 2011

VALOARETOTALA

4 STUDII DE FEZABILITATE DIVIZIAPETROCHIMICA PITESTI

sem II2011

2,105 2,105 2,105

DIRECTOR GENERAL ADJUNCTING RADU OLARU

Pagina 29