of 45/45
Matematički kviz

Matematički kviz

  • View
    60

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematički kviz. 1. 13. 7. 8. 2. 14. 3. 15. 9. 10. 4. 16. 11. 17. 5. 18. 6. 12. 1. pitanje. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Matematički kviz

PowerPointova prezentacija

6.2.3.11.4.1.13.12.10.8.7.9.14.16.17.15.5.18.2. pitanjeKoliko ima dvoznamenkastih brojeva kojima je zbroj znamenki najvie 3?

3. pitanjeImamo dvije bave od 25l i 20l. Kako emo pomou njih napuniti treu bavu od 30l?

1. odgovor793 l-48 l-201 l-94 l=450 lTih 450 l podijeljeno na tri jednaka dijela 450:3=150 l pa znamo da je u svakoj ostalo 150 l. U prvoj je bilo 48 l vie ,dakle 150 l+48 l=198 l. U drugoj je bilo 201 l vie 150 l+201 l=351 l.U treoj su bile 94 l vie dakle 150 l+94l=244 l.

pitanja

2. odgovorDvoznamnkasti broj ima 2 znamenke i prva ne smije biti nula. Ako mu zbroj znamenka mora najvie biti 3 onda taj zbroj moe biti najmanje 1, 2 ili 3.Koristimo se dakle znamenkama 0, 1, 2 ili 3 uzuvijet da na prvom mjestu mora biti 1, 2 ili 3. Pomouznamenaka 0, 1, 2 ili 3 piemo dvoznamenkaste brojevekojima je zbroj znamenaka . Oni e na mjestu desetice imatiznamenku 1, 2 ili 3. To su brojevi 12, 21 i 0.

pitanja13. pitanjeAko u pono pada kia, moe li se oekivati da e nakon 72 sata biti sunano?

3. odgovor30 l rastavimo. 30 = 25 + (25 20) = 25 + 5Najprije emo u bavu od 30 l uliti svi vodu izbave od 25 l. Onda emo napuniti bavu od 25 l i iz nje izliti u bavu od 20 l koliko stane. Ubavi od 25 litara ostati e nam 25 l 20 l = 5 l i to emo uliti u bavu od 30 l 25 l + 5 l = 30 l

pitanja

10. pitanjePliva jato ribica. Prilazi im ribica ubica i kae: Toplo more svima valjda vas 1000 ima. Jedna joj ribica iz jata odgovori: Nema nas tisuu. Da nas je jo ovoliko koliko nas ima, i jo 333 i ako nam se jo ti pridrui, bilo bi nas tono tisuu. Koliko je ribica ubica vidjela u jatu?

8. pitanjeetiri zeca u etiri dana pojedu etiri mrkve. Za koliko e dana 10 zeeva pojesti 10 mrkvi?

7. pitanjeU jednoj su ulici 3 semafora s tri boje svjetala ( crvenom, utom i zelenom). Na koliko naina u svakom trenutku mogu biti rasporeena svijetla na semaforima?

9. pitanjeRavnatelj zoolokog vrta u Osijeku kae: U svojem zoolokom vrtu imamo 44 glave i 100 nogu. Ne raunajui gmazove, koliko je dvononih a koliko etverononih ivotinja?

14. pitanjeAko ste uoili zakonitost brojeva u prva dva sluaja, onda upiite broj koji nedostaje.

7131581418?152916. pitanjeZbroj dvaju brojeva iznosi 330. Kada se veem broju odbije sa desne strane nula ti brojevi postaju jednaki. Koji su to brojevi?

17. pitanjeMoe li devet vie pet biti dva?

15. pitanjeKod tri od etiri kvadrata brojevi u kvadratiima su povezani po istom pravilu, dok kod jednog kvadrata ta zakonitost na vrijedi. Kod kojeg?

612610610242170184742982251126625. pitanjeLuka je imao 4 godine kad mu se rodila sestra Ana, a 7 godina kad mu se rodio brat Matko. Koliko godina danas ima Luka, Ana i Matko ako je zbroj njihovih godina 25?

18. pitanjeZoran je na obali rijeke, Goran je na obali rijeke, amac je na obali rijeke. amac je tako malen i krhak da moe prevesti samo jednu osobu na drugu obalu. Je li mogue da amcem bez iije pomoi i Zoran i Goran dou na drugu obalu?

9. odgovor44 ivotinje dvonone pretpostavka44 * 2 = 88 noguJedna ivotinja je etvernonona, a ostale su dvonone.4 + 43 * 2 = 4 + 86 = 90 nogu, a ne 100 nogu. Ni ta tvrdnja nije tona . Pretpostavimo da su 2 ivotinje etveronone. 2 * 4 + 4 * 2 = 8 + 84 = 94 nogu , a ne 100. Nije tono.6 etverononih i 38 dvononih ivotinjaTada ukupno ima 6 * 4 + 38 * 2 = 24 + 76 0 100 nogu. to je tono.U zolokom vrtu ima 5 etverononih i 38 dvononih ivotinja.6 + 38 = 44 ivotinja

pitanja

10. odgovorU jatu ima x ribica. Kada bi ih bilo jo toliko to je 2x. Kada bi ih bilo jo 333 to je (2x + 333), a kada bi ime se pridruila i ubica bilo bi ih 2x + 333 + 1 = (2x + 334), a to je 1000.2x + 334 = 10002x = 666 :2X= 333U jatu su bile 333 ribice.

pitanja

11. odgovorto je tee 1 kilogram eljeza ili 1 kilogram perja?

pitanja

12. odgovor135 13524836124715

Upiite broj koji nedostaje Broj u prvom stupcu pomnoimo sa 2 i tome dodamo broj u drugom stupcu.

pitanja13. odgovorNe moe jer e biti no.

pitanja

14. odgovor( 13 + 15) :7 = 4(14 + 18) : 8 = 4(15 +29) : 11 = 4pitanja7131581418152915. odgovorSavren kvadrat

4 * 1 + 2 = 6 4 * 5 +2 =224 * 6 + 2 =26 4 * 22 + 2 1124 * 26 + 2 = 106 pitanja6126106104221701847429822511266216. odgovorx + y = 33030 + 300

pitanja17. odgovorMoe li devet vie pet biti dva?9 sati + 5 sati je 14 sati.Moe kod ure.

pitanja

18. odgovorDovoljno je da jedna osoba pree preko rijeke pr. Zoran.

pitanja

19. pitanjeU svakom kutu sobe nalazi se jedna crna maka, a nasuprot svakoj crnoj maki su tri crne make. Koliko je crnih maaka u toj sobi?

19. odgovoretiri make, u svakom kutu po jedna.

pitanja

20. pitanjeKako od tri ibice napraviti etiri bez lomljenja i trganja ibica?

20. odgovor III IV

pitanja

21. pitanjeJedan i pol nesit nasiti se s tri i pol ribe u pola dana. S koliko se riba nasite tri nesita u tri dana?

21. odgovor3 nesita pojedu 7 riba u pola dana.14 riba u jedan dan.14 *3 = 42 ribe u tri dana.

pitanja

Hvala na sudjelovanju