Landsd£¦kkende positivliste for 6 ugers jobrettet ... Landsd£¦kkende positivliste for 6 ugers jobrettet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Landsd£¦kkende positivliste for 6 ugers jobrettet ... Landsd£¦kkende...

 • Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2020 Dato: 06-04-2020

  Erhvervsgruppe Titel på kursus

  Varighed af det enkelte kursus (dage)

  FKB- kode

  AMU- kode

  EUD Enkeltfagskode Akademikode

  Akademisk arbejde Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 2798 40007

  Akademisk arbejde Årsafslutning af bogholderiet 2 2798 40008

  Akademisk arbejde Personalejura i lønberegning 2 2798 40012

  Akademisk arbejde Lønberegning og lønrapportering 2 2798 40013

  Akademisk arbejde Forebyggelse af stress på arbejdspladsen 2 2285 40382

  Akademisk arbejde Administrativ HR-støtte ved stress 1 2285 40383

  Akademisk arbejde Vejledning om personlig arbejdsplanlægning 2 2285 40386

  Akademisk arbejde De svære samtaler - procedurer og værktøjer 2 2285 40388

  Akademisk arbejde Anvendelse af Ferieloven 2 2285 49522

  Akademisk arbejde Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 1 2285 40406

  Akademisk arbejde Formidling af information om personalejura 1 2285 40408

  Akademisk arbejde Gennemførelse af personalesamtaler 3 2250 40446

  Akademisk arbejde Projektledelse 3 2250 49445

  Akademisk arbejde Materialestyring i virksomheder vha ERP system 2 2275 49030

  Akademisk arbejde Design og automatisering af regneark 2 2735 44346

  Akademisk arbejde Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 2735 44383

  Akademisk arbejde Præsentationsteknik i administrative funktioner 3 2275 44396

  Akademisk arbejde Økonomiske styring af lageret 2 2798 45958

  Akademisk arbejde Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom 2 2798 45960

  Akademisk arbejde Kreditorstyring 1 2798 45961

  Akademisk arbejde Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov 2 2798 45962

  Akademisk arbejde Debitorstyring 2 2798 45964

  Akademisk arbejde Placering af resultat- og balancekonti 2 2798 45965

  Akademisk arbejde Registreringsmetoder ved virksomhedens drift 2 2798 45967

  Akademisk arbejde Daglig registrering i et økonomistyringsprogram 2 2798 45969

  Akademisk arbejde Opstilling og analyse af årsregnskabet 2 2798 45972

  Akademisk arbejde Indkøbsprocessen i et ERP system 2 2275 49033

  Akademisk arbejde Administrativ behandling af afskedigelsessager 2 2285 46798

  Akademisk arbejde Controlling af omkostninger og investeringer 2 2798 47071

  Akademisk arbejde Controlling af kreditor, indkøb og lager 2 2798 49032

  Akademisk arbejde Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 2735 47218

  Akademisk arbejde Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 2 2275 47299

  Akademisk arbejde Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 2798 47379

  Akademisk arbejde Overenskomster mm. i lønberegning 2 2798 47380

  Akademisk arbejde Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 2798 47381

  Akademisk arbejde Anvendelse af periodisk beregning og registrering 2 2798 47382

  Akademisk arbejde Praktisk administrativ håndtering af sygefravær 1 2285 47647

  Akademisk arbejde Håndtering af personoplysninger 2 2245 48653

 • Akademisk arbejde Budget og regnskab i det offentlige 15 2245 48663

  Akademisk arbejde Offentlig økonomi og styring 15 2245 48666

  Akademisk arbejde Økonomistyring i praksis 30 10 37396

  Akademisk arbejde Sociale medier 30 10 37597

  Akademisk arbejde Video kommunikation 15 5 37902

  Akademisk arbejde Oplevelsesøkonomi 30 10 5928

  Akademisk arbejde Sagsbehandling 30 10 37545

  Akademisk arbejde E-handel 30 10 37608

  Akademisk arbejde Kommunikation i praksis 30 10 37477

  Akademisk arbejde Erhvervsøkonomi 30 10 37385

  Akademisk arbejde Regneark til økonomistyring 30 10 37526

  Akademisk arbejde Anvendt Økonomi 15 5 . 37588

  Akademisk arbejde Projektledelse (AU i Innovation, produkt og produktion) 30 10 . 37427

  Bygge og anlæg Tagdækning - Svejsearbejder med bromembraner 3 2206 46796

  Bygge og anlæg Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat. 2 2206 47200

  Bygge og anlæg Tagdækning - Svejsn. af bromembraner - Ajourføring 1 2206 48689

  Bygge og anlæg Tagdækning - Mekanisk fastgørelse af tagdækning 2 2206 49335

  Bygge og anlæg Tagdækning - APP-tagpap på flade eller skrå tage 7 2206 49338

  Bygge og anlæg Lægning af SBS-tagpap 5 2206 49340

  Bygge og anlæg Dykkerarbejde - undervandssprængning 10 2207 45402

  Bygge og anlæg Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5 2207 45775

  Bygge og anlæg Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning 5 2207 46856

  Bygge og anlæg Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass 1 2207 46857

  Bygge og anlæg Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem 5 2207 46907

  Bygge og anlæg Kloakering - Dræning af bygværker 1 2207 46969

  Bygge og anlæg Kloakering - Udskilleranlæg 4 2207 47145

  Bygge og anlæg Kloakering - i det åbne land 7 2207 47146

  Bygge og anlæg Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde 1 2207 47588

  Bygge og anlæg Kloakering - Montering af rottespærrer 1 2207 47744

  Bygge og anlæg Kloakering - Arbejdsmiljø 2 2207 49277

  Bygge og anlæg Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 3 2207 49279

  Bygge og anlæg Kloakering - Afløbsplan for småhuse 6 2207 49280

  Bygge og anlæg Kloakering - digital tegning af afløbsplaner 3 2207 49281

  Bygge og anlæg Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger 2 2207 49283

  Bygge og anlæg Kloakering - Pumpeanlæg mv. 3 2207 49288

  Bygge og anlæg Kloakering - Projektering og dimensionering 14 2207 49289

  Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget 4 2207 49291

  Bygge og anlæg Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand 4 2207 49292

  Bygge og anlæg Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering 3 2207 49298

  Bygge og anlæg Kabelarbejde - etablering af nyanlæg 5 2207 49316

  Bygge og anlæg Nivellering 5 2207 49318

  Bygge og anlæg Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed 2 2207 49433

  Bygge og anlæg Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig 10 2207 48444

  Bygge og anlæg Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 2207 49278

  Bygge og anlæg Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer 16 2207 49282

  Bygge og anlæg Vejasfaltarbejde - Komprimering 5 2208 44424

  Bygge og anlæg Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 1 2208 45651

 • Bygge og anlæg Vejen som arbejdsplads - Certifikat 2 2208 47136

  Bygge og anlæg Vejasfalt - Varetagelse af Sundhed og Sikkerhed 5 2208 47183

  Bygge og anlæg Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning 10 2208 49094

  Bygge og anlæg Asfaltlapning 5 2208 49099

  Bygge og anlæg Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 2209 45141

  Bygge og anlæg Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv. 1 2209 45588

  Bygge og anlæg Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse 5 2209 47292

  Bygge og anlæg Energioptimering af bygningskonstruktioner 3 2209 48218

  Bygge og anlæg Termografering af bygninger 2 2209 49194

  Bygge og anlæg Energi-/klimavejleder i byggebranchen 3 2209 49236

  Bygge og anlæg Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk 3 2209 49238

  Bygge og anlæg Introduktion til gulvbelægning 5 2210 48914

  Bygge og anlæg Introduktion til montering af vådrumsvinyl 3 2210 48962

  Bygge og anlæg Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav 3 2211 40614

  Bygge og anlæg Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds 2 2211 46676

  Bygge og anlæg Fugtsikring af kældre 2 2211 48257

  Bygge og anlæg Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning 2 2211 49243

  Bygge og anlæg Armeret hånd- og sprøjtepuds 2 2211 49244

  Bygge og anlæg Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering 5 2211 49248

  Bygge og anlæg Slap armering - trin 1 5 2212 48764

  Bygge og anlæg Slap armering - trin 2 5 2212 49074

  Bygge og anlæg Beton- blanding og udstøbning 5 2212 49076

  Bygge og anlæg Forskalling - intro til traditionel forskalling 10 2212 49079

  Bygge og anlæg Aktuelle malematerialer og teknikker 5 2215 41761

  Bygge og anlæg Behandlingsopbygning og lakering af træværk 5 2215 49252

  Bygge og anlæg Bygningsmaler - Spartling af overflader 3 2215 49257

  Bygge og anlæg Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst 2 2215 49258

  Bygge og anlæg Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde 3 2215 49260

  Bygge og anlæg Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader 4 2215 49261

  Bygge og anlæg Bygningsmaler - Anvendelse af Airless 3 2215 49268

  Bygge og anlæg Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer 1 2217 40085

  Bygge og anlæg Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer 4 2217 45845

  Bygge og anlæg Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder 1 2217 47338

  Bygge og anlæg Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen 3 2217 47464

  Bygge og anlæg Affaldsdepon