of 61 /61
KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU Školska godina 2018./19. HRVATSKI JEZIK Predmetno područje ODLIČAN (5) učenik/učenica Jezik procjenjuje i argumentira jedninu i množinu imenica sastavlja tekst koji sadržava opće i vlastite imenice te jedninu ili množinu primjenjuje pravilo pisanja velikog početnog slova na novim i poznatim primjerima primjenjuje pravilo pisanja umanjenica i uvećanica sastavlja tekst s umanjenicama i uvećanicama primjenjuje skupove ije/je/e/i u usmenom i pisanom izražavanju osmišljava smislenu rečenicu koristeći se zadanim glagolom određuje pridjeve i ostale vrste riječi, utvrđuje sličnosti i razlike objašnjava ulogu pridjeva kao riječi koje opisuju imenicu te izdvaja pridjeve u zadanim rečenicama argumentira i primjenjuje nabrajanje u pisanju rečenica i sastavaka objašnjava i primjenjuje uporabu kratica u rečenicama i tekstu Jezično izražavanje samostalno osmišljava monolog i dijalog argumentira i primjenjuje pravila uspješnog sporazumijevanja kreativno sudjeluje u stvaranju zajedničke priče, predlaže rješenja osmišljava i analizira obavijest poštujući sve odrednice pravilnog oblikovanja obavijesti izvješćuje poštujući kronološki slijed događaja i potkrjepljuje zaključke analizira i piše sastavak s jasno izraženim dijelovima poštujući pravopisnu normu analizira i čita dramski tekst i igrokaz poštujući vrjednote govorenoga jezika sastavlja plan rasprave te argumentira stajalište poštujući tuđe mišljenje procjenjuje i primjenjuje pravopisnu normu u skladu s prethodnim znanjem Književnost prosuđuje i argumentira temu, ritam i rimu u poeziji zaključuje i argumentira temu u proznom djelu utvrđuje šaljivo u pjesmi i pjesmu kao takvu aktualizira događaje i likove s vremenom i mjestom radnje

KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka...

Page 1: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU

Školska godina 2018./19.

HRVATSKI JEZIK

Predmetno

područje

ODLIČAN (5)

učenik/učenica

Jezik procjenjuje i argumentira jedninu i množinu imenica

sastavlja tekst koji sadržava opće i vlastite imenice te jedninu ili

množinu

primjenjuje pravilo pisanja velikog početnog slova na novim i poznatim

primjerima

primjenjuje pravilo pisanja umanjenica i uvećanica

sastavlja tekst s umanjenicama i uvećanicama

primjenjuje skupove ije/je/e/i u usmenom i pisanom izražavanju

osmišljava smislenu rečenicu koristeći se zadanim glagolom

određuje pridjeve i ostale vrste riječi, utvrđuje sličnosti i razlike

objašnjava ulogu pridjeva kao riječi koje opisuju imenicu te izdvaja

pridjeve u zadanim rečenicama

argumentira i primjenjuje nabrajanje u pisanju rečenica i sastavaka

objašnjava i primjenjuje uporabu kratica u rečenicama i tekstu

Jezično

izražavanje

samostalno osmišljava monolog i dijalog

argumentira i primjenjuje pravila uspješnog sporazumijevanja

kreativno sudjeluje u stvaranju zajedničke priče, predlaže rješenja

osmišljava i analizira obavijest poštujući sve odrednice pravilnog

oblikovanja obavijesti

izvješćuje poštujući kronološki slijed događaja i potkrjepljuje zaključke

analizira i piše sastavak s jasno izraženim dijelovima poštujući

pravopisnu normu

analizira i čita dramski tekst i igrokaz poštujući vrjednote govorenoga

jezika

sastavlja plan rasprave te argumentira stajalište poštujući tuđe

mišljenje

procjenjuje i primjenjuje pravopisnu normu u skladu s prethodnim

znanjem

Književnost prosuđuje i argumentira temu, ritam i rimu u poeziji

zaključuje i argumentira temu u proznom djelu

utvrđuje šaljivo u pjesmi i pjesmu kao takvu

aktualizira događaje i likove s vremenom i mjestom radnje

Page 2: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

procjenjuje i argumentira odluke i postupke likova

osmišljava usporedbe i zamjećuje ih u poeziji i prozi

prosuđuje o razlikama i sličnostima pripovijetke i basne

komentira i kritički se osvrće na dječji roman

Medijska

kultura

povezuje ulogu glumca s njegovim vanjskim izgledom i izrazom lica

procjenjuje i argumentira dječji film u usporedbi s animiranim crtanim i

lutkarskim filmom te osmišljava priču

argumentira i kritički se osvrće na radijsku emisiju za djecu

procjenjuje i primjenjuje pravilnu uporabu dječje enciklopedije

Predmetno

područje

VRLO DOBAR (4)

učenik/učenica

Jezik analizira i uspoređuje jedninu i množinu imenica

analizira tekst koji sadržava opće i vlastite imenice te jedninu ili

množinu

analizira i objašnjava pravilo pisanja velikog početnog slova na novim i

poznatim primjerima

objašnjava i razlikuje pravilno pisanje umanjenica i uvećanica

upotrebljava skupove ije/je/e/i pri usmenom i pisanom izražavanju

prema pravopisnoj normi

analizira glagole i prepoznaje ih u rečenici

analizira pridjeve i ostale vrste riječi te utvrđuje sličnosti i razlike

izdvaja pridjeve u zadanim rečenicama

objašnjava i primjenjuje nabrajanje u pisanju rečenica i sastavaka

primjenjuje pravilnu uporabu kratica u rečenicama i tekstu

Jezično

izražavanje

analizira i uspoređuje monolog i dijalog

analizira pravila uspješnog sporazumijevanja te osmišljava plan

uspješne komunikacije

sudjeluje u stvaranju zajedničke priče i predlaže rješenja

sastavlja obavijest poštujući sve odrednice pravilnog oblikovanja

obavijesti

sastavlja izvješće poštujući kronološki slijed događaja i izvodi zaključak

piše sastavak s jasno izraženim dijelovima poštujući pravopisnu normu

čita dramski tekst i igrokaz poštujući naglaske i intonaciju

sudjeluje u raspravi i oblikuje plan rasprave te potkrjepljuje stajalište

Page 3: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

analizira i primjenjuje pravopisnu normu u skladu s prethodnim

znanjem

Književnost prepoznaje i analizira temu, ritam i rimu u poeziji

zamjećuje i analizira temu u proznom djelu

analizira, razlikuje i uspoređuje šaljivu pjesmu od drugih

objašnjava i uspoređuje događaje i likove s vremenom i mjestom

radnje

objašnjava i uspoređuje odluke i postupke likova

upotrebljava usporedbe i prepoznaje ih u poeziji i prozi

objašnjava razlike i sličnosti pripovijetke i basne

raščlanjuje obilježja dječjeg romana

Medijska

kultura

uspoređuje dječji film s animiranim crtanim i lutkarskim filmom i

analizira ga

analizira radijsku emisiju za djecu te prepoznaje zvučna sredstva

analizira i primjenjuje pravilnu uporabu dječje enciklopedije

Predmetno

područje

DOBAR (3)

učenik/učenica

Jezik izdvaja imenice kao vrstu riječi te razlikuje jedninu i množinu imenica i

opće imenice

objašnjava i primjenjuje pravilo pisanje velikog početnog slova

pravilno izgovara umanjenica i uvećanice u tekstu i piše ih

upotrebljava skupove ije/je/e/i pri usmenom i pisanom izražavanju uz

manja odstupanja

razlikuje glagole od ostalih vrsta riječi te ih prepoznaje u rečenici

razlikuje pridjeve od ostale vrste riječi

primjenjuje nabrajanje u pisanju rečenica i sastavaka

primjenjuje kratice u rečenicama i tekstu uz manja odstupanja

Jezično

izražavanje

uspoređuje monolog i dijalog

objašnjava pravila uspješnog sporazumijevanja te sudjeluje u

samostalnom govornom nastupu

sudjeluje u stvaranju zajedničke priče te iznosi rješenja uz učiteljevu

pomoć

sastavlja obavijest uz manja odstupanja pri oblikovanja obavijesti

sastavlja izvješće poštujući kronološki slijed događaja uz manja

odstupanja

piše sastavak poštujući pravopisnu normu

čita dramski tekst i igrokaz

Page 4: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

sudjeluje u raspravi i poštuje plan rasprave

primjenjuje pravopisnu normu u skladu s prethodnim znanjem

Književnost prepoznaje temu, ritam i rimu u poeziji

prepoznaje temu u prozi

razlikuje i uspoređuje šaljivu pjesmu od drugih pjesama

uspoređuje događaje i likove s vremenom i mjestom radnje

objašnjava odluke i postupke likova

zamjećuje usporedbu u poeziji i prozi

uspoređuje razlike i sličnosti pripovijetke i basne

objašnjava obilježja dječjeg romana

Medijska

kultura

uspoređuje dječji film u odnosu prema animiranom crtanom i

lutkarskom filmu

objašnjava obilježja radijske emisije za djecu

primjenjuje pravilnu uporabu dječje enciklopedije

Predmetno

područje

DOVOLJAN(2)

učenik/učenica

Jezik prepoznaje imenice kao vrstu riječi te razlikuje jedninu i množinu

imenica, prepoznaje opće imenice

piše veliko početno slovo uz manja odstupanja

izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu uz manja odstupanja

upotrebljava skupove ije/je/e/i pri usmenom i pisanom izražavanju uz

učiteljevu pomoć

prepoznaje glagole u rečenici i tekstu

prepoznaje pridjeve

daje primjere nabrajanja u pisanju

primjenjuje kratice u rečenicama i tekstu uz učiteljevu pomoć

Jezično

izražavanje

prepoznaje monolog i dijalog

prepoznaje pravila uspješnog sporazumijevanja te sudjeluje u

govornom nastupu uz povremenu učiteljevu pomoć

sudjeluje u stvaranju zajedničke priče

oblikuje kraću obavijest uz pomoć učitelja

izvješćuje o obavljenom zadatku uz manja odstupanja i prepoznaje

važnost izvješćivanja

piše sastavak poštujući pravopisnu normu uz manja odstupanja

Page 5: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

sudjeluje u raspravi

primjenjuje pravopisnu normu u skladu s prethodnim znanjem uz

učiteljevu pomoć

Književnost prepoznaje temu, ritam i rimu u poeziji uz manja odstupanja

prepoznaje temu u prozi uz učiteljevu pomoć

prepoznaje šaljivu pjesmu uz pomoć učitelja

navodi i prepoznaje događaje i likove s vremenom i mjestom radnje,

prepoznaje odluke i postupke likova

prepoznaje usporedbu u poeziji i prozi

prepoznaje obilježja pripovijetke i basne

prepoznaje obilježja dječjeg romana

Medijska

kultura

prepoznaje dječji film u odnosu prema animiranom crtanom i

lutkarskom filmu

prepoznaje obilježja radijske emisije za djecu

primjenjuje pravilnu uporabu dječje enciklopedije uz povremeno

vodstvo

Predmetno

područje

NEDOVOLJAN(1)

učenik/učenica

Jezik ne prepoznaje imenice kao vrstu riječi , ne razlikuje jedninu i množinu

imenica,ne prepoznaje opće imenice

ne piše veliko početno slovo uz manja odstupanja

ne izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu uz manja odstupanja

ne upotrebljava skupove ije/je/e/i pri usmenom i pisanom izražavanju

uz učiteljevu pomoć

ne prepoznaje glagole u rečenici i tekstu

ne prepoznaje pridjeve

ne daje primjere nabrajanja u pisanju

ne primjenjuje kratice u rečenicama i tekstu uz učiteljevu pomoć

Jezično

izražavanje

ne prepoznaje monolog i dijalog

ne prepoznaje pravila uspješnog sporazumijevanja nesudjeluje u

govornom nastupu uz povremenu učiteljevu pomoć

ne sudjeluje u stvaranju zajedničke priče

ne oblikuje kraću obavijest uz pomoć učitelja

ne izvješćuje o obavljenom zadatku uz manja odstupanja i prepoznaje

važnost izvješćivanja

ne piše sastavak poštujući pravopisnu normu uz manja odstupanja

ne sudjeluje u raspravi

Page 6: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

ne primjenjuje pravopisnu normu u skladu s prethodnim znanjem uz

učiteljevu pomoć

Književnost ne prepoznaje temu, ritam i rimu u poeziji uz manja odstupanja

ne prepoznaje temu u prozi uz učiteljevu pomoć

ne prepoznaje šaljivu pjesmu uz pomoć učitelja

ne navodi i prepoznaje događaje i likove s vremenom i mjestom radnje,

ne prepoznaje odluke i postupke likova

ne prepoznaje usporedbu u poeziji i prozi

ne prepoznaje obilježja pripovijetke i basne

ne prepoznaje obilježja dječjeg romana

Medijska

kultura

ne prepoznaje dječji film u odnosu prema animiranom crtanom i

lutkarskom filmu

ne prepoznaje obilježja radijske emisije za djecu

ne primjenjuje pravilnu uporabu dječje enciklopedije uz povremeno

vodstvo

MATEMATIKA

Predmetne

cjeline

ODLIČAN (5)

učenik/učenica

Geometrija

Volumen

Masa

predočava likove kao njegove dijelove

raspravlja o sličnostima i razlikama pravca i polupravca te o tome

samostalno izvodi zaključke

provjerava točnost svojega i tuđeg uratka pri crtanju i označavanju

pravaca i polupravaca

procjenjuje i mjeri duljinu neke dužine koristeći se jediničnim dužinama

preračunava mjerne jedinice za duljinu i u njima zaključuje o odnosu

mjernog broja i jedinične duljine

konstruira okomite i usporedne pravce

označuje sjecište pravaca koje se sijeku

raspravlja i izvodi zaključke o mogućem sjecištu nekih pravaca iz

neposredne okoline

oblikuje šestarom nove ravninske likove koristeći se znanjem o kružnici,

krugu, promjeru i polumjeru

raspravlja o odnosu duljine promjera i polumjera neke kružnice i kruga

iznosi vrijednosti znanja prenošenja dužine u svakidašnjem životu i to

primjenjuje

Page 7: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

prognozira, s manjim odstupanjem, volumen tekućine i masu nekog

tijela

mjeri i preračunava jedinice za mjerenje volumena tekućine i mase

Brojevi do 1000

Zbrajanje i

oduzimanje

brojeva do 1000

svrstava brojeve do 1000 prema zadanom kriteriju zaključuje o čitanju i pisanju brojeva do 1000 predočava zadani broj kao zbroj stotica, desetica i jedinica i obrnuto

znanje o brojevima do 1000 primjenjuje u tekstualnim zadatcima

predočava i objašnjava svoj način zbrajanja i oduzimanja u skupu

brojeva do 1000

analizira rješenja dobivena zbrajanjem i oduzimanjem

smišlja problemske zadatke zbrajanja i oduzimanja te predviđa njihova

rješenja

povezuje obično i pisano zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do

1000

Množenje i

dijeljenje brojeva

do 1000

objašnjava vezu množenja i dijeljenja i koristi se njome u samostalnoj provjeri rješenja primjenjuje svojstvo distributivnosti množenja i zamjećuje

nepromijenjen rezultat

dovodi u vezu množenje i dijeljenje te zaključuje o točnosti rezultata

analizira rješenja dobivena množenjem i dijeljenjem

primjenjuje postupke množenja dvoznamenkastog broja

jednoznamenkastim i koristi se time u svakidašnjem životu

smišlja vlastite zadatke u kojima rabi pisano množenje

dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim

zaključuje u kojim slučajevima dijeljenja nastaje ostatak

u svakidašnjem životu primjenjuje dijeljenje dvoznamenkastog broja

jednoznamenkastim

stvara problemske zadatke u kojima primjenjuje znanje o pisanom

dijeljenju

analizira postupak dijeljenja zbroja brojem i samostalno ga primjenjuje

na zahtjevnijim zadatcima

postavlja matematički problem brojevnim izrazom

Predmetne cjeline VRLO DOBAR (4) učenik/učenica

Geometrija

Volumen

Masa

opisuje ravninu i likove kao dijelove ravnine

kratko objašnjava sličnosti i razlike pravca i polupravca razvrstava

pravace i polupravace te ih samostalno crta i označuje

mjeri duljinu neke dužine koristeći se jediničnim dužinama

uspoređuje jedinice za duljinu

određuje i crta okomite i usporedne pravce

prepoznaje i označuje sjecište pravaca koji se sijeku

Page 8: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

primjenjuje znanje o crtanju kruga i kružnice s pomoću šestara sa

zadanim promjerom i polumjerom

objašnjava promjer i polumjer neke kružnice i kruga kao dužinu

izračunava duljinu promjera i polumjera ako su zadani polumjer i

promjer

grafički prikazuje prenošenje dužine šestarom

razvrstava jedinice za mjerenje volumena i mase prema zadanom

kriteriju

preračunava jedinice za mjerenje volumena tekućine i mase

Brojevi do 1000

Zbrajanje i

oduzimanje

brojeva do 1000

izriče i piše prethodnik i sljedbenik brojeva do 1000

upotrebljava znakove za uspoređivanje u skupu brojeva do 1000 rastavlja broj na stotice, desetice i jedinice zapisuje troznamenkasti broj u tablicu mjesnih vrijednosti

objašnjava zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 1000

primjenjuje znanje o zbrajanju i oduzimanju u svakidašnjem životu

dokazuje točnost rješenja zadatka pisanog zbrajanja i oduzimanja

dovodeći u vezu te dvije radnje

Množenje i

dijeljenje brojeva

do 1000

primjenjuje vezu množenja i dijeljenja

pokazuje način množenja i dijeljenja brojem 10 i 100 primjenjuje

postupke množenja dvoznamenkastog broja

jednoznamenkastim brojem

koristi se pisanim množenjem i dijeljenjem dvoznamenkastog broja

jednoznamenkastim

primjenjuje dijeljenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim

stvara problemske zadatke u kojima primjenjuje znanje o pisanom

dijeljenju

uočava dijeljenje zbroja brojem i samostalno ga primjenjuje

izdvaja poznato i nepoznato u problemskom zadatku

Predmetne

cjeline

DOBAR (3)

učenik/učenica

Geometrija

Volumen

Masa

imenuje ravninu i likove kao dijelove ravnine

crta pravac i polupravac i označuje ih označuje

početnu točku polupravca

mjeri duljinu neke dužine

daje primjere mjerne jedinice za duljinu

crta okomite i usporedne pravce

opisuje okomite i usporedne pravce

prepoznaje sjecište pravaca koji se sijeku kao točku

Page 9: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

crta krug i kružnicu s istaknutim sjedištem

objašnjava promjer i polumjer neke kružnice i kruga kao dužinu

izdvaja promjer i polumjer neke kružnice i kruga

opisuje prenošenje dužine šestarom

razvrstava jedinice za mjerenje volumena i mase

Brojevi do 1000

Zbrajanje i

oduzimanje

brojeva do 1000

piše brojeve do 1000 i uspoređuje ih prepoznaje mjesnu

vrijednost znamenke u skupu brojeva do 1000 izriče i piše

prethodnik i sljedbenik broja do 1000 uz brojevnu crtu

uspoređuje brojeve do 1000 uz brojevnu crtu

zbraja i oduzima u skupu brojeva do 1000

rješava jednostavnije tekstualne zadatke

opisuje vezu zbrajanja i oduzimanja

Množenje i

dijeljenje brojeva

do 1000

prepoznaje i imenuje članove množenja i dijeljenja

objašnjava množenje i dijeljenje brojem 10 i 100 daje

primjer množenja i dijeljenja dvoznamenkastog broja

jednoznamenkastim brojem

rješava jednostavnije zadatke množenja i dijeljenja dvoznamenkastog

broja jednoznamenkastim brojem

zamjećuje poznato i nepoznato u problemskom zadatku

objašnjava i rješava jednostavnije problemske zadatke množenja i

dijeljenja do 1000

prepoznaje dijeljenje zbroja brojem

izdvaja pisano množenje i dijeljenje i rješava jednostavnije zadatke

Predmetne

cjeline

DOVOLJAN (2)

učenik/učenica

Geometrija

Volumen

Masa

imenuje ravninu i likove kao dijelove ravnine uz vodstvo

crta pravac i polupravac i označuje ih pokazuje početnu

točku polupravca

mjeri duljinu neke dužine uz učiteljevu pomoć

prepoznaje mjerne jedinice za duljinu

crta okomite i usporedne pravce uz vodstvo

pokazuje okomite i usporedne pravce

prepoznaje sjecište pravaca koji se sijeku

crta krug i kružnicu

Page 10: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

izdvaja promjer i polumjer neke kružnice i kruga uz vodstvo

prenosi dužine šestarom uz povremeno vodstvo

prepoznaje jedinice za mjerenje volumena i mase

Brojevi do 1000

Zbrajanje i

oduzimanje

brojeva do 1000

piše brojeve do 1000 i uspoređuje ih uz učiteljevu pomoć

prepoznaje mjesnu vrijednost znamenke u skupu brojeva do 1000 uz vodstvo prepoznaje prethodnik i sljedbenik broja do 1000 s pomoću brojevne

crte

uspoređuje brojeve do 1000 s pomoću brojevne crte

zbraja i oduzima u skupu brojeva do 1000 s pomoću konkretnog

materijala

rješava jednostavnije tekstualne zadatke uz vodstvo

prepoznaje vezu zbrajanja i oduzimanja

Množenje i

dijeljenje brojeva

do 1000

prepoznaje i imenuje članove množenja i dijeljenja uz učiteljevu pomoć opisuje način množenje i dijeljenje brojevima 10 i 100 rješava jednostavnije primjere množenja i dijeljenja dvoznamenkastog

broja jednoznamenkastim brojem

rješava jednostavnije zadatke množenja i dijeljenja dvoznamenkastog

broja jednoznamenkastim brojem

zamjećuje poznato i nepoznato u problemskom zadatku te ga rješava

uz vodstvo

prepoznaje dijeljenje zbroja brojem i rješava uz vodstvo

prepoznaje pisano množenje i dijeljenje

pisano množi i dijeli uz vodstvo

Predmetne

cjeline

NEDOVOLJAN (1)

učenik/učenica

Geometrija

Volumen

Masa

ne imenuje ravninu i likove kao dijelove ravnine

ne crta pravac i polupravac i ne označuje ih ne

pokazuje početnu točku polupravca

ne mjeri duljinu neke dužine uz učiteljevu pomoć

ne prepoznaje mjerne jedinice za duljinu

ne crta okomite i usporedne pravce

ne pokazuje okomite i usporedne pravce

ne prepoznaje sjecište pravaca koji se sijeku

ne crta krug i kružnicu

Page 11: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

ne izdvaja promjer i polumjer neke kružnice i kruga

ne prenosi dužine šestarom

ne prepoznaje jedinice za mjerenje volumena i mase

Brojevi do 1000

Zbrajanje i

oduzimanje

brojeva do 1000

ne piše brojeve do 1000 i ne uspoređuje ih ni uz učiteljevu pomoć ne prepoznaje mjesnu vrijednost znamenke u skupu brojeva do 1000 uz vodstvo ne prepoznaje prethodnik i sljedbenik broja do 1000 ni s pomoću

brojevne crte

ne uspoređuje brojeve do 1000 s pomoću brojevne crte

ne zbraja i ne oduzima u skupu brojeva do 1000 ni s pomoću konkretnog

materijala

ne rješava jednostavnije tekstualne zadatke

ne prepoznaje vezu zbrajanja i oduzimanja

Množenje i

dijeljenje brojeva

do 1000

ne prepoznaje i ne imenuje članove množenja i dijeljenja ni uz učiteljevu pomoć ne opisuje način množenje i dijeljenje brojevima 10 i 100

ne rješava jednostavnije primjere množenja i dijeljenja

dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

ne rješava jednostavnije zadatke množenja i dijeljenja

dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem

ne zamjećuje poznato i nepoznato u problemskom

ne prepoznaje dijeljenje zbroja brojem i ne rješava ga ni uz vodstvo

ne prepoznaje pisano množenje i dijeljenje

ne množi i ne dijeli pisano ni uz vodstvo

OCJENA DOMAĆA ZADAĆA

ODLIČAN (5) Uvijek točno, redovito i samostalno rješava domaće zadaće kreativno primjenjujući stečena znanja. Zadaće su vrlo uredne i često uradi više od zadanog. Uporan je . Sve zadatke obrazlože sam s razumijevanjem.

VRLO DOBAR (4) Redovito i uredno piše domaću zadaću primjenjujući stečena znanja. Zadatke uglavnom izvršava točno i na vrijeme. Ponekad netočno obrazlaže i točno riješeni zadatak.

DOBAR (3) Redovito piše domaće zadaće. Zadaća mu je katkad površna. Obično je motiviran za izvršavanje postavljenih zadataka. Ne snalazi se u obrazlaganju riješenih zadataka. Zadaće s pogreškama.

DOVOLJAN (2) Povremeno motiviran da izradi zadatke koji su površno i djelomično riješeni. Češće zaboravlja napisati domaću zadaću. Nije u stanju obrazložiti riješeni zadatak.

Page 12: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

NEDOVOLJAN (1) Ponekad napiše zadaću koja je površna, nedovršena, netočna i neuredna. Dovršava mali broj zadataka. Ukoliko učenik nije tri puta napisao zadaću u mjesec dana, evidentira se negativna ocjena.

PRIRODA I DRUŠTVO

Predmetne

cjeline

ODLIČAN (5)

učenik/učenica

Prostor snalazi se u prostoru s pomoću kompasa i prirodnih pojava

iznosi zaključak o povezanosti stajališta i obzora

objašnjava plan poznatog dijela naselja

locira planine, nizine, vode, naselja, prometnice, argumentira i

objašnjava tumač na planu i zemljovidu

istražuje nove podatke i obavijesti o zavičajnoj regiji

na zemljovidu zavičajne regije pronalazi najkraću cestu od mjesta

stanovanja do zadanog naselja

Život ljudi uočava povezanost i objašnjava međusobnu povezanost podneblja i

životne zajednice

istražuje zastupljenost pojedinih zanimanja i gospodarskih djelatnosti u

svojemu zavičaju te izrađuje plakat

predlaže rješenja i mjere zaštite okoliša te istražuje nove mogućnosti

reciklaže

analizira i zaključuje o razlikama života u ruralnoj sredini i u središtu

županije

predočava prednosti i nedostatke života na selu

istražuje i procjenjuje prava djece

ističe i predlaže svoje dužnosti u školi i domu

raspravlja i analizira o važnosti sprječavanja prijenosa bolesti

Povijest istražuje podatke o kulturnim ustanovama, povijesnim spomenicima,

zdravstvenim prosvjetnim ustanovama, poznatim osobama, prometnoj

povezanosti u svojoj zavičajnoj regiji i izvješćuje o tome

istražuje podatke o prošlosti svojih predaka (predviđa budućnost)

argumentira i izrađuje plakat o obiteljskom stablu

osmišljava izrađuje vremensku crtu prema važnim događajima i

godinama u svojoj obitelji ili zavičaju

istražuje, povezuje i uspoređuje kulturno-povijesne spomenike na

temelju povijesnih izvora (predmeti, fotografije, mape, zemljovidi…)

Vode

istražuje utjecaj voda stajaćica i tekućica na život u zavičaju i izvješćuje

o tome

Page 13: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

istražuje načine vodoopskrbe u svojemu zavičaju u prošlosti i

sadašnjosti

predlaže načine očuvanja voda u zavičaju

raspravlja o razlozima i načinima zaštite mora i njegova okoliša

imenuje i povezuje na zemljovidu otoke i poluotoke

Predmetne

cjeline

VRLO DOBAR (4)

učenik/učenica

Prostor analizira i određuje strane svijeta s obzirom na vrijeme i položaj Sunca

analizira i određuje stajalište te opisuje obzor

pokazuje važne građevine na planu mjesta služeći se tumačem znakova

određuje strane svijeta na zemljovidu

objašnjava značenje boja na zemljovidu

zaključuje o posebnosti zavičajne regije

izlaže o važnosti županijskog središta za život ljudi

povezuje prijevozna sredstva s vrstama prometa

određuje važnost prometne povezanosti

Život ljudi povezuje i objašnjava vezu djelatnosti ljudi s izgledom zavičaja i

prirodnim uvjetima

predviđa i istražuje „životni vijek“ otpada

reciklira neki otpad

analizira i objašnjava dužnosti u školi i domu

povezuje bolest s načinima prijenosa bolesti

izdvaja ponašanja koja se ubrajaju u zlostavljanje te opisuje načine

njihova sprječavanja

uočava uzrok i posljedicu zlostavljanja

Povijest objašnjava i analizira važnije kulturno-povijesne i prosvjetne ustanove

te kulturno-povijesne spomenike

objašnjava i analizira pretke i potomke te njihov utjecaj na obitelj

objašnjava povezanost desetljeća, stoljeća i tisućljeća na svojoj obitelji

određuje koje je stoljeće i tisućljeće prema zadanoj godini

objašnjava značenje kulturno-povijesnih spomenika

Vode razvrstava vode u svojem zavičaju na tekućice i stajaćice

Page 14: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

dovodi u vezu životnu zajednicu s vrstom vode

dokazuje pokusom razliku između čiste i pitke vode

provodi i objašnjava pokus

objašnjava razliku između mora i ostalih voda prema izgledu, okusu,

veličini i različitom biljnom i životinjskom svijetu koji ga obogaćuje

objašnjava sličnosti i razlike između otoka i poluotoka te ih pokazuje na

zemljovidu

Predmetne

cjeline

DOBAR (3)

učenik/učenica

Prostor

navodi i raspoređuje sporedne strane svijeta te piše strane svijeta

kraticama

određuje stajalište i obzor

prepoznaje i imenuje plan mjesta

razlikuje zemljovid i reljef koji taj zemljovid prikazuje

opisuje izgled zavičajne regije

opisuje gospodarske djelatnosti zavičaja

navodi veće gradove u županiji, imenuje i pokazuje županijsko središte

objašnjava razliku između kopnenog, zračnog i vodenog prometa

navodi i objašnjava cestovni, željeznički, riječni, pomorski i zračni

promet

objašnjava razlike međumjesnog i gradskog prometa

Život ljudi objašnjava vezu djelatnosti ljudi s izgledom zavičaja i prirodnim

uvjetima

uočava značajne gospodarske djelatnosti zavičaja

objašnjava važnost održavanja osobne higijene

opisuje načine prijenosa bolesti

objašnjava dužnosti u školi i domu

objašnjava prava djece

prepoznaje reciklažu

razvrstava otpad s obzirom na vrstu

izdvaja ponašanja koja se ubrajaju u zlostavljanje

Povijest objašnjava važnije kulturno-povijesne i prosvjetne ustanove te

kulturno-povijesne spomenike

objašnjava razliku između predaka i potomaka

Page 15: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

imenuje svoje pretke

objašnjava povezanost desetljeća, stoljeća i tisućljeća

predočava zadanu godinu na vremenskoj crti

opisuje kulturno-povijesni spomenik

Vode objašnjava razliku između voda tekućice i voda stajaćica

navodi vode u svojem zavičaju

određuje biljke i životinje u vodama svojeg zavičaja

nabraja različite načine vodoopskrbe

objašnjava utjecaj čovjeka na onečišćenje i potrošnju vode

opisuje pokus svojim riječima pokus

navodi svojstva mora

na zemljovidu pokazuje otoke i poluotoke

Predmetne

cjeline

DOVOLJAN (2)

učenik/učenica

Prostor nabraja glavne strane svijeta

opisuje svojim riječima stajalište i obzor

prepoznaje plan mjesta i zemljovid

navodi koje sve boje vide na zemljovidu

prepoznaje i pokazuje zavičajnu regiju na zemljovidu

imenuje tipične biljke i životinje zavičaja

prepoznaje glavna obilježja zavičajne regije

prepoznaje županijsko središte

imenuje svoju županiju

prepoznaje kopneni, zračni i vodeni prometa

imenuje cestovni, željeznički, riječni, pomorski i zračni promet

prepoznaje međumjesni i gradski promet

Život ljudi prepoznaje i navodi vezu djelatnosti ljudi i onečišćenja okoliša

prepoznaje gospodarske djelatnosti zavičaja

imenuje dužnosti u školi i domu

prepoznaje prava djece

prepoznaje važnost održavanja osobne higijene

Page 16: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

navodi zarazne bolesti

prepoznaje zlostavljanje

razlikuje otpad i smeće

izdvaja ponašanja koja se ubrajaju u zlostavljanje

Povijest nabraja važnije kulturno-povijesne spomenike zavičaja

razlikuje pretke i potomke

imenuje svoje pretke uz povremeno vodstvo

prepoznaje desetljeće, stoljeće i tisućljeće na vremenskoj crti

navodi događaje iz sadašnjosti, prošlosti i budućnosti

Vode prepoznaje vode tekućice i vode stajaćica

ističe razliku između pitke i čiste vode

nabraja pribor za pokus

prepoznaje mjernu jedinicu za temperaturu

razlikuje i prepoznaje stanja vode

razlikuje obalu, otoke i poluotoke

Predmetne

cjeline

NEDOVOLJAN (1)

učenik/učenica

Prostor ne nabraja glavne strane svijeta

ne opisuje svojim riječima stajalište i obzor

ne prepoznaje plan mjesta i zemljovid

ne navodi koje sve boje vide na zemljovidu

ne prepoznaje i ne pokazuje zavičajnu regiju na zemljovidu

ne imenuje tipične biljke i životinje zavičaja

ne prepoznaje glavna obilježja zavičajne regije

ne prepoznaje županijsko središte

ne imenuje svoju županiju

ne prepoznaje kopneni, zračni i vodeni prometa

ne imenuje cestovni, željeznički, riječni, pomorski i zračni promet

ne prepoznaje međumjesni i gradski promet

Život ljudi ne prepoznaje i ne navodi vezu djelatnosti ljudi i onečišćenja okoliša

ne prepoznaje gospodarske djelatnosti zavičaja

ne imenuje dužnosti u školi i domu

Page 17: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

ne prepoznaje prava djece

ne prepoznaje važnost održavanja osobne higijene

ne navodi zarazne bolesti

ne prepoznaje zlostavljanje

ne razlikuje otpad i smeće

ne izdvaja ponašanja koja se ubrajaju u zlostavljanje

Povijest ne nabraja važnije kulturno-povijesne spomenike zavičaja

ne razlikuje pretke i potomke

ne imenuje svoje pretke ni uz povremeno vodstvo

ne prepoznaje desetljeće, stoljeće i tisućljeće na vremenskoj crti

ne navodi događaje iz sadašnjosti, prošlosti i budućnosti

Vode ne prepoznaje vode tekućice i vode stajaćica

ne ističe razliku između pitke i čiste vode

ne nabraja pribor za pokus

ne prepoznaje mjernu jedinicu za temperaturu

ne razlikuje i ne prepoznaje stanja vode

ne razlikuje obalu, otoke i poluotoke

OCJENA PRAKTIČNI RADOVI

ODLIČAN (5) Praktične radove izvodi samostalno, precizno i spretno. Zna objasniti postupak i

uzrok. Redovito nosi pribor za rad. Izrazito uredan i primjenjuje usvojeno

znanje u svakodnevici.

VRLO DOBAR (4) Praktične radove izvodi samostalno, precizno i spretno. Redovito nosi pribor za

rad. U većoj mjeri uspijeva objasniti postupak, uzrok i rezultate postavljenih

zadataka.

DOBAR (3) Praktične radove izvodi i objašnjava uz manju pomoć. U radu je aktivan, premda

pomalo površan i nesistematičan. Nije ustrajan/dosljedan pri realizaciji

postavljenih zadataka.

DOVOLJAN (2) Često nema pribora za rad.

Učenik izvodi tek neke praktične radove uz pomoć učitelja ili roditelja.

Nesamostalan u radu. Često neaktivan i nezainteresiran za rad i realizaciju

postavljenih zadataka. Rezultati praktičnog rada su uglavnom netočni, površni i

neuredni.

NEDOVOLJAN (1) Praktične radove ne izvodi niti uz dodatnu motivaciju ili pomoć. Rijetko nosi

potreban pribor.

Page 18: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

LIKOVNA KULTURA

Predmetno

područje

ODLIČAN (5)

učenik/učenica

Oblikovanje na

plohi – crtanje

procjenjuje estetske vrijednosti ornamenta te kombiniranjem i

povezivanjem različitih vrsta crta stvara ornament

procjenjuje odnose skupljenoga i raspršenog na plohi

analizira točku, vrste crta i crtačke teksture na likovnom izričaju

procjenjuje i analizira likovni problem

Oblikovanje na

plohi – slikanje

procjenjuje i analizira kromatsko-akromatski kontrast na

reprodukcijama umjetničkih djela

stvara kromatsko-akromatski kontrast primjenom likovno-tehničkih

materijala i slikarskih tehnika

procjenjuje i analizira komplementarni kontrast na reprodukcijama

umjetničkih djela

stvara komplementarni kontrast primjenom likovno-tehničkih

materijala i slikarskih tehnika

procjenjuje i analizira modulaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

procjenjuje i analizira modelaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

analizira i stvara modelaciju i modulaciju pri likovnom izričaju

procjenjuje slikarsku teksturu na reprodukcijama umjetničkih djela

analizira i stvara različite slikarske teksture

procjenjuje i analizira likovni problem

Oblikovanje na

plohi - grafika

procjenjuje i analizira grafičku tehniku monotipije na reprodukcijama

umjetničkih djela

analizira i primjenjuje likovno-tehničke materijale i grafičku tehniku

monotipije

procjenjuje i analizira likovni problem

Prostorno

oblikovanje –

modeliranje i

građenje

procjenjuje, analizira i stvara plastične teksture primjenom različitih

likovno-tehničkih materijala i tehnika prostorno-plastičnog oblikovanja

procjenjuje i analizira visoki, niski i uleknuti reljef na reprodukcijama

umjetničkih djela

analizira i opisuje razliku između visokoga, niskoga i uleknutog reljefa

u likovnom su izričaju zastupljeni visoki, niski i uleknuti reljef

procjenjuje i analizira kontrast punog i praznog prostora na

reprodukcijama umjetničkih djela

procjenjuje i analizira plošno istanjenu masu na reprodukcijama

umjetničkih djela

analizira i procjenjuje ravnotežu u prostoru

Page 19: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

procjenjuje i analizira likovni problem

Primijenjeno

oblikovanje - dizajn

procjenjuje i analizira kadar kao isječak cjeline

procjenjuje i analizira kadrove u nizu, u stripu, filmu i animiranom filmu

procjenjuje i analizira likove u pokretu te plohu u prostoru na

reprodukcijama umjetničkih djela

procjenjuje i analizira simboliku boja u kadru

analizira i procjenjuje likovni problem

Predmetno

područje

VRLO DOBAR (4)

učenik/učenica

Oblikovanje na

plohi - crtanje

razvrstava i analizira bogatstvo crta i odnosa među njima, prepleta,

ritma u okolini i na predloženom likovno-umjetničkom djelu

analizira i uočava niz, smjer, ritam, preplet i ornament u likovnom

izričaju

uočava i analizira točku, vrste crta i crtačku teksturu na likovnom

izričaju

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema na svojemu radu

Oblikovanje na

plohi – slikanje

analizira kromatsko-akromatski kontrast na reprodukcijama umjetničkih

djela

analizira i stvara kromatsko-akromatski kontrast primjenom

likovnotehničkih materijala i slikarskih tehnika

analizira komplementarni kontrast na reprodukcijama umjetničkih djela

analizira i stvara komplementarni kontrast

analizira modulaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

analizira modelaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

analizira i stvara modelaciju i modulaciju

analizira i objašnjava slikarsku teksturu na reprodukcijama umjetničkih

djela

analizira i stvara različite slikarske teksture

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema na svojem radu

Oblikovanje na

plohi - grafika

analizira grafičku tehniku monotipije na reprodukcijama umjetničkih

djela

primjenjuje likovno-tehničke materijale i grafičku tehniku monotipije

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema na svojem radu

Prostorno

oblikovanje –

modeliranje i

građenje

analizira i stvara plastične teksture primjenom različitih

likovnotehničkih materijala i tehnika prostorno-plastičnog oblikovanja

analizira i objašnjava visoki, niski i uleknuti reljef na reprodukcijama

umjetničkih djela

Page 20: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

analizira udubljeno i ispupčeno na reprodukcijama umjetničkih djela

u likovnom su izričaju zastupljeni visoki, niski i uleknuti reljef

analizira i objašnjava kontrast punog i praznog prostora na

reprodukcijama umjetničkih djela

analizira i objašnjava plošno istanjenu masu na reprodukcijama

umjetničkih djela

analizira i objašnjava ravnotežu u prostoru

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema na svojem radu

Primijenjeno

oblikovanje - dizajn

analizira i opisuje kadar kao isječak cjeline

analizira i opisuje kadrove u nizu, u stripu, filmu i animiranom filmu

analizira i opisuje likove u pokretu te plohu u prostoru na

reprodukcijama umjetničkih djela

analizira i opisuje simboliku boja u kadru

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema na svojem radu

Predmetno

područje

DOBAR (3)

učenik/učenica

Oblikovanje na

plohi - crtanje

objašnjava i razvrstava bogatstvo crta i odnosa među njima, preplete i

ritam

objašnjava pojam narodnog ukrasa

objašnjava niz, smjer, ritam, preplet i ornament

opisuje i objašnjava odnos skupljeno-raspršeno

opisuje i objašnjava točku, vrste crta i crtačku teksturu na predloženom

likovnom djelu

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz manja

odstupanja

Oblikovanje na

plohi – slikanje

objašnjava kromatsko-akromatski kontrast na reprodukcijama

umjetničkih djela

stvara kromatsko-akromatski kontrast primjenom likovno-tehničkih

materijala i slikarskih tehnika

objašnjava komplementarni kontrast na reprodukcijama umjetničkih

djela

stvara komplementarni kontrast

objašnjava modulaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

objašnjava modelaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

stvara modelaciju i modulaciju

objašnjava slikarsku teksturu na reprodukcijama umjetničkih djela

stvara različite slikarske teksture

Page 21: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz manja

odstupanja

Oblikovanje na

plohi - grafika

opisuje i objašnjava grafičku tehniku monotipije

primjenjuje likovno-tehničke materijale i grafičku tehniku monotipije

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema na svojem radu

Prostorno

oblikovanje –

modeliranje i

građenje

opisuje plastične teksture na reprodukcijama umjetničkih djela stvara plastične teksture primjenom različitih likovno-tehničkih materijala i tehnika prostorno-plastičnog oblikovanja objašnjava i opisuje visoki, niski i uleknuti reljef na reprodukcijama

umjetničkih djela

u likovnom su izričaju zastupljeni visoki, niski i uleknuti reljef

objašnjava kontrast punog i praznog prostora na reprodukcijama

umjetničkih djela

objašnjava i opisuje plošno istanjenu masu na reprodukcijama

umjetničkih djela

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz manja

odstupanja

Primijenjeno

oblikovanje - dizajn

objašnjava i opisuje kadar kao isječak cjeline

opisuje kadrove u nizu, u stripu, filmu i animiranom filmu

opisuje likove u pokretu te plohu u prostoru na reprodukcijama

umjetničkih djela

objašnjava i opisuje simboliku boja u kadru

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz manja

odstupanja

Predmetno

područje

DOVOLJAN (2)

učenik/učenica

Oblikovanje na

plohi - crtanje

prepoznaje crte u prostoru i odnose među njima prepoznaje

niz, smjer, ritam, preplet i ornament

prepoznaje točku i crtu kao samostalni likovni element

prepoznaje odnos skupljeno-raspršeno

prepoznaje i imenuje točku, vrste crta i crtačku teksturu na

predloženom likovnom djelu

analizira likovni problem uz vodstvo

Oblikovanje na

plohi – slikanje

prepoznaje kromatsko-akromatski kontrast na reprodukcijama

umjetničkih djela

stvara kromatsko-akromatski kontrast primjenom likovno-tehničkih

materijala i slikarskih tehnika

prepoznaje komplementarni kontrast na reprodukcijama umjetničkih

djela

imenuje komplementarne boje

prepoznaje modulaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

Page 22: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

prepoznaje modelaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

u likovnom su izričaju zastupljene modelaciju i modulaciju

prepoznaje slikarsku teksturu na reprodukcijama umjetničkih djela

opisuje slikarsku teksturu na reprodukcijama umjetničkih djela

stvara slikarske teksture pri likovnom izričaju

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz vodstvo

Oblikovanje na

plohi - grafika

prepoznaje i imenuje grafičku tehniku monotipije u

radu ostvarena grafička tehnika monotipije

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz vodstvo

Prostorno

oblikovanje –

modeliranje i

građenje

prepoznaje i imenuje plastičnu teksturu na reprodukcijama umjetničkih djela stvara plastične teksture primjenom različitih likovno-tehničkih

materijala i tehnika prostorno-plastičnog oblikovanja

prepoznaje i imenuje visoki, niski i uleknuti reljef na reprodukcijama

umjetničkih djela

prepoznaje i imenuje udubljeno i ispupčeno na ponuđenom

likovnoumjetničkom djelu

u likovnom su izričaju zastupljeni visoki, niski i uleknuti reljef

prepoznaje i pokazuje kontrast punog i praznog prostora na

reprodukcijama umjetničkih djela

prepoznaje plošno istanjenu masu na reprodukcijama umjetničkih djela

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz vodstvo

Primijenjeno

oblikovanje - dizajn

prepoznaje kadar kao isječak cjeline

prepoznaje kadrove u nizu, u stripu, filmu i animiranom filmu

prepoznaje i imenuje likove u pokretu te plohu u prostoru na

reprodukcijama umjetničkih djela

prepoznaje simboliku boja u kadru

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz vodstvo

Predmetno

područje

NEDOVOLJAN (1)

učenik/učenica

Oblikovanje na

plohi - crtanje

ne prepoznaje crte u prostoru i odnose među njima

ne prepoznaje niz, smjer, ritam, preplet i ornament

ne prepoznaje točku i crtu kao samostalni likovni element

ne prepoznaje odnos skupljeno-raspršeno

ne prepoznaje i ne imenuje točku, vrste crta i crtačku teksturu na

predloženom likovnom djelu

ne analizira likovni problem ni uz vodstvo

Page 23: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Oblikovanje na

plohi – slikanje

ne prepoznaje kromatsko-akromatski kontrast na reprodukcijama

umjetničkih djela

ne stvara kromatsko-akromatski kontrast primjenom likovno-tehničkih

materijala i slikarskih tehnika

ne prepoznaje komplementarni kontrast na reprodukcijama

umjetničkih djela

ne imenuje komplementarne boje

ne prepoznaje modulaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

ne prepoznaje modelaciju na reprodukcijama umjetničkih djela

u likovnom izričaju nisu zastupljene modelacija i modulacija

ne prepoznaje slikarsku teksturu na reprodukcijama umjetničkih djela

ne opisuje slikarsku teksturu na reprodukcijama umjetničkih djela

ne stvara slikarske teksture pri likovnom izričaju

ne analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz vodstvo

Oblikovanje na

plohi - grafika

ne prepoznaje i ne imenuje grafičku tehniku monotipije ne

analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz vodstvo

Prostorno

oblikovanje –

modeliranje i

građenje

ne prepoznaje i ne imenuje plastičnu teksturu na reprodukcijama umjetničkih djela ne stvara plastične teksture primjenom različitih likovno-tehničkih

materijala i tehnika prostorno-plastičnog oblikovanja

ne prepoznaje i ne imenuje visoki, niski i uleknuti reljef na

reprodukcijama umjetničkih djela

ne prepoznaje i ne imenuje udubljeno i ispupčeno na ponuđenom

likovno-umjetničkom djelu

ne prepoznaje i ne pokazuje kontrast punog i praznog prostora na

reprodukcijama umjetničkih djela

ne prepoznaje plošno istanjenu masu na reprodukcijama umjetničkih

djela

ne analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz vodstvo

Primijenjeno

oblikovanje - dizajn

ne prepoznaje kadar kao isječak cjeline

ne prepoznaje kadrove u nizu, u stripu, filmu i animiranom filmu

ne prepoznaje i ne imenuje likove u pokretu te plohu u prostoru na

reprodukcijama umjetničkih djela

ne prepoznaje simboliku boja u kadru

ne analizira uspješnost ostvarenosti likovnog problema uz vodstvo

Page 24: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

GLAZBENA KULTURA

Predmetno

područje

ODLIČAN (5)

učenik/učenica

Pjevanje procjenjuje, analizira i izvodi pjesmu s obzirom na tempo, dinamiku i

visinu tona i trajanje tona

prepoznaje domoljubnu pjesmu te ju analizira i izvodi s obzirom na

tempu, dinamiku, visinu i trajanje tona

analizira i slušno razlikuje obrađene pjesme prema tempu, dinamici,

visini i trajanju tona te samostalno pjeva pjesme i izgovara tekst

Sviranje procjenjuje i analizira ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica te

uspoređuje s poznatim

analizira i samostalno izvodi ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica

različitim ritamskim udaraljkama

Slušanje glazbe procjenjuje, analizira i objašnjava izražajne komponente glazbenog

djela: izvođače, tempo, dinamiku ,ugođaj i glazbeni oblik

Elementi glazbene

kreativnosti

stvara i analizira male ritamske, melodijske i meloritamske cjeline

glasom, udaraljkama i pokretom

osmišljava i analizira riječi i fraze zvukom glazbala

Predmetno

područje

VRLO DOBAR (4)

učenik/učenica

Pjevanje analizira i izvodi pjesmu s obzirom na tempo, dinamiku i visinu tona i

trajanje tona

izvodi domoljubnu pjesmu s obzirom na tempu, dinamiku, visinu i

trajanje tona

zamjećuje i ističe razlike obrađenih pjesama prema tempu, dinamici,

visini i trajanju tona te pjeva pjesme i izgovara tekst

Sviranje uočava i analizira ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica

izvodi ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica različitim ritamskim

udaraljkama uz manja odstupanja

Slušanje glazbe analizira i objašnjava izražajne komponente glazbenog djela: izvođače,

tempo, dinamiku ,ugođaj i glazbeni oblik

Elementi glazbene

kreativnosti

analizira i izvodi male ritamske, melodijske i meloritamske cjeline

glasom, udaraljkama i pokretom

analizira i izvodi riječi i fraze zvukom glazbala

Page 25: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Predmetno

područje

DOBAR (3)

učenik/učenica

Pjevanje izvodi pjesmu uz manja odstupanja s obzirom na tempo, dinamiku i

visinu tona i trajanje tona

izvodi domoljubnu pjesmu s obzirom na tempu, dinamiku, visinu i

trajanje tona uz manja odstupanja

razlikuje obrađenih pjesme prema tempu, dinamici, visini i trajanju

tona uz manja odstupanja

samostalno pjeva pjesme i izgovara tekst uz manja odstupanja

Sviranje prepoznaje i objašnjava ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica

izvodi ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica različitim ritamskim

udaraljkama uz pomoć učitelja

Slušanje glazbe prepoznaje i objašnjava izražajne komponente glazbenog djela:

izvođače, tempo, dinamiku ,ugođaj i glazbeni oblik uz manja

odstupanja

Elementi glazbene

kreativnosti

izvodi male ritamske, melodijske i meloritamske cjeline glasom,

udaraljkama i pokretom

analizira i izvodi riječi i fraze zvukom glazbala

Predmetno

područje

DOVOLJAN (2)

učenik/učenica

Pjevanje izvodi pjesmu pazeći na tempo, dinamiku i visinu tona i trajanje tona uz

pomoć učitelja

izvodi domoljubnu pjesmu s obzirom na tempu, dinamiku, visinu i

trajanje tona uz pomoć učitelja

prepoznaje obrađene pjesme prema tempu, dinamici, visini i trajanju

tona

pjeva pjesme i izgovara tekst uz pomoć učitelja

Sviranje prepoznaje ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica

izvodi ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica uz pomoć učitelja

Slušanje glazbe prepoznaje izražajne komponente glazbenog djela: izvođače, tempo,

dinamiku ,ugođaj i glazbeni oblik uz vodstvo

Elementi glazbene

kreativnosti

izvodi male ritamske, melodijske i meloritamske cjeline glasom,

udaraljkama i pokretom uz učiteljevu pomoć

izvodi riječi i fraze zvukom glazbala uz učiteljevu pomoć

Page 26: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Predmetno

područje

NEDOVOLJAN (1)

učenik/učenica

Pjevanje ne izvodi pjesmu pazeći na tempo, dinamiku i visinu tona i trajanje tona

ne izvodi domoljubnu pjesmu s obzirom na tempu, dinamiku, visinu i

trajanje tona

ne prepoznaje obrađene pjesme prema tempu, dinamici, visini i trajanju

tona

ne pjeva pjesme i ne izgovara tekst

Sviranje ne prepoznaje ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica

ne izvodi ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica

Slušanje glazbe ne prepoznaje izražajne komponente glazbenog djela: izvođače, tempo,

dinamiku ,ugođaj i glazbeni oblik

Elementi glazbene

kreativnosti

ne izvodi male ritamske, melodijske i meloritamske cjeline glasom,

udaraljkama i pokretom

ne izvodi riječi i fraze zvukom glazbala

Page 27: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Elementi

ocjenjivanja

ODLIČAN (5)

učenik/učenica

Motorička

znanja

Cjeline ocjenjivanja Način

ocjenjivanja

HODANJA I TRČANJA

Učenik izvodi zadano motoričko gibanje bez poteškoća, lako i

skladno, tijelo je pravilno postavljeno, ruke i noge koordinirane

prilikom kretanja; ritamski se kreće, na zadani znak mijenja

smjer i ritam kretanja.

SKAKANJA

Tijelo je pravilno postavljeno, koordinirani pokreti, učenik

preskače kratku vijaču u kretanju, pogled mu je usmjeren

ispred, pravilnog odraza, naskoka, preskoka i saskoka koji je

mek i elegantan.

BACANJA

Učenik pravilnom tehnikom prihvaća i izbacuje loptu, prilikom

kretanja, vođenja lopte, loptu pravilno vodi uz tijelo, rukom

meko udara o loptu i potiskuje je prema podlozi, pogled je

usmjeren prema naprijed; ciljeve pogađa, kako u kretanju, tako i

fiksne ciljeve, tijelo je pravilno postavljeno, kretanje ruku i nogu

koordinirano.

KOLUTANJA

Učenik prilazi strunjači, spušta se u kolut natrag, potiskuje bradu

na prsa i odrazom nogu pravocrtno prebacuje svoje tijelo preko

potiljka u kolut natrag te se odrazuje u stav i priručuje, kretnje

su skladne i koordinirane, kretanje na strunjači je pravocrtno.

PENJANJA I PUZANJA

Učenik se samostalno kreće po zadanom prostoru,

koordiniranih pokreta ruku i nogu, te koordinirano u prostoru i

sa zadanim elementima kretanja.

UPIRANJE

Učenik bez pogreške izvodi stoj penjanjem uz okomitu plohu te

različite položaje upora i sjedova na spravama i na tlu.

VUČENJA I POTISKIVANJA

Učenik ima skladno držanje tijela, čvrsto stoji na podlozi, očituje

se koordiniranost pokreta, prilikom potiskivanja suvježbača,

tijelo drži čvrsto, noge opire o tlo, a rukama potiskuje te održava

bez problema ravnotežu.

RITMIČKE I PLESNE STRUKTURE

Učenik pleše u svim segmentima pravilno, opušteno i sa

lakoćom te u skladu s ritmom glazbe.

Praćenje učenikovih motoričkih znanja kroz izvođenje vježbi

.

Page 28: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

IGRE

Učenik usvaja bez poteškoća osnovne elemente momčadskih

igara i elementarnih igara, poštuje pravila igre, socijalizira se, dio

je tima.

Motorička

dostignuća

Motorička dostignuća su sprega motoričkih znanja i motoričkih sposobnosti, a izražavaju se putem sposobnosti učenika da ih u konkretnoj motoričkoj aktivnosti poveže i maksimalno iskoristi radi postizanja što boljeg rezultata.

**Kriteriji ocjenjivanja nalaze se na kraju tablica

Funkcionalne

sposobnosti

razvijene na visokoj razini

**Kriteriji ocjenjivanja nalaze se na kraju tablica

Odgojni učinci

rada

zdravstveno-higijenske navike razvijene i primjerene dobi učenika

visok stupanj samodiscipline

ima izrazito razvijen natjecateljski, ali i športski duh

poznaje pravila igre i poštuje ih u radu

ima razvijen osjećaj za kolektiv

uvijek spreman za pomoć i suradnju

Elementi

ocjenjivanja

VRLO DOBAR (4)

učenik/učenica

Motorička

znanja

Cjeline ocjenjivanja Način

ocjenjivanja

HODANJA I TRČANJA

Učenik tehniku izvodi s manjim greškama i poteškoćama kojima

nije bitno narušena struktura kretanja, mijenja smjer i

ritam kretanja na zadani znak

SKAKANJA

Tehniku preskakivanja vijače izvodi s manjima poteškoćama

koje ne narušavaju skladnost, pogled je usmjeren naprijed

prilikom preskoka, pravilnog naskoka, saskoka, preskoka i

doskoka uz manje poteškoće u tehničkim izvedbama pojedinih

elemenata.

BACANJA

Tehnika hvatanja i bacanja lopte je usvojena i pravilna,

kretanje je pravilno, loptu vodi uz tijelo, pogleda usmjerenog

naprijed uz manje i neznatne poteškoće, u mogućnosti je cilj

pogoditi kako u kretanju tako i u mirovanju uz manje

pogreške, kretnje tijela su skladne.

KOLUTANJA

Tehniku koluta natrag učenik izvodi uz neznatnije manje

poteškoće, tijelo je skladno, kretanje pravocrtno.

PENJANJA I PUZANJA

Učenik se samostalno kreće uz manje pogreške i poteškoće po

zadanom prostoru, koordiniranih pokreta ruku i nogu te

Praćenje učenikovih motoričkih znanja kroz izvođenje vježbi

Page 29: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

koordinirano u prostoru i sa zadanim elementima kretanja.

UPIRANJE

Učenik izvodi stoj penjanjem uz okomitu plohu te različite

položaje upora i sjedova na spravama i na tlu s manjim

opuštenošću muskulature trupa i nogu.

VUČENJA I POTISKIVANJA

Učenik ima skladno držanje tijela, kretanje izvodi uz manje

poteškoće, čvrsto stoji na podlozi, očituje se koordiniranost

pokreta, prilikom potiskivanja suvježbača tijelo drži čvrsto, noge

opire o tlo, a rukama potiskuje, te održava bez problema

ravnotežu.

RITMIČKE I PLESNE STRUKTURE

Učenik pleše pravilno opušteno i sa lakoćom, uz manje

pogreške, ali pri tom ne prati u potpunosti ritam glazbe (malo

kasni ili brza).

IGRE

Učenik uz neke manje poteškoće usvaja osnovna pravila

momčadskih i elementarnih igara, dio je ekipe, socijalizira se,

poštuje pravila igre.

Motorička

dostignuća

Motorička dostignuća su sprega motoričkih znanja i motoričkih sposobnosti, a izražavaju se putem sposobnosti učenika da ih u konkretnoj motoričkoj aktivnosti poveže i maksimalno iskoristi radi postizanja što boljeg rezultata.

**Kriteriji ocjenjivanja nalaze se na kraju tablica

Funkcionalne

sposobnosti

osjetno poboljšane, pokazuju napredak **Kriteriji

ocjenjivanja nalaze se na kraju tablica

Odgojni učinci

rada

zdravstveno-higijenske navike razvijene i primjerene dobi učenika

zadatke izvršava točno, ali uz malu pomoć

poznaje pravila igre i uglavnom ih se pridržava

nazočna stalna aktivnost, interes i razvijen natjecateljski duh

izuzetno odgovoran, savjestan i uporan u ispunjavanju postavljenih zadataka

razvijen osjećaj za kolektiv i suradnju.

Elementi

ocjenjivanja

DOBAR (3)

učenik/učenica

Motorička

znanja

Cjeline ocjenjivanja Način

ocjenjivanja

HODANJA I TRČANJA

Učenik tehniku izvodi s većim greškama i poteškoćama,

struktura tijela je samo osnovna, kretanje je kruto i tvrdo,

očituje se nekoordiniranost kretanja kada se mora

promijeniti smjer i ritam kretanja

Praćenje

učenikovih

motoričkih

Page 30: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

SKAKANJA

Tehniku preskoka vijače izvodi sa znatnim poteškoćama u

kretanju, prilikom zaleta pogled je spušten prema tlu,

događa se prijestup, naskok, saskok i doskok su često grubi.

BACANJA

Loptu prihvaća i izbacuje uz znatnije poteškoće u primjeni

tehnike, loptu u kretanju vodi neskladno u odnosu na tijelo,

lopta odlazi izvan crte kretanja s grubim udarcima i

tapkanjem, u nemogućnosti je pogoditi cilj.

KOLUTANJA

Učenik ne izvodi kolut natrag samostalno, potrebna mu je

asistencija, kretanje po strunjači nije pravocrtno.

PENJANJA I PUZANJA

Učenik se kreće po zadanom prostoru uz pomoć ,pokreti su

nekoordinirani, često skreće izvan zadanog prostora kretanja

poligona.

UPIRANJE

Učenik izvodi stoj penjanjem uz okomitu plohu te različite

položaje upora i sjedova na spravama i na tlu većom

nesigurno i nespretno, opuštenošću muskulature trupa,

nogu i ruku, a tijelo je malo sklonjeno ili uvinuto.

VUČENJA I POTISKIVANJA

Meko stoji na podlozi, nema čvrstog upiranja o tlo, ruke su

labave, ne održava ravnotežu.

RITMIČKE I PLESNE STRUKTURE

Učenik premalo prenosi težinu na iskoračnu nogu, podiže

previše nogu od tla, ne pleše u ritmu glazbe.

IGRE

Učenik s poteškoćama usvaja osnovna pravila momčadskih i

elementarnih igara, socijalizira se, dio je tima, poštuje

pravila igre.

znanja kroz izvođenje vježbi

Motorička

dostignuća

Motorička dostignuća su sprega motoričkih znanja i motoričkih sposobnosti, a izražavaju se putem sposobnosti učenika da ih u konkretnoj motoričkoj aktivnosti poveže i maksimalno iskoristi radi postizanja što boljeg rezultata.

**Kriteriji ocjenjivanja nalaze se na kraju tablica

Funkcionalne

sposobnosti

pokazuje poboljšanje

prosječno razvijene

**Kriteriji ocjenjivanja nalaze se na kraju tablica

Page 31: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Odgojni učinci

rada

zdravstveno-higijenske navike u granicama razvoja učenika ( treba ih njegovati

)

često ga treba dodatno motivirati

aktivnost u izvršavanju postavljenih zadaća povremena, a natjecateljski duh

nije stalan

interes za rad slabiji od objektivnih sposobnosti

pravila igre poznaje ali ih uvijek ne primjenjuje

primjena znanja u praksi zadovoljavajuća.

prema ostalim učenicima povremeno pravedan i tolerantan, iako često puta

provodi svoju volju tj. slijedi svoje prohtjeve

poraditi na samokritičnosti i uspješnijoj suradnji.

**KRITERIJ OCJENJIVANJA U NASTAVI TZK: provjeravamo i ocjenjujemo pomoću mjerenja pri čemu

kao rezultat dobijemo konkretne vrijednosti izražene brojkom i jedinicom mjere (metar, minuta, broj

postignutih ponavljanja) Ocjenom:

ODLIČAN (5) - bit će ocijenjen rezultat koji se nalazi u prvoj četvrtini po vrijednosti dobivenih

rezultata

VRLO DOBAR (4) -bit će rezultat druge četvrtine dobivenih rezultata

DOBAR (3) - svi rezultati u trećoj po vrijednosti četvrtini

DOVOLJAN (2) - svi rezultati u posljednjoj po vrijednosti četvrtini izmjerenih rezultata NEDOVOLJAN

(1) - je ocjena za nepotrebno odustajanje, povredu pravila, diskvalifikaciju i sl.

Page 32: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Katolička osnovna škola u Virovitici

Školska godina 2018./2019.

Učitelj engleskoga jezika: Martina Dudjak

NAČINI, POSTUPCI I ELEMENTI VREDNOVANJA

U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Vrednovanje je sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i postignutoj razini kompetencija:

znanjima, vještinama, sposobnostima, samostalnosti i odgovornosti prema radu, u skladu s unaprijed

definiranim i prihvaćenim načinima, postupcima i elementima, a sastavnice su praćenje,

provjeravanje i ocjenjivanje.

Praćenje je sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija i postavljenim

zadacima definiranim nacionalnim i predmetnim kurikulumom, nastavnim planom i programom te

strukovnim i školskim kurikulumom.

Provjeravanje podrazumijeva procjenu postignute razine kompetencija u nastavnome predmetu ili

području i drugim oblicima rada u školi tijekom školske godine.

Ocjenjivanje je pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja

učenikovog rada prema sastavnicama ocjenjivanja svakog nastavnog predmeta.

Page 33: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

KRITERIJI OCJENJIVANJA

1. i 2. razred RAZUMIJEVANJE SLUŠANJEM

Element odličan (5) vrlo dobar (4)

dobar (3) dovoljan (2)

Neverbalno reagiranje na naputke i naredbe (razredni govor)

Razumije naputke i naredbe te na njih pravilno reagira.

Uglavnom razumije naputke i naredbe te na njih pravilno reagira.

Djelomično i uz pomoć razumije i reagira na naputke i naredbe.

Uz pomoć i uz puno poteškoća djelomično razumije i reagira na naputke i naredbe.

Povezivanje slikovnog i zvučnog jezičnog sadržaja

Samostalno i točno povezuje vidni (slikovni) i zvučni jezični sadržaj.

Uglavnom točno povezuje vidni (slikovni) i zvučni jezični sadržaj.

Djelomično točno i uz pomoć povezuje vidni (slikovni) i zvučni jezični sadržaj.

Uz pomoć i uz puno poteškoća povezuje vidni (slikovni) i zvučni jezični sadržaj.

Razumijevanje jednostavnih izjavnih rečenica i pitanja

Razumije jednostavne izjavne rečenice i pitanja.

Uglavnom razumije jednostavne izjavne rečenice i pitanja.

Djelomično i uz pomoć razumije jednostavne izjavne rečenice i pitanja.

Uz pomoć i uz puno poteškoća razumije jednostavne izjavne rečenice i pitanja.

Razumijevanje jednostavnog dijaloga/teksta (pre-, while-, post-listening)

Samostalno i točno razumije jednostavni dijalog/tekst, te reagira u skladu s tim.

Uglavnom razumije jednostavni dijalog/tekst, te reagira u skladu s tim.

Djelomično i uz pomoć razumije jednostavni dijalog/tekst, te reagira u skladu s tim.

Uz pomoć i uz puno poteškoća razumije jednostavni dijalog/tekst, te reagira u skladu s tim.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja: ● Simon says; I spy with my little eye, action feelings, music action, charades, classroom

language ● Razvrstavanje sličica (označavanje brojem i stavljanje u pravilan redoslijed), point to…;

Touch; drawing dictation; colouring dictation; number dictation (Number 1 is a teddy); Circle…; Odd one out, Draw a…

● Answer the questions...; Reorder…; Choose the right word… ● While-listening tasks - listening for specific information (Put up your hand when you hear…;

Clap your hands when…; How many people are talking? What am I? - riddles); post-listening tasks - (Match…; Fill in…; Circle…; Yes/No tasks; True/False; Draw a…; Reorder…; Match the halves)

Page 34: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

RAZUMIJEVANJE ČITANJEM

Element odličan (5) vrlo dobar (4)

dobar (3) dovoljan (2)

Razumijevanje čitanjem Samostalno čita riječi na karticama te ih povezuje sa slikovnim materijalom. Samostalno čita rečenice na karticama te ih lako povezuje ili sastavlja. Ispravno određuje točne i netočne rečenice te samostalno ispravlja one netočne. Samostalno i točno odgovara na jednostavna pitanja. Samostalno i točno dopunjava tekst zadanim riječima. Samostalno i točno razumije kratke pisane upute.

Riječi i rečenice čita točno uz manje pogreške u izgovoru. Čita riječi na karticama te ih povezuje sa slikovnim materijalom uz manje nesigurnosti. Čita rečenice na karticama te povezuje ili sastavlja rečenice, ponekad griješi. Uglavnom ispravno određuje točne i netočne rečenice te ispravlja one netočne. Uglavnom točno odgovara na jednostavna pitanja. Uglavnom točno dopunjava tekst zadanim riječima.

Riječi i rečenice čita s pogreškama, ali ga/ju se može razumjeti. Čita riječi na karticama te ih djelomično točno povezuje sa slikovnim materijalom. Djelomično točno čita rečenice na karticama te uz pomoć učitelja povezuje ili sastavlja rečenice. Djelomično prepoznaje i uz pomoć ispravlja netočne podatke. Djelomično točno odgovara na jednostavna pitanja. Djelomično točno i uz pomoć dopunjava tekst

Teško čita riječi i rečenice, uz mnoge greške i otežano razumijevanje. Riječi na karticama čita fonetski i teško ih povezuje sa slikovnim materijalom. Čita rečenice na karticama isključivo uz pomoć učitelja te teško povezuje ili sastavlja rečenice. Slabo prepoznaje i ispravlja netočne podatke. Na jednostavna pitanja odgovara isključivo uz pomoć učitelja i dodatna pojašnjenja. Tekst dopunjava zadanim riječima čineći učestale pogreške.

Page 35: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Uglavnom točno razumije kratke pisane upute.

zadanim riječima. Djelomično točno razumije kratke pisane upute.

Za razumijevanje kratkih pisanih uputa potrebna je pomoć učitelja i dodatna pojašnjenja.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● povezivanje ortografskog i zvukovnog oblika riječi; čitanje i pridruživanje slike i riječi; sastavljanje rečenice od zadanih dijelova

● prepoznavanje točnih i netočnih podataka iz teksta (T/F); odgovaranje na jednostavna pitanja

● dopunjavanje rečenica zadanim riječima; čitanje i razumijevanje kratkih pisanih uputa za rad GOVORNO IZRAŽAVANJE

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Čitanje radi tečnosti1

Samostalno, izražajno, tečno i točno čita riječi, rečenice i kraće tekstove.

Uglavnom točno i tečno čita riječi, rečenice i kraće tekstove.

Djelomično točno i tečno čita riječi, rečenice i kraće tekstove.

Prepoznaje, ponavlja i čita riječi i rečenice samo uz pomoć učitelja.

Govorna reprodukcija

Samostalno i točno reproducira jednostavne brojalice, pjesmice i recitacije; Samostalno i točno reproducira govorene ili snimljene zvučne uzorke, izdvojene riječi i kraće rečenice.

Uglavnom točno reproducira jednostavne brojalice, pjesmice i recitacije; Uglavnom točno reproducira govorene ili snimljene zvučne uzorke.

Djelomično točno reproducira jednostavne brojalice, pjesmice i recitacije; Djelomično točno reproducira govorene ili snimljene zvučne uzorke.

Otežano reproducira jednostavne brojalice, pjesmice i recitacije; Otežano reproducira govorene ili snimljene zvučne uzorke.

Govorna produkcija

Samostalno i točno verbalno reagira na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu

Uglavnom točno verbalno reagira na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu

Djelomično točno verbalno reagira na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu

Slabo verbalno reagira na verbalne i neverbalne poticaje u sklopu elementarnih

1 Čitanje naglas se ne ocjenjuje u prvom razredu

Page 36: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

elementarnih jezičnih funkcija.

elementarnih jezičnih funkcija.

elementarnih jezičnih funkcija. Potreban je stalan poticaj i usmjeravanje na govornu produkciju

jezičnih funkcija, usprkos stalnom poticanju i usmjeravanju.

Govorna interakcija

Samostalno i točno postavlja i odgovara na jednostavna pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja. Samostalno i točno sudjeluje u kratkim dramatizacijama (2 -3 kratke rečenice) i u govornoj razmjeni.

Uglavnom točno postavlja i odgovara na jednostavna pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja. Uglavnom točno sudjeluje u kratkim dramatizacijama (2 -3 kratke rečenice) i u govornoj razmjeni.

Djelomično točno postavlja i odgovara na jednostavna pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja. Djelomično točno i uz poticaj sudjeluje u kratkim dramatizacijama (2 -3 kratke rečenice) i u govornoj razmjeni.

Teško i uglavnom pogrešno postavlja i odgovara na jednostavna pitanja u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja te zahtjeva stalni poticaj i usmjeravanje. Bez usmjeravanja i poticaja slabo može sudjelovati u kratkim dramatizacijama (2 -3 kratke rečenice) i u govornoj razmjeni.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● recitiranje ili pjevanje brojalice (popraćeno pokretima-TPR), recitacije ili pjesmice, uključujući jazz chants i rap

● ponavljanje kraćih dijaloga u paru ili malim skupinama ● imenovanje i opisivanje slikovnog predloška ● imenovanje jednostavnijih pokazanih radnji ● jednostavno opisivanje osoba, predmeta i radnji ● postavljanje jednostavnih pitanja i odgovaranje na njih ● sudjelovanje u kraćim dijalozima uz izmjenu nekih elemenata

Page 37: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

PISANO IZRAŽAVANJE (2. RAZRED2)

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Vođeno produktivno pisanje

Samostalno i točno, prema uzorku, dopunjava riječi i rečenice te odgovara na pitanja. Samostalno i točno piše prema uputama kratku poruku ili prigodnu čestitku (Božić, Uskrs, Nova godina, rođendan).

Uglavnom točno, prema uzorku, dopunjava riječi i rečenice te odgovara na pitanja. Uglavnom točno piše prema uputama kratku poruku ili prigodnu čestitku (Božić, Uskrs, Nova godina, rođendan).

Djelomično točno, prema uzorku, dopunjava riječi i rečenice te odgovara na pitanja. Djelomično točno piše prema uputama kratku poruku ili prigodnu čestitku (Božić, Uskrs, Nova godina, rođendan). Pisane vježbe izvodi isključivo uz pomoć učitelja.

Uglavnom čini dosta grešaka kod dopunjavanja riječi i rečenica prema uzorku, a na pitanja odgovara isključivo uz pomoć i dodatno pojašnjenje. Uglavnom netočno piše prema uputama kratku poruku ili prigodnu čestitku (Božić, Uskrs, Nova godina, rođendan). Pisane vježbe izvodi isključivo uz pomoć i pojašnjenje učitelja.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● dopunjavanje riječi slovima i dopunjavanje rečenica riječima koje nedostaju prema uzorku ● pisano odgovaranje na pitanja jednom riječju prema uzorku ● pisanje čestitki za blagdane prema uzorku

3. i 4. razred RAZUMIJEVANJE SLUŠANJEM

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Neverbalno reagiranje na naputke i naredbe

Razumije naputke i naredbe te na njih pravilno reagira.

Uglavnom razumije naputke i naredbe te na njih pravilno reagira.

Djelomično i uz pomoć razumije i reagira na naputke i naredbe.

Razumije naputke i naredbe uz učiteljevu pomoć.

Povezivanje slikovnog i zvučnog jezičnog sadržaja

Samostalno i točno povezuje vidni (slikovni) i zvučni jezični sadržaj.

Uglavnom točno povezuje vidni (slikovni) i

Djelomično točno povezuje vidni (slikovni) i

Povezuje vidni (slikovni) i zvučni jezični sadržaj samo

2 U 1. razredu pisano izražavanje se ne ocjenjuje

Page 38: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

zvučni jezični sadržaj.

zvučni jezični sadržaj.

uz učiteljevu pomoć.

Globalno razumijevanje kratkog teksta poznate tematike

Razumije kratki tekst poznate tematike.

Uglavnom razumije kratki tekst poznate tematike.

Djelomično razumije kratki tekst poznate tematike.

Razumije kratki tekst poznate tematike samo uz pomoć (neverbalna pomoć, ilustracija, jednostavna parafraza, podrška grupe ili učitelja).

Razumijevanje jednostavnog dijaloga/teksta i osnovne poruke sugovornika

Razumije jednostavni dijalog/tekst i osnovnu poruku sugovornika.

Uglavnom razumije jednostavni dijalog/tekst i osnovnu poruku sugovornika.

Djelomično razumije jednostavni dijalog/tekst i osnovnu poruku sugovornika.

Razumije jednostavni dijalog/tekst i osnovnu poruku sugovornika samo uz pomoć.

Razumijevanje slovkanih riječi

Samostalno i točno prepoznaje i izgovara slovkanu jednostavniju ili dobro poznatu riječ.

Uglavnom točno prepoznaje i izgovara slovkanu jednostavniju ili dobro poznatu riječ.

Djelomično točno prepoznaje slovkanu jednostavniju ili dobro poznatu riječ.

Prepoznaje učestale, dobro poznate riječi samo uz pomoć učitelja.

Diktat3

(u 4. razredu)

Kriterij za ocjenjivanje diktata je broj ispravno napisanih riječi. Ako se

krivo napisana riječ ponavlja, ona se broji kao jedna pogreška. Diktat

se smatra kratkom pisanom provjerom znanja te se rezultati upisuju u

rubriku opisnog praćenja interesa i sposobnosti.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● Simon says; I spy with my little eye; action feelings; music action; charades; classroom language

● razvrstavanje sličica (označavanje brojem ili stavljanje u pravilan redoslijed); picture/number/ sorting-out dictation; Odd one out; T/F sentences; zadaci višestrukog izbora; Spelling Bee; spelling dictation; spelling songs (Circle the word you hear)

RAZUMIJEVANJE ČITANJEM

Element odličan (5) vrlo dobar (4)

dobar (3) dovoljan (2)

3 Na početnom stupnju pisanja diktata učenicima se mogu diktirati izolirane riječi i vrlo kratke rečenice. Preporučuje se diktate provoditi kroz aktivnosti koje nalikuju na igru: running dictation, colouring dictation, draw what you hear.

Page 39: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Razumijevanje teksta unutar poznatog konteksta (razumijevanje kratkih i jednostavnih poruka i obavijesti u svakodnevnim situacijama)

Čita riječi na karticama te ih točno povezuje sa slikovnim materijalom. Pročitane riječi i dijelove rečenica točno povezuje u smislenu cjelinu. Ispravno određuje točne i netočne rečenice te samostalno ispravlja one netočne. Samostalno i točno odgovara na jednostavna pitanja. Samostalno i točno dopunjava tekst zadanim riječima. Samostalno i točno nalazi, povezuje i organizira podatke. Samostalno i točno razumije kratke pisane upute.

Čita riječi na karticama te ih uglavnom točno povezuje sa slikovnim materijalom. Pročitane riječi i dijelove rečenica uglavnom točno povezuje u smislenu cjelinu. Uglavnom ispravno određuje točne i netočne rečenice te ispravlja one netočne. Uglavnom točno odgovara na jednostavna pitanja. Uglavnom točno dopunjava tekst zadanim riječima. Uglavnom točno nalazi, povezuje i organizira podatke u tekstu. Uglavnom točno razumije kratke pisane upute.

Čita riječi na karticama te ih djelomično točno povezuje sa slikovnim materijalom. Pročitane riječi i dijelove rečenica djelomično točno povezuje u smislenu cjelinu te ih ispravlja na poticaj. Djelomično prepoznaje i ispravlja netočne podatke. Djelomično točno odgovara na jednostavna pitanja. Djelomično točno dopunjava tekst zadanim riječima. Djelomično točno nalazi, povezuje i organizira potrebne podatke u tekstu. Djelomično razumije kratke pisane upute.

Riječi na karticama čita i povezuje sa slikovnim materijalom samo uz pomoć učitelja. Pročitane riječi ili dijelove rečenica povezuje u smislenu cjelinu samo uz pomoć učitelja. Prepoznaje točne i netočne podatke u tekstu samo uz pomoć učitelja. Odgovara na jednostavna pitanja samo uz pomoć. Dopunjava tekst zadanim riječima samo uz pomoć učitelja. Nalazi potrebne podatke u tekstu samo uz pomoć učitelja. Kratke pisane upute razumije samo uz pomoć učitelja.

Page 40: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● čitanje i pridruživanje slike i riječi; sastavljanje rečenice od zadanih dijelova (scrambled words, sentence halves...)

● prepoznavanje točnih i netočnih podataka iz teksta (T/F); odgovaranje na jednostavna pitanja

● dopunjavanje rečenice zadanim riječima ● nalaženje osnovnih podataka (Where does it say...? When...; How many...; Why...?) ● snalaženje u tekstu (sequencing) ● čitanje i razumijevanje uputa za rad

GOVORNO IZRAŽAVANJE

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Čitanje radi tečnosti

Samostalno, izražajno, tečno i točno čita riječi, rečenice i kraće tekstove.

Uglavnom točno i tečno čita riječi, rečenice i kraće tekstove.

Djelomično točno i tečno čita riječi, rečenice i kraće tekstove.

Prepoznaje, ponavlja i čita riječi i rečenice samo uz pomoć učitelja.

Govorna reprodukcija

Samostalno i točno reproducira kratki dijalog i bez poteškoća mijenja elemente.

Uglavnom točno reproducira kratki dijalog i mijenja elemente.

Djelomično točno reproducira kratki dijalog i mijenja elemente.

Reproducira kratke dijaloge samo uz pomoć učitelja ili sugovornika.

Govorna produkcija

Samostalno i točno prenosi poruku i sudjeluje u kraćim dramatizacijama.

Uglavnom točno prenosi poruku i sudjeluje u kraćim dramatizacijama.

Djelomično točno prenosi poruku i sudjeluje u kraćim dramatizacijama.

Verbalno reagira uz stalan poticaj i pomoć. Koristi vrlo oskudan rječnik.

Govorna interakcija (komunikacija)

Samostalno i točno vodi kraći dijalog u sklopu poznatih situacija.

Uglavnom točno vodi kraći dijalog u sklopu poznatih situacija. Manje pogreške u govoru ne ometaju komunikaciju.

Djelomično točno vodi kraći dijalog u sklopu poznatih situacija. Manje pogreške u govoru ponekad ometaju komunikaciju.

Reagira verbalno u sklopu poznatih situacija samo uz stalan poticaj i pomoć učitelja. Pogreške u govoru ometaju komunikaciju.

Page 41: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● ponavljanje za zvučnim zapisom uz tekst ● prepoznavanje riječi; čitanje kartica s riječima ● čitanje po ulogama; samostalno glasno čitanje rečenica/kraćeg teksta u skupini i u parovima ● reproduciranje kratkih dijaloga, uz promjenu nekih elemenata ● stvaranje kratkih rečenica; imenovanje i opisivanje predmeta, osoba i radnji ● sudjelovanje u kraćim dramatizacijama; samostalno vođenje kratkih dijaloga u sklopu

poznatih situacija

PISANO IZRAŽAVANJE

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Vođeno produktivno pisanje

Učenik samostalno piše jednostavne rečenice na temelju svih primjerenih aktivnosti. Samostalno i točno ispunjava osobne podatke na obrascima i piše kratku poruku na razglednici ili prigodnu čestitku (Božić, Uskrs, rođendan, Nova godina).

Učenik uz povremenu pomoć piše jednostavne rečenice na temelju različitih primjerenih aktivnosti. Uglavnom točno ispunjava osobne podatke na obrascima i piše kratku poruku na razglednici ili prigodnu čestitku (Božić, Uskrs, rođendan, Nova godina).

Učenik uz pomoć piše jednostavne rečenice na temelju aktivnosti koje su više strukturirane. Djelomično točno ispunjava osobne podatke na obrascima i piše kratku poruku na razglednici ili prigodnu čestitku (Božić, Uskrs, rođendan, Nova godina).

Učenik samo uz pomoć učitelja piše jednostavne rečenice na temelju aktivnosti koje su više strukturirane. Kod pisanja osobnih podataka na obrascima, kratkih poruka na razglednici i čestitki učeniku je potrebna pomoć.

Produktivno pisanje (četvrti razred)

Učenik samostalno oblikuje pisani vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška,

Učenik uz povremenu pomoć oblikuje pisani vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška,

Učenik uz cestu pomoć oblikuje pisani vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška,

Učenik uz stalnu pomoć oblikuje pisani vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška, uz

Page 42: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

povezuje sve dijelove, primjenjuje osnovna pravopisna pravila i kreativno se izražava.

povezuje gotovo sve dijelove, primjenjuje osnovna pravopisna pravila.

povezuje većinu dijelova, primjenjuje osnovna pravopisna pravila.

pomoć povezuje dijelove i primjenjuje osnovna pravopisna pravila.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● povezivanje izmiješanih dijelova rečenica/ kratkog teksta u logičku cjelinu ● dopunjavanje teksta s ponuđenim, prethodno obrađenim i usmeno uvježbanim leksičkim

jedinicama (3.r.) ● dopunjavanje teksta s prethodno obrađenim i usmeno uvježbanim leksičkim jedinicama

(4.r.) ● pisanje osobnih podataka na obrascima, razglednica i čestitki za blagdane prema predlošku

5. i 6. razred

RAZUMIJEVANJE

Razumijevanje slušanjem

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Reagiranje na upute i naredbe (imperativ, razredni jezik)

Razumije naputke i naredbe te na njih reagira samostalno i točno.

Uglavnom točno razumije i reagira na naputke i naredbe.

Djelomično točno razumije i reagira na naputke i naredbe.

Razumije i reagira na naputke i naredbe samo uz pomoć.

Povezivanje vizualnog i auditivnog jezičnog sadržaja

Samostalno i točno povezuje vizualni i auditivni jezični sadržaj.

Uglavnom točno povezuje vizualni i auditivni jezični sadržaj.

Djelomično točno povezuje vizualni i auditivni jezični sadržaj.

Povezuje vizualni i auditivni jezični sadržaj samo uz pomoć učitelja.

Razumijevanje jednostavnog teksta ili dijaloga poznate tematike i osnovne poruke sugovornika

Samostalno i točno razumije jednostavne tekstove i dijaloge poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika.

Uglavnom točno razumije jednostavne tekstove i dijaloge poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika.

Djelomično točno razumije jednostavne tekstove i dijaloge poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika.

Razumije jednostavne tekstove i dijaloge poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika samo uz pomoć učitelja.

Page 43: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

Samostalno i točno izgovara i zapisuje slovkanu riječ.

Uglavnom točno izgovara i zapisuje slovkanu riječ.

Prepoznaje slovkanu riječ, ali je teže zapisuje i izgovara.

Prepoznaje i zapisuje jednostavnije riječi samo uz pomoć.

Diktat Kriterij za ocjenjivanje diktata je broj ispravno napisanih riječi. Ako se krivo napisana riječ ponavlja, ona se broji kao jedna pogreška. U petom i šestom razredu dužina diktata bi trebala biti između 40 i 60 riječi. Diktat se smatra kratkom pisanom provjerom znanja te se rezultati upisuju u rubriku opisnog praćenja interesa i sposobnosti.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● Simon says, action feelings, music action, charades, class commands, classroom language

● razvrstavanje sličica (označavanje brojem ili stavljanje u pravilan redoslijed), I spy with my

little eye…, Point to... Touch…

● zadaci višestrukog izbora, true/false, zadaci provjere razumijevanja, odgovaranje na pitanja;

cloze test

● spelling dictation, zaokruživanje/pokazivanje slovkanih riječi

Razumijevanje čitanjem

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Čitanje s razumijevanjem -razumijevanje pisanih uputa, tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vizualnim sadržajima, jednostavnih poruka s razglednica i jednostavnih obavijesti u svakodnevnim situacijama

a) Nakon pročitanog teksta samostalno i točno rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja. b) Razumije smisao pročitanog teksta i s lakoćom pronalazi određene informacije. Koristi se kontekstom radi razumijevanja značenja nepoznatih riječi.

a) Nakon pročitanog teksta uglavnom točno rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja. b) Uglavnom razumije pročitani tekst i pronalazi određene informacije u tekstu. Ponekad se koristi kontekstom radi razumijevanja značenja nepoznatih riječi.

a) Nakon pročitanog teksta djelomično točno rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja. b) Djelomično razumije pročitani tekst i teže pronalazi određene informacije u tekstu. Rijetko pomoću konteksta razumije nepoznate riječi.

a) Nakon pročitanog teksta rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja samo uz pomoć učitelja. b) Razumije pročitani tekst i nalazi određene informacije u tekstu samo uz pomoć učitelja.

Page 44: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

a) Izolirana vještina čitanja

● zadaci višestrukog izbora, kronološki redoslijed

● provjeravanje znanja vokabulara: sinonimi, antonimi, pridruživanje riječi i izraza

definicijama, i podnaslova odlomcima

● dopunjavanje izraza (phrasal verbs, idioms i sl.) riječima

● čitanje radi globalnog razumijevanja teksta - skimming ● čitanje radi nalaženja određenih podataka u tekstu – scanning

b) Integrirana vještina čitanja (produktivna)

● Čitanje i govor:

● odgovaranje ili postavljanje pitanja u vezi pročitanog teksta ● prepričavanje kratkog sadržaja pročitanog teksta ● analiza true/false odgovora

● Čitanje i pisanje:

● cloze test with a list of missing words

GOVORNE SPOSOBNOSTI

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Čitanje naglas Samostalno prilagođava izgovor fonološkim obilježjima engleskoga jezika pri čitanju naglas kratkoga i jednostavnog teksta poznate tematike te čita naglas izražajno oponašajući različite uobičajene standardne izgovore.

Uglavnom prilagođava izgovor fonološkim obilježjima engleskoga jezika pri čitanju naglas kratkog i jednostavnog teksta poznate tematike te čita naglas s elementima izražajnog čitanja.

Uz čestu pomoć prilagođava izgovor fonološkim obilježjima engleskoga jezika pri čitanju naglas kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike.

Uz pomoć prilagođava izgovor fonološkim obilježjima engleskoga jezika pri čitanju naglas kratkoga i jednostavnog teksta poznate tematike.

Govorna reprodukcija

Samostalno i točno reproducira sadržaje obrađene cjeline. S lakoćom slovka riječi.

Uglavnom točno reproducira sadržaje obrađene cjeline. Slovka riječi uz poneku pogrešku.

Djelomično točno reproducira sadržaje obrađene cjeline. Kod slovkanja riječi dosta griješi, ali

Reproducira sadržaje obrađene cjeline samo uz pomoć učitelja. Zna slovkati svoje ime i prezime

Page 45: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

se na poticaj često samostalno ispravlja.

te samo neke jednostavnije riječi uz pomoć.

Govorna produkcija (izražavanje u kontinuitetu)

Samostalno i točno prenosi poruku u slobodnoj govornoj aktivnosti u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja. Primjenjuje širok raspon prethodno usvojenih jezičnih sadržaja. Izražava se s lakoćom.

Uglavnom samostalno i točno prenosi poruku u slobodnoj govornoj aktivnosti u okviru poznatih jezičnih strukture i tematskih sadržaja. Ponekad čini pogreške u govoru ali se samostalno ispravlja.

Djelomično točno prenosi poruku u slobodnoj govornoj aktivnosti u okviru poznatih jezičnih strukture i tematskih sadržaja. Čini pogreške koje ponekad ometaju razumijevanje.

U okviru poznatih jezičnih i tematskih sadržaja poruku ne prenosi samostalno već samo uz stalnu pomoć i poticaj učitelja.

Govorna interakcija (sudjelovanje u razgovoru)

Samostalno i točno postavlja i odgovara na pitanja te sudjeluje u razgovoru u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja.

Uglavnom točno postavlja i odgovara na pitanja te sudjeluje u razgovoru u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja.

Djelomično točno postavlja i odgovara na pitanja te sudjeluje u razgovoru u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja.

Postavlja i odgovara na pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja samo uz pomoć i poticaj učitelja.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● Govorna reprodukcija: ● oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova engleskoga jezika ● reproduciranje sadržaja obrađene cjeline, brojalica, pjesmica, rap pjesmica (action

rhymes, nursery rhymes, songs) ● slovkanje riječi – spelling

● Govorna produkcija (izražavanje u kontinuitetu):

Page 46: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

● opisivanje slikovnoga predloška, osoba, predmeta i situacija (using questions, prompts/cues/information tables) govor o sebi i vlastitom svijetu ( npr. my family, my street, my room)

● prepričavanje slijeda događaja ● davanje uputa (instructions, commands, requests) ● povezivanje elemenata priče, dijaloga, razgovora u smislenu cjelinu ● iznošenje rezultata skupnoga ili individualnoga rada npr. postera/plakata ● sudjelovanje u kraćim dramatizacijama/ dijalozima uz predložene jezične sadržaje

● Govorna interakcija (sudjelovanje u razgovoru) :

● postavljanje i odgovaranje na pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih

sadržaja (making an interwiev-using cues/prompts)

● rad u paru -reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju

pojedine elemente (making new dialogues using models)

● sudjelovanje u kraćim dramatizacijama (acting out) – rad u paru ili skupini

Page 47: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

SPOSOBNOST PISANOG IZRAŽAVANJA

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Pisanje rečenica i jednostavnih pisanih zadataka (razglednice, ispunjavanje obrazaca, pozivnice)

Samostalno i točno piše rečenice i poruke. Koristi sav ili velik dio obrađenog vokabulara.

Ponekad griješi kod pisanja rečenica i poruka te se uz poticaj učitelja samostalno ispravlja. Uglavnom koristi obrađeni vokabular.

Češće griješi kod pisanja rečenica i poruka te se uz pomoć učitelja ispravlja. Koristi skroman dio obrađenog vokabulara.

Piše rečenice i poruke samo uz pomoć učitelja koristeći samo osnovni vokabular.

Vođeno pisanje - pisanje jednostavnih tekstova -sastavak

Samostalno i točno piše tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku. Koristi sav ili velik dio obrađenog vokabulara i gramatičkih struktura. Ne pravi veće pravopisne pogreške.

Uglavnom točno piše tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku. Radi manje pogreške u pravopisu i gramatici. Uglavnom koristi obrađeni vokabular.

Djelomično točno piše tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku. Pogreške u pravopisu i gramatici ne ometaju bitno razumijevanje. Koristi skroman dio obrađenog vokabulara.

Piše kraće tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku samo uz pomoć učitelja koristeći samo osnovni vokabular.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● pisanje jednostavnih rečenica (picture-cued tasks), čestitki, razglednica, osobnih podataka

na obrascima (form completion tasks: ID, membership cards...)

● opisivanje na temelju predloška (slika, osoba, prostor), personalizacija gradiva - tekst o sebi i

svom svijetu, izrada materijala npr. postera/plakata/digitalnih sadržaja

JEZIČNE ZAKONITOSTI GRAMATIKA

Element odličan (5) vrlo dobar (4)

dobar (3) dovoljan (2)

Usvojenost jezičnih zakonitosti

Jezične zakonitosti temeljito poznaje i primjenjuje u govoru i pisanju bez većih

Jezične zakonitosti temeljito poznaje, ali u primjeni u govoru i pisanju

Jezične zakonitosti i kategorije poznaje, ali u govoru i pisanju čini puno pogrešaka u

Jezične zakonitosti i strukture slabije poznaje (na razini prepoznavanja). U primjeni u govoru i pisanju često griješi pa se teže

Page 48: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

pogrešaka. Uočava odnose među gramatičkim kategorijama. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 91% do 100°%.

ponekad pravi pogreške. Povremene pogreške može naknadno samostalno ispraviti. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 76% do 90%.

njihovoj primjeni pa je smisao ponekad djelomično nejasan zbog toga. Neke jednostavne strukture koristi uglavnom točno, uz poneku pogrešku. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 61% do 75%.

zaključuje što želi reći. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 51% do 60%.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● pisana provjera znanja (progress test), pisani sastav

7. i 8. razred

RAZUMIJEVANJE

Razumijevanje slušanjem

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Razumijevanje i reagiranje na naputke i naredbe

Razumije naputke i naredbe te na njih reagira samostalno i točno.

Uglavnom točno razumije i reagira na naputke i naredbe.

Djelomično točno razumije i reagira na naputke i naredbe

Razumije i reagira na naputke i naredbe samo uz pomoć učitelja.

Povezivanje vizualnog i auditivnog jezičnog sadržaja

Samostalno i točno povezuje vizualni i auditivni jezični sadržaj.

Uglavnom točno povezuje vizualni i auditivni jezični sadržaj.

Djelomično točno povezuje vizualni i auditivni jezični sadržaj.

Povezuje vizualni i auditivni jezični sadržaj samo uz pomoć učitelja.

Razumijevanje jednostavnog slušnog teksta poznate tematike

Samostalno i točno razumije slušni tekst poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika. Samostalno i točno rješava zadatke za provjeru razumijevanja.

Uglavnom točno razumije slušni tekst poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika. Uglavnom točno rješava zadatke za provjeru razumijevanja.

Djelomično točno razumije slušni tekst poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika. Djelomično točno rješava zadatke za provjeru razumijevanja.

Razumije slušni tekst poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika uz pomoć učitelja. Uz pomoć rješava zadatke za provjeru razumijevanja.

Page 49: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● razvrstavanje sličica, npr. označavanje brojem ili stavljanje u pravilan redoslijed; praćenje

slušnog i vizualnog materijala, npr. snalaženje u prostoru, na geografskoj karti, itd.

● zadaci provjere razumijevanja: zadaci višestrukog izbora; točno/netočno; odgovaranje na

pitanja, zadaci dopunjavanja

● spelling dictation, zaokruživanje/pokazivanje slovkanih riječi

Razumijevanje čitanjem

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Razumijevanje pisanih uputa, odnosno tekstova o poznatim sadržajima

Nakon pročitanog teksta samostalno i točno rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja.

Nakon pročitanog teksta uglavnom točno rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja.

Nakon pročitanog teksta djelomično točno rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja.

Nakon pročitanog teksta rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja samo uz pomoć učitelja.

Razumijevanje teksta

Tekst razumije u potpunosti. Točno i samostalno rješava zadatke provjere razumijevanja pročitanog. U tekstu pronalazi potrebne informacije i odgovore na postavljena pitanja.

Razumije veliki dio teksta i poruke teksta. Uglavnom točno i samostalno rješava zadatke provjere razumijevanja pročitanog. U tekstu uglavnom pronalazi potrebne informacije i odgovore na

Razumije glavnu poruku teksta. Djelomično točno rješava zadatke provjere razumijevanja pročitanog. U tekstu povremeno samostalno pronalazi potrebne informacije i odgovore na

Razumije osnovnu temu i poruku teksta. Rješava zadatke provjere razumijevanja pročitanog uz pomoć učitelja. U tekstu pronalazi potrebne informacije i odgovore na postavljena pitanja samo uz pomoć učitelja.

Razumijevanje slovkanih riječi

Samostalno i točno zapisuje ili prepoznaje slovkanu riječ.

Uglavnom točno zapisuje ili prepoznaje slovkanu riječ.

Prepoznaje slovkanu riječ, ali je teže zapisuje.

Prepoznaje i zapisuje jednostavnije riječi samo uz pomoć.

Diktat Kriterij za ocjenjivanje diktata je broj ispravno napisanih riječi. Ako se krivo napisana riječ ponavlja, ona se broji kao jedna pogreška. U sedmom i osmom razredu dužina diktata bi trebala biti između 60 i 80 riječi. Diktat se smatra kratkom pisanom provjerom znanja te se rezultati upisuju u rubriku opisnog praćenja interesa i sposobnosti.

Page 50: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

postavljena pitanja.

postavljena pitanja.

Usvojenost vokabulara

Nakon obrade vokabulara učenik ga razumije te ga točno i samostalno upotrebljava pri rješavanju zadataka.

Nakon obrade vokabulara učenik ga razumije te ga uglavnom točno i samostalno upotrebljava pri rješavanju zadataka.

Nakon obrade vokabulara učenik ga djelomično razumije te ga djelomično točno upotrebljava pri rješavanju zadataka.

Učenik teže razumije obrađeni vokabulara te ga primjenjuje uz pomoć učitelja pri rješavanju zadataka.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● zadaci dopunjavanja, zadaci pridruživanja, stavljanje odjeljaka/rečenica u kronološki

poredak, jumbled tekst

● zadaci za provjeru razumijevanja: točno/netočno, zadaci višestrukog izbora, ispravljanje

pogrešnih rečenica, dopunjavanje teksta podacima, odgovaranje na pitanja

● provjeravanje znanja vokabulara: prijevod, sinonimi, antonimi, pridruživanje riječi i izraza

definicijama i podnaslova odlomcima

● čitanje radi globalnog razumijevanja teksta - skimming ● čitanje radi nalaženja određenih podataka u tekstu – scanning

GOVORNE SPOSOBNOSTI

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Govorna reprodukcija

Samostalno i točno reproducira sadržaje obrađene cjeline. S lakoćom slovka riječi.

Uglavnom točno reproducira sadržaje obrađene cjeline. Slovka riječi uz poneku pogrešku.

Djelomično točno reproducira sadržaje obrađene cjeline. Kod slovkanja riječi dosta griješi, ali se na poticaj često samostalno ispravlja.

Reproducira sadržaje obrađene cjeline samo uz pomoć učitelja. Zna slovkati svoje ime i prezime te samo neke jednostavnije riječi uz pomoć.

Govorna produkcija4

Samostalno i točno prenosi poruku u slobodnoj govornoj aktivnosti u okviru poznatih jezičnih

Uglavnom samostalno i točno prenosi poruku u slobodnoj govornoj aktivnosti u okviru

Djelomično točno prenosi poruku u slobodnoj govornoj aktivnosti u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih

U okviru poznatih jezičnih i tematskih sadržaja poruku ne prenosi samostalno već samo uz stalnu

4 U sedmom i osmom razredu sposobnost govorne produkcije nadređena je sposobnosti govorne reprodukcije

Page 51: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

struktura i tematskih sadržaja. Primjenjuje širok raspon prethodno usvojenih jezičnih sadržaja. Izražava se s lakoćom.

poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja. Ponekad čini pogreške u govoru ali se samostalno ispravlja.

sadržaja. Čini pogreške koje ponekad ometaju razumijevanje.

pomoć i poticaj učitelja.

Govorna interakcija (sudjelovanje u razgovoru)

Samostalno i točno postavlja i odgovara na pitanja te sudjeluje u razgovoru u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja.

Uglavnom točno postavlja i odgovara na pitanja te sudjeluje u razgovoru u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja.

Djelomično točno postavlja i odgovara na pitanja te sudjeluje u razgovoru u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja.

Postavlja i odgovara na pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja samo uz pomoć i poticaj učitelja.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● prepričavanje obrađenog teksta, slovkanje riječi, oponašanje i izgovaranje specifičnih

glasova engleskog jezika

● opisivanje na temelju predloška (slika, osoba, prostor), personalizacija gradiva - govor o sebi

i svom svijetu, iznošenje rezultata skupnoga ili individualnog rada npr. postera/plakata,

dramatizacija teksta/dijaloga

● postavljanje i odgovaranje na pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih

sadržaja (making an interwiev-using cues/prompts)

● rad u paru -reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine

elemente (making new dialogues using models); sudjelovanje u kraćim dramatizacijama

(acting out) – rad u paru ili skupini

SPOSOBNOST PISANOG IZRAŽAVANJA5

Element odličan (5) vrlo dobar (4) dobar (3) dovoljan (2)

Pisanje rečenica i jednostavnih pisanih zadataka (plakati, brošure, ispunjavanje

Samostalno i točno piše rečenice i poruke. Koristi sav ili velik dio obrađenog vokabulara.

Ponekad griješi kod pisanja rečenica i poruka te se uz poticaj učitelja samostalno ispravlja. Uglavnom koristi

Češće griješi kod pisanja rečenica i poruka te se uz pomoć učitelja ispravlja. Koristi skroman dio obrađenog vokabulara.

Piše rečenice i poruke samo uz pomoć učitelja koristeći samo osnovni vokabular.

5 Kao prilog ovim kriterijima na kraju dokumenta nalaze se i ljestvice za ocjenjivanje pisanih radova

Page 52: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

obrazaca, pozivnice)

obrađeni vokabular.

Vođeno pisanje - pisanje jednostavnih tekstova (sastavak, školska zadaćnica)

Samostalno i točno piše tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku. Koristi sav ili velik dio obrađenog vokabulara i gramatičkih struktura. Ne pravi veće pravopisne i gramatičke pogreške.

Uglavnom točno piše tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku. Radi manje pogreške u pravopisu i gramatici koje ne utječu uvelike na razumljivost teksta. Uglavnom koristi obrađeni vokabular.

Djelomično točno piše tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku. Pogreške u pravopisu i gramatici ne ometaju bitno razumijevanje. Koristi skroman dio obrađenog vokabulara.

Piše kraće tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku samo uz pomoć učitelja koristeći samo osnovni vokabular.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● pisanje jednostavnih rečenica (picture-cued tasks) , čestitki za blagdane, kratkih pisama,

elektronske pošte, pozivnica, liste za shopping, poruka na razglednicama, osobnih podataka

na obrascima (form completion tasks: ID, membership cards...)

● pisanje jednostavnih tekstova o sebi i izmišljenim osobama, mjestu u kojem učenik živi i što

radi; -samostalna i zajednička izrada tematskih postera

● samostalno pisanje vođenih sastavaka; kreativno pisanje – pisanje vođenih sastavaka i

pjesama s prethodnom pripremom

JEZIČNE ZAKONITOSTI – GRAMATIKA

Element odličan (5) vrlo dobar (4)

dobar (3) dovoljan (2)

Usvojenost jezičnih zakonitosti

Jezične zakonitosti temeljito poznaje i primjenjuje u govoru i pisanju bez većih pogrešaka. Uočava odnose među gramatičkim kategorijama. U

Jezične zakonitosti temeljito poznaje, ali u primjeni u govoru i pisanju ponekad pravi pogreške. Povremene pogreške može naknadno samostalno

Jezične zakonitosti i kategorije poznaje, ali u govoru i pisanju čini puno pogrešaka u njihovoj primjeni pa je smisao ponekad djelomično nejasan zbog

Jezične zakonitosti i strukture slabije poznaje (na razini prepoznavanja). U primjeni u govoru i pisanju često griješi pa se teže zaključuje što želi reći. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 51% do 60%.

Page 53: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

pisanim provjerama rješivost mora biti od 91% do 100°%

ispraviti. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 76% do 90%

toga. Neke jednostavne strukture koristi uglavnom točno, uz poneku pogrješku. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 61% do 75%.

Za provjere gore navedenih elemenata predlažu se sljedeći načini i postupci provjeravanja:

● pisana provjera znanja (progress test); pisani sastav; usmena provjera, npr. prepričavanje

događaja iz prošlosti (Past Simple)

Page 54: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

PRAĆENJE

Cilj upisivanja bilježaka o razvoju interesa i sposobnosti učenika je prije svega povratna informacija

učeniku i roditeljima, ali i učitelju i razredniku. Svrha bilješki je uočavanje i isticanje učenikovih jakih

strana koje djeluju poticajno na učenikov rad, ali i uočavanje prostora za napredak. Bilježi se ono što

je važno i što može koristiti u daljnjemu praćenju i pedagoškom tretmanu učenika. Pri svakom

unošenju opisne ocjene potrebno je zapisati datum jer se time otvara mogućnost usporedbe

učenikova napredovanja ili zaostajanja. U rubriku se zapisuju i podaci o provedenim provjerama

znanja koji su kod pisanih radova popraćeni brojem bodova, a kod usmenih provjera kratkim

opisom sadržaja i razine usvojenosti znanja.

Predlažu se sljedeće sastavnice opisnog praćenja:

1. Učenje

• uči s lakoćom; izvrstan u svim jezičnim vještinama

• uči s razumijevanjem; podjednako dobar u svim vještinama (potrebno je istaknuti ako postoji

vještina u kojoj je slabiji te dati preporuke kako unaprijediti tu vještinu, npr. slušanje zvučnih

zapisa ili gledanje filmova za bolju usvojenost određenih glasova u jeziku)

• uči bez razumijevanja; (potrebno je dati konkretne prijedloge kako poboljšati obrazovna

postignuća)

• usvajajući sadržaje bez razumijevanja i mogućnosti praktične primjene; (potrebno je dati

konkretne prijedloge kako poboljšati obrazovna postignuća)

2. Samostalnost u radu i radne navike

• radi samostalno; izuzetno marljiv i redovit u izvršenju zadataka

• uglavnom samostalan u radu; marljiv i u pravilu redovit u izvršavanju zadataka

• otežano rješava zadatke bez pomoći; potrebno ga je poticati u radu; neredovit u izvršenju

zadataka

• zadatke ne uspijeva rješavati bez pomoći; potrebno ga je poticati u radu; zanemaruje i

izbjegava radne obveze; lako odustaje

3. Interes i pažnja

• izrazito pažljiv i aktivan na satu; učenik preuzima inicijativu; predlaže sadržaje i zadatke

izvršava na visokoj razini

• uglavnom pažljiv i aktivan na satu; pokazuje interes za predmet; pokazuje trud u izvršavanju

zadataka

• potrebno je usmjeravati pažnju na satu i poticati aktivnost na satu ; povremeno pokazuje

interes za predmet; nedovoljno ustrajan u radu; zadovoljava se prosječnim postignućima

• često nepažljiv i nezainteresiran na satu; slaba aktivnost i interes za predmet; zadovoljava se

ispodprosječnim rezultatima

4. Razina znanja

• bez teškoća rješava problemske zadatke ; uči s razumijevanjem i ima razvijeno logičko

zaključivanje; točno i samostalno rješava zadatke

• sposoban je za samostalno učenje sadržaja; uči s razumijevanjem i svjesno usvaja znanje;

uglavnom točno i samostalno rješava zadatke; zbog nesigurnosti ili brzopletosti radi određene

greške

• postiže prosječne rezultate u odnosu na predviđena postignuća; otežano usvaja određene

jezične sadržaje; učinjene pogreške utječu na razumljivost rada na usmenom ili pisanom planu

Page 55: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

• postiže ispodprosječne rezultate u odnosu na predviđena postignuća; teško usvaja jezične

sadržaje te se u usvajanju i primjeni oslanja na pomoć učitelja; uz primjeren napor mogao bi

biti uspješan u usvajanju sadržaja iz jezika

PRILOG UZ KRITERIJE OCJENJIVANJA – ljestvice za ocjenjivanje pisanih

radova6

Ljestvica za ocjenjivanje pisanog rada – vođeni sastav

5 4 3 2

Izvršenje

zadatka

Sastav ima uvod, glavni dio i zaključak. Svi su dijelovi zadane teme relativno jednako razrađeni. Sastav se sastoji od dovoljnog broja riječi.

Sastav ima uvod, glavni dio i zaključak. Svi su dijelovi zadane teme podjednako razrađeni. Sastav se sastoji od približno dovoljnog broja riječi.

Sastav nema sve dijelove ili njihova podjela i razrada nije jasna. Veći dio teme je razrađen. Sastav se ne sastoji od dovoljnog broja riječi.

Struktura sastava je nerazrađena i nedovoljno jasna. Dijelovi teme su razrađeni u tolikoj mjeri da je sastav dovoljno smislen.

Kohezija Tijek misli je jasan i dijelovi sastava su učinkovito strukturirani. Uporaba veznika je primjerena i sastav se lako čita.

Tijek misli je uglavnom jasan i dijelovi sastava su dobro strukturirani. Rečenice su povremeno izolirane zbog manjka veznika.

Tijek misli je ponekad nejasan. Postoji naznaka strukture sastava. Povremeno koristi veznike, ali su rečenice u pravilu kratke i izolirane.

Tijek misli je često nejasan. Zbog loše strukture i nekorištenja veznika, tekst je teško čitati.

Vokabular Koristi se širok raspon riječi. Aktivno se koriste riječi obrađene na satu. Povremeno se pojavljuje manje greške u pravopisu koje ne umanjuju razumljivost teksta.

Koristi se poprilično širok raspon riječi. Povremeno se koriste riječi obrađene na satu. U sastavu se pojavljuje greške u pravopisu koje ne utječu previše na razumljivost teksta.

Raspon riječi je dosta oskudan. Uglavnom se koriste ranije poznate riječi. Pojavljuju se pravopisne pogreške koje povremeno utječu na razumljivost teksta.

Raspon riječi je oskudan i često se pojavljuju iste riječi. Pogreške u pravopisu ponekad uzrokuju teškoće u razumijevanju.

6 Ove ljestvice služe kao pomoć pri ocjenjivanju učeničkih postignuća. Mogu se prilagođavati za različite oblike

provjera znanja. Prije ocjenjivanja učenici bi trebali biti upoznati s elementima koji će se ocjenjivati.

Page 56: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Gramatika Raspon gramatičkih struktura je primjereno širok. Aktivno se koriste gramatičke strukture obrađene na satu. Gramatičke strukture su u pravilno točno upotrjebljene.

Raspon gramatičkih struktura je dobar. Aktivno se koriste gramatičke strukture obrađene na satu. Gramatičke strukture su povremeno krivo upotrjebljene, ali ne umanjuju razumijevanje teksta.

U pravilu se oslanja na jednostavne strukture. Gramatičke pogreške povremeno utječu na razumljivost teksta, ali ga ne otežavaju u velikoj mjeri.

U pravilu se oslanja na vrlo jednostavne strukture. Gramatičke pogreške su učestale i otežavaju razumljivost teksta.

Ljestvica za ocjenjivanje pisanog rada – Pisanje pisma/elektronske pošte

5 4 3 2

Izvršenje

zadatka

Pismo ima uvodni pozdrav, glavni dio i zaključni pozdrav. Svi su dijelovi zadane teme relativno jednako razrađeni. Pismo se sastoji od dovoljnog broja riječi.

Pismo ima uvodni pozdrav, glavni dio i zaključni pozdrav. Svi su dijelovi zadane teme podjednako razrađeni. Pismo se sastoji od približno dovoljnog broja riječi.

Pismo nema sve dijelove ili njihova podjela i razrada nije jasna. Veći dio teme je razrađen. Pismo se ne sastoji od dovoljnog broja riječi.

Struktura pisma je nerazrađena i nedovoljno jasna. Dijelovi teme su razrađeni u tolikoj mjeri da je pismo dovoljno smisleno.

Kohezija Tijek misli je jasan i dijelovi pisma su učinkovito strukturirani. Uporaba veznika je primjerena i pismo se lako čita.

Tijek misli je uglavnom jasan i dijelovi pismo su dobro strukturirani. Rečenice su povremeno izolirane zbog manjka veznika.

Tijek misli je ponekad nejasan. Postoji naznaka strukture pisma. Povremeno koristi veznike, ali su rečenice u pravilu kratke i izolirane.

Tijek misli je često nejasan. Zbog loše strukture i nekorištenja veznika, tekst je teško čitati.

Page 57: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

Vokabular Koristi se širok raspon riječi. Aktivno se koriste riječi obrađene na satu. Povremeno se pojavljuje manje greške u pravopisu koje ne umanjuju razumljivost teksta. Jasno je izraženo mišljenje i davanje savjeta.

Koristi se poprilično širok raspon riječi. Povremeno se koriste riječi obrađene na satu. U pismu se pojavljuju greške u pravopisu koje ne utječu previše na razumljivost teksta. Jasno je izraženo mišljenje i davanje savjeta.

Raspon riječi je dosta oskudan. Uglavnom se koriste ranije poznate riječi. Pojavljuju se pravopisne pogreške koje povremeno utječu na razumljivost teksta. Izrečeno mišljenje i savjeti nisu jasno izrečeni.

Raspon riječi je oskudan i često se pojavljuju iste riječi. Pogreške u pravopisu ponekad uzrokuju teškoće u razumijevanju. Nije izrečeno mišljenje niti je dan savjet.

Gramatika Raspon gramatičkih struktura je primjereno širok. Aktivno se koriste gramatičke strukture obrađene na satu. Modalni glagoli (must, have to, mustn't, should) su u pravilu točno upotrjebljene.

Raspon gramatičkih struktura je dobar. Aktivno se koriste gramatičke strukture obrađene na satu. Modalni glagoli (must, have to, mustn't, should) su povremeno krivo upotrjebljene, ali ne umanjuju razumijevanje teksta.

U pravilu se oslanja na jednostavne strukture. Gramatičke pogreške povremeno utječu na razumljivost teksta, ali ga ne otežavaju u velikoj mjeri. Rijetko upotrebljava modalne glagole (must, have to, mustn't, should)

U pravilu se oslanja na vrlo jednostavne strukture. Gramatičke pogreške su učestale i otežavaju razumljivost teksta. Ne upotrebljava modalne glagole (must, have to, mustn't, should)

Ljestvica za ocjenjivanje pisanog rada - plakat

3 2 1 Prezentacija/organizacija Podaci na

plakatu su dobro organizirani i lako ih se može pratiti. Rukopis

Plakat je dobro organiziran, ali mu nedostaje jasnija struktura. Rukopis je uglavnom čitak.

Prezentacija podataka je nejasna i loše organizirana. Teško je pronaći

Page 58: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

je uredan I lako se čita.

podatke na plakatu.

Gramatika i pravopis Na plakatu ima vrlo malo gramatičkih i pravopisnih pogrešaka. Jezik se lako prati i razumije. Na plakatu su korišteni obrađeni jezični sadržaji.

Na plakatu se nalaze određene gramatičke i pravopisne greške . Uglavnom se koriste prethodno obrađeni jezični sadržaji.

Na plakatu se nalazi velik broj gramatičkih i pravopisnih pogrešaka. Obrađeni jezični sadržaji se rijetko pojavljuju na plakatu.

Kreativnost Podaci su slikovno popraćeni na primjeren način. U izradu plakata uložen je znatan trud.

Podaci su popraćeni određenim slikovnim materijalima. Podaci su mogli biti predstavljeni na kreativniji način.

Podaci su slabo slikovno popraćeni. Uloženo je malo truda u izradu plakata.

Zadani elementi (naslov, ime učenika, odgovori na pitanja)

Plakat uključuje sve zadane elemente. Podaci na plakatu su točni.

Plakat uključuje većinu zadanih elemenata. Gotovo svi podaci su točni.

Plakat uključuje manji dio zadanih elemenata. Većina podataka na plakatu nije točna.

Page 59: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

KRITERIJI OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA U VJERONAUKU

SASTAVNICE OCJENJIVANJA U VJERONAUKU SU:

ZNANJE – usvajanje pojmova i sadržaja koje učimo u vjeronauku (pojmovi,

događaji, osobe iz Biblije i Crkve), samostalno zaključivanje i povezivanje naučenog

STVARALAČKO IZRAŽAVANJE – likovno, pismeno, usmeno, glazbeno

izražavanje, domaća zadaća i stvaralački zadaci u vježbenici

KULTURA MEĐUSOBNOG KOMUNICIRANJA – ponašanje prema drugim

osobama oko sebe, odgovornost prema radu

ZALAGANJE – aktivnost na satu, donošenje pribora, sudjelovanje u aktivnostima u

župi i sličnim aktivnostima

ZNANJE

ODLIČAN ( 5 ) - učenik s lakoćom usvaja i iznosi nastavne sadržaje te uspješno primjenjuje

stečeno znanje.

VRLO DOBAR ( 4 ) - svoje znanje primjenjuje u pismenom i usmenom izražavanju uz mali

poticaj učitelja.

DOBAR ( 3 ) – učenik je dobro usvojio nastavni sadržaj, ali ga ne zna primijeniti bez pomoči

učitelja . Uz više ustrajnijeg i samostalnijeg rada može postići i bolje rezultate.

DOVOLJAN ( 2 ) - učenik je samo djelomično usvojio nastavne teme i sadržaje. Slabo prati i

primjenjuje nastavne sadržaje. Učitelj puno pomaže i postavlja potpitanja.

NEDOVOLJAN ( 1 ) - učenik nije usvojio određeni sadržaj, ne prati i ne primjenjuje obrađene

teme i sadržaje.

STVARALAČKO IZRAŽAVANJE

ODLIČAN ( 5 )

Učenik pokazuje samostalnost u izražavanju novih pojmova. Izrazito je kreativan i komunikativan,

te se vrlo maštovito izražava likovno, pismeno i scenski. Uredna bilježnica.

VRLO DOBAR ( 4 )

Učenik ima razvijenu sposobnost slušanja, govorenja, uspoređivanja te vrlo dobro uočava i otkriva

nove situacije unutar obrađenog sadržaja ali uz manju pomoć učitelja. Lijepa i uredna bilježnica.

DOBAR ( 3 ) - kod učenika uglavnom je razvijena sposobnost slušanja, govorenja, uspoređivanja.

Zalaže se prema svojim mogućnostima u različitim oblicima stvaralačkog izražavanja. Bilježnica

može biti puno bolja.

Page 60: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

DOVOLJAN ( 2 ) - kod učenika djelomice razvijene sposobnosti slušanja, govorenja, razlikovanja

unutar obrađenog gradiva. Nemaštovit u likovnom, pismenom i scenskom izražavanju. Često nema

bilježnicu.

NEDOVOLJAN ( 1 ) - učenik nema razvijene sposobnosti uspoređivanja, razlikovanja, govorenja.

Ni uz pomoć učitelja ne može interpretirati biblijski ili drugi sadržaj. Ne želi niti pismeno, usmeno

niti scenski izražavanje. Nema bilježnicu.

KULTURA MEĐUSOBNOG KOMUNICIRANJA

ODLIČAN ( 5 ) - učenik izvrsno surađuje s ostalim učenicima i učiteljem. Aktivno sudjeluje u

nastavnom procesu, zainteresiran i motiviran za rad. Uzornim ponašanjem vrlo pozitivno djeluje

na ostale učenike.

VRLO DOBAR ( 4 ) - učenik dosta dobro surađuje s ostalim učenicima i učiteljem. Na satu

aktivan, ima razvijene sposobnosti slušanja, razgovora, suradnje i pomaganja drugima. Uzorno se

ponaša.

DOBAR ( 3 ) - učenik povremeno ostvaruje suradnju s drugim učenicima i učiteljem. Učenik na

velik poticaj učitelja sudjeluje u razrednim raspravama. Ponekad ometa zajednički rad drugih

učenika i učitelja, zabavlja se raznim igračkama.

DOVOLJAN ( 2 ) - učenik gotovo uopće ne ostvaruje suradnju s drugim učenicima i učiteljem.

Učenika treba poticati na pozitivnu verbalnu komunikaciju, često ometa rad, nepristojan.

NEDOVOLJAN ( 1 ) - učenik ne ostvaruje nikakvu suradnju s drugim učenicima i učiteljem. Ni uz

pomoć učitelja ne sudjeluje u nastavnom procesu. Vrlo često ometa međusobnu komunikaciju u

razredu, nepristojan, prijeti, potiče druge na neposluh.

ZALAGANJE

ODLIČAN ( 5 ) - učenik često i rado surađuje tijekom nastavnog procesa često nudeći odgovore i

aktivnosti vezane uz rad. Uvijek spreman odraditi svaki oblik rada, potičući druge na što bolji rad i

odradu zadataka.

VRLO DOBAR ( 4 ) - učenik dosta dobro sudjeluje u različitim aktivnostima vezanim uz rad.

Često je aktivan te ima sposobnosti izražavanja. Potiče duge na rad, predlažući različite oblike rada

i rješavanja zadataka.

DOBAR ( 3 ) - učenik je povremeno aktivan, te povremeno sudjeluje u aktivnostima vezanim uz

rad. Samo ponekad nudi odgovore, te mu je često potreban poticaj drugih.

DOVOLJAN ( 2 ) - učenik gotovo nikada ne surađuje tijekom nastavnog procesa, nikada ne nudi

odgovore i aktivnosti vezane uz rad. Gotovo nikada nije spreman odraditi oblike rada, te ne potiče

druge u radu.

Page 61: KRITERIJI OCJENJIVANJA U 3. RAZREDU - os-katolicka …os-katolicka-vt.skole.hr/upload/os-katolicka-vt/images/static3/693/attachment/... · izgovara umanjenice i uvećanice u tekstu

NEDOVOLJAN ( 1 ) - učenik nikada ne surađuje tijekom nastavnog procesa, te nikada ne nudi

odgovore i način realizacije različitih aktivnosti. Nikada nije spreman sebe i druge potaknuti na rad

i aktivno sudjelovanje u nastavi.