Click here to load reader

Kwaliteitsjaarverslag 2017 - regina- ... zekerheid. De omgeving bestaande uit mensen en dingen en het zelfvertrouwen dragen bij aan een veilig en geborgen leefmilieu. Contact Relaties

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kwaliteitsjaarverslag 2017 - regina- ... zekerheid. De omgeving bestaande uit mensen en dingen en...

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

  Proceseigenaar  RvB  Versie  1.4  Status  Definitief  Gebruiker  Stichting Zorgrésidence Regina  Handtekening akkoord   

         

  Vastgesteld  28 juni 2018 

   

  Kwaliteitsjaarverslag 

  2017 

 •  

  Versie: 1.4  datum: 28 juni 2018  pagina 2 van 33   

  Inhoudsopgave 1  Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

  1.1  Profiel Stichting Zorgrésidence Regina .................................................................................... 4 

  1.2  Profiel personeelsbestand en personeelssamenstelling ....................................................... 12 

  1.3  Leeswijzer .............................................................................................................................. 13 

  2  Kwaliteit en veiligheid ................................................................................................................... 14 

  2.1  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning ............................................................................. 14 

  2.1.1  Inleiding ......................................................................................................................... 14 

  2.1.2  De werkwijze van SZR .................................................................................................... 14 

  2.1.3  Uitdagingen voor SZR .................................................................................................... 15 

  2.2  Wonen en welzijn .................................................................................................................. 15 

  2.2.1  Inleiding ......................................................................................................................... 15 

  2.2.2  De werkwijze van SZR .................................................................................................... 15 

  2.2.3  Uitdagingen voor SZR .................................................................................................... 17 

  2.3  Veiligheid ............................................................................................................................... 17 

  2.3.1  Inleiding ......................................................................................................................... 17 

  2.3.2  De werkwijze van SZR .................................................................................................... 17 

  2.3.3  Uitdagingen voor SZR .................................................................................................... 18 

  2.4  Leren en verbeteren van kwaliteit ........................................................................................ 19 

  2.4.1  Inleiding ......................................................................................................................... 19 

  2.4.2  De werkwijze van SZR .................................................................................................... 19 

  2.4.3  Uitdagingen voor SZR .................................................................................................... 20 

  3  Randvoorwaarden ......................................................................................................................... 20 

  3.1  Leiderschap, governance en management ........................................................................... 20 

  3.1.1  Inleiding ......................................................................................................................... 20 

  3.1.2  De werkwijze van SZR .................................................................................................... 21 

  3.1.3  Uitdagingen voor SZR .................................................................................................... 22 

  3.2  Personeelssamenstelling ....................................................................................................... 22 

  3.3  Gebruik van hulpbronnen ..................................................................................................... 23 

  3.3.1  Inleiding ......................................................................................................................... 23 

  3.3.2  De werkwijze van SZR .................................................................................................... 23 

  3.3.3  Uitdagingen voor SZR .................................................................................................... 24 

 •  

  Versie: 1.4  datum: 28 juni 2018  pagina 3 van 33   

  3.4  Gebruik van informatie ......................................................................................................... 24 

  3.4.1  Inleiding ......................................................................................................................... 24 

  3.4.2  De werkwijze van SZR .................................................................................................... 25 

  4  Verantwoording kwaliteitskader 2017 .......................................................................................... 25 

  4.1  Persoonsgerichte zorg en ondersteuning ............................................................................. 26 

  4.1.1  Uitkomsten van de verbeterpunten .............................................................................. 26 

  4.2  Wonen en welzijn .................................................................................................................. 27 

  4.2.1  Uitkomsten van de verbeterpunten .............................................................................. 27 

  4.3  Veiligheid ............................................................................................................................... 28 

  4.3.1  Uitkomsten van de verbeterpunten .............................................................................. 28 

  4.4  Leren en verbeteren van kwaliteit ........................................................................................ 29 

  4.4.1  Uitkomsten van de verbeterpunten .............................................................................. 29 

  4.5  Leiderschap, governance en management ........................................................................... 30 

  4.5.1  Uitkomsten van de verbeterpunten .............................................................................. 30 

  4.6  Personeelssamenstelling ....................................................................................................... 31 

  4.7  Gebruik van hulpbronnen ..................................................................................................... 32 

  4.7.1  Uitkomsten van de verbeterpunten .............................................................................. 32 

  4.8  Gebruik van informatie ......................................................................................................... 33 

  4.8.1  Uitkomsten van de verbeterpunten .............................................................................. 33 

   

 •  

  Versie: 1.4  datum: 28 juni 2018  pagina 4 van 33   

  1 Inleiding

  1.1 Profiel Stichting Zorgrésidence Regina De achter ons liggende jaren is veel gewijzigd binnen de zorg in het algemeen en binnen de zorg‐ en  dienstverlening van de complex‐intensieve (chronische) verpleeghuiszorg in het bijzonder. 

  Het profiel van zorgvraag en zorgaanbod van Stichting Zorgrésidence Regina (SZR) zal zich steeds  meer richten op gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen. 

  Bij toenemende zorgzwaarte (naar complexiteit en intensiteit) van een toenemend kwetsbare  bewoner (hoge leeftijd en comorbiditeit) zullen opnieuw hogere eisen aan zowel de professionaliteit  van de organisatie alsook aan die van de individuele medewerkers worden gesteld. Dit onder verder  dalen van tarieven en volume, een scherper afgebakende verhouding tussen professionele en  informele (mantel)zorg bij gelijktijdig toenemende kwaliteitseisen en resultaatsverantwoording. 

  In voorgaande decennia werd in de zorg‐ en dienstverlening van complex‐intensieve (chronische)  verpleeghuiszorg thematisch aandacht gegeven aan welzijn, woon‐ en leefklimaat. Naast de privacy  verruimende renovaties/ vernieuwbouw kreeg de bewoner als unieke persoon positie (bejegening,  levensverhaal, zingeving, zorgleefplan, bewoner als klant, et cetera) en zagen we ontwikkelingen als  belevingsgerichte zorg, leefstijlgroepen, kleinschalig groepswonen, et cetera. 

  Mede gevoed door het in de media uitlichten van incidenten en tekortkomingen in de sector en  hierop reagerende toezichtsystemen heeft e