MGA SAKOP SA 404TH INFANTRY BRIGADE-AFP ng Oplan Bantay Laya anaa na karon sa iyang ikalimang tuig sukad pormal nga gilunsad kini kaniadtong sayong bahin sa 2002. Tumang kapakyas ang

 • View
  252

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of MGA SAKOP SA 404TH INFANTRY BRIGADE-AFP ng Oplan Bantay Laya anaa na karon sa iyang ikalimang tuig...

 • ni NILO AMIHAN

  BUKIDNONGisulong sa mga Pulang

  manggugubat ilalom sa Ernesto Roa

  Command-New Peoples Army (NPA)

  sa North Central Mindanao ang patrol

  base sa Cafgu-72nd Infantry Battalion sa

  Armadong Kusong sa Pilipinas (AFP) sa

  Barangay Boco, Banlag, Valencia City

  niadtong Agosto 22. Traynta ka mga tag-

  Banlag detastment sa militar giatak; 30 ka haypawer nga armas ang nasakmit sa NPAas nga kalibre sa pusil ang nakompiska:

  15 M14, 10 Garand, duha ka M16, duha

  ka karbin ug usa ka .45 nga pistola.

  Bandang 11:30 sa gabii, gisulong sa

  mga NPA ang patrol base sa Cafgu-72nd

  IB-AFP. Sa maong tungura, kinse ka

  Cafgu ang anaa, ang duha niini misukol.

  Kinse minutos ang maong pagbinuthanay.

  Samdan ang duha samtang ang 13 ka

  Cafgu dali-daling misurender. Patay ang

  kadreman sa 72nd IB-AFP dihang alisto

  kining mikuha sa pusil ug miakto kini sa

  pagsukol. Pugos siyang gipabuthan sa

  mga kauban.

  Sulod sa Hulyo hangtud Agosto,

  milunsad ang NPA-North Central

  Mindanao og walo ka taktikal nga

  opensiba sa dagway nga reyd, harasmen

  batok sa kaaway nga anaa sa Bukidnon,

  Misamis Oriental ug Agusan del Sur.

  Sa maong mga opensiba, upat ka

  sundalo ug tulo ka elemento sa Cafgu

  ang patay samtang tulo ka sundalo ang

  samdan. (PB)

  GRABING paningkamot sa 60th

  Infantry Battalion-401st Brigade sa

  Armed Forces of the Philippines

  (AFP) nga pugsanong itago luyo sa gi-

  doktor nilang ihap sa ilang mga kaswalti

  ang kamatuoran nga miigo ug mitay-

  og kanila kagahapon, Hulyo 19: nga

  ang New Peoples Army (NPA)

  makaigo ug makabigwas gayud kanila

  bisan sa ilang kaugalingong nataran.

  Taliwala sa dinaghang ihap ug

  dinagkung deployment ug operasyon sa

  TAKTIKAL NGA OPENSIBA SA NEW PEOPLES ARMY SA KAPALONG

  Mibutyag sa Kahuyangan sa AFPni DARIUS SUMULONG

  KAPALONG, DAVAO DEL NORTE60th IB-AFP sa Kapalong ug sa ubang

  munisipyo sa Davao del Norte ug

  Compostela Valley, usa ka iskwad sa

  Pulang manggugubat gikan sa Danilo

  Villacorta Command-NPA ang

  malampusong mi-reyd, dis-arma ug halos

  mi-wipe-out sa mga elemento sa

  notoryus nga 60th IB-AFP nga anaa sa

  outpost sa Purok 1, Poblacion

  Kapalong. Halos tanan gawas sa duha

  ka kaaway sa outpost ang patay. Usa

  ka kauban ang namartir human sa

  panagsangka.

  Samtang naglawig ang usa ka iskwad

  sa NPA, usa ka enkwentro ang nahitabo

  tali sa mga kauban ug sa reimpors sa

  kaaway. Tungod sa superyoridad sa

  ihap sa tropa sa kaaway nga naka-

  deploy sa lugar, ang nangreyd nga tim

  sa NPA pugos nga miwidro ug

  midispers human nakigsangka sa

  nagblocking nga kaaway.

  Nakahiagom og dugang patay ug angol

  ang kaaway. Ang nakumpiskang pusil

  sa outpost nakuha-balik sa nag-

  reimpors nga kaaway nga yunit.

  Ang pagkakuha-balik sa mga riple

  dili kawad-on alang sa NPA. Sa

  pinakalabing maayo, nagahatag kini

  SUNDAN SA P. 12

  ANG TINUOD NGA KAHIMTANG SA

  NASUD. Grabihang kakabus, terorismo

  sa rehimen batok sa katawhan ug ang

  mini nga pangatungdanan ni Gloria Arroyo

  ang unod sa lihok-protesta sa liboan ka

  mga mag-uuma, mamumuo, tawong-

  simbahan ug mga propesyonal sa

  syudad sa Davao, sa kaulohan ug sa mga

  nagkadaiyang lungsod sa kapupud-an

  niadtong Hulyo 24. Sa syudad sa Davao,

  8,000 ang misalmot sa lihok-protesta sa

  maong adlawa aron ipasibaw ang tinuod

  nga kahimtang sa nasud atol sa Hulyo

  24 nga pagtaho ni Gloria Arroyo sa

  kahimtang sa nasud (SONA).

  NABUNTURAN, Probinsya sa

  CompostelaAtol sa pag-anhi ni GRP

  Presidente Gloria Macapagal-Arroyo sa

  Southern Mindanao niadtong Hulyo 9,

  igo sa duha ka sunod-sunod nga

  aksyong-militar sa New Peoples Army

  ang mga sakop sa 28th Infantry Battalion

  ilalom sa 404th Infantry Brigade-AFP.

  Ang maong mga pasistang yunit kabahin

  sa pangseguridad nga nakadetalye kang

  Arroyo diha sa iyang pagbisita sa

  Compostela.

  Tin-aw ang gihatod nga mensahe sa

  maong taktikal nga opensiba sa NPA:

  panalipdan ang mga katungod sa masa

  MGA SAKOP SA 404TH INFANTRY BRIGADE-AFP NGA KOMBOY-PANGSEGURIDAD NI MACAPAGAL-ARROYO

  GI-AMBUS!ug ginamit ang gerilyang pakiggubat,

  silotan sa NPA ang mga maka-Arroyo

  nga yunit, opisyal ug elemento sa AFP,

  Philippine National Police ug mga

  grupong para-militar nga naghatag og

  kadaot sa masa sulod ug gawas sa mga

  base ug sonang gerilya, matud pa ni

  Rigoberto F. Sa nchez, ang tigpamaba

  sa Merardo Arce Command, ang

  pangrehiyonal nga operations

  command sa NPA-Southern Mindanao.

  Sunod-sunod nga aksyong-militar

  Bandang ala-una traynta sa hapon,

  giambus sa usa ka tim sa Armando

  Dumandan Command-NPA ang mga

  sakop sa 28th IB-AFP dihang ang ilang

  Tin-aw ang gihatod nga

  mensahe sa maong taktikal

  nga opensiba sa NPA:

  panalipdan ang mga katungod

  sa masa ug ginamit ang

  gerilyang pakiggubat, silotan

  sa NPA ang mga maka-Arroyo

  nga yunit, opisyal ug

  elemento sa AFP, Philippine

  National Police ug mga

  grupong para-militar nga

  naghatag og kadaot sa masa

  sulod ug gawas sa mga base

  ug sonang gerilya.SUNDAN SA P. 12

  Mabasa sa pinulungang Bisaya

  Basahon, Sabton, Padaghanon

  Mantalaan sa

  Partido Komunista sa Pilipinas

  HULYO-SETYEMBRE 2006 ANG PANGMASANG MANTALAAN SA HABAGATANG MINDANAO TUIG 8 BLG. 2

 • Ang Oplan Bantay Laya anaa na karon sa

  iyang ikalimang tuig sukad pormal nga

  gilunsad kini kaniadtong sayong bahin sa

  2002. Tumang kapakyas ang nakab-ot niini sa

  gideklarang tumong nga puohon ang New Peoples

  Army (NPA). Gisugnuran hinuon niini ang pagdilaab

  sa armadong kalihukan tungod sa kampanyang

  pagpanumpo batok sa katawhan nganha sa mga

  gerilyang panggubatan ug ang pagpahamtang sa mga

  pagsalbids, pagpamatay ug pagpangdagit batok sa

  mga ligal nga kaatbang (legal opposition) sa rehimeng

  Arroyo.

  Ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ug

  ang Philippine National Police (PNP) uban sa mga

  dili-regular nga pwersa sama sa mga Cafgu, CVOs

  ug death squads, padayong pakyas sa kontra-

  rebolusyonaryong gubat batok sa NPA ug sa mga

  kauban nga mga lokal nga milisya ug self-

  defense units. Ang mini nga GRP presidente

  samot nga nahimong kataw-anan dihang

  nanghinambog kini nga mapukan sa AFP ug

  PNP ang NPA sulod sa duha ka tuig.

  Ngano ug giunsa nga ang AFP ug PNP

  padayong pildi sa gubat? Akong tubagon ang

  maong pangutana isip komentarista, tig-analisa

  ug isip dugay na nga estudyante sa gubat sa

  katawhan.

  Una, ang AFP ug ang PNP mao ang

  madaugdaugong instrumento sa Estados

  Unidos ug sa uban pang langyaw nga

  monopolyong interes ug sa lokal nga

  mapahimuslanong hut-ong sa dagkong

  burgesyang komprador ug agalong yutaan.

  Samtang ang NPA nakigbisog alang sa

  nasudnon ug demokratikong katungod sa hut-

  ong mamumuo, mag-uuma ug sa mayorya sa

  katawhang Pilipino.

  Ikaduha, ang AFP ug ang PNP samot nga

  gikasilagan sa katawhan tungod sa binuhatan

  niining mga bug-at ug daghang kaso sa

  pagyatak sa tawhanong katungod, korapsyon,

  ug nagalihok nga daw mga pribadong sundalo

  sa nagharing pundok ni Arroyo. Gigamit sila ni

  Arroyo alang sa pagpanlimbong sa eleksyon

  ug sa pagpanumpo sa katawhan ug sa mga

  ligal nga kaatbang (legal opposition) pinaagi sa

  pagpanghasi, pagsalbids ug pagpangdagit.

  Ikatulo, ang padayong nagkadako nga galastohan

  alang sa AFP ug sa PNP nagapasamot sa

  ekonomikanhong krisis ug nagahikaw sa mga rekurso

  nga alang unta sa pangkatilingbanong serbisyo sama

  sa edukasyon, panglawas, pabalay ug sa pagpalambo

  sa ekonomiya; mao nga samot ang kalagot kanila sa

  bagang duot sa katawhan.

  Gimantala sa Executive CouncilNational Democratic Front - Southern Mindanao

  HUNTA EDITORYAL Joven Obrero, Alexis Sangre, Gabryel Zapata, Danton Roque IV, Mayang Andres, Ludwig Santos, Isaiah Labrador, Agos

  Verdadero, M. Gerone Magbanua, Ginabunan REPORTERS Andoy Guna, Rev. Bobot Bautista, Rio Jose, Adel Malangyaon, Niko del Prado, Vicente

  Altomonte, Emanwel Sinco, Ai Mangahas, Lu Bonifacio, Daniel del Coro MGA TIGDROWING UG RETRATISTA Plang Bagani, Lakamodje, Soc

  Evangelio Huwab, Korn Magit, Epi Parial, Utol, Reginald Villaroman DISENYO Danton Roque IV , Kalai Mariano TIGTAMBAG Justin Apolinario

  (Mga litrato gikan sa mga mantalaan ug Internet.)

  2 HULYO-SETYEMBRE 2006 Editoryal PASA BILIS!

  AFP ug PNP anaa sa kapildihan sa Gubatni PROF. JOSE MA. SISON

  Chief Political Consultant

  NDF-Philippines

  Ika-upat, ang kadunot sa AFP ug sa PNP labihang

  nabutyag pinaagi sa ilang grabihang paglapas sa

  tawhanong katungod, korapsyon, giprotektahan sa ilang

  dautang binuhatan, ug diha sa ilang pagsiak-siak dala

  sa pagpaka-itoy nila ngadto sa nanagbanging mga

  grupo-grupo sa politiko ug ang pagkalambigit niini sa

  mga kriminal nga sindikato.

  Ikalima, ang mga dagkung opisyal sa AFP ug PNP

  gustong mudaug sa gubat sa pinaspasay nga pag-

  desisyon (war of quick decision) pinaagi sa pagdeploy

  og dinagkung yunit lakip na ang mga ispesyal

  operesyon tim alang sa pagpaniktik, pang-saywar ug

  pangkombat. Samtang ang NPA ginaduso ang

  istratehikong linya sa malungtarong gubat sa

  katawha