Livscyklusvurdering af behandling af gamle CFC-holdige ... Livscyklusvurdering af behandling af gamle

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Livscyklusvurdering af behandling af gamle CFC-holdige ... Livscyklusvurdering af behandling af...

 • Livscyklusvurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør Miljøprojekt nr. 1827, 2016

 • 2 Livscyklusvurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør

  Titel:

  Livscyklusvurdering af behandling af gamle CFC-

  holdige fjernvarmerør

  Redaktion:

  Mathias Sehested Høeg Kemner

  Maria Rosenberger Rasch

  Udgiver:

  Miljøstyrelsen

  Strandgade 29

  1401 København K

  www.mst.dk

  År:

  2016

  ISBN nr.

  978-87-93435-30-8

  Ansvarsfraskrivelse:

  Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

  inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan

  offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

  Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring

  den danske miljøpolitik.

  Må citeres med kildeangivelse.

 • Livscyklusvurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør 3

  Indhold

  Forord ....................................................................................................................... 5

  Konklusion og sammenfatning .................................................................................. 6 Indledning ....................................................................................................................................... 6 Metode.............................................................................................................................................. 7 Forudsætninger ............................................................................................................................... 7 Resultater ........................................................................................................................................ 8 Følsomhedsanalyser ...................................................................................................................... 10 Konklusioner .................................................................................................................................. 11

  1. Afgrænsning og udformning af livscyklusvurderingen ...................................... 12 1.1 Formål og tilsigtet anvendelse.............................................................................................. 12 1.2 Overordnede principper ....................................................................................................... 12 1.3 Den funktionelle enhed ........................................................................................................ 13 1.4 Tidshorisont .......................................................................................................................... 14 1.5 Systemgrænser ...................................................................................................................... 14 1.6 Datagrundlag ........................................................................................................................ 14 1.7 Systemudvidelse/allokering ................................................................................................. 14 1.8 Kriterier for udeladelse af inputs og outputs ....................................................................... 15 1.9 LCIA-metode og miljøpåvirkningskategorier ...................................................................... 15 1.10 LCA-modellen EASETECH................................................................................................... 16 1.11 Rapportformat og kritisk gennemgang af resultater ........................................................... 16

  2. Forudsætninger for livscyklusvurderingen ........................................................ 17 2.1 Scenarier................................................................................................................................ 17

  2.1.1 Scenarie 0 ............................................................................................................... 17 2.1.2 Scenarie 1 ................................................................................................................ 17 2.1.3 Scenarie 2 ............................................................................................................... 18 2.1.4 Scenarie 3A ............................................................................................................. 18 2.1.5 Scenarie 3B ............................................................................................................. 18

  2.2 LCI input til scenarier ........................................................................................................... 18 2.2.1 Levetid af præisolerede fjernvarmerør.................................................................. 19 2.2.2 Produktion af præisolerede fjernvarmerør (efter Larsen, 2005) ......................... 19 2.2.3 Nedgravning og opgravning af præisolerede fjernvarmerør ............................... 20 2.2.4 Bortskaffelse af CFC-holdige præisolerede fjernvarmerør ................................... 21 2.2.5 Miljøpåvirkninger i jorden ved fjernvarmerør ..................................................... 23 2.2.6 Transport ............................................................................................................... 25

  2.3 Systemmodeller ................................................................................................................... 25 2.3.1 Systemmodel 1 ....................................................................................................... 25 2.3.2 Systemmodel 2 ...................................................................................................... 26 2.3.3 Systemmodel 3 ...................................................................................................... 26 2.3.4 Systemmodel 4 ...................................................................................................... 27 2.3.5 Systemmodel 5 ...................................................................................................... 27 2.3.6 Systemmodel 6 ...................................................................................................... 28 2.3.7 Anvendte LCI data ................................................................................................ 29 2.3.8 Energisubstitution og marginal elproduktion ..................................................... 32

 • 4 Livscyklusvurdering af behandling af gamle CFC-holdige fjernvarmerør

  3. Resultater af livscyklusvurderingen .................................................................. 33 3.1 Vurdering af de samlede potentielle miljøpåvirkninger .................................................... 34

  3.1.1 Ikke-toksiske miljøpåvirkninger .......................................................................... 34 3.1.2 Toksiske miljøpåvirkninger og forbrug af abiotiske ressourcer .......................... 36 3.1.3 Konklusioner omkring potentielle miljøpåvirkninger ......................................... 38

  3.2 Vurdering af miljøpåvirkninger fordelt på processer ......................................................... 39 3.2.1 Scenarie 0 .............................................................................................................. 40 3.2.2 Scenarie 1 ................................................................................................................ 41 3.2.3 Scenarie 2 .............................................................................................................. 43 3.2.4 Scenarie 3A (Opgravning med opsamling af CFC) .............................................. 46 3.2.5 Scenarie 3B (Opgravning uden opsamling af CFC) ............................................. 47 3.2.6 Konklusioner omkring potentielle miljøpåvirkninger fordelt på processer ....... 49

  4. Følsomhedsanalyser ......................................................................................... 51 4.1 Resultater ............................................................................................................................. 52

  4.1.1 Variation af diffusionsrate af CFC fra nedgravede rør ........................................ 53 4.1.2 Variation af CFC-udslip i forbindelse med neddeling af rør til

  forbrænding ........................................................................................................... 58 4.1.3 100 % diffunderet CFC-11 til atmosfæren ............................................................ 60 4.1.4 Anvendelse af 100 % kul som marginal el-produktion ........................................ 62 4.1.5 Anvendelse af 100 % vindkraft som marginal el-produktion efter 2020 ........... 65

  4.2 Konklusioner på baggrund af følsomhedsanalyserne ........................................................ 67

  Referencer ............................................................................................................... 71

  Bilag 1: Resume og konklusioner fra eksternt review ........................................... 72

  Bilag 2: Akkumulerede miljøpåvirkninger for scenarierne 0, 1, 2, 3A og 3B .......... 75

  Bilag 3: Akkumulerede miljøpåvirkninger i kategorien nedbrydelse af stratosfærisk ozon ..........................................................................