Leziunea renal¤’ acut¤’ la copil ... - biochimia s£¢ngelui (ureea, creatinina, proteina general¤’, ®²-lipoproteide,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Leziunea renal¤’ acut¤’ la copil ... - biochimia s£¢ngelui...

 • 1

  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

  Leziunea renală acută la copil

  Protocol clinic naţional

  PCN - 216

  Chişinău 2017

 • 2

  Aprobat la şedinţa Consiliului de experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

  din 29.12.2016, proces verbal nr.4

  Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.73 din 06.02.2017

  „Cu privire la elaborarea Protocolului clinic naţional „Leziunea renală acută la copil”

  Elaborat de colectivul de autori:

  Nineli Revenco d.h.ş.m., profesor universitar, director Departament Pediatrie a

  USMF „Nicolae Testemiţanu”.

  Svetlana Beniş d.ş.m., conferenţiar universitar, Departament Pediatrie a USMF

  „Nicolae Testemiţanu”.

  Angela Ciuntu d.ş.m., conferenţiar universitar a Departamentului Pediatrie a USMF

  „Nicolae Testemiţanu”

  Valeriu Gavriluţa Medic pediatru-nefrolog, şef secţie Nefrologie IMSP ImşiC

  Recenzenţi oficiali:

  Victor Ghicavîi Catedră farmacologie şi farmacologie clinică, USMF

  „Nicolae Testemiţanu"

  Ghenadii Curocichin Catedra medicina de familie, USMF „Nicolae Testemiţanu”

  Valentin Gudumac Catedră medicina de laborator, USMF „Nicolae Testemiţanu”

  Vladislav Zara Agenţia Medicamentului și Dispozitivelor medicale

  Maria Cumpănă Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate

  Diana Grosu-Axenti Compania Naţională de Asigurări în Medicină

 • 3

  ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT 4

  PREFAŢĂ 4

  A. PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ 4 A. 1. Diagnosticul: leziunea renală acută 5 A. 2. Codul maladiei 5 A. 3. Utilizatori 5 A. 4. Obiectivele protocolului: 5 A. 5. Data elaborării protocolului 5 A. 6. Data următoarei revizuiri 5 A. 7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor care au participat la elaborarea protocolului: 5 A. 8. Definiţiile folosite în document 6 A. 9. Informaţia epidemiologică 6

  B. PARTEA GENERALĂ 7 B. 1. Nivel de asistenţă medicală primară 7 B. 2. Nivlelul de asistenţă medicală specializată de ambulator (nefrolog la SMSA al IMSP IMşiC) 8 B. 3. Nivelul de asistenţă medicală spitalicească (secţia nefrologie) 9

  C. 1. ALGORITME DE CONDUITĂ ÎN INSUFICIENŢA RENALĂ ACUTĂ 11 C. 1.1. Algoritm general de conduită a pacientului cu LRA 11 C. 1.2. Algoritm de conduită a copilului cu LRA C. 1.3. Algoritm de conduită a copilului cu LRA Ошибка! Закладка не определена.

  C. 2. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICELOR ŞI A PROCEDURILOR 12 C. 2.1. Clasificarea 12 C. 2.2. Screening-ul prenatal al LRA Ошибка! Закладка не определена. C. 2.3. Conduita pacientului cu LRA 15

  C. 2.3.1. Anamneza 15 C. 2.3.2. Manifestările clinice 15 C. 2.3.3. Investigaţii paraclinice 15 C. 2.3.4. Diagnosticul diferenţial 17 C. 2.3.5. Tratamentul LRA 18

  C. 2.4. Supravegherea pacienţilor 23 C. 2.5. Complicaţiile (subiectul protocoalelor separate) 22

  D. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE NECESARE PENTRU RESPECTAREA PREVEDERILOR

  PROTOCOLULUI 23

  E. INDICATORI DE MONITORIZARE A IMPLIMENTĂRII PROTOCOLULUI 25

  ANEXE 26 Anexa 1. Informaţie pentru pacient cu LRA 26 Anexa 2. Preparate hipotenzive pentru administrarea parenterală şi sublingvală 26

  BIBLIOGRAFIE 27

 • 4

  ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT AMP Asistenţa medicală primară

  ADQI Iniţiativă de ameliorare a calităţii dializei acute (Acute Dialysis Quality Initiative)

  AKI Leziune renală acută (acute kidney injury)

  AKIN Reţeaua de Leziune Renală Acută (acute kidney injury network)

  AŞM Academia de Ştiinţe a Moldovei

  CID Sindrom al coagulării intravasculare diseminate

  CT Computer tomografie

  c/v câmp de vedere

  ECG Electrocardiograma

  FG Filtraţie glomerulară

  GN Glomerulonefrită

  GNA Glomerulonefrită acută

  GNC Glomerulonefrită cronică

  HA Hipertenzie arterială

  IMşiC Institutul Mamei şi Copilului

  IMSP Instituţia Medico-Sanitară Publică

  i.m. Intramuscular

  i.v. Intravenos

  IRA Insuficienţă renală acută

  LRA Leziunea renală acută

  IRC Insuficienţa renală cronică

  MBG Membrana bazală glomerulară

  MS RM Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

  RIFLE Clasificarea gradului de severitate a insuficienţei renale acute, conform R – risk;

  I – insufficiency; F – Failure; L – loss of kidney function; E – end-stage kidney

  failure

  RFG Rata de filtrare glomerulară

  RVU Refluxul vezico-ureteral

  SCr Creatinina serică

  SMSA Serviciul Medical Specializat Ambulator

  SN Sindrom nefrotic

  UIV Urografia intravenoasă

  USG Ultrasonografie

  USMF Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie

  PREFAŢĂ Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sanatatii al Republicii

  Moldova (MS RM), constituit din reprezentanţii secţiei Nefrologie pediatrică a IMSP IMşiC,

  colaboratorii Departamentului Pediatrie a USMF „Nicolae Testemiţanu”.

  Protocolul naţional este elaborat in conformitate cu sursele ştiinţifice contemporane privind

  conduita pacientului în leziunea renală acuta. Recomandările si algoritmii expuşi corespund

  principiilor medicinei bazate pe dovezi şi va servi drept bază pentru elaborarea protocoalelor

  instituţionale. La recomandarea MS RM, pentru monitorizarea protocoalelor instituţionale pot fi

  folosite formulare suplimentare, care nu sunt incluse în protocolul clinic naţional.

 • 5

  A. PARTEA ÎNTRODUCTIVĂ

  A. 1. Diagnosticul: Leziunea renală acută

  Exemple de formulare a diagnosticului clinic:

  1. Boală de bază. Leziunea renală acută.

  Exemplu: Glomerulonefrita acută cu sindrom nefrotic, perioadă de debut cu leziunea renală

  acută, stadiul de oligoanurie.

  A. 2. Codul bolii (CIM 10): N17

  A. 3. Utilizatori:

  Oficiile medicilor de familie (medici de familie, asistente medicale ale medicilor de familie);

  Instituţiile/secţiile consultative (medici pediatri);

  Asociaţiile medicale teritoriale (medici de familie, pediatri);

  Secţiile de pediatrie ale spitalelor raionale, municipale;

  Secţiile de pediatrie ale spitalelor republicane (nefrologi).

  Notă: Protocolul la necesitate poate fi utilizat şi de alţi specialişti.

  A. 4. Obiectivele protocolului:

  1. A favoriza depistarea pacienţilor cu LRA

  2. A optimiza tratamentul şi supravegherea pacienţilor cu LRA

  3. A reduce rata complicaţiilor la pacienţi cu LRA

  A. 5. Data elaborării protocolului: 2017

  A. 6. Data următoarei revizuiri: 2019

  A. 7. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor care au participat la elaborarea protocolului:

  Numele Funcţia deţinută

  Prof. Ninel Revenco Profesor universitar, doctor habilitat în medicină, director Departament

  Pediatrie a USMF „Nicolae Testemiţanu”

  Dr. Svetlana Beniş Medic pediatru-nefrolog, doctor în medicină, conferenţiar universitar a

  Departamentului Pediatrie a USMF „Nicolae Testemiţanu”

  Dr. Angela Ciuntu Medic pediatru-nefrolog, doctor în medicină, conferenţiar universitar a

  Departamentului Pediatrie a USMF „Nicolae Testemiţanu”

  Dr. Valeriu Gavriluţa Medic pediatru-nefrolog, şef secţie Nefrologie IMSP ImşiC

  Protocolul a fost discutat, aprobat şi contrasemnat:

  Denumirea instituţiei Semnatura

  Comisia ştiinţifico-metodică de profil „Pediatrie”

  Agenţia Medicamentului

  Consiliul de experţi al MS RM

 • 6

  Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate

  Compania Naţională de Asigurări în Medicină

  A. 8. Definiţiile folosite în document:

  Leziunea renală acută (LRA) este o alterare rapidă a funcţiei renale, care se manifestă prin

  retenţie azotată, dereglări hidroelectrolitice şi acido-bazice.

  Definiţia acceptată curent, care precizează că LRA înseamnă pierderea brutală a funcţiei renale,

  este bazată pe creşterea creatininei serice.

  Astfel, conform recomandărilor ADQI (2004) şi definiţiei consensuale AKIN (2005) insuficienţă

  renală acută (IRA) este definită ca o creştere rapidă a creatininei serice de 3 ori peste valorile iniţiale

  sau c