Le Voyage du Roi au Congoby X page 1
Le Voyage du Roi au Congoby X page 2

Le Voyage du Roi au Congoby X

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Le Voyage du Roi au Congoby X

 • Honor Vinck

  Le Voyage du Roi au Congo by XReview by: G.H.Aequatoria, 19e Anne, No. 3 (1956), p. 123Published by: Honor VinckStable URL: http://www.jstor.org/stable/25838565 .Accessed: 14/06/2014 01:54

  Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  .JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

  .

  Honor Vinck is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Aequatoria.

  http://www.jstor.org

  This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 14 Jun 2014 01:54:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=vinckhttp://www.jstor.org/stable/25838565?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • - 123 -

  Le Voyage du Roi au Congo. Leopoldville 1956,

  Cette magnifique brochure de 90 pages constitue une selection des photographies les

  plus remarquables pour situer les etapes principales du voyage royal en Afrique beige. El

  les sont accompagnees de courtes notices explicatives qui, en;emble, forment un bref recit

  retrospectif bien interessant. Les belles photographies sont Tceuvre de H. Goldstein et de

  C. Lamote. Le texte est de la plume de H. Ancelot. L edition a ete soignee par le service

  de Tlnformation du Gouvernement Genera!, tandis que l'impression est due a l'lmprimerie du Gouvernement. Le livre constitue un souvenir emouvant des journees inoubliables qu'ont vecues tous les Congolais Tan dernier. A ce titre nous trouvons etonnant que cette superbe

  publication n'a pas ete tiree sur un nombre plus considerable; les 12.000 exemplaires nous

  paraissent absolument insuffisants, car non seulement de nombreux Congolais, blancs et

  noirs, aimeraient posseder ce livre, mais le Gouvernement ferait ceuvre utilement patrioti que en en offrant un a chaque ecole pour servir d'illustration aux legons d'histoire et de

  formation generale. G.H.

  W. C. KLEIN : Belgisch Congo, in Schakels, n? 93.

  Dit speciaal n? van het Nederlands tijdschift uitgegeven door het Ministerie van Over zeese Rijksdelen biedt een herdruk. op prachtig papier en in een deeltje (44 biz. ), van een reeks artikelen te voren verschenen in 8 nummers van de Nieuwe Rotterdamse

  Courant, onder de titel van Studiereis naar Belgisch Congo. Schrijver is een oud- koloniaal Ingenieur van Oost-Indie en werd door zijn Rege

  ring belast met een zending in onze kolonie, waar hij meende veel te kunnen leren war

  nuttig kon zijn voor de ontwikkeling van Nieuw Guinea, dat immers met de centrale kom van onze kolonie zoveel gemeens heeft. 't Is ook wegens de grootste overeen

  kooist met de Eevenaarsprovincie dat deze bijzonder werd uitgekozen als studie-objekt. Men kan trouwens door de hele reeks opstellen merken dat de vergelijking met Nieuw Guinea het praktische doel was van de reis. En de vele lessen waarop Dr Klein wijst zijn het

  bewijs dat zijn reis ten voile geslaagd mag heten. We hebben trouwens persoonlijk het

  geluk gehad met hem over die kwestie te praten, en zowel die gesprekken als de op stellen die verschenen zijn tonen aan hoe zeer hij op zulke korte tijd zoveel leerrijke gegevens heeft kunnen verzamelen en zulk helder inzicht bekomen in de toestanden.

  Dit sluit natuurlijk enkele fouten niet uit; het tegenovergestelde zou trouwens moei

  lijk denkbaar zijn. Zo bv. biz. 9 : ? de regering heeft het werk van de missie sinds 1924 voor de meeste categorien van schooluitgaven met 100 procent gesubsidieerd? ,

  is gans onjuist. Slechts een paar uitgtven voor uitzonderlijke categorien zijn sitds een paar

  jaar volledig gesteund. Zo ook is de bewering biz. 15 over abstractie van inlanders en

  hun taal onaanvaardbaar, doch daarvoor is S. niet verantwoordelijk; nochtans kwam het me nodig voor die bewering van een ? hoogleraar ? (denkelijk uit Belgie) tegen te spre ken. Biz. 17-18: de lessen in ? observation ? maken deel uit van het officieel program ma, zijn dus geen specialiteit van een of ander schooldirecteur.

  Dit zijn maar een paar kleinigheden* Er is zeer weinig aan te merken op deze de

  gel?jke verhandeling, waar onze Noorderbroeders heel wat nuttige lessen zullen kunnen

  halen voor hun werk onder eveneens primitieve stammen in een zwaar tropisch klimaat in zeer gelijkaardige omstandigheden. Maar ook de doorsnee koloniaal, en a fortiori de Bel

  This content downloaded from 62.122.79.78 on Sat, 14 Jun 2014 01:54:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  Article Contentsp. 123

  Issue Table of ContentsAequatoria, 19e Anne, No. 3 (1956), pp. 85-124Application de la lexicostatistique au mongo et au rwanda: [pp. 85-87]Dieu est-il Blanc? [pp. 88-90]Noms de personnes chez les Nkundo [pp. 91-102]La leon du Kenya [pp. 103-105]Culture autochtone et enseignement [pp. 106-108]DocumentaLe problme de l'Esclavage en Afrique Noire [pp. 109-110]La famille nombreuse [pp. 110-110]L'exode rural [pp. 110-111]Avilissement et civilisation [pp. 111-111]Deux ans de Fdration centr'Africaine [pp. 112-112]Au sujet de l'Immatriculation [pp. 112-114]Colonialisme [pp. 114-115]Racisme en Afrique [pp. 115-117]Dficiences nutritionnelles [pp. 117-118]

  BibliographicaReview: untitled [pp. 119-120]Review: untitled [pp. 120-121]Review: untitled [pp. 121-121]Review: untitled [pp. 121-122]Review: untitled [pp. 122-122]Review: untitled [pp. 123-123]Review: untitled [pp. 123-124]Review: untitled [pp. 124-124]