21
Centralizatorul activitatii de cercetare stiintifica Nr. crt. Teme de cercetare ştiinţifică (2005-2010) Modul de finanţare Rezultate şi modalităţi de valorificare a cercetării Tip contract/ Finanţator Nr. şi data contract Valoarea realizată Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale cercetării An univ. Total 1 Strategie - Cadru de dezvoltare şi amenajare turistică a spaţiului rural, PCDC coparteneriat cu INCDT, Univ. Spiru Haret, ASE - - - 1. Glăvan, V. si colab. (2005), Managementul turismului rural în Republica Moldova: probleme, realităţi şi perspective, Editura ARC Moldova, Chişinău 2. Glăvan, V. (2006), Potenţial turistic şi valorificarea sa, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 3. Glăvan, V. (2007), Valorificarea şi amenajarea turistică a spaţiului rural românesc în perspectiva integrării europene, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2 Sistem complex de monitorizare a capacităţii de suport ecologic pentru utilizarea durabilă a resurselor turistice din România contract Proiecte CEEX - - - 1. Cândea, Melinda, Simon, Tamara (2006), Potenţialul turistic al României, Editura Universitară, Bucureşti 3 Calitatea mediului şi managementul resurselor naturale şi antropice ale comunităţilor rurale din judeţul Braşov-CMMRC contract Proiecte CEEX - - - 1. Cioacă, A. (2006), Agroturismul, o alternativă economică viabilă pentru comunităţile rurale din Depresiunea Făgăraş, CD Lucrările Sesiunii de Comunicări a cadrelor didactice “Creşterea competitivităţii economice a României în contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A. 2. Cioacă, A. (2006), Diversificarea activităţilordin spaţiul rural braşovean consecinţă a valorificării resurselor naturale pentru turism, CD, lucrările Simpozionului cu participare internaţională “Turismul durabil românesc în contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A. 3. Cioacă, A. (2006), Probleme speciale de geomorfologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 4. Cioacă, A. (2006), Pentru o geografie fizică francofonă, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 5. Cioacă, A. (2006), Participarea românească la cel de al

Macheta 17 Centralizatorul activitatii de cercetare ... · rural braşovean consecinţă a valorificării resurselor naturale pentru turism, CD, lucrările Simpozionului cu participare

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Centralizatorul activitatii de cercetare stiintifica

Nr.

crt.

Teme de cercetare ştiinţifică

(2005-2010)

Modul de finanţare Rezultate şi modalităţi de valorificare a cercetării

Tip contract/

Finanţator

Nr. şi data

contract

Valoarea realizată Lucrări, publicaţii, granturi, alte produse ale cercetării

An univ. Total

1 Strategie - Cadru de

dezvoltare şi amenajare

turistică a spaţiului rural,

PCDC

coparteneriat cu

INCDT, Univ.

Spiru Haret, ASE

- - - 1. Glăvan, V. si colab. (2005), Managementul turismului

rural în Republica Moldova: probleme, realităţi şi

perspective, Editura ARC Moldova, Chişinău

2. Glăvan, V. (2006), Potenţial turistic şi valorificarea sa,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

3. Glăvan, V. (2007), Valorificarea şi amenajarea turistică

a spaţiului rural românesc în perspectiva integrării

europene, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 10,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

2 Sistem complex de

monitorizare a capacităţii de

suport ecologic pentru

utilizarea durabilă a

resurselor turistice din

România

contract Proiecte

CEEX

- - - 1. Cândea, Melinda, Simon, Tamara (2006), Potenţialul

turistic al României, Editura Universitară, Bucureşti

3 Calitatea mediului şi

managementul resurselor

naturale şi antropice ale

comunităţilor rurale din

judeţul Braşov-CMMRC

contract Proiecte

CEEX

- - - 1. Cioacă, A. (2006), Agroturismul, o alternativă economică

viabilă pentru comunităţile rurale din Depresiunea

Făgăraş, CD Lucrările Sesiunii de Comunicări a cadrelor

didactice “Creşterea competitivităţii economice a

României în contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A.

2. Cioacă, A. (2006), Diversificarea activităţilordin spaţiul

rural braşovean consecinţă a valorificării resurselor

naturale pentru turism, CD, lucrările Simpozionului cu

participare internaţională “Turismul durabil românesc în

contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A.

3. Cioacă, A. (2006), Probleme speciale de geomorfologie,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

4. Cioacă, A. (2006), Pentru o geografie fizică francofonă,

Analele U.S.H., Seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti

5. Cioacă, A. (2006), Participarea românească la cel de al

XI-lea Workshop Belgo-Italo-Franco-Român, Analele

U.S.H., seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei România

de Mâine, Bucureşti

6. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), Changes in land use in

the depresion area of Braşov county and theis imapcton

the environment factors, Presents Environment and

Sustainable Development, vol. I, Univ. Al.I.Cuza, Iaşi

7. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), Rural tourism resurces

in the Braşov Depression and their use for sustainable

development. Case studies, Proceedings International

Workshop Tourism assisting sustainable development

Romanian American University, Editura Universitară,

Bucureşti

8. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), Changes in land use

in the depression area of Braşov county and theis

impacton the environment factors, Presents Environment

and Sustainable Development, vol I, Editura Univ.

Al.I.Cuza, Iaşi

9. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), The role of the

alluvial plains of Olt River in the emergence and

evolution of human settlements in the depressions of

Braşov and Făgăraş (Braşov County, Romania), Revue

of Geoarchaeologie, Het Pand University, Gand,

BELGEO, Universitet Het Pand – Belgia

10. Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2007), Rrecent evolution of

the geomorphological process in the mountain space in

Braşov county (Romania), Proceedings of The

International Workshop IBFR, Savona, Italy, Universita

of Pisa, Italy

11. Cioacă, A. (2007), Geografie Regională a României.

Carpaţii, Subcarpaţii, Dealuri şi Podişuri, Câmpii,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

12. Dinu, Mihaela, Cioacă, A. (2007), Tourism in saxon

communities in south-eastern Transylvania (Braşov

County), Proceedings International Workshop Tourism

assisting sustainable development Romanian American

University, Editura Universitară, Bucureşti

13. Micu, Dana, Dumitraşcu, Monica, Dumitrescu, Bianca,

Micu, M., Dumiraşcu, C. (2007), Sustainable

developement potential of rural communities in the

Braşov County. Case-study in Făgăraş, Proceedings

International Workshop Tourism assisting sustainable

development Romanian American University, Editura

Universitară, Bucureşti

14. Andrei, Mădălina, Vartolomei, F. (2007), Natural

protected areas in Braşov County its tourist potentialand

the relationship with the community, Proceedings

International Workshop Tourism assisting sustainable

development Romanian American University, Editura

Universitară, Bucureşti

4 Dezvoltarea durabilă, pe

calea turismului, în masivul

Ciucaş şi în împrejurimi

Contract

CNCSIS

1022/2008 - 444720 lei 1. Posea, Gr. (2006), Le relief du type Meteora-Ciucaş,

Analele U.S.H., Seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti

2. Andrei, Mădălina-Teodora, Guran, Liliana, Marin,

Cornelia (2009), Acceptance of a new national park

political-economical features, Sustainable mountain

tourism – local responses for global changes, The Second

International Tourism Conference, 26-27 September

2009, Proceedings, Editura Universitaria, Craiova, p. 16-

21, ISBN 978-606-510-622-2

5 Modele de prognoză a

scurgerii de aluviuni în funcţie

de caracteristicile rocilor,

solurilor şi de modul de

utilizare a terenurilor, în

bazine representative

Contract

CNCSIS

1042/2009 - 953540 lei 1. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Cruceru, N. (2009),

Classification and Codification Systems for Stream

Networks and Drainage Basin, Annals of DAAAM for

2009 & Proceedings of the the 20th International

DAAAM Symposium „Intelligent Manufacturing &

Automation: Theory, practice & education”, Vienna,

Austria, ISSN 1726-9679

2. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Cruceru, N. (2009), Sisteme

de clasificare a reţelei hidrografice, Forum Geografic,

Craiova, ISSN 1583-1523, indexata full text la EBSCO,

DOAJ

3. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Cruceru, N. (2009), Sisteme

de codificare a bazinelor hidrografice, Calitatea Mediului

şi Utilizarea Terenurilor, Departamantului de Geografie

din Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, ISSN

1583-1469

4. Herişanu, Gh., Zăvoianu, I., Cruceru, N. (2009), Toolbox

for determining the volume of eroded material from the

catchement, Annals of DAAAM for 2010, International

DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing &

Automation - Focus On Interdisciplinar Solutions",

Vienna, Austria, UE; ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-

901509-73-5

5. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Vartolomei, F., Cruceru, N.

(2010), Relaţii între scurgerea de aluviuni ca fenomen de

risc pentru colmatarea lacurilor de acumulare şi factorii

de mediu, Lucrările primului simpozion naţional, Vol. 1,

Editura Transerval, Târgovişte; ISBN 978-606-8042-66-4

6 Rolul procesului de

gentrificare rurală în evoluţia

satului românesc

Contract

CNCSIS

195/2009 - 600000 lei 1. Guran-Nica, Liliana (2007-2008), Segmentarea socială a

spaţiului geografic, Revista Geografică, T. XIV-XV,

p.104-109.

2. Vartolomei, F., Guran, Liliana , Marin, Cornelia, Andrei,

Mădălina-Teodora (2009), Determining the pilot areas

for the study of the rural gentrification in Romania –

methodology, EUGEO 2009 Congress “Challenges for the

European Geography in 21st Century”, Second

International Congress on the Geography of Europe,

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural

Science Mlynska dolina, Bratislava, Slovakia, August 13-

16, p. pg B62, ISBN 978-80-970076-4-5

3. Guran-Nica, Liliana, Marin, Cornelia, Todica-Stefan,

Narcizia (2010), Migration Movements in the Romanian

Rural Space (1990-2008), Selected Topics in Economy

and Management Transformation, WSEAS Press, 978-

960-474-240-0

7 Romula – capitala Daciei

Malvensis, oraşul şi teritorium

Romulense

Colaborare cu

Facultatea de

Istorie, USH

- - 1. Marin, Cornelia (2008), The importance of the

archaeological poduct in a quality eco-tourism. Study of

case: Romula Malvensis, International Conference „The

role of tourism in territorial development”, September 19-

20th, Editura F&F International, Gheorgheni, Romania,

pag. 137-147, ISBN 10973-8387-49-3, ISBN 13978-973-

8387-49-2.

2. Marin, Cornelia, Nistor, H., Onescu,, F. (2010),

Geoarchaelogy – Romula case study, Analele U.S.H.,

Seria Geografie, nr. 13, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

8 Studiu geografico-economic al

regiunilor de dezvoltare din

România

Plan intern - - 1. Guran-Nica, Liliana, Rusu Marioara (2006),

Industrializarea spaţiului rural, Studii şi cercetări de

geogr., tom XLIX-L, Editura Academiei Române,

Bucureşti

2. Guran-Nica Liliana (2006), Caracteristici ale

infrastructurii de transport din Regiunea de dezvoltare

Sud, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

3. Guran-Nica, Liliana, Constantin, Nicoleta (2007),

Disparităţi în dezvoltarea infrastructurii de transport în

Regiunile de dezvoltare Sud si Bucureşti-Ilfov,

Comunicări de Geografie, vol. XI, Bucureşti

4. Guran-Nica, Liliana (2007), Caracteristici ale

infrastructurii de transport din trei regiuni de dezvoltare

ale României: Centru, Vest şi Sud-Vest, Analele U.S.H.,

Seria Geografie, nr.10, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

9 Studiu fizico-geografic şi

socio-economic al Ţării

Moţilor-trecut, prezent şi

perspective

Plan intern - - 1. Stănilă, Anca-Luiza, Reif, A., Parichi, M., Herişanu, Gh.,

Raşcu I. (2005), Consideraţii privind influenţa rocii

parentale asupra formării şi evoluţiei solurilor din

interfluviul Gârda Seacă-Ordâncuşa (Bihorul Nordic),

Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, vol.

2, Serie nouă, Editura Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi

2. Povară, Rodica, Orăşeanu, I., Călinescu, Gh., Soare,

Elena (2005), Climate and Agroclimate in the Apuseni

Mountains. Gârda de Sus- Gheţari- Ocoale-Poiana

Călineasa Perimeter, Romania. Klima und Agroklima.

Kultera, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg-Germany

3. Dragomir, Marilena (2006), Potenţialul turistic al Ţării

Moţilor, Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“,

volumul Implicaţiile economico-sociale şi politice ale

integrării României în UE

10 Proiect de cercetare privind

„Dezvoltarea durabilă a

judeţului Vâlcea”

Plan intern - - 1. Simon, Tamara, Andrei, Mădălina-Teodora (2005),

Dinamica populaţiei din judeţul Vâlcea între 1992-2002,

Geografia Judeţului Vâlcea – teorie şi practică, vol. V,

Râmnicu – Vâlcea (pag. 81-84).

2. Povară, Rodica (2006), Resurse de umiditate pe teritoriul

agricol al Judeţului Vâlcea, Revista Geografică, Serie

Nouă–T. IX., Inst. de Geografie, Editura Academiei

Române, Bucureşti

11 Studiu privind „Unele

probleme specifice ale

industriei hoteliere din

România” cu evaluare la nivel

naţional şi pentru Municipiul

Bucureşti

Plan intern - - 1. Dragomir, Marilena (2006), Premisele dezvoltării activităţii

turistice în zona metropolitană bucureşteană, Analele

Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“, volumul

Implicaţiile economico-sociale şi politice ale integrării

României în UE

12 Studiu privind „ Analiza şi

evaluarea acţiunilor culturale

organizate de agenţiile de

turism şi instituţiile culturale

din România pentru

dezvoltarea turismului

cultural” cu evidenţierea

condiţiilor de valorificare în

turism a resurselor culturale

existente

Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina, Simon, Tamara (2006), The

development of cultural tourism in the historical center of

Bucharest, U.N.S. Comunicări, vol. IX, Universitatea

Novi Sad, Serbia

2. Andrei, Mădălina (2006), Dominica – potenţialul turistic,

A XI-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Cadrelor

Didactice din Universitatea Româno-Americană, cu

participare internaţională – 19-20 mai 2006, vol. III,

Editura Pro Universitaria, Bucureşti

3. Simon, Tamara (2007), Turismul cultural românesc la

început de mileniu, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr.

10, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

13 Studiu privind „Aspecte

regionale în dezvoltarea

industriei turistice din

România”

Plan intern - - 1. Simon, Tamara, Andrei, Mădălina-Teodora (2006),

Evoluţia circulaţiei turistice pe regiuni de dezvoltare

(2002-2005), Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

2. Simon, Tamara (2006), Amenajarea turistică a

teritoriului, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

14 Studiu privind „Analiza

potenţialului turistic şi a

posibilităţilor de dezvoltare a

turismului în zonele

Plan intern - - 1. Cândea, Melinda, Simon, Tamara, Cimpoeru, Irina,

Simon, G. (2005), Zonele defavorizate din România,

Editura Universitară, Bucureşti

defavorizate din România”

15 Evaluarea eroziunii din

bazinele torenţiale

subcarpatice şi piemontane

secundare din bazinul

hidrografic al Argeşului

Plan intern - - -

16 Studiu teritorial al „Spaţiului

rural din Colinele Tutovei”

Plan intern - - -

17 Studiu privind „ Modificări în

economia Văii Dunării

Româneşti, sectorul Giurgiu-

Brăila

Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina-Teodora (2005), Traficul fluvial de

mărfuri pe valea Dunării, zona Giurgiu – Brăila (1997 –

2002), Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Geografie,

nr.8, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

2. Andrei, Mădălina-Teodora (2007), Utilizarea metodei

celor mai mici pătrate ale abaterilor în prognozarea

populaţiei de pe valea Dunării (sectorul Giurgiu-Brăila),

Revista Geografică, TXII – 2006, Serie Nouă, Editura

Academiei, Bucureşti

18 Proiect pentru aplicarea GIS

şi a mijloacelor de teledetecţie

pentru realizarea blocurilor

fizice în vederea punerii în

lucru a bazei de date LPIS în

România

Plan intern - - 1. Bănică, S. (2005), Solurile din bazinul hidrografic al

râului Bârsa, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 8,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

2. Bănică, S. (2006), Peisaje impuse de relief în bazinul

râului Bârsa, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

3. Benea, I. (2007), Extragerea şi analiza reţelei

hidrografice pe baza modelului digital de elevaţie,

Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti

19 Proiect finanţat de Ministerul

Agriculturii, Pădurilor şi

Dezvoltării Rurale şi Agenţia

de Plăţi pentru Agricultură,

S.C. SIVECO ROMANIA SA –

„ Realizarea serviciilor de

control extern a calităţii

pentru circa 800 de UAT-uri

create de contractorii de date

digitale pentru agricultură

Plan intern - - 1. Tomescu, Mihaela, Zăvoianu, I. (2006), Convenţia

europeană a peisajului – un pas înainte pe linia

integrării, Studii şi cercetări de geografie, t.XLIX-L, p.

281-289.

20 Proiect de cercetare în

colaborare cu Agenţia de

Cercetări Aeronautice şi

Spaţiale , „Metode de

prelucrare, gestionare,

monitorizare a datelor

geospaţiale asupra

fenomenelor de risc de pe

fluviul Dunărea şi din zona de

luncă”

Plan intern - - 1. Vartolomei, F. (2010), The Watewater Situation – Sources

and Treatment Levell in Romania after E.U. Integration,

with Special View on Danube Delta reservation of

Biospher,, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 13,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

21 Studiu privind „ Realizarea

cadastrului şi a limitelor

ariilor protejate din

România”

Plan intern - - 1. Vartolomei, F., Râclea, C. (2006), Arii naturale protejate

şi monumente ale naturii din judeţul Vaslui, Edit.

MondoRo, Bucureşti

2. Vartolomei, F. (2007), Ariile naturale protejate din

judeţul Vaslui, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria

Geografie, Nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

3. Bănică, S., Herişanu, Gh. (2007), Pădurile de Pinus

nigra banatica parte a reţelei Natura 2000, Publicaţie

editată în cadrul Proiectului LIFENAT04/RO/000225

22 Studiu de cercetare privind

potenţialul turistic din

Municipiul Bucureşti şi zona

metropolitană şi valorificarea

sa

Plan intern - - 1. Dragomir, Marilena (2006), Aspecte cu privire la activitatea

turistică din România, CD, lucrările Simpozionului cu

participare internaţională “Turismul durabil românesc în

contextul integrării în UE”, Editat de U.R.A.

2. Dragomir, Marilena (2006), Aspecte cu privire la

activitatea turistică din Municipiul Bucureşti, Analele

U.S.H., Seria Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei România

de Mâine, Bucureşti

3. Dragomir, Marilena (2007), Centrul istoric al

Bucureştilor. Aspecte cu privire la potenţialul turistic şi

la valorificarea acestuia, Analele U.S.H., Seria

Geografie, nr.10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

4. Teodorescu, Marilena (2010), Directions for Tourism

development in Bucharest Municipality, Analele U.S.H.,

Seria Geografie, nr. 13, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

23 Modelarea sensivităţii

sistemelor de albie şi versant

ca răspuns la schimbările

globale, în contextul

dezvoltării durabile

Plan intern - - 1. Teodorescu, V. (2005), Evaluarea eroziunii specifice

cu ajutorul indicilor de ravenare pe bazinele

subcarpatice şi piemontane aferente Argeşului,

Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Geografie nr.

8, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

2. Teodorescu, V. (2006), Wethering in the Arges

Subcarpathian Hills and protection against erosion,

Annals Geographical Series, tome 4-5, Valahia

University, Press Târgovişte

3. Teodorescu, V. (2006), Erosion processes in the basin of

the Vâlsan Assement of erosion specific to torrential

Basins, Annals Geographical Series, Tom. 6, Valahia

University Press Târgovişte

4. Teodorescu, V. (2006), Cercetări asupra ravenării şi

estimarea eroziunii specifice pe bazinele argeşene

piemontane, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

5. Teodorescu, V., Andrei, Iulia (2007), Erodabilitatea

solurilor şi modul de utilizare a terenurilor în

Depresiunea Pătârlagele, Analele U.S.H., Seria

Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

24 Cercetări hidrologice şi

hidrogeologice în carstul din

Carpaţii Meridionali şi

Dobrogea, pentru stabilirea

vulnerabilităţii acviferelor

carstice la poluare şi a

posibilităţilor de valorificare

a resurselor

Plan intern - - 1. Mafteiu, M., Mitrofan, H., Povară, I. (2007),

Geoelectrical investigations by means of resistivity

methods in karst areas in Romania, Environmental

Geology, Springer Publisher

2. Orăşeanu, I., Parichi, M., Scrădeanu, D. (2007), Intrinsic

vulnerability of Coteţul Dobreştilor karst aquifer (Bihor

Mountain, Romania), Environmental Geology 51(5)

25 Bazinul Sărăţel – studiu de

geomorfologie

Plan intern - - 1. Vespremeanu-Stroe, A., Mihai, B., Cruceru, N.,

Preoteasa, Luminita (2007), The freeze-thaw cycles

frequency in the Romanian Carpathians, Revue

Roumaine de Geographie, tomes 47-48, 2003-2004,

Editura Academiei Române, Bucuresti

2. Cruceru, N., Herişanu, Gh. (2010), The dynamics of the

presentr processes within the Saratel catchment area,

Geographical Phorum, Geograohical studies and

environment protection research, Craiova; ISSN 1583-

1523

3. Stoica, Valentina, Cruceru, N., Herisanu, Gh. (2010),

Favorability in the arrangement of settlements in the

basin relief morfohidrografic Saratel, 14TH

joint

geomorphological meeting (jgm) Italy – Romania –

Belgium – France – Greece Contemporary directions in

the study of the relief, Romania, Bucharest–Sinaia

4. Cruceru, N., (2010), Dinamica alunecărilor de teren din

Bazinul Pârâului Sărăţel – Subcarpaţii Buzăului, Al

XXIV-lea Simpozion Naţional de Geomorfologie,

„Degradarea terenurilor în contextul schimbărilor

globale”, Editura Tehnopress; Iaşi; ISBN 978-973-702-

797-9

26 Modificări privind însuşirile

morfologice, fizice şi chimice

ale solurilor din perimetrele

amenajate la irigat din

Câmpia Dăbuleniului

Plan intern - - 1. Stănilă, Anca-Luiza, Parichi, M. (2005), Cu privire la

solurile de tip rendzină formate pe ghips, Analele Univ.

Spiru Haret, Seria Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti

2. Stănilă, Anca-Luiza (2005), O nouă clasificare a

solurilor din România, Analele Univ. Spiru Haret, Seria

Geografie, nr.8, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

3. Stănilă, Anca-Luiza, Parichi, M. (2005), Mic dicţionar de

pedologie, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

4. Stănilă, Anca-Luiza (2005), Capitolul Solurile României,

în Sinteze anul IV, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

5. Stănilă, Anca-Luiza (2006), Biogeografie, ediţia a II-a

revăzută şi adăugită, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

6. Stănilă, Anca-Luiza, Cruceru, N., Parichi, M., Şurpanu,

Nicoleta (2006), Zonele de soluri din România în sistemul

de taxonomie-2003, Analele U.S.H., Seria Geografie,

nr.9, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

27 Solurile din România - - 1. Parichi, M., Stănilă, Anca-Luiza (2005), Solurile terra

rossa din România, Analele Univ. Spiru Haret, Seria

Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

2. Parichi, M. (2005), Capitolul Probleme speciale de

pedologie, în Sinteze anul IV, Editura Fundaţiei România

de Mâine, Bucureşti

3. Parichi, M. (2005), Soluri moştenite polifazice în

România, Analele U.S.H., seria Geografie nr. 8, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

4. Parichi, M., Stănilă, Anca-Luiza, Cruceru, N. (2006),

Solurile principalelor unităţi de relief din România,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

5. Parichi, M., Armaş, Iuliana, Vartolomei, F. (2006),

Evaluări pedologice şi morfodinamice pe Valea Prahovei

Subcarpatice, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

6. Parichi, M., Vartolomei, F., Stănilă, Anca-Luiza (2006),

Harta solurilor României în sistemul român de

clasificare-2003, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

7. Parichi, M., Armaş, Iuliana, Stănilă, Anca-Luiza,

Vartolomei, F. (2007), Informaţia pedologică în

evaluarea vulnerabilităţii versanţilor la alunecări de

teren. Studiu de caz: oraşul Breaza, Lucrări şi rapoarte de

cercetare, D.T.D.G., vol. 2, Bucureşti

8. Parichi, M. (2007), Eroziunea şi combaterea eroziunii

solului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

9. Parichi, M. Stănilă, Anca-Luiza (2010), Soil Hazards,

Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 13, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti

10. Stănilă, Anca-Luiza, Parichi, M. (2010), Soil Background

in Ilfov County, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 13,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 28 Riscuri climatice cu impact

deosebit asupra agriculturii în

Câmpia Română (Câmpia

Plan intern - - 1. Povară, Rodica (2005), Utilizarea potenţialului termic al

Câmpiei Olteniei în agricultură, Analele U.S.H., Seria

Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Olteniei) Bucureşti

29 Potenţialul climatic şi

agroclimatic al câmpiilor din

România

Plan intern - - 1. Povară, Rodica (2006), Meteorologie generală, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

2. Povară, Rodica (2006), Biometerologie şi

Bioclimatologie, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

3. Povară, Rodica (2006), Temperaturi critice în Câmpia

Română, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 9, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

4. Povară, Rodica (2007), El Ninõ şi oscilaţia sudică (enso)

în Sistemul Climatic Global, Analele U.S.H., Seria

Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

30 Caracterizarea fizico-

geografică a bazinului Râul

Doamnei, cu privire asupra

reliefului

Plan intern - - -

31 Factorii climatici care

influenţează formarea

resurselor de apă din bazinul

Prutului

Plan intern - - 1. Vartolomei, F. (2007), Activitatea de măsurare a

parametrilor hidro-meteorologici în bazinul hidrografic

Prut, Analele Universităţii „Spiru Haret“, Seria

Geografie, Nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

32 Factorii neclimatici care

influenţează formarea

resurselor de apă din bazinul

Prutului

Plan intern - - 1. Vartolomei, F. (2005), Caracterizare chimică a apelor

din bazinul hidrografic Prut, Analele U.S.H., Seria

Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

2. Vartolomei, F. (2006), Tehnici G.I.S. utilizate la

valorificarea potenţialului turistic natural în bazinul

hidrografic Prut, Revista Simpozionului Universităţii

Româno-Americane, Nr. 1, Bucureşti

3. Vartolomei, F. (2006), Măsuri superioare de protecţie a

biodiversităţii naturale în bazinul hidrografic Prut,

Revista Mediul Înconjurător, nr. 1, pag. 59-65

33 Variaţia spaţio-temporală a

resurselor de apă din bazinul

Prutului (medie, maximă,

minimă)

Plan intern - - 1. Vartolomei, F. (2006), Scurgerea minimă zilnică pe

râurile din bazinul hidrografic Prut, Analele U.S.H., seria

Geografie, nr. 9, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

2. Vartolomei, F. (2007), Morfometria lacurilor din bazinul

hidrografic Prut, în Comunicări de Geografie, Editura

Universităţii din Bucureşti, vol. X, 2007, Bucureşti

3. Vartolomei, F. (2010), Date privind amenajările

hidrotehnice din bazinul hidrografic Prut, Lucrările

primului Simpozion naţional cu tema “Resursele de apă

din România – Vulnerabilitate la presiunile antropice” 11-

13 iunie 2010, editori Petre Gâştescu, Petre Breţcan,

Editura Transversal, ISBN 978-606-8042-65-7,

Târgovişte / ediţia pe CD ISBN 978-606-8042-66-4,

Târgovişte.

34 Modelarea sensivităţii

sistemelor de albie şi versant

ca răspuns la schimbările

globale, în contextul

dezvoltării durabile; sistem

pilot: valea subcarpatică a

Prahovei

Plan intern - - 1. Vartolomei, F., Armaş, Iuliana (2010) The intensification

of antropic pressure through the expansion of the

constructed area in the Subcarpathian sector of the

Prahova valley/Romania (1800-2008), Forum Geografic,

(ISSN 1583-1523 – versiunea tipărită; ISSN 2067-4635 –

versiunea online)

2. Armas, Iuliana, Cojocaru, I. (2010), Evaluarea bivariata

a susceptibilitatii la alunecari de teren. Studiu de caz:

Comuna Cornu, Al XXVI-lea Simpozion Naţional de

Geomorfologie „Degradarea terenurilor în contextul

schimbărilor globale”, Universitatea „Alexandru-Ioan

Cuza”, Iasi, ISBN 978-973-702-797-9

35 Evaluarea activităţilor

turistice interne şi externe în

România (analiză statistică)

Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina, Guran, Liliana (2007), Characteristics

of the tourism in European Union and Romania,

Proceedings International Workshop Tourism assisting

sustainable development Romanian American University,

Editura Universitară, Bucureşti

36 Disparităţi regionale în

dezvoltarea infrastructurii de

transport şi a celei sociale pe

teritoriul României şi impactul

acestora asupra organizării

spaţiului geografic

Plan intern - - 1. Dragomir, Marilena, Guran-Nica, Liliana (2005), Aspecte

geografice cu privire la structura populaţiei României pe

grupe de vârstă şi sexe, Analele U.S.H., Seria Geografie,

nr.8, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

2. Armaş, Iuliana (2006), Teorie şi metodologie geografică,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

37 Bucureştiul comparaţie între Plan intern - - 1. Gherasim, C.C. (2008), Planurile oraşului Bucureşti din

documentele cartografice din

sec. al XVIII, XIX şi XX-lea

secolul al XXlea, Analele Universităţii Spiru Haret, nr.10,

Seria Geografie

2. Simon, Tamara, Gherasim, C. (2009), Dezvoltarea geo-

spatială a municipiului Bucureşti în secolul XX şi noile

tendinţe pentru secolul XXI, Analele Universitatii Spiru

Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

38 Judeţul Giurgiu – analiza

socio-demografică şi

economică

Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina-Teodora (2007), Dinamica populaţiei

judeţului Giurgiu în perioada 1992-2002, Analele U.S.H.,

Seria Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

39 Studiu metodologic privind

evaluarea industriei hoteliere

în România

Plan intern - - -

40 Caracterizarea relaţiei

complexe dintre fenomenele

climatice de risc, protecţia

mediului şi dezvoltarea socio-

economicǎ durabilǎ: studiu de

caz Regiunea de Sud-Est a

României

Plan intern - - 1. Văduva, Iulica, Povară, Rodica, Popescu, Liliana Sonia,

Vlăduţ, Alina (2009) L’evolution de la température de

l’air au Sud et Sud-Est de la Roumanie dans un contexte

des échanges climatiques globaux, Geographia technica,

ISSN 2065-4421, Indexată SCOPUS,

http:/info.scopus.com

2. Ion , M.,Vaduva, Iulica (2010) Comparison between the

Oltenia Plain and the Southern Dobroudja Plateau in

Terms of Pluviometric Deficit, Forum geografic. Studii si

cercetari de geografie si protectia mediului, indexata full

text la EBSCO, DOAJ, fiind evaluata in prezent de catre

COPERNICUS si SCOPUS.

41 Ameliorarea solurilor

nisipoase slab productive prin

procedeul loessizării

Plan intern - - 1. Stănilă, Anca-Luiza, Popa, Raluca, Parichi, M. (2009)

Considerations concerning the soil cover of the hill plain

transition area between Olt and Cotmeana, Lucrări

ştiinţifice, U.Ş.A.M.V. Seria A, Bucureşti, Vol. LI, p.

173-178, ISSN 1222-5339

2. Stănilă, Anca-Luiza, Vartolomei, F., Parichi, M. (2009),

Considerations concerning the soil cover of the hill plain

transition area between Olt and Cotmeana, Analele

Universitatii Spiru Haret, Seria geografie, vol. 12, 2009,

ISSN 1453-8792

3. Stănilă, Anca-Luiza, Parichi M., Cruceru N. (2010),

Pedogenetic soil enfranchisement of the relict Getic

Piedmont, Scientific papers, Agronomy, University of

Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest,

Faculty of Agriculture; ISSN 1222-5339

42 Solurile nisipoase din

Romania şi valorificarea lor

superioară

Plan intern - - 1. Parichi, M., Armaş, Iuliana, (2008), Evidenţierea

susceptibilităţii versanţilor la alunecări prin studii

pedologice. Studiu de caz – oraşul Breaza (Valea

Prahovei), Lucrări şi rapoarte de cercetare, vol. 2, pag.

20- 30; 27-29 octombrie 2006 Orşova

43 Rolul factorului hidric in

dinamica reliefului

subcarpatic dintre raurile

Argeş şi Damboviţa

Plan intern - - 1. Herişanu, Gh. (2009), Proprietăţi fizico-mecanice ale

rocilor. Studiu de caz – Muscelele Argeşului, Calitatea

Mediului şi Utilizarea Terenurilor, Departamantului de

Geografie din Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,

ISSN 1583-1469

44 Dezvoltarea ruralǎ şi

managementul durabil al

pǎdurilor

Plan intern - - 1. Guran-Nica, Liliana, Lawrence, Anna, Dragomir,

Marilena, Andrei, Mădălina (2008), Views from the

Forest Edge: Experiences and Perspectives of New

Forest Owners in Romanian Villages, 1st Moravian

Conference on Rural Research, Eurorural '08,

Investigating European Countryside, Brno, Czech

Republic, Mendel University of Agriculture and Forestry

Brno, August 25 – 29th, 2008, suport magnetic (DVD).

2. Lawrence, Anna, Guran-Nica, Liliana, Forest restitution

in Romania and the impacts on rural communities:

cultural dimension, Lucrările Simpozionul internaţional

de geografia mediului – „Mediul actual şi dezvoltarea

durabilă”, 2007

45 Cercetǎri geografice asupra

valorificǎrii potenţialului

turistic al Vǎii Dunǎrii, in

context European

Plan intern - - 1. Andrei, Mădălina, Vartolomei, F., Cruceru, N. (2008),

Territorial planning in Giurgiu town – a new functional

touristic area, International Conference „The role of

tourism in territorial development”, September 19-20th,

Editura F&F International, Gheorgheni, Romania, pag.

137-147, ISBN 10973-8387-49-3, ISBN 13978-973-

8387-49-2.

2. Andrei, Mădălina, Vartolomei, F. (2009), Watter polution

problems in counties situated on the Danube Valley

between Giurgiu and Brăila, Annals, Geographical

Series, Valahia University of Targoviste, Departament of

Geography, Tome 8/2008, 2009, p. 207-213, ISSN 2582-

6198

3. Simon, Tamara, Andrei, Mădălina-Teodora, Vartolomei,

F. (2009), Poziţia turistică a Romaniei in Europa

Centrală şi de Est, Comunicări de Geografie, vol. XIII, p.

209-212, ISBN 1453-5483

4. Andrei, Mădălina-Teodora (2010) The Impact of the

Quality Requirements of the Environment on the Tourism

from the Danube Valley from Giurgiu and Calarasi

County, Proceedings 5-th WSEAS International

Conference „Economy and Transformation Management”

(EMT’10), West University Timisoara, Timisoara,

Romania, 24-26 Octomber 2010 (ISI Thomson-Reuters,

web of science)

46 Situaţia utilităţilor stradale in

aria marginală a

Bucureştiului

Plan intern - - 1. Armaş, Iuliana (2006), Percepţia riscului seismic în

Bucureşti pe baza anchetei din 2000, Analele U.S.H.,

Seria Geografie, nr. 9, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

2. Armaş, Iuliana (2007), Analiza de risc într-un spaţiu

urban. Aspecte metodologice, Analele U.S.H., Seria

Geografie, nr. 10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

3. Gherasim, C.C. (2008), Bucureştiul verde in cifre, Harta

Verde Bucureşti, National Geographic Society, mai 2008.

4. Radu, Mariana, Gherasim, C. (2009), Evoluţia spaţială a

reţelei de aşezări din Câmpia Vlăsiei între anii 1791 –

2005, Analele Universitatii Spiru Haret, seria Geografie,

nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

47 Studii privind strategia

turismului în România, ca

verigă principală economică a

dezvoltării durabile, în etapa

actuală

Plan intern - - 1. Vartolomei, F., Simon, Tamara (2008), Perspectivele

ecoturismului in Romania, Caiete Turistice, anul II, nr. 2,

iunie, 2008, Bucuresti, pg. 29-35.

2. Andrei, Mădălina, Guran-Nica, Liliana (2008), Aspecte

ale turismului in Uniunea Europeană şi Romania,

Lucrările Conferinţei cu participare internaţională

"Globalizare şi performanţă in industria turismului

european", Universitatea Romano-Americană, Bucureşti.

3. Simon, Tamara, Andrei, Mǎdǎlina, Vartolomei, F., Pǎun,

Elena (2008), The Romanian status tourism in the Central

an Eastern Europe, Collaboratively Building our

Territories – Proceedings of UIG Congres, Tunis, 2008.

48 Studierea complexă a mediului

geografic în contextul

dezvoltării durabile şi noile

aspecte aplicative ale

geografiei

Plan intern - - 1. Frăsineanu, Mihaela (2009), Etajarea peisajului în

Carpaţii Curburii – sinteză a elementelor, proceselor şi

fenomenelor geografice, Analele Universitatii Spiru

Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

2. Herişanu, Gh., Bănică, S., Cruceru, N., Vartolomei, F.

(2009), Aspecte statistice ale acoperirii terenului (LPIS)

in conformitate cu harta geobotanica a României,

Calitatea Mediului şi Utilizarea Terenurilor,

Departamantului de Geografie din Universitatea „Ştefan

cel Mare”, Suceava, ISSN 1583-1469

3. Vartolomei, F. (2009), Method for improvement of

hydrological parameter’s precision used on hydrological

synthesis. Case study: The variation coefficient of flow

(Cv) in Prut basin, Annals of DAAAM for 2009 &

Proceedings of the the 20th International DAAAM

Symposium „Intelligent Manufacturing & Automation:

Theory, practice & education”, Vienna, Austria, ISSN

1726-9679

49 Cercetări privind impactul

activităţilor antropice asupra

mediului în contextul

conceptului de sustenabilitate,

în condiţiile schimbărilor

climatice

Plan intern - - 1. Cruceru, M. (2009), Schimbările climatice şi turismul,

Analele Universitatii Spiru Haret, seria Geografie, nr.

12/2009, ISSN 1453-8792

2. Guran-Nica, Liliana , Zăvoianu, I., Gheorghe, Delia

(2009) Vulnerability to Flooding of Human Communities

in Romania, Fifth International Conference „Global

changes, vulnerability, mitigation and adaptation”.

Proceedings, p. 275-279, ISBN 978-954-07- 2900-8

50 Relaţia dintre România şi

Uniunea Europeană –

coeziunea teritorială şi

disparităţile geografice

Plan intern - - 1. Aur, N., Gherasim Cezar, Andrei Mădălina, 2007,

Regiunea şi politica regională în Uniunea Europeană,

Analele U.S.H., Seria RISE, nr. 5, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti

2. Aur N., Andrei Mădălina, Gherasim C., 2007, Regiunea

geografică ca entitate teritorială politico-administrativă

şi ca sistem, Analele U.S.H., Seria Geografie, nr. 10,

Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

3. Andrei, Mădălina-Teodora (2009), Territorial cohesion –

considerations regarding Romania, Analele Universitatii

Spiru Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, p. 69-75, ISSN

1453-8792

51 Posibilitatea declarării de noi

arii naturale protejate în

România, în conformitate cu

politicile Uniunii Europene în

domeniul biodiversităţii

Plan intern - - 1. Marin, Cornelia (2005), Dreptul mediului. Arii naturale

protejate, Editura MondoRO, Bucureşti

2. Vartolomei, F., Andrei Mădălina-Teodora (2009), Quality

of environment in Copşa Mică area, Sibiu county,

Romania-vulnerabilities and risks, Fifth International

Conference “Global Changes: Vulnerability, Mitigation

and Adapation”, 18-19 April 2008, University of Sofia

“St. Kliment Ohridski”-Faculty of Geology and

Geography with the support of the Balkan Geographical

Association, Sofia, Bulgaria, Proceedings, “St. Kliment

Ohridski” University Press, Sofia, p. 353-357, ISBN 978-

954-07-2900-8

3. Vartolomei, F., Stănilă, Anca-Luiza (2009), Natural

Protected Areas in Sibiu county, Analele Universitatii

Spiru Haret, Seria geografie, vol. 12, 2009, ISSN 1453-

8792

52 Forme de turism prezente în

municipiul Bucureşti şi zona

metropolitană

Plan intern - - 1. Teodorescu, Marilena (2009), Some aspects regarding

touristic market in Bucharest, Analele Universitatii Spiru

Haret, Seria geografie, vol. 12, 2009, ISSN 1453-8792

53 Cercetări asupra

morfodinamicii versanţilor cu

folosinţă agricolă din

Subcarpaţii Argeşului şi

Buzăului

Plan intern - - 1. Zăvoianu, I., Herişanu, Gh., Marin, Cornelia (2005),

Legătura dintre altitudinea medie şi rezistenţa la eroziune

a rocilor din bazinul Slănicul Buzăului, Analele U.S.H.,

Seria Geografie, nr. 8, Editura Fundaţiei România de

Mâine, Bucureşti

2. Zăvoianu, I. (2006), Asupra determinării lungimii medii a

scurgerii de pantă, în: Lucrările Simpozionului ştiinţific

„Ştiinţă şi dezvoltare în profil teritorial”, 27 – 28 mai,

Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad, Filiala Baia-

Mare

3. Zăvoianu, I. (2006), Fractalitatea reţelei hidrografice din

bazinul Slănicul Buzăului, Analele U.S.H., Seria

Geografie, nr.9, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

4. Vespremeanu-Stroe, A., Mihai, B., Cruceru, N.,

Preoteasa, Luminita (2007), The freeze-thaw cycles

frequency in the Romanian Carpathians, Revue

Roumaine de Geographie, tomes 47-48, 2003-2004,

Editura Academiei Române, Bucuresti

5. Vespremeanu-Stroe, A., Micu, M., Cruceru, N. (2007),

The 3D analysis of Valea Viei mudflow morphodinamics,

Buzău Subcarpathians, Revista de Geomorfologie, nr.8,

Asociaţia Geomorfologilor din România, Editura

Universitară, Bucureşti

6. Zăvoianu, I. (2007), Caracteristici morfometrice ale reţelei

hidrografice din Bazinul Slănicul Buzăului, Analele U.S.H.,

Seria Geografie, nr.10, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti

7. Teodorescu, V. (2009), Cercetări asupra erodabilităţii

solurilor, modului de utilizare a terenurilor şi denudării

reliefului piemontan argeşean, Analele Universitatii Spiru

Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

54 Cercetări privind impactul

activităţilor antropice asupra

mediului în cadrul Regiunii de

dezvoltare Sud-Vest

Plan intern - - 1. Dumitraşcu, Monica, Dumitraşcu, C. (2008), Les

modifications du paysage dans la Plaine de l’Oltenie

(Roumanie), Collaboratively Building our Territories –

Proceedings of UIG Congres, Tunis, 2008.

2. Dragotă, Carmen, Grigorescu, Ines, Dumitraşcu, C.,

Dumitraşcu, Monica (2009), Regionalization of the main

climatic hazard phenomena in the South-West

Development Region, Proceedings of the 11th

International Conference on Environmental Science and

Technology, p. 206 – 213, ISSN 1106-5516, indexată in

BDI-SRCosmos

3. Dumitraşcu, Monica, Grigorescu, Ines, Felciuc, Mihaela,

Dumitraşcu, C. (2009), Sustainable natural landscape

management in Romanian Carpathians, EUGEO

Congress, Challenges for the European Geography in the

21st Century/Abstracts/ Comenius University in

Bratislava, Bratislava, ISBN 978-80-970076-4-5

4. Dragotă, Carmen, Grigorescu, Ines, Dumitraşcu, C.,

Dumitraşcu, Monica (2009), Regionalization of the main

climatic hazard phenomena in the South-West

Development Region, International Conference on

Environmental Science and Technology – Volume of

Abstracts, GlobalNEST, Chania, ISSN 978-960-7474-46-

6

5. Dumitraşcu, C., Dumitrescu, Bianca (2010), Urban

Industry Intra-Regional Disparities of the South-West

Development Region (Romania). Present-day Dynamics

and Evolution Trends, Proceedings of BALWOIS 2010 -

Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-00-0,

http://www.balwois.com/balwois/

administration/full_paper/ffp-1710.pdf

55 Potenţialul climatic al

câmpiilor din România în

condiţiile schimbărilor

climatice posibile

Plan intern - - 1. Văduva, Iulica (2006), Anomalies recentes dans le regime

des precipitations atmospheriques en Roumanie, portant

sur le littoral de la Mer Noire, Resumees XVIII-eme

Colloque international de Climattologie, Caen, Universite

du Caen

2. Popescu, Liliana, Negreanu, Ş., Văduva, Iulica (2009),

Directions and possibilities for capitalizing the touristic

potential of the relief within Oltenia, Romania,

Proceedings of the Third International Scientific

Conference – FMNS2009, 3 – 7 June 2009, Faculty of

Mathematics and Natural Science, VOLUME 1, South-

West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad

56 Valorificarea resurselor

climatice ale României pentru

o dezvoltare durabilă a

agriculturii

Plan intern - 1. Povară, Rodica (2008), Agroclimatic resources in the

Apuseni Mountains. Analele Universităţii Spiru Haret, nr.

11, volum omagial, pg. 159-164. Editura Fundaţiei

Romania de Maine, Bucureşti.

2. Povară Rodica, Văduva Iulica (2009), Meteo-climatic

risks in the Timis Plain with impact on agriculture,

Forum Geografic, Craiova, ISSN 1583-1523, indexata

full text la EBSCO, DOAJ

57 Riscuri şi vulnerabilităţi în

spaţiul geopolitic dunărean

Plan intern - - 1. Frăsineanu, Mihaela, Frăsineanu, D. (2009), Riscuri şi

vulnerabilităţi în regiunea extinsă a Mării Negre, Analele

Universitatii Spiru Haret, seria Geografie, nr. 12/2009,

ISSN 1453-8792

58 Valorificarea substanţelor Plan intern - - 1. Frăsineanu, Mihaela (2009), Actualităţi şi perspective în

hidrominerale asociate

terapeutic în spaţiul rural al

Carpaţilor şi Subcarpaţilor

Curburii

turismul balnear românesc, Analele Universitatii Spiru

Haret, seria Geografie, nr. 12/2009, ISSN 1453-8792

59 Limba engleză în

administraţia publică locală –

o punte spre UE

Contract

Fonduri

structurale

- 345 326

lei

In curs de valorificare

60 Antreprenori în turism Contract

Fonduri

structurale

- 3 031 480

lei

In curs de valorificare

61 Diagnoza antreprenoriatului

în turism

Sub-Contract

Fonduri

structurale

- 160 000

lei

In curs de valorificare

* 1 ianuarie 2005 – 1 ianuarie 2011.

** Contract, grant, plan intern, colaborare etc.