Click here to load reader

Linda Howard-Intre dorinta si pericol

 • View
  272

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Linda Howard-Intre dorinta si pericol

 • 7/25/2019 Linda Howard-Intre dorinta si pericol

  1/308

 • 7/25/2019 Linda Howard-Intre dorinta si pericol

  2/308

  6

  Lrfe 6

 • 7/25/2019 Linda Howard-Intre dorinta si pericol

  3/308

  s t r b h z h

  vrhj

  m h o t u r i u

  Ytfthmh

  X e l t h . B l e f i h m f l k j t l v

  sh

  fmhshsh

  Yhkthx-um e m j i u m h x p m j z l n l m u m u l I - 2 .

  Thetru

  i

  bjtfrhf

  mjr e u hrf bh ihf k fl nu e

  ifmltfth,Elhkf

  sh s t rbulsh

  b l e r s p u t h r l i f k i f r a u e i l j e f r h f s e u rlblih prjnmhkh,

  e b h a l e l t l v ,

  bhohtum

  sjumul h lurkf s

  fphsh

  ph bh i mfe f tj r .

  Bfmmfs

  shs l z p r lv l r hf Elhkhl f le t l t

  fsuprf

  mul l l

  afiu

  i u j i ` l u m . R r s t u r l m h ahrkh fmh ahhl mul sh ebumilr ieb l

  z k n l .

  - @h l , j e i u r f g f h m i u n m e b h h . Y e t

  prlihput

  mf trhnurl

  bh ah mu m s tf . Eu-l

  afih o r l g l .

  Iuvlethmh

  m u l j f g u t f r e h a j r t u m b h f - l kfsif

  e o r l gj rfrh f . I hl mf ml t rh l nrn fl sh e tj fr sh r if s-j pr lv hf si .

  Ehbjrleb

  if fiht lf s irhfb i eu

  puthf

  s - l s tp ehfsi

  thesluehf

  o h e h r f t bh

  klsluehf

  phifrhj

  fvhfu

  bh e bh p m l e l t ,

  Elhkf

  r l b l i b l e u k h r l .

  - L f r t - k l , t h r j o , s t e o i l f . I f e h v f s t s e t

  bjfr

  j

  e i h p t j f r h . K o e b h f k i , e f i h f s t p j s t u r , shprhsupueh

  i h jnmloftjrlu s k fr t e h m le lt l t .

  Yfyyhb

  s u r s h , e t l k p ih l p r h o t h f p r j p r l u m

  hi`lpfkhet.

  - F

  brfiumul

  kjbfmltfth bh f-l

  phtrhih muef

  bh

  klhrh

  E s i u t e L r f e l bhvhelt e t r h t l k p i h t h f e

  fkhrlife,

  nrnftu m sunl rh m l v ejs , s tj t a lfvut vrhjileilzhil bh fel .

  Heomhzf m u l ,

  rhzumtft

  f muehlkueil

  fslbuh

  l fm

  ihmjrfprjfph

  trhlzhil

  bh fel bh ieb sh famf e YXF, h rf lkphifn l m . e ih

  k pr lvh th , ij e t le u h m , f a lprhahrft

  lesumhmh

  @ f w f l l,

  phetru

  im tjr lf bh euet . Ihm pule fijmj fr al

  ajst ihvf

  k f l ifmb

  bhi t f l i l .

  - Yfu Fustrfmlf, lethrvhel ph ue tje

  khmfeijmli

  @f b l .

  F i j m j h v f r fiuk. @ f b l Yfetfef hrf ue frfnj-khxlife

  e s i u t e Y X F . Irhsiush e

  subum

  alhrnleth f m

  stftumul

  F r l -

  zjef

  l urf, mf ahm bh kumt if l

  Elhkf,

  kuel l a r lourjl b le

  1

 • 7/25/2019 Linda Howard-Intre dorinta si pericol

  4/308

  Lrfe. etlkp ih

  Bfmmfs

  l iu

  Yfyyhb

  fr alpmfetft e i r i t u r l m h

  hxpmjzlvh,

  h m urkf s sthf bh p f z , j k j r e b u - l t l k p u m i u

  vhrlalifrhf

  l rsvh r l a l if rhf frkhlsfmh,prhiuk l f kuellhl .

  - F kfpuiftsphtrhihkb j u s p t k e l eFrunf, b u p

  ih

  eh-fk

  is tj r l t ,

  zlsh

  Bfmmfs.

  Hxtrfjrblefrh m j i u r l l

  afiu

  Elhkhl

  b le eju iu ji`lu m , l f r hf sh vzu ehvjl t s z knhfsi .

  B f i

  Bfmmfs

  e-fr k fl t l

  ajst

  p e

  ftueil

  e

  Frunf,

  fr a l vzut

  prhf

  pu le , ephrljfbf i m tj r l h l m j r bh eue t , iu t r h l m ue l e

  u r k . e t l k p u m

  ihmjr

  b j u s p t k e l

  phtrhiuth

  k p r h u e ,

  b j r k l s h r p e t r z l u h p u l z f l b h pfrtlbhmh bh shx.

  Ruichr

  e u p f r t l i l p m f i j e v h r s f l h , e s j i ` l l m u l

  e tuehif l lrhil z n j v l r jvrhkh

  fsuprfElhkhl,

  if l ieb

  fr a l

  hvfmuft-j

  b le

  p r l v l r l ,

  e t r h n e b u - s h b f i e u

  iukvf

  orhlsh

  ftueil i e b j fiihptfsh e h i ` l p . H f e u fvhf hxphr l hef

  ih mj r m f m l , bf r e l i l eihp tjf rh eu h rf . Kfl kum t bhi t f t t ,

  puthf

  kjetf iu ji` l l ei` l l ue blspjzltlv bh

  fsiumtfrh

  ph j

  m l e l h t h m h a j e l i .

  B f i

  Ruichr

  fvhf

  vrhj

  e b j l f m i u p r l v l r h mf e b h k e f r h f

  h l ,

  Elhkf

  fr al

  prhahrft

  if h m s l -j spue

  blrhit.

  Lfr bfi sh

  ebj lf bh hf iu -fbhvrf t ,

  ftueil

  fr al

  ajst

  k f lilestltb lepfrthf

  mu l s j al

  rhsples.

  Bh f m t a h m e l i l

  Elhkf

  eu hrf m le lt l t e

  pr lv lef mul. E u i hm fr a lspussfu fr a l ai ut

  ihvf

  r u e ih-j

  prlvhf3 e h s l o u r f e f ifrh j aih f s a lh i l r i u k sp h i t hrf bh

  j r b l e lestleitufm, a f r e l i l j k j t l v f l h i j e i r h t .

  Elhkf

  fr al

  prhahrft ifRuichrs alhueum

  bletrh

  ihl trh l nr n flifrh

  urkfu

  sletrh e a fn r l i , e u s rk e k pr hu e iu hf, e f r l h ro f rb .

  Ilebum bh f-lphtrhih

  fihmh

  jrh eijkpfelf mu l eu hrf e li l

  ph bhpfrth mf ahm bh i`leultjr if fihmf bh f-6 tl ph Bfmmfs e

  phrlijm,

  e s e ufvhfehvjlh bh fmt surs bhstrhs,fiuk i e b

  eh rv l l h l

  hrfu

  l-ff e t lel mf

  kfxlkuk.

  Le l lf m ,Ruichr l e t he ljefsh s - l e sjhfsi , bf r

  tjikfl

  Bfmmfs

  aushsh

  fihmf

  ifrh

  sh k p j t r l v l s h .

  ?

 • 7/25/2019 Linda Howard-Intre dorinta si pericol

  5/308

  X l t h

  ih h,

  h a u m h ,

  rjstlsh e

  a h m u m

  fihmf ifmk ifrh-6

  ifrfithrlzf, eu-l vjrnf i e-fl a l estfrh s th bhsiuril iu

  trhfnf

  fstf,

  phetru i

  htl

  mf ahm bh nue if l kleh,

  e s

  eu h

  fnsjmut

  ehihsfr

  s l fsukl

  r lsium . Bfi

  e-fk

  fvhf e i j t r j ,

  ftueil f

  e h m h o h ,

  bfr eu h ifzum."

  F p j l e t r h

  ihl bjl

  nrnfl

  fvushsh

  mji ue lebhsilarfnlm si`lkn bh p r l v l r l ,

  b u p ifrh

  Ruichr

  b b u s h

  siurt ble ifp, e shke bhfiihptfrh.

  Bfmmfs l Ruichr sh i u e j s i u s h r e i blefleth if Ruichr

  sajrkhzh f i h f s t h i ` l p l i`lfrm u i r f s h r k p r h u e .Afptum

  i sjumhl m

  rhsphitf

  lfvhf e i r h b h rhe Ruichr j kfl m le lthf

  ph Elhkf. Bfmmfs Nurbjic eu hrf ue oou ,il ueum bletrh

  ihlkfl puthrelil l kflp h r l i u m j ljfkhel phifrhl e t m e l s h

  v r h j b f t .

  Elhkf m

  ijeslbhrfsh

  i`lfr ihm kfl phrliumjs,

  fstf

  p e

  e imlpf eifrhmiuejsiushph Ruichr.Ijestftfrhfj

  sphrlfsh,bhjfrhihBfmmfs eu hrf i`lfr mf

  a h m .

  Iu

  i l e i l m u e l

  e

  u r k ,

  hf

  e u - l

  putush

  e i ` l p u l

  i

  fshkhehf

  jfkhel

  h x l s t

  e

  rhfmltfth.

  F i u k

  Elhkf hrf bh

  f m t p r h r h .

  L shpushue ejb e

  o t ,

  e

  t lk p

  ih l

  u r k r h f

  iu

  f the lh nrn ftu m , ifrh -l

  ijetrjmf,

  ijeihetrft, hi`lpfkhetum. Bfmmfs

  puthf

  afih

  fns t r fi lh

  bh

  jrlih fmtihvf e fafrf sfrilell ph

  ifrh

  j

  fvhf

  bh

  e b h p m l e l t 3

  puthrhf

  sf bh ijeihetrfrh hrf t h r l n l m .Elhkf kfl v z u s h j

  fshkhehf

  ifpfiltfth

  bh ijeihetrfrh bjfr mf ue sleour fmt

  n r n f t , lfrfihmfhrf Ruichr.

  Elhkhl

  fprjfphi eu-lvhehfs

  i r h f b

  i hrf

  k r l t f t ,

  l

  eu iu althileh, il iu ue

  n r n f t

  if Bfmmfs. miuejsiushiu

  hxfit i l e i l m u e leu r k ,m lunhf ifk tjt bh f t t fvrhkh, bfr

  b l ekumth pueith bhvhbhrhhrf ue s t r l e .Hl bjl e v f u e i h t

  s shbhsijphrhrhilprji, l e s t f m e b u - s he rutlef i s e l i l h l -

  k f lnleh zls e f t t f ru t l e i tl puthfu phrklth,bfth

  a l l e b

  smugnhmh mjr bh fohel pmt ll ,phetru blvhrsh fafihrl, esph

  i l f m

  bh

  i t r h

  ILF.

  Bfmmfs hrf ifmk, prlihput l bh

  e h i m l e t l t . I e b v f

  hf fr a l

  0

 • 7/25/2019 Linda Howard-Intre dorinta si pericol

  6/308

  l bhe t l a l if t

  fihsthifrfithrlstlil

  i u t l p u m

  lbhfm

  f m n r nf tu mu l bh

  i f s ,

  prhf

  p u l e f t r o t j r . F i u k e u k f l o e b h f m f a h m . e

  ihhf

  ih m

  prlvhf

  ph

  Bfmmfs,

  e u

  hxlstf

  e l k l i tl ` e l t . Fv h f l

  ehvjlh

  if ilehvf s-l bhf gjs

  plslif

  b l e t r - u e

  ijpfi:Bfmmfs

  sh

  puthf

  irf efihm

  ijpfi,

  if l iuk hm esul fr al

  ajst

  j

  p l s l i . F v h f l

  ehvjlh

  bh ue lestfmftjr

  phetru

  j r h p f r f l h :

  Bfmmfs

  l

  rhpfrf

  tj tu m , e bj l t lk p l l t r h l k lir l .

  Rrhnulf

  s

  all sfmvft b l e e l t h v f m u r l e f m t h i t

  ifsf:

  H m h rf ue e j t tj r

  b h s v r l t . Fv h f l ehvjlh bh ilehvfifrh s mjvhfsi j let

  b l a l i l m: H m h rf ue t ro tj r bh h m l t . Fvhf l ehvjlh bh ilehvf

  if s frueil e fhr j i mbl rh