L- Zona de Locuit- BUCURESTI

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  1/46

  L - ZONA DE LOCUIT.

  GENERALITI: CARACTERUL ZONEI

  Zona de locuit se compune din diferite tipuri de esut ur!an "su!#one$% difereniate dinurm&toarele puncte de 'edere:

  "a$ funcional

  ( caracterul locuinelor: indi'iduale% colecti'e mici% medii sau mari% locuine )i!ride detip 'a*on "care sunt de fapt locuine colecti'e pe ori#ontal&$+

  ( caracterul esutului ur!an : omo*en re#idenial cu ec)ipamente pu!lice aferente%

  mi,at -n proporii .i modalit&i diferite cu alte funciuni ( comerciale% ser'icii% mic&producie manufacturier&% mic& producie a*ricol& de su!#isten&+

  "!$

  morfolo*ic:( tipul parcelarului:

  ( re#ultat din e'oluia localit&ii -n timp%

  ( creat prin loti#area unui teren mai mare sau prin e,tinderea localit&ii pe terenuria*ricole "prin operaiuni simple de topometrie sau prin operaiuni ur!anistice$+

  ( confi*uraia -n raport cu spaiul stradal:

  (

  spontan ordonat& -n raport cu traseul li!er "re#ultat din e'oluia -n timp$ alstrilor% datorit& efectului diferitelor re*lement&ri ur!anistice anterioare+

  ( *eometric ordonat& -n raport cu trasee presta!ilite fie de tip str&pun*eri "noi!ule'arde .i piee ale tramei ma/ore sau stri 0 fund&turi care 'alorific& pentruconstrucii mie#ul unor insule$% fie de tipul celor din noile loti#&ri sau din noilemari ansam!luri+

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  2/46

  ( difereniat& sau nu -n raport cu distana fa& de strad& a cl&dirilor de pe o parcel&"construcii principale 1 construcii secundare 1 ane,e$

  ( atitudine de tip ur!an sau cu reminiscene rurale "parcele -n*uste .i foarte ad2ncire#ultate din di'i#iunea unor propriet&i a*ricole% permi2nd numai construcia

  locuinelor tip 'a*on% dispuse% nu prin cuplare% ci prin retra*ere pe aceea.i limit&de nord a fiec&rei parcele .i oferind astfel -n ima*inea strii serii de calcane$ +

  ( 'olumetria+ re*im de construire "continuu sau discontinuu$% -n&lime mic& "3 ( 345ni'eluri$% medie "346%7 ni'eluri$% mare "peste 347 ni'eluri$% mod de terminare al'olumelor "teras&% acoperi.$

  ( spaiul li!er : continuu "'i#i!il din circulaiile pu!lice 1 not& caracteristic& pentrumarea ma/oritate a cartierelor re#ideniale cu locuine indi'iduale sau colecti'e miciale 8ucure.tilor% -n care *r&dinile de faad& 'i#i!ile prin *ardurile transparenteconfer& Capitalei atri!utul de 9ora. 1 *r&din&$% discontinuu "'i#i!il accidental 1 -n

  ca#ul fronturilor continue$% a!u#i' discontinuu .i marc2nd o e'ident& sc&dere ani'elului ci'ili#aiei anumitor locuitori "prin -nlocuirea -n ultimii ani a unora dintre-mpre/muirile transparente c&tre strad& cu #iduri opace% contrar re*ulamentelorur!anistice anterioare$+

  "c$ 'ec)ime: e,prim2nd at2t capacitatea locuinelor de a satisface necesit&ile actuale de locuire%c2t .i starea de 'ia!ilitate "u#ura fi#ic& a cl&dirilor de peste ;< ani constituind% conformstandardelor U=E=% un pra* -n pro!a!ilitatea necesit&ii rea!ilit&rii sau reconstruciei acesteia$+

  "d$ calitatea construciei: definit& prin ar)itectura% partiul% calitatea materialelor% re#istena%ni'elul de i#olare termic&% ni'elul de dotare te)nico ( edilitar& a cl&dirilor% #onele de locuit

  pot fi incluse -n #ona prote/at& datorit& 'alorii ar)itectural 1 ur!anistice% pot fi 'ia!ile -nraport cu cerinele actuale ale locuitorilor% pot fi rea!ilitate pentru a satisface aceste cerinesau pot fi insalu!re=

  3entru #onele predominant re#ideniale pre#entul re*ulament are -n 'edere% pe de o parte%necesit&ile funcionale .i spaial confi*urati'e ma/ore ale Capitalei% iar pe de alt& parte%asi*urarea calit&ii locuirii la standarde similare cu alte capitale europene% 'alorificarea terenuluiur!an% a fondului construit 'ia!il .i a #onelor prote/ate% meninerea 'alorii propriet&ilor%asi*urarea f&r& discriminare a dreptului fiec&rui locuitor la -nsorire% luminare natural&% intimitate%

  spaiu plantat% acces la ec)ipamente pu!lice sociale .i te)nico(edilitare% securitate personal&%protecie fa& de poluare .i riscuri te)nolo*ice=

  E'oluia anticipat& .i susinut& prin pre'ederile re*ulamentului este urm&toarea:

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  3/46

  ( tran#iia c&tre un alt tip de #on& funcional& "#on& central&% #on& mi,t&$ prin con'ersiesau prin reconstrucie 1 conform #onelor C i M%

  ( tran#iia c&tre un alt tip de locuire% re*im de construire .i 'olumetrie+

  ( meninerea #onelor !ine constituie cu cre.terea coerenei -n ca#ul inter'eniilorpunctuale+

  ( rea!ilitarea marilor ansam!luri de locuine colecti'e+

  ( meninerea loti#&rilor proiectate cu construcii standard aflate -n #one prote/ate+

  ( reconstrucia #onelor insalu!re prin operaiuni de comasare .i reloti#are+

  ( e,tinderea pe terenuri neconstruite% intra .i e,tra'ilane% a noi cartiere de locuineindi'iduale .i colecti'e mici pe !a#a unor operaiuni funciare de comasare .i reloti#are% -n

  cadrul unui parteneriat -ntre sectorul pu!lic .i sectorul pri'at=

  Zona de locuit este alc&tuit& din urm&toarele su!#one .i unit&i de referin&:

  L1 ( subzona locuinelor indiiduale i colec!ie "ici cu "a#i" $%& nieluri'

  L1a ( locuine indi'iduale .i colecti'e mici cu ma,im 345 ni'eluri situate -n afara

  perimetrelor de protecie+

  L1b( locuine indi'iduale .i colecti'e mici cu ma,im 345 ni'eluri situate -n interiorulperimetrelor de protecie+

  L1c( locuine indi'iduale .i colecti'e mici cu ma,im 345 ni'eluri situate -n noile e,tinderisau encla'e neconstruite+

  L1d ( locuine indi'iduale mici cu parcele cu 3OT > &(? situate -n #ona culoarelorplantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei+

  L1e - locuine indi'iduale pe loturi su!dimensionate cu 0 sau f&r& reele edilitare=

  L& ( subzona locuinelor indiiduale i colec!ie "ici cu "a#i" $%& nieluri realiza!e )e

  baza unor lo!iz*ri an!erioare'

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  4/46

  L&a( locuine indi'iduale .i colecti'e mici reali#ate pe !a#a unor loti#&ri ur!ane anterioarecu 3 ( 345 ni'eluri situate -n afara #onei prote/ate:

  L&b( locuine indi'iduale .i colecti'e mici reali#ate pe !a#a unor loti#&ri ur!ane anterioarecu 3 ( 345 ni'eluri situate -n #one prote/ate+

  L+ ( subzona locuinelor colec!ie "edii ,$%+- nieluri si!ua!e /n ansa"bluri)re)onderen! rezideniale'

  L+a ( su!#ona locuinelor colecti'e medii cu 346 1 347 ni'eluri form2nd ansam!luripreponderent re#ideniale situate -n afara #onei prote/ate+

  L+b( su!#ona locuinelor colecti'e medii cu 346 1 347 ni'eluri form2nd ansam!luripreponderent re#ideniale situate -n #ona prote/at&=

  L ( subzona locuinelor colec!ie /nal!e cu $%0 - $%1( nieluri si!ua!e /n ansa"bluri)re)onderen! rezideniale'

  La( su!#ona locuinelor colecti'e -nalte cu 34@ ( 34< ni'eluri% form2nd ansam!luripreponderent re#ideniale% situate -n afara #onei prote/ate+

  L1 (2U3ZONA LOCUIN4ELO5 INDI6IDUALE 7I COLECTI6E MICI $%1 $%&

  GENERALITI: CARACTERUL ZONEI

  Bu!#ona locuinelor indi'iduale .i colecti'e mici se compune din urm&toarele unit&i de

  referin&:

  L1a( locuine indi'iduale .i colecti'e mici cu ma,im 345 ni'eluri situate -n afara perimetrelorde protecie% cu re*im de construire continuu "-n.iruit$ sau discontinuu "cuplat% i#olat$+de#'oltate -n timp prin refaceri succesi'e% acestea pre#int& o di'ersitate de situaii dinpunctul de 'edere al calit&ii .i 'ia!ilit&ii+

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  5/46

  L1b ( locuine indi'iduale .i colecti'e mici cu ma,im 345 ni'eluri situate -n interiorulperimetrelor de protecie% cu re*im de construire continuu "-n.iruit$ sau discontinuu"cuplat% i#olat$+ acest tip de locuine constituie o ilustrare a e'oluiei localit&ii .i a

  re#onanei la fenomenele ar)itecturii europene din secolele I .i +

  L1c( locuine indi'iduale .i colecti'e mici cu ma,im 345 ni'eluri situate -n noile e,tinderi sau-n encla'ele neconstruite% pre'ute a fi reali#ate prin 'iitoare operaiuni ur!anistice% -nre*im de construire continuu "-n.iruit$ sau discontinuu "cuplat% i#olat$+

  L1d ( locuine indi'iduale mici cu parcele cu 3OT>5

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  6/46

  L1a % L1b % L1c % L1d ( se admite mansardarea cl&dirilor e,istente cu condiia ca aceasta s&nu fie o fals& mansardare ci s& se -nscrie -n 'olumul unui acoperi. cu pant& de 7@ *rade+suprafaa ni'elului mansardei 'a fi de ma,im 8(? din aria unui ni'el curent+

  ( se admit funciuni comerciale% ser'icii profesionale .i mici acti'it&i manufacturiere% cu

  condiia ca suprafaa acestora s& nu dep&.easc& &0( mp AC% s& nu *enere#etransporturi *rele% s& nu atra*& mai mult de @ autoturisme% s& nu fie poluante% s& nu ai!&pro*ram prelun*it peste orele 55%

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  7/46

  ( acti'it&i producti'e poluante% cu risc te)nolo*ic sau care sunt incomode prin traficul*enerat "'e)icule de transport *reu sau peste 0auto'e)icule mici pe #i$% prin utili#areaincintei pentru depo#itare .i producie% prin de.eurile produse ori prin pro*ramul deacti'itate prelun*it dup& orele &&.((+

  ( reali#area unor false mansarde+

  ( ane,e pentru cre.terea animalelor pentru producie .i su!#isten&+

  ( construcii pro'i#orii+

  ( instalarea -n curi a panourilor pentru reclame+

  ( dispunerea de panouri de afi.a/ pe plinurile faadelor% desfi*ur2nd ar)itectura .ideterior2nd finisa/ul acestora+

  ( depo#itare en(*ros+

  ( depo#it&ri de materiale refolosi!ile+

  ( platforme de precolectare a de.eurilor ur!ane+

  ( depo#itarea pentru '2n#are a unor cantit&i mari de su!stane inflama!ile sau to,ice+

  ( acti'it&i producti'e care utili#ea#& pentru depo#itare .i producie terenul 'i#i!il dincirculaiile pu!lice+

  ( staii de !etoane+

  ( auto!a#e+

  ( staii de -ntreinere auto cu capacitatea peste 6 ma.ini+

  ( sp&l&torii c)imice+

  ( lucr&ri de terasament de natur& s& afecte#e amena/&rile din spaiile pu!lice .iconstruciile de peparcelele adiacente+

  ( orice lucr&ri de terasament care pot s& pro'oace scur*erea apelor pe parcelele 'ecinesau care -mpiedic& e'acuarea .i colectarea rapid& a apelor meteorice=

  BECIUNEA II: CONIII E AF3LABARE% ECI3ARE HI CONDIGURARE ACLIRILOR

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  8/46

  ARTICOLUL 7 ( CARACTERIBTICI ALE 3ARCELELOR "BU3RADEE% DORFE%IFENBIUNI$

  L1a % L1b % L1c ( se consider& construi!ile parcelele care -ndeplinesc urm&toarele condiiicumulate:

  "$ ( dimensiuni minime:

  Re*imul deconstruire

  imensiune minim& -nca#ul concesion&rii

  terenului

  imensiune minim& -n#one prote/ate

  imensiune minim& -n

  alte #one constituite

  Buprafaa

  mp=

  Dront

  m=

  Buprafaa

  mp=

  Dront

  m=

  Buprafaa

  mp=

  Dront

  m=

  Jn.iruit @< K 5@< < @< K

  Cuplat 5

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  9/46

  "5$ ( ad2ncimea parcelei s& fie mai mare sau cel puin e*al& cu l&imea acesteia.

  ARTICOLUL @ ( AF3LABAREA CLIRILOR DA E ALINIAFENT

  ( la intersecia dintre stri aliniamentul 'a fi racordat printr(o linie perpendicular& pe!isectoarea un*)iului dintre stri a'2nd o lun*ime de minim 1&(metri pe stri decate*oria I% a II(a .i de 0( metri pe stri de cate*oria a III(a=

  L1a4 L1b ( cl&dirile se dispun -n funcie de caracterul strii+

  ( n cazul regimului de construire continuu (niruit) cldirile se dispun fa dealiniament:

  ( pe aliniament sau cu respectarea retra*erii caracteristice strii respecti'e% cucondiia s& nu se lase calcane 'i#i!ile+

  ( retras fa& de aliniament cu minim +(metri -n ca#ul loti#&rilor e,istente cu parcelecare -ndeplinesc -n ma/oritate condiiile de construi!ilitate .i ec)ipare edilitare% iarstrile au profile minime de ;%< metri carosa!il cu trotuare de %@ metri+

  ( distanele se pot ma/ora -n ca#ul prote/&rii unor ar!ori sau -n ca#ul alipirii la ocl&dire e,istent& situat& mai retras% pentru a nu se crea noi calcane+

  ( se recomand& retra*eri fa& de aliniament de minim (metri pe stri de cate*oriaIII .i 0(metri pe stri de cate*oria II .i I+

  ( !anda de construi!ilitate a cl&dirilor cu re*im de construire continuu nu 'a dep&.iad2ncimea de 10.(metri de la alinierea cl&dirilor=

  ( -n f2.ia non aedificandidintre aliniament .i linia de retra*ere a alinierii cl&dirilor

  nu se permite nici o construcie cu e,cepia -mpre/muirilor% aleilor de acces .iplatformelor de ma,im

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  10/46

  ( retras fa& de aliniament cu minim (metri pe stri de cate*oria III .i 0.(metripe stri de cate*oria II .i I+

  ( retras fa& de aliniament cu minim +(metri -n ca#ul loti#&rilor e,istente cu parcelecare -ndeplinesc -n ma/oritate condiiile de construi!ilitate .i ec)ipare edilitare% iar

  strile au profile minime de ;%< metri carosa!il cu trotuare de %@ metri+

  ( distanele se pot ma/ora -n ca#ul prote/&rii unor ar!ori sau -n ca#ul alipirii la ocl&dire e,istent& situat& mai retras% pentru a nu se crea noi calcane+

  ( se recomand& retra*eri fa& de aliniament de minim (metri pe stri de cate*oriaIII .i 0(metri pe stri de cate*oria II .i I+

  ( -n f2.ia non aedificandidintre aliniament .i linia de retra*ere a alinierii cl&dirilornu se permite nici o construcie cu e,cepia -mpre/muirilor% aleilor de acces .iplatformelor de ma,im

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  11/46

  ARTICOLUL ; ( AF3LABAREA CLIRILOR DA E LIFITELE LATERALE HI3OBTERIOARE ALE 3ARCELELOR

  L1a % L1c % L1d % L1e (cl&dirile construite -n re*im -n.iruit se 'or alipi pe limitele laterale decalcanele de pe parcelele -n'ecinate pe o ad2ncime de ma,im 10.(metri% cu e,cepiacelor de col care 'or -ntoarce faade spre am!ele stri+

  ( -n ca#ul se*ment&rii -n.iruirii% spre interspaiu se 'or -ntoarce faade care 'or fi retrasede la limita propriet&ii la o distan& de cel puin /um&tate din -n&limea la corni.& -npunctul cel mai -nalt fa& de teren% dar nu cu mai puin de +.( metri+ se 'a respectaaceea.i pre'edere .i -n ca#ul -n care -n.iruirea este -n'ecinat& cu o funciune pu!lic&sau cu o unitate de referin&% a'2nd re*im de construire discontinuu+

  ( cl&dirile semi(cuplate se 'or alipi de calcanul cl&dirii de pe parcela al&turat& .i se 'orretra*e fa& de cealalt& limit& la o distan& de cel puin /um&tate din -n&limea la corni.&-n punctul cel mai -nalt fa& de teren% dar nu cu mai puin de +.( metri+ -n ca#ul -n careparcela se -n'ecinea#& pe am!ele limite laterale cu cl&diri retrase fa& de limitapropriet&ii a'2nd faade cu ferestre% cl&direa se 'a reali#a -n re*im i#olat+

  ( cl&dirile i#olate se 'or retra*e fa& de limitele laterale ale parcelei cu cel puin /um&tatedin -n&limea la corni.&% dar nu cu mai puin de +.(metri+

  L1a % L1c % L1d % L1e - retra*erea fa& de limita posterioar& a parcelei 'a fi e*al& cu

  /um&tate din -n&limea la corni.&% m&surat& -n punctul cel mai -nalt fa& de teren% dar numai puin de 0.(metri=

  ( -n ca#ul loturilor puin ad2nci se accept& construirea cl&dirilor pe latura posterioar& a

  parcelei numai -n ca#ul -n care pe aceast& limit& e,ist& de/a calcanul unei cl&diriprincipale de locuit% iar adosarea respect& -n&limea .i l&imea calcanului acesteia%pre'ederea nefiind 'ala!il& -n ca#ul unor ane,e .i *ara/e+

  L1b ( se 'a respecta caracterul esutului ur!an e,istent% conform 3=U=Z= ( M Zone construiteprote/ate +

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  12/46

  ARTICOLUL ( AF3LABAREA CLIRILOR UNELE DA E ALTELE 3E ACEEAHI

  3ARCEL

  L1a % L1b % L1c % L1d % L1e - distana minim& dintre cl&dirile de pe aceea.i parcel& 'a fie*al& cu -n&limea la corni.& a cl&dirii celei mai -nalte pentru faadele cu camerelocui!ile+ distana se poate reduce la /um&tate% dar nu la mai puin de .(metri% dac&fronturile opuse nu au camere locui!ile+

  ARTICOLUL K ( CIRCULAII HI ACCEBE

  L1a % L1b % L1c 4 L1d % L1e (parcela este construi!il& numai dac& are asi*urat un accescarosa!il de minim .(metri l&ime dintr(o circulaie pu!lic& -n mod direct sau prindrept de trecere le*al o!inut prin una din propriet&ile -n'ecinate+

  ( locuinele -n.iruite 'or a'ea asi*urat un acces -n partea posterioar& a parcelei de minim&0metri=

  ARTICOLUL ( BTAIONAREA AUTOPEICULELOR

  L1a % L1b % L1c % L1d % L1e ( staionarea auto'e)iculelor se admite numai -n interiorulparcelei% deci -n afara circulaiilor pu!lice=

  ARTICOLUL < ( JNLIFEA FAIF AFIBI8IL A CLIRILOR

  L1a % L1c % L1d% L1e( -n&limea ma,im& a cl&dirilor 'a fi 345 "1(metri$+ se admite un ni'elmansardat -nscris -n 'olumul acoperi.ului% -n suprafa& de ma,im ;

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  13/46

  L1a % L1c % L1d9 se admite un ni'el suplimentar la construciile de col -n ca#ul interseciilor -ncare cel puin una dintre stri este de cate*oria a II(a "7 metri$

  L1a % L1b ( se admit dep&.iri de 1-& metri numai pentru alinierea la corni.a cl&dirilor-n'ecinate -n ca#ul re*imului de construire -n.iruit sau cuplat=

  L1e - -n&limea ma,im& a cl&dirilor 'a fi 34 " metri$

  ARTICOLUL ( AB3ECTUL ETERIOR AL CLIRILOR

  L1a % L1b % L1c % L1d % L1e ( cl&dirile noi sau modific&rile 0 reconstruciile de cl&diri

  e,istente se 'or inte*ra -n caracterul *eneral al #onei .i se 'or armoni#a cu cl&dirile-n'ecinate ca ar)itectur& .i finisa/e+

  ( se inter#ice reali#area unor mansarde false+

  ( *ara/ele .i ane,ele 'i#i!ile din circulaiile pu!lice se 'or armoni#a ca finisa/e .iar)itectur& cu cl&direa principal&+

  ( se inter#ice folosirea a#!ocimentului .i a ta!lei str&lucitoare de aluminiu pentruacoperirea cl&dirilor% *ara/elor .i ane,elor+

  L1b (orice inter'enii -n #ona prote/at& se 'or a'i#a -n condiiile le*ii=

  ARTICOLUL 5 ( CONIII E ECI3ARE EILITAR

  L1a % L1b % L1c % L1d ( toate cl&dirile noi 'or fi racordate la reelele te)nico(edilitare

  pu!lice+

  ( la cl&dirile dispuse pe aliniament racordarea !urlanelor la canali#area plu'ial& 'a fif&cut& pe su! trotuare pentru a se e'ita producerea *)eii+

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  14/46

  ( se 'a asi*ura -n mod special e'acuarea rapid& .i captarea apelor meteorice -nreeaua de canali#are+

  ( toate noile !ran.amente pentru electricitate .i telefonie 'or fi reali#ate -n*ropat+

  ( se inter#ice dispunerea antenelor TP(satelit -n locuri 'i#i!ile din circulaiilepu!lice .i se recomand& e'itarea dispunerii 'i#i!ile a ca!lurilor CATP+

  L1e 9 se admit -n mod pro'i#oriu soluii locale% cu asi*urarea posi!ilit&ii de racordare la'iitoarele reele de ap& .i canali#are .i cu condiia respect&rii normelor de protecie sanitar&=

  ARTICOLUL 6 ( B3ATII LI8ERE BI B3ATII 3LANTATE

  L1a % L1b % L1c % L1d % L1e- spaiile li!ere 'i#i!ile din circulaiile pu!lice 'or fi tratate ca*r&dini de faad&+

  ( spaiile neconstruite .i neocupate de accese .i trotuare de *ard& 'or fi plantate cu *a#on.i cu un ar!ore la fiecare 1(( mp+

  ( se recomand& ca pentru -m!un&t&irea microclimatului .i pentru protecia construcieis& se e'ite impermea!ili#area terenului peste minimum necesar pentru accese=

  ARTICOLUL 7 ( JF3REQFUIRI

  L1a % L1b % L1c % L1d % L1e ( -mpre/muirile spre strad& 'or a'ea -n&limea de ma,im &.((metri din care un soclu opac de(.8( .i o parte transparent& du!lat& cu *ard 'iu+

  ( *ardurile spre limitele separati'e ale parcelelor 'or fi opace cu -n&limi de ma,im

  &.0(metri=

  BECIUNEA III: 3OBI8ILITI FAIFE E OCU3ARE HI UTILIZARE A TERENULUI

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  15/46

  ARTICOLUL @ ( 3ROCENT FAIF E OCU3ARE A TERENULUI "3OT$

  L1a % L1b % L1c ($OT "a#i" : 0;

  L1d ($OT "a#i" : &(;

  L1e - $OT "a#i" : 8(;

  ARTICOLUL ; ( COEDICIENT FAIF E UTILIZARE A TERENULUI "CUT$

  L1a % L1b% L1c (CUT "a#i" )en!ru /n*li"i $%1 : (< "). ADC="). !eren

  ( CUT "a#i" )en!ru /n*li"i $%& :

  1+ "). ADC="). !erenL1d ( CUT "a#i" )en!ru /n*li"i $%1 : ( "). ADC="). !eren

  ( CUT "a#i" )en!ru /n*li"i $%& : (> "). ADC="). !eren

  L1e - CUT "a#i" )en!ru /n*li"i $ : (8 "). ADC="). !eren

  ( CUT "a#i" )en!ru /n*li"i $%1 : 1& "). ADC="). !eren

  La 4 L! 4 Lc 4 Ld 4 Le ( -n ca#ul mansardelor% se admite o dep&.ire a CUT proporionalcu suplimentarea AC cu ma,im

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  16/46

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  17/46

  L&( 2U3ZONA LOCUIN4ELO5 INDI6IDUALE 7I COLECTI6E MICI CU

  $($%& NI6ELU5I 5EALIZATE $E 3AZA UNO5 LOTIZ?5I ANTE5IOA5E.

  GENERALITI: CARACTERUL ZONEI

  Bu!#ona se compune din urm&toarele tipuri de loti#&ri anterioare% re*lementate sau proiectate culocuine indi'iduale .i colecti'e mici reali#ate independent sau prin operaiuni ur!anistice culocuine standard:

  L&a( locuine indi'iduale .i colecti'e mici reali#ate pe !a#a unor loti#&ri ur!ane anterioare cu 3( 345 ni'eluri situate -n afara #onei prote/ate+

  L&b( locuine indi'iduale .i colecti'e mici reali#ate pe !a#a unor loti#&ri ur!ane anterioare cu 3( 345 ni'eluri situate -n #one prote/ate+

  3ARCELRI 3ROTEQATE CONDORF3=U=Z= 1 ZONE CONBTRUITE

  3ROTEQATE

  BU3RADAA3ARCELEI%REGIF E

  CONBTRUIRE

  = FINIF 0FAIF

  3OT FAIF

  ?

  Cu locuine inde)enden!e

  Cotroceni% 8lanc se menin

  nesc)im!atedimensiunile .iformele actualeale parcelelor 0se meninenesc)im!atre*imul de

  0< ;@

  oro!ani I% Faior Cora'u% 8aicului% Inter"Dilaret$% F&mulari% Her!an Pod&% Jn'oirii%Tacu% Intrarea Piilor% Oelul Ro.u% Cosielor%A'erescu% omenii

  0< 7

 • 7/25/2019 L- Zona de Locuit- BUCURESTI

  18/46

  construire

  3arcul Ioanid ;