Kurzy vysokohorského lyžování Vars 2011 – KTS/LTV2B, KLYP2, KCVH

 • View
  28

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- PowerPoint PPT Presentation

Text of Kurzy vysokohorského lyžování Vars 2011 – KTS/LTV2B, KLYP2, KCVH

 • Kurzy KTVS PF JU ve Francii ve stediscch Vars Risoul a v Alpe dHuez

  Na tyto kurzy se mohou hlsit posluchai kte maj zapsan nsledujc pedmty:kurz lyovn 2. ronku oborovho studia TV - KTS/LTV2Broziujc kurz lyovn studia uitelstv pro 1. st. Z KTS/KLYP2vbrov kurz vysokohorskho lyovn a carvingu KTS/KCVH

 • Kurzy vysokohorskho lyovn Vars 2011 KTS/LTV2B, KLYP2, KCVHCelkov cena 7 800,- K. V cen je doprava, 7 x ubytovn, 7 x skipas, pjovn ly Supershorties (L= 100 cm) Odjezd: pondl 3. 1. a 10. 1. 2011 veer Nvrat: steda 12. a 19. 1. 2011 (vpolednch hodinch). Trasa: celkem cca. 1000 km . Budjovice, Doln Dvoit, Linz (A), Salzburg (A), Innsbruck (A), prsmyk Brenner (A/I), Verona (I), Milano (I), Torino (I), prsmyk Montgenevre (I/F), Briancon (F), Vars. Vedouc kurz: Doc. Dr. Jan tumbauer, CSc.Instruktoi kurz: Doc. Dr. Zdenk ebrle, CSc., Doc. Dr. Emil epka, CSc., PhDr. Petra Krsov, Ph.D PaedDr. Gustav Bago, Ph.D, prof. RNDr Pavel Tlust CSc.(sloen instruktorskho sboru bude upesnno) Ubytovn: Pmo vhorskm letovisku Vars vnadmosk vce 1850 m. vrezidenci Bouquetin. Vt jsou estilkov a osmilkov apartmny (36 41 m2) 1 lonice se 2 lky nebo palandou, kabina spalandou, obvac pokoj skuchyskm koutem, jdelnm koutem a rozkldacm gauem pro 2 osoby event. 4 osoby (mono i typ uplk), koupelna, WC, u vtiny apartmn balkon. Kuchysk kout je vybaven lednic, elektrickm sporkem, troubou nebo mikrovlnkou a ndobm. Pjezd autobusu a pmo krezidenci. Vzdlenost od lyaskch cest cca. 100 m. Stravovn: ve vlastn reii, vzhledem kcenm je vhodn si dovzt vtinu potravin a surovin (vtrvanliv prav) zR. Na pit vezte nejlpe prkov rozpustn npoje (spe vce, ne mn) a aj, voda tekouc vapartmnech je pitn.Vcelkov cen 7 800,- je zahrnuto: 7x ubytovn, pobytov taxa, doprava, 7 denn skipas pro oblast Vars - Risoul, poplatky za vodu a elektinu, sluby delegta vpobytovm mst, pjovn za lye SupershortiesVcen naopak nen zahrnuto: jakkoliv stravovn. Kad astnk se stravuje individuln. Studia jsou pro vaen dobe vybavena. V bezprostedn blzkosti jsou obchody s potravinami a pekastv. Mon je tak stravovn v blzkch restauracch. Ceny jsou ovem velmi vysok. Dle cena nezahrnuje kauci. Ubytovatelem je poadovna kauce ve vi 50, - EUR na osobu, kter mus bt pedna na zatku pobytu. Na zvr pobytu je kauce vrcena v pln vi za pedpokladu, e studio bude vrceno v pvodnm, nepokozenm stavu. Kauci pedte po pjezdu na pobytov msto delegtovi cestovn kancele. Vcen nen ani prbn a ani zvren klid. V den odjezdu pedvaj uklizen studia dle pokyn delegta cestovn kancele.Skipasy: Na skipas je poteba fotografie pasovho formtu.POJITN: Vichni astnci zjezdu jsou naprosto bezpodmnen povinni se komplexn pojistit (lebn vlohy v zahrani a zpsoben kody druhm osobm v kategorii lyovn)na celu aktivn dobu zjezdu (ter 00:00 hod ter 24:00 hod). KTVS zajist odpovdajc pojitn za 200 K. astnci, kte maj vlastn dlouhodob pojitn odpovdajc tomuto poadovanmu, podep prohlen, e tento druh pojitn vlastn. Na zklad toho nebudou platit tento pplatek 200 K. Vppad, e nkdo nebude schopen pedloit platn pojitn pi odjezdu autobusu na kurs, bude znj vylouen. Doporuen: 100, - EUR jako rezerva nad rmec kapesnho kppadnmu lkaskmu oeten, prun mal zavazadlo do autobusu se stravou na cestu, boty na pezut pi cest autobusem, lye v povlaku.Vybaven na kurz: Sjezdask vzbroj zahrnujc carvingov lye sR max. 16 m, odborn sezen a funkn bezpenostn vzn, hole sodpovdajc dlkou, sjezdov boty sdostatenou dopednou flex. Sjezdask vstroj sdobrmi tepeln-izolanmi vlastnostmi (vhodnou do alpskho prosted) vetn lyask pilby a lyaskch sjezdovch brl.Storno poplatky: viz veobecn podmnky CK Sally Tours.Upesujc pokyny budou zveejnny na http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/zvkPihlky: V. Pohankov sekretka KTVS PF JU, tlovch. pavilon JU Na Sdkch, tel. 387773170, vpohankova@pf.jcu.cz

 • Zpotov poadavky (plat jen pro 2. ro. oborovho studia TV!): sjdn praxe (znmky ztchto dovednost klasifikovan na konci tohoto kurzu budou zapotny do zkouky zlyovn ve 3. ronku!)Stedn paraleln obloukOblouk spibrzdnm, nebo jin modifikovan oblouk (podle snhovch podmnek)Dynamick carvingov oblouk technikou univerzlnho carvinguRacecarvingov obloukFuncarvingov obloukPi vcviku se pedpokldaj teoretick znalosti minimln zrelevantnho obsahutitul doporuen literatury! Tuto literaturu je mono zskat u sekretky KTVS.Literatura doporuen:BENEOV, D., TUMBAUER, J. koln lyovn II. Suice: Nakladatelstv Dr. Radovan Rebstck, 2006, 126 s. ISBN 80-86876-05-05. TUMBAUER,J. & Vobr, R. Modern lyovn. . Budjovice: Kopp, 2005. 125 s. ISBN 80-7232-266-4TUMBAUER,J. & Vobr, R. Carving. . Budjovice: Kopp, 2007. 126 s. ISBN 978-80-7232-337-1TUMBAUER,J. & Vobr, R. Soubor pednek zlyovn I. (CD) . Budjovice: Jihoesk univerzita, 2007. 194 s. ISBN 978-80-7394-024-9TUMBAUER,J. Soubor pednek zlyovn II. (CD) . Budjovice: Jihoesk univerzita, 2007. 147 s. ISBN 978-80-7394-025-6Literatura roziujc:EGGEN, K. et al. Schneesport Schweiz. Switzerland: SIVS, 2000.368 s. ISBN 3-9522144-0-X GNAD, T. et al. Kapitoly zlyovn. Praha: UK Karolinum, 2000.HRUSA, J., TUMBAUER, J. Vybran cvien pro ncvik carvingu. Tl. Vch. Sport Mld. 2003, vol. 69, . 2, s. 20 23.JELEN, K., PBRAMSK, M., KOHOUTEK, M. Biomechanika a motorick pedpoklady alpskch discipln. esk kola lyovn 1. Praha: UK FTVS 2001.180 s. ISBN 8086317-10-2.SOUKUP, J. Lyovn podle alpskch lyaskch kol. Praha: Olympia, 1991. STROBL, K., BEDICH, L. Ume lyovat. Olomouc: Univerzita Palackho 1999. 109 s. ISBN 80-7067-990-5. STROBL, K., TANCL, P. Lyovn ssmvem. esk svaz lyaskch kol 2002. 64 s. TUMBAUER,J. Soubor cvien pro ncvik carvingu. Metodick dopis. Svaz lya esk republiky 2002. TUMBAUER, J., VOBR, R. Abeceda carvingu. Praha: Happy Sport, vytiskla Roseoptica, 2009, 125 s. ISBN 978-80-254-3790-2

 • Kurz vysokohorskho lyovn, carvingu a snowboardingu ve Francii vTOP stedisku Alpe dHuez 25. 3. 3. 4. 2011Tyto kurzy jsou vypsny pro tyto zkratky STAG: KCVHTato lyask oblast pezdvan Slunen ostrov se rozkld vSavojskch Alpch. Velk nadmosk vka, ledovec Serane a mnostv snhovch dl umouj lyovn do pozdnho jara. Jedn se o lanovkami vzjemn propojenou oblast pti stedisek pod jednm skipasem. Ta zahrnuje 250 km sjezdovek, 18 kabinovch lanovek, 25 sedaek a 43 vlek. Tyto parametry ji zaazuj na 10. msto vEvrop co do velikosti. Vkov rozdl oblasti je od 1100 m n. m. do 3330 m n. m. Vrcholem nabdky je 16 km dlouhho sjezdu po ern sjezdovce. Celkov cena 7 300,- K. V cen je doprava, 7 x ubytovn, 6 x skipas Odjezd: ptek 25. 3. 2011 veer rno Nvrat: nedle 3. 4. rno. Vedouc kurzu: Doc. Dr. Zdenk ebrle, CSc., Instruktoi kurz: Doc. Dr. Jan tumbauer, CSc., PhDr. Petra Krsov, Ph.D Ubytovn: Pmo vpobonm horskm letovisku Oz en Oisans Passo Tonale nadmosk vce 1 350 m. vrezidenci Couleurs Vt jsou apartmny jejich sloen bude upesnno. Vdy s vybavenm kuchyskm koutem, vanou nebo sprchou a WC. Stravovn: ve vlastn reii, vzhledem kcenm je vhodn si dovzt vtinu potravin a surovin (vtrvanliv prav) zR. Jako zavazadlo pouijte nejlpe mkkou taku, nebo kufr, hlavn ne krosnu skonstrukc. dn kartony balench npoj!!! Na pit vezte nejlpe prkov rozpustn npoje (spe vce, ne mn) a aj, voda tekouc vapartmnech je pitn. Vcelkov cen 7 300,- je zahrnuto: 7x ubytovn, pobytov taxa, doprava, 6 denn skipas pro Grandes Rousses Vcen naopak nen zahrnuto: jakkoliv stravovn. Kad astnk se stravuje individuln. Studia jsou pro vaen dobe vybavena. V bezprostedn blzkosti jsou obchody s potravinami a pekastv. Mon je tak stravovn v blzkch restauracch. Ceny jsou ovem velmi vysok.. POJITN: Vichni astnci zjezdu jsou povinni se komplexn pojistit (naprosto povinn proti lebnm vlohm v zahrani a proti zpsobenm kodm) na celu aktivn dobu zjezdu (soboty 26. 3. 00:00 hod soboty 2. 4. 24:00 hod). KTVS zajist pipojitn lebnch vloh vzahrani a za kodu zpsobenou druh osob za cenu do 200,- K. Studenti kte maj vlastn tomu odpovdajc pojitn podep prohlen o tomto pojitn a poplatek 200,- se na n nevztahuje. Vppad, e nkdo nebude schopen pedloit platn pojitn pi odjezdu autobusu na kurs, bude znj vylouen. Storno poplatky: viz veobecn podmnky CK Victoria Brmo Upesujc pokyny budou zveejnny na http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/zvkPihlky: V. Pohankov sekretka KTVS PF JU, tlovch. pavilon JU Na Sdkch, tel. 387773170, vpohankova@pf.jcu.cz

 • Lanovky zanaj jezdit v 9:00 a to bvaj sjezdovky tm przdn. Ostatn v lednu je ve Varsu neuviteln mlo lya.

 • Zdej panoramata jsou pro ns Stedoevropany chvatn. Vars i Alpe dHuez navc pat k nejslunenjm alpskm stediskm.

 • To je prav vysokohorsk Freeride, kter asto ob stediska umouj

 • Ve stedisku Vars je nae ubytovn v modern a velmi vhodn poloen rezidenci Bouquetin. Jej nadmosk vka je pes 1 900 m. Rezidence Couleurs Soleil v Alpe dHuez je v cca. 1 350 m n. m.

 • Nejvy bod dosaiteln vlekem ve stedisku Vars 2 750 mv Alpe dHuez je to a 3 330 m)

 • Carving pokad jinak

 • irok a voln dlnice vybzej k vyzkouen vy rychlosti, oberstvovac stanice zase k odpoinku.

 • Na kurzech psob v celosttnch pomrech esk republiky pikov kvalifikovan a zkuen uitel vyznvajc nejmodernj trendy techniky a metodiky lyovn

 • Pro drbu vaich ly doporuujeme servis vybaven pikovou technikou:

 • Partner podporujc AZ lyovn KTVS PF JU