of 60 /60
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTI ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTI KATEDRA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE KATEDRA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE dr. sc. FRANKO ĆORIĆ, viši asistent dr. sc. FRANKO ĆORIĆ, viši asistent Pregled teorije i etičkih načela konzervatorsko - restauratorske djelatnosti ETIČKI PRISTUP UMJETNINAMA OD TEKSTILA Zagreb, Muzej Mimara, 23.-25. 10. 2013.

konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

  • Upload
    leque

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez...

Page 1: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBUFILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBUODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTIODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTIKATEDRA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINEKATEDRA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINEdr. sc. FRANKO ĆORIĆ, viši asistentdr. sc. FRANKO ĆORIĆ, viši asistent

Pregled teorije i etičkih načela konzervatorsko - restauratorske

djelatnosti

ETIČKI PRISTUP UMJETNINAMA OD TEKSTILAZagreb, Muzej Mimara, 23.-25. 10. 2013.

Page 2: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Franz Wickhoff i Alois RieglAlois Riegl Kustosi odjela za tekstil Austrijskog muzeja za umjetnost i industriju (Danas Muzej za primijenjenu umjetnost, Museum für angewandte Kunst, MAK), Beč, arhitekt Heinrich Ferstel, neorenesansa, 1868.-1871.

1879.-95.

od 1886. volonter, od 1887.-1897.

Page 3: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Alois RieglAlois Riegl(1858.-1905.)(1858.-1905.)

• Altorientalische Teppiche, 1892. • Stilfragen, 1893.• Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich in 2 Bänden, 1901. i 1923. • Der moderne Denkmalkultus, 1903.

Page 4: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve
Page 5: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve
Page 6: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Povijest kao učiteljica teorije i načela zaštite kulturne baštine

Page 7: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Stari vijek (do kraja 5. st.)• Srednji vijek (6.-sred. 15.st.)• Renesansa i barok (sred. 15.st- sred. 18.st)

• Klasicizam (sred. 18.- sred. 19. st.)• Romantizam (19. st)• Biološka zaštita (kraj 19. do sred. 20. st.)• Aktivna zaštita (od sred. 20. st.)

Periodizacija povijesti zaštite spomenikaprema T. Marasoviću: “Zaštita graditeljskog

nasljeđa”, Split, 1983.

Page 8: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Francuska revolocija kao međaš poimanja povijesnih spomenika

1789. (početak Revolucije) - 1814. (pad Napoleona)

Page 9: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Laokont, Laokont, otkriven 14. siječnja 1506.otkriven 14. siječnja 1506.u nekoliko navrata dopunjavan,u nekoliko navrata dopunjavan,stanje prije i poslije 1905.stanje prije i poslije 1905.

Francesco Borromini (1599-1667.) Rim, Bazilika sv. Ivana Lateranskoga,

1644-1650.

Dopune ili prilagođavanja

ukusu vremena

Page 10: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Rafaele Stern i Giuseppe Valadier, Titov slavoluk, 1817.-23.

Page 11: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc (1814.- 1879.)

Antoine Chrysostôme Quatremère de Quincy(1755.-1849.)

George Gilbert Scott(1811.-1878.)

Friedrich von Schmidt (1825.- 1891.)

Teoretičari i glavni predstavnici stilskoga restauriranja

Page 12: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, Pariz,Pariz, katedrala Notre Dame, katedrala Notre Dame, 1843.-1864.1843.-1864.

Page 13: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Ernst Friedrich

Zwirner (1802-1861.)

Karl Friedrich Schinkel

(1781–1841.)

Sulpiz Boisserée

(1783-1854.)

Katedrala u Kölnu

Page 14: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

John Ruskin (1819.- 1900.)

Camillo BoitoCamillo Boito (1830.- 1914.)(1830.- 1914.)

Alois RieglAlois Riegl(1858.-1905.)(1858.-1905.)

Teoretičari konzervatorskog pokreta

Page 15: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Alois Riegl (1858-1905)

Max Dvořák (1874-1921)

Page 16: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Dürnstein u kulturnom krajoliku Wachau, Donja Austrija,

pod brigom konzervatora od 1905.

Page 17: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Giancarlo de Carlo: Urbino, Italija,

Interpolacija bloka Pedagoškog fakulteta

1962-1982

Page 18: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Internacionaliziranje zaštite kulturne baštine

1931. ATENSKA POVELJA1945. UNESCO (Pariz)1946. ICOM (Pariz)1954. HAŠKA KONVENCIJA1959. ICCROM (Rim)1964. MLETAČKA POVELJA1965. ICOMOS (Pariz)1972. KONVENCIJA O SVJETSKOJ BAŠTINI1975. AMSTERDAMSKA DEKLARACIJA1994. KONFERENCIJA O AUTENTIČNOSTI U NARI

Page 19: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve
Page 20: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE (Konzervatorsko-restauratorska djelatnost)

• sprečavanje propadanja kulturnih dobara. • proces čuvanja njihovih materijala i svojstava.

Struka koja se bavi popisivanjem, dokumentiranjem, sustavnim sređivanjem, restauriranjem i znanstvenom obradom umjetničke i kulturne baštine te brine o njenom održavanju poduzimajući potrebne mjere i zahvate na ugroženim predmetima i objektima.

Page 21: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Suvremena konzervatorsko-restauratorska djelatnost

Tehničko-egzaktne komponente

Humanističke komponente

Page 22: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

CILJ: Čuvanje materijala i svojstava kulturnog dobra. Zaštita, sprečavanje propadanja, oštećenja, razaranja, sprečavanje nasilnog izdvajanja iz prirodnog i povijesnog okruženja te da se ispravnim predstavljanjem učini pristupačnim javnosti.

Page 23: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Vrijednosti, uporabe i značenjakulturnih dobara

Page 24: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Vrijednosti spomenikaprema Aloisu Rieglu (Der moderne Denkmalkultus, 1903.):

1. Komemorativne vrijednosti: starosna vrijednost povijesna vrijednost namjerna komemorativna vrijednost

2. Trenutačne vrijednosti: uporabna vrijednostumjetnička vrijednost: a) vrijednost noviteta b) relativna umjetnička vrijednost.

Alois RieglAlois Riegl(1858.-1905.)(1858.-1905.)

Page 25: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Vrijednosti sadržane u kulturnom dobru prema Bernardu M. Feildenu(Conservation of Historic Buildings, 1982.)

1. Kulturne vrijednosti:• dokumentarna vrijednost• povijesna vrijednost• arheološka i starosna vrijednost• estetska vrijednost• arhitektonske vrijednosti• vrijednosti u slici grada• ekološke vrijednosti i vrijednosti u krajoliku

2. Upotrebne vrijednosti:• namjenska (funkcionalna) vrijednost• gospodarska (ekonomska) vrijednost• društvena (socijalna) vrijednost• politička vrijednost

3. Emotivne vrijednosti:• Čuđenje, radoznalost• Identificiranje – identitet• Kontinuitet

Bernard M. Feilden(1919.-2008.)

Page 26: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Salvador Muñoz-Viñas(*1963)

Značenja i simbolička jakostprema Salvadoru Muñozu-Viñasu(Contemporary Theory of Conservation, 2005.)

Značenja(a) Društveni značaj(a.1) značenje unutar visoke kulture(a.2) značenje za grupnu identifikaciju (a.3) ideološko značenje (b) Sentimentalni značaj

Simbolička jakost predmeta/objekta:(a) Simbolička jakost nadilazi materijalnu funkciju(b) Simboli privatnog ili sentimentalnog značaja; značenja unutar visoke kulture, grupne identifikacije ili ideologije (a koja su često drukčija od izvornog značenja); značenje za povijesne discipline(c) Simboli koji funkcioniraju kroz sinegdohalni (pars pro toto) ili metonimijski mehanizam (logičko dodirivanje ili povezanost u prostoru ili vremenu).

Page 27: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

SMJERNICE STRUKE Europske konfederacije konzervatorsko-

restauratorskih organizacija1984.

http://www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-guidelines.html

Page 28: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Pripremni postupci

• Izrada inventara kulturnih dobara zemlje, njihovo kategoriziranje te grafičko i opisno dokumentiranje.

• Potrebno je proučiti arhivske dokumente o pojedinom kulturnom dobru, znanstvene studije, ponekad i usmene tradicije.

Page 29: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• TEMELJNA ZADAĆA konzervatora-restauratora je očuvanje kulturnog dobra na blagodat sadašnjeg i budućih naraštaja.

• Pridonosi razumijevanju spram estetske, povijesne i fizičke cjelovitosti kulturnog dobra.

Page 30: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Konzervator-restaurator jeodgovoran za provedbu:

• dijagnostičkog istraživanja • zahvata na kulturnom dobru• dokumentiranje svih postupaka

Page 31: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Izradu konzervatorsko-restauratorskog programa ili izvještaja.• Pružanje savjeta i tehničke pomoći u svrhu konzerviranja i

restauriranja.• Pripremu tehničkih izvještaja isključujući svaki sud o tržišnoj

vrijednosti.• Provedbu istraživanja vezanog za konzerviranje i restauriranje.• Širenje informacija dobivenih proučavanjem, tretmanom ili

istraživanjem.• Promoviranje dubljeg razumijevanja konzerviranja i restauriranja.

Konzervator-restaurator nije ni umjetnik niti obrtnik, ne bavi se izradom novih ili održavanjem predmeta u funkciji već očuvanjem kulturnog dobra.

Teorijska i praktična naobrazba: na razini sveučilišta ili ekvivalent tome.

Page 32: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Dijagnostičko istraživanje

Sastoji se od određivanja:• sastava i stanja kulturnog

dobra• identificiranje

rasprostranjenosti i prirode promjena

• procjene uzroka propadanja

• određivanja tipa i opsega potrebnog tretmana.

• Uključuje i proučavanje dokumentacije.

Page 33: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Preventivno konzerviranje (indirektno konzerviranje)

Posredne aktivnosti u svrhu usporavanja propadanja i sprečavanja oštećenja osiguravanjem optimalnih uvjeta za očuvanje kulturnog dobra.

Pravilno rukovanje, uporaba, čuvanje u čuvaonici, izlaganje.

Bernard M. Feilden(1919.-2008.)

Page 34: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Konzerviranje (konsolidiranje, direktno konzerviranje)

Neposredno djelovanje na kulturnom dobru radi usporavanja daljnjeg propadanja.

Fizičko dodavanje ili primjena veznih ili potpornih materijala u stvarno tkivo kulturnog dobra u cilju da se osigura njegova neprekinuta trajnost ili strukturalna cjelovitost.

Bernard M. Feilden(1919.-2008.)

Page 35: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Restauriranje

Izravne aktivnosti na kulturnom dobru koje propada ili je oštećeno s ciljem olakšavanja razumijevanja kulturnog dobra poštujući njegovu estetsku, povijesnu i fizičku cjelovitost.

• Obnova izvornog pojma i čitljivost izvornog objekta. • Poštivanje izvornog materijala, arheoloških podataka, izvornog nacrta i

autentičnih dokumenata.• Usklađenost dodataka s cjelinom i njihova jasna razlučivost.

Katkada je potrebno reproduciranje (kopiranje) u svrhu zaštite originala.

Bernard M. Feilden(1919.-2008.)

Page 36: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Cesare Brandi, Teorija restauriranja, 1963.Restauriranje je obnova funkcijefunkcije nekog proizvoda

ljudske djelatnosti.

Page 37: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Industrijski proizvodi: ponovna uspostava funkcije i funkcionalnosti osobina proizvoda.

• Umjetnička djela: primarno je respektiranje umjetničkog djela kao umjetničkog djela, a ponovna uspostava funkcionalnih osobina sporedna. Umjetničko djelo uvjetuje restauriranje.Umjetničko djelo uvjetuje restauriranje.

Page 38: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Restauriranje je metodološki trenutak u kojem se umjetničko djelo ocjenjuje u svojoj materijalnoj formi i u svom povijesnom i estetskom dualitetu, sa svrhom da ih se prenese u budućnost.

Cesare Brandi (1906.-1988.)Teorija restauriranja,1963.

Estetska komponenta

Materijalna forma

Prenošenje ubudućnost

Povijesna komponenta

Page 39: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Restauriranje ima za cilj ponovnu ponovnu uspostavu uspostavu potencijalnog potencijalnog jedinstva jedinstva umjetničkog djelaumjetničkog djela bezbez pravljenja umjetničkih ili povijesnih krivotvorinapovijesnih krivotvorina, bez bez brisanja tragovabrisanja tragova koje je protok vremena ostavio na spomeniku.

• Restauriranje- povijesni događaj- dio prijenosa umjetničkog djela u budućnost.

• Estetski zahtjevi imaju Estetski zahtjevi imaju prednost.prednost.

Page 40: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Esencija umjetničkog djelaEsencija umjetničkog djela je da je je da je umjetničko djeloumjetničko djelo, , povijesni događaji su sekundarni. povijesni događaji su sekundarni.

• Kad god je promijenjeno, neprirodno nagrđeno, prezatamnjeno ili djelomično sakriveno dodacima-

treba ukloniti promjene.• Svako bi restauriranje trebalo olakšati buduća

restauriranja.

Page 41: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Konzervira se i restaurira samo materijalnu formu djela- područje na kojem se manifestira prikaz. Sve radnje imaju cilj što duže trajnosti materijalne forme.

• Sloboda djelovanja na nosivim strukturama- gdje se ne narušava figurativni dio prikaza.

Page 42: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Upotreba identičnih materijala i umjetne patine prihvatljiva je dok se restaurira, a ne rekonstruira.

Page 43: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Lacunae - neopravdani bolni prekidi, figura

kojoj je slikani, kipareni ili

arhitektonski prikaz pozadina.

Page 44: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Intervencija prepoznatljiva iz bližeg očišta mora se ograničiti na naznake sadržane u fragmentima ili koje se mogu obnoviti iz pouzdanih izvora o originalu.

Page 45: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Suvremene metode dijagnostike te dokumentiranje povećavaju mogućnost intervencije u estetsku

komponentu.

RTG-snimka IC-reflektografija

Page 46: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Salvador Muñoz-Viñas(*1963)

Suvremena teorija restauriranja se poziva na zdravi razum, blage odluke i suptilne zahvate.

Nju se primarno ne prosuđuje prema doprinosu ljudskom znanju već prema vrijednostima i značenjima koje predmet ima za ljude.

Suvremena etika od onih koji donose odluke traži da razmotre različita značenja koja predmet ima te da odluče ne samo koje će značenje prevladati već da ih pokušaju kombinirati kako bi se zadovoljilo što više stajališta.

Načelo održivosti: pri odlukama treba uzeti u obzir buduće korisnike. (To podrazumijeva ispravno shvaćena načela reverzibilnosti i

minimalne intervencije).

Salvador Muñoz-Viñas, Suvremena teorija restauriranja(Contemporary Theory of Conservation), 2005.

Page 47: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Lansdowne Herakles, Getty MuseumReintegriranje Carla Albacinija iz 1792. uklonjeno 1976. i zamijenjeno novim dijelovima od umjetnih materijala. - uklanjanje povijesnih slojeva

Gvatemala,zadržavanje alteriranih slika

zbog identifikacije Indiosa sa svetačkimlikovima tamne puti.

(prema: Helmut Ruhemann, The Cleaning of Paintings. Problems and Potentialities, 1982.)

-drukčija percepcija i pogled na pitanje autentičnosti

Salvador Muñoz-Viñas(*1963)

Page 48: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

ETIČKI STANDARDI

Page 49: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Etički standardiEtički standardi (prema Feildenu) (prema Feildenu)

1.1. Stanje predmeta, sve metode i materijale dokumentirati.Stanje predmeta, sve metode i materijale dokumentirati.2.2. Povijesne dokaze u potpunosti zabilježiti, ne ih uništiti, Povijesne dokaze u potpunosti zabilježiti, ne ih uništiti,

krivotvoriti ili ukloniti. krivotvoriti ili ukloniti. 3.3. Smiju se obavljati samo najpotrebnije intervencije.Smiju se obavljati samo najpotrebnije intervencije.4.4. Poštivati estetsku, povijesnu i fizičku cjelovitost kulturnog dobra.Poštivati estetsku, povijesnu i fizičku cjelovitost kulturnog dobra.

Izvoditelj intervencijaIzvoditelj intervencija mora biti mora biti kompetentankompetentan, a intervencije u kulturno , a intervencije u kulturno dobro:dobro:

• ako je moguće ako je moguće povratne (reverzibilne),povratne (reverzibilne), ako ne- barem ne štetno ako ne- barem ne štetno djelovati na buduću intervencijudjelovati na buduću intervenciju

• takve da takve da omogućuju pristup svakom dokaznom materijaluomogućuju pristup svakom dokaznom materijalu ugrađenom u predmetugrađenom u predmet

• trebaju dopustiti maksimalnu količinu trebaju dopustiti maksimalnu količinu postojećeg materijalapostojećeg materijala

• usklađene u boji, tonu, teksturi, obliku i mjerilu; ako su usklađene u boji, tonu, teksturi, obliku i mjerilu; ako su dodacidodaci potrebni – trebaju biti potrebni – trebaju biti manje zamjetljivi od izvornog materijalamanje zamjetljivi od izvornog materijala, a , a treba ih se moći i identificiratitreba ih se moći i identificirati

Bernard M. Feilden(1919.-2008.)

Page 50: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

ETIČKI KODEKS STRUKEEuropske konfederacije konzervatorsko-

restauratorskih organizacija1984.

http://www.ecco-eu.org/about-e.c.c.o./professional-guidelines.html

Page 51: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

OBVEZE SPRAM KULTURNOG DOBRA

• Poštivati estetsku i povijesnu važnost i fizički integritet.• Uvažiti zahtjeve društvene uporabe.• Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na

mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta.• Prvo računati na sve aspekte preventivnog konzerviranja.• Zahvat svesti na neophodno.• Koristiti samo one proizvode, materijale i postupke koji

neće štetiti kulturnom dobru, okolišu ili ljudima.• Postupci i materijali ne bi smjeli interferirati s budućim

istraživanjem, tretmanom ili analizom. • Kompatibilnost novih materijala s materijalima

kulturnog dobra.• Što lakše i cjelovitije reverzibilni.

Page 52: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Dokumentacija treba sadržavati: bilješke o dijagnostičkim istraživanjima, konzerviranju i restauratorskim intervencijama (itd.). Ona postaje dijelom kulturnog dobra i mora biti dostupna.

• Konzervator-restaurator smije poduzimati samo one poslove za koje je kompetentan te treba obogaćivati svoje znanje i vještine stalnim i ciljanim unapređenjem profesionalnog rada.

Page 53: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

• Konzervator-restaurator ne smije počinjati niti nastavljati tretman koji nije u najboljem interesu po kulturno dobro.

• Konzultiranje s povjesničarima ili prirodoslovcima- razmjena svih informacija.

• Pri ugroženosti kulturnog dobra- treba pružiti svu moguću pomoć bez obzira na užu specijalnost.

• Ne uklanjati materijal s kulturnog dobra - osim ako je prijeko potrebno radi očuvanja ili u neskladu s povijesnom ili estetskom vrijednošću. Uklonjene materijale konzervirati, postupak cjelovito dokumentirati.

• Kad je društvena uporaba nekompatibilna s očuvanjem- izrada replike, preporučiti prikladne postupke repliciranja.

Page 54: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Najbolji intereskulturnog dobra

Fizički integritetkulturnog dobra

Minimalnaintervencija

Kompatibilnostnovih materijala

Reverzibilnost

Dokumentiranje

Kompetentnostizvođača zahvata

Individualni pristuppredmetu

Page 55: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Salvador Muñoz-Viñas(*1963)

Page 56: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Preporuke za čitanje1.1. Bernard M. FEILDEN, Bernard M. FEILDEN, Uvod u konzerviranje kulturnog nasljeđaUvod u konzerviranje kulturnog nasljeđa, Društvo , Društvo

konzervatora Hrvatske, Zagreb 1981. konzervatora Hrvatske, Zagreb 1981.

2. Tomislav MARASOVIĆ,, Zaštita graditeljskog nasljeđa – Povijesni pregled s izborom tekstova i dokumenata, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb; Zagreb – Split, 1983.

3. Ivo MAROEVIĆ, Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986.

4.4. Jukka JOKILEHTO,Jukka JOKILEHTO,A History of Architectural ConservationA History of Architectural Conservation, Butterworth-, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999.Heinemann, Oxford, 1999.

5.5. Denis VOKIĆ, (prev. i prir.), Denis VOKIĆ, (prev. i prir.), Konzervirati ili restaurirati: od dva Konzervirati ili restaurirati: od dva suprotstavljena koncepta do jedinstvenogsuprotstavljena koncepta do jedinstvenog, Kolo 1/2001., str. 369.-437., Kolo 1/2001., str. 369.-437.

6. Salvador MUÑOZ-VIÑAS, Contemporary Theory of Conservation, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, 2005.

7. Marko ŠPIKIĆ (prir.), Anatomija povijesnog spomenika, IPU, Zagreb, 2006.

Page 57: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve
Page 58: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

Poticaji za razmišljanje

1. Je li konzervatorsko-restauratorska djelatnost potraga za istinom ili suvremena recepcija povijesnog predmeta ili objekta?

2. Je li predmet kojega se restaurira utilitaran ili umjetničko djelo?

3. Hoće li biti izložen u spremištu, muzeju ili nekom drugom javnom mjestu?

4. Za koga se konzervira/restaurira: znanstvenu zajednicu ili širu javnost?

Page 59: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve
Page 60: konzervatorsko - restauratorske djelatnosti · • Djelovati u skladu s najvišim standardima bez obzira na mišljenje o tržišnoj vrijednosti predmeta. • Prvo računati na sve

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTIODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTIKATEDRA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, KATEDRA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, dr. sc.dr. sc. FRANKO ĆORIĆ, FRANKO ĆORIĆ, vivišši i asistentasistent

Hvala na pažnji!

ETIČKI PRISTUP UMJETNINAMA OD TEKSTILAZagreb, Muzej Mimara, 23.-25. 10. 2013.