of 38 /38
Saobraćajno tehnička škola Zemun OSNOVNE KARAKTERISTIKE MEĐUGRADSKOG I PRIGRADSKOG AUTOBUSKOG TRANSPORTA PUTNIKA Mentor: Učenik: Radulović Olivera Milivojević Nada dip. ing. saobraćaja IV 2

medjugradski i prigradski nada 38.pptx

  • Upload
    olivera

  • View
    18

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Page 1: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Saobraćajno tehnička škola

Zemun

OSNOVNE KARAKTERISTIKE MEĐUGRADSKOG I

PRIGRADSKOG AUTOBUSKOG TRANSPORTA PUTNIKA

Mentor: Učenik:Radulović Olivera Milivojević Nadadip. ing. saobraćaja IV 2

Page 2: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

U okviru javnog drumskog transporta putnika u drumskom saobraćaju zbog različitih karaktera putnika i putovanja treba posebno analizirati osnovne karakteristike sistema međugradskog i prigradskog autobuskog transporta putnika.

Page 3: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Organizacija međugradskog i prigradskog autobuskog transporta putnika mora obezbediti efikasnost pri radu na izvršenju prevoza putnika.

Page 4: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Pod efikasnošću kao kompleksnom pokazatelju međugradskog i prigradskog autoprevoza podrazumeva se kvalitet transportnih usluga, proizvodnost rada vozila i zaposlenog osoblja, ekonomsko – socijalna efikasnost prevoza – nivo tarifa, bezbednost saobraćaja, tačno i uredno održavanje redova vožnje, korišćenje vozila sa odgovarajućim eksplataciono – tehničkim karakteristikama, racionalnost reda vožnje, temeljnog poznavanja putničkih tokova, stanje putne mreže, potreban broj autobuskih stanica i stajališta, savremenom manipulacijom sa prevoznim kartama i kontrolom tačnosti i ravnomernosti kretanja vozila odnosno kontrolom realizovanja redova vožnji,

Page 5: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Efektivna organizacija međugradskog i prigradskog autobuskog transporta putnika podrazumeva:

Page 6: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- Kontrolu kvaliteta opsluživanja putnika.

Page 7: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- sistemsko praćenje i izučavanje karakteristika putničkih tokova na liniji (u cilju poboljđanja kvaliteta opsluge putnika)

Page 8: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- racionalizaciju mreže linija i polazaka (u cilju stvaranja neophodnih uslova za ostvarenjem novih linija odnosno izmenu trase postojećih linija)

Page 9: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- Utvrđivanje optimalnih vremena obrta odnosno vremena vožnji na linijama i putnim pravcima

Page 10: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- primenu savremenih metoda upravljanja i kontrole kretanja vozila

Page 11: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- koordinaciju sa drugim vidovima javnog putničkog saobraćaja

Page 12: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- preduzimanje mera za povećanje eksplataciono – tehničkih i ekonomskih pokazatelja rada vozila

Page 13: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Klasifikacija autobiskih linija

Page 14: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Autobuski linijski prevoz putnika po svom načinu rada i organizaciji predstavlja specifičan vid prevoza, u kome vozila cirkulišu između dve krajnje stanice (terminusa) po unapred utvrđenoj trasi i na odgovarajući način opremljenom prevoznom putu, po unapred utvrđenom i objavljenom redu vožnje, po tarifama koje su takođe utvrđene i publikovane, zaustavljajući se pri tome na svim stajalištima na kojima putnici ulaze i izlaze iz vozila.

Page 15: medjugradski i prigradski nada 38.pptx
Page 16: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Kako je već ranije navedeno da ne postoji jedinstveni teorijski i termiološki pristup u pogledu

klasifikacija autobuskih linija, ovde će biti data klasifikacija koja je navedena u literaturi.

Page 17: medjugradski i prigradski nada 38.pptx
Page 18: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

A. Klasifikacija linija prema teritorijalnom obeležju

Page 19: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Prema teritorijalnom obeležju linije mogu biti opštinske, regionalne, republičke, međurepubličke i međunarodne u zavisnosti od toga koje područje pokrivaju i na kom nivou se vrđi usaglašavanje i registrovanje linija.

Page 20: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

B. Klasifikacija linija prema vremenu rada (rezimu eksploatacije)

Page 21: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

U funkciji vremena u kome se obavlja rad vozila na liniji iste mogu biti stalne i sezonske. Na stalnim linijama rad vozila se obavlja u toku cele godine, a na sezonskim linijama samo u toku određenog vremenskog perioda, tj. perioda u kome postoje tokovi putnika.

Page 22: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

C. Klasifikacija linija prema intenzitetu toka putniika i međustaničnog rastojanja duž linije ( prema brzini putovanja)

Page 23: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Prema ovoj klasifikaciji autobuske linije se dele na:

- redovne, kod kojih vozila staju na svim stanicama

Page 24: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- poluekspresne, kod kojih se vozila zaustavljaju samo na stanicama sa većim intenzitetom izmene putnika

Page 25: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- ekspresne, kod kojih se vozila zaustavljaju samo na ograničenom broju međustanica ili samo na terminusima.

Page 26: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Saobraćajna brzina je znatno veća kod poluekspresnih i ekspresnih linija u odnosu na redovne linije zbog smanjenja broja stanica odnosno povećanja međustaničkog rastojanja.

Page 27: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Prilikom otvaranja novih autobuskih linija podnosi se zahtev nadležnom organu, ali pre toga je potrebno utvrditi prevozne zahteve putnika putem snimanja tokova putnika po intenzitetu i smeru, izvršiti izbor prevezenog puta sa utvđivanjem putnih uslova, saobraćajne regulative i intenziteta tokova saobraćaja na utvđenoj trasi linije.

Page 28: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

U cilju određivanja optimalnog vremena obrta odnosno brzine obrta i izradu budućeg rada vožnje, potrebno je obaviti probne vožnje radi utvrđivanja merodavnih vremena vožnje autobusa na liniji.

Page 29: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Na krajnjim stanicama prigradskih linija neophoda je izgradnja terminusa sa okretnicom za vozila. Osnovne saobraćajno – tehnološke funkcije koje treba zadovolji terminus su:

Page 30: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- U prostornom smislu da omogući promenu smera kretanja vozila i da omogući zadržavanje vozila na preonima radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika

Page 31: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- U organizacionom smislu, da omogući odmor vožača, zamenu vozača prilikom smene i da posluži za praćenje i korigovanje redova vožnje ukoliko je to potrebno

Page 32: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- Da omogući bezbedan ulazak i izlazak putnika u i iz vozila, zaštitu putnika od padavina kao visok stepen informisanja putnika (mreža linija, redovi vožnje, tarifni sistem, vrste karata itd)

Page 33: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Na autobuskim stanicama postoje posebno dolazni i odlazni peroni za ukrcaj putnika.

Page 34: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

Stajališta predstavljaju obeležena mesta na autobuskoj liniji na kojima se isti zaustavljaju i koja su prilagođena i organizovana za ulazak i izlazak putnika. U saobraćajnom i tahnološkom smislu stajališta treba da obezbede:

Page 35: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- prolazni prostor van saobraćajnice za nesmetano zaustavljanje vozila nesmetano od drugih tokova saobraćaja, a sa kojim se isto tako ne ometa i ne ugrožava normalno odvijanje ostalog saobraćaja

Page 36: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- Površinu za udobno i bezbedno čekanje putnika, ulazak i izlazak iz vozila

Page 37: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- staničnu oznaku uočljivu za velike daljine, sa osnovnim informacijama o nazivu i trasi linije i redu vožnje

Page 38: medjugradski i prigradski nada 38.pptx

- nastrešnicu za zaštitu putnika od atmosferskih padavina (makar na stajalištima na kojima je intenzivan ulazak putnika u toku dana).