of 21 /21
Centralizatorul activitatii de cercetare stiintifica Nr. crt. Teme de cercetare ştiinţifică (2005-2010) Modul de finanţare Rezultate şi modalităţi de valorificare a cercetării Tip contract/ Finanţator Nr. şi data contract Valoarea realizată Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale cercetării An univ. Total 1 Strategie - Cadru de dezvoltare şi amenajare turistică a spaţiului rural, PCDC coparteneriat cu INCDT, Univ. Spiru Haret, ASE - - - 1. Glăvan, V. si colab. (2005), Managementul turismului rural în Republica Moldova: probleme, realităţi şi perspective, Editura ARC Moldova, Chişinău 2. Glăvan, V. (2006), Potenţial turistic şi valorificarea sa, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 3. Glăvan, V. (2007), Valorificarea şi amenajarea turistică a spaţiului rural românesc în perspectiva integrării europene, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2 Sistem complex de monitorizare a capacităţii de suport ecologic pentru utilizarea durabilă a resurselor turistice din România contract Proiecte CEEX - - - 1. Cândea, Melinda, Simon, Tamara (2006), Potenţialul turistic al României, Editura Universitară, Bucureşti 3 Calitatea mediului şi managementul resurselor naturale şi antropice ale comunităţilor rurale din judeţul Braşov-CMMRC contract Proiecte CEEX - - - 1. Cioacă, A. (2006), Agroturismul, o alternativă economică viabilă pentru comunităţile rurale din Depresiunea Făgăraş, CD Lucrările Sesiunii de Comunicări a cadrelor didactice “Creşterea competitivităţii economice a României în contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A. 2. Cioacă, A. (2006), Diversificarea activităţilordin spaţiul rural braşovean consecinţă a valorificării resurselor naturale pentru turism, CD, lucrările Simpozionului cu participare internaţională “Turismul durabil românesc în contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A. 3. Cioacă, A. (2006), Probleme speciale de geomorfologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 4. Cioacă, A. (2006), Pentru o geografie fizică francofonă, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 5. Cioacă, A. (2006), Participarea românească la cel de al

Macheta 17 Centralizatorul activitatii de cercetare ... · rural braşovean consecinţă a valorificării resurselor naturale pentru turism, CD, lucrările Simpozionului cu participare

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Macheta 17 Centralizatorul activitatii de cercetare ... · rural braşovean consecinţă a...

 • Centralizatorul activitatii de cercetare stiintifica

  Nr.

  crt.

  Teme de cercetare ştiinţifică

  (2005-2010)

  Modul de finanţare Rezultate şi modalităţi de valorificare a cercetării

  Tip contract/

  Finanţator

  Nr. şi data

  contract

  Valoarea realizată Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale cercetării

  An univ. Total

  1 Strategie - Cadru de

  dezvoltare şi amenajare

  turistică a spaţiului rural,

  PCDC

  coparteneriat cu

  INCDT, Univ.

  Spiru Haret, ASE

  - - - 1. Glăvan, V. si colab. (2005), Managementul turismului rural în Republica Moldova: probleme, realităţi şi

  perspective, Editura ARC Moldova, Chişinău

  2. Glăvan, V. (2006), Potenţial turistic şi valorificarea sa, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  3. Glăvan, V. (2007), Valorificarea şi amenajarea turistică a spaţiului rural românesc în perspectiva integrării

  europene, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 10,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  2 Sistem complex de

  monitorizare a capacităţii de

  suport ecologic pentru

  utilizarea durabilă a

  resurselor turistice din

  România

  contract Proiecte

  CEEX

  - - - 1. Cândea, Melinda, Simon, Tamara (2006), Potenţialul turistic al României, Editura Universitară, Bucureşti

  3 Calitatea mediului şi

  managementul resurselor

  naturale şi antropice ale

  comunităţilor rurale din

  judeţul Braşov-CMMRC

  contract Proiecte

  CEEX

  - - - 1. Cioacă, A. (2006), Agroturismul, o alternativă economică viabilă pentru comunităţile rurale din Depresiunea

  Făgăraş, CD Lucrările Sesiunii de Comunicări a cadrelor

  didactice “Creşterea competitivităţii economice a

  României în contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A.

  2. Cioacă, A. (2006), Diversificarea activităţilordin spaţiul rural braşovean consecinţă a valorificării resurselor

  naturale pentru turism, CD, lucrările Simpozionului cu

  participare internaţională “Turismul durabil românesc în

  contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A.

  3. Cioacă, A. (2006), Probleme speciale de geomorfologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  4. Cioacă, A. (2006), Pentru o geografie fizică francofonă, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei

  România de Mâine, Bucureşti

  5. Cioacă, A. (2006), Participarea românească la cel de al

 • XI-lea Workshop Belgo-Italo-Franco-Român, Analele

  U.S.H., seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei România

  de Mâine, Bucureşti

  6. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), Changes in land use in the depresion area of Braşov county and theis imapcton

  the environment factors, Presents Environment and

  Sustainable Development, vol. I, Univ. Al.I.Cuza, Iaşi

  7. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), Rural tourism resurces in the Braşov Depression and their use for sustainable

  development. Case studies, Proceedings International

  Workshop Tourism assisting sustainable development

  Romanian American University, Editura Universitară,

  Bucureşti

  8. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), Changes in land use in the depression area of Braşov county and theis

  impacton the environment factors, Presents Environment

  and Sustainable Development, vol I, Editura Univ.

  Al.I.Cuza, Iaşi

  9. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), The role of the alluvial plains of Olt River in the emergence and

  evolution of human settlements in the depressions of

  Braşov and Făgăraş (Braşov County, Romania), Revue

  of Geoarchaeologie, Het Pand University, Gand,

  BELGEO, Universitet Het Pand – Belgia

  10. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), Rrecent evolution of the geomorphological process in the mountain space in

  Braşov county (Romania), Proceedings of The

  International Workshop IBFR, Savona, Italy, Universita

  of Pisa, Italy

  11. Cioacă, A. (2007), Geografie Regională a României. Carpaţii, Subcarpaţii, Dealuri şi Podişuri, Câmpii,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  12. Dinu, Mihaela, Cioacă, A. (2007), Tourism in saxon communities in south-eastern Transylvania (Braşov

  County), Proceedings International Workshop Tourism

  assisting sustainable development Romanian American

  University, Editura Universitară, Bucureşti

 • 13. Micu, Dana, Dumitraşcu, Monica, Dumitrescu, Bianca, Micu, M., Dumiraşcu, C. (2007), Sustainable

  developement potential of rural communities in the

  Braşov County. Case-study in Făgăraş, Proceedings

  International Workshop Tourism assisting sustainable

  development Romanian American University, Editura

  Universitară, Bucureşti

  14. Andrei, Mădălina, Vartolomei, F. (2007), Natural protected areas in Braşov County its tourist potentialand

  the relationship with the community, Proceedings

  International Workshop Tourism assisting sustainable

  development Romanian American University, Editura

  Universitară, Bucureşti

  4 Dezvoltarea durabilă, pe

  calea turismului, în masivul

  Ciucaş şi în împrejurimi

  Contract

  CNCSIS

  1022/2008 - 444720 lei 1. Posea, Gr. (2006), Le relief du type Meteora-Ciucaş, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei

  România de Mâine, Bucureşti

  2. Andrei, Mădălina-Teodora, Guran, Liliana, Marin, Cornelia (2009), Acceptance of a new national park

  political-economical features, Sustainable mountain

  tourism – local responses for global changes, The Second

  International Tourism Conference, 26-27 September

  2009, Proceedings, Editura Universitaria, Craiova, p. 16-

  21, ISBN 978-606-510-622-2

  5 Modele de prognoză a

  scurgerii de aluviuni în funcţie

  de caracteristicile rocilor,

  solurilor şi de modul de

  utilizare a terenurilor, în

  bazine representative

  Contract

  CNCSIS

  1042/2009 - 953540 lei 1. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Cruceru, N. (2009), Classification and Codification Systems for Stream

  Networks and Drainage Basin, Annals of DAAAM for

  2009 & Proceedings of the the 20th International

  DAAAM Symposium „Intelligent Manufacturing &

  Automation: Theory, practice & education”, Vienna,

  Austria, ISSN 1726-9679

  2. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Cruceru, N. (2009), Sisteme de clasificare a reţelei hidrografice, Forum Geografic,

  Craiova, ISSN 1583-1523, indexata full text la EBSCO,

  DOAJ

  3. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Cruceru, N. (2009), Sisteme de codificare a bazinelor hidrografice, Calitatea Mediului

  şi Utilizarea Terenurilor, Departamantului de Geografie

 • din Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, ISSN

  1583-1469

  4. Herişanu, Gh., Zăvoianu, I., Cruceru, N. (2009), Toolbox for determining the volume of eroded material from the

  catchement, Annals of DAAAM for 2010, International

  DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing &

  Automation - Focus On Interdisciplinar Solutions",

  Vienna, Austria, UE; ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-

  901509-73-5

  5. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Vartolomei, F., Cruceru, N. (2010), Relaţii între scurgerea de aluviuni ca fenomen de

  risc pentru colmatarea lacurilor de acumulare şi factorii

  de mediu, Lucrările primului simpozion naţional, Vol. 1,

  Editura Transerval, Târgovişte; ISBN 978-606-8042-66-4

  6 Rolul procesului de

  gentrificare rurală în evoluţia

  satului românesc

  Contract

  CNCSIS

  195/2009 - 600000 lei 1. Guran-Nica, Liliana (2007-2008), Segmentarea socială a spaţiului geografic, Revista Geografică, T. XIV-XV,

  p.104-109.

  2. Vartolomei, F., Guran, Liliana , Marin, Cornelia, Andrei, Mădălina-Teodora (2009), Determining the pilot areas

  for the study of the rural gentrification in Romania –

  methodology, EUGEO 2009 Congress “Challenges for the

  European Geography in 21st Century”, Second

  International Congress on the Geography of Europe,

  Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural

  Science Mlynska dolina, Bratislava, Slovakia, August 13-

  16, p. pg B62, ISBN 978-80-970076-4-5

  3. Guran-Nica, Liliana, Marin, Cornelia, Todica-Stefan, Narcizia (2010), Migration Movements in the Romanian

  Rural Space (1990-2008), Selected Topics in Economy

  and Management Transformation, WSEAS Press, 978-

  960-474-240-0

  7 Romula – capitala Daciei

  Malvensis, oraşul şi teritorium

  Romulense

  Colaborare cu

  Facultatea de

  Istorie, USH

  - - 1. Marin, Cornelia (2008), The importance of the archaeological poduct in a quality eco-tourism. Study of

  case: Romula Malvensis, International Conference „The

  role of tourism in territorial development”, September 19-

  20th, Editura F&F International, Gheorgheni, Romania,

  pag. 137-147, ISBN 10973-8387-49-3, ISBN 13978-973-

 • 8387-49-2.

  2. Marin, Cornelia, Nistor, H., Onescu,, F. (2010), Geoarchaelogy – Romula case study, Analele U.S.H.,

  Seria Geografie, nr. 13, Editura Fundaţiei România de

  Mâine, Bucureşti

  8 Studiu geografico-economic al

  regiunilor de dezvoltare din

  România

  Plan intern - - 1. Guran-Nica, Liliana, Rusu Marioara (2006), Industrializarea spaţiului rural, Studii şi cercetări de

  geogr., tom XLIX-L, Editura Academiei Române,

  Bucureşti

  2. Guran-Nica Liliana (2006), Caracteristici ale infrastructurii de transport din Regiunea de dezvoltare

  Sud, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9, Editura

  Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  3. Guran-Nica, Liliana, Constantin, Nicoleta (2007), Disparităţi în dezvoltarea infrastructurii de transport în

  Regiunile de dezvoltare Sud si Bucureşti-Ilfov,

  Comunicări de Geografie, vol. XI, Bucureşti

  4. Guran-Nica, Liliana (2007), Caracteristici ale infrastructurii de transport din trei regiuni de dezvoltare

  ale României: Centru, Vest şi Sud-Vest, Analele U.S.H.,

  Seria Geografie, nr.10, Editura Fundaţiei România de

  Mâine, Bucureşti

  9 Studiu fizico-geografic şi

  socio-economic al Ţării

  Moţilor-trecut, prezent şi

  perspective

  Plan intern - - 1. Stănilă, Anca-Luiza, Reif, A., Parichi, M., Herişanu, Gh., Raşcu I. (2005), Consideraţii privind influenţa rocii

  parentale asupra formării şi evoluţiei solurilor din

  interfluviul Gârda Seacă-Ordâncuşa (Bihorul Nordic),

  Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, vol.

  2, Serie nouă, Editura Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi

  2. Povară, Rodica, Orăşeanu, I., Călinescu, Gh., Soare, Elena (2005), Climate and Agroclimate in the Apuseni

  Mountains. Gârda de Sus- Gheţari- Ocoale-Poiana

  Călineasa Perimeter, Romania. Klima und Agroklima.

  Kultera, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg-Germany

  3. Dragomir, Marilena (2006), Potenţialul turistic al Ţării Moţilor, Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“,

  volumul Implicaţiile economico-sociale şi politice ale

  integrării României în UE

 • 10 Proiect de cercetare privind

  „Dezvoltarea durabilă a

  judeţului Vâlcea”

  Plan intern - - 1. Simon, Tamara, Andrei, Mădălina-Teodora (2005), Dinamica populaţiei din judeţul Vâlcea între 1992-2002,

  Geografia Judeţului Vâlcea – teorie şi practică, vol. V,

  Râmnicu – Vâlcea (pag. 81-84).

  2. Povară, Rodica (2006), Resurse de umiditate pe teritoriul agricol al Judeţului Vâlcea, Revista Geografică, Serie

  Nouă–T. IX., Inst. de Geografie, Editura Academiei

  Române, Bucureşti

  11 Studiu privind „Unele

  probleme specifice ale

  industriei hoteliere din

  România” cu evaluare la nivel

  naţional şi pentru Municipiul

  Bucureşti

  Plan intern - - 1. Dragomir, Marilena (2006), Premisele dezvoltării activităţii turistice în zona metropolitană bucureşteană, Analele

  Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“, volumul

  Implicaţiile economico-sociale şi politice ale integrării

  României în UE

  12 Studiu privind „ Analiza şi

  evaluarea acţiunilor culturale

  organizate de agenţiile de

  turism şi instituţiile culturale

  din România pentru

  dezvoltarea turismului

  cultural” cu evidenţierea

  condiţiilor de valorificare în

  turism a resurselor culturale

  existente

  Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina, Simon, Tamara (2006), The development of cultural tourism in the historical center of

  Bucharest, U.N.S. Comunicări, vol. IX, Universitatea

  Novi Sad, Serbia

  2. Andrei, Mădălina (2006), Dominica – potenţialul turistic, A XI-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Cadrelor

  Didactice din Universitatea Româno-Americană, cu

  participare internaţională – 19-20 mai 2006, vol. III,

  Editura Pro Universitaria, Bucureşti

  3. Simon, Tamara (2007), Turismul cultural românesc la început de mileniu, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr.

  10, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  13 Studiu privind „Aspecte

  regionale în dezvoltarea

  industriei turistice din

  România”

  Plan intern - - 1. Simon, Tamara, Andrei, Mădălina-Teodora (2006), Evoluţia circulaţiei turistice pe regiuni de dezvoltare

  (2002-2005), Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  2. Simon, Tamara (2006), Amenajarea turistică a teritoriului, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  14 Studiu privind „Analiza

  potenţialului turistic şi a

  posibilităţilor de dezvoltare a

  turismului în zonele

  Plan intern - - 1. Cândea, Melinda, Simon, Tamara, Cimpoeru, Irina, Simon, G. (2005), Zonele defavorizate din România,

  Editura Universitară, Bucureşti

 • defavorizate din România”

  15 Evaluarea eroziunii din

  bazinele torenţiale

  subcarpatice şi piemontane

  secundare din bazinul

  hidrografic al Argeşului

  Plan intern - - -

  16 Studiu teritorial al „Spaţiului

  rural din Colinele Tutovei”

  Plan intern - - -

  17 Studiu privind „ Modificări în

  economia Văii Dunării

  Româneşti, sectorul Giurgiu-

  Brăila

  Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina-Teodora (2005), Traficul fluvial de mărfuri pe valea Dunării, zona Giurgiu – Brăila (1997 –

  2002), Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Geografie,

  nr.8, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  2. Andrei, Mădălina-Teodora (2007), Utilizarea metodei celor mai mici pătrate ale abaterilor în prognozarea

  populaţiei de pe valea Dunării (sectorul Giurgiu-Brăila),

  Revista Geografică, TXII – 2006, Serie Nouă, Editura

  Academiei, Bucureşti

  18 Proiect pentru aplicarea GIS

  şi a mijloacelor de teledetecţie

  pentru realizarea blocurilor

  fizice în vederea punerii în

  lucru a bazei de date LPIS în

  România

  Plan intern - - 1. Bănică, S. (2005), Solurile din bazinul hidrografic al râului Bârsa, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 8,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  2. Bănică, S. (2006), Peisaje impuse de relief în bazinul râului Bârsa, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  3. Benea, I. (2007), Extragerea şi analiza reţelei hidrografice pe baza modelului digital de elevaţie,

  Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei

  România de Mâine, Bucureşti

  19 Proiect finanţat de Ministerul

  Agriculturii, Pădurilor şi

  Dezvoltării Rurale şi Agenţia

  de Plăţi pentru Agricultură,

  S.C. SIVECO ROMANIA SA –

  „ Realizarea serviciilor de

  control extern a calităţii

  pentru circa 800 de UAT-uri

  create de contractorii de date

  digitale pentru agricultură

  Plan intern - - 1. Tomescu, Mihaela, Zăvoianu, I. (2006), Convenţia europeană a peisajului – un pas înainte pe linia

  integrării, Studii şi cercetări de geografie, t.XLIX-L, p.

  281-289.

 • 20 Proiect de cercetare în

  colaborare cu Agenţia de

  Cercetări Aeronautice şi

  Spaţiale , „Metode de

  prelucrare, gestionare,

  monitorizare a datelor

  geospaţiale asupra

  fenomenelor de risc de pe

  fluviul Dunărea şi din zona de

  luncă”

  Plan intern - - 1. Vartolomei, F. (2010), The Watewater Situation – Sources and Treatment Levell in Romania after E.U. Integration,

  with Special View on Danube Delta reservation of

  Biospher,, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 13,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  21 Studiu privind „ Realizarea

  cadastrului şi a limitelor

  ariilor protejate din

  România”

  Plan intern - - 1. Vartolomei, F., Râclea, C. (2006), Arii naturale protejate şi monumente ale naturii din judeţul Vaslui, Edit.

  MondoRo, Bucureşti

  2. Vartolomei, F. (2007), Ariile naturale protejate din judeţul Vaslui, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria

  Geografie, Nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  3. Bănică, S., Herişanu, Gh. (2007), Pădurile de Pinus nigra banatica parte a reţelei Natura 2000, Publicaţie

  editată în cadrul Proiectului LIFENAT04/RO/000225

  22 Studiu de cercetare privind

  potenţialul turistic din

  Municipiul Bucureşti şi zona

  metropolitană şi valorificarea

  sa

  Plan intern - - 1. Dragomir, Marilena (2006), Aspecte cu privire la activitatea turistică din România, CD, lucrările Simpozionului cu

  participare internaţională “Turismul durabil românesc în

  contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A.

  2. Dragomir, Marilena (2006), Aspecte cu privire la activitatea turistică din Municipiul Bucureşti, Analele

  U.S.H., Seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei România

  de Mâine, Bucureşti

  3. Dragomir, Marilena (2007), Centrul istoric al Bucureştilor. Aspecte cu privire la potenţialul turistic şi

  la valorificarea acestuia, Analele U.S.H., Seria

  Geografie, nr.10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  4. Teodorescu, Marilena (2010), Directions for Tourism development in Bucharest Municipality, Analele U.S.H.,

  Seria Geografie, nr. 13, Editura Fundaţiei România de

  Mâine, Bucureşti

 • 23 Modelarea sensivităţii

  sistemelor de albie şi versant

  ca răspuns la schimbările

  globale, în contextul

  dezvoltării durabile

  Plan intern - - 1. Teodorescu, V. (2005), Evaluarea eroziunii specifice cu ajutorul indicilor de ravenare pe bazinele

  subcarpatice şi piemontane aferente Argeşului,

  Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Geografie nr.

  8, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  2. Teodorescu, V. (2006), Wethering in the Arges Subcarpathian Hills and protection against erosion,

  Annals Geographical Series, tome 4-5, Valahia

  University, Press Târgovişte

  3. Teodorescu, V. (2006), Erosion processes in the basin of the Vâlsan Assement of erosion specific to torrential

  Basins, Annals Geographical Series, Tom. 6, Valahia

  University Press Târgovişte

  4. Teodorescu, V. (2006), Cercetări asupra ravenării şi estimarea eroziunii specifice pe bazinele argeşene

  piemontane, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  5. Teodorescu, V., Andrei, Iulia (2007), Erodabilitatea solurilor şi modul de utilizare a terenurilor în

  Depresiunea Pătârlagele, Analele U.S.H., Seria

  Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  24 Cercetări hidrologice şi

  hidrogeologice în carstul din

  Carpaţii Meridionali şi

  Dobrogea, pentru stabilirea

  vulnerabilităţii acviferelor

  carstice la poluare şi a

  posibilităţilor de valorificare

  a resurselor

  Plan intern - - 1. Mafteiu, M., Mitrofan, H., Povară, I. (2007), Geoelectrical investigations by means of resistivity

  methods in karst areas in Romania, Environmental

  Geology, Springer Publisher

  2. Orăşeanu, I., Parichi, M., Scrădeanu, D. (2007), Intrinsic vulnerability of Coteţul Dobreştilor karst aquifer (Bihor

  Mountain, Romania), Environmental Geology 51(5)

  25 Bazinul Sărăţel – studiu de

  geomorfologie

  Plan intern - - 1. Vespremeanu-Stroe, A., Mihai, B., Cruceru, N., Preoteasa, Luminita (2007), The freeze-thaw cycles

  frequency in the Romanian Carpathians, Revue

  Roumaine de Geographie, tomes 47-48, 2003-2004,

  Editura Academiei Române, Bucuresti

  2. Cruceru, N., Herişanu, Gh. (2010), The dynamics of the presentr processes within the Saratel catchment area,

 • Geographical Phorum, Geograohical studies and

  environment protection research, Craiova; ISSN 1583-

  1523

  3. Stoica, Valentina, Cruceru, N., Herisanu, Gh. (2010), Favorability in the arrangement of settlements in the

  basin relief morfohidrografic Saratel, 14TH

  joint

  geomorphological meeting (jgm) Italy – Romania –

  Belgium – France – Greece Contemporary directions in

  the study of the relief, Romania, Bucharest–Sinaia

  4. Cruceru, N., (2010), Dinamica alunecărilor de teren din Bazinul Pârâului Sărăţel – Subcarpaţii Buzăului, Al

  XXIV-lea Simpozion Naţional de Geomorfologie,

  „Degradarea terenurilor în contextul schimbărilor

  globale”, Editura Tehnopress; Iaşi; ISBN 978-973-702-

  797-9

  26 Modificări privind însuşirile

  morfologice, fizice şi chimice

  ale solurilor din perimetrele

  amenajate la irigat din

  Câmpia Dăbuleniului

  Plan intern - - 1. Stănilă, Anca-Luiza, Parichi, M. (2005), Cu privire la solurile de tip rendzină formate pe ghips, Analele Univ.

  Spiru Haret, Seria Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei

  România de Mâine, Bucureşti

  2. Stănilă, Anca-Luiza (2005), O nouă clasificare a solurilor din România, Analele Univ. Spiru Haret, Seria

  Geografie, nr.8, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  3. Stănilă, Anca-Luiza, Parichi, M. (2005), Mic dicţionar de pedologie, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  4. Stănilă, Anca-Luiza (2005), Capitolul Solurile României, în Sinteze anul IV, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  5. Stănilă, Anca-Luiza (2006), Biogeografie, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Fundaţiei România de

  Mâine, Bucureşti

  6. Stănilă, Anca-Luiza, Cruceru, N., Parichi, M., Şurpanu, Nicoleta (2006), Zonele de soluri din România în sistemul

  de taxonomie-2003, Analele U.S.H., Seria Geografie,

  nr.9, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  27 Solurile din România - - 1. Parichi, M., Stănilă, Anca-Luiza (2005), Solurile terra

 • rossa din România, Analele Univ. Spiru Haret, Seria

  Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  2. Parichi, M. (2005), Capitolul Probleme speciale de pedologie, în Sinteze anul IV, Editura Fundaţiei România

  de Mâine, Bucureşti

  3. Parichi, M. (2005), Soluri moştenite polifazice în România, Analele U.S.H., seria Geografie nr. 8, Editura

  Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  4. Parichi, M., Stănilă, Anca-Luiza, Cruceru, N. (2006), Solurile principalelor unităţi de relief din România,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  5. Parichi, M., Armaş, Iuliana, Vartolomei, F. (2006), Evaluări pedologice şi morfodinamice pe Valea Prahovei

  Subcarpatice, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  6. Parichi, M., Vartolomei, F., Stănilă, Anca-Luiza (2006), Harta solurilor României în sistemul român de

  clasificare-2003, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  7. Parichi, M., Armaş, Iuliana, Stănilă, Anca-Luiza, Vartolomei, F. (2007), Informaţia pedologică în

  evaluarea vulnerabilităţii versanţilor la alunecări de

  teren. Studiu de caz: oraşul Breaza, Lucrări şi rapoarte de

  cercetare, D.T.D.G., vol. 2, Bucureşti

  8. Parichi, M. (2007), Eroziunea şi combaterea eroziunii solului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura

  Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  9. Parichi, M. Stănilă, Anca-Luiza (2010), Soil Hazards, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 13, Editura Fundaţiei

  România de Mâine, Bucureşti

  10. Stănilă, Anca-Luiza, Parichi, M. (2010), Soil Background in Ilfov County, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 13,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 28 Riscuri climatice cu impact

  deosebit asupra agriculturii în

  Câmpia Română (Câmpia

  Plan intern - - 1. Povară, Rodica (2005), Utilizarea potenţialului termic al Câmpiei Olteniei în agricultură, Analele U.S.H., Seria

  Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei România de Mâine,

 • Olteniei) Bucureşti

  29 Potenţialul climatic şi

  agroclimatic al câmpiilor din

  România

  Plan intern - - 1. Povară, Rodica (2006), Meteorologie generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  2. Povară, Rodica (2006), Biometerologie şi Bioclimatologie, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  3. Povară, Rodica (2006), Temperaturi critice în Câmpia Română, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9, Editura

  Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  4. Povară, Rodica (2007), El Ninõ şi oscilaţia sudică (enso) în Sistemul Climatic Global, Analele U.S.H., Seria

  Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  30 Caracterizarea fizico-

  geografică a bazinului Râul

  Doamnei, cu privire asupra

  reliefului

  Plan intern - - -

  31 Factorii climatici care

  influenţează formarea

  resurselor de apă din bazinul

  Prutului

  Plan intern - - 1. Vartolomei, F. (2007), Activitatea de măsurare a parametrilor hidro-meteorologici în bazinul hidrografic

  Prut, Analele Universităţii „Spiru Haret“, Seria

  Geografie, Nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  32 Factorii neclimatici care

  influenţează formarea

  resurselor de apă din bazinul

  Prutului

  Plan intern - - 1. Vartolomei, F. (2005), Caracterizare chimică a apelor din bazinul hidrografic Prut, Analele U.S.H., Seria

  Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  2. Vartolomei, F. (2006), Tehnici G.I.S. utilizate la valorificarea potenţialului turistic natural în bazinul

  hidrografic Prut, Revista Simpozionului Universităţii

  Româno-Americane, Nr. 1, Bucureşti

  3. Vartolomei, F. (2006), Măsuri superioare de protecţie a biodiversităţii naturale în bazinul hidrografic Prut,

  Revista Mediul Înconjurător, nr. 1, pag. 59-65

  33 Variaţia spaţio-temporală a

  resurselor de apă din bazinul

  Prutului (medie, maximă,

  minimă)

  Plan intern - - 1. Vartolomei, F. (2006), Scurgerea minimă zilnică pe râurile din bazinul hidrografic Prut, Analele U.S.H., seria

  Geografie, nr. 9, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

 • 2. Vartolomei, F. (2007), Morfometria lacurilor din bazinul hidrografic Prut, în Comunicări de Geografie, Editura

  Universităţii din Bucureşti, vol. X, 2007, Bucureşti

  3. Vartolomei, F. (2010), Date privind amenajările hidrotehnice din bazinul hidrografic Prut, Lucrările

  primului Simpozion naţional cu tema “Resursele de apă

  din România – Vulnerabilitate la presiunile antropice” 11-

  13 iunie 2010, editori Petre Gâştescu, Petre Breţcan,

  Editura Transversal, ISBN 978-606-8042-65-7,

  Târgovişte / ediţia pe CD ISBN 978-606-8042-66-4,

  Târgovişte.

  34 Modelarea sensivităţii

  sistemelor de albie şi versant

  ca răspuns la schimbările

  globale, în contextul

  dezvoltării durabile; sistem

  pilot: valea subcarpatică a

  Prahovei

  Plan intern - - 1. Vartolomei, F., Armaş, Iuliana (2010) The intensification of antropic pressure through the expansion of the

  constructed area in the Subcarpathian sector of the

  Prahova valley/Romania (1800-2008), Forum Geografic,

  (ISSN 1583-1523 – versiunea tipărită; ISSN 2067-4635 –

  versiunea online)

  2. Armas, Iuliana, Cojocaru, I. (2010), Evaluarea bivariata a susceptibilitatii la alunecari de teren. Studiu de caz:

  Comuna Cornu, Al XXVI-lea Simpozion Naţional de

  Geomorfologie „Degradarea terenurilor în contextul

  schimbărilor globale”, Universitatea „Alexandru-Ioan

  Cuza”, Iasi, ISBN 978-973-702-797-9

  35 Evaluarea activităţilor

  turistice interne şi externe în

  România (analiză statistică)

  Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina, Guran, Liliana (2007), Characteristics of the tourism in European Union and Romania,

  Proceedings International Workshop Tourism assisting

  sustainable development Romanian American University,

  Editura Universitară, Bucureşti

  36 Disparităţi regionale în

  dezvoltarea infrastructurii de

  transport şi a celei sociale pe

  teritoriul României şi impactul

  acestora asupra organizării

  spaţiului geografic

  Plan intern - - 1. Dragomir, Marilena, Guran-Nica, Liliana (2005), Aspecte geografice cu privire la structura populaţiei României pe

  grupe de vârstă şi sexe, Analele U.S.H., Seria Geografie,

  nr.8, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  2. Armaş, Iuliana (2006), Teorie şi metodologie geografică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

  37 Bucureştiul comparaţie între Plan intern - - 1. Gherasim, C.C. (2008), Planurile oraşului Bucureşti din

 • documentele cartografice din

  sec. al XVIII, XIX şi XX-lea

  secolul al XXlea, Analele Universităţii Spiru Haret, nr.10,

  Seria Geografie

  2. Simon, Tamara, Gherasim, C. (2009), Dezvoltarea geo-spatială a municipiului Bucureşti în secolul XX şi noile

  tendinţe pentru secolul XXI, Analele Universitatii Spiru

  Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

  38 Judeţul Giurgiu – analiza

  socio-demografică şi

  economică

  Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina-Teodora (2007), Dinamica populaţiei judeţului Giurgiu în perioada 1992-2002, Analele U.S.H.,

  Seria Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de

  Mâine, Bucureşti

  39 Studiu metodologic privind

  evaluarea industriei hoteliere

  în România

  Plan intern - - -

  40 Caracterizarea relaţiei

  complexe dintre fenomenele

  climatice de risc, protecţia

  mediului şi dezvoltarea socio-

  economicǎ durabilǎ: studiu de

  caz Regiunea de Sud-Est a

  României

  Plan intern - - 1. Văduva, Iulica, Povară, Rodica, Popescu, Liliana Sonia, Vlăduţ, Alina (2009) L’evolution de la température de

  l’air au Sud et Sud-Est de la Roumanie dans un contexte

  des échanges climatiques globaux, Geographia technica,

  ISSN 2065-4421, Indexată SCOPUS,

  http:/info.scopus.com

  2. Ion , M.,Vaduva, Iulica (2010) Comparison between the Oltenia Plain and the Southern Dobroudja Plateau in

  Terms of Pluviometric Deficit, Forum geografic. Studii si

  cercetari de geografie si protectia mediului, indexata full

  text la EBSCO, DOAJ, fiind evaluata in prezent de catre

  COPERNICUS si SCOPUS.

  41 Ameliorarea solurilor

  nisipoase slab productive prin

  procedeul loessizării

  Plan intern - - 1. Stănilă, Anca-Luiza, Popa, Raluca, Parichi, M. (2009) Considerations concerning the soil cover of the hill plain

  transition area between Olt and Cotmeana, Lucrări

  ştiinţifice, U.Ş.A.M.V. Seria A, Bucureşti, Vol. LI, p.

  173-178, ISSN 1222-5339

  2. Stănilă, Anca-Luiza, Vartolomei, F., Parichi, M. (2009), Considerations concerning the soil cover of the hill plain

  transition area between Olt and Cotmeana, Analele

  Universitatii Spiru Haret, Seria geografie, vol. 12, 2009,

  ISSN 1453-8792

  3. Stănilă, Anca-Luiza, Parichi M., Cruceru N. (2010), Pedogenetic soil enfranchisement of the relict Getic

 • Piedmont, Scientific papers, Agronomy, University of

  Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest,

  Faculty of Agriculture; ISSN 1222-5339

  42 Solurile nisipoase din

  Romania şi valorificarea lor

  superioară

  Plan intern - - 1. Parichi, M., Armaş, Iuliana, (2008), Evidenţierea susceptibilităţii versanţilor la alunecări prin studii

  pedologice. Studiu de caz – oraşul Breaza (Valea

  Prahovei), Lucrări şi rapoarte de cercetare, vol. 2, pag.

  20- 30; 27-29 octombrie 2006 Orşova

  43 Rolul factorului hidric in

  dinamica reliefului

  subcarpatic dintre raurile

  Argeş şi Damboviţa

  Plan intern - - 1. Herişanu, Gh. (2009), Proprietăţi fizico-mecanice ale rocilor. Studiu de caz – Muscelele Argeşului, Calitatea

  Mediului şi Utilizarea Terenurilor, Departamantului de

  Geografie din Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,

  ISSN 1583-1469

  44 Dezvoltarea ruralǎ şi

  managementul durabil al

  pǎdurilor

  Plan intern - - 1. Guran-Nica, Liliana, Lawrence, Anna, Dragomir, Marilena, Andrei, Mădălina (2008), Views from the

  Forest Edge: Experiences and Perspectives of New

  Forest Owners in Romanian Villages, 1st Moravian

  Conference on Rural Research, Eurorural '08,

  Investigating European Countryside, Brno, Czech

  Republic, Mendel University of Agriculture and Forestry

  Brno, August 25 – 29th, 2008, suport magnetic (DVD).

  2. Lawrence, Anna, Guran-Nica, Liliana, Forest restitution in Romania and the impacts on rural communities:

  cultural dimension, Lucrările Simpozionul internaţional

  de geografia mediului – „Mediul actual şi dezvoltarea

  durabilă”, 2007

  45 Cercetǎri geografice asupra

  valorificǎrii potenţialului

  turistic al Vǎii Dunǎrii, in

  context European

  Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina, Vartolomei, F., Cruceru, N. (2008), Territorial planning in Giurgiu town – a new functional

  touristic area, International Conference „The role of

  tourism in territorial development”, September 19-20th,

  Editura F&F International, Gheorgheni, Romania, pag.

  137-147, ISBN 10973-8387-49-3, ISBN 13978-973-

  8387-49-2.

  2. Andrei, Mădălina, Vartolomei, F. (2009), Watter polution problems in counties situated on the Danube Valley

  between Giurgiu and Brăila, Annals, Geographical

  Series, Valahia University of Targoviste, Departament of

 • Geography, Tome 8/2008, 2009, p. 207-213, ISSN 2582-

  6198

  3. Simon, Tamara, Andrei, Mădălina-Teodora, Vartolomei, F. (2009), Poziţia turistică a Romaniei in Europa

  Centrală şi de Est, Comunicări de Geografie, vol. XIII, p.

  209-212, ISBN 1453-5483

  4. Andrei, Mădălina-Teodora (2010) The Impact of the Quality Requirements of the Environment on the Tourism

  from the Danube Valley from Giurgiu and Calarasi

  County, Proceedings 5-th WSEAS International

  Conference „Economy and Transformation Management”

  (EMT’10), West University Timisoara, Timisoara,

  Romania, 24-26 Octomber 2010 (ISI Thomson-Reuters,

  web of science)

  46 Situaţia utilităţilor stradale in

  aria marginală a

  Bucureştiului

  Plan intern - - 1. Armaş, Iuliana (2006), Percepţia riscului seismic în Bucureşti pe baza anchetei din 2000, Analele U.S.H.,

  Seria Geografie, nr. 9, Editura Fundaţiei România de

  Mâine, Bucureşti

  2. Armaş, Iuliana (2007), Analiza de risc într-un spaţiu urban. Aspecte metodologice, Analele U.S.H., Seria

  Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  3. Gherasim, C.C. (2008), Bucureştiul verde in cifre, Harta Verde Bucureşti, National Geographic Society, mai 2008.

  4. Radu, Mariana, Gherasim, C. (2009), Evoluţia spaţială a reţelei de aşezări din Câmpia Vlăsiei între anii 1791 –

  2005, Analele Universitatii Spiru Haret, seria Geografie,

  nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

  47 Studii privind strategia

  turismului în România, ca

  verigă principală economică a

  dezvoltării durabile, în etapa

  actuală

  Plan intern - - 1. Vartolomei, F., Simon, Tamara (2008), Perspectivele ecoturismului in Romania, Caiete Turistice, anul II, nr. 2,

  iunie, 2008, Bucuresti, pg. 29-35.

  2. Andrei, Mădălina, Guran-Nica, Liliana (2008), Aspecte ale turismului in Uniunea Europeană şi Romania,

  Lucrările Conferinţei cu participare internaţională

  "Globalizare şi performanţă in industria turismului

  european", Universitatea Romano-Americană, Bucureşti.

  3. Simon, Tamara, Andrei, Mǎdǎlina, Vartolomei, F., Pǎun,

 • Elena (2008), The Romanian status tourism in the Central

  an Eastern Europe, Collaboratively Building our

  Territories – Proceedings of UIG Congres, Tunis, 2008.

  48 Studierea complexă a mediului

  geografic în contextul

  dezvoltării durabile şi noile

  aspecte aplicative ale

  geografiei

  Plan intern - - 1. Frăsineanu, Mihaela (2009), Etajarea peisajului în Carpaţii Curburii – sinteză a elementelor, proceselor şi

  fenomenelor geografice, Analele Universitatii Spiru

  Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

  2. Herişanu, Gh., Bănică, S., Cruceru, N., Vartolomei, F. (2009), Aspecte statistice ale acoperirii terenului (LPIS)

  in conformitate cu harta geobotanica a României,

  Calitatea Mediului şi Utilizarea Terenurilor,

  Departamantului de Geografie din Universitatea „Ştefan

  cel Mare”, Suceava, ISSN 1583-1469

  3. Vartolomei, F. (2009), Method for improvement of hydrological parameter’s precision used on hydrological

  synthesis. Case study: The variation coefficient of flow

  (Cv) in Prut basin, Annals of DAAAM for 2009 &

  Proceedings of the the 20th International DAAAM

  Symposium „Intelligent Manufacturing & Automation:

  Theory, practice & education”, Vienna, Austria, ISSN

  1726-9679

  49 Cercetări privind impactul

  activităţilor antropice asupra

  mediului în contextul

  conceptului de sustenabilitate,

  în condiţiile schimbărilor

  climatice

  Plan intern - - 1. Cruceru, M. (2009), Schimbările climatice şi turismul, Analele Universitatii Spiru Haret, seria Geografie, nr.

  12/2009, ISSN 1453-8792

  2. Guran-Nica, Liliana , Zăvoianu, I., Gheorghe, Delia (2009) Vulnerability to Flooding of Human Communities

  in Romania, Fifth International Conference „Global

  changes, vulnerability, mitigation and adaptation”.

  Proceedings, p. 275-279, ISBN 978-954-07- 2900-8

  50 Relaţia dintre România şi

  Uniunea Europeană –

  coeziunea teritorială şi

  disparităţile geografice

  Plan intern - - 1. Aur, N., Gherasim Cezar, Andrei Mădălina, 2007, Regiunea şi politica regională în Uniunea Europeană,

  Analele U.S.H., Seria RISE, nr. 5, Editura Fundaţiei

  România de Mâine, Bucureşti

  2. Aur N., Andrei Mădălina, Gherasim C., 2007, Regiunea geografică ca entitate teritorială politico-administrativă

  şi ca sistem, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 10,

  Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

 • 3. Andrei, Mădălina-Teodora (2009), Territorial cohesion – considerations regarding Romania, Analele Universitatii

  Spiru Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, p. 69-75, ISSN

  1453-8792

  51 Posibilitatea declarării de noi

  arii naturale protejate în

  România, în conformitate cu

  politicile Uniunii Europene în

  domeniul biodiversităţii

  Plan intern - - 1. Marin, Cornelia (2005), Dreptul mediului. Arii naturale protejate, Editura MondoRO, Bucureşti

  2. Vartolomei, F., Andrei Mădălina-Teodora (2009), Quality of environment in Copşa Mică area, Sibiu county,

  Romania-vulnerabilities and risks, Fifth International

  Conference “Global Changes: Vulnerability, Mitigation

  and Adapation”, 18-19 April 2008, University of Sofia

  “St. Kliment Ohridski”-Faculty of Geology and

  Geography with the support of the Balkan Geographical

  Association, Sofia, Bulgaria, Proceedings, “St. Kliment

  Ohridski” University Press, Sofia, p. 353-357, ISBN 978-

  954-07-2900-8

  3. Vartolomei, F., Stănilă, Anca-Luiza (2009), Natural Protected Areas in Sibiu county, Analele Universitatii

  Spiru Haret, Seria geografie, vol. 12, 2009, ISSN 1453-

  8792

  52 Forme de turism prezente în

  municipiul Bucureşti şi zona

  metropolitană

  Plan intern - - 1. Teodorescu, Marilena (2009), Some aspects regarding touristic market in Bucharest, Analele Universitatii Spiru

  Haret, Seria geografie, vol. 12, 2009, ISSN 1453-8792

  53 Cercetări asupra

  morfodinamicii versanţilor cu

  folosinţă agricolă din

  Subcarpaţii Argeşului şi

  Buzăului

  Plan intern - - 1. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Marin, Cornelia (2005), Legătura dintre altitudinea medie şi rezistenţa la eroziune

  a rocilor din bazinul Slănicul Buzăului, Analele U.S.H.,

  Seria Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei România de

  Mâine, Bucureşti

  2. Zăvoianu, I. (2006), Asupra determinării lungimii medii a scurgerii de pantă, în: Lucrările Simpozionului ştiinţific

  „Ştiinţă şi dezvoltare în profil teritorial”, 27 – 28 mai,

  Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad, Filiala Baia-

  Mare

  3. Zăvoianu, I. (2006), Fractalitatea reţelei hidrografice din bazinul Slănicul Buzăului, Analele U.S.H., Seria

  Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

 • 4. Vespremeanu-Stroe, A., Mihai, B., Cruceru, N., Preoteasa, Luminita (2007), The freeze-thaw cycles

  frequency in the Romanian Carpathians, Revue

  Roumaine de Geographie, tomes 47-48, 2003-2004,

  Editura Academiei Române, Bucuresti

  5. Vespremeanu-Stroe, A., Micu, M., Cruceru, N. (2007), The 3D analysis of Valea Viei mudflow morphodinamics,

  Buzău Subcarpathians, Revista de Geomorfologie, nr.8,

  Asociaţia Geomorfologilor din România, Editura

  Universitară, Bucureşti

  6. Zăvoianu, I. (2007), Caracteristici morfometrice ale reţelei hidrografice din Bazinul Slănicul Buzăului, Analele U.S.H.,

  Seria Geografie, nr.10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

  Bucureşti

  7. Teodorescu, V. (2009), Cercetări asupra erodabilităţii solurilor, modului de utilizare a terenurilor şi denudării

  reliefului piemontan argeşean, Analele Universitatii Spiru

  Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

  54 Cercetări privind impactul

  activităţilor antropice asupra

  mediului în cadrul Regiunii de

  dezvoltare Sud-Vest

  Plan intern - - 1. Dumitraşcu, Monica, Dumitraşcu, C. (2008), Les modifications du paysage dans la Plaine de l’Oltenie

  (Roumanie), Collaboratively Building our Territories –

  Proceedings of UIG Congres, Tunis, 2008.

  2. Dragotă, Carmen, Grigorescu, Ines, Dumitraşcu, C., Dumitraşcu, Monica (2009), Regionalization of the main

  climatic hazard phenomena in the South-West

  Development Region, Proceedings of the 11th

  International Conference on Environmental Science and

  Technology, p. 206 – 213, ISSN 1106-5516, indexată in

  BDI-SRCosmos

  3. Dumitraşcu, Monica, Grigorescu, Ines, Felciuc, Mihaela, Dumitraşcu, C. (2009), Sustainable natural landscape

  management in Romanian Carpathians, EUGEO

  Congress, Challenges for the European Geography in the

  21st Century/Abstracts/ Comenius University in

  Bratislava, Bratislava, ISBN 978-80-970076-4-5

  4. Dragotă, Carmen, Grigorescu, Ines, Dumitraşcu, C., Dumitraşcu, Monica (2009), Regionalization of the main

 • climatic hazard phenomena in the South-West

  Development Region, International Conference on

  Environmental Science and Technology – Volume of

  Abstracts, GlobalNEST, Chania, ISSN 978-960-7474-46-

  6

  5. Dumitraşcu, C., Dumitrescu, Bianca (2010), Urban Industry Intra-Regional Disparities of the South-West

  Development Region (Romania). Present-day Dynamics

  and Evolution Trends, Proceedings of BALWOIS 2010 -

  Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-00-0,

  http://www.balwois.com/balwois/

  administration/full_paper/ffp-1710.pdf

  55 Potenţialul climatic al

  câmpiilor din România în

  condiţiile schimbărilor

  climatice posibile

  Plan intern - - 1. Văduva, Iulica (2006), Anomalies recentes dans le regime des precipitations atmospheriques en Roumanie, portant

  sur le littoral de la Mer Noire, Resumees XVIII-eme

  Colloque international de Climattologie, Caen, Universite

  du Caen

  2. Popescu, Liliana, Negreanu, Ş., Văduva, Iulica (2009), Directions and possibilities for capitalizing the touristic

  potential of the relief within Oltenia, Romania,

  Proceedings of the Third International Scientific

  Conference – FMNS2009, 3 – 7 June 2009, Faculty of

  Mathematics and Natural Science, VOLUME 1, South-

  West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

  56 Valorificarea resurselor

  climatice ale României pentru

  o dezvoltare durabilă a

  agriculturii

  Plan intern - 1. Povară, Rodica (2008), Agroclimatic resources in the Apuseni Mountains. Analele Universităţii Spiru Haret, nr.

  11, volum omagial, pg. 159-164. Editura Fundaţiei

  Romania de Maine, Bucureşti.

  2. Povară Rodica, Văduva Iulica (2009), Meteo-climatic risks in the Timis Plain with impact on agriculture,

  Forum Geografic, Craiova, ISSN 1583-1523, indexata

  full text la EBSCO, DOAJ

  57 Riscuri şi vulnerabilităţi în

  spaţiul geopolitic dunărean

  Plan intern - - 1. Frăsineanu, Mihaela, Frăsineanu, D. (2009), Riscuri şi vulnerabilităţi în regiunea extinsă a Mării Negre, Analele

  Universitatii Spiru Haret, seria Geografie, nr. 12/2009,

  ISSN 1453-8792

  58 Valorificarea substanţelor Plan intern - - 1. Frăsineanu, Mihaela (2009), Actualităţi şi perspective în

  http://www.balwois.com/balwois/

 • hidrominerale asociate

  terapeutic în spaţiul rural al

  Carpaţilor şi Subcarpaţilor

  Curburii

  turismul balnear românesc, Analele Universitatii Spiru

  Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

  59 Limba engleză în

  administraţia publică locală –

  o punte spre UE

  Contract

  Fonduri

  structurale

  - 345 326

  lei

  In curs de valorificare

  60 Antreprenori în turism Contract

  Fonduri

  structurale

  - 3 031 480

  lei

  In curs de valorificare

  61 Diagnoza antreprenoriatului

  în turism

  Sub-Contract

  Fonduri

  structurale

  - 160 000

  lei

  In curs de valorificare

  * 1 ianuarie 2005 – 1 ianuarie 2011.

  ** Contract, grant, plan intern, colaborare etc.