MANUAL - ansa.gov.md Febra aftoas¤’ este o boal¤’ infec¥£ioas¤’ acut¤’, care provoac¤’ febr¤’, urmat¤’

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MANUAL - ansa.gov.md Febra aftoas¤’ este o boal¤’...

 • 1

  Anexa nr. 2

  la Ordinul Agenției Naționale

  pentru Siguranța Alimentelor

  nr. 302 din 01.12. 2014

  Republica Moldova

  MANUAL

  OPERAŢIONAL

  PENTRU INTERVENȚIA ÎN FOCARELE

  DE FEBRĂ AFTOASĂ

  Ediţia I

  2014

 • 2

  Scopul acestui manual este de a da instrucţiuni

  detaliate şi informaţii despre cum se va interveni, pas

  cu pas, într-un focar de Febră aftoasă.

 • 3

  CUPRINSUL

  PARTEA I

  PREZENTAREA MANUALULUI

  GENERALITĂŢI

  Capitolul 1. Date despre boală

  1.1. Tabloul clinic

  1.2. Supravegherea febrei aftoase

  PARTEA II

  SUSPICIUNE LA FEBRA AFTOASĂ

  Capitolul 2. Măsuri aplicate în cazul suspicionării febrei aftoase

  2.1. Măsurile concrete întreprinse la suspiciunea unui caz de Febră aftoasă

  2.2. Procedura de notificare şi circulaţia informaţiei la nivel local şi central

  2.3. Procedura de izolare a animalelor suspecte de a fi infectate cu febră

  aftoasă

  2.4. Instrucţiuni de lucru privind echipamentul de protecţie individual într-o

  exploataţie cu animale susceptibile la febra aftoasă

  Capitolul 3. Ancheta epidemiologică iniţială

  Capitolul 4. Informarea cetăţenilor şi a autorităţilor locale (dispoziţii)

  Capitolul 5. Lista tuturor echipamentelor necesare în gestionarea focarului

  Capitolul 6. Prelevarea de probe de la animale moarte sau bolnave.

  Ambalarea, etichetarea şi expedierea probelor către IP CRDV (L.N.R.)

  6.1. Instrucţiuni de recoltare a probelor

  6.2. Expedierea probelor către laborator

  6.3. Principii generale de recoltare a probelor pentru diagnosticul şi

  supravegherea febrei aftoase

  Capitolul 7. Mişcările către şi de la o exploataţie în cazul suspicionării febrei

  aftoase

  7.1. Interdicţia mișcărilor

  7.2. Extinderea măsurilor în alte exploataţii

  Capitolul 8. Zona temporară de control

  Capitolul 9. Sacrificarea animalelor în timpul suspiciunii, pentru a evita

  răspândirea bolii

  Capitolul 10. Laboratoare de diagnostic

  PARTEA III

  CONFIRMAREA ȘI COMBATEREA BOLII

  Capitolul 11. Decizii emise de CLCB

  Capitolul 12. Declararea bolii

  12.1. Confirmarea bolii în laborator

  12.2. Notificarea internațională a bolii

 • 4

  12.3. Acţiuni care trebuie îndeplinite la nivelul structurilor administrative de

  combatere a bolii

  Capitolul 13. Evaluarea animalelor

  13.1. Autorități, instituții, organizații, societăți, persoane fizice și juridice

  implicate

  13.2. Cerințe privind numirea evaluatorului

  Capitolul 14. Uciderea animalelor şi metode de ucidere

  14.1 Principii privind uciderea

  14.2. Responsabilităţi generale în uciderea animalelor

  14.3. Responsabilităţi şi competenţe specifice

  14.4. Protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul uciderii pentru controlul

  bolilor

  14.5. Planificarea

  14.6. Alegerea metodelor de ucidere

  14.7. Consideraţii privind uciderea animalelor cu respectarea principiilor de

  bunăstare

  14.8. Alte prevederi tehnice

  Capitolul 15. Distrugerea cadavrelor

  15.1. Instrucţiuni pentru luarea deciziilor în vederea neutralizării animalelor

  moarte

  15.2. Pregătiri tehnice

  15.3. Resurse

  15.4. Inactivarea agentului patogen

  15.5. Capacitatea disponibilă

  15.6. Acceptarea de către fermieri

  15.7. Pregătirile logistice pentru tehnologia specifică de neutralizare

  15.8. Metode de neutralizare pentru subprodusele de origine animală ce nu

  sunt destinate consumului uman

  15.9. Transportul cadavrelor

  15.10. Proceduri pentru ecarisarea alternativă a cadavrelor

  Capitolul 16. Ancheta epidemiologică finală

  Capitolul 17. Curăţenia şi dezinfecţia primară şi finală

  17.1. Principii şi proceduri pentru curăţare şi dezinfecţie

  17.2. Curăţarea şi dezinfectarea grajdurilor

  17.3. Curăţarea

  17.4. Dezinfectarea finală

  17.5. Controlul succesului dezinfectării

  17.6. Dezinfectarea gunoiului lichid

  17.7. Dezinfectarea gunoiului solid

  17.8. Efectuarea practică a ambalării gunoiului

  17.9. Program de curăţare şi dezinfecţie

  17.10. Instrucţiuni de construire a unei instalaţii de decontaminare a

  vehicolelor

  Capitolul 18. Stabilirea zonelor de protecţie şi de supraveghere

  18.1. Prevederi tehnice

 • 5

  18.2. Măsuri ce trebuie aplicate exploataţiilor din zona de protecţie

  18.3. Procedură detaliată pentru instituirea zonei de supraveghere pentru

  febra aftoasă

  Capitolul 19. Organizarea vaccinării de necesitate

  19.1. Vaccinarea de urgenţă

  19.2. Responsabilitățile Centrului Naţional de Combatere al Bolilor

  Capitolul 20. Reguli pentru stingerea focarului şi repopulare

  20.1. Stingerea unui focar de febră aftoasă şi ridicarea restricţiilor sanitare

  veterinare

  20.2. Repopularea exploataţiilor

  20.3. Extinderea de măsuri şi derogări

  Capitolul 21. Suspiciune/confirmare în abator sau pe timpul transportului

  Capitolul 22. Suspiciune/confirmare într-o piaţă

  Capitolul 23. Suspiciune/confirmare în mediul silvatic

  Capitolul 24. Publicitatea, instruirea şi avertizarea în relaţie cu febra aftoasă

  24.1. Publicitate şi avertizare

  24.2. Programe de instruire

  PARTEA IV

  FORMULARE SPECIFICE

  Formularul nr.1: Dispoziţie de supraveghere în suspiciunea de febră aftoasă.

  Formularul nr.2: Dispoziţie de informare a cetăţenilor cu privire la boală şi la

  măsurile instituite

  Formularul nr.3: Raportul de notificare pentru suspiciune/confirmare

  Formularul nr. 4: Model de document pentru raportarea efectivelor existente intr-

  o exploatație, susceptibile de a fi infectate

  Formularul nr. 5: Ancheta epidemiologică inițială

  Formularul nr. 6: Tabele

  Formularul nr.7: Notă de însoțire a probelor

  Formularul nr. 8: Dispoziţie de sacrificare în caz de suspiciune a febrei aftoase

  Formularul nr. 9: Act sanitar veterinar de declarare a bolii (epizootiei).

  Formularul nr. 10: Fișă de evaluare

  Formularul nr. 11: Dispoziție de ucidere a animalelor în cazul infectării cu febră

  aftoasă

  Formularul nr.12: Evidenţa animalelor ucise

  Formularul nr. 13: Cerere către Autoritatea locală pentru Protecția Mediului

  pentru utilizarea metodei alternative de ecarisare a teritoriului

  Formularul nr. 14: Ancheta epidemiologică finală

  Formularul nr. 15: Act de dezinfecție, dezinsecție și deratizare

  Formularul nr. 16: Act sanitar veterinar de stingere oficială a focarului de boală

 • 6

  ABREVIERI

  ANSA: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

  CNCB: Centrul Naţional de Combatere al Bolilor

  CLCB: Centrul Local de Combatere al Bolilor

  MAIA: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

  DSSV: Direcția Supraveghere Sanitar Veterinară

  I.P. CRDV: I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

  LDSA: Laboratorul de Diagnostic Sănătate Animală

  GNE: Grupul Naţional de Experţi

  GLE: Grupul Local de Experţi

  DRSA: Direcția raională pentru siguranța alimentelor

  DMSA: Direcția municipală pentru siguranța alimentelor

  FA: Febra aftoasă

  LNR: Laboratorul Național de Referință

 • 7

  PARTEA I

  PREZENTAREA MANUALULUI

  GENERALITĂŢI

  Manualul aprofundează şi descrie pas cu pas etapele de parcurs în aplicarea

  măsurilor de control, începând de la anunţarea suspiciunilor de boală, notificarea

  lor către autoritatea sanitară veterinară centrală, activarea Centrului Naţional de

  Combatere al Bolilor şi a Centrelor Locale de Combatere a Bolilor, şi până la

  aplicarea masurilor de control al bolii în focare.

  Procedurile de urmat în fiecare acţiune întreprinsă vor fi exprimate

  sistematic şi schematic, în aşa fel încât însuşirea şi aplicarea lor să fie clară pentru

  cei care întreprind măsurile de control.

  În manual sunt cuprinse:

  - liste cu materialele necesare pentru intervenţia în focare;

  - proceduri de acţiune şi intervenţie;

  - metodele de alarmare în teritoriu, adrese necesare;

  - lista link-urilor web de interes;

  - etape de parcurs în combaterea febrei aftoase;

  - restricţii etc.

  Formularistica necesară diferitelor etape de combatere este atașată la

  sfârșitul manualului, în partea IV Formulare specifice.

  Scopul acestui manual operaţional este de a instrui şi a informa în detaliu

  despre cum trebuie acţionat în cazul suspiciunii şi confirmării Febrei aftoase, de a

  stabili conduita de alertă şi intervenţie în caz de necesitate pentru Febra aftoasă în

  profilaxia şi măsuri

Recommended

View more >