Click here to load reader

Lat deg bergta - ... spelar på Aurland sin identitet som fjellkommune og til dei mange huldresegnene om at folk vart bergtekne eller lokka av dei underjordiske. Me ynskjer at dei

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Lat deg bergta - ... spelar på Aurland sin identitet som fjellkommune og til dei mange...

 • Lat deg bergta

  Bulystprosjektet Bergteken Aurland kommune Prosjektleiar Silje Midttun

 • Aurland kommune

  • 1715 innbyggjarar

  • 2000 geiter

 • Korleis lokka?

 • Ein time seinare….

 • Bulystprosjektet Bergteken

  • Initiativ frå Aurland bondelag, Nærøyfjorden verdsarvpark og lokale eldsjeler

  • 650 000 kroner frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Total økonomisk ramme på 1.3 millionar

  • Prosjektperiode 1.1.14-30.6.15

  • Prosjektleiar i 50%-stilling i perioden

 • Bakgrunn

  • Negativ folketalsutvikling gjennom dei siste 60 åra med unnatak av dei siste tre åra

  – Nettoutflytting står for største del av befolkningsreduksjonen

  • Forventa auke i delen eldre (67+) på 79% frå 2011 til 2040

  • Vanskeleg bustadmarknad

  – Få hus til sals og langtidsleige

  – Mange hus utan fast busetnad

 • Formål Snu folketalsutviklinga gjennom

  •Auka tilflytting

  •Minska fråflytting

  Prosjektnamnet spelar på Aurland sin identitet som fjellkommune og til dei mange huldresegnene om at folk vart bergtekne eller lokka av dei underjordiske. Me ynskjer at dei som bur i kommunen i dag og dei som flyttar hit i framtida, skal sjå dei mange verdiane kommunen kan by på og verta bergtekne – lokka til å bli verande for godt!

 • Målgrupper

  •Unge og barnefamiliar

  •Kvinner

  Med ekstra fokus på å integrera utlendingar

 • Leggja grunnlag for befolkningsvekst

  • Prosjektet skal ikkje driva aktiv rekruttering av nye innbyggjarar

  • ..men vera med å leggja til rette for ein betre bustadsituasjon

  • ..og bidra til auka trivsel • Synleggjera mangfaldet og

  kvalitetane • Løfta fram alt som

  innbyggjarane kan vera stolte over og som skapar ein identitet som ”aurlending”

 • Prosjektmål- bustadsituasjonen

  • Avgrensing – prosjektet skal IKKJE arbeida med tomter og nybygg. Dette

  inngår i det ordinære kommunale arbeidet.

  • Prosjektet skal – kartleggja alle hus utan fast busetnad – Ta kontakt med huseigarar først pr brev, deretter pr telefon – Auka motivasjonen for sal/langtidsutleige, bl.a. kursing

  MÅL: Minst 5 hus lagt ut for sal eller langtidsutleige i løpet av prosjektperioden

 • Prosjektmål - trivsel

  • Etablera bulyststiar – Naturmøteplassar – Krydra med opplevingar langs

  vegen

  • Etablera møteplass i grendene – Det kan vera ein benk, eit

  grindabygg på stranda, ein leikeplass …

  • Varm velkomst – Korleis skal me ta imot nye

  innbyggjarar? Både som kommune og som enkeltpersonar..

 • Forankra prosjektet i befolkninga

  Me ynskjer:

  • Å vera synlege

  • At folk skal engasjera seg og delta

  • … og at dei dermed skal kjenna eigarskap til prosjektet.

  Dette er vesentleg for at prosjektet skal verta ein suksess

 • Korleis leggja til rette for deltaking?

 • Her treff du oss!

  • Snart eiga heimeside under kommunen

  • Fast spalte i Aurlendingen

  • Informasjonstavle i Rådhuset

  • Medieomtale

  • Facebook

  • Instagram

  • Arrangement – både våre eigne og i regi av andre

  • Oppsøkjande (skulane, småbarnstreff osv)

 • Facebook

  www.facebook.com/bergteken • Informera raskt

  • Når mange • Gjev høve til dialog

  og feedback • Du ser kva som

  fengar og skapar engasjement, og kanskje like viktig: kva som IKKJE skapar engasjement og kan dermed tilpassa innhaldet

 • Følgjarar

  • 447 følgjarar • Lansert 31. januar. Frå

  31.1 til 26.2 fekk me 380 tilhengjarar.

  • Etterpå har det gått treigare

  • Me når 120-900 personar med status- oppdateringane våre

  • Postar ca 10 innlegg i veka

 • Slik bruker me Facebook

  •Syner arbeidet og framgangen i prosjektet •Stiller spørsmål •Oppfordrer til å lika

 • Slik bruker me Facebook

  •Syner kva som skjer i bygda •Dette er status- oppdateringar som typisk vert sett av mange og får mange ”likes”

 • Slik bruker me Facebook

  •Formidlar det som er av ledige jobbar

 • Slik bruker me Facebook

  •Prøver å formidla bustader •Kanskje kan eit bilete og litt informasjon om nokre av dei som ynskjer å flytta hit, setja i gang ein prosess hjå dei som eig hus utan fast busetnad? •Vert sett av mange, får mange ”likes” – men førebels diverre få resultat

 • Slik bruker me Facebook

  •Deler lag og organisasjonar sine arrangement og bidreg på den måten å synleggjera alt som skjer i bygda

 • Slik bruker me Facebook

  •Skal etter kvart bruka meir videosnuttar

 • Kva får mest ”likes” på vår side?

  •Vakker natur •Ikkje for mykje ”berre” vakker natur – ynskjer at innlegga skal ha ein bodskap

  •Barn •OBS: Løyve til å leggja ut bilete •Dagens innfløkte medieverden

 • Deltaking på Facebook Identitet Aurland

  Kva er viktige stikkord om du skal skildra Aurland kommune sin identitet?

  •Facebook •Ungdomsklubben •Skulane •Epostar

 • Identitet Aurland

 • Deltaking på Facebook -fotokonkurranse

  •Forsidefoto på vår Facebook-side •Premie: Fjordsafari

  •Bruker lokale opplevingar

  •Skapte stort engasjement •Kom inn over hundre bilete

 • Instagram @bergtekenaurland

  • 102 følgjarar

  • Har teke tid

  • Ulike folk som følgjer oss på Insta og Face

  • Me følgjer kun 12

  • Sjå og bli sett – likar du mitt bilete, så likar eg ditt..

 • Instagram @bergtekenaurland

  Me deler • Naturbilete

  • Arrangement

  • Aktivitet i prosjektet

 • Synlege i bygdelivet

  • Arrangerer eigne bygdemøter om prosjektet

 • Synlege i bygdelivet

  Me har mellom anna: • Hatt workshop på

  draumedametreff • Presentasjon for lærarar

  og elevar • Delteke på

  småbarnstreff på helsestasjonen

  • Delteke generalprøven på UKM

 • Logokonkurranse

  • Logokonkurranse blant skuleelevane

  • Kom inn over 50 logoar

  • Ein jury der blant anna ordføraren sat, kåra vinnaren

 • Logovinnar

  • Heile klassen får opplevingspremie

  – Forteljarstund med ei lokal dame

  – Bollar frå lokalt bakeri

 • Vårryddeaksjon

  • Jern og metallskrot

  • Enorm oppslutnad

 • Vårryddeaksjon

  • Mange positive tilbakemeldingar og positiv omtale, blant anna ein leiar i Sogn Avis.

 • Vårdugnad med elevane

 • Det gjeld å vera uthaldande…

 • Takk for meg!

Search related