Click here to load reader

KVIZ - GEOGRAFIJA

 • View
  273

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KVIZ - GEOGRAFIJA. Tlo, biljni pokrov, rijeke i jezera Hrvatske. 1. Na istoku Hrvatske, uz rijeke u naplavnim ravnicama, rasprostranjena je:. A) močvarna crnica B) planinska crnica C) crvenica. Bravo, odgovor je točan!. Sljedeće pitanje. Žao nam je, odgovor je netočan!. Pokušaj ponovno. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KVIZ - GEOGRAFIJA

 • KVIZ - GEOGRAFIJATlo, biljni pokrov, rijeke i jezera Hrvatske

 • 1. Na istoku Hrvatske, uz rijeke u naplavnim ravnicama, rasprostranjena je:A) movarna crnicaB) planinska crnicaC) crvenica

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 2. Klekovina bora je:A) visoka borova umaB) niska borova umaC) stepa

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 3. Posljedica kiselih kia je:A) umiranje umaB) stvaranje umaC) unoenje novih vrsta

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 4. Biljne vrste koje nigdje drugdje ne rastu su:A) ouvane vrsteB) ukinute vrsteC) endemske vrste

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 5. Udio uma u nizinskoj Hrvatskoj je:A) 30%B) 31%C) 32%

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 6. Bukva je rasprostranjena na nadmorskim visinama:A) iznad 300mB) iznad 400mC) iznad 500m

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 7. Kojem sljevu pripada najvie Hrvatskih rijeka:A) crnomorskomB) sredozemnomC) jadranskom

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 8. Najdulja rijeka koja protjee kroz Hrvatsku je:A) GackaB) DunavC) Lika

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 9.Najvee jezero u Hrvatskoj je:A) ProkljanskoB) Vransko kod BiogradaC) Vransko na Cresu

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 10. Jezera dijelimo na:A) Prirodna i umjetnaB) umjetna i neprirodnaC) prirodna i neprirodna

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 11. to je od navedenog nacionalni park: A) Bainska jezeraB) Plitvika jezeraC) Vransko jezero

 • Bravo, odgovor je toan!Sljedee pitanje.

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • 12. Koje jezero nije kriptodepresija:A) Vransko jezeroB) Bainska jezeraC) Lokvarsko jezero

 • ao nam je, odgovor je netoan!Pokuaj ponovno.

 • Bravo, odgovor je toan!Tono ste odgovorili na sva pitanjaKlikni za nastavak

 • Ako elite saznati neto vie posjetite navedene web- portale: Geografija.hri e-kola geografija