Click here to load reader

Małopolski Konkurs Matematyczny etap szkolny 2013.pdf · PDF fileMałopolski Konkurs Matematyczny – 18.10.2013 r. – etap szkolny str. 3/8 „Szkolna wycieczka” W zadaniach

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Małopolski Konkurs Matematyczny etap szkolny 2013.pdf · PDF fileMałopolski Konkurs...

Maopolski Konkurs Matematyczny 18.10.2013 r. etap szkolny

str. 1/8

Kod ucznia

Instrukcja dla ucznia: Zanim przystpisz do rozwizywania testu, wpisz czytelnie swoje imi i nazwisko, dat oraz

miejsce urodzenia, nazw szkoy oraz imi i nazwisko nauczyciela przygotowujcego Ci do konkursu na oddzielnie przygotowanej karcie uczestnika. Kart w do koperty. Kopert zaklej.

Przed Tob 17 zada. Przy kadym z nich masz podan ilo punktw, ktre moesz uzyska za poprawn odpowied.

Masz 60 minut na rozwizanie zada z arkusza i przeniesienie odpowiedzi na kart odpowiedzi.

Przestrzegaj nastpujcych zasad:

1. Sprawd czytelno i kompletno arkusza, ktry zawiera 17 zada.

2. Wszelkie usterki zgo nauczycielowi.

3. Rozwizania zapisuj dugopisem lub pirem. Nie uywaj owka, korektora i kalkulatora.

4. Na stronie 2/8 znajduje si karta odpowiedzi do wszystkich zada.

5. W zadaniach od 1 do 14 podane s 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedn odpowied i wpisz wyranie, w tabeli na karcie odpowiedzi, znak X w kratce z odpowiedni liter.

6. Jeli zaznaczysz bdnie odpowied, otocz j kkiem i wpisz X w kratk z inn liter.

7. Odpowiedzi do zada od 15 do 17 wpisz z namysem i starannie do karty odpowiedzi.

8. Ostatnie 2 strony arkusza s przeznaczone na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie bd sprawdzane. Brak wpisu w tabeli na karcie odpowiedzi to brak punktw.

9. Sprawd, czy dobrze przeniose odpowiedzi do wszystkich zada na kart odpowiedzi.

10. Po zakoczeniu pracy arkusz z zestawem zada, kart odpowiedzi oraz kopert z kart uczestnika pozostaw na swojej awce.

POWODZENIA !

Miejsce na metryczk ucznia

LICZBA PUNKTW MOLIWA DO UZYSKANIA 24

UZYSKANA LICZBA PUNKTW

Maopolski Konkurs Matematyczny 18.10.2013 r. etap szkolny

str. 2/8

Karta odpowiedzi:

* W zadaniach 15,16 i 17 wpisz czytelnie wynik!

Suma punktw: Podpisy sprawdzajcych:

Numer

zadania

Liczba

punktw

za

zadanie

Miejsce na

odpowied

WYPENIA

KOMISJA

A B C D Liczba

punktw

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

5. 1

6. 1

7. 1

8. 1

9. 1

10. 1

11. 2 12. 2

13. 2

14. 2

15.*

2

16.* 2

17.* 2

Maopolski Konkurs Matematyczny 18.10.2013 r. etap szkolny

str. 3/8

Szkolna wycieczka

W zadaniach od 1 do 14 wybierz jedn z podanych odpowiedzi a nastpnie w karcie odpowiedzi wpisz znak X w odpowiedniej kratce.

Zadanie 1. 1p

Na miejsce zakwaterowania uczestnicy wycieczki przyjechali o 12:30. Jaki kt tworz wskazwki minutowa z godzinow na zegarze wskazujcym t godzin?

A. 155 B. 165 C. 180 D. 185

Zadanie 2. 1p

Dla uczestnikw wycieczki przeznaczono na zakwaterowanie siedem jednakowych domkw. W kadym z nich znajdoway si cztery czteroosobowe pokoje. Ile miejsc pozostao wolnych w ostatnim z wynajtych domkw, jeli na wycieczk razem z opiekunami pojechao 100 osb, a pozostae domki miay maksymaln liczb lokatorw?

A. 3 B. 4 C. 8 D. 12

Zadanie 3. 1p

W wycieczce brao udzia 92 uczniw. Dziewczt byo trzy razy mniej ni chopcw. Ilu chopcw brao udzia w wycieczce?

A. 23 B. 60 C. 69 D. 72

Zadanie 4. 1p

Z tablicy informacyjnej uczestnicy wycieczki dowiedzieli si, e pierwsze wzmianki o miejscowoci, w ktrej si znajduj pochodz z 1464 roku. Rok ten w zapisie rzymskim to:

A. MDCXLIV B. MCDLXIV C. MDCLXIV D. MCDXLIV

Zadanie 5. 1p

W pobliskim lesie uczniowie obserwowali cicie kd drewna. Zauwayli, e jedno cicie trwa 2 minuty. Ile czasu zajmie pracownikowi lenemu (pracujcemu ze sta wydajnoci) pocicie 6 m kody na 10 czci?

A. 40 minut B. 20 minut C. 18 minut D. 10 minut

Zadanie 6. 1p

Planowana jest zmiana zagospodarowania terenw zielonych wok orodka wypoczynkowego. Z przedstawionego projektu wybrano wszystkie klomby w ksztacie rwnolegoboku. Wskazano figury:

A. C,D,H B. A,D,E,F C. C,D D. A,C,D,E,F

Maopolski Konkurs Matematyczny 18.10.2013 r. etap szkolny

str. 4/8

Zadanie 7. 1p

Dawid kupi kwadratow ramk na zdjcie z wycieczki. Ile wynosi szeroko ramki, jeeli pole powierzchni kwadratu ABCD wynosi 256 cm2, a bok kwadratu KLMN ma dugo 13 cm.

A. 87 cm B. 12 cm C. 3 cm D. 1,5 cm

Zadanie 8. 1p

Podczas obiadu piciu chopcw wzio cznie z misy 70 pierogw, przy czym pierwszy wzi pewn ilo pierogw, a kady nastpny o dwa wicej ni poprzedni. Ostatni z chopcw wzi:

A. 10 pierogw B. 14 pierogw C. 18 pierogw D. 20 pierogw

Zadanie 9. 1p

Na ognisko dla kadego uczestnika przygotowano porcj kiebasy o wadze 150 g. Zamiast planowanych 40 osb przyszo 50. Ile kiebasy przypada teraz na jedn osob?

A. 12 dag B. 120 dag C. 140 g D. 187,5 g

Zadanie 10. 1p

W ostatnim dniu wycieczki Pawe zamierza kupi 4 gaki lodw, zabrako mu jednak 1,60 z. Kupi wic 3 gaki, a wtedy pozostao mu 60 groszy. Ile zotych kosztowaa jedna gaka lodw?

A. 1,80 z B. 2,20 z C. 2,50 z D. za mao danych

Zadanie 11. 2p

Na terenie parku w pobliu orodka rosy pikne kasztanowce. Trzy dziewczynki: Ewa, Ola i Zuzia postanowiy zebra spadajce kasztany do wsplnego koszyka. Oblicz, ile kasztanw nazbieraa Zuzia, jeeli co czwarty by znaleziony przez ni, co trzeci przez Ol, a Ewa wrzucia 100 kasztanw?

A. 25 B. 60 C. 80 D. 240

Maopolski Konkurs Matematyczny 18.10.2013 r. etap szkolny

str. 5/8

Zadanie 12. 2p

Na terenie orodka jest boisko wielofunkcyjne w ksztacie prostokta o wymiarach 16 m na 32 m. Pole powierzchni tego boiska na planie w skali 1:250 wynosi:

A. 81,92 cm2 B. 0,8192 m2 C 38,4 cm2 D. 2,048 m2

Zadanie 13. 2p

Na wycieczk Marysia zabraa sok w kartonie, ktry mia ksztat prostopadocianu o krawdziach dugoci 6 cm, 9 cm, 1,9 dm. Podczas podry cz soku wypia i zauwaya, e jeeli podstaw kartonu bya ciana o najwikszym polu, to pozostay w kartonie sok siga do wysokoci 4,5 cm. Na jak wysoko bdzie siga ten sok, jeeli podstaw kartonu bdzie ciana o najmniejszym polu?

A. 9,5 cm B. 14,25 cm C. 6,75 cm D. 4,75 cm

Zadanie 14. 2p

Uczestnicy czterodniowej wycieczki pokonali pierwszego dnia tras dugoci x km, drugiego dnia tras dwukrotnie dusz, trzeciego dnia przeszli o 4 km wicej ni dnia poprzedniego, a w ostatnim dniu zaledwie poow dugoci trasy pokonanej w trzecim dniu. Dugo caej trasy wyraonej w km mona opisa wzorem:

A. 6x + 8 B. 15x C. 3,5x +11 D. 6x + 6 W zadaniach: 15, 16 i 17 otrzymany wynik wpisz do odpowiedniej kratki na karcie odpowiedzi!

Zadanie 15. 2p Podczas wycieczki uczniowie mieli przypite identyfikatory w ksztacie trapezu rwnoramiennego, w ktrym ramiona miay dugo 5 cm, a wysoko wynosia 4 cm. Jaki obwd mia identyfikator, jeeli jego pole wynosio 24 cm2 ?

Identyfikator mia obwd

cm.

Maopolski Konkurs Matematyczny 18.10.2013 r. etap szkolny

str. 6/8

Zadanie 16. 2p

Zegar na wiey w pobliu obserwatorium astronomicznego oznajmia kad z penych godzin liczb uderze rwn liczbie wskazywanej przez ma wskazwk na tarczy zegara (np. godzin 2:00 i 14:00 dwoma uderzeniami, godzin 11:00 i 23:00 jedenastoma uderzeniami), a 30 minut po kadej penej godzinie uderza raz. Uczestnicy wycieczki weszli do obserwatorium astronomicznego kwadrans po pewnej penej godzinie i wyszli z niego po upywie 3 godzin 20 minut. W czasie ich pobytu w obserwatorium zegar uderzy 37 razy. O ktrej godzinie uczniowie weszli do obserwatorium? Podaj wszystkie moliwe odpowiedzi.

Uczniowie weszli do obserwatorium o

.

Zadanie 17. 2p

W obserwatorium Asia i Janek stoj w kolejce do teleskopu. Janek jest bliej teleskopu ni Asia. Midzy nimi stoj 3 osoby, za Jankiem stoi 10 osb, a przed Asi 8 osb. Ile osb stoi w kolejce?

osb.

W kolejce stoi

Maopolski Konkurs Matematyczny 18.10.2013 r. etap szkolny

str. 7/8

BRUDNOPIS Pamitaj! Wszelkie zapisy oblicze i rozwiza na tej stronie nie podlegaj ocenie.

Maopolski Konkurs Matematyczny 18.10.2013 r. etap szkolny

str. 8/8

BRUDNOPIS

Pamitaj! Wszelkie zapisy oblicze i rozwiza na tej stronie nie podlegaj ocenie.

Search related