Lipani Senetea Mures

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lipani Senetea Mures

 • 7/25/2019 Lipani Senetea Mures

  1/12

  www.milvus.ro

  Trgu-Mure Volumul XI, nr. 1 februarie 2009

  Chiropterofauna din aria Cheile Bicazului - Cheile ugului - Petera ToorogVizita din data de 15 aprilie 2007 aduce o specie nou pentru fauna Moldovei, liliacul mare cu potcoav. Identificarea s-a realizat pe baza unui

  exemplar gsit mort. pag. 2

  Liliac mare cu potcoav (Rhinolophus ferrumequinum) Foto: Viorel Pocora

 • 7/25/2019 Lipani Senetea Mures

  2/12

  2|februarie 2009

  Tabel 1:Repartizarea chiropterofaunei identificat n Petera Toorog pe specii i vizite.M. myo. -Myotis myotis; M. oxy. -Myotis oxygnathus; R. hip. -Rhinolophus hipposideros; B. bar. -Barbastella barbastellus; R. fer. -Rhinolophus ferrumequinum; T. int. - temperatura n interiorulpeterii; U% - umiditatea n interiorul peterii.

  SpeciaM. myo. M. oxy. R. hip. B. bar. R. fer. ssz. B.h. U%

  Data

  15.04.2007 9 4 2 - 1 16 10,9 66,2

  23.12.2007 45 16 9 7 - 77 9,8 70

  26.02.2008 40 12 10 - - 62 - -

  24.11.2008 30 10 4 - - 44 7.95 82.37

  Chiropterofauna dinaria Cheile Bicazului- Cheile ugului -Petera Toorog

  Baltag Emanuel tefanPocora IrinaPocora Viorel

  n perioada aprilie 2007 no-iembrie 2008 s-a derulat proiectulStudii asupra chiropterelor din

  Petera Toorog (NT), finanat,prin Bursa Milvus, n cadrul se-siunii din martie 2007.

  Proiectul a avut ca scop identi-

  ficarea speciilor de chiroptere dinPetera Toorog i monitorizareacoloniei de hibernare, n vedereaintegrrii peterii n sistemul na-ional de monitorizare a adpos-turilor de hibernare pentru lilieci.Prin prezentul proiect a fost in-

  vestigat i zona Cheile Bicazului Cheile ugului.

  Informaiile din literaturade specialitate privind chiropte-

  rofauna acestei arii sunt puinei vechi. Primele date, privindPetera Toorog, au fost colectatede Valenciuc N., Ion I., Horea M.i Ionescu V. ntre anii 1966-1972.Informaii privind chiroptere-le din Cheile Bicazului Cheileugului sunt ns i mai puine,singura semnalare, datnd dinanul 1954, referindu-se la lilia-cul pitic (Pipistrellus pipistrellus)

  (Dumitrescu i colab. 1962-1963.Rspndirea chiropterelor n R.P. Romn). n ceea ce privetePetera Munticelu, singurele in-formaii sunt colectate de Pocora(Ifrim) Irina, fiind cuprinse nlucrarea de licen: Date pri-

  vind biologia, ecologia i eto-logia unor specii de chiroptere(2004, Facultatea de Biologie,Universitatea Al. I. Cuza, Iai).

  Pe durata studiului, efectuatde noi, au fost vizitate dou pe-

  teri (Petera Toorog i PeteraMunticelu) i dou situri de im-portan comunitar, CheileBicazului - Hma (ROSCI0027),respectiv Cheile ugului -Munticelu (ROSCI0033).

  Cu ocazia deplasrilor pe te-

  ren au fost identificate cu cer-titudine 12 specii de chiroptere(Rhinolophus ferrumequinum,

  Rhinolophus hipposideros, Myotisdaubentonii, Myotis myotis,

  Myotis oxygnathus, Nyctaluslasiopterus, Nyctalus noctula,

  Pipistrellus pipistrellus, Eptesicusnilssonii, Eptesicus serotinus,Vespertilio murinus, Barbastellabarbastellus).

  Scurt prezentare a zonelorinvestigate:Petera Toorog

  (Jgheabul cu Gaur)

  Rezervaie Speologic Monu-ment al Naturii (legea 5/2000),Petera Toorog este situat pe

  raza localitii cu acelai nume,comuna Bicazul Ardelean (NT).n acest adpost au fost identifica-te 5 specii de chiroptere.

  Prima vizit n aceast pete-r a fost efectuat n aprilie 2007,cnd s-a nregistrat un efectiv re-dus de chiroptere. Numrul micde lilieci observai poate fi explicatprin faptul c petera este folositca adpost de hibernare pentru li-

  lieci, iar la data vizitei noastre, celmai probabil, majoritatea liliecilorprsiser deja adpostul.

  Vizita din data de 15 aprilie2007 aduce o specie nou pen-tru fauna Moldovei, liliacul marecu potcoav (Rhinolophus fer-rumequinum). Identificarea s-arealizat pe baza unui exemplargsit mort. Msurtorile efectuate

  exclud posibilitatea unei erori deidentificare i indic, fr dubii,c exemplarul gsit aparine spe-ciei menionate. Cel mai probabilspecia utilizeaz aceast peterca adpost temporar.

  Numrul maxim de lilieci ob-servai n Petera Toorog a fost de77 exemplare (decembrie 2007).

  n ultima vizit la acest ad-post (noiembrie 2008) s-a identifi-cat un numr relativ mic de lilieci,comparativ cu sezonul de hiber-

  nare 2007-2008. Considerm cacest fapt se datoreaz tempera-turilor ridicate de la sfritul luniinoiembrie a anului 2008, astel cliliecii au intrat mai trziu n hi-bernare.

  Liliacul crn (Barbastella bar-bastellus)a fost gsit ntr-o singu-r campanie de teren (decembrie2007) n numar de 7 exemplare.

  Menionm faptul ca aceast spe-cie prefer temperaturile sczuten timpul hibernrii i poate nre-gistra deplasri ntre adposturi,n aceast perioad.

  Datele colectate pe parcur-sul celor patru vizite efectuate nPetera Toorog pot fi influenatei de aspectul peterii (numeroa-se firide i spaii greu accesibile),care ngreuneaz observarea li-liecilor n ciuda ateniei sporitepe care echipa a manifestat-o la

 • 7/25/2019 Lipani Senetea Mures

  3/12

  februarie 2009 |3

  Liliac crn (Barbastella barbastellus) Foto: Viorel Pocora

  Tabel 2:Repartizarea chiropterofaunei identificat n Petera Munticelu pe specii i vizite.* Lucrare de diplom, Pocora (Ifrim) Irina, 2004. Facultatea de Biologie, Universitatea Al. I. Cuza, Iai

  Specia Myotisdaubentonii

  Myotis myotis/

  Myotis oxygnathus

  Rhinolophus

  hipposiderosTotal

  Data

  17.04.2004* 2 22 1 25

  26.02.2008 0 65 1 62

  continuare n pag. 4

  fiecare vizit. Astfel c, numrulliliecilor prezeni n aceast pete-ri ar putea fi mai mare dect celobservat.

  Avnd n vedere datele nre-gistrate n perioada aprilie 2007 noiembrie 2008, considerm c

  aceast peter este importantatt ca adpost pentru perioadade hibernare, ct i ca adposttemporar pe ruta de migraie.

  Toate cele 5 specii identifica-te aici sunt incluse n Anexa II.a Directivei Habitate a UniuniiEuropene (92/43/EEC), respectivn Anexa 3 a OUG 57/2007, ane-xe ce cuprind specii de animale iplante de interes comunitar a c-

  ror conservare necesit desemna-rea de arii cu protecie special.

  Petera Munticelu

  (Petera Ghiocelul)

  Rezervaie natural (legea5/2000), petera este situat peraza localitii Bicaz-Chei (NT).Chiropterofauna din PeteraMunticelu a mai fost studiat nanul 2004, cnd s-au identificat

  patru specii (Tabel 2). Prin prezen-tul proiect, nu s-a efectuat dect odeplasare n Petera Munticelu,deoarece nu a constituit obiectulstudiului nostru. Cu aceast oca-zie au fost observate trei specii delilieci. n urma rezultatelor obi-nute, s-a decis includerea PeteriiMunticelu n reeaua naional demonitorizare a adposturilor de

  hibernare pentru lilieci.Datorit nlimii mari la careeste situat tavanul, n aceastpeter, cele dou specii surori,liliacul comun (Myotis myotis) ililiacul comun mic (Myotis oxyg-nathus)nu s-au putut diferenia.

  Toate speciile identificateprin prezentul proiect, n PeteraMunticelu, sunt incluse n AnexaII. a Directivei Habitate a Uniunii

  Europene (92/43/EEC), respectivn Anexa 3 a OUG 57/2007, ane-

  xe ce cuprind specii de animale iplante de interes comunitar, a c-ror conservare necesit desemna-rea de arii cu protecie special, iarliliacul de ap (Myotis daubento-nii), identificat n 2004 este inclusn Anexa IV. a Directivei Habitate(92/43/EEC), respectiv n Anexa 4a OU 57/2007, anexe ce cuprindspecii de interes comunitar carenecesit o protecie strict.

  Cheile Bicazului Cheile

  ugului

  n aria Cheile Bicazului Cheile ugului s-au facut nregis-trri cu ajutorul detectorului deultrasunete cu expansiune de timp(Tranquility II) i a unui dispozitivde nregistrat (Sony MZ-NH600Silver Hi-MiniDisc Walkman).Echipamentul a fost pus la dis-

  poziie prin programul Indicatorbat project Romnia - Darwin

  Initiative coordonat la nivel na-ional de ctre Asociaia pentruProtecia Liliecilor din Romnia(www.aplr.ro).

  n aceast arie au fost nre-gistrai 109 indivizi, dintre ace-tia 90 au putut fi determinaipn la nivel de specie (Tabel 3).Determinarea celorlali 19 indivizirmne incert.

  nregistrarea ultrasunetelor

  emise de chiroptere i analizaacestora este o metod ce va sufe-rii modificri n timp, cu precderen privina cheilor de determinare.Astfel, nu se poate identifica spe-cia pentru toate ultrasunetele n-registrate. n unele cazuri se poateidentifica genul, perechea saugrupul de specii (Tabel 3), ns naltele, determinarea rmne subsemnul ntrebrii (Tabel 4).

  Avnd n vedere posibilitilelimitate ale acestei metode con-

 • 7/25/2019 Lipani Senetea Mures

  4/12

  4|februarie 2009

  continuare din pag. 3

  Tabel 3:Repartizarea indivizilor identificai n aria Cheile Bicazului Cheile ugului

  Tabel 4: Repartizarea indivizilor, a cror ultrasunete nu au putut fi identificate cu certitudine, naria Cheile Bicazului Cheile ugului.

  Nr. Specia Nr. de ex.

  1 Myotis sp. 8

  2 Myotis daubentonii 28

  3 Nyctalus lasiopterus 3

  4 Nyctalus noctula 4

  5 Pipistrellus pipistrellus 34

  6 Eptesicus nilssonii 2

  7 Vespertilio murinus 58 Nyctalus leisleri / Eptesicus nilssonii 1

  9 Eptesicus serotinus / Nyctalus leisleri 1

  10 Eptesicus serotinus / Eptesicus nilssonii 1

  11 Vespertilio murinus / Nyctalus lasiopterus 2

  12 Eptesicus serotinus / Nyctalus leisleri / Nyctalus noctula / Vespertilio murinus 1

  Total 90

  Nr. Specia Nr. de exemplare Observaii

  1 Myotis daubentonii 5

  2 Myotis nattereri 4

  3 Nyctalus noctula 1 sunete sociale

  4 Pipistrellus pipistrellus 2 1 sunet social

  5 Eptesicus nilssonii 3

  6 Myotis myotis / Myotis oxygnathus 3

  7 Myotis nattereri / Myotis daubentonii 1

  Total 19

  siderm c datele prezentate nTabelul 3, nu ilustreaz, n tota-lita