MANUAL DE BUNE PRACTICI CBRNE. PREVENIREA ¥â€I LIMITAREA ...cbrn. ¢  emulsii explozive,

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MANUAL DE BUNE PRACTICI CBRNE. PREVENIREA ¥â€I LIMITAREA ...cbrn. ¢ ...

 • MANUAL DE BUNE PRACTICI CBRNE. PREVENIREA ŞI LIMITAREA EFECTELOR ACTELOR TERORISTE CU 

  UTILIZAREA DE EXPLOZIVI 

  Autori Colonel, lect univ dr. PROFIRESCU CRISTIAN

  Comisar şef de poliţie, lect univ dr. NEAGU AUREL

 • CUPRINS Introducere

  Cap. I ‐ Cadrul teoretico‐metodologic de analiză a problematicii explozivilor şi a materialelor  explozive

  Cap. II ‐ Regimul materiilor explozive 

  Cap. III ‐ Cadrul normativ şi organizatoric privind deţinerea şi utilizarea armelor, explozivilor şi materialelor explozive

  Cap. IV ‐Managementul acţiunilor de prevenire şi combatere a actelor teroriste cu utilizarea explozivilor şi a materialelor explosive

  Bibliografie

 • Considerații introductive

  I. Multe dintre atacurile teroriste din ultima perioadă au fost  comise cu utilizarea de explozivi, procurați în diferite moduri  organizațiile teroriste 

  II. S‐a constatat o creștere a terorismului sinucigaș, în care  teroriștii folosesc explozivi sau încărcături explozive atașate pe corpul  acestora ori dispuse în mașini capcană, pe care le detonează atunci  când ajung în proximitatea țintelor vizate

 • 1.1 Materialele și substanțele explozive ‐ scurt istoric ‐

  Prima întrebuințare a explozivilor ‐ în acțiuni militare specifice 

  Primul exploziv utilizat: pulberea cu fum (pulberea neagră) ‐ fabricată din salpetru, sulf şi cărbune.

  Nu se cunoaște cu exactitate ce persoană și în ce an a fost  inventată pulberea neagră, dar este cert că, încă din primul secol al erei  noastre, chinezii cunoșteau amestecurile formate din salpetru, sulf și  cărbune.

 • 1.1

  Odată cu apariția și dezvoltarea chimiei moderne, au fost create  premisele pentru obținerea de noi substanțe explozive, cu proprietăți  distructive superioare.

  Un pas important în mărirea forței distructive a explozivilor, l‐a  făcut fizica, prin descoperirile sale în domeniul energiei atomice. Astfel,  începând cu deceniul cinci al secolului trecut, a apărut un domeniu  nou, alături de cel clasic al explozivilor chimici, denumit domeniul  explozivilor nucleari.

 • 1.2 Substanțele explozive (explozivii)

  Concept:

  Prin substanțe explozive, denumite în limbajul uzual și explozivi,

  se înțelege ,,substanțele sau amestecul de substanțe care sub acțiunea 

  unui impuls de inițiere (caloric, mecanic, electric sau chimic) are 

  proprietatea de a se descompune brusc și violent, cu dezvoltare de 

  căldură, lumină și gaz, provocând o creștere mare a presiunii la locul 

  exploziei”

 • 1.2

  Conținut:

  Majoritatea explozivilor conțin: 

  ‐ combustibil ‐ ingredient care reacționează cu un oxidant pentru a forma 

  produsele gazoase ale unui detonator ‐ și 

  ‐ un oxidant ‐ ingredient format dintr‐un agent exploziv ce furnizează 

  oxigenul pentru a combina cu combustibilul și a forma produsele gazoase 

  necsare detonării.

 • 1.2

  Clasificare

  În funcție de domeniul de utilizare, substanțele explozive pot fi: 

  Explozivi primari ‐ utilizați la fabricarea mijloacelor de inițiere a celorlalți explozivi.  Exemple: fulminații metalelor grele (fulminatul de mercur, fulminatul de argint); derivații acidului  azotic (azotura de plumb și azotura de argint); stifnații si picrații metalelor grele (sifnatul de plumb);  diazodinitrofenolul; tetrazenul.

  Explozivii secundari sau brizanți – utilizați la încărcarea tuturor tipurilor de muniții  (grenade, mine, proiectile, bombe), la realizarea fitilelor detonante ori ca încărcături explozive.  Exemple: trotilul, pentrita, hexogenul, octogenul, tetrilul, nitroglicerina și azotatul de amoniu.

 • 1.2

  Explozivii secundari se inițiază prin intermediul explozivilor primari.

  Între explozivii primari și cei secundari nu se poate face o delimitare 

  exactă, întrucât există unii, precum pentrita sau tetritul, care au unele 

  proprietăți ce îi situează între explozivii primari și secundari sau chiar același 

  exploziv, în condiții diferite, se poate comporta ca exploziv primar sau 

  secundar.

 • 1.4. Dispozitive explozive improvizate  utilizate în acțiuni teroriste

  S‐a observat preferința grupărilor teroriste pentru utilizarea materialelor și  substanțelor explozive; în circa 60 % din acțiunile teroriste înregistrate până în prezent în  lume, teroriștii au folosit mijloace și dispozitive explozive de diverse tipuri.

  Avantajele utilizării mijloacelor și dispozitivelor explozive :  ‐ au putere mare de distrugere;  ‐ sunt relativ ușor de confecționat; ‐ pot fi procurate la costuri relativ reduse; ‐ sunt relativ ușor de ascuns și de amplasat; ‐mecanismele de inițiere și de explozie sunt de o mare diversitate. 

 • 1.4

  Părțile componente ale unui mijloc exploziv improvizat:

  ‐ încărcătura principală de exploziv; 

  ‐ dispozitivul de aprindere (format dintr‐un dispozitiv de inițiere și  declanșator); 

  ‐ dispozitive auxiliare (pentru siguranță contra dezamorsării și siguranță la  manipulare și transport).

  Cele mai utilizate dispozitive improvizate explozive folosite de teroriști:  coletele explozive, bombele artizanale, bomba țeavă, minele‐capcană, teroriști  sinucigași (kamikadze), mașini/instalații capcană

 • REGIMUL MATERIILOR EXPLOZIVE 

  Concept: Materii explozive ‐ ,,explozivi de tipul amestecurilor explozive, 

  emulsii explozive, mijloace de inițiere, fitile detonante, fitile de 

  siguranță, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi 

  de șoc, relee detonante, explozivii de uz civil și articole pirotehnice”.

  (Cf. art. 1, alin. (2) din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în M. Of. nr. 177 din 12  septembrie 2014)

 • 2.1 Cadrul general de utilizare  a materiilor explozive

  Autorizare: În România ,,producerea și procesarea de materii explozive sunt 

  permise numai persoanelor juridice care posedă autorizație din partea  Inspectoratului Teritorial de Muncă, pe raza căruia își desfășoară activitatea”   (art. 2 din Legea 126/1995)

  Interdicții: Persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, 

  să depoziteze, să experimenteze sau să mânuiască explozivi de uz civil sau  articole pirotehnice, dacă nu fac dovada calității de artificier, respectiv de  pirotehnician autorizat și nu reprezintă o persoană juridică autorizată și  înregistrată conform prevederilor legale.

 • 2.2. Operațiunile cu materii explozive  și evidența acestora

  • Transportul și mânuirea explozivilor propriu‐ziși, ale mijloacelor de inițiere și de  aprindere, cu excepția articolelor pirotehnice se efectuează sub directa supraveghere a  artificierilor autorizați și numai cu personal special instruit pentru asemenea operațiuni.

  • Paza transferurilor de materii explozive de la producător la depozitele de bază sau de  stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigură cu efective de jandarmi, cu achitarea  cheltuielilor de transport de către beneficiar.

  • Paza și protecția materiilor explozive, aflate în tranzit pe teritoriul României, se asigură  contra cost, numai cu efective de jandarmi.

  • Paza transferurilor și transporturilor de materii explozive cu destinație militară, pe  teritoriul României, se asigură de către unitățile M.Ap.N.

 • III. CADRUL NORMATIV ŞI ORGANIZATORIC  PRIVIND DEŢINEREA ȘI UTILIZAREA ARMELOR,  EXPLOZIVILOR ŞI MATERIALELOR EXPLOZIVE

  Cadrul intern: Legea română definește acțiunile teroriste ca fiind “pregătirea, planificarea 

  favorizarea, comiterea, conducerea, coordonarea, controlul asupra actului terorist, precum  și orice alte activități desfășurate ulterior comiterii acestuia, dacă au legătură cu actul  terorist”. 

  Conform strategiei naționale în materie, instituțiile statului trebuie să‐și mobilizeze  resursele și instrumentele aflate la dispoziție pentru:

  ‐ descoperirea la timp, prevenirea, combaterea și zădărnicirea activităților și  acțiunilor teroriste pe teritoriul național;

  ‐ protecția instituțiilor, a cetățenilor români și a celor străini aflați în România,  împotriva oricăror atacuri teroriste;

  ‐ interzicerea folosirii teritoriului Români