of 1 /1
11 MONUMENTE ISTORICE 27 fosta prefectură, apoi secţia externă a Spitalului Vişeu de Sus – în Lista monumentelor de interes judeţean 12 STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI 28 Staţie distribuţie carburanţi 13 AMENAJĂRI PENTRU CIRCULAŢIE RUTIERĂ 29 3 staţii transport în comun 15 COMERŢ, SERVICII, MEŞTEŞUGURI, MESERII Spaţii comerciale – parţial cu amenajări minimale de alimentaţie publică 30 Magazin Consumcoop P+1 în clădire independentă m 32 magazine diverse în clădiri independente / părţi de clădiri / parter bloc B2 1 librarie: B2 31 2 farmacii: B5; clădire independentă; 32 Piaţa de alimente 33 Târgul de animale şi produse industriale Servicii de interes general B4 Sediu Cooperativei de consum „Consumcoop”: B4 parter 34 Restaurant şi gradina de vară (cu regim servire băuturi) 35 2 spaţii Frizerie-coafură: B5; clădire independentă; B3 Agenţie LOTO-PRONO: B3 Meşteşuguri şi meserii 36 2 mori 37 2 vâltori 38 2 darac lână 39 2 cojocari hor 6 distilerii rachiu (horincii) 40 1 fierar 41 2 tâmplari - 1 lucrări instalaţii 3 UNITĂŢI DE PRODUCŢIE 01 UNITĂŢI CU PROFIL AGRICOL ŞI SILVIC Profil agro - zootehnic 42 Staţie montă - neutilizată 43 Fostă intreprindere de exploatare a pajiştilor - neutilizată Profil silvic S1 Bloc muncitori S2 Pepinieră 02 UNITĂŢI CU PROFIL INDUSTRIAL ŞI DEPOZITARE, CONSTRUCŢII, TRANSPORT 44 11 unităţi diverse de prelucrare lemn (brută / mobilier) 45 3 unităţi de fabricare a pâinii - 2 mori (menţionate la meşteşuguri) - 2 unităţi de lucru în construcţii 46 1 unitate transport marfă: în cadrul Brutăriei din centru 4 AMENAJĂRI SPAŢII VERZI, SPORT, RECREERE 47 1 teren sport amenajat cu vestiar şi împrejmuire - spaţiu verde amenajat în faţa Şcolii 5 GOSPODĂRIE COMUNALĂ 01 CIMITIRE Ci 1 1 cimitir aliniat la DJ 186 – lângă Biserica ortodoxă Ci 2 1 cimitir aliniat la DJ 186 – lângă Biserica greco-catolică Ci 3 1 cimitir în partea sudică Ci 4 1 cimitir evreiesc: în partea sudică 48 02 PLATFORMA PROVIZORIE DEŞEURI MENAJERE: în partea SV – în locul Secătura 6 ECHIPARE TERITORIALĂ, RESURSE PTA posturi de transformare energie electrică 20 kv / 0.4 kv - 1 centrală telefonică automată (menţionată la Cap. 2) 49 2 antene de telefonie mobilă 50 3 izvoare apă potabilă 51 1 rezervor înmagazinare apă 52 2 izvoare apă sărată 53 3 izvoare apă sulfuroasă 54 2 sonde ţiţei – în conservare 55 7 guri de mină (în conservare) şi 7 halde steril LEGENDA OBIECTIVE EXISTENTE: 1* număr de ordine în prezenta planşă 2* număr de ordine în Tabelul obiectivelor din Memoriul general, Capitolul 2.7. 1* 2* 1 LOCUINŢE 02 Locuinţe colective (blocuri de locuinţe care includ şi spaţii cu altă destinaţie) B1 – P+1 cu 4 ap. B2 – P+2 cu 6 ap. B3 – P+2 cu 6 ap. B4 – P+2 cu 6 ap. B5 – P+2 cu 6 ap. B6 – P+2 cu 6 ap. 2 ISTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE 01 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 1 Primăria, Consiliul Local 2 Tribunalul judeţean – Carte funciară: clădirea Primăriei B6 Parchetul de pe lângă Tribunalul Judeţean: B6 et.1 3 Judecătoria Dragomireşti: clădirea Primăriei B3 Birou notar public: B3 parter B1 Birou executor judecătoresc: B1 parter B6 IJPM - Post de Poliţie: B6 parter şi 2 ap. serviciu etaj 4 Remiza PSI: incinta Primăriei B3 CN Poşta Română SA Bucureşti, DRP Cluj - Oficiul Poştal:B3 parter Romtelecom SA - CTA: B3 parter 5 AN Apele Române, DA Someş Tisa Cluj, SGA Maramureş – punct local 6 RNP Direcţia silvică Maramureş - Ocolul Silvic Dragomireşti 7 Sediu Brigada Silvică ( Baicu ) 02 INVĂŢĂMÂNT 8, 9 Şcoli: Şcoala Generală I-VIII şi Şcoală arte şi meserii cu profil de prelucrare lemn: 2 clădiri 8, 9 Grădiniţe: 4 săli în clădirile şcolilor 03 SĂNĂTATE OAMENI şi ANIMALE 10 Centrul medico – social (fosta secţie spital Vişeu de Sus) 11 Dispensar uman cu 2 medici de familie şi stomatologie 12 Dispensar veterinar 04 CULTURĂ 13 Sală festivităţi: în una din clădirile Şcolilor 14 Bibliotecă: în fosta sala Hora şi fosta Secţie de covoare 15 Muzeul ţărăncii române 05 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 16 Fundaţia româno-belgiană pentru copii: clădirea Bibliotecii 06 CULTE 17 Biserica ortodoxă – zidărie cărămidă 18 Biserica greco-catolică – din lemn, nouă 19 Biserica ortodoxă - neutilizată 20 Mănăstire cult ortodox 21 Casă in locul vechii Mănăstiri (zona munte) 22 Clădire deservire aparţinând cultului ortodox 23 Casă parohială ortodoxă 07 FINANCIAR - BANCARE 24 DGFP Controlul financiar de stat 24 DGFP Trezoreria 25 Agenţie BRD B3 Cooperativa de Credit Iza: B3 B3 CEC SA Sucursala Baia Mare: B3 08 TURISM, BALNEARE (clădiri) 26 Băi tratament

LEGENDA OBIECTIVE EXISTENTE - dragomiresti-maramures.ro file44 11 unităţi diverse de prelucrare lemn (brută / mobilier) 45 3 unităţi de fabricare a pâinii - 2 mori (menţionate

  • Author
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of LEGENDA OBIECTIVE EXISTENTE - dragomiresti-maramures.ro file44 11 unităţi diverse de prelucrare...

Page 1: LEGENDA OBIECTIVE EXISTENTE - dragomiresti-maramures.ro file44 11 unităţi diverse de prelucrare lemn (brută / mobilier) 45 3 unităţi de fabricare a pâinii - 2 mori (menţionate

11 MONUMENTE ISTORICE 27 fosta prefectură, apoi secţia externă a Spitalului Vişeu de Sus

– în Lista monumentelor de interes judeţean 12 STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI 28 Staţie distribuţie carburanţi 13 AMENAJĂRI PENTRU CIRCULAŢIE RUTIERĂ 29 3 staţii transport în comun 15 COMERŢ, SERVICII, MEŞTEŞUGURI, MESERII Spaţii comerciale – parţial cu amenajări minimale de alimentaţie

publică 30 Magazin Consumcoop P+1 în clădire independentă m 32 magazine diverse în clădiri independente / părţi de clădiri / parter

bloc B2 1 librarie: B2 31 2 farmacii: B5; clădire independentă; 32 Piaţa de alimente 33 Târgul de animale şi produse industriale Servicii de interes general B4 Sediu Cooperativei de consum „Consumcoop”: B4 parter 34 Restaurant şi gradina de vară (cu regim servire băuturi) 35 2 spaţii Frizerie-coafură: B5; clădire independentă; B3 Agenţie LOTO-PRONO: B3 Meşteşuguri şi meserii

36 2 mori 37 2 vâltori 38 2 darac lână 39 2 cojocari hor 6 distilerii rachiu (horincii) 40 1 fierar 41 2 tâmplari - 1 lucrări instalaţii 3 UNITĂŢI DE PRODUCŢIE 01 UNITĂŢI CU PROFIL AGRICOL ŞI SILVIC Profil agro - zootehnic 42 Staţie montă - neutilizată 43 Fostă intreprindere de exploatare a pajiştilor - neutilizată Profil silvic S1 Bloc muncitori S2 Pepinieră 02 UNITĂŢI CU PROFIL INDUSTRIAL ŞI DEPOZITARE,

CONSTRUCŢII, TRANSPORT 44 11 unităţi diverse de prelucrare lemn (brută / mobilier) 45 3 unităţi de fabricare a pâinii - 2 mori (menţionate la meşteşuguri) - 2 unităţi de lucru în construcţii 46 1 unitate transport marfă: în cadrul Brutăriei din centru 4 AMENAJĂRI SPAŢII VERZI, SPORT, RECREERE 47 1 teren sport amenajat cu vestiar şi împrejmuire - spaţiu verde amenajat în faţa Şcolii 5 GOSPODĂRIE COMUNALĂ 01 CIMITIRE Ci 1 1 cimitir aliniat la DJ 186 – lângă Biserica ortodoxă Ci 2 1 cimitir aliniat la DJ 186 – lângă Biserica greco-catolică Ci 3 1 cimitir în partea sudică Ci 4 1 cimitir evreiesc: în partea sudică 48 02 PLATFORMA PROVIZORIE DEŞEURI MENAJERE:

în partea SV – în locul Secătura 6 ECHIPARE TERITORIALĂ, RESURSE PTA posturi de transformare energie electrică 20 kv / 0.4 kv - 1 centrală telefonică automată (menţionată la Cap. 2) 49 2 antene de telefonie mobilă 50 3 izvoare apă potabilă 51 1 rezervor înmagazinare apă 52 2 izvoare apă sărată 53 3 izvoare apă sulfuroasă 54 2 sonde ţiţei – în conservare 55 7 guri de mină (în conservare) şi 7 halde steril

LEGENDA OBIECTIVE EXISTENTE: 1* număr de ordine în prezenta planşă 2* număr de ordine în Tabelul obiectivelor din Memoriul general, Capitolul 2.7. 1* 2* 1 LOCUINŢE 02 Locuinţe colective (blocuri de locuinţe care

includ şi spaţii cu altă destinaţie) B1 – P+1 cu 4 ap. B2 – P+2 cu 6 ap. B3 – P+2 cu 6 ap. B4 – P+2 cu 6 ap. B5 – P+2 cu 6 ap. B6 – P+2 cu 6 ap.

2 ISTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE

01 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 1 Primăria, Consiliul Local 2 Tribunalul judeţean – Carte funciară: clădirea Primăriei B6 Parchetul de pe lângă Tribunalul Judeţean: B6 et.1 3 Judecătoria Dragomireşti: clădirea Primăriei B3 Birou notar public: B3 parter B1 Birou executor judecătoresc: B1 parter B6 IJPM - Post de Poliţie: B6 parter şi 2 ap. serviciu etaj 4 Remiza PSI: incinta Primăriei B3 CN Poşta Română SA Bucureşti, DRP Cluj - Oficiul Poştal:B3 parter

Romtelecom SA - CTA: B3 parter 5 AN Apele Române, DA Someş Tisa Cluj,

SGA Maramureş – punct local 6 RNP Direcţia silvică Maramureş - Ocolul Silvic Dragomireşti 7 Sediu Brigada Silvică ( Baicu ) 02 INVĂŢĂMÂNT

8, 9 Şcoli: Şcoala Generală I-VIII şi Şcoală arte şi meserii cu profil de prelucrare lemn: 2 clădiri

8, 9 Grădiniţe: 4 săli în clădirile şcolilor 03 SĂNĂTATE OAMENI şi ANIMALE 10 Centrul medico – social (fosta secţie spital Vişeu de Sus) 11 Dispensar uman cu 2 medici de familie şi stomatologie 12 Dispensar veterinar 04 CULTURĂ 13 Sală festivităţi: în una din clădirile Şcolilor 14 Bibliotecă: în fosta sala Hora şi fosta Secţie de covoare 15 Muzeul ţărăncii române 05 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 16 Fundaţia româno-belgiană pentru copii: clădirea Bibliotecii 06 CULTE 17 Biserica ortodoxă – zidărie cărămidă 18 Biserica greco-catolică – din lemn, nouă 19 Biserica ortodoxă - neutilizată 20 Mănăstire cult ortodox 21 Casă in locul vechii Mănăstiri (zona munte) 22 Clădire deservire aparţinând cultului ortodox 23 Casă parohială ortodoxă 07 FINANCIAR - BANCARE 24 DGFP Controlul financiar de stat 24 DGFP Trezoreria 25 Agenţie BRD B3 Cooperativa de Credit Iza: B3 B3 CEC SA Sucursala Baia Mare: B3 08 TURISM, BALNEARE (clădiri) 26 Băi tratament