KUNNSKAP For 2015-12-15آ  rأ¥der og globalt. Dette heftet er utgitt av Klima- og miljأ¸departementet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KUNNSKAP For 2015-12-15آ  rأ¥der og globalt. Dette heftet er utgitt av Klima- og...

 • kostnadsfrie undervisningsmateriell

  KUNNSKAP

  Alt i denne katalogen er helt GRATIS!

  Nå over 80

  materiell

  For deg som jobber i skolen

  Nå finn er du

  din inn logging

  s-

  inform asjon p

  å

  baksid en!

 • I hånden holder du nå vår aller nyeste katalog med inspira- sjon og presentasjon av vårt utvalg. Disse kostnadsfrie under- visningsmateriell og mange fler finner du på SubjectAid.no, og det er også der du bestiller. Når det er gjort, tar det bare noen dager før du mottar materiellet.

  På SubjectAid.no finner du stoff fra en rekke ulike områder. Her har vi samlet undervisningsmateriell fra organisasjoner, myndigheter og bedrifter på ett og samme sted.

  Du kan utdype og komplettere undervisningen med kost- nadsfritt og dagsaktuelt informasjonsmateriell!

  Bestill til dine elever – la dem få sitt eget eksemplar i hån- den. Velg blant brosjyrer, faktaark, undervisningsopplegg, spill, plakater, filmer og magasiner. Mange av materiellene har lærerveiledninger med informasjon og ideer om hvor- dan de kan brukes.

  Dette er kun et utvalg – hele sortimentet finner du på SubjectAid.no.

  Det beste av alt har vi spart til slutt – alle våre materiell er helt gratis for deg som jobber i skolen! Det påløper ingen kostnader for frakt eller administrasjon. Det lover vi!

  SubjectAid.no distribuerer materiell fra organisasjoner, myndig- heter og bedrifter til skoler, høyskoler og universiteter i Norge. Tjenesten er gratis for lærere, utdannings- og yrkesrådgivere samt annet skolepersonell.

  GRATIS for deg og dine elever!

  22 83 18 00 info@subjectaid.no

  Slik bestiller du på www.subjectaid.no

  For å gjennomføre bestillin- gen – logg inn hvis du allerede er medlem. Ellers klikker du på ”Nytt medlem” og fyller ut leveringsadressen.

  Gjennomfør bestillingen – du får materiellet i løpet av et par dager. Helt kostnadsfritt og fraktfritt.

  Oppgi hvor mange eksempla- rer du vil ha av et materiell, og legg det i kundevognen.

  Du bestiller på www.subjectaid.no, der du også får tilgang til hele sortimentet samt alle digitale filer som lærerveiledninger og fordypninger. Det er enkelt:

  Når du har bestilt alle arti- klene du vil ha – gå til den grønne knappen ”Vis/fullfør ordren” øverst til høyre.

  1

  2

  3

  4

  Du kan chatte med meg! Rebecca på kundetjeneste

  Kontakt kundetjeneste Tlf 22 83 18 00 E-post info@subjectaid.no www.facebook.com/subjectaid.no Live chat

  VÅRSEMESTERET 2016 // S2

  M ILJØ

  MERKET

  241 393

  Trykksak

 • Hannas hus – og de skjulte farene Miljødirektoratet Art nr 41822

  Undervisningsopplegget Hannas hus er et enkelt nettbasert verktøy, ferdig til bruk i naturfag og passer godt for elever i barneskolen. De mest relevante kom- petansemålene er knyttet mot Forskerspiren etter 2. og 7. årstrinn. Hensikten er å sette søkelys på farene ved farlige kjemikalier og hvordan man bruker kjemi- kalier på en sikker måte. Hannas hus introduserer de ni symbolene som brukes for merking av kjemikalier for elevene, slik at de skal få en bedre forståelse for betydningen av de ulike farene. I forbindelse med lansering av undervisningsopplegget, sendes det ut en plakat som kan henges opp i klasserom- met og 30 linjaler med oversikt over faresymbolene. Lærerveiledning for undervisningsopplegget lastes ned på subjectaid.no

  Kystverket tar ansvar for sjøveien Kystverket Art nr 44001

  Vern mot akutt forurensning Kystverket Art nr 44002

  BESTILL GRATIS PÅ SUBJECTAID.NO TLF 22 83 18 00 E-POST INFO@SUBJECTAID.NO

  Historier om skog, fjell og kulturlandskap Klima- og miljødepartementet Art nr 42208

  Norges langstrakte land har en rik natur. Vi har en stor variasjon i geo- logi, landskap, naturtyper og arter. En sunn natur er en forutsetning for vekst og velferd. Dersom vi skal fortsette å kunne nytte oss av tjenestene og godene vi får fra naturen, må vi derfor ta vare på den. Dette heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i skogen, på fjellet og i vårt kulturlandskap, og fortellinger om spesielle arter og

  naturtyper av stor betydning. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregåen- de skole.er i ungdomsskole og videregående skole.

  Hav og Kyst Klima- og miljødepartementet Art nr 42207

  Alt liv begynte i havet, og det er fortsatt viktig for vår eksistens. Ressursene i havet har bygget vår rikdom og velstand og hatt stor betyd- ning for Norge som nasjon, vår kultur og vår identitet. Havbunnen er en biologisk skattkiste som vi fortsatt vil høste av på en bærekraftig måte. Men alt tyder på at presset på ressursene vil øke i framtida, både i våre havom- råder og globalt. Dette heftet er utgitt

  av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og natur- områder av stor betydning. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregåen- de skole.

  Klassesett med en plakat i A1 format

  og 30 linjaler

  ”Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjenkjenne fare- symbol for farlige stoffer og for farlig lys. Læreplan i naturfag – kompetansemål, 1.2. Forskerspiren.

  Miljøagentrapporten – TEMA KLIMA Miljøagentene Art nr 35838

  Miljøagentrapporten er Miljøagentenes medlemsblad. I dette nummeret er hovedtemaet klima. Bladet inneholder artikler, aktiviteter og konkurranser av varierende vanskelighetsgrad, tilrette- lagt barn i grunnskolealder. Innholdet kan brukes som et læringsverktøy og for å skaffe tilrettelagt informasjon om klima og miljø. Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Miljøagentene vil skape et varig og

  løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. Blad i A4, 36 sider. Passende målgruppe: I hovedsak barn på barne- og mellomtrinnet.

  NYNY

 • VÅRSEMESTERET 2016 // S4

  Norsk Sokkel Oljedirektoratet Art nr 42911

  Les mer om utviklingen av norsk olje- virksomhet – det er 50 år siden den første konsesjonsrunden. Hvor sikkert det å jobbe offshore – den gang og i dag. Nasjonalbibliotekar Aslak Myhre og hans far Eldar som forteller om sine opplevelser med å jobbe i og vokse opp i oljealderen. Hva er status for oljeindustrien? Olje- og energimi- nister Tord Lien svarer i et intervju. Og hvilke jobber kan en geolog få innen ulike samfunnsområder? Hørt om petabyte? Oljedirektoratet admi- nistrerer enorme datamengder fra sok- kelen. Magasin i A4, 40 sider.

  Allemannsretten, bokmål Miljødirektoratet Art nr 43701

  Klima i endring Miljødirektoratet Art nr 41821

  Sikkerhet – status og signaler 2014–2015 Petroleumstilsynet Art nr 43511

  FNs klimapanel la fram sin oppsum- mering av klimaforskningen i løpet av 2013 og 2014, i 3 delrapporter. Heftet handler om klimaendringer og konsekvenser av disse fram til dag, hvilke klimaendringer og konsekven- ser vi kan stå overfor fram mot 2100, hvordan og hva vi kan tilpasse oss til, i tillegg til hvordan vi kan kutte utslipp og holde oppvarmingen under 2 grader. Heftet er laget spesielt med tanke på skoleverket, og inneholder

  lettfattelig tekst, faktabokser og infografikk. Se også filmene som er laget til hver av delrapportene. I midten av heftet finnes en utbrett- bar plakat med gode eksempler på tilpasning til klimaendringene og hvordan du selv kan kutte i utslipp. Den kan enkelt nappes ut og henges opp i klasserommet. hefte, 27 sider.

  Hovedtemaet i denne utgaven er Ptils nye hovedprioritering Sikker senfase. Vi gir deg bakgrunn, fakta og innsikt i hvorfor Ptil har utpekt dette som et satsingsområde. Hva kjennetegner senfase? Hvilke utfordringer er det snakk om – og hvordan kan de hånd- teres? Et annet viktig tema som blir viet plass er Risikoutsatte grupper. Hva er status, hvilke resultater er oppnådd og hvor bør næringen rette

  Dialog – Eventyrer i arktis Petroleumstilsynet Art nr 43515

  Dialog – Risiko i flere fasetter Petroleumstilsynet Art nr 43513

  Dialog – Hva koster det å kutte? Petroleumstilsynet Art nr 43509

  NY

  Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, og i denne brosjyren får du informasjon om hva du bør vite om den. Den er kanskje mest relevant for ungdomstrinnet (8.–10. trinn), der alle- mannsretten inngår i et av kompetansemå- lene i Kroppsøvingsfaget. I tillegg kan det også være relevant for noen av valgfagene. Elever på småtrinnet skal bl.a. lære om sporløs ferdsel, og andre trinn skal kunne planlegge turer. Lærere kan for eksempel bruke brosjyren i planleggingen av undervis- ningen for hele grunnskolen og videregåen- de skole. 16 sider. Finnes også på nynorsk, engelsk og tysk!

  Finn es og

  så på enge

  lsk!

  Finn es og

  så på enge

  lsk!

  Finn es og

  så på enge

  lsk!

  innsatsen? I Sikkerhet – status og signaler vil du også finne omta- le av en rekke andre sentrale saker på sikkerhetsområdet – både fra året som gikk og året som nettopp har begynt. Finnes også på engelsk!

 • BESTILL GRATIS PÅ SUBJECTAID.NO TLF 22 83 18 00 E-POST INFO@SUBJECTAID.NO

Recommended

View more >