of 35 /35
MENOPAUZA I HNL Dr. Azra Pašić Hasanagić Odjeljenje za ginekologiju

MENOPAUZA I HNL - obs.ba IZ KUCE/MENOPAUZA.pdf · Menopauza posljednja menstruacija u životu. Da je riječo trajnom prestanku menstruacije možemo zaključiti retrogradno, kada godinu

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MENOPAUZA I HNL - obs.ba IZ KUCE/MENOPAUZA.pdf · Menopauza posljednja menstruacija u životu. Da...

 • MENOPAUZA I HNLDr. Azra Pai Hasanagi

  Odjeljenje za ginekologiju

 • Menopauza posljednja menstruacija u ivotu.

  Da je rije o trajnom prestanku menstruacije moemo zakljuitiretrogradno, kada godinu dana nema menstrualnih ciklusa.

 • Premenopauza - dio reproduktivnog perioda sa poremeajima menstrualnog ciklusa i brojnim klinikim znakovima koje prethodi menopauzi.

  Postmenopauza - razdoblje nakon posljednje menopaze, dijeli se na ranu i kasnu. Senij kasna menopauza nakon 70. god zivota.

  Perimenopauza - viegodinje razdoblje oko menopauze, koje je obiljeeno poremeajima menstrualnog ciklusa. Poinje 4-5 godina prije menopauze i prvih 5 godina postmenopauze.

  Klimakterij - razdoblje u kojem se postepeno gasi funkcija jajnika, oznaava period od kraja reproduktivnog doba preko perimenopauze do prvih godina menopauze. Ukljuuje menopazualnu tranziciju i nespecifian period poslije zavrene menstruacije.

  Prijelazno razdoblje.

 • Prijevremena menopauza (menopausa precox) javlja se prije 40. godine ivota.

  PRIJEVREMENA OVARIJALNA INSUFICIJENCIJA

  Kasna menopauza (menopausa tarda) javlja se nakon 55. godineivota.

  Ijatrogena menopauza hirurka, zraenje ili lijekovi

  Dob ene kada nastupa menopauza je oko 50./52. godine ivota.

  Genetski predodreena

 • Menopauza - prestanak funkcije jajnika.

  1. FSH E2 INHIBIN p4

  POLIMENOREJE15-20%

  MENORAGIJE 30%

  ANOVULACIJE 35-40%

  2. FSH E2 INHIBIN P4

  OLIGOMENOREJE 30%

  AMENOREJA 10%

 • Promjene u proizvodnji i aktivnosti hormona uzrok susve eih subjektivnih smetnji i klinikih tegoba.

  Vazomotorne tegobe

  Promjene funkcije CNS-a

  Umor i fizika slabost

  Debljanje i preraspodjla masti

  Urogenitalne smetnje i pad libida

  Promjene koe i kose

 • Klinike manifestacije

  RANI AKUTNI SIMPTOMIVazomotroni - vrui valovi, nono znojenje, palpitacije, glavobolje,

  nesanica.Psihiki - razdraljivost, tjeskoba, depresija, emocionalna

  nestabilnost, zaboravljivost, slabljenje koncentacije i pamenja, pad libida.Estetski hipo-hiperandrogenizam, suha koa, kosa, nokti, bore koe

  SREDNJORONE POSLJEDICE nakon 5. godinaUrogenitalne promjene- atrofija, dispareunija, poremeaj mikcijePromjene u zglobovima

  KASNE HRONINE PROMJENEKardiovaskularne bolestiOsteoporozaPromjene osjetila, zubiSenilna demencija

 • VAZOMOTORNE TEGOBE

  Vrui valovi traju 1-10 min vie puta dnevno

  Pad centralne temperature, periferne vazodilatacije koe praene znojenjem te privremenim padom temperature

  Javlja se ve u perimenopauzi

  70-80 % ena

  ei nou, u toplijim krajevima, uzimanjem ljute hrane, te uzlijekove koji oslobaaju histamin, prostaglandine.

 • Domino efekat- psihike tegobe u postmenopauzi

 • UROGENITALNA ATROFIJA

  Epitel sve tanji, gubi elastinost

  Zid rodnice sve tanji, ne stvaraju se povrinski slojevi

  Blijeda, loa prokrvljenost

  Opada glikogen i laktobacili, raste ph, sluznica suha

  Vagina sklona stalnim upalama, ulceracijama

  Dispareunija

  Senilni kolpitis

  Dijelovi mokranog sistema smanjuju se sa starou, gubi se elastinost, kolgen, smanjena vaskularizacija.

  Zbog atrofije i tankog zida mokranog mjehura urin je blii senzornimzavretcima, te imamo dinamike smetnje, inkontineciju, uestalo hitno, bolno mokrenje.

  spad i prolaps vagine i maternice.

 • KARDIOVASKULARNE TEGOBE

  Glavni uzrok smrtnosti ena u postmenopauzi

  Nakon 65. godine KVB i modani udar ei kod ena nego kodmukaraca.

  Estrogen je kardioprotektivan:

  Pozitivan uinak na endotel krvnih ila ( smanjuje vaskularnu rezistenciju, potie vazodilataciju, povoljno utjee na agregaciju trombocita )

  Povoljan uinak na holesterol i lipoproteine (povoljan odnos HDL:LDL)

  Pozitivan uinak na faktore koagulacije i fibrinolizu

  Blago sniava krvni pritisak

  Smanjuje koliinu androidne masti

  Poboljava metabolizam glukoze

 • U POSTMENOPAUZI NEDOSTATKOM ESTROGENA:

  Povieni holesterol

  Povien LDL

  Snien HDL

  Poviena inzulinska rezistencija

  Raste trombogeneza

  Rast vrijednosti faktora VII, fibrinogena

  Poveava se vaskularni otpor

  Primjena HNL smanjuje opasnost od KVB za 50 %.

 • OSTEOPOROZA

  Sistemska bolest kostiju obiljeena smanjenom gustoom i poremeajemmikroarhitekture u grai kotanog tkiva.

 • NEDOSTATAK ESTROGENA 95 % sluajeva

  Neravnotea izmeu izgradnje i razgradnje kosti. Poveava se neravnotea prema reapsorpciji kosti.

  BMD postie vrhunac oko 25. godine i svaki dui gubitak estrogenapospjeuje njezin pad (amenoreja, laktacija), lijekovi, mravost, porodina sklonost, puenje, alkohol.

  Vano je kakvog kvaliteta kostiju ena ulazi u postmenopauzu, jer od tada je gubitak kotane mase 1-3 % godinje

  Oko 80. godine ena je izgubila oko 80 % kotane mase.

  U zdrave kosti BMD je unutar +-1SD

  Osteopenija je gubitak kotane mase gdje je BMD izmeu -1 -2.5 SD

  Osteoporoza je kotana masa od -2.5 SD

 • Dijagnostika

  1. ANAMNEZA, FIZIKALNI PREGLED, GINEKOLOKI PREGLED

  Dob ene (oko 50. godine ivota)

  Nema menstrualne cikluse 12 mjeseci

  Menopauzalni simptomi

  Sva tri kriterija moraju biti prisutna.

  Lab.nalazi:

  E2 ispod 20pg/ml

  FSH iznad 12-15i.j/ml i u perimenopauzi , a potom FSH 20-30 i.j/ml.

  LH vrijednosti 3-5 puta nie, takve razlike su zbog niske doze inhibina i estradiola ali i osam puta breg izluivanja LH iz krvotoka.

 • TRETMAN

  1. KONSULTACIJE

  2. SEDATIVI

  3. HORMONSKO NADOMJESNO LIJEENJE

 • KONSULTACIJE

  Strah od trudnoe i kracinoma

  Ginekoloski pregled /PAPA test ( svake 3. godine do 60. godina )

  UZV pregled (EMR, veliina jajnika)

  Savjet za samopregled, palpatorni, UZV, pregled dojki, mamografija (svake tri godine od 50-64.godine)

  Lab dijagnostika E2, kad se planira HNL.

  Visoke doze estradiola u okviru postmenopauze ne mogu sniziti FSH jer njegakontrolira inhibin kojeg nema, zato mjerenje FSH kako bi se kontrolisala dozaestrogene u hormonskom lijeenju nema smisla

  Savjet o ishrani-vitamin A,C,E, Ca 1200 mg, vitamin D 400 mg

  Vjeba

  Alternativni likeovi: Maca prah, crvena djetelina

 • HORMONSKO NADOMJESNO LIJEENJEINDIKACIJE

  Prijevremena menopauza

  Ijatrogena menopauza

  Disgeneza gonada

  Dugotrajna amenoreja mladih ena

  Postmenopauza

  Premenopauza

  Stanje nakon histerektomije

  Prirodna menopauza

  Kasna postmenopauza/senij

  Stanje nakon osteoporotnike frakture

  Stanje nakon sranog udara ili modanog udara

  Visok rizik za senilnu demenciju

 • KONTRAINDIKACIJE

  Rak dojke

  Akutna tromboembolija

  Bolesti jetre

 • VRSTE HNL-a

  Estrogeni (estradiol, estradiol valerat, konjugovani kobilji estrogeni, estriol)

  Gestageni (medroksiprogesteron acetat, dihidrogesteron, noretisteron acetat, levonogestrel, progeteron mikronizirani)

  Selektivni modulatori estrogenskih receptora ( Raloksifen, Tamoxifen)

  Kombinacije estrogen-progesteron preparati

 • STRATEGIJA HNL-a

  Kratkotrajno - do tri godine za rjeavanje akutnih simptoma

  Srednjorono - 4-7. godina za poboljavanje kvalitete ivota

  Dugotrajno - 10-15. godina poboljanje kvalitete ivota, ali ipreventivno za nastanak kasnih posljedica nedostatka hormona.

  ESTROGEN preparati

  SEKVENCIJALNA KOMBINOVANA HNT

  KONTINUIRANA KOMBINOVANA HNT

 • ESTROGENI

  Koriste se sami kod ena koje su imale totalnu histerektomiju

  SEKVENCIJALNA KOMBINOVANA TERAPIJA

  Dodatak progesterona je da prui oponirajui efekat na endometrij

  Postoje gotovi produkti, ali mogua je individualizirani pristup.

  estrogen 28 dana

  Progestogen14 dana

 • KONTINUIRANA KOMBINOVANA TERAPIJA

  Oestrogencombined with progestogen for 28 days

  Ne zapoinjati prije nego proe 1 godina od posljednje menstruacija .

  Mogui gotovi preparati ili kontinuirano dva odvojena preparata.

  Nema mjesenog krvarenja

 • SERM ( selektivni modulatori estrogenih receptora)

  Nehormonski preparati koji djeluju agonistiki ili antagonistiki djeluju na receptore za estrogen.

  TAMOXIFEN je antagonist u dojci, a agonist na endometrij uterusa

  RALOKSIFEN u prevenciji osteoporoze i KVB. Antagonist je za ER u dojci i endometriju.

  FITOESTROGENI

 • MENADMENT HNT-a:

  Inicijalna posjeta 3 mjeseca 6 mjeseci

  Da li je potrebna HNT? Da li je pacijent upoznat o indikacijama

  kontraindikacijama HNT? Jesu li simptomi lokalni ili simptomatski? Da li pacijentica ima uterus? Je li pacijentica u perimenopauzi ili postmenopauzi? Koji estrogen? Koji progesteron

 • Which Type of HRT??

  HRT

  With Uterus Without Uterus Urogenital Symptoms

  Perim

  eno

  pa

  usa

  l

  Po

  stmen

  op

  au

  saa

  l

  Cyclical

  Combined

  Continuous

  Combined

  Unopposed

  Oestrogen

  Local

  Oestrogen

  Start at lowest dose possible for shortest period of time

 • EVALUACIJA HNT-a

  Na 3-6 mjeseni a potom 1 godinji nadzor.

  Kontrola simptoma

  Krvarenje

  Nus pojave

  BP, BMI

  Rizici vs. benefiti

  Pregled dojki

 • GLAVNI BENEFITI HNT-a

  Smanjuje pojavu:

  Valunga

  Urogenitalni simptomi

  Nesanice

  Osteoporoze

  Kolorektalnog karcinoma

  GLAVNI RIZIK HNT-A

  Poveava rizik za nastajanje:

  Duboka venska tromboza

  Modani udar

  Ca dojke (kombinovana th)

  Ca endometrijuma (estrogen th)

  Ca ovarija ( estrogen th)

  NEMA PROMJENA ZA:

  Poveanje tjelesne teine Glavobolje, migrene Ca dojke (estrogen th) Kolorektalni karcinom (estrogen th)

  NEISPITANO DEJSTVO: Koronarne bolesti Ca ovarija (kombinovana th) Demencija Dr menopauzalni simptomi

 • HVALA!