Click here to load reader

ÎMBINĂRI ADEZIVE PENTRU ÎMBINĂRI ADEZIVE PENTRU ELEMENTE PULTRUDATE DIN COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE iii 6.4.3 Modelul Hart - Smith 59 6.5 Analiza pe cale numerică a stării

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ÎMBINĂRI ADEZIVE PENTRU ÎMBINĂRI ADEZIVE PENTRU ELEMENTE PULTRUDATE DIN COMPOZITE...

 • UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN

  IAȘI

  FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

  ÎMBINĂRI ADEZIVE PENTRU ELEMENTE

  PULTRUDATE DIN COMPOZITE

  POLIMERICE ARMATE CU FIBRE

  – TEZĂ DE DOCTORAT –

  Doctorand:

  Ing. Dragoș Ungureanu

  Conducător de doctorat:

  Prof. univ. dr. ing. dr. H.C. Nicolae Țăranu

  IAȘI – 2018

 • ÎMBINĂRI ADEZIVE PENTRU ELEMENTE PULTRUDATE DIN

  COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE

  i

  CUPRINS

  Cuprins i

  Lista figurilor v

  Lista tabelelor xi

  Capitolul 1 Introducere 1

  1.1 Generalități 1

  1.2 Motivația și obiectivele cercetării 2

  1.3 Conținutul tezei 3

  Capitolul 2 Stadiul actual al cercetării în domeniul îmbinărilor adezive pentru

  elemente compozite

  5

  2.1 Introducere 5

  2.2 Aplicații ale îmbinărilor adezive pentru elemente pultrudate din CPAF 6

  2.3 Stadiul actual al cercetării în domeniul îmbinărilor adezive pentru elemente

  compozite

  12

  2.3.1 Generalități 12

  Capitolul 3 Materiale compozite polimerice armate cu fibre 17

  3.1 Introducere 17

  3.2 Tipuri de fibre 23

  3.2.1 Fibre de sticlă 23

  3.2.2 Fibre de carbon 25

  3.2.3 Fibre aramidice 26

  3.3 Tipuri de matrice polimerice 26

  3.3.1 Rășini epoxidice 27

  3.3.2 Rășini poliesterice 28

  3.3.3 Rășini vinilesterice 29

 • CUPRINS

  ii

  3.3.4 Rășini termoplastice 29

  Capitolul 4 Adezivi pentru îmbinarea elementelor 31

  4.1 Introducere 31

  4.2 Clasificarea adezivilor 33

  4.2.1 Clasificare în funcție de compoziția chimică 34

  4.2.2 Clasificare în funcție de natura adezivului 36

  4.2.3 Clasificare în funcție de forma de ambalare 36

  4.2.4 Clasificare în funcție de comportarea mecanică a adezivilor 37

  4.3 Criterii de selecție a adezivului 38

  Capitolul 5 Rezistența de aderență 39

  5.1 Introducere 39

  5.2 Teorii de aderență 40

  5.2.1 Teoria conlucrării mecanice 40

  5.2.2 Teoria atracției electrostatice 42

  5.2.3 Teoria adsorbției 42

  5.2.4 Teoria legăturilor chimice 45

  5.2.5 Teoria difuziei moleculare 45

  5.3 Caracterizarea suprafețelor straturilor suport și selectarea soluției optime de

  tratament de suprafață

  46

  5.4 Studiul microscopic al suprafețelor elementelor CPAF 48

  5.4.1 Descrierea studiului experimental 49

  5.4.2 Gradul de omogenitate a suprafețelor elementelor CPAF 50

  5.4.3 Porozitatea elementelor CPAF 51

  5.5 Concluzii 53

  Capitolul 6 Principii de proiectare a îmbinărilor realizate cu adezivi 54

  6.1 Introducere 54

  6.2 Tipuri de îmbinări adezive 54

  6.3 Analiza stării de tensiuni din îmbinările adezive 57

  6.4 Studiul analitic al stării de tensiuni din îmbinările adezive 57

  6.4.1 Modelul Volkersen 58

  6.4.2 Modelul Goland - Reisner 59

 • ÎMBINĂRI ADEZIVE PENTRU ELEMENTE PULTRUDATE DIN

  COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE

  iii

  6.4.3 Modelul Hart - Smith 59

  6.5 Analiza pe cale numerică a stării de tensiuni din îmbinările adezive 60

  6.6 Calculul îmbinărilor adezive pe baza modelelor analitice și numerice și a

  programelor experimentale

  63

  6.6.1 Proiectarea îmbinărilor realizate prin suprapunere simplă 64

  6.6.2 Proiectarea îmbinărilor în straturi sau cu eclise duble 65

  6.6.3 Considerente generale aplicate în proiectarea îmbinărilor adezive 66

  6.7 Studiu comparativ între metodele analitice și metodele numerice aplicate în

  vederea obținerii răspunsului structural al îmbinărilor adezive

  66

  6.7.1 Caracteristicile geometrice ale îmbinărilor analizate 67

  6.7.2 Studiul distribuției tensiunilor pe cale analitică 69

  6.7.3 Analiza numerică bazată pe metoda elementului finit 70

  6.7.4 Rezultate 71

  6.8 Optimizarea parametrilor constructivi ai îmbinărilor adezive pentru

  elemente pultrudate din CPAF

  75

  6.8.1 Caracteristicile geometrice ale îmbinărilor analizate 76

  6.8.2 Conceperea modelelor numerice 77

  6.8.3 Rezultate 77

  6.9 Concluzii 80

  Capitolul 7 Cercetări experimentale privind eficiența structurală a îmbinărilor

  adezive pentru elemente pultrudate

  83

  7.1 Generalități 83

  7.2 Metodologii de investigare experimentală a îmbinărilor adezive 84

  7.3 Caracterizarea modurilor de cedare specifice 85

  7.4 Program experimental pentru investigarea îmbinărilor adezive dintre

  elemente CPAF

  87

  7.4.1 Introducere 87

  7.4.2 Descrierea epruvetelor fabricate pentru programul experimental 89

  7.4.3 Asamblarea epruvetelor 96

  7.4.4 Instrumentarea epruvetelor 107

  7.4.5 Descrierea metodologiei de testare 109

  Capitolul 8 Rezultate ale programului experimental privind eficiența structurală a

  îmbinărilor adezive pentru elemente pultrudate

  112

 • CUPRINS

  iv

  8.1 Introducere 112

  8.2 Investigarea modurilor specifice de cedare în raport cu forțele capabile

  ultime dezvoltate de îmbinări

  112

  8.2.1 Cedarea prin desprinderea și ruperea fibrelor 120

  8.2.2 Cedarea prin cumul de moduri specifice 122

  8.2.2.1 Combinație între modul dominant (desprinderea și ruperea fibrelor) și

  modul secundar – desprinderea la nivelul interfeței

  122

  8.2.2.2 Combinație între modul dominant (desprinderea și ruperea fibrelor) și

  modul secundar – cedare coezivă

  124

  8.3 Trasarea curbelor forță - deplasare 125

  8.4 Trasarea curbelor tensiuni tangențiale – deformații specifice 128

  8.5 Variația deformațiilor specifice în lungul zonei de îmbinare 135

  8.6 Trasarea curbelor tensiuni tangențiale – lunecare 142

  8.7 Concluzii 150

  Capitolul 9 Modelare numerică a comportării îmbinărilor adezive pe baza metodei

  cu elemente finite

  153

  9.1 Introducere 153

  9.2 Modelarea și analiza numerică a îmbinărilor adezive pentru elemente

  pultrudate din compozite polimerice armate cu fibre de sticlă (CPAFS)

  154

  9.2.1 Conceperea modelelor numerice 154

  9.2.2 Rezultatele modelării numerice 156

  9.3 Concluzii 170

  Capitolul 10 Concluzii generale, contribuții personale și valorificarea rezultatelor 171

  10.1 Concluzii generale 171

  10.2 Contribuții personale 180

  10.3 Valorificarea rezultatelor 182

  Bibliografie generală 185

 • ÎMBINĂRI ADEZIVE PENTRU ELEMENTE PULTRUDATE DIN

  COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE

  v

  Lista figurilor

  Capitolul 2

  Figura 2.1 ”The Eyecatcher” building

  Figura 2.2 Poduri din materiale CPAF

  Figura 2.3 Pod rutier peste autostrada M6, fabricat din profile compozite ASSETS

  Figura 2.4 Podul Lleida din Spania

  Capitolul 3

  Figura 3.1 Structura și fazele materialelor compozite

  Figura 3.2 Criterii de clasificare a materialelor compozite în funcție de tipul matricei și al

  armăturilor Figura 3.3 Sistemul de armare a materialelor compozite

  Figura 3.4 Tipuri de dispunere a fibrelor

  Figura 3.5 Tipuri de fibre de sticlă: a) rovinguri, b) țesături, c) microfibre

  Figura 3.6 Fibre de carbon: a) țesături, b) înglobate în lamele

  Figura 3.7 Fibre aramidice: a) rovinguri, b) microfibre, c) țesături

  Capitolul 4

  Figura 4.1 Criterii de clasificare ale adezivilor

  Figura 4.2 Clasificarea adezivilor în funcție de natura produșilor componenți

  Figura 4.3 Adezivi cu comportare liniară – grafic tensiuni tangențiale - lunecare

  Figura 4.4 Adezivi cu comportare neliniară – grafic tensiuni tangențiale - lunecare

  Capitolul 5

  Figura 5.1 Mecanismul conlucrării mecanice

  Figura 5.2 Teoria electrostatică

  Figura 5.3 Umectarea suprafeței și răspândirea adezivului în cazul materialelor CPAF

  a - cu textură netedă, b - cu textură rugoasă Figura 5.4 Unghiul de contact Ɵ pentru diferite cazuri de umectare

  Figura 5.5 Picătură de lichid pe suprafața elementului CPAF, în stare de echilibru

  Figura 5.6 Mecanismul difuziei:

  a – inter-difuzia moleculelor adezivului, b – inter-difuzia moleculelor substraturilor Figura 5.7 Epruvete: а) G1; b) G2; c) G3; d) C1; e) C2; f) C3

  Figura 5.8 Centrarea și focalizarea probei. Microscop inversat XJP-6A echipat cu cameră DV-2C

  Figura 5.9 Micro-fisuri localizate la suprafața probelor (100x):

  а) G1; b) G2; c) G3; d) C1; e) C2; f) C3

  Figura 5.10 Imagini procesate ale epruvetelor, corespunzător gradelor de porozitate și rugozitate:

  а) G1; b) G2; c) G3; d) C1; e) C2; f) C3

  Figura 5.11 Regiunile specifice corespunzătoare valorilor maxime ale porozității și rugozității.

  Localizarea punctelor de măsurătoare. а) G1; b) G2; c) G3; d) C1; e) C2; f) C3