of 30 /30
7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 1/30  Osnovne karakteristike međugradskog i prigradskog autobuskog transporta putnika Snežana Jovanović IV4 Olivera Radulović  Zemun 2012

medjugradski i prigradski 30.ppt

  • Upload
    olivera

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of medjugradski i prigradski 30.ppt

Page 1: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 1/30

 

Osnovne karakteristike

međugradskog i prigradskogautobuskog transporta putnika

Snežana Jovanović

IV4 

Olivera

Radulović 

 Zemun 2012

Page 2: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 2/30

 

•   U okviru javnog drumskog transporta putnikau drumskom saobraćaju zboj različitihkaraktera i karakteristika putnika i putovanjatreba posebno analizirati osnovnekarakteristike sistema međugradskog iprigradskog sutobuskog transporta putnika.

Page 3: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 3/30

 

Page 4: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 4/30

 

•   Organizacija međugradskog i prigradskogautobuskog transporta putnika moraobezbediti efektivnost pri radu na izvršenjuputnika. od efektivnošću kao kompleksompokazatelju međugradskog i prigradskog

autobuskog prevoza podrazumeva se kvalitettransportnih usluga! proizvodnost rada vozila!osoblja! ekonomsko"socijalna efektivnostprevoza"nivo tarifa! bezbednost saobraćaja...

Page 5: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 5/30

 

•   #fektivna organizacija međugradskog iprigradskog sutobuskog transporta putnikapodrazumeva$

" kontrolu kvaliteta opslu%ivanja putnika!

" sistemsko praćenje i izučavanje karakteristikaputničkih tokova na liniji!

" utvrđivanje optimalnih vremena obrta odnosnovremena vo%nji na linijama i putnim pravcima!

Page 6: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 6/30

 

Page 7: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 7/30

 

" primenu savremenih metoda upravljanja ikontrole kretanja vozila!

" koordinaciju sa drugim vidovima javnogputničkog transporta!

" preduzimanje mera za povećanjeeksploataciono"tehničkih i ekonomskih

pokazatelja rada vozila.

Page 8: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 8/30

 

Klasifkacija autobuskih linija

•   &utobuski linijski prevoz putnika po svomnačinu rada i organizaciji predstavljaspeci'čan vid prevoza! u kome vozila cirkulišuizmeđu dve krajnje stanice po unapred

utvrđenoj trasi i na odgovarajući načinopremljenom prevoznom putu! po unapredutvrđenom i obavljenom redu vo%nje! potarifama koje su takođe utvrđene i

publikovane! zaustavljajući se pri tome na svimstajalištima na kojima putnici ulaze i izlaze izvozila.

Page 9: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 9/30

 

Page 10: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 10/30

 

Page 11: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 11/30

 

 A. Klasifkacija linija premateritorijalnom obeležju

rema teritorijalnom obele%ju linije mogu biti$

  " opštinske

  " regionalne  " republičke

  " međurepubličke

  " međunarodne

U zavisnosti od toga koje područije pokrivaju i nakom nivou se vrši usaglašavanje i registrovanjelinija.

Page 12: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 12/30

 

Page 13: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 13/30

 

B. Klasifkacija linija prema vremenurada (režimu eksploatacije)

U funkciji vremena u kome se obavlja radvozila na liniji iste mogu biti$

  " stalne

  "sezonske

(a stalnim linijama rad vozila se obavlja u tokucele godine.

(a sezonskim linijama rad se obavlja samo u

toku određenog vremenskog perioda tj.perioda u kome postoje tokovi putnika.

Page 14: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 14/30

 

Page 15: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 15/30

 

Page 16: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 16/30

 

.Klasifkacija linija premainten!itetu toka putnika i

međustani"nog rastojanja duž linije(prema br!ini putovanja)

• rema ovoj klasi'kaciji autobuske linije se dele

na$" )edovne! kod kojih vozila staju na svim

stanicama!

" oluekspresne kod kojih se vozila zaustavljaju

samo na stanicama sa većim intenzitetom izmeneputnika!

" #kspresne! kod kojih se vozila zaustavljaju samo

na ograničenom broju međustanica

Page 17: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 17/30

 

Page 18: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 18/30

 

•   *aobraćajna brzina je znatno veća kodpoluekspresnih i ekspresnih linija u odnosu naredovne linije zbog smanjenja broja stanicaodnosno povećanja međustaničnog rastojanja.

 

Page 19: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 19/30

 

•   rilikom otvaranja novih autobuskih linijapodnosi se zahtev nadle%nom organu. U ciljuodređivanja optimalnog vremena obrtaodnosno brzine obrta i izradu budućeg redavo%nje potrebno je obaviti probne vo%nje radiutvrđivanja merodavnih vremena vo%njeautobusa na linijama.

Page 20: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 20/30

 

Page 21: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 21/30

 

• (a krajnjim stanicama prigradskih linijaneophodna je izgradnja terminusa saokretnicom za vozila. Osnovne saobraćajno"tehnološke funkcije koje treba da zadovoljiterminus su$

  " u prostornom smislu da omogući promenusmera kretanja vozila i da omogućizadr%avanje vozila na peronima radi ukcavanjai iskrcavanja putnika

Page 22: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 22/30

 

Page 23: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 23/30

 

" u organizacionom smislu! da omogući odmorvozača! zamenu vozača prilikom smene i da poslu%i

za praćenje redova vo%nje ukoliko je to potrebno!" da omogući bezbedan ulazak i izlazak putnika u

i iz vozila! zaštitu putnika od padavina kao i visokstepen informisanja putnika.

Page 24: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 24/30

 

Page 25: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 25/30

 

• *tajališta su obele%ena mesta na autobuskojliniji na kojima se zaustavljaju i koja su

prilagođena i organizovana za ulazak i izlazakputnika. U saobraćajnom smislu stajalištatreba da obezbede$

  " prolazni prostor van saobraćajnice za

nesmetano zaustavljanje vozila nesmetano oddrugih tokova vozila

Page 26: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 26/30

 

Page 27: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 27/30

 

" površinu za udobno i bezbedno čekanje

putnika! ulazak i izlazak iz vozila!

  " staničnu oznaku uočljivu sa velike daljine!sa osnovnim informacijama o nazivu i trasilinije i redu vo%nje!

  " nastrešnicu za zaštitu putnika od

atmosferskih padavina.

Page 28: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 28/30

 

Page 29: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 29/30

 

Page 30: medjugradski i prigradski 30.ppt

7/21/2019 medjugradski i prigradski 30.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/medjugradski-i-prigradski-30ppt 30/30