Makhraj Huruf Dan Sifat Huruf

  • View
    511

  • Download
    20

Embed Size (px)

Text of Makhraj Huruf Dan Sifat Huruf

MAKHRAJ AM: Syafataan ( Dua bibir ) MAKHRAJ KHAS: Dua bibir sebelah atas dan bawah dirapatkan serta ditemukan secara kuat 1. JAHR ( SIFAT KUAT )BAHASA : Nyata/nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

Dua bibir dirapatkan dan ditemukan secara kuat

MAKHRAJ HURUF

TAHAP HURUF :

2. SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:Kuat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 3. ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya Sebutan hurufnya hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun. 4. INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang Dan terbuka ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

5.SIFAT HURUF: IZLAQ (PERTENGAHAN) BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH: Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang dan lancar Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar daripada dua bibir.

SIFAT HURUF

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar ISTILAH: Bunyi lantunan yang kuat pada makhrajkerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 3 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth: ( Yunus:4) b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) Cth:( Al-Masad:2) c. Qalqalah Akhbar(Waqaf

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Lisani ( Lidah ) MAKHRAJ KHAS: Menekan hujung lidah ke pangkal gigi kacip sebelah atas

1. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT)

BAHASA:Kuat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada

TAHAP HURUF : 2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf tersebut. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis 4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH

) BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH : Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya huruf tersebut berpegang pada makhrajnya.. Merupakan antara huruf Hams yang kuat kerana padanya terdapat sifat syiddah.

TAHAP HURUF :Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkon g

MAKHRAJ HURUF: MAKHRAJ AM: Al-Halq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitu di kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg terletak dalam buah halkum.

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) BAHASA : Nyata/ nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan tipis

2. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA: KuatISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan

3. SIFAT HURUF: ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/MenurunISTILAH :

disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya

Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun

Hujung lidah dikeluarkan sedikit kemudian ditemukan dgn hujung gigi kacip atas

MAKHRAJ HURUF:MAKHRAJ AM: MAKHRAJ KHAS: Membawa hujung lidah keluar

Al-Lisani ( Lidah ) sedikit kemudian ditemukan dengan hujung gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbuka

1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

TAHAP HURUF : PALING

ISTILAH :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka

4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/MenurunISTILAH :

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian

Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : HAMS( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :

3. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : LembutISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya

Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.. Antara huruf hamas yang paling lemah.

kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

MAKHRAJ AM: MAKHRAJ KHAS:

Al-Lisani ( Lidah ) Mengangkat tengah lidah dan menekannya ke lelangit keras.

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT

MAKHRAJ HURUF

TAHAP HURUF :KUAT

KUAT ) BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA:KuatISTILAH:

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada 3. SIFAT HURUF : ISMAT (PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahISTILAH: Tertegah daripada segera

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan

6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) BAHASA: Bergerak-gerak dan gementarISTILAH:

keluar ketika melafazkan huruf.

SIFAT HURUF

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat

4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )

BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris

Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan dilepaskan dalam masa yang singkat. Terbahagi kepada 3 bahagian: a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) Cth :( Al-Maidah:109) b. Qalqalah Kubro(Sukun akhir kalimah ) Cth :(Al-Qashash:20) c. Qalqalah Akhbar(Waqaf

MAKHRAJMAKHRAJ AM: Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong di mana dinding halkum yg merupakan tempat laluan suara akan disempitkan. 1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidahSuara ditekan ke tengah halkum/kerongkong

SIFAT HURUF

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian 2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Melahirkan suara yang ringan dan

LEMAH ) BAHASA : Senyap atau tersembunyiISTILAH : Nafas/udara terlepas semasa menyebut

4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : LembutISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya

hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya. Antara huruf hamas yang paling lemah. TAHAP HURUF : PALING

kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa

3. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan berbaris atau sukun.

MAKHRAJMAKHRAJ AM: Al-Haq ( Kerongkong ) MAKHRAJ KHAS: Menekan suara ke permulaan halkum / kerongkong iaitu di bahagian yang hampir ke pangkal lidah dan anak tekak. Suara ditekan ke permulaan halkum/kerongkong

1. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) BAHASA : Tinggi atau terangkat ISTILAH: Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal lidah terangkat ke lelangit Huruf yang paling lemah ditafkhimkan kerana padanya terdapat sifat hamas 2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah

SIFAT

TAHAP HURUF :

5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Renggang dan terbukaISTILAH :

Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetap ditunaikan kerana sifat istila yang ada padanya.

ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.

4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : LembutISTILAH :

Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana

Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa