Lenda : Kontabiliteti Financiar Departamenti ...· Kontabiliteti Financiar ... ushqimore ne kesh nga

 • View
  314

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Lenda : Kontabiliteti Financiar Departamenti ...· Kontabiliteti Financiar ... ushqimore ne kesh nga

 • Lenda : Kontabiliteti Financiar

  Departamenti : Kontabilitet dhe Financa

  Msc. Valdrin Misiri

  Pej, Mars 2018

 • Kontabiliteti Financiar

  Viti II-t, Semestri IV

  Departamenti : KF

  Statusi i lndes : Obligative

  Javt msimore: 15 [ 4 or ligjerata, 8 or ushtrime(4 grupe)]

  Msimdhnese: Prof. Ass.Dr. Fitim Deari

  Asistent: MSc. Valdrin Misiri

  Orari i ushtrimeve: E hene (G4 ora 09:45 - 11:15 E4)

  (G3 ora 13:15 - 14:45 C1)

  (G2 ora 15:00 - 16:30 C1)

  Orari i ushtrimeve: E marte (G1 ora 11:30 - 13:00 C1)

  E-mail: valdrin.misiri@unhz.eu

  Website: www.unhz.weebly.com

  mailto:valdrin.misiri@unhz.euhttp://www.unhz.weebly.com/

 • Hyrje

  Kontabiliteti sht i rndsishem n jetn tuaj personale,

  sidomos n qoft se ju jeni menaxher apo pronar i nj biznesi.

  Shum njerz, n jetn e prditshme, kontabilitetin e kuptojn

  si nj llogarimbajtje.

  Llogarimbajtja (book keeping) n fakt sht nj pjes e procesit

  t kontabilitetit q ka t bj vetm me regjistrimin e

  transaksioneve n librat e kontabilitetit.

  Ndryshe nga kjo, kontabiliteti sht proces i identifikimit,

  regjistrimit, prmbledhjes dhe raportimit t informacionit

  ekonomik pr marrjen e vendimeve.

 • Kontabiliteti

  Pra, kontabiliteti sht proces i identifikimit, regjistrimit,

  prmbledhjes dhe raportimit t informacionit ekonomik pr

  marrjen e vendimeve.

  Qellimi kryesor i kontabilitetit sht q t siguroj informata

  sa m cilsore q do t krijonin bazn pr marrjen e

  vendimeve

  Dy degt kryesore t kontabilitetit jan:

  Kontabiliteti financiar

  Kontabiliteti i menaxhmentit

 • Kontabiliteti financiar dhe menaxhmentit

  Kontabiliteti financiar sht fush e kontabilitetit, qllimi

  themelor i t cilit sht prgatitja e pasqyrave financiare mbi

  bazn e rregullave t caktuara, sic sht GAAP.

  Ku vlersimi i pozites financiare m s miri operacionalizohet

  m s miri duke i prdorur analizat e pasqyrave financiare.

  Kontabiliteti i menaxhmentit sht proces i prgatitjes,

  raportimit dhe interpretimit t informacionit llogaritar q u

  jepet marrsve t brendshm t informatave.

  Pra kontabiliteti i menaxhmentit prdoret nga ana e

  menaxherve pr marrjen e vendimeve lidhur me: planifikimin

  operativ, kontrollin dhe menaxhimin e kostos

 • Pasqyrat Financiare

  Bilanci i gjendjes (pasqyra e pozicionit

  financiar)

  Bilanci i suksesit (pasqyra e t ardhurave)

  Pasqyra e rrjedhave t paras ( Cash Flow)

  Pasqyra e ndryshimeve n kapitalin

  aksionar apo kapitalin e vet

  Politika kontabel dhe njoftimet shtes

  (shtojcat)

 • Bilanci i gjendjes

  Bilanci raporton n form t prmbledhur gjendjen e llogarive

  t pasuris, kapitalit t vet dhe detyrimeve t biznesit n

  datn e ndrtimit t tij pr nj periudh t caktuar kohore

  PASURIA = KAPITALI + DETYRIMET

  KAPTIALI = PASURIA DETYRIMET

  Ekzistojn dy modele t cilat zakonisht prdoren pr

  prezentimin e bilancit t gjendjes:

  Formati vertikal ose n form raporti

  Formati horizontal ose n form t llogaris T

 • Ndikimi i transaksioneve ne

  ekuacionin e bilancit Investimet fillestare ne biznes

  Pasuria

  Ndertesat 40.000

  Keshi 10.000

  Kapitali i vet dhe Detyrimet

  Kapitali i vet 20.000

  Deftesat e pagushme 30.000

 • Ndikimi i transaksioneve ne

  ekuacionin e bilancit Blerja e inventarit te mallit me afat pagese

  Me 7 Janar firma Elkos ka blere disa produkete

  prej firmes Albi ne Prishtine ne vlere prej 6.000

  Shitjet e inventarit te mallit ne kesh

  Me 20 Janar firma Shala ka shitur lengje ne kesh

  ne vlere prej 4.000 .

 • Ndikimi i transaksioneve ne

  ekuacionin e bilancit Pagesa e kestit te defteses se pagueshme(kreditit)

  Me 6 shkurt firma Elkos i ka paguar kestin e

  kreditit afatshkurter ndaj Bankes Ekonomike ne

  vlere prej 5.000

  Blerjet e inventarit te mallit ne kesh

  Me 11 shkurt ndermarrja Elkos ka blere produkte

  ushqimore ne kesh nga Nestle ne vlere prej

  4.500 .

 • Ndikimi i transaksioneve ne

  ekuacionin e bilancit Pagesa ndaj llogarise se pagueshme(furnitoreve)

  Me 14 Shkurt firma Elkos ka paguar detyrimin

  ndaj furnitorit Albi ne vlere prej 3500 nepermjet

  nje deftest te pagueshme te marre ProCredit Bank

  Pagesa ne kesh ndaj LL/P

  Me 18 shkurt ndermarrja Elkos ka paguar ne

  kesh pjesen tjeter te detyrimit te mbetur ndaj

  furnitorit Albi ne vlere prej 2500

 • Shembull 1:

  Supozojme se firma Elkos me 31.12.2016 ka pasur kt saldo

  n llogarin e librit kryesor:

  Ndertesat 700.000

  Makinerit 200.000

  Pajisjet 100.000

  Inventari i mallit 100.000

  Blersit (LL/A) 80.000

  Parapagimet 20.000

  Keshi 100.000

  Kapitali i kontribuar 900.000

  Krediti afatgjat pagushem 200.000

  Furnitort (LL/P) 120.000

  Tatimi n fitim i pagueshm 60.000

  Pagat e pagushme 20.000

 • Shembull 2:

  Patundshmerit 300.000

  Makinerit 150.000

  Investimet financiare 50.000

  LL/A 12.000

  Inventari i mallit (Stoqet) 28.000

  Parapagimet e sigurimeve 7.000

  Keshi 23.000

  Trheqjet e pronarit 5.000

  Kapitali m 1 janar 2007 400.000

  Dftesat e pagushme afatgjat 85.000

  Qiraja kapitale e pagushme 21.400

  LL/P 20.000

  TVSH e pagushme 30.000

  Kamata e pagushme 5.000

  Fitimi neto 13.600

 • Pasqyra e t ardhurave (Bilanci i

  suksesit) Pasqyra e t ardhurave raporton suksesin operativ t

  ndrmarrjes n datn e ndrtimit t saj pr nj periudh t

  caktuar kohore. Pasqyra e t ardhurave ndryshe emrohet si

  bilanc i suksesit apo si pasqyr e fitimit apo humbjes.

  Ekzistojn dy lloje t t hyrave:

  Operative (afariste)

  Jooperative (financiare)

  Shpenzimet klasifikohen n dy lloje:

  Shpenzime operative

  Shpenzime jooperative (financiare)

 • Formatet e pasqyrs s t

  ardhurave Pasqyra e t ardhurave prezentohet sipas dy formateve:

  Formati n shum hapa

  Formati n nj hap

  Sipas formatit n shum hapa pasqyra e t ardhurave raporton

  kategorin e fitimit n disa nnkategori

  Ndrsa formati n nj hap, i pasqyres s t ardhurave, I

  grupon t gjitha t hyrat n pjesn e par duke prfshir t

  hyrat nga shitjet dhe t hyrat e tjera operative kurse n pjesn

  e dyt raportohen t gjitha shpenzimet, prfshir koston e

  mallrave t shitur, shpenzimet operative dhe jooperative.

  Totali shpenzimeve zbritet nga totali i t hyrave dhe n fund t

  ksaj pasqyre raportohet fitimi ose humbja neto e periudhes.

 • Pasqyra e rrjedhave t paras

  (cash flow) Qllimi kryesor i pasqyrs s rrjedhave t paras sht sigurimi i

  informacionit pr biznesin lidhur me aktivitetet q ndikojn n

  hyrjet dhe daljet e paras gjat nj periudhe fiskale.

  Pasqyra e rrjedhave t paras prbhet n tri aktivitete apo

  kategori kryesore:

  a) Aktivitetet operative

  b) Aktivitetet investuese

  c) Aktivitetet financuese

  Prgaditja e pasqyres s cash flow-it bhet n baz t dy

  metodave:

  a) Metods direkte

  b) Metods indirekte

 • Cash flow = A.O + A.I + A.F

  Aktivitetet operative jan t gjitha transaksionet q lidhen

  me aktivitetin primar t biznesit. Transaksionet e tilla jan

  prodhimi, blerjet e mallrave dhe sherbimeve si dhe shitjet dhe

  shperndarja e tyre tek blersit (klientt) etj.

  Aktivitetet investuese jan t gjitha transaksionet q kan t

  bjn me blerjen dhe shitjen e pasuris afatgjat

  Aktivitetet financuese prfshijn transaksionet e rrjedhave

  t paras q lidhen me financimin e brendshem dhe t

  jashtm t biznesit qe lidhen me emitimin e aksioneve,

  financimit prmes obligacioneve, huazimeve bankare dhe

  instrumenteve tjera t borxhit

 • Metoda direkte dhe indirekte

  N metodn direkte netorrjedhat e keshit prej

  aktiviteteve operative maten si diferenc e

  hyrjeve dhe daljeve t keshit nga transaksionet

  operative primare sic jan p.sh. blerjet dhe shitjet

  e mallrave.

  N metoden indirekte netorrjedhat e keshit prej

  aktiviteteve operative vlersohen duke e

  rregulluar fitimin neto t periudhs me efektet e

  transaksioneve dhe kategorive q nuk jan t

  natyrs monetare.

 • SNK 7 Cash Flow

  Pagesa e dividendes: A.O ose A.F

  Arketimi i dividendes: A.O ose A.I

  Shitja e aksioneve: A.F

  Riblerja e aksioneve: A.F

  Sepse burimi i tyre eshte nga aktiviteti financues

 • Shembull: Le t supozojme se gjat vitit 2015 tek firma Migros kan ndodhur kto transaksione

  lidhur me arketimet dhe pagesat n kesh:

  Salldo e llogarise se keshit sht 70.000

  Jan arktuar ne kesh 180.000 nga blersit(LL/A) pr mallrat e shitur m par

  Jan paguar 20.000 pr shpenzimet e pagave

  Jan paguar 5.000 pr shpenzimet t zyres

  Jan emituar 6.000 aksione t rregullta n kesh me vler t tregut 15

  sht paguar kryegjja e kreditit t marr ndaj banks TEB n vler prej 20.000

  Jan bler n kesh 800 aksione t rregullta prej aksionareve t vet nga 15 per aksion

  Ja