of 19 /19
LISTA DE CONTROL A DOCUMENTELOR SMQ SECŢIUNEA C – FORMULARE Cod document PS 01-C Pag./Total pag. 1/8 Data 31.03.2010 Ediţie/ Revizie 1 /0 1 2 3 4 5 Nr. crt. Denumire document Cod Ediţie / Revizi e Data Intrării în vigoare Locul de utilizare 0. 1. 2. 3. 4. 5. 1. Pagina de gardă a procedurii F.001.20 10 1/0 31.03.2010 SACE/ Fac./Dep. 2. Lista reviziilor F.002.20 10 1/0 31.03.2010 SACE/ Fac./Dep. 3. Pagina curentă a procedurii şi a manualului calităţii F.003.20 10 1/0 31.03.2010 SACE/ Fac./Dep. 4. Lista de difuzare F.004.20 10 1/0 31.03.2010 SACE/ Fac./Dep. 5. Lista de control a documentelor SMQ F.005.20 10 1/0 31.03.2010 SACE/ Fac./Dep. 6. Program de audit F.006.20 10 1/0 31.03.2010 SACE/ Fac./Dep. 7. Plan audit F.007.20 10 1/0 31.03.2010 SACE/ Fac./Dep. 8. Raport de neconformitate şi acţiuni corective şi preventive F.008.20 10 1/0 31.03.2010 SACE/ Fac./Dep. 9. Raport de audit F.009.20 10 1/0 31.03.2010 SACE/ Fac./Dep. 10. Plan de invatamant F.010.20 10 1/0 31.03.2010 Fac./Dep. 11. Grila 1-Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale si competente transvresale F.011.20 10 1/0 31.03.2010 Fac./Dep. 12. Fisa disciplinei F.012.20 10 1/0 31.03.2010 Fac./Dep. 13. Grila 1 bis-Elemente specifice de descriere a domeniului/programului de studii F.013.20 10 1/0 31.03.2010 Fac./Dep. 14. Centralizatorul absolventilor-licenta F.014.20 10 1/0 31.03.2010 Fac./Dep. 15. Centralizatorul absolventilor-masterat F.015.20 10 1/0 31.03.2010 Fac./Dep. 16. Catalog pentru examenul de licenta F.016.20 10 1/0 31.03.2010 Fac./Dep. F 005.2010.Ed.1 SMQ/PS/PS01

Lista de Control a Documentelor SMQ Sectiunea C - Formulare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lista de control documente smq

Text of Lista de Control a Documentelor SMQ Sectiunea C - Formulare

LISTA DE DIFUZARE A ACTUALIZRII Nr

LISTA DE CONTROL A

DOCUMENTELOR SMQ

SECIUNEA C FORMULARE Cod document

PS 01-C

Pag./Total pag.10/8

Data31.03.2010

Ediie/Revizie1/0 1 2 3 4 5

Nr. crt.Denumire documentCodEdiie/

Revizie Data Intrrii n vigoareLocul de utilizare

0.1.2.3.4.5.

1. Pagina de gard a proceduriiF.001.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

2. Lista reviziilorF.002.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

3. Pagina curent a procedurii i a manualului calitiiF.003.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

4. Lista de difuzareF.004.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

5. Lista de control a documentelor SMQF.005.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

6. Program de audit F.006.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

7. Plan audit F.007.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

8. Raport de neconformitate i aciuni corective i preventiveF.008.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

9. Raport de auditF.009.20101/031.03.2010

10. Plan de invatamantF.010.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

11. Grila 1-Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale si competente transvresaleF.011.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

12. Fisa disciplineiF.012.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

13. Grila 1 bis-Elemente specifice de descriere a domeniului/programului de studiiF.013.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

14. Centralizatorul absolventilor-licentaF.014.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

15. Centralizatorul absolventilor-masteratF.015.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

16. Catalog pentru examenul de licentaF.016.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

17. Catalog pentru examenul de disertatieF.017.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

18. Adeverinta de absolvire licenta/ masteratF.018.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

19. Adeverinta de absolvire continuare de studiiF.019.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

20. Catalog examenF.020.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

21. Centralizator noteF.021.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

22. Supliment la diplomaF.022.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

23. Model coperi raport de autoevaluareF.023.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

24. Certificat de competenta lingvisticF.024.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

25. Fia de nscriere licenta+fisa incriere licenta fsuF.025.20101/031.03.2010Fac./Dep.

26. Fia de nscriere master +master postuniversitarF.026.20101/031.03.2010Fac./Dep.

27. Catalog de sal F.027.20101/031.03.2010Fac./Dep.

28. Declaraie pe proprie rspundere(admitere)-masterF.028.20111/026.03.2011Fac./Dep.

29. Catalog examinare admitereF.029.20101/031.03.2010Fac./Dep.

30. Catalog prob practic (admitere)F.030.20101/031.03.2010Fac./Dep.

31. Proces verbal de predare primire documente admitereF.031.20101/031.03.2010Fac./Dep.

32. Fi de notare individualF.032.20101/031.03.2010Fac./Dep.

33. Centralizatorul fielor de notare F.033.20101/031.03.2010Fac./Dep.

34. Fisa inscriere continuare de studiiF.034.20101/031.03.2010Fac./Dep.

35. Cerere lucrare de licenF.035.20101/031.03.2010Fac./Dep.

36. Fia de nscriere(finalizarea studiilor)F.036.20101/031.03.2010Fac./Dep.

37. Fis de lichidareF.037.20101/031.03.2010Fac./Dep.

38. Declaraie de onestitateF.038.20101/031.03.2010Fac./Dep.

39. Proces-verbal de susinere a lucrrii de licen/proiect de diploma/lucrare disertatieF.039.20101/031.03.2010Fac./Dep.

40. Contract de finantare a studiilor universitare de licentaF.040.20101/031.03.2010Fac./Dep.

41. Act aditional an 1,2,3,4 bugetarF.041.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

42. Act aditional an 1,2,3,4 taxaF.042.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

43. Act aditional an suplimentarF.043.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

44. Contract de finantare a studiilor univesitare de masteratF.044.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

45. Orar cadre didacticeF.045.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

46. Orar studeniF.046.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

47. Orar incarcare laboratoare/sali cursF.047.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

48. Formatii de studiuF.048.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

49. Plan individual de cercetareF.049.20101/031.03.2010 Fac./Dep.

50. Declaraie burseF.050.20101/031.03.2010Fac./Dep.

51. Program de recuperare a orelorF.051.20101/031.03.2010Fac./Dep.

52. Contract disciplineF.052.20101/031.03.2010Fac./Dep.

53. Contract de finantare a studiilor postuniversitare de masteratF.053.20101/031.03.2010Fac./Dep.

54. Stat de functii al personalului didacticF.054.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

55. Propuneri privind acoperirea posturilor vacante prin cumul si plata cu oraF.055.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

56. Situaie cumulF.056.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

57. Situaie plata cu oraF.057.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

58. Situaia gradului de ocupare a personalului didactic n anul ..F.058.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

59. Fisa postului didacticF.059.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

60. Fis anual de autoevaluareF.060.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

61. Fi de evaluare a personalului TESAF.061.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

62. Contract individual de muncF.062.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

63. Declaraie privind numrul de norme didacticeF.063.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

64. Listadocumentelor cuprinse n dosarul de concurs al candidatuluiF.064.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

65. Fia candidatului la postul....F.065.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

66. Lista de lucrri candidatF.066.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

67. Model Curriculum vitaeF.067.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

68. Extras din procesul verbal al edinei

consiliului facultii privind concursul de ocupare a posturilor didacticeF.068.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

69. Referat de prezentare privind desfurarea concursului pentru ocuparea postului de..F.069.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

70. Gril pentru obinerea gradaiei de meritF.070.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane, Dep.

71. Chestionarul de evaluare a activitii didactice de ctre studeniF.071.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

72. Centralizatorul chestionarelor de evaluare a activitii didactice de ctre studeniF.072.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

73. Fi de evaluare a cadrelor didacticeF.073.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

74. Chestionar de evaluare colegial F.074.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

75. Centralizatorul chestionarelor de evaluare colegialF.075.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

76. Chestionar de evaluare de catre managementF.076.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

77. Cerere de evaluare intern a programelor de studiiF.077.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

78. Cerere de evaluare extern a programelor de studiiF.078.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

79. Fisa evidenta instruireF.079.20101/031.03.2010/SACE/ Fac./Dep.

80. Nota de comandaF.080.20101/0

81. Lista cu lucrrile necesare procesului de nvmnt (cursuri, manuale, ndrumare etc.) multiplicate cu sprijinul UniversitiiF.081.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

82. Lista preparatorilor i asistenilorF.082.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

83. Ponderea profesorilor universitari care au depit vrsta de pensionare, din numrul total de posturi din statul de funciiF.083.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

84. Lista temelor de cercetare cuprinse in planul de cercetare al domeniului de licen, respectiv programului de studii supus evaluriiF.084.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep.

85. Activitatea de cercetare desfaurat de personalul didactic propriu, conform normei didactice F.085.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

86. Rezultatele activitii de cercetare tiinific desfurat de personalul didactic i de cercetare propriuF.086.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

87. List cu principalele rezultate ale cercetrii tiinifice desfurate n laboratoarele de cercetare proprii structurii de nvmnt supuse evaluriiF.087.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

88. Lista manifestrilor organizate de facultate sesiuni tiinifice (simpozioane, conferine, mese rotunde etc.)F.088.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

89. Lista centrelor de cercetare tiinificF.089.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

90. Lista granturilor de cercetare naionale i internaionaleF.090.20101/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

91. Dotarea laboratoarelor de cercetare destinate programului de licen supus evaluriiF.091.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

92. Dotarea laboratoarelor didactice destinate programului de licenF.092.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

93. Dotarea cu software a laboratoarelor destinate programului de licentaF.093.20103/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

94. Capacitatea spaiilor de nvmnt pentru programul de studii supus evaluriiF.094.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

95. Corelarea numrului de locuri n slile de curs, seminar i laborator cu mrimea formaiilor de studiuF.095.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

96. Dotarea laboratoarelor de specialitate cu tehnic de calculF.096.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

97. Fondul de carte propriu destinat disciplinelor din planurile de invmntF.097.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

98. Fondul de carte propriu destinat necesitatilor studentilor F.098.20102/031.03.2010SACE/ Fac./Dep

99. Registrul riscurilorF.099.20101/031.03.2010CCI/SACE/ Fac./Dep.

100. Plan de nvmnt DPPDF.100.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

101. Cerere nscriere la programul de studii psihopedagogice-nivelul IF.101.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

102. Ghid de interviuF.102.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

103. Contract de studii

pentru activitile programului de studii psihopedagogice nivelul IF.103.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

104. Catalog cu rezultatele probelor de examen pentru obinerea gradului didactic IF.104.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

105. Catalog cu rezultatele examenului pentru obinerea definitivatuluiF.105.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

106. Catalog cu rezultatele examenului pentru obinerea gradului IIF.106.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

107. Catalog cu rezultatele obinute la colocviul de admitere la gradul didactic IF.107.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

108. Tabel nominal cuprinznd personalul didactic care a promovat probele de examen pentru definitivarea in invatamantF.108.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

109. Tabel nominal cuprinznd personalul didactic care a promovat examenele pentru obinerea gradului didactic IIF.109.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

110. Tabel nominal cuprinznd personalul didactic care a promovat probele pentru obinerea gradului didactic IF.110.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

111. Raport scris grade didactice-inspectie specialaF.111.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

112. Proces verbal ncheiat cu ocazia prezentrii i susinerii portofoliului didactic.F.112.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

113. Referat de evaluare asupra lucrrii de absolvire a programului de studii psihopedagogice - nivel IF.113.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

114. Cerere pentru examenul de absolvire a DPPDF.114.20101/031.03.2010DPPD/ Fac./Dep.

115. Convenie de practic pedagogicF.115.20101/031.03.2010DPPD

116. Plan de nvmnt - IDF.116.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

117. Plan de nvmnt FC- ziF.117.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

118. Program analitic -IDF.118.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

119. Calendarul disciplinei -IDF.119.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

120. Plan de nvmnt - FRF.120.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

121. Program analitic -FRF.121.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

122. Catalog examen -FCF.122.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

123. Catalog examen absolvire final FCF.123.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep

124. Catalog examen absolvire-sustinerea proiectuluiFCF.124.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep

125. Centralizatorul absolventilor FCF.125.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep

126. Contract de studii cu taxa-FCF.126.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep

127. Registru de evidenta licentiati/ masteranzi angajati F.127.20101/031.03.2010Birou acte de studii

128. Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in muncaF.128.20101/031.03.2010Serv. patrimoniu

129. Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgentaF.129.20101/031.03.2010Serv. patrimoniu

130. Foaie de parcursF.130.20101/031.03.2010Serv. patrimoniu

131. Model de buletin al posturilor-organizarea serviciului de pazaF.131.20101/031.03.2010Serv. patrimoniu

132. Modeluldeproces-verbaldepredare-primireaserviciuluiF.132.20101/031.03.2010Serv. patrimoniu

133. Lista obiectivelor de investiii pe anul cu finanare parial sau integral de la bugetul de statF.133.20101/031.03.2010Direcia investiii

134. Proces verbal predare primireF.134.20101/031.03.2010Direcia investiii

135. Proces-verbal de receptie la terminarearea lucrrilorF.135.20101/031.03.2010Direcia investiii

136. Proces verbal de receptie finalF.136.20101/031.03.2010Direcia investiii

137. Cerere de cazareF.137.20101/031.03.2010Serviciul social

138. Legitimatie de caminF.138.20101/031.03.2010Serviciul social

139. Contract de inchiriereF.139.20101/031.03.2010Serviciul social

140. Renting contractF.140.20101/031.03.2010Serviciul social

141. Buletin de cerereF.141.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

142. Caiet de evidenta a activitatii de bibliotecaF.142.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

143. Declaratie de pierdere a documentelorF.143.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

144. Fisa contract de imprumutF.144.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

145. Fisa de inscriere la bibliotecaF.145.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

146. Fisa de lichidare a imprumuturilor de documenteF.146.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

147. Instiintare de restituireF.147.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

148. Permis de acces ( pentru bilbioteci informatizate)F.148.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

149. Permis de acces ( pentru bilbioteci neinformatizate)F.149.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

150. Raport statistic anualF.150.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

151. Raport statistic de utilizare a biblioteciiF.151.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

152. Registrul de inscriere a cititorilor ( pentru bilbioteci neinformatizate)F.152.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

153. Registru de miscare a fondurilorF.153.20101/031.03.2010Dep. Bibliotec

154. Pagina garda dosar- Cod: C1C/1F.154.20101/031.03.2010Arhiva

155. Proces- verbal de predare primire a documentelorF.155.20101/031.03.2010Arhiva

156. Process verbal -Cod: C5/4F.156.20101/031.03.2010Arhiva

157. Inventarul documentelorF.157.20101/031.03.2010Arhiva

158. Borderou de repartizare a documentelor la compartimente pentru rezolvareF.158.20101/031.03.2010Arhiva

159. Fisa de controlF.159.20101/031.03.2010Arhiva

160. Proces-verbal privind depunerea -preluareaF.160.20101/031.03.2010Arhiva

161. Inventar pentru documentele permanenteF.161.20101/031.03.2010Arhiva

162. Proces-verbal pentru documente distruse F.162.20101/031.03.2010Arhiva

163. Ordonantare de plataF.163.20101/031.03.2010Dir. Economic Fac./Dep.

164. Propunere de angajare a unei cheltuieliF.164.20101/031.03.2010Dir. Economic Fac./Dep.

165. Referat necesitate materialeF.165.20101/031.03.2010Dir. Economic Fac./Dep.

166. Referat de necesitate lucrri/servicii F.166.20101/031.03.2010Serviciul Achiziii

167. Referat de necesitate mijloace fixe F.167.20101/031.03.2010Serviciul Achiziii

168. Referat necesitate materiale - cercetareF.168.20101/031.03.2010Dir. Economic Fac./Dep.

169. Referat de necesitate lucrari/servicii cercetareF.169.20101/031.03.2010Dir. Economic Fac./Dep.

170. Referat de necesitate mijloace fixe cercetareF.170.20101/031.03.2010Dir. Economic Fac./Dep.

171. Lista de dotari independente -cercetareF.171.20101/031.03.2010Dir. Economic

172. Nota explicativa privind cheltuieli la contract F.172.20101/031.03.2010Dir. Economic

173. FCPR-fisa costuri planificate pentru contract cercetare

Nota privind utilizarea bugetului cercetareF.173.20101/031.03.2010Dir. Economic

174. Proces verbal de avizare interna a rezultatelorF.174.20101/031.03.2010Dir. Economic

175. Cerere modificare deviz cadru-cercetareF.175.20101/031.03.2010Dir. Economic

176. Fisa de evidenta a cheltuielilor pe fiecare capitol pentru faza de decontare 1F.176.20101/031.03.2010Dir. Economic

177. Deviz cadru postcalcul faza intermediara-cercetareF.177.20101/031.03.2010Dir. Economic

178. Deviz cadru antecalcul-cercetareF.178.20101/031.03.2010Dir. Economic

179. Plan de realizare a proiectului-cercetareF.179.20101/031.03.2010Dir. Economic

180. Cerere de aprobare a drepturilor salariale a echipei de cercetareF.180.20101/031.03.2010Dir. Economic

181. Cerere de aprobare a contractelor individuale de cercetareF.181.20101/031.03.2010Dir. Economic

182. Nota de fundamentare regie-cercetareF.182.20101/031.03.2010Dir. Economic

183. Formular cu personalul supus instruirii in tehnologia IDF.183.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

184. Registru de instruire/perfectionareF.184.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

185. Model suport de curs ID F.185.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

186. Fia de apreciere a materialului de studiuF.185.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

187. Formular de predare-primire materiale de studiu IDF.187.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

188. CEADC - IDF.188.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

189. CCEADC- IDF.189.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

190. Cerere de inscriere pentru concursul de admitere la doctoratF.190.20101/031.03.2010c. Doctoral

191. PV Anexa 2F.191.20101/031.03.2010c. Doctoral

192. Contract de studii doctoraleF.192.20101/031.03.2010c. Doctoral

193. Act adiional la contractul de studii doctoraleF.193.20101/031.03.2010c. Doctoral

194. Contractul disciplinelor i activitilor din PPUAF.194.20101/031.03.2010c. Doctoral

195. Programul de pregtire universitar avansatF.195.20101/031.03.2010c. Doctoral

196. PV- susinere proiect de cercetare n catedrF.196.20101/031.03.2010c. Doctoral

197. Cerere pentru susinerea proiectului de cercetareF.197.20101/031.03.2010c. Doctoral

198. PV sustinere publica a proiectului de cercetareF.198.20101/031.03.2010c. Doctoral

199. Programul de cercetare tiinificF.199.20101/031.03.2010c. Doctoral

200. Cerere susinerea raportul de cercetare tiinificF.200.20101/031.03.2010c. Doctoral

201. PV susinerea public a raportului de cercetareF.201.20101/031.03.2010c. Doctoral

202. Cerere aprobare comisia de specialiti n vederea evalurii i susinerii publice a tezei de doctoratF.202.20101/031.03.2010c. Doctoral

203. Decizia privind componena comisiei de evaluare i susinere a tezei de doctoratF.203.20101/031.03.2010c. Doctoral

204. Adres minister numire referent tiinific n comisia de evaluare i susinere a tezei de doctoratF.204.20101/031.03.2010c. Doctoral

205. Referat preliminare de verificare a ndeplinirii cerinelor legale n vederea susinerii tezei de doctoratF.205.20101/031.03.2010c. Doctoral

206. Cerere susinere public tez doctoratF.206.20101/031.03.2010c. Doctoral

207. CV scoala doctoralF.207.20101/031.03.2010c. Doctoral

208. Adres susinere public tez doctoratF.208.20101/031.03.2010c. Doctoral

209. Anun- susinere public tez doctoratF.209.20101/031.03.2010c. Doctoral

210. PV - susinere public tez doctoratF.210.20101/031.03.2010c. Doctoral

211. PV privind votul comisiei de susinere a tezei de doctoratF.211.20101/031.03.2010c. Doctoral

212. Referat final acordare titlul tiinific de doctorF.212.20101/031.03.2010c. Doctoral

213. Catalog coala doctoralF.213.20101/031.03.2010c. Doctoral

214. Fisa absolventuluiF.214.20101/031.03.2010 Fac./Dep

215. Tabel nominal cu absolventii inscrisi la UVTF.215.20101/031.03.2010 Fac./Dep

216. Referat lucrare licenta-fsuF.216.20101/031.03.2010 Fac./Dep

217. Referat lucrare disertatie-fsuF.217.20101/031.03.2010 Fac./Dep

218. Fisa pontajF.218.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

219. Caracterizare F.219.20101/031.03.2010Fac. Teologie

220. JuramantF.220.20101/031.03.2010Fac. Teologie

221. Buget facultateF.221.20101/031.03.2010Fac./Dep

222. Adeverinta indemnizatie copilF.222.20101/031.03.2010Secretariat gen.

223. Adeverinta pt. CNRED +ambasadaF.223.20101/031.03.2010Secretariat gen.

224. Plan anual individual de cercetareF.224.20101/031.03.2010DC

225. Plan anual intern de cercetareF.225.20101/031.03.2010DC

226. Contract de studii cu taxa IDF.226.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

227. Acoperire -IDF.227.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

228. Centralizator taxe studiiF.228.20101/031.03.2010Fac./Dep.

229. Lista restantieri taxe F.229.20101/031.03.2010Fac./Dep.

230. Raport sintetic incasari taxe F.230.20101/031.03.2010Fac./Dep.

231. Situatie financiara F.231.20101/031.03.2010Fac./Dep.

232. Raport reduceri acordateF.232.20101/031.03.2010Fac./Dep.

233. Situatie analitica obligatii plata studenti F.233.20101/031.03.2010Fac./Dep.

234. Lista candidati admisiF.234.20101/031.03.2010Fac./Dep.

235. Lista candidati respiniF.235.20101/031.03.2010Fac./Dep.

236. Fisa post TESAF.236.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

237. Nota de lichidareF.237.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane

238. Atestat incoming stud.F.238.20101/031.03.2010DSRI

239. FaxF.239.20101/031.03.2010DSRI

240. Fiche de canditature-aplication formF.240.20101/031.03.2010DSRI

241. Referat externF.241.20101/031.03.2010DSRI

242. Centralizator deplasari externeF.242.20101/031.03.2010DSRI

243. Grafic autoF.243.20101/031.03.2010DSRI

244. Ordin de deplasareF.244.20101/031.03.2010DSRI

245. Transcript F.245.20101/031.03.2010DSRI

246. Contract Erasmus studenti F.246.20101/031.03.2010DSRI

247. Student mobility for studies-final report formF.247.20101/031.03.2010DSRI

248. Staff mobility-teaching assignment -final report formF.248.20101/031.03.2010DSRI

249. Programul de predareF.249.20101/031.03.2010DSRI

250. Atestat de prezentaF.250.20101/031.03.2010DSRI

251. Learining agreementF.251.20101/031.03.2010DSRI

252. Contract Erasmus cadre didacticeF.252.20101/031.03.2010DSRI

253. Diploma licenta-legea 84tipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

254. Diploma licenta-legea 288tipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

255. Diploma inginertipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

256. Diploma absolviretipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

257. Diploma mastertipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

258. Diploma studii postuniversitare de specializaretipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

259. Diploma doctortipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

260. Atestate de formare continua personal didactictipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

261. Certificate de formare continuatipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

262. Certificate DPPD-Legea 84tipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

263. Certificate DPPD-legea 228tipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

264. Certificate de acordare a gradelor didacticetipizat1/031.03.2010Birou acte de studii

265. Registru matricol

tipizat1/031.03.2010Fac./Dep.

266.Adeverinta DPPD-absolvire cursuri nivel I-mono-specializareF.266.20101/031.03.2010DPPD

267.Adeverinta DPPD-absolvire cursuri nivel I- dubla -specializareF.267.20101/031.03.2010DPPD

268.Adeverinta DPPD-absolvire cursuri nivel I comasat- dubla -specializareF.268.20101/031.03.2010DPPD

269.Adeverinta DPPD-absolvire cursuri nivel I- comasat-monospecializareF.269.20101/031.03.2010DPPD

270.Adeverinta DPPD-absolvire cursuri nivel IIF.270.20101/031.03.2010DPPD

271.Adeverinta DPPD-inscris cursuri nivel IF.271.20101/031.03.2010DPPD

272.Plan de nvmnt FC- IDF.272.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

273.Stat de functii al personalului didactic FC- IDF.273.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

274.Propuneri privind acoperirea posturilor vacante prin plata cu ora FC- IDF.274.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

275.Stat de functii al personalului didactic FC- ziF.275.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

276.Propuneri privind acoperirea posturilor vacante prin plata cu ora FC- ziF.276.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

277.Grila 1 L -Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale si competente transvresaleF.277.20101/031.03.2010Fac./Dep.

278.Grila 1 M-Descrierea programului de studii prin competente profesionale si competente transvresaleF.278.20101/031.03.2010Fac./Dep.

279.Grila 1 D-Descrierea domeniului de studii prin competente profesionale si competente transvresaleF.279.20101/031.03.2010Fac./Dep.

280.F.280.20101/031.03.2010Fac./Dep.

281.Declaratie angajamentF.281.20101/031.03.2010DSRI

282.Act aditional an 1,2 bugetar master universitarF.282.20101/031.03.2010Fac./Dep.

283.Act aditional master universitar an 1,2 taxaF.283.20101/031.03.2010Fac./Dep.

284.Act aditional master postuniversitar an 1,2 taxaF.284.20101/031.03.2010Fac./Dep.

285.Contract scolarizare taxa-IDF.285.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

286.Act aditional anii 1,2,3,4 -IDF.286.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

287.Lista activitatilor desfasurateF.287.20101/031.03.2010CCI/SACE/Fac./Dep.

288.Tabel obiective specifice+riscuriF.288.20101/031.03.2010CCI/SACE/Fac./Dep.

289.Baza calcul evaluare riscuriF.289.20101/031.03.2010CCI/SACE/Fac./Dep.

290.Plan actiune minimizare riscuriF.290.20101/031.03.2010CCI/SACE/Fac./Dep.

291.Fisa de inscriere in anul .........F.291.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

292.Declaratie venituri burse socialeF.292.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

293.Adeverinta student-infiintare firmaF.293.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

294.Stat functiuni IDF.294.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

295.Contract distribuire materiale IDF.295.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

296.CV-IDF.296.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

297.Nota de comanda IDF.297.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

298.Orar IDF.298.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

299.FAZF.299.20101/031.03.2010Fac./Dep.

300.Certificat competenta lingvistica-inscriere examen de licentaF.300.20101/031.03.2010Fac./Dep.

301.Raport scris grade didactice-sustinere lucrare metodico-stiintificaF.301.20101/031.03.2010DPPD

302.Cerere inscriere colocviu-grad didactic IF.302.20101/031.03.2010DPPD

303.Model cerere inscriere concurs posturi didacticeF.303.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

304.Fisa candidatuluiF.304.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

305.Fisa de evaluare a calitatiiF.305.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

306.Raport privind concursulF.306.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

307.Model coperta dosar concursF.307.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

308.Extras proces verbal sedinta senatF.308.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

309.Evaluarea studentilorF.309.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

310.Evaluarea colegilorF.310.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

311.Macheta diferenteF.311.20101/031.03.2010Fac./Dep.

312.Macheta echivalariF.312.20101/031.03.2010Fac./Dep.

313.Cerere plata cu oraF.313.20101/031.03.2010Serviciul resurse umane/ Fac./Dep.

314.FAZ- IDF.314.20101/031.03.2010DIDFC/ Fac./Dep.

315.Chestionar evaluarea programelor de masteratF.315.20111/021.02.2011 Fac./Dep.

316.Centralizator plata cu ora activitati didactice IDF.316.20111/021.02.2011DIDFC/ Fac./Dep.

317.Centralizator plata cu ora examene IDF.317.20111/021.02.2011DIDFC/ Fac./Dep.

318.Lista personalului didacticF.318.20111/021.02.2011Fac./Dep.

319.Nr. de studenti pe an de studiu pentru programul de studiu evaluatF.319.20111/021.02.2011Fac./Dep.

320.Detalierea indicatorilor privind spatiile de invatamantF.320.20111/021.02.2011Fac./Dep.

321.Centralizatorul absolventilor studii universitare de masteratF.321.20111/004.03.2011Fac./Dep.

Serviciul Asigurarea Calitii Educaiei

Data:

ntocmit,F 005.2010.Ed.1

SMQ/PS/PS01

_1113649462.unknown