Click here to load reader

Mandag - Dansk Kulturarv

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mandag - Dansk Kulturarv

PROGRAM 1 6,00 Nyheder.
6,50 Skibspositioner. Pressens Radioavis.
7,00 Nyheder. Pressens Radioavis.
7,05 Morgengymnastik for kvinder.
7,10 Morgengymnastik for mænd.
7,15 Grammofonmusik. 1. Cortopassi: Rusticanella. Charles Nowa og hans orkester. (Philips P13607L). 2. Mancini & Mercer: Moon River fra filmen »Pigen Holly«. M antovani og hans orkester. (Dec. DFE 6693).
Hans Peter Nielsen: Op med hum ø­ ret. Elo Magnussen og hans orkester. (Pol. X 51247). 4. Cole Porter: Rosalie. B illy Butterfield (trompet) med Ray Conniff og hans or­ kester. (Philips P 13607L). 5. Hans Ole Nielsen: Nørrebro-visen. Sigfred Pedersen. Peter Sørensen (sang) med Leon Dum insky og hans orkester. (Tono 45St.41229). 6. Sven Gy ldm ark: The Crazy Compo- ser. Arne og Helge (2 forstemte klave-
rer). (Por. H 55501). 7. Hoagy Carm ichael: Georgia On My Mind. Benny Goodman og hans orke- ster. (Philips B 07649R). 8. Hans Schreiber/arr. Hans Schreiber: Gangster tango. Hans Schreiber og hans orkester. (Od. GEOK 119). 9. Berry W ild: En pige på seksten. Bir- ger Harris. Daim i (sang) med George Swensson og hans orkester. (Tono 45St.
10. Erik Fiehn: Godnat, men ikke far- vel. Willy Sørensen og hans kvintet.
(Tono L 28188). 11. Fats W aller: A in ’t M isbehavin’. Ul- rik Neumann (guitar), Georg Riedel
Anders Burm an (trommer). (HMV. 7EGS93). 12. P. Corchia: A lpino. Arm andino og hans orkester. (RCA. 76545). 13. Åke Gerhard: Sol og vår. A llan Hondé. Sys Gregers (sang) med kor og orkester. Dirigent: Johs. Rasmussen.
(Tono 45St. 41242). 14. Di Panzeri: En melodi i F. Charles Nowa og hans orkester. (Philips P13607L).
8.00 Nyheder Pressens Radioavis.Derefter Programoversigten. Ca. 8,10 Danske sange.G r a m m o f o n . 1. Aksel Agerby: Havren. Jeppe Aa- kjær. Aksel Schiøtz (sang) og Aksel Agerby (klaver). (HMV. 7ERK1014). 2. Leo Estvad/arr. Hans Peder Åse: Den Lyse nat. Hans H artvig Seedorff. Karen Meyer (sang) med Hans Peder Å se og hans orkester. (HMV. X 8012). 3 . C a r l N ie l s e n : danske sommer. Kai Hoffmann. Radiokoret. D irigent: Martellius Lundqvist. (Tono K 8027). 4. Carl Nielsen: Nu lyser løv i lunde.
Johs. Jørgensen. Niels Brincker (sang) og Kjell Olsson (klaver). (Pol. X 51327). 5. Peter Heise: Igennem bøgeskoven. Emil Aarestrup. Edith O ldrup (sang) og Elof Nielsen (klaver). (HMV. X 4 7 7 0 ) 6 . O lu f R ing : H vor sm ile r fager den danske kyst. Johannes V. Jensen. Hans Kurt (sang) og Hans Peder Åse (kla- ver). (Od. 1308).
8.30 Morgenandagt i Dom kirken i København. Salme-nr. i Den danske Salmebog: Indgangssalme: 465, vers 1-3, »O, lytter til, I folk«. • Davids 62. salme, vers 6-9. • Dagens ord: Mattæus Evangeliet, k a ­ pitel 3, vers 1-6. • Slutningssalme: 465, vers 4. • Johann Gottfried W alther: Orgelkoral »Aleneste Gud i H immerig«.
8.45 Vejrmelding.
12.30 Nyheder. Pressens Radioavis.
13.00 Middagsføljetonen: Brevet. / Inge Hvid Møller læser 1. a f­ snit af en novelle af W. Somerset Maugham , oversat fra engelsk af David Grünbaum . (Fortsættes onsdag).
13.30 For natholdet. Gram m ofonm usik m. m. for dem, der har fri nu.
13,55-14,00 Valutakurser og markedsberetninger. Pressens Radioavis.
14,10 Ved flyglet - Arne Dalring.
14.30 Nyheder. Pressens Radioavis.
14,35 Musik til arbejdet. Non-stop grammofonunderholdning.
15.30 Et liv i kjoler. En modemand ser tilbage. Samtale med E jnar Engelbert. / Edith Lyngbye.
Tipoldemors kogebog. Cand. mag. Aase Wellejus Hatting. (Kvindernes efterm iddagsprogram).
16.00 Ugerevyen. (For piger og drenge).
16.30 I ro og mag. Tilrettelagt af Kaj Erik L indqvist og Gyda Uldall. Det er let at blive svær - det er svært at blive let. A fdelingskonsulent Agnete Lundstedt og folkepensionister om genvejen t il et godt helbred.
Derefter meddelelser fra Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund.
17.00 Grammofon­ underholdning.
18.05 Vejrmelding. Derefter meddelelser t il skibsfarten og radiofonitelegrammer.
18,25 Aftenens program.
18.45 Aktuelt kvarter.
19.00 Månedens komponist: Igor Stravinskij. Grammofon. 1. Sonate for 2 klaverer. (Komp. 1943- 44). (Moderato. * Tema med variatio­ ner. * A llegretto). Grete og Josef D ich­ ter. (Supraphon SUA 10185). 2. Le Sacré du Printemps. - Forårets indvielse. Suite. (Komp. 1913). (Jordens forherligelse. (In troduktion. - Forårs­ varslerne. - De unges dans. - Bortførel­ sesleg. - Forårsdans. - De rivaliserende stammers leg. - Visdommens optog. - Jordens tilbedelse). * Offerfesten. ( In ­ troduktion. - De unges mystiske rund ­ dans. - Den udvalgte hyldes. - P åka l­ delse af forfædrene. - Forfædrenes rituelle handling. - R itue l dans). Suisse Romande-orkestret. D irigent: Ernest Ansermet. (Dec. LXT 5388).
19.45 På rejse med Martin A. Hansen. Rejsen til Sydslesvig. Forfatteren Regin Dahl spiller og synger, og forfatteren Ole W ivel fo r­ tæller. Den anden af tre udsendelser tilrette­ lagt af Richard Andersen. (Næste udsendelse: mandag den 25. ju n i kl. 20,10 i program 2 ).
20,10 Jiddische Sange. Lisa Haidt synger - akkompagneret af Herluf Aurvig.
20,30 Svensk stjernejazz. Arne Domnerus’ orkester spiller. / Børge Roger Henrichsen.
20,55 Et tilbageblik. Personlige indtryk af udviklingen i grænselandet. / Redaktør A. Søchting.
21.15 Pro Musica Kammerorkester. Dirigent: Henrik Sachsenskjold. Josef Suk: Serenade for strygeorkester, Es-dur, opus 6 . (Andante con moto. * Allegro ma non troppo e grazioso. # Adagio. * Allegro giocoso, m a non trop­ po presto).
21.45 Jules Mouquet. La flüte de Pan. Sonate for flø jte og klaver, opus 15. (Pan et les bergers. * Pan et les oiseaux. # Pan et les nym- phes). / Holger Gilbert-Jespersen (f lø j­ te) og Arne Skjold-Rasmussen (klaver).
22.00 Nyheder. Pressens Radioavis.
22.15 Om ansigter. Jørgen Reenberg læser et essay af Knud Sønderby.
22,35 Den gamle japanske kunst. 3. Drot og marsk. / Professor, dr. Tage Ellinger. (Sidste udsendelse: mandag den 25. ju n i kl. 22,35 i program 1).
23.00 Nyheder. Pressens Radioavis.
23,05 De fik en Oscar. Jø rn H jorting, Per Møller Hansen og grammofonen.
24.00 Nyheder. Pressens Radioavis.
PROGRAM 2 17.00 Alder -
et flydende begreb. Forfatteren M. Møller-Petersen causerer om ord og alder.
17,20 Sange fra baroktiden. Antonio V iva ld i: O, d i tua nan. • Henry Purcell: a) Turn Then Thine Eyes. * b) I f Music Be The Food Of Love. • G. Fr. Händel: a) Silent Worship. # b) Come To Me Soothing Sleep. # c) Spring Is Coming. / Bodil Højsgaard. Ved flyg ­ let: Friedrich Gürtler.
17,40 Min barndoms landsby. Causeri af forfatteren Niels E. Nielsen. (Genudsendelse fra 15. ju n i) .
18.00 Musik ved spisetid. Radiounderholdningsorkestret. Dirigent: Grethe Kolbe.
18,25 Aftenens program.
19,45 Omkring harmonikaen. Mainzer Harmonika-Spielring under­ holder under ledelse af Carl Schneider. / Peter Sørensen.
20,10 Modeller på slæb. Besøg på et laboratorium i Lundtofte. Reportage. / Joachim Jerrik og Hen­ ning Pedersen.
20,30 Arbejdskraften må flytte - i takt med industrialiseringen. En svensk undersøgelse. / Kontorchef, cand. polit. Per Kirstein.
20,55 Sjostakovitsj - Hindemith. Dm itrij Sjostakovitsj: Præ ludium og fuga, C-dur. • Paul H indem ith: A f »Ludus tonalis«. (Fuga nona in B. * In terludium . Molto tranquillo . * Fuga decima in Des. # In terludium . Allegro pesante). / Niels Prahl (klaver).
21.15 Mosaik. Et dramatisk-litterært magasin, redi­ geret af Vagn Grosen og Uffe Harder. 1. En splint af troldspejlet. Parodier over moderne skribenter. Manuskript: Christopher Maaløe. Medvirkende: Annegrethe Nissen, Pouel Kern, Louis Miehe-Renard og Chri­ stopher Maaløe.
2. De fire fanger. Esbern Krause-Jensen om Jean Caus roman »La pitie de Dieu«.
22.00 Nyheder. Pressens Radioavis.
22,35 Dansemusik. Gotfred Sørensens septet.
23.00 Nyheder. Pressens Radioavis.
FJERNSYN 16,30-17,00 Syng med Jette.
Sæsonens sidste besøg hos Jette Tikjøb og hendes piger og drenge i Århus. / Jørgen Ifversen. (For de 6-10årige).
20,00 Aktuelt.
20,20 Vores have. Den anden udsendelse om sommerha­ ven. / Poul Eyvind og Poul Jørgensen.
20,40 De gode, gamle dage - årene 1900-1914. Den tredje udsendelse i serien »Pro­ ject 20« produceret af National Broad­ casting Company. Dansk bearbejdelse: Anton Kjæde- gaard. Læst af; Henning Skaarup. (Genudsendelse).
21,30 Musikalsk rejse. Et underholdningsshow med Paul Abra- ham-melodier. Medvirkende : K a p ta jn e n .....................Benno Kusche. Den blinde passager .. Heinz Conrads. Samt Margit Schramm, John van Ke- stern, Otto Storr, Margit Löwinger, Irene Mann, Erich Kuchar, Rex Gildo, Anna-Luise Schubert, Liane Müller, Hannes Weich, Egbert Strolka og Bava- ria-balletten. Produktion: Bavaria Atelier Gesell­ schaft, München.
22,15-23,45 VM-turneringen i fodbold i Chile. Kampen om 3. pladsen. / Niels-Christiansen. (Eurovision fra Tvskland^.
PRØVEBILLEDE udsendes normalt således, hvis der ikke
indenfor de angivne tider sendes pro­ gram:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 9,00-10,00 og 13,30-17,30.
Onsdag: 9,00-10,00 og 13,30-16,00. Lørdag: 9,00-15,00.